SALGSPROSPEKT Sag nr. 182

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSPROSPEKT Sag nr. 182"

Transkript

1 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 Nørregade 15 A-F, 6740 Bramming Udlejningsejendom med central beliggenhed i Bramming Pris kontant: Kr Afkast 1. år, anslået: 7,2% Årlig lejeindtægt jf. budget: Kr Boligareal: 174 m 2 Erhvervsareal: m 2 Kælderareal: 714 m 2 Attraktiv finansiering Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 10 Telefon ,

2 Dato: 14. april 2015 BESKRIVELSE Ejendommen har en god central beliggenhed ved gågaden i Bramming i et område med butikker, liberale erhverv og boliger. Bygningen er arkitektonisk flot og opført i røde mursten i to etager med udnyttet tagetage beklædt med røde teglsten. I stueetagen har butikkerne vinduesfacade mod hhv. den ensrettede sivegade og den bagvedliggende parkeringsplads. 1. sal består p.t af to store og ét mindre erhvervslejemål, hvoraf det ene store lejemål er udlejet til en tandlæge. De to ledige lejemål har tidligere været udlejet til henholdsvis fysioterapeut og advokatkontor. Tagetagen indeholder charmerende kontormiljø med cellekontorer og åbent kontorlandskab. Der er elevator direkte til lejemålet, der også indeholder 3 toiletter, garderobe samt køkken. En del af etagen er udlejet til yoga undervisning i FOF regi. Tagetagen indeholder endvidere to boliglejemål på henholdsvis 82 kvm og 80 kvm med adgang via separat trappeopgang. Adgang til etagerne finder sted fra tre opgange hhv. i bygningens nordøstlige ende, hvor der forefindes en lys foyer med trappe og elevator til 1 & 2 sal samt indgangsparti til butikslejemålet. Derudover forefindes adgangsparti fra parkeringspladsen samt en trappeopgang fra Nørregade. Bygningen indeholder endvidere en stor og meget anvendelig kælderetage, men personalerum, arkivrum og installationer. Der forefindes vareelevator mellem stueetage og kælderetage. Til ejendommen hører gode parkeringspladser langs bygningen. Renholdelsen af udenomsarealer varetages af kommunen og betales over ejendomsskatten. OMRÅDE / KVARTER Ejendommens beliggenhed er vist på kortbilaget integreret i salgsprospektet. Sag 182 Side 2 af 10

3 EJENDOMMENS DATA BELIGGENHED Adresse Matr.nr. KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse Nørregade 15A-F 6740 Bramming 1 O Bramming Hgd., Bramming Esbjerg Udlejningsejendom Beboelse/Erhverv OPFØRT / OMBYGGET Opførelsesår 1972 Ombygningsår 1991 AREALER Grundareal m², heraf vej 0 m². Bebygget areal 837 m² Erhvervsareal m 2 Boligareal 212 m² Etageareal i alt m² Sekundære arealer 714 m² BYGNING NR. 1 BBR-nr. 1 Bebygget areal 837 m² Sekundære arealer 714 m² Antal etager 2 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: 1. sal 15A 38 m² Boligareal Nej 2. sal tv. 15A 80 m² Boligareal Nej 2. sal th. 15A 94 m² Boligareal Nej Stueetage 15C 209 m² Erhvervsareal Ja Stueetage 15D 1342 m² Erhvervsareal Delvis 1. sal 15D 194 m² Erhvervsareal Nej 2. sal 15D 390 m² Erhvervsareal Nej 1. sal 15E 322 m² Erhvervsareal Nej 1. sal 15F 173 m² Erhvervsareal Nej Kælder 714 m² Sekundært areal Nej Arealer er i henhold til BBR-meddelelse. Det er ejendomsmæglerens opfattelse, at BBR registreringen af stueetagen er forkert, da 15d tilsyneladende også indeholder det samlede kælderareal. Derudover er et erhvervsareal på 38 kvm. på 1.sal fejlagtig registreret som værende boligareal. Herefter andrager det samlede erhvervsareal kvm inklusiv kælder og det samlede boligareal 174 kvm. Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt. Sag 182 Side 3 af 10

4 LEJEFORHOLD FAKTISKE LEJEINDTÆGTER Boliglejemål kr Erhvervslejemål kr I alt kr ANSLÅEDE LEJEINDTÆGTER Erhvervslejemål kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter er ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. LEJEMÅLSOVERSIGT Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktforhold m.m. DRIFTSUDGIFTER Ejendomsskatter (år 2015) kr Renovation / miljøafgifter m.v. kr Vand / vandafledning / el kr Forsikring, præmie kr Renholdelse / vicevært kr Administration kr Udvendig vedligeholdelse, afsat kr Driftsudgifter, i alt anslået kr Bemærkninger til driftsudgifter Anslået udgift til udvendig bygningsmæssig vedligeholdelse er baseret på kvm. over jord à kr. 50,00 pr. kvm. inkl. moms. SALGSVILKÅR Kontantpris Kr Købers kapitalbehov Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr I alt anslået kr kr Refusion deposita kr Anslået kapitalbehov kr Momsfradragsprocent 84% Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. Sag 182 Side 4 af 10

5 Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter m.v. iht. budget kr Driftsudgifter iht. budget kr Nettoleje til forrentning kr STARTFORRENTNING på kontantbasis, 1. år, vejledende: X 100 = 7,2% (anslået) Vi forbeholder os ret til mellemsalg. OFFENTLIG VURDERING Ejendomsværdi pr kr Heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. FINANSIERINGSFORHOLD Såfremt du har spørgsmål til finansiering gennem realkredit, pengeinstitut, pantebreve eller lignende, er du velkommen til at kontakte LASSEN ERHVERV for en nærmere drøftelse. AFSKRIVNINGER Vejledende opgørelse af afskrivningsgrundlag: Kontant anskaffelsessum for bygninger, installationer og grund inkl. købsomkostninger kr Grundværdi i henhold til offentlig vurdering kr. ( ) Bygning og installationer kr Anslået værdi af tekniske installationer 10% kr. ( ) Restbygningsværdi kr Etageareal i alt, jf. BBR m Afskrivningsberettiget areal m Afskrivningsberettiget del af ejendommen 29,5% Afskrivningsberettiget del af restbygningsværdi kr Bygningsværdi afskrives med 4% kr Installationer afskrives med 4% kr I alt kr Afskrivningsberegningen forudsætter, at arealerne anvendes til afskrivningsberettigede formål. For konkret rådgivning og beregning henvises til revisor. Sag 182 Side 5 af 10

6 FORSIKRINGSFORHOLD Ejendommen er p.t. forsikret hos Danske Forsikring A/S, police nr Forsikringsdækningen omfatter brand, kortslutning, grunddækning, svampedækning, insekt rørskade, stikledning, husejeransvar samt huslejetab. PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i byzone VEJ Ejendommen er beliggende til offentlig vej. KLOAKFORHOLD Kloakforholdene er noteret som offentlig. OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD Ejendommens forhold reguleres i henhold til lokalplan nr. 101 samt lokalplan , der bl.a. omhandler følgende: Anvendelse: Området må kun anvendes til erhvervs-, bolig- og offentligt formål i overensstemmelse med de tilhørende kortbilag. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse samt til erhverv som følgende: butikker, liberale erhverv, hoteller, restauranter, offentlige formål og mindre ikke generende - fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikker og forretninger samt lignende formål, som efter byrådets skøn naturligt hører til i området. Inden for området må der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse i stueetagen. Delområde A.1, med en beliggenhed som vist på Lokalplankort Bilag B, udlægges til hovedcenter med erhverv, med mulighed for at etablere butikker, liberale erhverv, hoteller, spisesteder, spillesteder, boliger, offentlige institutioner, kultur- og idrætsanlæg og lignende. Der må placeres erhverv i form af mindre servicevirksomheder. Herudover kan der indrettes udearealer til parkeringspladser, opholdsarealer og grønne anlæg m.m. I delområde A1 må spiserestaurationer, caféer, internetcaféer og lignende, hvor der kun spilles lav baggrundsmusik, etableres i hele delområdet, mens diskoteker, bodegaer og lignende kun må etableres på Storegades sydside. I Nørregade på det smalle stykke, på strækningen vist med signaturen gågade/sivegade på Lokalplankort Bilag B, fastlægges forhusets stueetage primært til butikker. Der kan på strækningen indrettes spisesteder og show-rooms til Internet-butikker, men stueetagen må ikke indrettes til liberale erhverv eller engros/lager-virksomhed. I delområde A1 må forhusene vist med krydsskraveret signatur på Lokalplankort Bilag B ikke anvendes til boliger i stueetagen mod gaden. Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150 % for området samlet. Udstykning: Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. I lokalplanområdet skal udstykning til åben-lav bebyggelse min. være 600 m2 pr. bolig. I lokalplanområdet skal udstykning til tæt-lav bebyggelse min. være 300 m2 pr. bolig. Sag 182 Side 6 af 10

7 SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Nr.: Lyst: Indhold: Dok om færdselsret mv Dok om fjernvarme/anlæg mv Lokalplan nr Dok om varmeforsyning/kollektiv TEKNISKE INSTALLATIONER El: Ejendommen forsynes med el fra Syd Energi. Vand: Ejendommen forsynes med vand fra alment vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Varme: Ejendommen opvarmes ved hjælp af fjernvarme. ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldigt energimærke foreligger af med energiklassifikation E. MILJØFORHOLD MILJØFORHOLD, DRIFT Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på matriklen. BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: LASSEN ERHVERV Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Att.: Leif Lassen, ejendomsmægler og valuar, Sag 182 Side 7 af 10

8 KORTBILAG/FOTOS Sag 182 Side 8 af 10

9 Sag 182 Side 9 af 10

10 LEJEMÅLSOVERSIGT pr Nr. Lejer Adresse Type Areal m2 Årlig leje Leje pr. m2 Depositum Reguleringsprincip Næste regulering Lejestart Uopsigelighed udlejer Uopsigelighed lejer 1 Imerco 15D, st. Erhverv Tandlægerne Toft 15F, 1. Erhverv FOF- Vest 15A, 2. Erhverv Butik Joy 15C, st. Erhverv Ledigt kontor 15E, 1. Erhverv Ledigt kontor 15, 1.tv. Erhverv Ledig butik 15D, th. Erhverv Ledigt kontor 15F, 1. Erhverv Ledigt kontor 15, 2. Erhverv Kælder Fællesareal Bo Aaborn 15A, 2. tv. Bolig Michael Petersen 15A, 2.th. Bolig Bemærkninger til lejemål nr.: 1 Arealet er inklusiv 189 m2 kælder. 2 Lejemålet er ikke momspligtigt. 4 Arealet er inklusiv 40 m2 kælder. Sag 182 Side 10 af 10

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 Stenhuggervej 1, 6710 Esbjerg V Velbeliggende erhvervsbygning med stor opmærksomhedsværdi Pris kontant: Kr. 1.800.000 Kun kr. 3.400 pr. kvm. Areal butiksdel:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Investeringsejendom på gågaden i Kolding Sag 112782 TIL SALG Kolding - Østergade 22-24 Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Boligudlejningsejendom Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1 Fantastisk beliggenhed

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321 SALGSOPSTILLING Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre Sag 956PK000321 Produktion- og lagerejendom Pris kr. 8.200.000 Højloftet stueplan på 745 m² og 219 m² kælder Samlet erhvervsareal: 964 m² . Mægler: Peter

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm

Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm Sag 94500011014 Domicilejendom med meget synlig beliggenhed . Mægler: Johnny Hallas Dato: 30. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hammervej

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 ½- SALGSPROSPEKT 170 m2 bolig ledig til ny ejer Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 Forrentning ca. 5,5 % Mulighed for etablering af flere lejligheder på 800 frie m2 Ejendommen er fredet, hvorfor udstykning

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

Velbeliggende investeringsejendom

Velbeliggende investeringsejendom Salgsopstilling Velbeliggende investeringsejendom Velholdt, nyere ejendom Sag 10S1077 Jættevej 50, 4100 Ringsted Beliggende i udbygget erhvervsområde syd-øst for Ringsted Facade ud til Haslevvej - indfaldsvej

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Velbeliggende gågadeejendom Samlet areal: 2.026 m² - heraf 371 m² bolig og 1.655 m² erhverv Årlige lejeindtægter: kr. 1.029.551,- Afkast 1. år: ca. 7,00 % - God lejespredning

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre. Sag 956PK000289

SALGSOPSTILLING. Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre. Sag 956PK000289 SALGSOPSTILLING Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Sag 956PK000289 Nydelig erhvervsejendom Pris kr. 8.900.000 Højloftet kontoretage på 799 m² og kælder på 799 m² . Mægler: Peter Kjær Dato: 11. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

Slotsgade 17, Hillerød

Slotsgade 17, Hillerød Slotsgade 17, Hillerød Skøn boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 398 m², heraf 109 m² bolig og 273 m² erhverv Særdeles velbeliggende strøgejendom Fremstår moderne og velindrettet Afkast 1.

Læs mere