Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab"

Transkript

1 Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab VOV stiller en lang række strategisk - og økonomisk vigtige fordele til rådighed for sine medlemsvirksomheder. Forretningsnetværk, messer- og udstillinger og politiske gennemslagskraft er nogle af VOV s centrale ydelser. Derudover gør brancheforeningen meget for at forhandle kontante fordele hjem til medlemmerne. VOV s medlemsvirksomheder er automatisk også medlem af Dansk Erhverv. Det betyder, at en lang række af de servicetilbud, Dansk Erhverv tilbyder, umiddelbart - og gratis - er til rådighed for VOV s medlemmer. Mangler du hjælp til et ansættelsesretligt spørgsmål - eller til, hvordan agenturkontrakten skal udformes? Så er hjælpen nær! Her får du nemt og hurtigt overblik over de mange servicetilbud og kontante fordele, du kan få gennem Dansk Erhverv, og som bidrager til, at dit VOV-kontingent hurtigt er tjent hjem igen. VOV - en vigtig brik Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner - VOV - er en landsdækkende brancheforening med ca. 80 medlemsfirmaer, der som datterselskaber, importører, agenter og forhandlere repræsenterer store internationale værktøjskoncerner. Branchens virksomheder forsyner danske industrivirksomheder med den nyeste og mest moderne teknologi, viden og knowhow indenfor alle former for værktøj og værktøjsmaskiner samt reservedele, tilbehør, udstyr, m.m. Juridisk rådgivning Netværk m.m. Medlemsmuligheder Kontante fordel Erhvervsretlige kontrakter m.m. Miljø rådgivning og netværk Basismedlemskab Inkasso, Forsikring og udbud Personalejuridiske dokumenter Teknisk rådgivning og netværk Fullservicemedlemskab Carnet & Certifikater Personalejuridisk rådgivning Brug Børsbygningen Arbejdsgivermedlemskab Teleydelser Erhvervsjuridisk rådgivning Brændstof og energi Side 2 og 3 Side 4 og 5 Side 5, 6 og 7 Siderne 8-16 Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner Børsen 1217 København K T: F:

2 ERHVERVSJURIDISKE KONTRAKTER Standardkontrakter Dansk Erhvervs erhvervsjuridiske standardkontrakter og blanketter omfatter bl.a.: Agentkontrakter Eneforhandleraftaler Salgs- og leveringsbetingelser Standardkontrakterne foreligger på dansk samt på tysk og engelsk. VOV s medlemsvirksomheder kan vederlagsfrit benytte forslagene til agent - og eneforhandlerkontrakter. Dansk Erhverv tilbyder endvidere forslag til standard salgs- og leveringsbetingelser vedrørende løsøre. Dette materiale er ligeledes gratis for VOV medlemmer. Spørgsmål om agent- og forhandlerkontrakter samt salgs- og leveringsbetingelser kan rettes til advokat Sven Petersen, tlf.: Vidste du at en retssag hurtigt koster din virksomhed kroner i salær til egen advokat. Som Full-Service- eller Arbejdsgivermedlem betaler du via dit kontingent for bistand fra Dansk Erhvervs specialiserede ansættelsesretlige advokater. Personalejuridske standardkontrakter På Dansk Erhvervs hjemmeside kan du som VOV medlem gratis hente en lang række standardansættelseskontrakter dækkende områderne: ansættelser afskedigelser ferie barselsorlov sygedagpenge konkurrence- og kundeklausuler kørsels og rejsegodtgørelse beskatning af personalegoder Herudover finder du vejledninger og lovregler, der nemt og brugervenligt giver adgang til alle relevante oplysninger. Hvor finder jeg de erhvervsjuridiske kontrakter? Find kontrakterne, vejledningerne og blanketterne på For at logge på skal du have dit Dansk Erhverv-medlemsnummer parat. Hvis du ikke tidligere har brugt Dansk Erhvervs elektroniske medlemsservices, og du ikke kender din virksomheds medlemsnummer, så kontakt Dansk Erhvervs medlemssekretariat, Mia Varnholst, på telefon eller på Du kan også kontakte Dansk Erhvervs personalejuridiske Hotline: mellem kl

3 RÅDGIVNING Gode råd om personaleforhold Det basismedlemskab af Dansk Erhverv, der er en integreret del af din tilknytning til VOV, betyder, at du har mulighed for gratis at benytte dig af Dansk Erhvervs personalejuridiske hotline lige så ofte, du har behov for råd og vejledning om ansættelsesretlige problemstillinger. Dansk Erhvervs personalejuridiske hotline rådgiver telefonisk om ansættelsesret - herunder rådgivning om ansættelsesbeviser, konkurrence- og kundeklausuler, virksomhedsoverdragelse, feriespørgsmål, elever, barsel, løn- og bonusforhold, forskelsbehandling, ligebehandling, kontrolforanstaltninger, tidsbegrænset ansættelse mv. Mellem kl sidder der et hold af kompetente folk klar til at besvare dine spørgsmål. Hotline direkte: Tlf.: Hotlinechef Leif Graaskov Jensen Tlf.: Din advokat sidder hos Dansk Erhverv Din virksomheds basismedlemsskab af Dansk Erhverv giver adgang til Dansk Erhvervs generelle erhvervsjuridiske sparring og rådgivning. Du kan trække på gratis - primært telefonisk - juridisk rådgivning indenfor en lang række erhvervsjuridiske områder om kontraktforhold herunder agent- og eneforhandlingskontrakter, offentlige udbud, varemærker og patenter, selskabsret, køberet mv. Rådgivningen tager udgangspunkt i din virksomheds konkrete problem og kan have karakter af gennemgang af et kontraktudkast, rådgivning om løsning af en tvist m.v. Den erhvervsjuridiske rådgivning af VOV s medlemsvirksomheder er forankret hos: Advokat Sven Petersen Tlf.: Pjecerne: Gode Råd Om... Gode Råd Om - pjecerne er skrevet til Dansk Erhvervs medlemmer, og VOV-medlemmer kan derfor vederlagsfrit downloade de pjecer, man ønsker fra Dansk Erhvervs hjemmeside: Pjecerne behandler på en let forståelig måde emner og problemstillinger, der er relevante, når man driver virksomhed. Pjecerne udkommer 10 gange årligt. Hver udgave beskæftiger sig med en konkret problemstilling inden for eksempelvis klagehåndtering, HR, ansættelsesret eller ledelse. Pjecerne giver dig konkret rådgivning, som kan hjælpe dig videre. Nedenfor er eksempler på nogle af de Gode Råd Om - pjecer, du har til rådighed: Gode Råd Om ansættelse af elever Gode Råd Om ansættelseskontrakter Gode Råd Om arbejdspladsvurdering/apv Gode Råd Om Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Gode Råd Om diskrimination Gode Råd Om ferie Gode Råd Om internet og Gode Råd Om klagehåndtering Gode Råd Om medarbejderudviklingssamtale Gode Råd Om nedbringelse af sygefravær Gode Råd Om opsigelse Gode Råd Om refusion af sygedagpenge Gode Råd Om rygepolitik Gode Råd Om sundhed på arbejdspladsen Giver pjecerne grund til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhverv på Du kan også bestille pjecerne på 3

4 RÅDGIVNING Miljørådgivning Din virksomheds medlemskab af VOV betyder, at du også er medlem af Dansk Erhverv og dermed også har mulighed for at benytte dig af Dansk Erhverv s rådgivning på miljøområdet. Miljøområdet er meget bredt og omfattende. Derfor fokuseres på de områder, der har størst interesse i brancherne og virksomhederne. I øjeblikket er det specielt affald og genanvendelse, elektronikskrot, kemikalier og miljømærker, grønne indkøb, energi og klima, der arbejdes mest intensivt med. Der ydes dog også i begrænset omfang rådgivning på andre felter indenfor miljøområdet. Alle medlemmer af Dansk Erhverv har mulighed for gratis at blive tilknyttet Dansk Erhvervs miljønetværk. Du kan tilmelde dig miljønetværket hos Miljøchef Jakob Lamm Zeuthen. Medlemmer af miljønetværket modtager et månedligt nyhedsbrev om miljøaktuelle emner. Miljønetværk arrangerer flere gange årligt medlemsmøder, hvor der orienteres om aktuelle miljøspørgsmål. Miljøchef Jakob Lamm Zeuthen Tlf.: Mobil: Teknisk rådgivning Branchefællesskabet Dansk Erhverv Teknik (DE-T) er et branchesamarbejde under Dansk Erhverv for brancher og virksomheder, der arbejder som leverandører i bred forstand til danske producerende virksomheder, offentlige værker, byggebranchen m.fl. VOV s medlemsvirksomheder er som industritekniske leverandørvirksomheder automatisk og omkostningsfrit tilknyttet Dansk Erhverv - Teknik branchefællesskabet. Dansk Erhverv Teknik rådgiver inden for det industritekniske område blandt andet om: CE-mærkning Maskindirektivet ATEX-direktivet EMC-direktivet Standardisering Elektronikskrot WEEE Målrettet lønstatistik specifikt for medarbejdergrupper i de tekniske brancheforeninger Dansk Erhverv Teknik formidler viden og information dels ved udsendelse af månedlige nyheder dels på branchefællesskabets hjemmeside: og gennem bladet Dansk Erhverv Teknik - PLUS. Chefkonsulent Michael Ostenfeld Tlf.: Mobil:

5 BRUG BØRSBYGNINGEN Konferencelokaler på Børsen Som medlem af VOV har du adgang til at leje Børsbygningens mødelokaler, Børssalen og Biblioteket på favorable vilkår, til at afholde dine mødeaktiviteter. Pr. 1. januar 2010 er der indført følgende regler for VOV-medlemmers benyttelse af lokalerne: Børsbygningen rummer en række mødelokaler i stueplan, som kan benyttes mellem kl Prisen for disse mødelokaler er kr ,- for medlemmer. Mødelokalerne på børsgangen kan også lejes til en favorabel pris. Empiresalonen, Formandens kontor, Komitesalen og Tietgensalen kan alle benyttes mellem for kr ,- for medlemmer. For møder, der starter eller er i gang efter kl , koster lokalet kr ,-. Der vil være forbundet ekstra personaleomkostninger med møder udenfor normal arbejdstid. Se en præsentation af lokalerne i Børsbygningen på Kontakt Banquet - afdelingen for leje af lokaler på Børsen - herunder for pris konditioner m.m. både for de almindelige mødelokaler og for Børssalen og Biblioteket. Banquetchef Søren Elley Calundann Tlf.: Børsbygningen En af Københavns ældste og mest markante bygninger er Børsen. Christian IV lod Børsen opføre fra 1618 til 1624, idet bygningen skulle danne grundlag for København som handelsplads og metropol. Bygningen blev oprindeligt benyttet som varebørs, og det er blandt andet på den baggrund, at den kan betegnes som Europas ældste børs. Da Børsbygningen i dag er privatejet og har været det siden 1857 er der ikke på normal vis adgang til bygningen. Børsbygningen er heller ikke et museum, men ejes af Dansk Erhverv, som er en privat erhvervsorganisation for handel-, transport- og serviceerhvervene. Foruden de mange kontorer, som bygningen naturligvis rummer, er der en del af mødelokalerne, som kan lejes til næsten alle typer af arrangementer, lige fra møder og konferencer til fester, udstillinger m.m. Yderligere info på: Pst!!! Er du klar over, at for mindre virksomheder kan et arbejdsgivermedlemskab af Dansk Erhverv være billigere end det basismedlemskab, du som udgangspunkt har som medlem af VOV. Spørg evt. i VOV s sekretariat

6 FULL-SERVICE MEDLEMSKAB Via din virksomheds medlemskab af VOV har du som udgangspunkt et Basismedlemsskab af Dansk Erhverv og dermed - som beskrevet i denne informationspjece - mulighed for at benytte dig af Dansk Erhvervs generelle erhvervsjuridiske sparring og rådgivning samt den personalejuridiske hotline. Har du derimod behov for at kunne trække på en bredere og mere dybgående servicepalette, så kan du vælge at tegne et Full-Service medlemsskab. Her har du mulighed for at benytte samtlige Dansk Erhvervs servicetilbud - dog med undtagelse af de særlige arbejdsgiverydelser. Du får således: Al rådgivning fra ansættelse til afskedigelse Full-Service medlemsskabet giver adgang til dybdegående, individuel ansættelsesretlig rådgivning, herunder udarbejdelse af kontrakter, rådgivning vedr. udstationering, løsning af alle typer af konkrete ansættelsesretlige tvister, juridisk gennemgang og udarbejdelse af personalepolitiker og personalehåndbøger, rådgivning vedr. barsel og dagpenge samt indbringelse af sager for samtlige relaterede nævn og styrelser. Virksomhedsoverdragelse og udvikling af målrettede incitamentfremmende lønsystemer Dansk Erhverv har særlig ekspertise indenfor rådgivning indenfor virksomhedsoverdragelse, in- og outsourcing af medarbejdere, udvikling af bonus-, aktie og andre incitamentsprogrammer. Førelse af retssager fra by- til Højesteret Full-Servicemedlemskabet indeholder advokatbistand ved retssagsførelse for såvel by-, lands- som højesteret indenfor alle ansættelsesretlige områder. Sagerne indenfor ansættelsesret, som føres ved de civile domstole, varetages af advokater fra Dansk Erhverv. Bistanden herfor er indeholdt i kontingentet for et Full-Service medlemskab. HR og arbejdsmiljø Full-Servicemedlemskabet betyder også dybdegående, individuel rådgivning om HR-forhold, herunder håndtering af stress og sygefravær, udarbejdelse af personalepolitikker og personalehåndbøger, integrationsprocesser i relation til virksomhedsoverdragelse og in- og outsourcing af medarbejdere, løn som incitament, kompetenceudvikling, vanskelige samtaler og medarbejderudviklingssamtaler. Hvis du ønsker at høre nærmere om Full-Servicemedlemskabet eller om Dansk Erhvervs øvrige medlemsformer, kan du kontakte markedsdirektør Henrik Hyltoft, tlf.: , Oversigt over servicetilbudene i Dansk Erhvervs medlemskategorier: Basismedlemskab Politisk interessevaretagelse Hotline rådgivning Internationale forhold Medlemsinfo i nyhedsbreve Medlemsavis og pjecer Full-servicemedlemskab Politisk interessevaretagelse Hotline rådgivning Internationale forhold Medlemsinfo i nyhedsbreve Medlemsavis og pjecer Dybdegående individuel juridisk rådgivning Advokatbistand ved retssager Rådgivning om uddannelse og udvikling Arbejdsgivermedlemsskab Politisk interessevaretagelse Hotline rådgivning Internationale forhold Medlemsinfo i nyhedsbreve Medlemsavis og pjecer Dybdegående individuel juridisk rådgivning Advokatbistand ved retssager Rådgivning om uddannelse og udvikling Arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse Dybdegående juridisk rådgivning og advokatbistand på overenskomstområdet Erhvervsfaglige uddannelser Overenskomstforhandlinger og overenskomstkoordinering Lønstatistik Barselsfond 6

7 ARBEJDSGIVERMEDLEMSKAB Med et medlemskab af Dansk Erhverv Arbejdsgiver er din virksomhed sikret hele vejen rundt. Ud over alle basisydelser, som du automatisk får gennem dit medlemskab af VOV - samt ydelserne i Full-Service - dækkes du af hele Dansk Arbejdsgiverforenings virkefelt. Det vil bl.a. sige, at du får: adgang til ydelser på overenskomstområdet gratis adgang til detaljeret løn- og sygefraværsstatistik konfliktunderstøttelse mulighed for at tilmelde dig DA s barselsfond Dansk Erhverv Arbejdsgiver er den toneangivende arbejdsgiverorganisation i forhold til HK og har også indgået såvel generelle som branchespecifikke overenskomster med en række andre forbund. Du får derfor rådgivning og sparring på højt niveau inden for alle overenskomstområder på både minimalløns- og normallønsområdet bistand med alt fra daglig sparring om forståelsen af overenskomster til forhandling af lokalaftaler og indgåelse af overenskomster advokatbistand i det arbejdsretlige system og retshjælp til at føre ansættelses- og overenskomstsager ved de civile domstole og i det fagretlige system Dansk Erhverv Arbejdsgiver varetager medlemmernes arbejdsmarkedspolitiske interesser. Blandt andet arbejder vi for et mere fleksibelt arbejdsmarked med en lettere adgang til arbejdskraft. Hvis du har spørgsmål til eller ønsker uddybning af forholdene omkring arbejdsgivermedlemskab i Dansk Erhverv er du velkommen til at kontakte underdirektør Morten Schønning Madsen Tlf.: Mobil: Q & A om arbejdsgivermedlemskab Q: Skal jeg have overenskomst, hvis jeg vælger arbejdsgivermedlemskab? A: Nej, ikke nødvendigvis, det afhænger af, hvilke medarbejdergrupper du beskæftiger på virksomheden. Q: Hvis jeg indgår overenskomst, er jeg så bundet af overenskomsten i al fremtid? A: Ja, så længe du er medlem af arbejdsgiverforeningen, er du forpligtet til at følge overenskomsten og dens fornyelser. Q: Er jeg forpligtet til at betale en bestemt løn og pension til medarbejderne, hvis jeg bliver omfattet af en overenskomst? A: Det afhænger af, hvilken overenskomst du evt. måtte blive omfattet af. For så vidt angår løn, er der fx på HK-overenskomsten for kontor- og lager ikke fastsat en bestemt løn. Denne fastsættes efter forhandling med den enkelte medarbejder. Q: Hvad med min ledere på virksomheden, hvilken overenskomst bliver de omfattet af? A: Ledere er ikke omfattet af en overenskomst. De kan evt. blive omfattet af Lederaftalen mellem DA og Ledernes Hovedorganisation, hvis lederne vel og mærke er medlem af Ledernes Hovedorganisation. Q: Kan jeg som medlem af arbejdsgiverforeningen benytte feriekort i stedet for at indbetale feriepenge til FerieKonto? A: Ja, hvis du er omfattet af en overenskomst, der har en feriekortordning, kan du for de medarbejdere, der arbejder under overenskomsten, benytte feriekort i stedet for FerieKonto, og dermed få en likviditetsfordel. Q: Kan jeg melde mig ud af arbejdsgiverforeningen? A: Ja, efter vedtægterne kan du udmelde dig til den 1. juli og med et forudgående varsel på 6 måneder. 7

8 DIN BRANCHEFORENING - en vigtig brik! Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner Børsen 1217 København K T: F:

Få meget mere ud af dit medlemskab!

Få meget mere ud af dit medlemskab! Få meget mere ud af dit medlemskab! BITVA stiller e la g række strategisk vigtige fordele til rådighed for vores edle er. Forret i gs etværket og vores politiske ge e slagskraft er BITVA s ce trale ydelser,

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem INDHOLD 03 VI STYRKER FREMTIDENS ERHVERV 04 RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED 05 VI ARBEJDER FOR DIN VIRKSOMHEDS OG DIN BRANCHES INTERESSER 06 SÅDAN

Læs mere

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS FORDELE Indhold Velkommen til DI... 1 Rådgivning... 4 Forretningsudvikling... 9 Regionalforeninger og brancher...12 Internationale services...14 DI s

Læs mere

BRUG DIN FORENING. Kære medlem

BRUG DIN FORENING. Kære medlem BRUG DIN FORENING 2014 Kære medlem Uanset om du er nyt eller eksisterende medlem af Danske Anlægsgartnere, vil vi meget gerne have at du kender til de muligheder medlemskabet giver. Sådan sikrer vi os

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013 MDI 2013 Administrationsaftale MDI paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 MDI 2013 Som bestyrelse og leder

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE. - en stærk rådgiver for arbejdsgivere

GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE. - en stærk rådgiver for arbejdsgivere GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE - en stærk rådgiver for arbejdsgivere juni 2015 2 VISION Det er GLS-A s vision at være det naturlige kompetencecenter inden for arbejdsmarkedspolitik,

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider Indhold 03 Tilpasning af personaleomkostninger 05 Hvis afskedigelser bliver nødvendige 06 HR-mæssige overvejelser 08 Hvad siger juraen? 2 Medarbejdere

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere