Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V"

Transkript

1 Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V SNYK årsrapport Kære Jan Ole Traasdahl, Hermed følger SNYKs årsrapport for 2012 indeholdende: Rettelsesblad vedr. sideoversigt i indholdsfortegnelsen Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af årsrapporten Revideret årsrapport inklusive driftsregnskab, noter til driftsregnskab og rapportering for målopfyldelse Revisionsprotokollat Disse er underskrevet og udfyldt i henhold til gældende retningslinier. Årsrapporten udgør flg.: Afrapportering for driftsstøtte i henhold til Rammeaftale , indeholdende Kulturstyrelsens regnskabsmodel for Afrapportering for følgende projekttilskud: 1. KMF : Tilskud på kr til Det Flyvende Spillested. Tilskuddet fremgår af regnskabet i note 7d på side 38, og der er redegjort for projektet på side 6, 12 og 13 i ledelsesberetningen 2. KMF : Tilskud på kr til NXT STEP Ny Kompositionsmusik i Gymnasiet. Projektet blev omdøbt til Nye Lyde i Gymnasiet og tilskuddet fremgår af regnskabet i note 7g på side 39, og der er redegjort for projektet på side 5-7 i ledelsesberetningen 3. KAT : Tilskud på kr til FLuxus 50 år. Tilskuddet fremgår af regnskabet i note 7a på side 33 og der er redegjort for projektet på side 15 til 16 samt i Appendix Med venlig hilsen Snyk DK-1154 København K E: T: Gråbrødretorv 16 Denmark W: Thorbjørn Tønder Hansen Leder

2 Statens Kunstfond Kulturstyrelsen Att. Jan Ole Traasdahl H.C. Andersens Boulevard København V Rettelsesblad til SNYK årsrapport 2012 Kære Jan Ole Traasdahl, Her følger rettelsesblad til sideoversigten i årsrapporten Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Årsberetning: Del Appendix 1 egne sidetal Appendix Ledelsespåtegning og anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Noter Med venlig hilsen Thorbjørn Tønder Hansen Leder Snyk DK-1154 København K E: T: Gråbrødretorv 16 Denmark W: F:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Afrapportering af målopfyldelse for SNYK i Styrkelse af genreområdet i Danmark. År Aftalt Målopfyldelse Projektnavn: Produktionsenhed for ny musik i Københavnsområdet Formål: At optimere og koordinere produktionsressourcer og - initiativer for ny musik Resultatmål: Koordinerende møder, afdækning af behov og ressourcer, strategisk arbejde og andre relevante initiativer Forventet effekt: Kontinuerlige koncertrækker for ny musik på højt internationalt niveau, med effektiv markedsføring og god publikumstilslutning Projektnavn: Frontoffice i VestDanmark Formål: At forbedre rådgivning og samarbejde med aktører i den vestlige del af landet Resultatmål: Etablering af en månedlig kontortid/lederarbejdsdag i VestDanmark Forventet effekt: Flere og styrkede ny musik aktiviteter i VestDanmark Projektnavn: Landsdækkende netværk for koncertarrangører Formål: At etablere netværk, vidensdelig, synergi og samarbejde mellem arrangører af ny musik i Danmark (festivaler, musikforeninger, ensembler, orkestre, kirker m.fl.)resultatmål: Afholdelse af Netværksbaseret koncertaktivitet i Københavnsområdet i 2012: Samarbejds og udviklingspartner: dansk koordinator for Music Around øresundsfestivalen; produktion afkoncert med London Sinfonietta under Music Around samt coproduktion af øvrige koncerter; Rådgivningspartner for LAK festivalen; co-produktion af lydkunstprojekt på Knippelsbro med Copenhagen Art Festival; coproduktion af lydkunstudstilling på Den Frie Udstillingsbygning; samarbejdssprojekter med CPH PIX og Artfreq; samarbejdspartner på Click festivalen i Helsingør; hovedkoordinator for forberedende arbejde for at præsentere Ensemble Intercontemporain i København med tre koncerter i foråret 2013 i samarbejde med Pulsar festivalen, Det Kongelige danske Musikkonservatorium og Dansk Komponist Forening. Udvikling af netværk i forbindelse SPOR og Spot festivalen samt aktiviteter under Det Flyvende Spillested. Dialog møde i Århus med musiklivets akører afholdt. Netværksmøder afholdt under Spor Festivalen i Århus og Athelas New Music festival i København. Dialogmøder afholdt i Århus og København. 1

55 to årlige netværksmøder i forbindelse med ny musikbegivenheder Forventet effekt: Øget kvalitet indenfor produktion, markedsføring, fundraising, publikumsudvikling og internationalt arbejde hos ny musik aktører i hele landet Projektnavn: Wundergrund Festival Formål og forventet effekt: at synliggøre ny musik over for nye publikumsgrupper gennem musikalske genremøder, tværkunstneriske samarbejder, samarbejde med andre organisationer og brancher, og udvikling af nye markedsføringsstrategier Resultatmål: afholde Wundergrund Festival en gang årligt Projektnavn: Best practice fyraftensmøder Formål og forventet effekt: Professionalisering af ny musik aktørers kompetencer inden for projektledelse, PR, økonomistyring, internationalt arbejde m.m. Resultatmål: Afholdelse af to til fire fyraftensmøder årligt med invitation af internationale kapaciteter ca. en gang årligt. Evt. i samarbejde med andre aktører. Projektnavn: Kurser i social networking Formål: At øge komponisters, musikeres, arrangøres og musikstuderendes kompetencer i at bruge internettets muligheder for social networking Resultatmål: Realisering af to kurser årligt i samarbejde med relevante aktører (f.eks. Dansk Komponist Forening, Wundergrund festival afholdt med en række forskellige begivenheder i København og omegne fra den fra 26. april til 14. december, inklusive selve festivalperioden fra 26. oktober til 4. november. Samarbejde med Copenhagen Jazz festival, Kulturværftet i Helsingør, ArtFreq, CPH PIX, Copenhagen Art festival, Buster Filmfestival, DKDM og andre om begivenheder før og efter den primære festivalperiode fra den 26. oktober til 4. november i København. Dækning i TV-Avisen, TV-Lorry, Landsdækkende aviser, magasiner, mv. 2 best practice fyraftensmøder afholdt i samarbejde med Edition Samfundet, Dansk Komponist Forening, Dacapo Records og DJBFA. Dialog- og udviklingsmøder med SNYKS repræsentantskab afholdt i Århus og København november 2012 Social Networking udvikling gennem implementering af Soundcloud profil og vidensdeling med SNYKs repræsentantskab omkring tværgående brug af sociale medier som facebook, soundcloud, linked in, twitter, herunder i tilknytning til SNYKradio. 2

56 konservatorierne, ArtLab, Koda m.fl.) Forventet effekt: Øget synlighed og markedsføring af ny musik aktører via nettet Projektnavn: Konsolidering af NyMU Netværk for ny musik i undervisningen Formål: At konsolidere, udvide og synliggøre netværket til gavn for ny musik i undervisningen Resultatmål: Etablering og vedligeholdelse af undersider på SNYKs hjemmside om netværket og om ny musik aktiviteter i undervisningen og for børn og unge generelt Forventet effekt: Synliggørelse og vidensdeling, og i sidste ende mere (kvalificeret) undervisning i ny musik Projektnavn: IN:SPIL Formål: udbredelse af ny livemusik og opdyrkning af arrangører til ny musikarrangementer Resultatmål: 2-4 koncertprojekter i fire danske regioner Forventet effekt: Større efterspørgsel på ny musikarrangementer i hele landet Projektnavn: Udbredelse af projektledelseskompetencer Formål og forventet effekt: At øge projektledelseskompetencer i dansk ny musikliv Resultatmål: Tilgængeliggørelse af projektledelsesværktøjer på nettet Projektnavn: Koncertrække på danske biblioteker. Formål og forventet effekt: At udbrede ny musik til nye publikumsgrupper Resultatmål: Samarbejde med musikbibliotek.dk om Lancering af undervisningsmaterielet Nye Lyde i Gymnasiet på snyk.dk til brug for gymnasieskolen. Etablering af netværk i gymnasieskolen med Ørestad Gymnaisum, Sankt Annæ, Aurehøj og Kongsholm Gymnasium omkring implementering af ny musik i undervisningen. Netværksmøder med Musiklærerforeningen i gymnasieskolen afholdt. IN:SPIL fusioneret med Wundergrund on Tour og med Det Flyvende Spillested koncerter på SPOT, Copenhagen Jazz festival samt Det Flyvende Spillesteds koncertrække med 16 koncerter og 5 lydkunstinstallationer i hele Danmark i Fortsat udvikling af praktikantansættelser, løntilskudsansættelser og vidensdeling omkring projektledelsesværktøjer på snyk.dk Slået sammen med Wundergrund on Tour koncerter og det flyvende spillested. 3

57 etablering af koncertrække på danske biblioteker Projektnavn: Spil Dansk Dagen Formål og forventet effekt: at udbrede kendskabet til ny musik gennem Spil Dansk Dagen Resultatmål: Arrangere fyrtårnsarrangementer på Spil Dansk Dagen i de fem danske regioner i samarbejde med Dansk Komponist Forening, Spil Dansk Dagen, symfoniorkestre og mellemstore ensembler Afholdelse af Spil Dansk Dags koncert i København i oktober i samarbejde med Dansk Komponist Forening: Fokus på børn og unge arbejde i samarbejde med Musik & Ungedom og Københavns Musikskole 2. Styrkelse af genreområdet i udlandet SNYK skal i kontraktperioden gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, netværksdannelse, musikformidling og information bidrage til at styrke genreområdet i udlandet. Flg. handlingsplan er aftalt: År Aftalt Målopfyldelse Projektnavn: International strategi Formål og forventet effekt: At samle miljøet om en fælles koordineret indsats på det internationale område Resultatmål: Møder og anden kommunikation med relevante interessenter og formulering af strategipapir Projektnavn: Nationale satsningsområder Formål: Koordinering af ny musik initiativer i forbindelse med offentlige nationale satsningsområder i udlandet Resultatmål: Research, korrespondance, koordinering og sammenfatning af aktiviteter og forslag til de rette instanser Forventet effekt: Større repræsentation af ny musikaktiviteter i forbindelse Strategisk internationalt samarbejde omkring Witterner Tage ved Köln i Tyskland, og Huddersfield Contemporary Music Festival i England samt Internationalt festivalnetværk med Wundergrund og arbejdet med øresundsfestivalen Music Around samt medarrangør af publikumsudviklingskonfer encen Arts and Audiences under Nordiske Musikdage i Stockholm i 2012 Netværksmøder afholdt omkring synergieffekter i forbindelse med Wittener Tage ved Köln i Tyskland og Huddersfield Contemporary Music Festival i England. Udviklingsmøder med danske musikere omkring fremtidige projekter på LondonScenen og koordineret indsats der. 4

58 med nationale satsningsområder i udlandet Projektnavn: Spin-off på internationale begivenheder i Danmark (eks: Pärt-event i 2008) Formål og forventet effekt: Øget mulighed for netværksdannelse, og promovering af danske aktører i forbindelse med internationale ny musik begivenheder i Danmark Resultatmål: Arrangere relevante receptioner, messer, stande, seminarer, pressemøder, artist-talks m.m Projektnavn: Rådgivning Formål og forventet effekt: At flere ensembler, komponister, arrangører m.m. arbejder internationalt, og højnelse af niveauet i det internationale arbejde Resultatmål: telefonisk og personlig rådgivning og sparring Projektnavn: Internationalt netværk Formål og forventet effekt: At skabe en større platform for dansk ny musik i udlandet Resultatmål: kommunikation og korrespondance, samt deltagelse i internationale festivaler, netværk, messer m.m Projektnavn: Koordinering og vidensdeling med Kunststyrelsens Musikcenter Formål og effekt: Optimering af den samlede indsats Resultatmål: Månedlige møder og/eller telefonmøder med Musikcentrets internationale medarbejder Projektnavn: Samarbejde med de øvrige genreorganisationer Samarbejde med Øresundsfestivalen Music Around; samarbejde med Copenhagen Art festival Personlig rådgivning af en række musikere, komponister, arrangører og ensembler, løbende i 2012 omkring internationalt arbejde. Wundergrund med i internationalt festivalværk med europæiske festivaler. NICAF Afholdelse af fire internationale netværksmøder i løbet af året. Coproduktioner med Huddersfield Contemporary Music Festival. Med i nordisk netværk for publikumsudvikling Jævnlige møder og dialog ml. SNYKs leder og Musikcentret. Samarbejde med ROSA på Spot Festivalen. Samarbejde med 5

59 Formål og forventet effekt: Større synlighed og koordinering i det internationale arbejde Resultatmål: To årlige koordineringsmøder, samarbejde om seminarer i forbindelse med relevante internationale begivenheder og udvikling af fælles informative strategier til web på det internationale område Projektnavn: International transportstøtte Formål og forventet effekt: At øge ensemblers mulighed for at optræde i udlandet, samt at øge muligheden for international udveksling Resultatmål: Videreføre og optimere administrationen af den internationale transportstøtte gennem koordinering med Kunststyrelsen og de andre genreorganisationer, implementering af digital ansøgningsprocedure m.m Projektnavn: Information om internationalt på web Formål: At sikre opdateret, fyldestgørende og koordineret information ét sted, samt at kunne guide videre til andre relevante aktører Resultatmål: Etablere og vedligeholde information om det internationale område på SNYKs hjemmeside (festivaler, agenter, arrangører, netværk, fondsmuligheder m.m.) Forventet effekt: Større overskuelighed for ny musik aktører på det internationale område Projektnavn: Nordisk Arrangør Netværk om publikumsudvikling Formål og forventet effekt: At øge nordiske ny-musik Jazzdanmark på Wundergrund. Halvårlige genreorganisationsmøder. Forvaltning af international transportstøtte. Videreudvikling af guide til internationalt musikliv på snyk.dk samt internationale nyheder på snyk.dk Netværket videreudviklet. Medplanlægger og deltager i stor, international konference om publikumsudvikling under 6

60 arrangørers kompetence i publikumsudvikling og sammentænkning af produktion og kommunikation Resultatmål: Være sekretariat for netværket, inkl. at arrangere to nordiske netværksseminarer og koordinere sparring med ressourceperson Projektnavn: ISCM International Society for Contemporary Music Formål og forventet effekt: At promovere danske ny musik værker og skabe og vedligeholde verdensomspændende netværk Resultatmål: At udvælge værker til ISCM Wold Music Days en gang årligt, samt at deltage i den årlige generalforsamling og løbende kommunikation og korrespondance Nordiske Musikdage i Stockholm samarbejde med Norsk Publikumsutvikling. Udvalgt værker til ISCM World Music Days i Belgien i 2012 og forberedelse til deltagelse på ISCM World Music Days i Bratislava og Wien i Styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark SNYK skal i kontraktperioden gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, netværksdannelse, musikformidling og information bidrage til at styrke vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark. Flg. handlingsplan er aftalt: År Aftalt Målopfyldelse Projektnavn: Samarbejde med DKL (De Konservatoriestuderendes Landsråd) og konservatorierne Formål: At øge konservatoriestuderendes kompetencer i forhold til ny musik området Resultatmål: Dialog og samarbejde om Musikkens Dag, seminarer, rådgivning m.m. Projektnavn: Åbent hus for studerende Formål: At synliggøre og åbne ny musik miljøets aktører og institutioner for de studerende Samarbejde med DKDM om PULSAR festival i København og med DKDM og Theatre of Voices om Pelle Gudmundsen- Holmgreen portrætkoncert i december 2012 samt forberedelse til projekt med Ensemble intercontemporain i 2013 Oplæg for bachelor studerende ved Performance Design under Roskilde Universitet samt koncert projekt med fire studerende derfra 7

61 Resultatmål: Åbent hus med oplæg, rundvisning og debat en gang årligt for studerende på konservatorierne, de musikvidenskabelige institutter, institutter for moderne kultur m.m. Forventet effekt: Øget interesse for og beskæftigelse med ny musik blandt studerende Projektnavn: Rådgivning og service af vækstlag Formål: At hjælpe vækstlagsprojekter på vej Resultatmål: Feedback på ansøgninger, projektbeskrivelser, budgetter. Rådgivning om PR, netværk, markedsføringsstrategi, finansiering. Synliggøre og reklamere for denne SNYKydelse Forventet effekt: At flere vækstlagsprojekter får succes Projektnavn: Inddragelse af vækstlag i egne projekter Formål og forventet effekt: At kompetenceudvikle og uddanne vækstlaget til gavn for det professionelle miljø Resultatmål: samarbejde med uddannelsesinstitutioner, højskoler, musikskoler/mgk, koncertarrangører. Involvere frivillige medarbejdere og praktikanter i SNYKs projekter Udviklingspartner på LAK festivalen København med en række aktiviteter i september Samarbejde med Performance design ved Roskilde Universitet om koncert projektet på Kanten af København Wundergrund vækstlagskoncerter. Seminar på SPOR festivalen. Vækstlagsfokus under Det Flyvende Spillested. Gymnasiesamarbejde omkring undervisningsmateriale. 4. Styrket samarbejde og kulturel vækst SNYK skal i kontraktperioden medvirke til øget dialog og samarbejde mellem genrer, musikmiljøer, institutioner, kunstarter, erhvervsliv m.fl. med henblik på at positionere og styrke genreområdet samt øge den kulturelle interaktion lokalt, nationalt og internationalt. Flg. handlingsplan er aftalt: År Aftalt Målopfyldelse Projektnavn: Rådgivning og dialog om tværgående samarbejder Formål og forventet effekt: At skabe netværk og dialog Samarbejde med Copenhagen Art festival, CPH PIX, ACTS festivalen i Roskilde og Nikolaj Kunsthal om tværgående 8

62 om samarbejder med andre genrer, musikmiljøer, institutioner, kunstarter og erhvervsliv, og der igennem skabe en større platform (markedsandele) for ny musik Resultatmål: løbende dialog, rådgivning og sparring af musikere/komponister om såvel vækstlags- som fyrtårnsprojekter Projektnavn: Etablering af koordineret web-platform (Seismograf) Formål: At skabe øget synlighed, koordinering og synergi, samt udvikle nye kommunikationsstrategier Resultatmål: Opbygge pilot for projektet Seismograf 2.0, inkl. etablering af ny SNYK hjemmeside Forventet effekt: Større synlighed for ny musik, og bedre forudsætninger for at rejse penge til seismograf 2.0 Projektnavn: Netværk af autoritative webtjenester Formål og forventet effekt: At skabe fundament for en koordineret databaseløsning i dansk ny musikliv i samspil med Seismograf 2.0 Resultatmål: At kortlægge institutioner, databaser, ønsker og muligheder i samarbejde med Koda, Det Kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Århus, musikforlagene m.fl., samt at udforme samarbejdsaftaler mellem netværksdeltagere Projektnavn: SNYK i den kreative branche Formål og forventet effekt: At skabe nye platforme og større markedsandele for ny musik Resultatmål: Skabe projektalliancer mellem SNYK og projekter. Implementering af SNYKs koncertkalender seismograf.org. Videreudvikling af seismograf.org. SNYK med i bestyrelsen i Seismograf. Udvikling af database samarbejde med Edition Samfundet og Seismograf om ny værkdata-software Udvikling af koncertkalendersamarbejde mellem SNYk.dk og seismograf.org. Samarbejde med aktører i den kreative branche omkring projekter på Kutlurværftet i Helsingør. 9

63 aktører i andre kreative brancher og producere showcase-koncerter og seminarer Projektnavn: SNYK Hovedsponsor Formål og forventet effekt: At skabe mulighed for højere aktivitetsniveau gennem øget omsætning, samt få nye kommunikationskanaler via sponsorsamarbejde Resultatmål: Etablere sponsorsamarbejde Sponsor- og partnerskabsarbejde etableret på wundergrund platformen. 5. Styrkelse af sekretariat og bestyrelse SNYK s virksomhed varetages, ledes og administreres professionelt og udviklingsorienteret. SNYK skal i kontraktperioden løbende udvikle sine arbejdsmetoder i sekretariat og bestyrelse, således at organisationen i kontraktperioden virker som et dynamisk og musikalsk kraftcenter. Flg. handlingsplan er aftalt: År Aftalt Målopfyldelse Projektnavn: Medarbejderudviklingssamtaler Formål og forventet effekt: At udvikle og optimere kompetencerne i SNYKs medarbejderstab og der igennem skabe øget tilfredshed blandt SNYKs interessenter Resultatmål: Årlige medarbejderudviklingssamtaler og revision af arbejdsområdeog jobbeskrivelser Projektnavn: Lederuddannelse Formål og forventet effekt: At forbedre og kompetenceudvikle SNYKs ledelse og udvikle SNYKs organisation Resultatmål: Diplomuddannelse af SNYKs leder i Kunst- og Kulturledelse på Odsherred Teaterskole Projektnavn: Årligt strategimøde Formål: At styrke SNYKs strategiske planlægning og interne samarbejde Resultatmål: Afholde et årligt strategi-heldagsmøde for SNYKs bestyrelse og sekretariat MUS-samtaler afholdt. SNYK leder Thorbjørn Tønder Hansen afholdt lederudviklingssamtaler med konsulent fra Attractor Strategimøde med SNYKs bestyrelse afholdt. Visionsseminar med deltagelse af SNYKs sekretariat afholdt. 10

64 Forventet effekt: en styrket organisation Projektnavn: Kompetenceudvikling Formål: At opgradere SNYKs medarbejderes kompetencer Resultatmål: Afholde medarbejderseminarer i relevante emner 2-4 gange årligt, med eksterne konsulenter min. en gang årligt Forventet effekt: Kvalitetssikring af det daglige arbejde i SNYK Projektnavn: Evaluering af opgave-, ansvars og kompetencefordeling Formål og forventet effekt: At sikre gennemsigtighed i arbejdsgange og ansvarsfordeling Resultatmål: Evaluering af opgave-, ansvars og kompetencefordeling i SNYKs bestyrelse og sekretariat i form af rapport og evalueringsmøde Afholdelse af medarbejderseminarer om kommunikation og SNYK strategi Løbende evalueringer afholdt i forbindelse med konkrete projekter og aktiviteter. 11

65 SNYK Gråbrødre Torv 16, st København K CVR. nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

66 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 for SNYK Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for Konklusion på revision af årsrapporten for Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen Interne kontroller og forretningsgange Drøftelser med ledelsen om besvigelser 6 4. Kommentarer til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Anlægsaktiver, t. kr Omsætningsaktiver Gæld, t. kr Forvaltningsrevision 7 6. Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring og ikke korrigerede fejl i årsrapporten 8 7. Lovpligtige oplysninger 8 8. Andre arbejder 8 9. Revisors erklæring i forbindelse med årsrapporten for

67 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 for SNYK 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2012 Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede årsrapport for SNYK for Årsrapporten viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Resultat kr Aktiver kr Egenkapital kr Konklusion på revision af årsrapporten for 2012 Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsrapporten fremgår af afsnit 3. Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores tiltrædelsesprotokollat af Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen I forbindelse med vores revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende forhold: 3.1. Interne kontroller og forretningsgange Det er vor opfattelse, at virksomhedens interne forretningsgange og kontroller under hensyntagen til virksomhedens størrelse er forsvarligt og hensigtsmæssigt tilrettelagt Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsrapporten kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsrapporten. 4. Kommentarer til årsrapporten I lighed med tidligere år er årsrapporten for SNYK aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder samt Lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Opstillingen er i overensstemmelse med Kunststyrelsens vejledning. 6

68 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 for SNYK 4.1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i regnskabslovgivningen. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsrapporten Resultatopgørelse Selskabets resultat før skat udgør kr Resultatet er realiseret en smule over det budgetterede og er som sådan tilfredsstillende Anlægsaktiver, t. kr. 182 Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang. Vi har påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vor vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig Omsætningsaktiver Tilgodehavender, kr Vi har gennemgået opgørelsen af tilgodehavender pr Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget ud fra en individuel vurdering. Pr er der ikke foretaget reservation til imødegåelse af tab. Vi anser værdiansættelsen af tilgodehavender som forsvarlig. Direktionen har over for os oplyst, at tilgodehavender ikke er behæftet med risiko for tab ud over almindelige forretningsmæssige risici. Vi kan efter vor gennemgang tilslutte os den i årsrapporten foretagne værdiansættelse Gæld, t. kr. 910 Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne. For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer. 5. Forvaltningsrevision Vi har gennemgået virksomhedens budget og målsætning for Budgettet, der er vedtaget er gennemført som anført i ledelsens årsberetning. Efter vor opfattelse er tilskuddet anvendt i overensstemmelse med tilsagn, ligesom revisionen ikke har medført bemærkninger med hensyn til, om refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Ved gennemgang af interne rapporter og referater, analyse af regnskabsposter kan det konstateres, at foreningen har udvist sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i forvaltningen af tilskudsmidler. 7

69

70

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ROSKILDE MUSEUM Revisionsprotokollat af 1. april 2014 (side 93-103) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

DANSK KOMPONIST FORENING Lautrupgade 9, 5. 2100 København Ø CVR-nr. 65 34 85 19. Årsrapport for 2015

DANSK KOMPONIST FORENING Lautrupgade 9, 5. 2100 København Ø CVR-nr. 65 34 85 19. Årsrapport for 2015 DANSK KOMPONIST FORENING Lautrupgade 9, 5. 2100 København Ø CVR-nr. 65 34 85 19 Årsrapport for 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2016 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2! Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4! JazzDanmarks

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Business Faxe Copenhagen

Business Faxe Copenhagen vedrørende Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Ringsted

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Komplementarselskabet Malmø I ApS

Komplementarselskabet Malmø I ApS Komplementarselskabet Malmø I ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR-nr. 26 11 73 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B. Konklusion på den udførte revision...

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FANØ. Revisionsprotokol vedr. revisionen af regnskabsår 2014

BEVARINGSFONDEN FOR FANØ. Revisionsprotokol vedr. revisionen af regnskabsår 2014 BDO Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding BEVARINGSFONDEN FOR FANØ Revisionsprotokollat (side 31-45) Revisionsprotokol vedr. revisionen af regnskabsår 2014,, en danskejet

Læs mere

SNYK Sekretariat for Ny Kompositionsmusik. Årsrapport 2010. CVR-nr. 25916689

SNYK Sekretariat for Ny Kompositionsmusik. Årsrapport 2010. CVR-nr. 25916689 Årsrapport 2010 CVR-nr. 25916689 Årsberetning 2010 Hovedaktivitet SNYK er genreorganisationen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. SNYKs hovedarbejdsområder er: - Informationsarbejde via website,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Registreret revisor Hans Helge Andersen

Registreret revisor Hans Helge Andersen Registreret revisor Hans Helge Andersen Dalsvinget 8,4200 Slagelse, Tlf. 40 16 32 06 CVR. 51396510 Fonden Det Økologiske Inspirationshus -------------------- C V R. nr. 19 79 00 96 Årsrapport 1/1 2012

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27 75 57 12. Årsrapport 2009/10

Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27 75 57 12. Årsrapport 2009/10 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

HIMMERLAND GOLF KLUB

HIMMERLAND GOLF KLUB HIMMERLAND GOLF KLUB ÅRSRAPPORT 2013 CVR. NR. 10 66 62 95 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 20. april 2014 Dirigent Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

MODTAGET. '" m,2015. FANiB KOMMUNE

MODTAGET. ' m,2015. FANiB KOMMUNE MODTAGET '" m,2015 FANiB KOMMUNE fanø kunstmuseum Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Fanø, den 7. august 2015 Regnskab for 2014 - Fanø Kunstmuseum Med henvisning til bevilling af støtten for 2015 af Fanø

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapport 2011 Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012 Dirigent Foreningsoplysninger Forening Den

Læs mere

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK.

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens forml og grundlag Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. SNYK er en selvejende institution, der modtager driftstilskud

Læs mere