Implementering af bips A104 hos DTU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af bips A104 hos DTU"

Transkript

1 Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service bips konference 16. september 2013

2 Implementering af bips A104 hos DTU Ill: bips A104 bips A104 Hvorfor? Mappestruktur Filnavne Værdilister Metadatasæt IKT aftaler IT værktøjer Spørgsmål 2 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

3 bips A104 Hvorfor? Ill: bips A104 Udveksling af information f.eks mellem rådgiver og bygherre i projektweb Styring og genfinding af dokumenter f.eks. I DTUs BIM database 3 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

4 DTUs BIM database filtrering af metadata DTUs udgangspunkt, 2011: 1: Filer i mappestruktur 2: Metadata i Excel dokumentlister 4 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

5 DTUs BIM database filtrering af metadata 2012: Dokumenter og metadata knyttes sammen i BIM databasen Ill: bips A104 SQL server DaluxFM: Web-grænseflade til BIM databasen 5 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

6 DTUs BIM database filtrering af metadata Dokumenter filtreres frem via BIM databasens web-grænseflade i DaluxFM Mappestrukturen er indlæst som filtrerbare metadata Filtreringseksempel Antal dok.: Alle dokumenter Campus: Lyngby Bygning: Fritekstsøgning Fag: VVS Kategori: Tegningsfiler Fritekstsøgning: *varme* 7 Fritekstsøgning: *varme* Her ses ALLE metadata for et valgt dokument 6 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

7 Implementering af bips A104 hos DTU Mappestruktur

8 Mappestruktur - Intern DTU har IKKE omdøbt mappestrukturen i BIM databasen, pga. referencestrukturer mellem CAD-filer, der vil gå tabt ved mappe-omdøbning. - Kræver tid og penge Lokalisering [L] Filtype [F] Indholdstype [C] Virksomhedstype [B] t.h.: HVIS vi skulle oversætte mappestrukturen i BIM databasen til A104: Vidensområde [K] Arbejdsområde [W] 8 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

9 Mappestruktur - Projektwebs To sideløbende projektwebs: ibinder (t.v.) og 4Projects (t.h.). 1. I første omgang benyttes mappestruktur fra A104 publikation. 2. Er i gang med at kigge på hvilke mapper vi har brug for hos DTU. Indholdstype [C] Indholdstype [C] Vidensområde [K] Indholdstype [C] Dokumentation [D] 9 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

10 Implementering af bips A104 hos DTU Filnavngivning

11 Strategi - Filnavngivning 2012: Tegnings- og modelfiler Generelle filer, mødereferater etc. Bruges i DTUs største byggeprojekt: Life Science 2013: Bygningsautomation, under intern omdøbning DV/KS testes efterår 2013 Filnavne omdøbe eller ej? Start med at definere A104 filnavne for udvalgte filtyper Prøv selv først, hvilken info har I brug for? Samarbejd med udvalgte rådgivere om test og IKT specifikationer. Fremtid: Installationer generelt Sikring(BMS) Interne og eksterne projekt-dokumenter m.m. 11 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

12 Filnavngivning bips A104 eksempler Nyt i A104, ifht tidligere bips standarder: - Bogstavskoder for metadataene - Hvilke metadata der skal med, er valgfrit - Rækkefølgen er valgfri ---> Der skal foretages mange valg! Ill: bips A Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

13 Filnavngivning DTUs A104 filnavne Løbende proces: A4 navngivningsregler/vejledninger til DTU og rådgivere/leverandører 13 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

14 Filnavngivning Generelle filer Filnavn generelt Tegings- og modelfiler + + DV/KS + Bygningsautomation Bygherrestandarder Fællesmængde af de mest relevante metadata for DTU Lokalisering [L] Etage [E] Indholdsbeskrivelse Virksomhedstype [B] Vidensområde [K] Arbejdsområde [W] Tema [T] Indholdstype [C] Procestype [P] Filtype [F] Dokumentform [M] Stade [S] Indholdsbeskrivelse Løbenummer [N] Versionsdato [V] Fællesmængde: Alle DTU A104 filnavne kan genereres ved at kombinere disse metadata. 14 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

15 Filnavngivning Generelle filer Lokalisering [L] Etage [E] Indholdsbeskrivelse Virksomhedstype [B] Vidensområde [K] Arbejdsområde [W] Tema [T] Indholdstype [C] Procestype [P] Filtype [F] Dokumentform [M] Stade [S] Indholdsbeskrivelse Løbenummer [N] Alle metadata er frivillige. Man kommer langt med 1-3 metadata i filnavnet: C03.1 Økonomi, Betalingsplan C06.4_N Referat, Projekteringsmøde, Nummer 7, dato for afholdelse B01_C12.2_V Bygherre, Tidsplan, Versionsdato C08.3_Fri tekst Mængdeopgørelse, Indholdsbeskrivelse (fri tekst) Versionsdato [V] 15 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

16 Filnavngivning Tegnings-/modelfiler Lokalisering [L] Etage [E] Indholdsbeskrivelse Virksomhedstype [B] Vidensområde [K] Arbejdsområde [W] Tema [T] Indholdstype [C] Procestype [P] Der er brug for flere metadata i filnavnet, for at filnavnet skal være unikt i BIM databasen: LLYN.B201_ES_K08.2_F01_H1 Lyngby Campus, Bygning 201, Stue, Ventilation, Tegningsfil, Plan LRIS.B101_ES_K01_W29_F01_H1 Risø Campus, Bygning 101, Stue, Arkitektur, Lofter, Tegningsfil, Plan Filtype [F] Afbildningstype [H] Stade [S] Indholdsbeskrivelse Lokaliseringskoden (LLYN.B201) er DTU specifik, med koder for Campus og Bygning. Løbenummer [N] Versionsdato [V] 16 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

17 Filnavngivning Tegnings-/modelfiler 2012: oversætte fra eksisterende DTU filnavngivning (og mappestruktur) til ny DTU A104 navngivning uafhængig af mappestruktur dwg Lyngby Campus, Bygning 201, Stue, Ventilation, Tegningsfil, Plan LLYN.B201_ES_K08.2_F01_H1.dwg 17 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

18 Implementering af bips A104 hos DTU Metadata

19 DTU værdier i værdilisterne Ill: bips A104 Proces: Gennemgå bips værdilisterne - Hvilke værdier kan vi bruge på DTU? - Hvilke værdier MANGLER vi ifht eksisterende dokumenter på DTU? - Starter med Drift, derefter projektweb. 19 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

20 DTU værdier i værdilisterne Arbejdsområde [W] Vidensområde [K] DTU værdier under W, hvor vi ikke kan finde en K/W værdi der passer. Eventuelle underværdier af [W53] Sikring? 1. Udkast Overvejer en mere korrekt placering af værdierne: [W??]/[K??] + [H1] Plan 20 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

21 Metadatasæt bips A104 bips A104 metadatasæt for et dokument: Ill: bips A Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

22 Metadatasæt DTU Vores første metadatasæt: DTUs dokumentlister anno Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

23 bips A104 + DTU metadatasæt + Resultat: Nyt samlet DTU/A104 metadata-sæt. 43 metadata i alt (gul række), der er implementeret i BIM databasen. Under: oversættelsesmatrice for metadatanavne Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

24 IKT Proces - Definere DTU metadatasæt To metadatasæt 2012: 1. Dokumenter generelt 2. Tegnings-/modelfiler Revisioner 2013 ( i gang): Hvornår skal metadataene udfyldes? Hvor mange metadata har vi brug for? 24 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

25 Implementering af bips A104 hos DTU IKT aftaler

26 IKT aftaler Eksisterende vs. Nybyggeri Eksisterende og små ombygninger: Behold eksisterende filnavngivning, f.eks dwg bips A104 metadata skal leveres gennem projektweb med A104 mappestruktur eller digitale dokumentlister (Excel) Nybyggeri og større ombygninger: bips A104 i filnavngiving, metadata og mappestruktur DTU er bygherren, der stiller krav til brug af A104. Kravene formidles gennem IKT aftalen: IKT Ydelsesspecifikation, bilag 06 Filnavngivning og struktur Ill: bips A Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

27 Implementering af bips A104 hos DTU IT værktøjer

28 IT værktøjer Kan man lave værktøjer til at hjælpe med udfyldning og validering? 1. A104 værdilister i DTUs BIM database 2. Digital aflæsning af metadata fra filnavn 3. Webværktøj til filnavngivning og dokumentlister C08.5??? Udfordring: Koder er ikke menneske-aflæselige. Filnavnene giver ikke mening uden oversættelse. 28 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

29 Implementering af bips A104 hos DTU A104 værdilister i DTUs BIM database

30 A104 værdilister i DTUs BIM database Baggrund for A104 database: 1. bips A104 værdilister overført fra Word til Excel 2. DTU værdier tilføjet 3. Juli 2013: Excel værdilister læst ind i BIM databasen DaluxFM administratorer kan redigere metadata og værdilister 30 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

31 A104 værdilister i DTUs BIM database Resultat: Brugeren får adgang til værdilisterne via drop-down menuer når der skal indtastes metadata. Giver brugeren adgang til værdilisterne når de skal bruge dem de behøver ikke Excel arket eller printede lister Altid opdaterede værdilister Drop-down sikrer mod tastefejl (stort problem ved filtrering) 31 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

32 Implementering af bips A104 hos DTU Digital aflæsning af metadata fra filnavn

33 Digital aflæsning af metadata fra filnavn Lokalisering [L] Etage [E] Indholdsbeskrivelse Virksomhedstype [B] Vidensområde [K] Arbejdsområde [W] Tema [T] Indholdstype [C] Procestype [P] Filtype [F] Dokumentform [M] Stade [S] Indholdsbeskrivelse Løbenummer [N] Versionsdato [V] CASE: Filnavne Bygningsautomation Første faggruppe på DTU, der omdøber ALLE dokumenter. Filnavnet indeholder alle metadata de gerne vil filtrere på

34 Digital aflæsning af metadata fra filnavn DaluxFM Documents - Synkroniseringsværktøj til BIM databasen Ny knap, september 2013: Læs A104-filnavn 34 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

35 Digital aflæsning af metadata fra filnavn Der kan endelig filtreres på A104 metadata i BIM databasen! 1: Indholdsbeskrivelse udfyldes med en oversættelse af hele filnavnet. 2: Hvis filnavnets koder findes i databasen, udfyldes det tilhørende metadata med DTUs displayværdi. Eksempel på filtrering i DaluxFM 35 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

36 Implementering af bips A104 hos DTU Webværktøj til filnavngivning og dokumentlister

37 Webværktøj til filnavngivning og dokumentlister Kan vi hjælpe brugerne med at navngive? Alternativ til A4 vejledninger for filnavngivning og metadata (t.h.) Alternativ til Excel værdilister (under) Altid opdateret til sidste version <- IKT bilag -> 37 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

38 Webværktøj til filnavngivning og dokumentlister Trin 1: Vælg en DTU filnavngivnings-standard Test-URL: https://tid.cas.dtu.dk/?op=tools.dtua Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

39 Webværktøj til filnavngivning og dokumentlister Trin 2: Udfyld metadata for at generere filnavn 39 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

40 Webværktøj til filnavngivning og dokumentlister Trin 3: Udfyld metadata til dokumentliste (valgfrit) Service til brugeren: Indholdsbeskrivelse udfyldes automatisk med oversættelse af filnavnet. Teksten kan redigeres af brugeren. 40 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

41 Webværktøj til filnavngivning og dokumentlister Trin 4: Kopier filnavnet til din fil og/eller download Excel dokumentliste 41 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

42 Webværktøj til filnavngivning og dokumentlister Trin 5, Fremtid: Importer Excel dokumentlisten i projektweb / BIM databasen 42 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

43 Implementering af bips A104 hos DTU Ill: bips A104 bips A104 Hvorfor? Mappestruktur Filnavne Værdilister Metadatasæt IKT aftaler IT værktøjer A104 værdilister i DTUs BIM database Digital aflæsning af A104 filnavne Webværktøj til filnavngivning Brug gerne vores arbejde som inspiration/grundlag. Kontaktinfo: Anita Dalgaard, Spørgsmål? 43 Implementering af bips A104 hos DTU. A. Dalgaard, DTU

Software-Guide. Suites Datahåndtering Produktivitet Basis Industri Byg og Infrastruktur. August 2012 / Nr. 46

Software-Guide. Suites Datahåndtering Produktivitet Basis Industri Byg og Infrastruktur. August 2012 / Nr. 46 August 2012 / Nr. 46 Software-Guide Suites Datahåndtering Produktivitet Basis Industri Byg og Infrastruktur NTI CADcenter A/S: Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Lund Eskilstuna Göteborg Helsingborg

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning... 2 CMS... 3 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring... 6 Søgning... 10 Søgemaskineoptimering... 12 Nyhedsformidling og brugerinddragelse...

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune Hjemmesidehåndbog for Norddjurs Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skriver til nettet. Det er en vejledning i at lægge indhold på Norddjurs Kommunes hjemmesider, så brugerne kan læse

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde C207 Digitale Mangellister

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde C207 Digitale Mangellister byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Digitale Mangellister C207 Publikation C207 Oktober 2005 1 bips Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Forfatter: Klaus Klok Kallesøe Semester: 7. Semester Vejleder: Torben Vind VIA University College, Campus Holstebro

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere