Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK"

Transkript

1 Installatørhåndbog Styremodul IHB DK

2 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 30. Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at når du står i udgangspositionen i hovedmenuen trykke to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 32. For midlertidigt at øge mængden af varmt vand (hvis der er en varmtvandsbeholder installeret med din ), drejer du først på håndhjulet for at markere menu 2 (vanddråben) og trykker derefter to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 38. Ved komfortforstyrrelse Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre, inden du er nødt til at kontakte din installatør. Se side 57 for instruktioner.

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 7 Styring - Introduktion 28 Sikkerhedsinformation 2 Displayenhed 28 2 Levering og håndtering Ophængning 5 5 Menusystem 8 Styring - Menuer Medfølgende komponenter 5 Menu 1 - INDEKLIMA 32 3 Styremodulets konstruktion Elektriske komponenter 6 6 Menu 2 - VARMT VAND Menu 3 - INFO Menu 4 - MIT ANLÆG Rørtilslutninger Generelt Sammenkoblingsmulighed Menu 5 - SERVICE 9 Service Servicetiltag El-tilslutninger Generelt Tilslutninger Tilslutningsmuligheder Tilslutning af tilbehør 6 Igangsætning og justering Forberedelser Igangsætning med NIBE luft-/vandvarmepumpe 26 Igangsætning med kun tilskud 26 Kontroller omskifterventilen Kontroller AUX-udgang Køledrift Startguide Afvigelse af ønsket temperatur Håndtering af alarm Fejlsøgning Kun tilskud 11 Tilbehør 12 Tekniske oplysninger Dimensioner og opsætningskoordinater Tekniske specifikationer El-diagram Indeks Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning er CE-mærket og opfylder IP21. CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. IP21 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på 12,5 mm eller derover, ikke kan trænge ind og forårsage skader, samt at produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber. Serienummer Serienummeret finder du på oven på dækslet til styremodulet. Opgiv altid produktets serienummer, når du anmelder en fejl. Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Danmark Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn af produktet skal overlades til montør fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller til et af fabrikanten godkendt servicefirma. Et hvert indgreb i kølemiddelsystemet kun må foretages af en montør, der som minimum har erhvervet certifikat II, af fabrikantens egne montører eller et af fabrikanten godkendt servicefirma. Firmaet skal være registreret/godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). 2 Kapitel 1 Vigtig information

5 ... Installationskontrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i brugerhåndbogen. Beskrivelse El (side 14) Andet Kommunikation, varmepumpe Tilsluttet strømforsyning 230 V Udeføler Rumføler Temperaturføler, varmtvandspåfyldning Temperaturføler, varmtvand øverst Temperaturføler, eksternt fremløb Temperaturføler, eksternt returløb Ladepumpe Omskifterventil AUX 1 AUX 2 AUX 3 AUX 4 AUX 5 AUX 6 AA3-X7 DIP-switch Kontrol af tilskud Kontrol af omskifterventilfunktion Kontrol af ladepumpefunktion Gennemført installationskontrol af varmepumpe og tilknyttet udstyr OBS! Underskrift Dato Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Reyrieux Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. 4 Kapitel 1 Vigtig information

7 2 Levering og håndtering Ophængning Medfølgende komponenter Ved ophængning på en væg, skal der vælges monteringsudstyr, der passer til væggen. Udeføler Rumføler Isolértape Temperaturføler Aluminiumtape Kabelbindere Varmeledningspasta Strømføler Benyt alle monteringspunkter, og monter oprejst plant mod væggen, uden at nogen dele af styremodulet stikker uden for kanten på væggen. Efterlad mindst 100 mm fri plads rundt om styremodulet for at lette adgang og kabellægning ved installation og service. Adgang til skruer til montering af frontlåge sker nedefra. Kapitel 2 Levering og håndtering 5

8 L N PE L N PE Styremodulets konstruktion Elektriske komponenter AA 2 Grundkort AA 3 AA 4 Indgangskort Displayenhed AA4-XJ3 USB-udtag AA 5 AA 7 FA 1 AA4-XJ4 Serviceudtag (ingen funktion) Tilbehørskort Ekstra relækort Automatsikring K2 X1 X2 Nøddriftsrelæ Klemrække, indgående el-forsyning Klemrække, AUX4 - AUX6 SF 1 PF 3 Kontakt Serienummerskilt UB 1 Kabelgennemføring, indgående el, stærkstrøm til tilbehør UB 2 Kabelgennemføring, signal Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og Kapitel 3 Styremodulets konstruktion

9 4 Rørtilslutninger Generelt Rørinstallationen skal udføres i henhold til gældende regler. Se manualen for kompatibel NIBE luft/vandvarmepumpe for installation af varmepumpen. Kompatible NIBE luft/vand-varmepumper Kompatibel NIBE luft/vand-varmepumpe skal være udstyret med styrekort, som mindst har softwareversion i henhold til følgende liste. Styrekortets version vises i varmepumpens display (hvis dette findes) ved opstart. Produkt F2015 F2016 F2020 F2025 Softwareversion Montering af temperaturføler på rør K Temperaturfølerne monteres med varmeledningspasta, kabelbindere (første kabelbinder sættes fast på røret midt på føleren og den anden kabelbinder ca. 5 cm efter føleren) og aluminiumtape. Derefter skal de isoleres med den medfølgende isoleringstape. Føler- og kommunikationskabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. F2026 F2030 F2040 F alle versioner alle versioner 55 Symbolforklaring Symbol Betydning Stopventil Kontraventil Shunt-/omskifterventil Sikkerhedsventil Indstillingsventil P Temperaturføler Manometer Cirkulationspumpe Snavsfilter Kapitel 4 Rørtilslutninger 7

10 Sammenkoblingsmulighed kan tilsluttes sammen med andre produkter fra NIBE på flere forskellige måder. Nogle af disse vises nedenfor (tilbehør kan være påkrævet). Du kan læse mere om alternativerne på samt i de tilhørende monteringsanvisninger til det anvendte tilbehør. Se side 59 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til. Anlæg med kan producere varme og varmtvand. Køling kan også produceres, men det er afhængigt af, hvilken varmepumpe der benyttes. På kolde dage i årets løb, når adgangen til energi fra luften er lavere, kan tilskudsvarme kompensere og bidrage til at producere varme. Tilskudsvarmen er også god som hjælp, hvis varmepumpen ender uden for sit arbejdsområde, eller hvis den er blokeret af en anden årsag. Varmebærersiden og brugsvandsiden skal forsynes med det nødvendige sikkerhedsudstyr iht. gældende regler. Dette er principskemaerne. Det aktuelle anlæg skal projekteres i henhold til gældende normer. Forklaring AA25 BT1 Udeføler 1) BT6 Temperaturføler, varmtvandspåfyldning 1) BT7 Temperaturføler, varmtvand øverst 1) BT25 Temperaturføler, eksternt fremløb 1) BT50 Rumføler 1) BT63 Temperaturføler, eksternt fremløb efter el-varmer BT71 Temperaturføler, eksternt returløb 1) GP10 Cirkulationspumpe, varmebærer QN10 Omskifterventil, varmtvand/varmebærer 2) CL11 til 12 Poolsystem 1 til 2 AA25 Styreboks med tilbehørskort 2) BT51 Temperaturføler, pool 2) EP5 Varmeveksler, pool GP9 Cirkulationspumpe, pool HQ4 Snavsfilter, pool QN10 Omskifterventil, pool 2) RN10 Indstillingsventil EB1 Tilskudsvarme CM5 Ekspansionsbeholder EB1 El-kassette FL10 Sikkerhedsventil KA1 Hjælperelæ/kontaktor 2) RN11 Indstillingsventil QM42 til 43 Stopventil EB101 til Varmepumpesystem 104 AA25 Styreboks med tilbehørskort 2) BT3 Temperaturføler, returløb 3) BT12 Temperaturføler, kondensator fremløb 3) EB101 til Varmepumpe 104 FL10 Sikkerhedsventil GP10 Ekstern cirkulationspumpe, klimaanlæg GP12 Ladepumpe 2) HQ1 Snavsfilter 3) QM1 Aftapningsventil, varmebærer QM31 Spærreventil, varmebærer, frem QM32 Spærreventil, varmebærer, retur QM43 Stopventil RM11 Kontraventil EP21 til 22 Klimaanlæg 2 til 3 AA25 Styreboks med tilbehørskort 2) BT2 Temperaturføler, varmebærer frem 2) BT3 Temperaturføler, varmebærer retur 2) GP20 Cirkulationspumpe 2) QN25 Shuntventil 2) EQ1 AA25 Kølesystem Styreboks med tilbehørskort 2) 8 Kapitel 4 Rørtilslutninger

11 BT64 Temperaturføler, køling fremløb 2) CP6 Akkumuleringstank, køling GP13 Cirkulationspumpe, køling QN12 Omskifterventil, køling/varme 2) QZ1 Varmtvandscirkulation AA25 Styreboks med tilbehørskort 2) BT70 Temperaturføler, udgående varmtvand 2) GP11 Cirkulationspumpe, varmtvandscirkulation FQ1 Blandingsventil, varmtvand RM23 til 24 Kontraventil RN20 til 21 Reguleringsventil Andet CM1 Ekspansionsbeholder tilsluttet, varmtvand CP5 Bufferbeholder (UKV) CP10 til 11 Akkumuleringstank med opvarmning af vand EB10 Varmtvand- /spids-ekstravandvarmer EB20 El-patron FL2 Sikkerhedsventil, varmebærer KA1 Hjælperelæ/kontaktor RN10, Reguleringsventil RN43, RN60 til 63 1) Indgår i og følger med 2) Indgår i og følger med tilbehør 3) Indgår i og følger med NIBE varmepumpe (kan variere afhængigt af varmepumpe). Betegnelser iht. standard IEC og Kapitel 4 Rørtilslutninger 9

12 Kompatibel NIBE luft/vand-varmepumpe sammen med og el-kassette før omskifterventil for varmtvand (flydende kondensering) -AA25 -AA25-QN10 -RN10 -EB1 -KA1 -EB1 -BT63 -FL2 -CM1 -CP10 -AA25 -BT1 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -FL10 -QM31 -BT3 -QM32 -GP12 -HQ1 -QM43 -QM1 NIBE leverer ikke alle komponenter i denne principskitse. Dette installationsalternativ benyttes på enklere anlæg med fokus på lave installationsomkostninger. (AA25) starter og standser varmepumpen (EB101) for at opfylde anlæggets varme- og varmtvandsbehov. Ved samtidigt varme- og varmtvandsbehov veksler omskifterventilen (AA25- QN10) periodisk mellem klimaanlæg og varmtvandsbeholder/akkumuleringstank (CP10). Ved fuldt påfyldt varmtvandsbeholder/akkumuleringstank (CP10) veksler omskifterventilen (AA25-QN10) mod klimaanlægget. Tilskud EB1 kobles automatisk ind, hvis anlæggets energibehov overskrider varmepumpens kapacitet. Den benyttes til både opvarmning og påfyldning af varmtvand. Tilskuddet kan også benyttes, hvis der kræves en højere varmtvandstemperatur end varmepumpen kan klare at producere. 10 Kapitel 4 Rørtilslutninger

13 Kompatibel NIBE luft/vand-varmepumpe sammen med og el-kassette efter omskifterventil for varmtvand og køling, pool og ekstra klimaanlæg (flydende kondensering) -CP5 -EB1 -KA1 -EB1 -EP21 -AA25 -AA25 -GP10 -BT25 -BT71 -BT2 -GP20 -QN25 -BT3 -CL11 -AA25 -EQ1 -CP6 -AA25 -CL11-QN19 -AA25-QN10 -RN10 -EP5 -RN10 -GP9 BT51 -HQ4 POOL -GP13 -FL2 -CM1 -CP10 -BT64 -AA25 -BT1 -AA25 -BT50 -EQ1-QN12 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -BT3 -FL10 -QM32 -QM31 -GP12 -HQ1 -QM43 -KA1 -EB20 -QM1 NIBE leverer ikke alle komponenter i denne principskitse. Dette installationsalternativ benyttes på mere komplekse anlæg med fokus på komfort. (AA25) starter og standser varmepumpen (EB101) for at opfylde anlæggets varme- og varmtvandsbehov. Ved samtidigt varme- og varmtvandsbehov veksler omskifterventilen (AA25- QN10) periodisk mellem klimaanlæg og varmtvandsbeholder/akkumuleringstank (CP10). Ved fuldt opvarmet varmtvandsbeholder/akkumuleringstank (CP10) veksler omskifterventilen (AA25-QN10) mod klimaanlæggene samt pool. Ved behov for opvarmning af pool veksler omskifterventilen (CL11-QN19) fra klimaanlæggene til poolsystemet. Tilskud (EB1) kobles automatisk ind, hvis anlæggets energibehov overskrider varmepumpens kapacitet. Elpatron (EB20) i varmtvandsbeholderen/akkumuleringstanken (CP10) benyttes i mellemtiden til at producere varmtvand, hvis varmepumpen (EB101) samtidig benyttes til opvarmning af boligen. Tilskuddet kan også benyttes, hvis der kræves en højere varmtvandstemperatur end varmepumpen kan klare at producere. Ved køledrift (kræver kompatibel varmepumpe) velsker omskifterventil (EQ1-QN12) mod kølesystemet (EQ1). Hvis der opstår flere samtidige behov samtidig med at der er kølebehov, reagerer anlægget forskelligt. Ved varmtvandsbehov veksler omskifterventilen (EQ1- QN12) tilbage, og der produceres varmtvand, indtil behovet er opfyldt. Ved varmebehov veksler omskifterventilen i stedet (EQ1-QN12) periodisk mellem behovene. Ved opfyldt kølebehov veksler omskifterventilen tilbage til udgangspositionen (varme/varmtvand). Kapitel 4 Rørtilslutninger 11

14 Kompatible NIBE luft/vand-varmepumper sammen med og el-kassette efter omskifterventil for varmtvand og pool og ekstra klimaanlæg (flydende kondensering) -EQ1 -AA25 -BT64 -CP6 -GP13 -EB1 -CM5 -EB1 -FL10 -QM42 -QM43 -RN11 -EP22 -AA25 -QN25 -BT2 -GP20 -EP21 -AA25 -BT2 -BT3 -GP20 -QN25 -BT3 -AA25-BT71 -AA25-BT25 -RN43 -CP5 -AA25-GP10 -EQ1 -QN12 -CL12 -QN19 -CL12 -EP5 -EB104 >-EB104 -BT12 -QM31 -RM11 -CL11 -AA25 -RN10 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL2 -FL10 -BT3 -QM32 -GP12 -HQ1 -QM43 -CL11-QN19 -EP5 -QM1 -RN10 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL1 -EB103 >-EB103 -EB102 >-EB102 -BT12 -FL10 -BT3 -BT12 -FL10 -BT3 -QM31 -QM32 -GP12 -QM1 -QM31 -QM32 -GP12 -HQ1 -EB103-AA25 -RM11 -HQ1 -QM43 -RM11 -QM43 -AA25-QN10 -AA25 -QZ1 -AA25 -RN61 -RN60 -CP10 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -RN63 -RN62 -CP11 -RM23 -RN20 -RM24 -EB10 -GP11 -RN21 -FQ1 -BT70 -QM1 -EB101 >-EB101 -BT12 -FL10 -BT3 -QM31 -QM32 -GP12 -RM11 -HQ1 -QM43 -AA25 -BT1 -QM1 -FL2 -CM1 NIBE leverer ikke alle komponenter i denne principskitse. Forskellige typer behov (varme, varmtvand osv.) medfører forskellige frem- og returløbstemperaturer og forskellige flow til varmepumpen. Ved rørtilslutning i anlæg med flere kompressorer og forskellige varmebehov skal det sørges for, at disse forbliver separeret, således at forskellige returløbstemperaturer ikke blandes med hinanden. Ellers kan varmeanlæggets effektivitet påvirkes. Se principskitse for eksempel. Dette installationsalternativ benyttes på mere komplekse anlæg med fokus på komfort. (AA25) starter og standser varmepumperne (EB101) og (EB102) for at opfylde anlæggets varmeog varmtvandsbehov. Varmepumpen (EB103) benyttes til varme- og poolopvarmning og varmepumpe (EB104) benyttes til køling, varme og poolopvarmning. Ved samtidigt varme- og varmtvandsbehov veksler omskifterventilen (AA25-QN10) periodisk mellem klimaanlæg og varmtvandsbeholder/akkumuleringstank (CP10). Ved fuldt opvarmet varmtvandsbeholder/akkumuleringstank (CP10) veksler omskifterventilen (AA25- QN10) mod klimaanlæggene. Ved behov for opvarmning af pool veksler omskifterventilen (CL11-QN19) eller (CL12-QN19) fra klimaanlæggene til pool-systemet. Tilskud (EB1) kobles automatisk ind, hvis anlæggets energibehov overskrider varmepumpens kapacitet. Elpatron (EB20) i varmtvandsbeholderen/akkumuleringstanken (CP10) benyttes for at producere varmtvand, hvis varmepumpen (EB101) benyttes til opvarmning. Tilskuddet kan også benyttes, hvis der kræves en højere varmtvandstemperatur end varmepumpen kan klare at producere. Ved køledrift (kræver kompatibel varmepumpe) veksler omskifterventil (EQ1-QN12) mod kølesystemet (EQ1). Hvis der opstår flere samtidige behov samtidig med at der er kølebehov, reagerer anlægget forskelligt. Ved varmebehov veksler omskifterventilen i stedet (EQ1- QN12) periodisk mellem behovene. Ved opfyldt kølebehov veksler omskifterventilen tilbage til udgangspositionen (varme/varmtvand). Ved behov for poolopvarmning veksler omskifterventilen (EQ1-QN12) tilbage samtidig med at omskifterventilen (CL12-QN19) veksler 12 Kapitel 4 Rørtilslutninger

15 mod pool-systemet (POOL2) og poolvarme produceres, indtil behovet er opfyldt. Kapitel 4 Rørtilslutninger 13

16 L N PE El-tilslutninger Generelt Før isolationstest af ejendommen skal frakobles. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæer, bør forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. skal installeres via en flerpolet driftsafbryder med mindst 3 mm brydeafstand. El-skema for styremodulet, se side 63. Kommunikations- og følerkabler til eksterne tilslutninger må ikke trækkes i nærheden af stærkstrømsledninger. Kommunikations- og følerkablers mindste tværsnit ved ekstern tilslutning skal være 0,5 mm² op til maks. 50 m, f.eks. EKKX LiYY eller lignende. Benyt et skærmet trelederkabel til kommunikation med varmepumpe. Ved kabellægning ind i skal kabelgennemføringer (UB1 og UB2, markeret på billedet) benyttes. Afbryderen (SF1) må ikke sættes i position "" eller " ", før der er fyldt kedelvand på systemet. Kompressoren i varmepumpen og eventuelt eksternt tilskud kan blive beskadiget. Automatsikring Styremodulets styrekreds og dele af dets interne komponenter er sikret internt med en automatsikring (FA1). El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. Afbryd strømmen med drejekontakten før evt. service. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. Ved installation af skal NIBEs luft- /vandvarmepumpe og eventuelt tilskud være spændingsløse. Se principskema for dit system for fysisk placering af temperaturføler, som skal installeres. Relæudgangene på tilbehørskortet (AA5) må maks. belastes med 2 A (230 V) i alt. 14 Kapitel 5 El-tilslutninger

17 Tilgængelighed, el-tilslutning Dækslet på styremodulet åbnes ved hjælp af en Torx 25-skruetrækker. Montering sker i omvendt rækkefølge. 3 For lettere adgang ved el-tilslutning, kan det være nødvendigt at flytte displayet. Det gør du let ved at følge disse trin. 1. b a 2 1 Lågen for at få adgang til blandt andet grundkortet åbnes ved hjælp af en Torx 25- skruetrækker. 2. Tryk spærren på displayenhedens øvre bagside mod dig selv (a), og før displayenheden opad (b), så beslagene hægtes løs fra pladen. 3. Løft displayenheden af dens beslag. Før de to nedre beslag på displayenhedens bagside mod de to øvre huller i pladen som vist på billedet. Kapitel 5 El-tilslutninger 15

18 4. Kabelbøjle Brug egnede værktøjer til at løsne/fastgøre kablerne i varmepumpens klemmer. Klemrække på el-kort Monter displayet på pladen. 5. Når el-tilslutningen er afsluttet, skal displayet genmonteres med dets tre monteringspunkter igen, ellers er det ikke muligt at montere frontlågen Sammenkoblingsklemme 3,5 mm 1 mm 16 Kapitel 5 El-tilslutninger

19 L N PE L N PE L N PE Tilslutninger For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm. SMO Externt PE N L Strømtilslutning skal installeres via en flerpolet kontakt med mindst 3 mm brydeafstand. Det mindste kabeltværsnit skal være dimensioneret efter den anvendte sikring. Det medfølgende kabel til indgående el er sluttet til klemme X1. SMO Externt PE N L L N 1 L N PE SMO Tarifstyring Hvis spændingen til kompressoren i varmepumpen forsvinder i en vis tid, skal der ske samtidig blokering af denne via softwarestyret indgang (AUX-indgang) for at undgå alarm, se side 23. Externt Tilslutning af ladepumpe til varmepumpe 1 og Tilslut cirkulationspumpe (EB101-GP12) som vist på billedet til klemme X4:6 (PE), X4:6 (N) og X4:7 (230 V) på grundkortet (AA2). Styresignal for (EB101-GP12) tilsluttes klemme X4:7 (GND) og X4:8 (PWM) på indgangskortet (AA3) i henhold til billedet. SMO Externt Hvis der er tilsluttet to varmepumper til, skal cirkulationspumpe EB102-GP12) tilsluttes i henhold til billedet til klemme X4:12 (PE), X4:13 (N) og X4:15 (230 V) på grundkortet (AA2). Styresignal for (EB102-GP12) tilsluttes da til klemme X4:5 (GND) og X4:6 (PWM) på indgangskortet (AA3) i henhold til billedet. Hvis ladepumpen ikke er korrekt tilsluttet ved opstart, får styremodulet en alarm. Kapitel 5 El-tilslutninger 17

20 PE PE 8 -X4 L 7 -X1 N X8 -X2 24 -X10 -X L N PE Kommunikation med varmepumpe Tilslut varmepumpen (EB101) med et skærmet trelederkabel i henhold til billedet til klemrække X4:1 (A), X4:2 (B) og X4:3 (GND) på tilbehørskortet (AA5). Hvis der skal tilsluttes flere varmepumper til, skal disse tilsluttes i kaskade som vist på billedet. Med tilbehør kan op til 8 varmepumper styres af. Varmepumpe med inverterstyret kompressor kan kun kombineres med andre inverterstyrede varmepumper af samme model. TIP! To ladepumper (fire, hvis det interne tilbehørsprint benyttes) kan tilsluttes og styres af SMO 40. Der kan tilsluttes flere ladepumper, hvis der benyttes tilbehørsprint, to pumper pr. print. ON F2040 GND B A GND B A AA23-X4 F2040 GND B A GND B A AA23-X4 F2030 F A B GND X A B GND X F2016/F2026 F2016/F A B GND X A B GND X5 F2015/F2020/F2025/F2300 F2015/F2020/F2025/F2300 AA21-J2 A B GND AA21-J2 A B GND GND B A AA5-X4 18 Kapitel 5 El-tilslutninger

21 L N PE L N PE L N PE L N PE L N PE Udeføler Udeføleren (BT1) placeres i skygge på nord- eller nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks. morgensol. Tilslut føleren til klemme X6:1 og X6:2 på indgangskortet (AA3). Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Eventuelt kabelrør bør tætnes for ikke at forårsage kondens i udeføleren. SMO Externt Temperaturføler, varmtvandspåfyldning Temperaturføler, varmtvandspåfyldning (BT6) placeres i dykrør på varmtvandsbeholderen. Tilslut føleren til klemme X6:7 og X6:8 på indgangskortet (AA3). Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Varmtvandspåfyldning aktiveres i menu 5.2 eller i startguiden. SMO Externt Temperaturføler, eksternt fremløb Tilslut temperaturføler, eksternt fremløb (BT25) (kræves ved tilskud efter omskifterventil (QN10)), til klemme X6:5 og X6:6 på indgangsprintet (AA3). Benyt et toledet kabel med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. SMO Externt Temperaturføler, eksternt returløb Tilslut temperaturføler, eksternt returløb (BT71) til klemme X6:17 og X6:18 på indgangskortet (AA3). Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. SMO Externt Temperaturføler, varmtvand øverst En temperaturføler til varmtvand øverst (BT7) kan tilsluttes mhp. visning af vandtemperaturen øverst i tanken (hvis der er mulighed for at montere føler øverst i tanken). Tilslut føleren til klemme X6:15 og X6:16 på indgangskortet (AA3). Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. SMO Externt Kapitel 5 El-tilslutninger 19

22 L N PE L N PE L N PE Tilslutningsmuligheder Effektovervågning Når mange el-forbrugere er tilsluttet i ejendommen, samtidig med at el-tilskuddet er i drift, er der risiko for, at ejendommens hovedsikringer går. Styremodulet er udstyret med en indbygget effektovervågning, der styrer el-trinnene til el-tilskuddet ved at koble det ud trin for trin ved overbelastning på en af faserne. Genindkobling sker, når det øvrige strømforbrug reduceres. Tilslutning af strømføler For at måle strømmen skal der monteres en strømføler (BE1 - BE3) på hver af de indkommende faseledere til el-skabet. Dette gøres mest hensigtsmæssigt i el-skabet. Slut strømfølerne til en multileder i en indkapsling i direkte tilslutning til el-skabet. Brug en multileder med mindst 0,5 mm² fra indkapslingen til varmepumpen. Slut kablerne til klemme X4:1 til 4, hvor X4:1 er den fælles klemme for de tre strømfølere. Størrelsen på ejendommens hovedsikring indstilles i menu Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 Rumføler leveres med en rumføler (BT50). Rumføleren har op til tre funktioner: 1. Vis aktuel rumtemperatur på styremodulets display. 2. Gør det muligt at ændre rumtemperaturen i C. 3. Giver mulighed for at forbedre/stabilisere rumtemperaturen. Monter føleren et neutralt sted, hvor den indstillede temperatur ønskes. Et egnet sted kan eksempelvis være en fri indervæg i gangen ca. 1,5 mtr. over gulvet. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekilde, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Også lukkede radiatortermostater kan forårsage problemer. Styremodulet fungerer uden føleren, men hvis boligens indetemperatur skal kunne aflæses på displayet på, skal føleren monteres. Rumføleren tilsluttes på klemme X6:3 og X6:4 på indgangskortet (AA3). Hvis føleren skal anvendes til at ændre rumtemperaturen i C og/eller til at forbedre/stabilisere rumtemperaturen, skal føleren aktiveres i menu Hvis rumføleren anvendes i rum med gulvvarme, bør den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtemperaturen. SMO Externt Elcentral Värmepump Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen SMO Externt 20 Kapitel 5 El-tilslutninger

23 L N PE L N PE Trinstyret tilskud Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. Eksternt trinstyret tilskud kan styres med op til tre potentialfri relæer i styremodulet (3 trin lineært eller 7 trin binært). Alternativt kan to relæer (2 trin lineært eller 3 trin binært) benyttes til trinstyret tilskud, hvilket betyder at det tredje relæ kan benyttes til at styre en el-patron i varmtvandsbeholder/akkumuleringstank. Med tilbehøret AXC 30 kan der benyttes yderligere tre potentialfri relæer til tilskudsstyring, hvilket da giver yderligere 3 lineære eller 7 binære trin. Trinene ind sker med mindst 1 minuts mellemrum og trinene ud med mindst 3 sekunders mellemrum. Trin 1 tilsluttes klemrække X2:2 på det ekstra relækort (AA7). Trin 2 tilsluttes klemrække X2:4 på det ekstra relækort (AA7). Trin 3 eller el-patron i varmtvandsbeholder/akkumuleringstank tilsluttes klemrække X2:6 på det ekstra relækort (AA7). Evt. styrespænding tilsluttes klemrække X2:1, 3 og 5 på det ekstra relækort (AA7). Indstillinger for trinstyret tilskud foretages i menu og menu Alle tilskud kan blokeres ved at tilslutte en potentialfri kontaktfunktion til softwarestyret indgang på klemme X6 på indgangskortet (AA3) eller klemrække X2 (se side 23), som vælges i menu 5.4. L N PE X1 -X X AA7-X2 X1 1 0 PE Eksternt Externt 1 2 AA7-X2 3 A1 A1 A1 -K1 -K2 -K3 A2 A2 A Shuntstyret tilskud Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. Denne tilslutning gør det muligt for et eksternt tilskud, f.eks. et oliefyr, gasfyr eller en fjernvarmeveksler, at hjælpe til med opvarmningen. styrer en shuntventil og startsignal til tilskudsvarmen ved hjælp af tre relæer. Hvis anlægget ikke kan opretholde den korrekte fremløbstemperatur, startes tilskuddet. Når kedelføleren (BT52) viser ca. 55 C, sender signal til shunten (QN11) om at åbne fra tilskuddet. Shunten (QN11) regulerer således, at den reelle fremløbstemperatur stemmer overens med styresystemets teoretisk beregnede ønskeværdi. Når varmebehovet falder så meget, at tilskudsvarme ikke er nødvendigt, lukker shunten (QN11) helt. Fabriksindstillet mindste driftstid for kedlen er 12 timer (kan indstilles i menu ). Indstillinger for shuntstyret tilskud foretages i menu og menu Tilslut shuntmotoren (QN11) til klemrække X2:4 (230 V, åbn) og 6 (230 V, luk) på det ekstra relækort (AA7) samt klemrække X1:0 (N). For at styre til- og frakobling af tilskud tilsluttes dette klemrække X2:2 på det ekstra relækort (AA7). Alle tilskud kan blokeres ved at tilslutte en potentialfri kontaktfunktion til softwarestyret indgang på klemme X6 på indgangskortet (AA3) eller klemrække X2 (se side 23), som vælges i menu 5.4. L N PE X1 -X X AA7-X2 X1 1 0 PE Eksternt Externt 1 2 QN11 AA7-X Hvis relæerne skal benyttes til styrespænding, kobler du forsyningen fra klemrække X1:1 til X2:1, X2:3 og X2:5 på det ekstra relækort (AA7). Tilslut nul fra det eksterne tilskud til klemrække X1:0. Kapitel 5 El-tilslutninger 21

24 L N PE L N PE L N PE L N PE Relæudgang for nøddrift Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. Når kontakten (SF1) stilles i position " " (nøddrift), aktiveres cirkulationspumperne (EB101-GP12 og eventuelt EB102-GP12, hvis tilsluttet), eventuel ekstern cirkulationspumpe (GP10) og det potentialfri skiftende nøddriftsrelæ (K2). Eksternt tilbehør er frakoblet. Nøddriftsrelæet kan benyttes til at aktivere eksternt tilskud. En ekstern termostat skal da kobles ind i driftskredsløbet for at styre temperaturen. Sørg for, at varmebæreren cirkulerer gennem det eksterne tilskud. Ekstern cirkulationspumpe Tilslut den eksterne cirkulationspumpe (GP10) i henhold til billedet til klemrække X4:9 (PE), X4:10 (N) og X4:11 (230V) på grundkortet (AA2). SMO Externt 8 9 PE N L A2 PE SMO Externt A1 Omskifterventil kan suppleres med en ekstern omskifterventil (QN10) til varmtvandsstyring (se side 59 for tilbehør). Tilslut den eksterne omskifterventil (QN10) i henhold til billedet til klemrække X4:2 (N), X4:3 (styring) og X4:4 (L) på grundkortet (AA2). L N PE SMO Der produceres intet varmtvand ved aktivering af nøddrift. Externt N L A2 1 0 PE A1 NIBE Uplink Tilslut et netværkstilsluttet kabel (lige, Cat.5e UTP) med RJ45-kontakt (han) til kontakt AA4-X9 på displayenheden (iht. billede). Benyt kabelgennemføring (UB2) på styremodulet til kabelføring. L N PE SMO Externt N L Hvis relæet skal benyttes til styrespænding, kobler du forsyningen fra klemrække X1:1 til X1:2 og tilslutter nul og styrespænding fra det eksterne tilskud til henholdsvis X1:0 (N) og X1:4 (L). 22 Kapitel 5 El-tilslutninger

25 L N PE Eksterne tilslutningsmuligheder På klemrække (X6) på indgangskortet (AA3) og klemrække X2 har softwarestyrede ind- og udgange til tilslutning af føler og ekstern kontaktfunktion. Dette indebærer, at en føler eller en ekstern kontaktfunktion kan tilsluttes en af 6 specialtilslutninger, hvor funktionen for tilslutningen bestemmes i styremodulets software. Hvis en ekstern kontaktfunktion kobles til SMO 40, skal den anvendte indgangs- eller udgangsfunktion vælges i menu 5.4. Mulige indgange på indgangskortet (AA3) for disse funktioner er AUX1, (X6:9-10), AUX2, (X6:11-12) og AUX3 (X6:13-14). På klemrække X2 findes følgende valgbare indgange AUX4 (X2:1), AUX5 (X2:2) og AUX6 (X2:3). Jord for AUX4 til 6 tilsluttes klemrække X2:4. Valgbar udgang er klemme X7 indgangskortet (AA3) SMO Externt I eksemplet ovenfor anvendes indgang AUX1 (X6:9-10) og AUX2 (X6:11-12) på indgangskortet (AA3). Nogle af følgende funktioner kan også aktiveres og der kan lægges en tidsplan for dem via menuindstillinger. B A Mulige valg for AUX-indgange Følgende funktioner kan tilsluttes AUX-indgangene på indgangskortet (AA3) eller klemrække X2. Temperaturføler, køling/varme En ekstra temperaturføler (BT74) kan tilsluttes SMO 40 for bedre at kunne afgøre, hvornår tiden er inde til at skifte mellem køle- og varmedrift. Temperaturføleren tilsluttes på valgt indgang (menu 5.4, alternativet vises kun, hvis der findes tilbehør til køling, eller hvis varmepumpen har indbygget funktion til køling samt er aktiveret i menu) på indgangskortet (AA3) eller klemrække X2 og placeres på passende sted i klimaanlægget. Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Temperaturføler, eksternt fremløb ved tilskud før omskifterventil (QN10) Hvis temperaturføler, fremløb efter tilskudsvarme (BT63) skal benyttes, sluttes den til valgt indgang (menu 5.4, se side 52) på klemrække X2. Anvend en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Temperaturføler, fremløb køling Hvis temperaturføler, fremløb køling (BT64) skal benyttes, sluttes den til valgt indgang (menu 5.4, se side 52) på klemrække X2. Anvend en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Hvis tilbehørsprint benyttes til kølefunktion, tilsluttes føleren der. Temperaturføler, kedel Hvis der benyttes shuntstyret tilskud, tilsluttes temperaturføler, kedel (BT52) valgt indgang (menu 5.4, se side 52) på klemrække X2. Kontakt for ekstern blokering af tilskud Hvis der ønskes ekstern blokering af tilskud, skal denne tilsluttes på indgangskortet (AA3) eller klemrække X2. Tilskuddet kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Kontakt til ekstern blokering af kompressor i varmepumpe Hvis der ønskes ekstern blokering af kompressor i varmepumpen, skal denne tilsluttes på indgangskortet (AA3) eller klemrække X2. Kompressoren i varmepumpen kobles fra ved at tilslutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4. Ekstern blokering af kompressorerne i flere varmepumper (hvis flere er tilsluttet) kan kombineres. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Kontakt til ekstern tarifblokering Hvis der ønskes ekstern tarifblokering, skal denne tilsluttes på indgangskortet (AA3) eller klemrække X2. Tarifblokering indebærer, at tilskud, kompressor, varme og køling kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Kapitel 5 El-tilslutninger 23

26 24 Kontakt til "SG ready" Denne funktion kan kun benyttes i el-net, der understøtter "SG Ready"-standarden. "SG Ready" kræver to AUX-indgange. I de tilfælde, hvor denne funktion ønskes, skal den tilsluttes på klemme X6 på indgangskortet (AA3) eller på klemrække X2. "SG Ready" er en smart form for tarifstyring, hvor din el-leverandør kan påvirke inde-, varmtvands- og/eller pooltemperaturen (hvor relevant) eller ganske enkelt blokere tilskudsvarmen og/eller kompressoren på visse tidspunkter af døgnet (kan vælges i menu 4.1.5, når funktionen er aktiveret). Aktiver funktionen ved at tilslutte potentialfri kontaktfunktioner til to indgange, som vælges i menu 5.4 (SG Ready A og SG Ready B), se side 52. Sluttet eller åben kontakt medfører en af følgende (A = SG Ready A og B = SG Ready B ): Blokering (A: Sluttet, B: Åben) "SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen og tilskudsvarme blokeres som dagens tarifblokering. Normalindstilling (A: Åben, B: Åben) "SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning af systemet. Lavprisindstilling (A: Åben, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer på omkostningsbesparelse og kan f.eks. udnytte en lav tarif fra el-leverandøren eller overkapacitet fra eventuel egen strømkilde (påvirkning af systemet kan indstilles i menu 4.1.5). Overkapacitetsindstilling (A: Sluttet, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet får tilladelse til at køre med fuld kapacitet ved overkapacitet hos el-leverandøren (påvirkning af systemet kan indstilles i menu 4.1.5). Kontakt for ekstern blokering af varme Hvis der benyttes ekstern blokering af varme, skal denne tilsluttes på indgangskortet (AA3) eller klemrække X2. Varmedriften kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4. Sluttet kontakt medfører blokeret varmedrift. Kontakt til ekstern blokering af køling Hvis der anvendes ekstern blokering af køling, kan denne tilsluttes på indgangskortet (AA3) eller klemrække X2. Køledriften kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4. Sluttet kontakt medfører blokeret køledrift. Kontakt for aktivering af "midlertidig luksusindst." En ekstern kontaktfunktion kan tilsluttes mhp. aktivering af varmtvandsfunktionen "midlertidig luksusindst.". Kontakten skal være potentialfri og Kapitel 5 El-tilslutninger tilsluttes på valgt indgang (menu 5.4) på indgangskortet (AA3) eller klemrække X2. "midlertidig luksusindst." er aktiveret i den tid, når kontakten er tilsluttet. Kontakt for aktivering af "ekstern justering" En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til til ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring af rumtemperaturen. Temperatur ændres i C, når kontakten er sluttet (hvis rumføleren er tilsluttet og aktiveret). Hvis rumføleren ikke er tilsluttet eller ikke aktiveret, indstilles den ønskede forandring af "temperatur" (forskydning varmekurve) med det valgte antal trin. Værdien kan indstilles mellem -10 og +10. klimaanlæg 1 Kontakten skal være potentialfri og tilsluttes på valgt indgang (menu 5.4) på indgangskortet (AA3) eller klemrække X2. Indstilling for ændringsværdien udføres i menuen 1.9.2, "ekstern justering". klimaanlæg 2 til 4 Ekstern justering for klimaanlæg 2 til 4 kræver tilbehør (ECS 40 eller ECS 41). Se tilbehørets installatørhåndbog for installationsanvisninger. Kontakt til ekstern alarm Alarm fra eksterne enheder kan kobles til styringen og vises som en infoalarm. Potentialfrit signal af typen NO eller NC kan kobles ind.

27 L N PE L N PE L N PE Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit skifterrelæ) Der er mulighed for ekstern tilslutning gennem en relæfunktion via et potentialfrit skifterrelæ (maks. 2 A ved resistiv belastning) på klemme X7 på indgangskortet (AA3). Valgbare funktioner for ekstern tilslutning: Indikering af sumalarm. Funktionen giver signal under den tid, en eksisterende alarm indikeres af styremodulet. Køleindstillingsvisning. Dette alternativ kræver, at der er aktiveret en form for kølefunktion. Funktionen giver signal, når systemet tillader køledrift og kan benyttes f.eks. til at styre eksterne pumper. Aktiv køling (4 rør). Dette alternativ kræver, at der er aktiveret en form for kølefunktion og kan benyttes til enkle 4-rørssystemer (en udedel). Funktionen giver signal, når en tilkoblet varmepumpe laver køling, og der ikke findes andre behov, og køling er tilladt. Denne funktion kan benyttes til at styre omskifterventil for køling EP25-QN12. Ved dette alternativ styres ladepumpen (GP12) altid i driftsindstilling "auto", hvilket medfører, at pumpen er i gang, når omskifterventilen (QN12) står mod kølesystemet. Varmtvandscirkulationspumpe eller ekstern varmebærerpumpe tilsluttes sumalarmrelæet i henhold til nedenstående billede. Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. Externt SMO PE N L NC NO C Omskifterventil til køling tilsluttes summealarmrelæet i henhold til nedenstående billede. PE N L Ekstern varmebærerpumpe. Funktionen giver signal, når en ekstern cirkulationspumpe (GP10) skal køres i henhold til indstillinger for driftsindstillingen. Styring af cirkulationspumpe for varmtvandscirkulation. Funktionen giver signal, når en cirkulationspumpe for varmtvandscirkulation (GP11) skal køres i henhold til indstillinger i menu "varmtvandscirk." (2.9.2). Externt SMO N L NC NO C N L Tilsluttes en af ovenstående til klemme X7 på indgangskortet (AA3), skal funktionen vælges i menu 5.4. Summealarm er valgt på forhånd fra fabrikken. Der kræves tilbehørskort, hvis flere funktioner skal sluttes til klemme X7, samtidig med at indikering af summealarm er aktiveret (se side 59). Externt SMO Relæudgangen må maks. belastes med 2 A ved resistiv belastning (230V AC). Tilslutning af tilbehør Instruktioner for tilslutning af øvrigt tilbehør findes i den medfølgende installationsvejledning. Se side 59 for en liste over det tilbehør, der kan anvendes til SMO 40. NC NO C Billedet viser relæet i alarmindstilling. Hvis kontakten SF1 står i position " " eller " ", er relæet i alarmindstilling. Kapitel 5 El-tilslutninger 25

28 6 Igangsætning og justering Forberedelser Kompatibel NIBE luft/vand-varmepumpe skal være udstyret med styrekort, som mindst har softwareversion i henhold til listen på side 7. Styrekortets version vises i varmepumpens display (hvis dette findes) ved opstart. skal være færdigtilkoblet og tilsluttet. Klimaanlægget skal være fyldt med vand og afluftet. Igangsætning med NIBE luft- /vandvarmepumpe NIBE F2015/F2020/F2025 Følg vejledningen i monterings- og brugsanvisningen til varmepumpen under afsnittet "Igangsætning og justering" "Opstart og kontrol". Kontroller AUX-udgang For at kontrollere evt. funktion tilsluttet på AUX-udgangen 1. Aktiver "AA3-X7" i menu Kontroller den ønskede funktion. 3. Deaktiver "AA3-X7" i menu 5.6. Køledrift Hvis anlægget omfatter en eller flere NIBE luft/vandvarmepumper, som kan producere køling (for eksempel NIBE F2040), kan køledrift tillades i den pågældende undermenu til menu Nu kan du vælge køleindstillingsvisning i menu 5.4 for AUX-udgangen. NIBE F2016/F2026/F2030/F2040/F2300 Følg instrukserne i varmepumpens installationshåndbog under afsnittet "Igangsætning og justering" "Opstart og kontrol". 1. Spændingssæt varmepumpen. 2. Spændingssæt. 3. Følg startguiden i displayet på eller start alternativt startguiden i menu 5.7. Igangsætning med kun tilskud Ved første opstart følger du startguiden, ellers følger du nedenstående liste. 1. Gå til menu 4.2 driftsindstilling. 2. Marker "kun tilskudsvarme" ved hjælp af håndhjulet, og tryk derefter på OK-knappen. 3. Tryk på Tilbage-knappen for at gå tilbage til hovedmenuerne. Ved idriftsættelse uden NIBE luft/vand-varmepumpe kan alarmen kommunikationsfejl forekomme på displayet. Alarmen nulstilles, hvis aktuel varmepumpe deaktiveres i menu ("installerede slaver"). Kontroller omskifterventilen 1. Aktiver "AA2-K1 (QN10)" i menu Kontroller, at omskifterventilen åbner eller er åben mod varmtvandspåfyldning. 3. Deaktiver "AA2-K1 (QN10)" i menu Kapitel 6 Igangsætning og justering

29 Startguide Der skal være vand i klimaanlægget, før kontakten stilles på "". Brug af startguiden A. B. 1. Sæt styremodulets kontakt (SF1) i position "". 2. Følg vejledningen i startguiden på styremodulets display. Hvis startguiden ikke går i gang, når du starter styremodulet, kan du starte den manuelt i menu 5.7. TIP! Se side 28 for at få en mere detaljeret introduktion af anlæggets styresystem (manøvrering, menuer osv.). Igangsætning af Den første gang anlægget startes, sættes der en startguide i gang. Startguiden giver anvisninger om, hvad der skal udføres ved første opstart sammen med en gennemgang af anlæggets grundlæggende indstillinger. Startguiden sikrer, at opstarten sker korrekt, og kan derfor ikke springes over. Startguiden kan startes efterfølgende i menu 5.7. Under opstartsguiden køres omskifterventiler og shunten frem og tilbage for at hjælpe til med udluftning af. Så længe startguiden er aktiv, starter ingen af varmepumpens funktioner automatisk. Guiden vil dukke op ved hver genstart af varmepumpen, indtil dette fravælges på sidste side. C. A. Side Her kan du se, hvor langt du er kommet i startguiden. For at bladre mellem siderne i startguiden gør du følgende: 1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret. 2. Tryk på OK-knappen for at skifte mellem siderne i startguiden. B. Navn og menunummer Her læser du, hvilken menu i styresystemet denne side i startguiden er baseret på. Cifrene i parentes er menuens nummer i styresystemet. Vil du læse mere om den pågældende menu, læser du enten i dennes hjælpemenu eller i installatørhåndbogen fra side 32. C. Alternativ/indstilling Her foretager du indstillinger til systemet. D. Hjælpemenu Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp. For at åbne hjælpeteksten: 1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet. 2. Tryk på OK-knappen. Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet. Kapitel 6 Igangsætning og justering 27

30 7 Styring - Introduktion Displayenhed F Kontakt (SF1) Kontakten har tre positioner: Tændt () Standby ( ) Nøddrift ( ) Nøddrift må kun anvendes i tilfælde af fejl i styremodulet. I denne indstilling slukkes kompressoren i varmepumpen, og en eventuel elpatron går i gang. Styremodulets display er slukket, og statuslampen lyser gult. A B C D E Display På displayet vises anvisninger, indstillinger og driftsinformationer. Ved hjælp af det tydelige display og et brugervenligt menusystem kan du nemt navigere mellem forskellige menuer og muligheder for at indstille den komfort eller få de informationer, du ønsker. Statuslampe Statuslampen angiver styremodulets status. Den: lyser grønt ved normal funktion. lyser gult, når nøddrift er aktiveret. lyser rødt i tilfælde af udløst alarm. OK-knap OK-knappen bruges til følgende: bekræft valg af undermenu/alternativ/indstillet værdi/side i startguiden. Tilbage-knap Tilbage-knappen anvendes til at: Tilbage til forrige menu. Fortryde en indstilling, som ikke er bekræftet. Håndhjul Håndhjulet kan drejes til højre eller venstre. Du kan: flyt rundt i menuerne og mellem de forskellige alternativer. Øg eller reducer værdierne. Skift side i visning af flere sider (f.eks. hjælpetekster og serviceinfo). 28 Kapitel 7 Styring - Introduktion

31 Menusystem Når lågen til styremodulet åbnes, vises menusystemets fire hovedmenuer samt grundinformationen på displayet. Symboler på displayet Følgende symboler kan dukke op på displayet under drift. Symbol Beskrivelse Dette symbol vises ved informationstegnet, hvis der findes information i menu 3.1, som du bør være opmærksom på. Disse to symboler viser, om kompressoren i udedelen eller tilskuddet i anlægget er blokeret via. Disse kan f.eks. være blokeret afhængigt af, hvilken driftsindstilling der er valgt i menu 4.2, hvis blokering er planlagt i menu eller hvis der er opstået en alarm, der blokerer en af dem. Blokering af kompressor. Menu 1 - INDEKLIMA Indstilling af og tidsplan for indeklimaet. Se side 32. Menu 2 - VARMT VAND Indstilling af og tidsplan for varmtvandsproduktionen. Se side 38. Denne menu vises kun, hvis varmtvandsbeholderen er installeret i systemet. Menu 3 - INFO Visning af temperatur og andre driftsinformationer samt adgang til alarmloggen. Se side 40. Menu 4 - MIT ANLÆG Indstilling af tid, dato, sprog, display, driftsindstilling mm. Se side 41. Menu 5 - SERVICE Avancerede indstillinger. Slutbrugeren har ikke adgang til disse indstillinger. Menuen bliver synlig ved at trykke på Tilbage-knappen i 7 sekunder. Se side 47. Blokering af tilskudsvarme. Dette symbol viser, om luksusindstilling for varmtvand er aktiveret. Dette symbol viser om "ferieindstilling" er aktiveret i menu 4.7. Dette symbol viser, om har kontakt med NIBE Uplink. Dette symbol viser, om solvarme er aktiv. Tilbehør er nødvendigt. Dette symbol viser, om poolopvarmning er aktiv. Tilbehør er nødvendigt. Dette symbol viser, om køling er aktiv. Tilbehør er nødvendigt. Kapitel 7 Styring - Introduktion 29

32 Betjening For at flytte markøren drejes håndhjulet til højre eller venstre. Den markerede position er hvid og/eller har en opadvendt fane. Valg af menu Vælg en hovedmenu for at komme videre i menusystemet ved at markere den og derefter trykke på OKknappen. Det åbner et nyt vindue med undermenuer. Vælg en af undermenuerne ved at markere den. Tryk derefter på OK-knappen. Vælg alternativ Indstilling af en værdi tid dato dag måned år tid & dato t 12 t Værdi, der skal ændres I en menu med alternativer vises det valgte alternativ med et grønt flueben. Vælg et andet alternativ: 1. Markér det alternativ, du ønsker skal gælde. Et af alternativerne er forvalgt (hvidt). 2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte det valgte alternativ. Det valgte alternativ får et grønt flueben. Indstilling af en værdi: 1. Markér den værdi ved hjælp af håndhjulet, som du vil indstille. 2. Tryk på OK-knappen. Værdiens baggrund bliver grøn, og det betyder, at du er kommet til indstillingspositionen. 3. Drej håndhjulet til højre for at øge værdien eller til venstre for at reducere den. 4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte den indstillede værdi. Tryk på Tilbage-knappen for at fortryde og gå tilbage til den oprindelige værdi. 30 Kapitel 7 Styring - Introduktion

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1336-1 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231608 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1338-2 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Bjergvarmepumpe LEK AHB DK 0927-1 031316 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING Systemprincip 4 Funktionsprincip 4 Forkortelser 4 Frontpanel Display 5 Drejekontakt 6 Forskydning af varmekurve 6 Højre tastatur

Læs mere

Brugerhåndbog GS-6 PC

Brugerhåndbog GS-6 PC Brugerhåndbog GS-6 PC Jordvarmepumpe LEK GS-6 PC OE944-1509 UHB DK 152 3-1 331361 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1210-1 031827 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK AHB DK 1034-1 031555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310

Brugerhåndbog NIBE VVM 310 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1428-4 231170 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK UHB DK 1338-1 231480 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Kosan Gas varenr. 24216 (lavtryk) + 24217 (mellemtryk) Ved installation er det meget vigtigt, at man følger denne vejledning nøje. 4/2016

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1508-1 231144 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsforskrifter Serienummer Kontaktoplysninger F2300 - Et

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 1035-3 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Sikkerhedsinformation 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1428-4 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK LEK Brugerhåndbog F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe LEK 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20 Brugerhåndbog 8, 12, 16, 20 Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1648-3 331396 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Landespecifik information F2120 Et godt valg 2 Varmepumpen

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231669 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere