OPVASKEMASKINE DW 6814

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPVASKEMASKINE DW 6814"

Transkript

1 OPVASKEMASKINE DW /0 BRUGSANVISNING DK

2 Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget 6 Skyllemiddel 8 Opvaskemiddel 9 Anvendelse af maskinen 10 Fyldning af maskinen 10 Højdejustering af den øverste kurv 11 Nyttige tips 12 For installatøren Installationsvejledning 19 Tekniske data 19 Vandtilslutning 20 Tilslutning af afløbsslangen 21 Eltilslutning 21 Indbygning 22 Højdejustering af maskinen 22 Påætning af dampbeskyttelse 23 Fastgørelse til køkkenelementer 23 Højdejustering af sokkelen 23 Garanti - Service 24 Service og reservedele 24 Opvaskeprogrammer 13 Betjeningsrækkefølge 14 Vedligeholdelse og rengøring 15 Indvendig rengøring 15 Rengøring af midterfilter 15 Rengøring af det store filter 15 Udvendig rengøring 16 Længere periode uden brug 16 Forholdsregler ved frost 16 Flytning af maskinen 16 Hvis maskinen ikke fungerer 17 Beskyttelse mod oversvømmelse 18 Service og reservedele 18 Vejledning i brug af instruktionsbogen Følgende symboler findes i teksten for at hjælpe Dem gennem instruktionerne: Sikkerhedsinstruktioner Trin for trin instruktioner Nyttige tips 2 PCOX3DK

3 Vigtig sikkerhedsinformation Det er meget vigtigt, at denne brugsanvisning gemmes til evt. fremtidig brug. Hvis maskinen sælges eller overdrages til en anden bruger, eller hvis De flytter og efterlader maskinen i huset, skal brugsanvisningen følge med maskinen, således at den nye ejer kan sætte sig ind i betjeningen og læse de pågældende informationer. Denne information gives af sikkerhedsmæssige grunde. De skal derfor gennemlæse den nøje, før maskinen installeres og anvendes. Installation Denne maskine er tung. Vær forsigtig, hvis den skal flyttes. Det er farligt selv at foretage indgreb i maskinen eller på nogen måde ændre den. Maskinen må ikke placeres på elledningen. Elarbejdet i forbindelse med installation af maskinen bør udføres at en autoriseret elinstallatør eller en anden kyndig person. VVS-arbejdet i forbindelse med installation af maskinen bør udføres af en autoriseret VVSinstallatør eller en anden kyndig person. Børnesikring Maskinen er beregnet til at blive anvendt af voksne. Lad ikke børn pille ved betjeningsknapperne eller lege med maskinen. Placer indpakningsmaterialet uden for børns rækkevidde. Opbevar vaskemidler på et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Under brug Ting, der er forurenet af benzin, maling, stål eller jernpartikler, ætsende, syreholdige eller alkaliske kemikalier må ikke vaskes i opvaskemaskinen. De bør under ingen omstændigheder åbne døren, mens maskinen er i gang. Maskinen skal altid afbrydes, før døren åbnes. Brug kun opvaskemiddel der er beregnet til opvaskemaskiner. Når De har fyldt maskinen op, eller når De har tømt maskinen, skal døren lukkes, da en åben dør kan være farlig. Lad vær med at sidde eller stå på den åbne dør. Træk stikket ud og luk for vandtilførslen efter brug. De bør være forsigtig ved rengøring at tætningen forneden på døren og ved hængslerne, da man kan skære sig på de skarpe metal kanter. Service må kun udføres af vor autoriserede service, og der må kun anvendes originale reservedele. De må under ingen omstændigheder forsøge at reparere maskinen selv. Reparationer, der udføres af ukyndige personer, kan medføre skader eller alvorlige fejlfunktioner. Kontakt Elektrolux Hviderareservice. Der skal altid anvendes originale reservedele. Miljøbeskyttelse I miljøets interesse: Materialer mærket med symbolet er genanvendelige. Spørg i kommunen om der er genbrugsanlæg for denne maskine i Deres område. Hvis maskinen skal skrottes, skær netledningen af og gør dørlåsen uanvendelig for at undgå at små børn kan blive lukket inde. Hjælp med at holde Deres land pænt brug en legaliseret affaldsplads til Deres gamle maskine. 3 PSI01DK

4 Beskrivelse af maskinen IN80 1. Indstilling af vandhårdhed 2. Nivellering af mellemstykket 3. Stop for øverste kurv 4. Saltbeholder 5. Nederste spulearm 6. Vaskemiddelbeholder 7. Betjeningspanel 8. Typeskilt 9. Skyllemiddelbeholder 10. Stort filter 11. Midterfilter 12. Øverste spulearm 13. Øverste kurv 4 PDA13DK

5 D Betjeningspanel Start/stop kontrollys 4. Programmarkør 2. Start/stop trykknap Start Når knappen trykkes ind, går maskinen i gang og samtidig tændes start/stop kontrollyset. Stop Når opvaskeprogrammet er gennemført, stopper maskinen automatisk, og kontrollampen forbliver tændt. Tryk på knappen for at slukke kontrollampen eller for til enhver tid at stoppe maskinen. 3. Dørhåndtag Døren åbnes, når der trykkes på palen øverst i håndtaget og samtidig trækkes udad. Døren lukkes ved blot at trykke på den. 5. Programvælger Når der skal vælges et program, drejes programvælgeren med uret, sørg for at det ønskede programbogstav er ud for programmarkøren på betjeningspanelet. 6. Visning af opvaskeprogrammets status Når opvaskeprogrammet udføres, drejer programvælgeren og viser opvaskeprogrammets forløb. Forvask / afskylning Vask Kold skylning Varm skylning Tørring med varmluft 7. Programvejledning Dette er en oversigt over vaskeprogram -kortet, som kan hjælpe Dem med at vælge det rigtige program. 5 PCP47DK

6 Før brug Før De bruger Deres opvaskemaskine for første gang: 1. Kontroller at strøm- og vandtilførslen er i overensstemmelse med installationsvejledningen 2. Fjern emballagen inde i maskinen 3. Indstil vandblødgøringsanlægget 4. Fyld saltbeholderen 5. Fyld skyllemiddelbeholderen Indstilling af vandblødgøringsanlægget Opvaskemaskinen er udstyret med et vandblødgøringsanlæg beregnet til at fjerne mineraler og salte fra vandet. Disse kunne have en ødelæggende eller dårlig indflydelse på maskinens funktion. Jo større indholdet er af disse salte, desto hårdere er vandet. Vandets hårdhed måles i ækvivalente skalaer, f.eks. tyske, franske grader og dele pr. million. Blødgøringsanlægget skal justeres efter vandets hårdhed i Deres område. Det lokale vandværk kan oplyse Dem om hårdhedsgraden af vandet i Deres område. Opvaskemaskinen er fra fabrikken indstillet på niveau 2. Hvis dette niveau ikke er egnet i Deres område, skal blødgøringsanlægget justeres. Tyske grader ( dh) < Vandhårdhed Franske grader ( TH) < PPM (dele pr. million) Niveau Brug af salt NEJ JA JA JA JA JA Justering af vandblødgøringsanlægget: Drej positionsvælgeren i det øverste venstre hjørne af maskinen med en skruetrækker indtil det ønskede niveau svarer til mærket AA05 6 PBU01DK

7 Påfyldning af salt Hvis Deres vand er niveau 0 er det allerede blødt, og det er derfor ikke nødvendigt at anvende salt. Fra niveau 1 og opefter skal der bruges salt. Der må kun anvendes salt, der er beregnet til opvaskemaskiner. Andre typer salt, der ikke er beregnet til opvaskemaskiner, især bordsalt, vil ødelægge blødgøringsanlægget. Der skal påfyldes salt, umiddelbart før et af de komplette opvaskeprogrammer startes (ikke afskylningsprogram). Derved undgås at spildt salt eller saltvand ligger i længere tid på bunden af maskinen. Dette kan medføre tæring. Påfyldning: 1. Skru hætten af saltbeholderen. 2. Fyld ca. 1 liter vand i beholderen, eller indtil. den er fuld ( det er kun nødvendigt den første. gang der fyldes salt på). 3. Ved hjælp af den medfølgende tragt hældes salt i beholderen til den er fuld (ca. 2 kg). Bliv ikke bekymret hvis vandet i beholderen løber over, når der fyldes salt på, det er helt normalt. SALE SALT SALZ SEL 4. Sæt hætten på igen og kontroller, at der ikke er salt på gevindet eller pakningen. SR06 5. Skru hætten helt fast. Saltbeholderen skal regelmæssigt efterfyldes med salt. Saltbeholderens hætte har en påfyldningsindikatorrude i midten. En grøn flyder ses tydeligt, når der er salt i beholderen, og forsvinder næsten, når saltet er brugt (ca. efter vaske afhængig af vandblødgøringsanlæggets indstilling), og minder Dem om at fylde salt på. SR11 7 PFS01DK

8 Skyllemiddel Skyllemidlet doseres automatisk under det sidste skyl, og sikrer ved skylningen en plet- og stribefri tørring. Beholderen, som er monteret indvendigt i døren, kan rumme ca. 110 ml skyllemiddel. Det rækker til opvaskeprogrammer afhængigt af den indstillede dosering. Påfyldning af skyllemiddel: 1. Beholderen åbnes ved at dreje låget (A) mod uret. A 2. Fyld beholderen fuldstændig med skyllemiddel (ca. 110 ml). Indikatoren (B) bliver helt mørk. BR01 3. Efterfyld skyllemiddel, når indikatoren (B) bliver klar. Vær sikker på at låget er lukket efter hver påfyldning. Fyld ikke opvaskemiddel i skyllemiddelbeholderen. For at undgå en for kraftig skumdannelse under næste opvask skal skyllemiddel, som er løbet ved siden af, fjernes med en klud. B max BR03 Indstilling af mængden Skyllemiddelmængden justeres ud fra det opnåede glans- og tørreresultat ved hjælp af 6 positionsvælgeren (C) (mindste mængde position 1, største mængde position 6). (Start fra position 3). Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på det opvaskede service, skal mængden øges gradvist. Hvis servicet har klistret hvidlige striber, skal mængden reduceres. max C BR02 8 PFR01DK

9 Opvaskemiddel Brug kun opvaskemidler der er beregnet til opvaskemaskiner. Fyld opvaskemiddel på maskinen på følgende måde: 1. Åben låget på beholderen ved at trække i palen (D). 2. Fyld opvaskemiddel på i overensstemmelse med anbefalingerne i programskemaet. Da ikke alle opvaskemidler er ens, skal De være opmærksom på brugsanvisningen på pakken, især for tabletter. D MAX MIN For at hjælpe med en korrekt vaskemiddeldosering er der i sæberummet anbragt 2 referencemærker: - MIN = 15 ml - MAKS = 30 ml DE07 3. Luk altid låget 4. Hvis programmet har forvask hældes det nødvendige opvaskemiddel på låget til opvaskemiddelbeholderen. En utilstrækkelig mængde opvaskemiddel giver et dårligere opvaskeresultat, mens en for stor mængde ikke giver nogen fordele, men blot fører til unødvendigt spild. Moderat anvendelse af opvaskemiddel er også til gavn for miljøet. DE02 Fosfatfrie opvaskemidler med enzymer I disse lavalkaliske kompakt pulvere er vanskeligt nedbrydelige stoffer erstattet af naturlige enzymer og andre biologisk nedbrydelige stoffer, som skåner miljøet. Da fosfater har vandblødgørende egenskaber, foreslår vi, at De kommer salt i saltbeholderen, selv når vandets hårdhed er så lavt som 4 d.h. (7 TH). Herved undgås kalkaflejringer på service og i inderkaret. 9 PUD01DK

10 Anvendelse af maskinen Fyldning af maskinen Før servicet anbringes i maskinen, skal alle madrester fjernes fra tallerknerne for at undgå, at filtrene tilstoppes, hvilket forringer opvaskemaskinens funktion. Meget små servicedele, der kan falde gennem kurvene, bør ikke anbringes i opvaskemaskinen. Døren åbnes, og kurvene trækkes ud, når servicet skal fyldes i maskinen. UI39 IEC 436 / DIN Den nederste kurv Den nederste kurv er beregnet til kasseroller, låg, tallerkener (op til 27 cm i diameter), salatskåle, bestik osv. Serveringsfade og større låg bør placeres langs kanten af kurven, således at den øverste spulearm frit kan dreje rundt. Bestikkurv Langbladede knive, som stilles oprejst, kan være farlige. Lange og skarpe bestikdele såsom forskærerknive skal placeres vandret i den øverste kurv. Vær forsigtig når De fylder eller tømmer maskinen med skarpe ting, såsom knive. UI21 Bestik skal placeres i den aftagelige bestikkurv med skafterne vendt nedad. Hvis skafterne stikker ud gennem bunden af kurven og derved blokerer den nederste spulearm, skal bestikket placeres med skafterne opad. Skeer skal blandes med andet bestik, så de ikke lægger sig ind i hinanden. Teskeer skal placeres i de specielle huller i håndtaget på bestikkurven. Bestikkurven er i to dele, som kan skilles og derved give større fyldningsfleksibilitet. De to dele skilles ved at skubbes vandret i hver sin retning og trækkes fra hinanden. Gør det omvendt for at samle den igen. UI07 10 PBA07DK

11 Den øverste kurv Den øverste kurv er beregnet til tallerkener (desserttallerkener, underkopper, tallerkener op til 24 cm i diameter), salatskåle, kopper og glas. Glas med høj fod kan placeres med foden opad i de forhøjede koppehylder. Lette køkkenting (plastskåle osv.) bør placeres i den øverste kurv, og anbringes således, at de ikke bevæger sig rundt under opvasken. US41 IEC 436 / DIN Før døren lukkes, kontrolleres, at spulearmene kan dreje frit. Højdejustering at den øverste kurv Hvis der anvendes store tallerkener (med en diameter på 27 til 31 cm), kan disse anbringes i den nederste kurv, hvilket kræver, at den øverste kurv indstilles højere. US29 Højdejusteringen gennemføres på følgende måde: 1. Den øverste kurvs forreste glidestoppere (A) trækkes udad og kurven trækkes ud. A 2. Sæt kurven tilbage i den højere position og tryk stopperne (A) tilbage i deres oprindelige position. Når den øverste kurv er i en højere position kan den kun rumme tallerkener med en diameter på 20 cm, og De kan ikke anvende de øverste kophylder. RC01 Når De har fyldt maskinen, skal døren lukkes, da en åben dør kan være farlig. 11 PBA02DK

12 Nyttige tips Energibesparelse Anbring servicet i maskinen umiddelbart efter hvert måltid, og vent med at starte opvasken, indtil opvaskemaskinen er fyldt helt op. Om nødvendigt udføres skylleprogrammet (se programskemaet på de følgende sider), således at eventuelle madrester ikke sætter sig fast på servicet, inden det egentlige opvaskeprogram startes. De bør ikke skylle servicet af under rindende vand. Vælg et økonomiprogram, når servicet ikke er særligt tilsmudset. Følg vejledningen i vaskeprogramskemaet. Det bedste resultat opnås på følgende måde: Før service anbringes i maskinen, fjernes alle madrester og meget tilsmudsede gryder og pander stilles i blød. Sørg altid for at vende kasseroller, kopper og glas med bunden i vejret. Service med buede flader placeres skråt så vandet let kan løbe af. Undgå så vidt muligt, at de enkelte servicedele rører hinanden. Der opnås et bedre tørringsresultat, hvis opvaskemaskinens dør står åben i mindst min., umiddelbart efter programmet er afsluttet. Vent nogle minutter før servicet tages ud. Herved vil det tørre bedre og afkøles. Tøm den nederste kurv først og derefter den øverste. Derved drypper der ikke vand fra den øverste kurv ned på servicet i den nederste kurv. Følgende er uegnet til maskinopvask: Følgende ting bør ikke vaskes i opvaskemaskine (medmindre de er solgt som egnet til maskinopvask). - Bestik med håndtag af træ eller ben eller sammenlimede dele - Bestik af bronze - Kasseroller med træhåndtag - Ting af aluminium - Krystalservice - Blyholdige glas - Ting af plastik - Antikt eller håndmalet porcelæn Visse former for dekoration på service kan blive misfarvet, når det vaskes i en opvaskemaskine. Krystalservice og ting af plastik bør vaskes i hånden, hvis det ikke garanteres, at de kan tåle maskinopvask. Visse glastyper kan blive matte, efter at de er blevet vasket nogle gange i en opvaskemaskine. Der kan opstå en kemisk reaktion mellem sølvbestik og rustfrit stålbestik. Som forholdsregel, undgå at vaske dem sammen. Køkkenting af jern og støbejern kan ruste og afgive pletter på det øvrige service. Aluminium har tendens til at blive sort. Kobber, tin og messing har tendens til at blive plettet. Kontakt forhandleren, hvis De er i tvivl om, hvorvidt Deres køkkenting tåler maskinopvask. Når De køber nyt service, bør De sikre Dem, at det tåler maskinopvask. 12 PHT04DK

13 Opvaskeprogrammer Program Tilsmudsningsgrad og servicetyper Programmets startposition Trykknapper Anbefalet mængde opvaskemiddel i beholderen på beholderlåget Beskrivelse * Normal med forvask 65 C Normalt tilsmudset. Service, bestik, gryder og pander A On Off 25 g 5 g Kold forvask. Hovedvask ved 65 C. 1 kold skylning 1 varm skylning Tørring med varme Normal uden forvask 65 C Lettere tilsmudset. Service og bestik B On Off 25 g / Hovedvask ved 65 C. 1 kold skylning 1 varm skylning Tørring med varme ** Kvik 65 C Lettere tilsmudset. Service og finere service C On Off 25 g / Hovedvask ved 65 C. 1 kold skylning 1 varm skylning Afskylning Alt. Service, som først skal vaskes senere. D On Off / / 1 kold skylning (for at undgå, at madrester sætter sig fast på servicet). * Testprogram i henhold til IEC 436/DIN Program: Normal 65 C med forvask med opvaskemiddel type A; Anbefalet skyllemiddel indstilling: 3. Standardservice: 12. Anbefalet opvaskemiddelmængde: 25 g i beholderr 5 g på beholderlåg. ** Dette er et specialprogram, der på kort tid (ca. 52 min.) udfører en komplet opvask med lettere tilsmudset service, glas og service (uden gryder), således at det kan bruges igen med det samme. 13 PWP00DK

14 Betjeningsrækkefølge 1. Kontroller filtrene Kontroller at de er rene og sidder rigtigt (se rengøringsvejledningen) 2. Kontroller, om der er afspændingsmiddel og salt 3. Placering af service Fjern alle madrester. Træk den nederste kurv ud og anbring kasseroller, tallerkener og bestik i den. Træk den øverste kurv ud og anbring tallerkener, underkopper, glas, kopper osv. i den. Skyd kurven ind i maskinen igen. 4. Kontroller, at spulearmene kan dreje frit. 5. Dosering af opvaskemiddel Fyld den mængde opvaskemiddel i beholderen, som anbefales ifølge vaskeprogram skemaet. 6. Luk låget på vaskemiddelbeholderen 7. Luk døren på opvaskemaskinen 8. Indstilling af program Drej programknappen med uret indtil det ønskede programbogstav svarer til programmarkøren. 9. Start programmet Tryk på START/STOP knappen. START/STOP kontrollampen tænder, og maskinen starter. Tryk igen på START/STOP knappen, hvis De ønsker at afbryde vaskeprogrammet. 10. Efter opvasken Efter afslutningen af hvert opvaskeprogram stopper maskinen automatisk. START/STOP kontrollampen forbliver tændt indtil der trykkes på START/STOP knappen. 11. Sluk for opvaskemaskinen Sluk for opvaskemaskinen ved at trykke på START/STOP knappen og åben døren. Når vaskeprogrammet er færdigt anbefales det at trække stikket ud og lukke for vandtilførslen. Generelt bør man ikke åbne døren, mens maskinen er i gang. Men hvis døren alligevel åbnes, vil en sikkerhedsafbryder stoppe maskinen. Bemærk Åben ikke døren i den varme fase, da det varme vand kan løbe ud. Vær meget forsigtig hvis døren skal åbnes i den varme fase eller lige efter at programmet er færdigt, da damp vil slippe ud. 14 POS07DK

15 Vedligeholdelse og rengøring Indvendig rengøring Pakningerne rundt om døren, beholderen til opvaskemiddel og beholderen til afspændingsmiddel skal rengøres regelmæssigt med en fugtig klud. Vi anbefaler en gang hver 3 måned at køre en tom maskine med et 65 C vaskeprogram og vaskemiddel. Rengøring af midterfilter (Efter hver opvask) Der kan samle sig madrester i afløbsfiltret (A), som skal fjernes ved at skylle filtret under rindende vand. For at tage afløbsfiltret op: Træk det op ved hjælp af håndtaget. A Efter rengøringen sættes filteret tilbage ved at trykke det ned, indtil det klikker på plads. MA04 Rengøring af det store filter (Hver anden måned) Det store filter (B) rengøres på begge sider under rindende vand ved hjælp af en børste. For at tage det store filter op: 1. Spulearmen fjernes ved at trække den op i den ene side. 2. Drej søjlen (C ) mod uret 90 hvorefter hele filtret tages ud. 3. Efter rengøringen sættes filtret på plads igen ved at følge denne vejledning i omvendt rækkefølge. B C Kontroller at filtrene er i deres oprindelige position, og håndtaget på afløbsfiltret peger mod maskinens front. MA05 Opvaskemaskinen må ikke anvendes uden filtrene. Hvis filtrene er placeret forkert, vil opvaskeresultatet blive dårligt. Rengøring at filtrene er vigtig for at sikre korrekt drift af maskinen. 15 PMC01DK

16 Udvendig rengøring Maskinens kabinet og betjeningspanel rengøres med en blød, fugtig klud. Om nødvendigt anvendes kun neutrale rengøringsmidler. Der må aldrig bruges skurepulver, stålsvampe eller opløsningsmidler (acetone, triklorætylen osv.). Længere periode uden brug Det anbefales at gøre følgende, hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid: 1. Afbryd strømtilførslen til opvaskemaskinen, og stop vandtilførslen. 2. Fyld afspændingsmiddelbeholderen op. 3. Lad døren stå på klem for at undgå, at der dannes en ubehagelig lugt. 4. Rengør maskinens indvendige dele. Forholdsregler ved frost Undgå at placere maskinen i et rum hvor temperaturen kan komme under 0 C. Hvis det er uundgåeligt, tøm maskinen og luk døren, afmonter vandindløbsslangen og tøm den. Flytning af maskinen Hvis De skal flytte maskinen (flytte til anden bolig el.lign.): 1. Afbryd strømtilførslen. 2. Stop vandtilførslen. 3. Fjern vandtilførsels- og afløbsslangerne. 4. Træk maskinen ud sammen med slangerne. Undgå at lægge maskinen om på siden under transport. 16 PMC02DK

17 Hvis maskinen ikke fungerer Nogle problemer skyldes ofte manglende vedligeholdelse eller forglemmelse, som let kan løses uden at tilkalde en servicemand. Før De kontakter service, bør De først gennemgå følgende liste: Symptom Løsning Maskinen starter ikke Døren er ikke lukket korrekt. Stikproppen er ikke sat korrekt i stikkontakten. Der er ingen strøm på stikkontakten. Maskinen tager ikke vand ind Vandhanen er lukket. Vandtilførslen er afbrudt. Vandtilførselsslangen er sammentrykket eller bøjet. Ret den ud. Vandtilførselsslangen kan være tilstoppet. Luk for vandtilførslen og rens filteret. Filtrerne er tilstoppede Rens filtrene (se vedligeholdelse og rengøring). Spulearmene drejer ikke rundt. Kontroller at servicet er placeret korrekt. Maskinen skyller ikke vandet ud Afløbsslangen er sammentrykket eller bøjet. Ret den ud. Afløbet i vasken er tilstoppet. Fjern blokeringen. Forlængerslangen på afløbsslangen er ikke korrekt. Læs vejledningen for spildevandsforbindelse. Der er ikke aftræk for enden af afløbsslangen. Maskinen støjer De enkelte servicedele klirrer mod hinanden (se fyldning af maskinen ). Spulearmene rammer servicet. Døren er vanskelig at lukke Opvaskemaskinen står ikke vandret eller er indbygget forkert. Servicet er ikke rent (dårlig vask) Kurvene er for fyldte. Servicet er ikke placeret korrekt. Spulearmene roterer ikke. Spulearmene er tilstoppede. Filtrene er tilstoppede. Filtrene er ikke placeret korrekt. Der er ikke anvendt en tilstrækkelig mængde opvaskemiddel, eller opvaskemidlet er uegnet. Opvaskemidlet er gammelt eller har form af klumper. Hætten på saltbeholderen er ikke lukket korrekt. Det valgte opvaskeprogram er for skånsomt. Synlig kalkaflejring eller hvidlig belægning Kontroller at vandblødgøringsanlægget er stillet på det på servicet rigtige niveau. Kontroller om der er salt, og om låget er tæt. Servicet er ikke helt tørt Der er ikke noget afspændingsmiddel i maskinen, eller der er anvendt for lidt. 17 PSN01DK

18 Hvis der stadig er problem efter ovenstående kontrol, kontaktes nærmeste servicecenter. Angiv modelbetegnelse og serienummer. Disse oplysninger finder De på opvaskemaskinens typeskilt, som findes på højre side af opvaskemaskinens dør (se billede). Prod.No.... Ser. No.... Beskyttelse mod oversvømmelse Maskinen er udstyret med en sikkerhedsanordning, der stopper vandtilførslen i tilfælde af vandlækager. Denne anordning er placeret i maskinens bund og fungerer kun, når maskinen er i drift. Tilkald service for reparation. RA01 Mod.... Service og reservedele Service må kun udføres af vor autoriserede service, og der må kun anvendes originale reservedele. De må under ingen omstændigheder forsøge at reparere maskinen selv. Reparationer, der udføres af ukyndige personer, kan medføre skader og alvorlige fejl. Kontakt Deres lokale servicecenter. Der skal altid anvendes originale reservedele. 18 PSN11DK

19 Installation Elarbejdet i forbindelse med installation af maskinen bør udføres at en autoriseret elinstallatør eller en anden kyndig person. VVS-arbejdet i forbindelse med installation af maskinen bør udføres af en autoriseret VVS-installatør eller en anden kyndig person. Tekniske data DIMENSIONER Bredde 59.6 cm Højde cm Maks. dybde 55 cm Maks. dybde med åben dør cm ELTILSLUTNING Spænding 230 V - 50 Hz MOTOREFFEKT UNDER VASK 200 W VARME ELEMENTETS EFFEKT 2100 W TOTAL EFFEKT 2300 W VANDTRYK Minimum 50 kpa (0.5 bar) Maksimum 800 kpa (8 bar) KAPACITET (STANDARD IEC) INDSTILLINGER 12 FORBRUG Vand 22 l Elektricitet 1.5 kw/h 19 PTS28DK

20 Vandtilslutning Maskinen kan tilsluttes enten varmt (maks. 60 C) eller koldt vand. Vi anbefaler dog at anvende koldt vand. Varmtvandstilførsel er ikke altid tilstrækkelig til meget snavset service, da det forkorter vaskeprogrammets varighed. Vandtrykket skal ligge inden for de grænser, der er angivet i tekniske data. Deres lokale vandværk kan oplyse Dem om gennemsnitstrykket i Deres område. Opvaskemaskinens tilgangs- og afløbsslange kan drejes til højre eller venstre for at gøre installationen lettere. Låsemøtrikken skal være placeret korrekt for at undgå vandlækage. Slangen må ikke bøjes eller sammentrykkes, da vandstrømmen derved kan nedsættes. Hvis maskinen tilsluttes nye vandrør eller rør, der ikke har været anvendt i længere tid, anbefales det at lade vandet løbe i nogle minutter, før tilførelsesslangen tilsluttes. Derved aflejres der ikke sand eller rust i tilførelsesslangens filter. Det medfølgende filter (A) skal i alle tilfælde placeres i samlingen. Hvis De selv vil lave forbindelsen, er fastgørelsesmøtrikken på maskinens vandtilførselsslange beregnet til at blive skruet på en 3/4 tomme vandrørsgevind eller på en særlig lyntilkoblingshane. For at gøre det lettere kan selve slangen drejes til venstre eller højre. CA03 A 20 PWA05DK

21 Tilslutning af afløbsslangen Afløbsslangen kan tilsluttes på følgende måder: 1. Til vaskens vandlås, eventuelt ved hjælp af spændbånd. 2. Til et faldrør med et aftrækshul på mindst 4 cm i diameter. Afløbstilslutningen skal være mindst 30 cm og højst 100 cm over gulvet. Slangen kan enten føres til venstre eller højre om opvaskemaskinen. Slangen må ikke have knæk og ikke sammentrykkes, da dette nedsætter eller blokerer vandafløbet. En eventuel forlængelse af afløbsslangen må ikke være på mere end 2 m, og forlængerslangens indvendige diameter må ikke være mindre end maskinens afløbsslange. Eventuelle forbindelsesstykker til slangens tilslutning må heller ikke have en diameter, der er mindre end afløbsslangens. Proppen må ikke sidde i vasken, når maskinen tømmes, da dette kan forårsage at vandet suges tilbage i maskinen. CS13 CS14 Ø 21 Ø Ø 18 Ø m max min 30 cm max 100 cm min 30 cm max 100 cm min 4 cm Eltilslutning Kontroller følgende før maskinen tilsluttes stikkontakten: 1. At elnettets spænding svarer til den spænding, der er angivet under tekniske data. 2. At elmåler, sikringer, strømtilførsel og stikkontakt kan klare den nødvendige maksimale belastning. Kontroller at kontakt og stik passer sammen uden brug af adapter. Hvis det er nødvendigt er det bedre at udskifte kontakten. Maskinen skal jordforbindes i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsbestemmelser ikke overholdes. Maskinen overholder følgende EØF-direktiver: - 73/ (lav spænding direktiv) og senere modifikationer; - 89/ (elektromagnetisk kompatibilitet) og senere modifikationer. 21 PWA04DK

22 Indbygning Maskinen er beregnet til placering under et køkkenbord eller et arbejdsbord. Det er vigtigt at følge de nichemål, der er angivet på diagrammet. Der kræves ingen særlige åbninger til maskinens ventilation, kun gennemgange til, vandtilførselsslange, afløbsslange og elledning. Nichens loft kan have en afstand på 820 og 880 mm over gulvet, da maskinens justerbare fødder kan drejes langt op eller ned (maks. 60 mm). Der skal være 2 mm frit mellem opvaskemaskine og bord. Højdejustering af maskinen Højdejusteringen gennemføres på følgende måde: 1. Løs eller stram de to forreste fødder. 2. Den bageste fod justeres ved at dreje skruen i midten af forreste sparkeplade til venstre eller højre. Der er vedlagt et underlag til den bageste fod for at maskinen lettere kan glide ind og ud af nichen. Sæt underlaget på ved at presse det på foden. Hvis det er nødvendigt, kan underlaget gøres mindre ved at brække det, hvor det er markeret. Det er vigtigt at maskinen placeres helt vandret, således at døren kan lukkes helt tæt til. Når den er helt vandret, vil døren ikke ramme afstandsstykkerne i hver side af kabinettet II max max Hvis døren ikke lukker ordentligt, løs eller stram de justerbare fødder indtil maskinen er fuldstændig vandret. II52 22 PFI34DK

23 Påsætning af dampbeskyttelse Påsæt det selvklæbende beskyttelsesfolie på den forreste del af køkkenbordet langs hele bredden. 600 mm II21 Fastgørelse til køkkenelementer For at undgå at opvaskemaskinen vipper, skal den fastgøres til enten køkkenbordet eller det tilstødende køkkenelement/væg med de medfølgende beslag. Sæt de to fastspændingsbeslag i rillerne, der findes forrest, foroven på vaskemaskinen, som vist på billedet. Fastgør beslagene til køkkenelementerne med 3,5x16 skruer ved at bruge de øverste huller eller hullerne i siden. Maskinen skal fastgøres til undersiden af toppladen ved hjælp at de medfølgende beslag. Hvis dette ikke sker, kan det medføre en ustabil funktion, som kan forårsage skader. II54 Højdejustering af sokkelpladen Højdejustering af sokkelpladen, følg instruktionerne på billedet. IN10 23 PFI33DK

24 Garanti - Service 1 år fra den dokumenterede købsdag (gem købsnotaen) Garantien dækker fabrikations- og materialefejl), der måtte opstå ved normal brug i en privat husholdning i Danmark. Garantien omfatter materialer, nødvendige transportomkostninger og arbejdsløn. For Grønland og Færøerne gælder særlige regler. At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft. Service og evt reparationer skal udføres af vor autoriserede Service, se brugsanvisningen. Der må kun benyttes reservedele som er godkendt af førnævnte. Forbehold: Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det er en forudsætning for garantien, at reparation ikke er forsøgt foretaget af andre end Electrolux Hvidevare-Service, der er vor autoriserede serviceorgan. Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af service. Produktansvar Vort produktansvar er gældende i følge "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på personer eller ting, som skyldes fejl på selve det installerede produkt. Dette ansvar er gældende 10 år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt. Forbehold Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold: At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med installationsvejledningen. Service og reservedele Electrolux Hvidevarer-Service har tre servicecentre fordelt over landet. Her er det muligt at bestille service samt købe reservedele. Det er også muligt at bestille reservedele samt tilbehør hos forhandleren/el-installatører Benyt venligst nedennævnte telefonnummer: Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center. Adresser på servicecenter: Lundtoftegårdsvej Lyngby Ny Banegårdsgade Århus Vejlevej Fredericia At produktet har været anvendt til andet formål end beskrevet i brugsanvisningen. At de i denne brugs- og installations-vejledning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt. At en reparation er udført af andre end vor autoriserede serviceorganisation, se brugsanvisningen. At der er brugt uoriginale reservedele. At skaden skyldes en transportskade, som måtte være opstået på et senere tidspunkt, f.eks. ved flytning eller videre salg. ZANUSSI HUSHOLDNINGSAPPARATER A/S Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby Tel Fax en del af ELECTROLUX HVIDEVARESELSKABER A/S 24 PGA01DK

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Instruktionsbog Type 411 Indhold: Opstartsinstruktion 00.03-04 Teknisk beskrivelse. 10.01-0 Brugsanvisning. 0.01-05 Programopbygning. 30.01-0 Fejlsøgning. 40.01-05 Afprøvning og justering. 50.01-04 Konsulent

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD 420378 OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD Built as a professional En opvaskemaskine skal holde i mange år Vores opvaskemaskiner er udviklet, så alle de vigtigste komponenter er fremstillet af førsteklasses

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere