OPVASKEMASKINE DW 6814

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPVASKEMASKINE DW 6814"

Transkript

1 OPVASKEMASKINE DW /0 BRUGSANVISNING DK

2 Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget 6 Skyllemiddel 8 Opvaskemiddel 9 Anvendelse af maskinen 10 Fyldning af maskinen 10 Højdejustering af den øverste kurv 11 Nyttige tips 12 For installatøren Installationsvejledning 19 Tekniske data 19 Vandtilslutning 20 Tilslutning af afløbsslangen 21 Eltilslutning 21 Indbygning 22 Højdejustering af maskinen 22 Påætning af dampbeskyttelse 23 Fastgørelse til køkkenelementer 23 Højdejustering af sokkelen 23 Garanti - Service 24 Service og reservedele 24 Opvaskeprogrammer 13 Betjeningsrækkefølge 14 Vedligeholdelse og rengøring 15 Indvendig rengøring 15 Rengøring af midterfilter 15 Rengøring af det store filter 15 Udvendig rengøring 16 Længere periode uden brug 16 Forholdsregler ved frost 16 Flytning af maskinen 16 Hvis maskinen ikke fungerer 17 Beskyttelse mod oversvømmelse 18 Service og reservedele 18 Vejledning i brug af instruktionsbogen Følgende symboler findes i teksten for at hjælpe Dem gennem instruktionerne: Sikkerhedsinstruktioner Trin for trin instruktioner Nyttige tips 2 PCOX3DK

3 Vigtig sikkerhedsinformation Det er meget vigtigt, at denne brugsanvisning gemmes til evt. fremtidig brug. Hvis maskinen sælges eller overdrages til en anden bruger, eller hvis De flytter og efterlader maskinen i huset, skal brugsanvisningen følge med maskinen, således at den nye ejer kan sætte sig ind i betjeningen og læse de pågældende informationer. Denne information gives af sikkerhedsmæssige grunde. De skal derfor gennemlæse den nøje, før maskinen installeres og anvendes. Installation Denne maskine er tung. Vær forsigtig, hvis den skal flyttes. Det er farligt selv at foretage indgreb i maskinen eller på nogen måde ændre den. Maskinen må ikke placeres på elledningen. Elarbejdet i forbindelse med installation af maskinen bør udføres at en autoriseret elinstallatør eller en anden kyndig person. VVS-arbejdet i forbindelse med installation af maskinen bør udføres af en autoriseret VVSinstallatør eller en anden kyndig person. Børnesikring Maskinen er beregnet til at blive anvendt af voksne. Lad ikke børn pille ved betjeningsknapperne eller lege med maskinen. Placer indpakningsmaterialet uden for børns rækkevidde. Opbevar vaskemidler på et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Under brug Ting, der er forurenet af benzin, maling, stål eller jernpartikler, ætsende, syreholdige eller alkaliske kemikalier må ikke vaskes i opvaskemaskinen. De bør under ingen omstændigheder åbne døren, mens maskinen er i gang. Maskinen skal altid afbrydes, før døren åbnes. Brug kun opvaskemiddel der er beregnet til opvaskemaskiner. Når De har fyldt maskinen op, eller når De har tømt maskinen, skal døren lukkes, da en åben dør kan være farlig. Lad vær med at sidde eller stå på den åbne dør. Træk stikket ud og luk for vandtilførslen efter brug. De bør være forsigtig ved rengøring at tætningen forneden på døren og ved hængslerne, da man kan skære sig på de skarpe metal kanter. Service må kun udføres af vor autoriserede service, og der må kun anvendes originale reservedele. De må under ingen omstændigheder forsøge at reparere maskinen selv. Reparationer, der udføres af ukyndige personer, kan medføre skader eller alvorlige fejlfunktioner. Kontakt Elektrolux Hviderareservice. Der skal altid anvendes originale reservedele. Miljøbeskyttelse I miljøets interesse: Materialer mærket med symbolet er genanvendelige. Spørg i kommunen om der er genbrugsanlæg for denne maskine i Deres område. Hvis maskinen skal skrottes, skær netledningen af og gør dørlåsen uanvendelig for at undgå at små børn kan blive lukket inde. Hjælp med at holde Deres land pænt brug en legaliseret affaldsplads til Deres gamle maskine. 3 PSI01DK

4 Beskrivelse af maskinen IN80 1. Indstilling af vandhårdhed 2. Nivellering af mellemstykket 3. Stop for øverste kurv 4. Saltbeholder 5. Nederste spulearm 6. Vaskemiddelbeholder 7. Betjeningspanel 8. Typeskilt 9. Skyllemiddelbeholder 10. Stort filter 11. Midterfilter 12. Øverste spulearm 13. Øverste kurv 4 PDA13DK

5 D Betjeningspanel Start/stop kontrollys 4. Programmarkør 2. Start/stop trykknap Start Når knappen trykkes ind, går maskinen i gang og samtidig tændes start/stop kontrollyset. Stop Når opvaskeprogrammet er gennemført, stopper maskinen automatisk, og kontrollampen forbliver tændt. Tryk på knappen for at slukke kontrollampen eller for til enhver tid at stoppe maskinen. 3. Dørhåndtag Døren åbnes, når der trykkes på palen øverst i håndtaget og samtidig trækkes udad. Døren lukkes ved blot at trykke på den. 5. Programvælger Når der skal vælges et program, drejes programvælgeren med uret, sørg for at det ønskede programbogstav er ud for programmarkøren på betjeningspanelet. 6. Visning af opvaskeprogrammets status Når opvaskeprogrammet udføres, drejer programvælgeren og viser opvaskeprogrammets forløb. Forvask / afskylning Vask Kold skylning Varm skylning Tørring med varmluft 7. Programvejledning Dette er en oversigt over vaskeprogram -kortet, som kan hjælpe Dem med at vælge det rigtige program. 5 PCP47DK

6 Før brug Før De bruger Deres opvaskemaskine for første gang: 1. Kontroller at strøm- og vandtilførslen er i overensstemmelse med installationsvejledningen 2. Fjern emballagen inde i maskinen 3. Indstil vandblødgøringsanlægget 4. Fyld saltbeholderen 5. Fyld skyllemiddelbeholderen Indstilling af vandblødgøringsanlægget Opvaskemaskinen er udstyret med et vandblødgøringsanlæg beregnet til at fjerne mineraler og salte fra vandet. Disse kunne have en ødelæggende eller dårlig indflydelse på maskinens funktion. Jo større indholdet er af disse salte, desto hårdere er vandet. Vandets hårdhed måles i ækvivalente skalaer, f.eks. tyske, franske grader og dele pr. million. Blødgøringsanlægget skal justeres efter vandets hårdhed i Deres område. Det lokale vandværk kan oplyse Dem om hårdhedsgraden af vandet i Deres område. Opvaskemaskinen er fra fabrikken indstillet på niveau 2. Hvis dette niveau ikke er egnet i Deres område, skal blødgøringsanlægget justeres. Tyske grader ( dh) < Vandhårdhed Franske grader ( TH) < PPM (dele pr. million) Niveau Brug af salt NEJ JA JA JA JA JA Justering af vandblødgøringsanlægget: Drej positionsvælgeren i det øverste venstre hjørne af maskinen med en skruetrækker indtil det ønskede niveau svarer til mærket AA05 6 PBU01DK

7 Påfyldning af salt Hvis Deres vand er niveau 0 er det allerede blødt, og det er derfor ikke nødvendigt at anvende salt. Fra niveau 1 og opefter skal der bruges salt. Der må kun anvendes salt, der er beregnet til opvaskemaskiner. Andre typer salt, der ikke er beregnet til opvaskemaskiner, især bordsalt, vil ødelægge blødgøringsanlægget. Der skal påfyldes salt, umiddelbart før et af de komplette opvaskeprogrammer startes (ikke afskylningsprogram). Derved undgås at spildt salt eller saltvand ligger i længere tid på bunden af maskinen. Dette kan medføre tæring. Påfyldning: 1. Skru hætten af saltbeholderen. 2. Fyld ca. 1 liter vand i beholderen, eller indtil. den er fuld ( det er kun nødvendigt den første. gang der fyldes salt på). 3. Ved hjælp af den medfølgende tragt hældes salt i beholderen til den er fuld (ca. 2 kg). Bliv ikke bekymret hvis vandet i beholderen løber over, når der fyldes salt på, det er helt normalt. SALE SALT SALZ SEL 4. Sæt hætten på igen og kontroller, at der ikke er salt på gevindet eller pakningen. SR06 5. Skru hætten helt fast. Saltbeholderen skal regelmæssigt efterfyldes med salt. Saltbeholderens hætte har en påfyldningsindikatorrude i midten. En grøn flyder ses tydeligt, når der er salt i beholderen, og forsvinder næsten, når saltet er brugt (ca. efter vaske afhængig af vandblødgøringsanlæggets indstilling), og minder Dem om at fylde salt på. SR11 7 PFS01DK

8 Skyllemiddel Skyllemidlet doseres automatisk under det sidste skyl, og sikrer ved skylningen en plet- og stribefri tørring. Beholderen, som er monteret indvendigt i døren, kan rumme ca. 110 ml skyllemiddel. Det rækker til opvaskeprogrammer afhængigt af den indstillede dosering. Påfyldning af skyllemiddel: 1. Beholderen åbnes ved at dreje låget (A) mod uret. A 2. Fyld beholderen fuldstændig med skyllemiddel (ca. 110 ml). Indikatoren (B) bliver helt mørk. BR01 3. Efterfyld skyllemiddel, når indikatoren (B) bliver klar. Vær sikker på at låget er lukket efter hver påfyldning. Fyld ikke opvaskemiddel i skyllemiddelbeholderen. For at undgå en for kraftig skumdannelse under næste opvask skal skyllemiddel, som er løbet ved siden af, fjernes med en klud. B max BR03 Indstilling af mængden Skyllemiddelmængden justeres ud fra det opnåede glans- og tørreresultat ved hjælp af 6 positionsvælgeren (C) (mindste mængde position 1, største mængde position 6). (Start fra position 3). Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på det opvaskede service, skal mængden øges gradvist. Hvis servicet har klistret hvidlige striber, skal mængden reduceres. max C BR02 8 PFR01DK

9 Opvaskemiddel Brug kun opvaskemidler der er beregnet til opvaskemaskiner. Fyld opvaskemiddel på maskinen på følgende måde: 1. Åben låget på beholderen ved at trække i palen (D). 2. Fyld opvaskemiddel på i overensstemmelse med anbefalingerne i programskemaet. Da ikke alle opvaskemidler er ens, skal De være opmærksom på brugsanvisningen på pakken, især for tabletter. D MAX MIN For at hjælpe med en korrekt vaskemiddeldosering er der i sæberummet anbragt 2 referencemærker: - MIN = 15 ml - MAKS = 30 ml DE07 3. Luk altid låget 4. Hvis programmet har forvask hældes det nødvendige opvaskemiddel på låget til opvaskemiddelbeholderen. En utilstrækkelig mængde opvaskemiddel giver et dårligere opvaskeresultat, mens en for stor mængde ikke giver nogen fordele, men blot fører til unødvendigt spild. Moderat anvendelse af opvaskemiddel er også til gavn for miljøet. DE02 Fosfatfrie opvaskemidler med enzymer I disse lavalkaliske kompakt pulvere er vanskeligt nedbrydelige stoffer erstattet af naturlige enzymer og andre biologisk nedbrydelige stoffer, som skåner miljøet. Da fosfater har vandblødgørende egenskaber, foreslår vi, at De kommer salt i saltbeholderen, selv når vandets hårdhed er så lavt som 4 d.h. (7 TH). Herved undgås kalkaflejringer på service og i inderkaret. 9 PUD01DK

10 Anvendelse af maskinen Fyldning af maskinen Før servicet anbringes i maskinen, skal alle madrester fjernes fra tallerknerne for at undgå, at filtrene tilstoppes, hvilket forringer opvaskemaskinens funktion. Meget små servicedele, der kan falde gennem kurvene, bør ikke anbringes i opvaskemaskinen. Døren åbnes, og kurvene trækkes ud, når servicet skal fyldes i maskinen. UI39 IEC 436 / DIN Den nederste kurv Den nederste kurv er beregnet til kasseroller, låg, tallerkener (op til 27 cm i diameter), salatskåle, bestik osv. Serveringsfade og større låg bør placeres langs kanten af kurven, således at den øverste spulearm frit kan dreje rundt. Bestikkurv Langbladede knive, som stilles oprejst, kan være farlige. Lange og skarpe bestikdele såsom forskærerknive skal placeres vandret i den øverste kurv. Vær forsigtig når De fylder eller tømmer maskinen med skarpe ting, såsom knive. UI21 Bestik skal placeres i den aftagelige bestikkurv med skafterne vendt nedad. Hvis skafterne stikker ud gennem bunden af kurven og derved blokerer den nederste spulearm, skal bestikket placeres med skafterne opad. Skeer skal blandes med andet bestik, så de ikke lægger sig ind i hinanden. Teskeer skal placeres i de specielle huller i håndtaget på bestikkurven. Bestikkurven er i to dele, som kan skilles og derved give større fyldningsfleksibilitet. De to dele skilles ved at skubbes vandret i hver sin retning og trækkes fra hinanden. Gør det omvendt for at samle den igen. UI07 10 PBA07DK

11 Den øverste kurv Den øverste kurv er beregnet til tallerkener (desserttallerkener, underkopper, tallerkener op til 24 cm i diameter), salatskåle, kopper og glas. Glas med høj fod kan placeres med foden opad i de forhøjede koppehylder. Lette køkkenting (plastskåle osv.) bør placeres i den øverste kurv, og anbringes således, at de ikke bevæger sig rundt under opvasken. US41 IEC 436 / DIN Før døren lukkes, kontrolleres, at spulearmene kan dreje frit. Højdejustering at den øverste kurv Hvis der anvendes store tallerkener (med en diameter på 27 til 31 cm), kan disse anbringes i den nederste kurv, hvilket kræver, at den øverste kurv indstilles højere. US29 Højdejusteringen gennemføres på følgende måde: 1. Den øverste kurvs forreste glidestoppere (A) trækkes udad og kurven trækkes ud. A 2. Sæt kurven tilbage i den højere position og tryk stopperne (A) tilbage i deres oprindelige position. Når den øverste kurv er i en højere position kan den kun rumme tallerkener med en diameter på 20 cm, og De kan ikke anvende de øverste kophylder. RC01 Når De har fyldt maskinen, skal døren lukkes, da en åben dør kan være farlig. 11 PBA02DK

12 Nyttige tips Energibesparelse Anbring servicet i maskinen umiddelbart efter hvert måltid, og vent med at starte opvasken, indtil opvaskemaskinen er fyldt helt op. Om nødvendigt udføres skylleprogrammet (se programskemaet på de følgende sider), således at eventuelle madrester ikke sætter sig fast på servicet, inden det egentlige opvaskeprogram startes. De bør ikke skylle servicet af under rindende vand. Vælg et økonomiprogram, når servicet ikke er særligt tilsmudset. Følg vejledningen i vaskeprogramskemaet. Det bedste resultat opnås på følgende måde: Før service anbringes i maskinen, fjernes alle madrester og meget tilsmudsede gryder og pander stilles i blød. Sørg altid for at vende kasseroller, kopper og glas med bunden i vejret. Service med buede flader placeres skråt så vandet let kan løbe af. Undgå så vidt muligt, at de enkelte servicedele rører hinanden. Der opnås et bedre tørringsresultat, hvis opvaskemaskinens dør står åben i mindst min., umiddelbart efter programmet er afsluttet. Vent nogle minutter før servicet tages ud. Herved vil det tørre bedre og afkøles. Tøm den nederste kurv først og derefter den øverste. Derved drypper der ikke vand fra den øverste kurv ned på servicet i den nederste kurv. Følgende er uegnet til maskinopvask: Følgende ting bør ikke vaskes i opvaskemaskine (medmindre de er solgt som egnet til maskinopvask). - Bestik med håndtag af træ eller ben eller sammenlimede dele - Bestik af bronze - Kasseroller med træhåndtag - Ting af aluminium - Krystalservice - Blyholdige glas - Ting af plastik - Antikt eller håndmalet porcelæn Visse former for dekoration på service kan blive misfarvet, når det vaskes i en opvaskemaskine. Krystalservice og ting af plastik bør vaskes i hånden, hvis det ikke garanteres, at de kan tåle maskinopvask. Visse glastyper kan blive matte, efter at de er blevet vasket nogle gange i en opvaskemaskine. Der kan opstå en kemisk reaktion mellem sølvbestik og rustfrit stålbestik. Som forholdsregel, undgå at vaske dem sammen. Køkkenting af jern og støbejern kan ruste og afgive pletter på det øvrige service. Aluminium har tendens til at blive sort. Kobber, tin og messing har tendens til at blive plettet. Kontakt forhandleren, hvis De er i tvivl om, hvorvidt Deres køkkenting tåler maskinopvask. Når De køber nyt service, bør De sikre Dem, at det tåler maskinopvask. 12 PHT04DK

13 Opvaskeprogrammer Program Tilsmudsningsgrad og servicetyper Programmets startposition Trykknapper Anbefalet mængde opvaskemiddel i beholderen på beholderlåget Beskrivelse * Normal med forvask 65 C Normalt tilsmudset. Service, bestik, gryder og pander A On Off 25 g 5 g Kold forvask. Hovedvask ved 65 C. 1 kold skylning 1 varm skylning Tørring med varme Normal uden forvask 65 C Lettere tilsmudset. Service og bestik B On Off 25 g / Hovedvask ved 65 C. 1 kold skylning 1 varm skylning Tørring med varme ** Kvik 65 C Lettere tilsmudset. Service og finere service C On Off 25 g / Hovedvask ved 65 C. 1 kold skylning 1 varm skylning Afskylning Alt. Service, som først skal vaskes senere. D On Off / / 1 kold skylning (for at undgå, at madrester sætter sig fast på servicet). * Testprogram i henhold til IEC 436/DIN Program: Normal 65 C med forvask med opvaskemiddel type A; Anbefalet skyllemiddel indstilling: 3. Standardservice: 12. Anbefalet opvaskemiddelmængde: 25 g i beholderr 5 g på beholderlåg. ** Dette er et specialprogram, der på kort tid (ca. 52 min.) udfører en komplet opvask med lettere tilsmudset service, glas og service (uden gryder), således at det kan bruges igen med det samme. 13 PWP00DK

14 Betjeningsrækkefølge 1. Kontroller filtrene Kontroller at de er rene og sidder rigtigt (se rengøringsvejledningen) 2. Kontroller, om der er afspændingsmiddel og salt 3. Placering af service Fjern alle madrester. Træk den nederste kurv ud og anbring kasseroller, tallerkener og bestik i den. Træk den øverste kurv ud og anbring tallerkener, underkopper, glas, kopper osv. i den. Skyd kurven ind i maskinen igen. 4. Kontroller, at spulearmene kan dreje frit. 5. Dosering af opvaskemiddel Fyld den mængde opvaskemiddel i beholderen, som anbefales ifølge vaskeprogram skemaet. 6. Luk låget på vaskemiddelbeholderen 7. Luk døren på opvaskemaskinen 8. Indstilling af program Drej programknappen med uret indtil det ønskede programbogstav svarer til programmarkøren. 9. Start programmet Tryk på START/STOP knappen. START/STOP kontrollampen tænder, og maskinen starter. Tryk igen på START/STOP knappen, hvis De ønsker at afbryde vaskeprogrammet. 10. Efter opvasken Efter afslutningen af hvert opvaskeprogram stopper maskinen automatisk. START/STOP kontrollampen forbliver tændt indtil der trykkes på START/STOP knappen. 11. Sluk for opvaskemaskinen Sluk for opvaskemaskinen ved at trykke på START/STOP knappen og åben døren. Når vaskeprogrammet er færdigt anbefales det at trække stikket ud og lukke for vandtilførslen. Generelt bør man ikke åbne døren, mens maskinen er i gang. Men hvis døren alligevel åbnes, vil en sikkerhedsafbryder stoppe maskinen. Bemærk Åben ikke døren i den varme fase, da det varme vand kan løbe ud. Vær meget forsigtig hvis døren skal åbnes i den varme fase eller lige efter at programmet er færdigt, da damp vil slippe ud. 14 POS07DK

15 Vedligeholdelse og rengøring Indvendig rengøring Pakningerne rundt om døren, beholderen til opvaskemiddel og beholderen til afspændingsmiddel skal rengøres regelmæssigt med en fugtig klud. Vi anbefaler en gang hver 3 måned at køre en tom maskine med et 65 C vaskeprogram og vaskemiddel. Rengøring af midterfilter (Efter hver opvask) Der kan samle sig madrester i afløbsfiltret (A), som skal fjernes ved at skylle filtret under rindende vand. For at tage afløbsfiltret op: Træk det op ved hjælp af håndtaget. A Efter rengøringen sættes filteret tilbage ved at trykke det ned, indtil det klikker på plads. MA04 Rengøring af det store filter (Hver anden måned) Det store filter (B) rengøres på begge sider under rindende vand ved hjælp af en børste. For at tage det store filter op: 1. Spulearmen fjernes ved at trække den op i den ene side. 2. Drej søjlen (C ) mod uret 90 hvorefter hele filtret tages ud. 3. Efter rengøringen sættes filtret på plads igen ved at følge denne vejledning i omvendt rækkefølge. B C Kontroller at filtrene er i deres oprindelige position, og håndtaget på afløbsfiltret peger mod maskinens front. MA05 Opvaskemaskinen må ikke anvendes uden filtrene. Hvis filtrene er placeret forkert, vil opvaskeresultatet blive dårligt. Rengøring at filtrene er vigtig for at sikre korrekt drift af maskinen. 15 PMC01DK

16 Udvendig rengøring Maskinens kabinet og betjeningspanel rengøres med en blød, fugtig klud. Om nødvendigt anvendes kun neutrale rengøringsmidler. Der må aldrig bruges skurepulver, stålsvampe eller opløsningsmidler (acetone, triklorætylen osv.). Længere periode uden brug Det anbefales at gøre følgende, hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid: 1. Afbryd strømtilførslen til opvaskemaskinen, og stop vandtilførslen. 2. Fyld afspændingsmiddelbeholderen op. 3. Lad døren stå på klem for at undgå, at der dannes en ubehagelig lugt. 4. Rengør maskinens indvendige dele. Forholdsregler ved frost Undgå at placere maskinen i et rum hvor temperaturen kan komme under 0 C. Hvis det er uundgåeligt, tøm maskinen og luk døren, afmonter vandindløbsslangen og tøm den. Flytning af maskinen Hvis De skal flytte maskinen (flytte til anden bolig el.lign.): 1. Afbryd strømtilførslen. 2. Stop vandtilførslen. 3. Fjern vandtilførsels- og afløbsslangerne. 4. Træk maskinen ud sammen med slangerne. Undgå at lægge maskinen om på siden under transport. 16 PMC02DK

17 Hvis maskinen ikke fungerer Nogle problemer skyldes ofte manglende vedligeholdelse eller forglemmelse, som let kan løses uden at tilkalde en servicemand. Før De kontakter service, bør De først gennemgå følgende liste: Symptom Løsning Maskinen starter ikke Døren er ikke lukket korrekt. Stikproppen er ikke sat korrekt i stikkontakten. Der er ingen strøm på stikkontakten. Maskinen tager ikke vand ind Vandhanen er lukket. Vandtilførslen er afbrudt. Vandtilførselsslangen er sammentrykket eller bøjet. Ret den ud. Vandtilførselsslangen kan være tilstoppet. Luk for vandtilførslen og rens filteret. Filtrerne er tilstoppede Rens filtrene (se vedligeholdelse og rengøring). Spulearmene drejer ikke rundt. Kontroller at servicet er placeret korrekt. Maskinen skyller ikke vandet ud Afløbsslangen er sammentrykket eller bøjet. Ret den ud. Afløbet i vasken er tilstoppet. Fjern blokeringen. Forlængerslangen på afløbsslangen er ikke korrekt. Læs vejledningen for spildevandsforbindelse. Der er ikke aftræk for enden af afløbsslangen. Maskinen støjer De enkelte servicedele klirrer mod hinanden (se fyldning af maskinen ). Spulearmene rammer servicet. Døren er vanskelig at lukke Opvaskemaskinen står ikke vandret eller er indbygget forkert. Servicet er ikke rent (dårlig vask) Kurvene er for fyldte. Servicet er ikke placeret korrekt. Spulearmene roterer ikke. Spulearmene er tilstoppede. Filtrene er tilstoppede. Filtrene er ikke placeret korrekt. Der er ikke anvendt en tilstrækkelig mængde opvaskemiddel, eller opvaskemidlet er uegnet. Opvaskemidlet er gammelt eller har form af klumper. Hætten på saltbeholderen er ikke lukket korrekt. Det valgte opvaskeprogram er for skånsomt. Synlig kalkaflejring eller hvidlig belægning Kontroller at vandblødgøringsanlægget er stillet på det på servicet rigtige niveau. Kontroller om der er salt, og om låget er tæt. Servicet er ikke helt tørt Der er ikke noget afspændingsmiddel i maskinen, eller der er anvendt for lidt. 17 PSN01DK

18 Hvis der stadig er problem efter ovenstående kontrol, kontaktes nærmeste servicecenter. Angiv modelbetegnelse og serienummer. Disse oplysninger finder De på opvaskemaskinens typeskilt, som findes på højre side af opvaskemaskinens dør (se billede). Prod.No.... Ser. No.... Beskyttelse mod oversvømmelse Maskinen er udstyret med en sikkerhedsanordning, der stopper vandtilførslen i tilfælde af vandlækager. Denne anordning er placeret i maskinens bund og fungerer kun, når maskinen er i drift. Tilkald service for reparation. RA01 Mod.... Service og reservedele Service må kun udføres af vor autoriserede service, og der må kun anvendes originale reservedele. De må under ingen omstændigheder forsøge at reparere maskinen selv. Reparationer, der udføres af ukyndige personer, kan medføre skader og alvorlige fejl. Kontakt Deres lokale servicecenter. Der skal altid anvendes originale reservedele. 18 PSN11DK

19 Installation Elarbejdet i forbindelse med installation af maskinen bør udføres at en autoriseret elinstallatør eller en anden kyndig person. VVS-arbejdet i forbindelse med installation af maskinen bør udføres af en autoriseret VVS-installatør eller en anden kyndig person. Tekniske data DIMENSIONER Bredde 59.6 cm Højde cm Maks. dybde 55 cm Maks. dybde med åben dør cm ELTILSLUTNING Spænding 230 V - 50 Hz MOTOREFFEKT UNDER VASK 200 W VARME ELEMENTETS EFFEKT 2100 W TOTAL EFFEKT 2300 W VANDTRYK Minimum 50 kpa (0.5 bar) Maksimum 800 kpa (8 bar) KAPACITET (STANDARD IEC) INDSTILLINGER 12 FORBRUG Vand 22 l Elektricitet 1.5 kw/h 19 PTS28DK

20 Vandtilslutning Maskinen kan tilsluttes enten varmt (maks. 60 C) eller koldt vand. Vi anbefaler dog at anvende koldt vand. Varmtvandstilførsel er ikke altid tilstrækkelig til meget snavset service, da det forkorter vaskeprogrammets varighed. Vandtrykket skal ligge inden for de grænser, der er angivet i tekniske data. Deres lokale vandværk kan oplyse Dem om gennemsnitstrykket i Deres område. Opvaskemaskinens tilgangs- og afløbsslange kan drejes til højre eller venstre for at gøre installationen lettere. Låsemøtrikken skal være placeret korrekt for at undgå vandlækage. Slangen må ikke bøjes eller sammentrykkes, da vandstrømmen derved kan nedsættes. Hvis maskinen tilsluttes nye vandrør eller rør, der ikke har været anvendt i længere tid, anbefales det at lade vandet løbe i nogle minutter, før tilførelsesslangen tilsluttes. Derved aflejres der ikke sand eller rust i tilførelsesslangens filter. Det medfølgende filter (A) skal i alle tilfælde placeres i samlingen. Hvis De selv vil lave forbindelsen, er fastgørelsesmøtrikken på maskinens vandtilførselsslange beregnet til at blive skruet på en 3/4 tomme vandrørsgevind eller på en særlig lyntilkoblingshane. For at gøre det lettere kan selve slangen drejes til venstre eller højre. CA03 A 20 PWA05DK

21 Tilslutning af afløbsslangen Afløbsslangen kan tilsluttes på følgende måder: 1. Til vaskens vandlås, eventuelt ved hjælp af spændbånd. 2. Til et faldrør med et aftrækshul på mindst 4 cm i diameter. Afløbstilslutningen skal være mindst 30 cm og højst 100 cm over gulvet. Slangen kan enten føres til venstre eller højre om opvaskemaskinen. Slangen må ikke have knæk og ikke sammentrykkes, da dette nedsætter eller blokerer vandafløbet. En eventuel forlængelse af afløbsslangen må ikke være på mere end 2 m, og forlængerslangens indvendige diameter må ikke være mindre end maskinens afløbsslange. Eventuelle forbindelsesstykker til slangens tilslutning må heller ikke have en diameter, der er mindre end afløbsslangens. Proppen må ikke sidde i vasken, når maskinen tømmes, da dette kan forårsage at vandet suges tilbage i maskinen. CS13 CS14 Ø 21 Ø Ø 18 Ø m max min 30 cm max 100 cm min 30 cm max 100 cm min 4 cm Eltilslutning Kontroller følgende før maskinen tilsluttes stikkontakten: 1. At elnettets spænding svarer til den spænding, der er angivet under tekniske data. 2. At elmåler, sikringer, strømtilførsel og stikkontakt kan klare den nødvendige maksimale belastning. Kontroller at kontakt og stik passer sammen uden brug af adapter. Hvis det er nødvendigt er det bedre at udskifte kontakten. Maskinen skal jordforbindes i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsbestemmelser ikke overholdes. Maskinen overholder følgende EØF-direktiver: - 73/ (lav spænding direktiv) og senere modifikationer; - 89/ (elektromagnetisk kompatibilitet) og senere modifikationer. 21 PWA04DK

22 Indbygning Maskinen er beregnet til placering under et køkkenbord eller et arbejdsbord. Det er vigtigt at følge de nichemål, der er angivet på diagrammet. Der kræves ingen særlige åbninger til maskinens ventilation, kun gennemgange til, vandtilførselsslange, afløbsslange og elledning. Nichens loft kan have en afstand på 820 og 880 mm over gulvet, da maskinens justerbare fødder kan drejes langt op eller ned (maks. 60 mm). Der skal være 2 mm frit mellem opvaskemaskine og bord. Højdejustering af maskinen Højdejusteringen gennemføres på følgende måde: 1. Løs eller stram de to forreste fødder. 2. Den bageste fod justeres ved at dreje skruen i midten af forreste sparkeplade til venstre eller højre. Der er vedlagt et underlag til den bageste fod for at maskinen lettere kan glide ind og ud af nichen. Sæt underlaget på ved at presse det på foden. Hvis det er nødvendigt, kan underlaget gøres mindre ved at brække det, hvor det er markeret. Det er vigtigt at maskinen placeres helt vandret, således at døren kan lukkes helt tæt til. Når den er helt vandret, vil døren ikke ramme afstandsstykkerne i hver side af kabinettet II max max Hvis døren ikke lukker ordentligt, løs eller stram de justerbare fødder indtil maskinen er fuldstændig vandret. II52 22 PFI34DK

23 Påsætning af dampbeskyttelse Påsæt det selvklæbende beskyttelsesfolie på den forreste del af køkkenbordet langs hele bredden. 600 mm II21 Fastgørelse til køkkenelementer For at undgå at opvaskemaskinen vipper, skal den fastgøres til enten køkkenbordet eller det tilstødende køkkenelement/væg med de medfølgende beslag. Sæt de to fastspændingsbeslag i rillerne, der findes forrest, foroven på vaskemaskinen, som vist på billedet. Fastgør beslagene til køkkenelementerne med 3,5x16 skruer ved at bruge de øverste huller eller hullerne i siden. Maskinen skal fastgøres til undersiden af toppladen ved hjælp at de medfølgende beslag. Hvis dette ikke sker, kan det medføre en ustabil funktion, som kan forårsage skader. II54 Højdejustering af sokkelpladen Højdejustering af sokkelpladen, følg instruktionerne på billedet. IN10 23 PFI33DK

24 Garanti - Service 1 år fra den dokumenterede købsdag (gem købsnotaen) Garantien dækker fabrikations- og materialefejl), der måtte opstå ved normal brug i en privat husholdning i Danmark. Garantien omfatter materialer, nødvendige transportomkostninger og arbejdsløn. For Grønland og Færøerne gælder særlige regler. At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft. Service og evt reparationer skal udføres af vor autoriserede Service, se brugsanvisningen. Der må kun benyttes reservedele som er godkendt af førnævnte. Forbehold: Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det er en forudsætning for garantien, at reparation ikke er forsøgt foretaget af andre end Electrolux Hvidevare-Service, der er vor autoriserede serviceorgan. Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af service. Produktansvar Vort produktansvar er gældende i følge "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på personer eller ting, som skyldes fejl på selve det installerede produkt. Dette ansvar er gældende 10 år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt. Forbehold Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold: At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med installationsvejledningen. Service og reservedele Electrolux Hvidevarer-Service har tre servicecentre fordelt over landet. Her er det muligt at bestille service samt købe reservedele. Det er også muligt at bestille reservedele samt tilbehør hos forhandleren/el-installatører Benyt venligst nedennævnte telefonnummer: Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center. Adresser på servicecenter: Lundtoftegårdsvej Lyngby Ny Banegårdsgade Århus Vejlevej Fredericia At produktet har været anvendt til andet formål end beskrevet i brugsanvisningen. At de i denne brugs- og installations-vejledning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt. At en reparation er udført af andre end vor autoriserede serviceorganisation, se brugsanvisningen. At der er brugt uoriginale reservedele. At skaden skyldes en transportskade, som måtte være opstået på et senere tidspunkt, f.eks. ved flytning eller videre salg. ZANUSSI HUSHOLDNINGSAPPARATER A/S Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby Tel Fax en del af ELECTROLUX HVIDEVARESELSKABER A/S 24 PGA01DK

Din brugermanual ZANUSSI ZDM6837X http://da.yourpdfguides.com/dref/659252

Din brugermanual ZANUSSI ZDM6837X http://da.yourpdfguides.com/dref/659252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI DW6714 http://da.yourpdfguides.com/dref/666149

Din brugermanual ZANUSSI DW6714 http://da.yourpdfguides.com/dref/666149 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

OPVASKEMASKINE OPPVASKMASKIN ZDS 100

OPVASKEMASKINE OPPVASKMASKIN ZDS 100 OPVASKEMASKINE OPPVASKMASKIN ZDS 100 DK N Brugsanvisning side 2 Bruksanvisning side 21 Indhold Sikkerhedsinstruktioner 3 Bortskaffelse 3 Økonomisk og økologisk opvask 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://da.yourpdfguides.com/dref/831005

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://da.yourpdfguides.com/dref/831005 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde Læs venligst denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på ADG 185 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 8 20 24 25 1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI DA6342

Din brugermanual ZANUSSI DA6342 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Side 1 af 29 HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Brugsanvisning Kære Kunde Læs venligst denne vejledning for en korrekt anvendelse af opvaskemaskinen og for at undgå og for at undgå risikoen for uheld eller

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-06 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for

Læs mere

Installation. Tilslutning af vand

Installation. Tilslutning af vand Installation Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn eventuelt apparatet mod bagsiden. Tilslutning af vand Tilslutning til el må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk. Slangerne til tilførsel

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OMI 458 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risiko

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

OM 60-00 T OM 60-01 T OM 60-02 T OM 60-00 T RF OM 60-01 T RF OM 60-02 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 10 3. Rengøring og vedligeholdelse 23

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS552C http://da.yourpdfguides.com/dref/662184

Din brugermanual ZANUSSI FLS552C http://da.yourpdfguides.com/dref/662184 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CDP 4729-86/CDP 4729X-86

CDP 4729-86/CDP 4729X-86 CDP 4729-86/CDP 4729X-86 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ESF6119

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ESF6119 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en vakuumisoleret vandbeholder, som under køkkenvasken er tilsluttet til

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 11 3. Rengøring og vedligeholdelse 26

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZDI121X

Din brugermanual ZANUSSI ZDI121X Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 14 3. Rengøring og vedligeholdelse 29

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG CDCF 6/CDCF 6S. Opvaskemaskine

INSTRUKTIONSBOG CDCF 6/CDCF 6S. Opvaskemaskine INSTRUKTIONSBOG CDCF 6/CDCF 6S Opvaskemaskine Læs denne instruktionsbog Denne instruktionsbog indeholder sektioner om instruktion i sikkerhed, betjening, installation og fejlfinding m.m. Læs den venligst

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Opvaskemaskine Brugsvejledning

Opvaskemaskine Brugsvejledning Opvaskemaskine Brugsvejledning Læs denne brugsanvisning inden du tager maskinen i brug. Kære kunde, Vi håber, at du bliver glad for vores produkt, der er fremstillet i moderne faciliteter og gennemgik

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger...1

Sikkerhedsoplysninger...1 2 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen, inden opvaskemaskinen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FAV6071UW http://da.yourpdfguides.com/dref/614851

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FAV6071UW http://da.yourpdfguides.com/dref/614851 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FAV6071UW i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 13 5. Rengøring og vedligeholdelse 25 6. Fejlfinding

Læs mere