H O V E D T I L B U D S L I S T E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H O V E D T I L B U D S L I S T E"

Transkript

1 Sag nr side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede projektmateriale og herunder vedhæftede tilbudslister for de enkelte fagområder. BYGGESAGSBESKRIVELSE (BSB), i alt excl. moms MURERARBEJDE i alt excl. moms SAMLET PRIS i alt excl. moms... 25% moms... Entreprisesum i alt inkl. moms kr Skriver kroner inkl. moms... Eventuelle forbehold anføres her: sted dato underskrift firmastempel

2 Sag nr side 2 af 9 ARBEJDER I HENHOLD TIL BYGGESAGSBESKRIVELSEN, BSB BSB 4 Byggeplads BSB Vagtordning, hele byggeperioden BSB Skiltning BSB Belysning af færdselsarealer BSB Oprydning og renhold af færdselsarealer BSB 4.8 Skurby op/ned BSB 4.8 Skurby, leje i byggeperioden Skurby, leje pr. uge BSB Affaldshåndtering og affaldscontainer BSB Vejrligsforanstaltninger: BSB Snerydning og grusning af fællesadgangsveje - 50 timer BSB Indkøb af vintermåtter 10 stk. á 1,3 x 5 meter BSB Håndtering af vintermåtter for beskyttelse af mørtel og teglsten m.m. 25 timer BSB Kraner og materielhejs BSB /3 Stillads op / ned (inkl. hejs) BSB /3 Stilladsleje (inkl. hejs) i hele byggeperioden BSB /3 Stilladsleje pr. boligblok og garage pr. uge BSB /3 Konsolflytninger BSB /3 Opgangsfelter beklædt med krydsfiner BSB /3 Klimaskærm op/ned/leje BSB /3 Klimaskærm leje pr. uge pr. boligblok BSB /3 Net på stillads op/ned/leje - blok 1, 4, 5, 6, 7 og 10 BSB /3 Leje af net på stillads pr. bygning pr. uge ved ovenstående BSB /3 Net på stillads op/ned/leje - blok 2, 3, 8 og 9 BSB /3 Leje af net på stillads pr. bygning pr. uge ved ovenstående BSB Vand og afløb til byggeplads BSB El til byggeplads BSB 5 Sikkerhed og Sundhed BSB 7 Kvalitetsstyring BSB 8 Tidsstyring

3 Sag nr side 3 af 9 BSB Øvrige nødvendige ydelser ifm. Byggesagsbeskrivelse (skal beskrives) BYGGESAGSBESKRIVELSE, i alt - overføres til side 1...

4 Sag nr side 4 af 9 MURERARBEJDE MU(21)01 Facader, udbedring af skader Mørtelfuger (reparationer i facademurværk), udkradsning og omfugning, i alt m 2 Omfugning boligblokkenes sydgavle, 9 stk. (ikke blok 2) Omfugning nordgavl på blok 6 Omfugning pr. m 2 Omfugning pr. lbm. lejefuge Omfugning pr. 10 stk. studsfuger De- og genmontering af skodder blok 6 Indmuring af nye riste 10 stk. á 150 x 150 mm. Indmuring af nye riste 10 stk. á 65 x 230 mm. Montering af ventilnet 25 stk. á Ø75 mm. De- og genmontering af el-kabler m.m. 20 timer a Mørtelfuger i indvendige garagevægge, udkradsning og omfugning, i alt 66 m Udskiftning af teglsten i murværk, i alt stk Pris ved udskift. pr. sten, når 5-10 sten er placeret samlet. Pris ved udskiftning pr.stk. (enkel sten) a Tilmuring af huller i murværk efter træspær, i alt 110 stk huller Sokkelpuds, reparationer, i alt Pris pr. reparation af 10x20 cm. Pris pr. reparation af 5x60 cm Sokkel, frigravning / reetablering af terræn, i alt Pris pr. lbm. rende uden muld og græs. Pris pr. lbm. rende med muld og græs. Belægningsfliser op/ned langs facader 30 lbm, i alt Murværk ved tagkant i gavle, i alt Pris pr. gavl på butik/garage Mørtelfuger omkring døre og vinduer, udkradsning, stopning og omfugning, i alt 50 lbm. pr. boligblok og 20 lbm. pr. butiksbygning i alt 560 lbm. Pris pr. lbm. mørtelfuge, alt inkl.

5 Sag nr side 5 af Mørtelfuger omkring spærender, udkradsning, stopning og omfugning, i alt Pris pr. lbm. fuge omkring spærende Elastiske fuger omkring døre og vinduer, i alt 100 lbm. pr. boligblok og 20 lbm. pr. butiksbygning, i alt 1060 lbm. Pris pr. lbm. elastisk fuge, alt inkl Skifersålbænke, udskiftning inkl. ny mørtelafretning, i alt 46 stk Pris pr.stk Skifersålbænke, etablering af nye, inkl. ny mørtelafretning, i alt 40 stk. skifersten Pris pr.stk. ny monteret skifersålbænk á 1350 mm. Demontering af skifersålbænk á en længde på 2,6 meter, inkl. fjernelse af afretningslag, alt inkl. Demontering af skifersålbænk á en længde på 1,8 meter, inkl. fjernelse af afretningslag, alt inkl Klinkesålbænke, udskiftning inkl. ny mørtelafretning, i alt 279 stk. nye klinker Klinkesålbænke, demontering af 5 stk. sålbænke med 11 stk. originale klinker (til genanvendelse), inkl. fjernelse af afretningslag, alt inkl. Pris pr. 1 stk. udskiftet klinke, alt inkl. Pris pr. hel ny sålbænk á 2,6 meter, inkl. nye 11 klinker, alt inkl. Pris pr. hel sålbænk á 1,8 meter, inkl. 8 nye klinker, alt inkl. Demontering af originale klinker (til genanvendelse) på en hel sålbænk á en længde på 1,8 meter (8 klinker), inkl. fjernelse af afretningslag, alt inkl Klinkesålbænke (eksist.), fuger udkradses og omfuges, i alt 205 lbm. Pris pr. lbm Ståloverdækning ved facadedøre, i alt 20 stk Ommuring af stik over kælderdør, sydgavl bygning Reparation af murede stik over døre og vinduer, i alt 127 stk. reparationer Pris pr. reparation (3 stk. dorne), inkl alt.

6 Sag nr side 6 af 9 MU(31)01 Dilatationsfuger Dilatationsfuger, i alt Udkradsning, i alt Udkradsning pr. lbm Fugning, inkl. bagstop og sand, i alt Fugning pr. lbm., inkl bagstop og sand MU(32)01 Pudsarbejder, indvendig i kældre Pudsarbejder, indvendig i kældre, i alt Pris pr. reparation á 100 x 200 mm. MU(43)01 Terrazzogulve 4.10 Terrazzogulve, i alt Måtterammer og terrazzo fjernes, i alt Nye måtterammer, i alt Ny terrazzostøbning, i alt Terrazzoreparationer, i alt a Pris pr. terrazzoreparation á 30 cm b Pris pr. terrazzoreparation á 160 cm Slibning og efterbehandling, i alt a Slibning og efterbehandling (opfriskning) af eksisterende terrazzo på stuetagereposen, i alt Fuge under døre, i alt MU(50)01 VVS-anlæg i terræn, dræn 4.10 VVS-anlæg i terræn, dræn, - excl. deponering men inkl. kørsel, i alt Afgravning og kørsel Drænledninger og -brønde Tilfyldning MU(99)01 Nedbrydning 4.10 Nedbrydning, inkl. kørsel og affaldsplads m.m., i alt MU(26)01 Betonrenovering Betonreparation, altaner i facader, i alt Nedenstående rep. iht. pkt i murerbeskr. Støbninger 0,02-0,2 m 2 iht Større støbninger samt underside af brystning iht

7 Sag nr side 7 af 9 Reparation, 0,02 m 2, 200 stk. a kr.., i alt Reparation, 0,05 m 2, 100 stk. a kr.., i alt Reparation, 0,10 m 2, 50 stk. a kr.., i alt Reparation, 0,20 m 2, 25 stk. a kr.., i alt Reparation, 0,50 m 2, 10 stk. a kr.., i alt Reparation, 1,00 m 2, 5 stk. a kr.., i alt Reparation af underside af brystning, b ~ 250 mm, inkl. drypnæse, 50 lbm. a kr., i alt Betonrep. uarmeret (ekskl. pkt og ), 0,05 m 2, 100 stk. a kr.., i alt Opskæring og tilstøbning af revner på altaner i facader med Weber.tec 930, 600 lbm. a kr.., i alt Overfladebehandling af altaner i facader med Weber.tec 930, i alt Overside af altanplader, 120 stk. a kr, i alt kr Udførelse af hulkehl, 100 m. a kr, i alt kr Inderside i altankasser, 120 stk. a kr, i alt kr Underside af altanplader, 40 stk. stuealtaner a kr, i alt kr 80 stk. 1. og 2. sals altaner a kr i alt kr Vindues- og altanbrystninger, herunder brystning vsa. altandør, samt udvendige sider på altankasser Én gang filtsning, 120 altaner a kr.., i alt kr Tillægspris for én gang svumning før ovenstående filtsning, 120 altaner a kr.., i alt kr Vandtætning indvendigt i altankasser med Weber.tec Superflex D 2, 120 kasser a kr.., i alt Afsluttende maling af altaner i facader med Weber.tec 771, ekskl. underside af stuealtanplader, i alt 40 stk. stuealtaner a kr, i alt kr 80 stk. 1. og 2. sals altaner a kr i alt kr kr Betonreparation, altaner i gavle, i alt Nedenstående rep. iht. pkt i murerbeskr.

8 Sag nr side 8 af 9 Støbninger 0,02-0,2 m 2 iht Forkant af altanbetonplade iht Reparation, 0,02 m 2, 30 stk. a kr.., i alt Reparation, 0,05 m 2, 15 stk. a kr.., i alt Reparation, 0,10 m 2, 5 stk. a kr.., i alt Reparation, 0,20 m 2, 5 stk. a kr.., i alt Forkant af altanbetonplade, h ~ 150 mm, inkl. drypnæse, 10 lbm. a kr., i alt Betonrep. uarmeret (ekskl. pkt og ), 0,05 m 2, 15 stk. a kr.., i alt Opskæring og tilstøbning af revner på altaner i gavle med Weber.tec 930, 30 lbm. a kr.., i alt Overfladebehandling af alle betonoverflader på altaner og altanlofter i gavle med Weber.tec 930, i alt Overside af altanplader, 30 stk. a kr, i alt kr Udførelse af hulkehl, 20 m. a kr, i alt kr Lodr. overflader, underside af fremspring på altanplade samt undersider af altanloftplader. Lodr. overflader samt underside af fremspring, 30 altaner a kr., i alt kr Undersider af altanloftplader, 30 stk. a kr., i alt kr Øvrige arbejder i forbindelse med murerarbejdet Timesatser (rådighedstimer): Formandstime... kr/time 10 timer Svendetime... kr/time 50 timer Arbejdsmandstime... kr/time 50 timer Lærlingetime... kr/time 50 timer MURERARBEJDE - Samlet pris, excl. moms - overføres til side 1

9 Sag nr side 9 af 9 Æ N D R I N G E R I A R B E J D E T Bygherren forbeholder sig ret til frit at kunne foretage ændringer i arbejdet med +/- 100 procent af de enkelte poster i tilbudslisten herunder særpriser og ud over +/- 15 % af entreprisesummen som nævnt i AB92, 14. De specificerede enhedspriser vil blive benyttet ved ændringer i mængderne, hvorefter entreprisesummen reguleres i op- eller nedadgående retning. F O R K L A R I N G De enkelte poster i tilbudslisten skal udfyldes sådan, at den samlede pris på bygningsdelen er angivet længst til højre som vist herunder med SAMLET PRIS. I linien under SAMLET PRIS skal dele af den samlede pris eller enhedspriser prissættes som vist herunder med DEL PRIS. Hvor der er flere DEL-PRIS er skal disse, lagt sammen, ikke nødvendigvis være lig med SAMLET PRIS. Alle SAMLET PRIS på prislisten skal lægges sammen for at få arbejdets samlede pris der skal overføres til side 1. Eksempel: 4.10.x Udskiftning af teglsten i murværk, i alt 500 stk kr. SAMLET PRIS Pris pr. teglsten kr. DEL-PRIS

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Center for Bydesign Efterår 2011 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Byens Fysik, Område og Byfornyelse INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem PRISKURANT af 1. marts 2009 for MURERARBEJDE I PROVINSEN gældende mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Murerarbejde Afsnit 2 Tagarbejde Afsnit 3 Fugearbejde Afsnit

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 AKi Rådgivning ApS, Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Telefon 38719192 Telefax 38719193 Mobil 40752339 Emuil info@pkiaps.dk Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 lndholdsfortegnelse TTDSILAN (nonnlønrc,

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere