Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager"

Transkript

1 Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

2 Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: Facebook:

3 Om Projekt Nordøstamager Med Projekt Nordøstamager vil Amager Øst Lokaludvalg påvirke byudviklingen i det nordøstlige hjørne af Amager og sikre, at denne afspejler lokale ønsker og behov. Lokaludvalget vil også gerne sikre, at områdets sammenhæng med de omkringliggende kvarterer styrkes samtidig med, at dets særkender bevares. Det er vigtigt, at vi arbejder frem mod en samlet vision samt, at vi fører områdets sjæl og identitet videre. Amager Øst Lokaludvalg har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med projektet. Arbejdsgruppen har blandt andet afholdt et netværksmøde for grundejere i området samt en byvandring og en workshop for alle interesserede. Inputtene fra disse arrangementer kan du finde i denne folder. Det område, som Projekt Nordøstamager har fokus på, er afgrænset af Øresundsvej i syd, Øresundskysten i øst, Prags Boulevard i nord og Strandlodsvej i vest hertil den kreative zone i Siljangade og området mellem Prags Boulevard og Vermlandsgade. Området er indtegnet på kortet herunder. Foto: Signe Mie Jensen

4 Nordøstamager som at bo i en collage Det nordøstlige hjørne af Amager byder på et helt særligt klondikepræget miljø, som indeholder en blanding af småerhverv og iværksættere, større virksomheder og boliger nyt og gammelt i forening. At Nordøstamager har en fortid - og til dels stadig fungerer som industriområde - er tydeligt. Det er ikke uden grund, at en deltager til workshoppen om Nordøstamager sagde: Det er som at bo i en collage. En anden deltager brugte ordet industriromantik til at beskrive området med. Andre deltagere fremhævede områdets kvaliteter som tæt på by, vand og strand samt offentlig transport. Nogle mente, at området havde udtjent sin rolle som industri- og erhvervsområde, mens andre begræd de nybyggede boliger på Strandlodsvej. ERHVERV I det, som Københavns Kommune forstår som Nordøstamager, er der omkring 6000 arbejdspladser fordelt på 400 virksomheder. Dette område omfatter også Prøvestenen, Kløvermarken samt virksomhederne ved Raffinaderivej, Kraftsværkvej og Vindmøllevej, som ikke er med i Projekt Nordøstamager. Over de sidste 5 år er der sket et fald i arbejdspladserne på omkring 1/5. Det viser en erhvervsanalyse, som Københavns Kommune har arbejdet med i efteråret Det nuværende lejeniveau og områdets helt særlige rå karakter passer godt til virksomheder, som er iværksættere, har en kreativ produktion, en håndværksmæssig forretning eller lignende. Områdets lejere efterspørger især ældre lejemål enten for at få en lav husleje eller for at bo i ældre omdannede fabriksbygninger, som netop kan tilbyde et særligt miljø og en særlig industrisjæl. Nye, moderne lejemål i området er ifølge Københavns Kommune ikke så eftertragtede. På top tre over virksomhedstyper i området er tøjforretninger, engroshandel med beklædning og reklamebureauer. Det er altså ikke uden grund, at Nordøstamager også er ved at blive kendt som Modebyen. Der er også et par caféer at finde i området. BOLIGER Størstedelen af boligerne i Nordøstamager omfatter nybyggeriet ved Strandlodsvej, Øresundsvej og Amager Strandvej. Derudover er der en del kolonihaver mellem Amager Strandvej og vandet, men også det ældre byggeri byder på boliger. Disse boliger ligger dog skjult mellem de forskellige erhvervsbygninger. MENNESKER Fordi Nordøstamager er et så blandet område, er det også meget forskellige mennesker, der kommer i det og bruger det til daglig: Fra pensionistparret og børnefamilien i nybyggeriet på Øresund Parkvej til håndværkere, iværksættere og designere samt turister på vej til stranden.

5 Der var en gang For 100 år siden bestod Nordøstamager mest af strandarealer, og bønderne hentede her sand, grus og tang. Amager Strandvej blev anlagt i 1780 som kørevej mellem krudthusene og hed derfor Krudttårnsvej frem til Nordøstamager var altså et militært område og fungerede som forsvar mod svenskerne. Krudthusene kan ses den dag i dag. I 1907 blev Amagerbanen anlagt. Det var lidt af et spekulationsprojekt, da initiativtageren samt ham, der stod for linjeføringen, havde investeret i grunde langs banen. Øresundsvej Station, hvor metroen også har station i dag, var omdiskuteret, da området var så øde. Badegæster til Badeanstalten Helgoland fik dog glæde af stationen, da badeanstalten blev etableret i Københavnere, der skulle more sig på forlystelsesstedet Saltsøpavillonen på hjørnet af Øresundsvej og Amager Strandvej, har nok også taget Amagerbanen. Omkring århundredeskiftet medførte industrialiseringen, at området fik en ny betydning. Københavnerne skulle have frisk luft inde i byen, og de forurenende fabrikker flyttede derfor til Holmbladsgadekvarteret og resten af Nordøstamager. Her kunne de forurene alt det, de havde lyst til. Herunder et oversigtsbillede fra Nordøstamager fra første tredjedel af 1900-tallet. Foto: Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv Foto: Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv Amagerbanen stoppede med at køre med passagerer efter anden verdenskrig. I 1991 stoppede jernbanen også med at køre med gods til fabrikkerne i området. Samtidig mistede Nordøstamager langsomt sin status som industriområde. På Frilandsmuseet i Lyngby genopfører de den gamle Øresundsvej Station.

6 Hvad byder fremtiden på? Udviklingen af Nordøstamager er i fuld gang. Således er der allerede lavet en lokalplan for området mellem Lergravsvej, Strandlodsvej, Lindgreens Allé og Ved Amagerbanen. Foto: Lokalplan for Strandlodsvej Den østlige del af området, mellem Ved Amagerbanen og Amager Strandvej, er ifølge Kommuneplan 2011 udlagt til industri og blandet erhverv. Derudover står der i Kommuneplan 2011, at området kan udvikles i anden halvdel af planperioden, det vil sige fra 2013 og frem. Udviklingen af området er dog endnu ikke gået i gang, men Københavns Kommune er begyndt at overveje og drøfte, hvad der skal ske i fremtiden. Der er uden tvivl store forandringer på vej. Foto: Lokalplan for Strandlodsvej I størstedelen af dette område skal der være boliger og serviceerhverv i høje bygninger. En stor del af disse bygninger er allerede opført, og det tidligere byggeri revet ned. Københavns Kommune har i efteråret 2014 lavet en erhvervsanalyse af blandt andet Nordøstamager. Analysen viser, at dele af området fungerer godt som erhvervsområde. Dels ligger der forskellige former for håndværksvirksomheder og småindustri, der giver bydelen nogle lokale arbejdspladser. Dels er mange af områdets ældre bygninger en rigtig god ramme for kreative erhverv både fordi de tilbyder en billig husleje, og fordi de gamle industribygninger fremmer den kreative tænkning. Kommunen vurderer dog også, at der er plads til nye boliger i området, da dele af erhvervsbyggeriet ikke er så velfungerende.

7 Vision I september 2014 blev der holdt en workshop om Fremtidens Nordøstamager. På dagen deltog en blanding af studerende, grundejere, beboere, lokalpolitikere og iværksættere alle med forskellige syn på områdets udvikling. Ifølge deltagerne skal udviklingen af området have fokus på: BÆREDYGTIGHED BALANCE MANGFOLDIGHED Området skal være et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt bykvarter med en mangfoldig blanding af grønne åndehuller, ny og gammel arkitektur samt en balance mellem forskellige erhverv, forskellige boligformer samt byliv. BÆREDYGTIGHED Nordøstamager skal være et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt byområde. Blandt andet er det vigtigt at fremtidssikre nybyggeriet og derfor satse på vedvarende energi i positivt samspil med natur og biodiversitet. Der skal dog ikke kun være fokus på miljørigtigt byggeri og ressourceforbrug, men også fællesløsninger for den infrastruktur, som er knyttet til det at bo. I den forbindelse er det vigtigt at slå på, at området ligger stationsnært. Økonomisk og social bæredygtighed handler også om at sikre et blandet byområde, hvor der både er boliger og arbejdspladser. Derfor vil Amager Øst Lokaludvalg gerne arbejde videre med tæthedsprincippet. Læs om tæthedsprincippet på næste side. BALANCE Udviklingen af Nordøstamager skal sikre et blandet område, hvor der er plads til forskellige typer af erhverv: Serviceerhverv af forskellig karakter, småindustri, håndværksvirksomheder samt kreativt iværksætteri. Som det ser ud i dag, byder Nordøstamager på et særligt miljø for iværksættere på grund af de billige huslejer og områdets særlige karakter. Det ville derfor være oplagt, hvis medarbejdere fra Københavns Kommunes erhvervsenhed lejede et kontor blandt de nye virksomheder og iværksættere i området for dermed lettere at kunne hjælpe dem på vej. På den måde kunne kommunen indgå i en form for inkubatorcenter. Foto: Signe Mie Jensen Eftersom Nordøstamager byder på rigtig mange tøjfirmaer og efterhånden er blevet kendt som Modebyen, vil det også være oplagt, at udviklingen af området tager afsæt i dette brand. Samtidig er det vigtigt at sikre en udvikling, der ikke skræmmer den nuværende småindustri og håndværksvirksomhederne væk.

8 Det kunne være spændende at tiltrække mere byliv til området for eksempel i form af caféer og restauranter. Derfor kunne det være relevant at udpege en strøggade i området for på den måde at koncentrere bylivet. Strandlodsvej ville være en oplagt strøggade i området, og det er også her, at mange af områdets nye butikker og caféer er åbnet. Hvis caféer og restauranter skal overleve, kræver det et kundegrundlag udenfor normal arbejdstid. Derfor må et Nordøstamager i balance også kunne tilbyde boliger. Vigtigt er det dog, at der ikke kun bliver tale om ejerboliger, men både andelsboliger samt almene boliger. Hvorfor ikke afprøve nogle nye spændende boligformer i området? Som et led i at udvikle et Nordøstamager i balance foreslår Amager Øst Lokaludvalg, at tæthedsprincippet bliver bærende for udviklingen: Tæthedsprincippet Tæthedsprincippet handler om at sikre en blanding af bolig og erhverv i byen, så håndværkere og servicefag bor tæt på deres kunder og dermed sparer tid i trafikken og udleder mindre CO 2. Det er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt. risiko for, at de ældre bygninger blot bliver jævnet med jorden, når området skal udvikles. I hvert fald er der kun få ældre bygninger tilbage i det område, hvor der er blevet bygget nyt. Selvom området udvikler sig, skal det stadig være muligt at læse dets historie og nyde den rå industriromantik. Samtidig bør nybyggeriet også være spændende at se på og knapt så ensformigt som det, der allerede er opført. Hvorfor ikke gøre det attraktivt at bygge videre på de mange kvaliteter i området? Det foreslår en af de designere, der står bag renoveringen af Siljangade 1 og 3 til kreativt kontorfællesskab. Bevaringsværdige bygninger Første skridt mod at sikre mangfoldigheden i Nordøstamager er at få overblik over bevaringsværdige bygninger i området. Derfor har Amager Øst Lokaludvalg lavet et kort over interessante og spændende bygninger. Det er ikke nødvendigvis bygninger, som officielt er bevaringsværdige, men bygninger der kan være med til at bevare Nordøstamagers særlige karakter: MANGFOLDIGHED Mangfoldighed handler om, at Nordøstamager skal være et område med plads til både den tætte bebyggelse samt grønne og blå oaser, hvor der er plads til afslapning, leg og bevægelse. For at håndtere store regnmængder i området som netop bliver hårdt ramt ved skybrud kunne det for eksempel være en mulighed at etablere kanaler ind i bydelen ved Lergravsvej og Prags Boulevard. Det har Amager Øst Lokaludvalg i hvert fald foreslået Københavns Kommune i forbindelse med konkretiseringen af de mange skybrudsprojekter i hele København. Det er vigtigt, at Nordøstamager både byder på ny og gammel arkitektur. Allerede i dag er der både ny og gammel arkitektur i området, men der er en På de følgende sider kan du se og læse lidt om de enkelte bygninger. På bagsiden af folderen kan du finde et større kort over området.

9 A. Boligbyggeri på Lindgreens Allé C. Uplandsgade 72 B. Bygning på hjørnet af Jenagade og Nyrnberggade

10 D. Siljangade 1 og 3 Kontorpladser og værksteder for kreative iværksættere (Siljan ApS er i gang med at renovere bygningen, der ligger i den kreative zone) G. Prags Boulevard 63 MIH VVS H. Bygning på Strandlodsvej E. Bygning på hjørnet af Dalslandsgade og Uplandsgade F. Uplandsgade 68 æskefabrikken Elvo I. Gammel silo

11 J. Bygning på hjørnet af Prags Boulevard og Ved Amagerbanen skorsten L. Ved Amagerbanen 25 Forhus M. Ved Amagerbanen 25 Baghus N. Amager Strandvej 50: og 50A Qantum Amager Strandvej 50A Galleri Andersens Contemporary K. Bygning midt på Ved Amagerbanen O. Yderlandsvej 1 Gammel fabrik og søsterbygning til Amager Strandvej 50A

12

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner Juni 2008 Vol 59 Årgang 16 2008 Tema: Scanport www.skanska.dk Telefon 44 68 05 65 SkanskaNews Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

BYDESIGN I KØBENHAVN ERFARINGER FRA SLUSEHOLMEN

BYDESIGN I KØBENHAVN ERFARINGER FRA SLUSEHOLMEN BYDESIGN I KØBENHAVN ERFARINGER FRA SLUSEHOLMEN UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade 13 2300 Københavns S i samarbejde med Økonomiforvaltningen Center

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Fortidens potentiale

Fortidens potentiale Fortidens potentiale kulturarv som udviklingsressource OKTOBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 4 Kulturarv som udviklingsressource Kornsiloer, firelængede bondegårde, mejerier, herregårde,

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

det slut. Forud var gået mange år, hvor glasværksarbejderne, ofte i tre-holds skift, arbejdede på Glasværket i Korsør.

det slut. Forud var gået mange år, hvor glasværksarbejderne, ofte i tre-holds skift, arbejdede på Glasværket i Korsør. fra råt til flot Det gamle glasværk Korsør Glasværk var en meget vigtig arbejdsplads i byen og kommunen med en bred produktvifte og markedsførende i Danmark og Sverige. Op til 800 personer havde deres

Læs mere

Mulighed for midlertidige anvendelser

Mulighed for midlertidige anvendelser INDHOLD Sammenfatning... 3 Indledning... 3 Kommissorium og projektgruppens sammensætning... 4 Metode... 4 Hvad er midlertidige anvendelser?... 5 Hvordan arbejdes der med midlertidighed i kommunen?... 5

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

(17-08-2007) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 1

(17-08-2007) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 1 (17-08-2007) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 1 De Fem i Faaborg WORKSHOP DEN 22. juni REFERAT INTRODUKTION Faaborg står overfor at udvikle en masterplan for byens udvikling i de kommende år.

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Faxe Kommune i udvikling

Faxe Kommune i udvikling - i udvikling Faxe Kommune i udvikling Faxe Kommune har meget at byde på. Ikke mindst en smuk natur og en central placering, tæt på hovedstaden. Området har derfor mange gode udviklingsmuligheder. På trods

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere