NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN"

Transkript

1 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN ÅRSBERETNING 2012

2 Nordsjællands Brandvæsen Årsberetning 2012 Redaktion: Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C, 3000 Helsingør Telefon: Internet: Layout: Nordsjællands Brandvæsen Tryk: Fredensborg Kommune Foto: Torben Sørensen Mediefoto, Helsingør Dagblad Kim Bergsaker, Nordsjællands Brandvæsen Nordsjællands Brandvæsens Arkiv Oplag: 250 Forsidebillede: Foto brugt til hvervekampagnen

3 INDHOLD 5 BEREDSKABSCHEFENS FORORD 6 ADMINISTRATIONEN Medarbejdere i Nordsjællands Brandvæsen Risikobaserede dimensionering Medarbejderdagen 2012 Reorganisering af administrationen Hjælpemiddelcentralen Vagtcentral 8 OPERATIV AFDELING Afdelingen i tal Brandhaner Stationsombygning Brandbizzsystem Nye køretøjer Mundering Hvervekampagne 2012 Dykkerberedskabet Farvel til Støttepunktet De frivillige Udvalgsarbejde Forflytning for hjemmeplejen Tyverikørsel for Fredensborg Kommune Særlige indsatser 13 FOREBYGGENDE AFDELING Afdelingen i tal Byggesager Brandsyn Netværk og samarbejder Metropol Beredskabsplaner 15 BRANDSKOLEN Afdelingen i tal Brandhuset Nye teknologier 16 ÅRET I BILLEDER 18 ADRESSER, ORGANISATIONSDIAGRAM & POLITISK LEDELSE 19 PERSONALE 3

4 4

5 FORORD 2012 blev et år med både gode og mindre gode begivenheder for Nordsjællands Brandvæsen. Det er selvfølgelig nemmest at skrive om de gode begivenheder, så derfor starter jeg med dem. Som altid oplever vi i Nordsjællands Brandvæsen et fantastisk engagement fra såvel frivillige som deltidsbrandmænd samt fastansatte. Der er altid en god og positiv stemning, og vi trækker i samme retning. Det kom f.eks. til udtryk i forbindelse med hvervekampagnen der var mange, som bidrog til at få arrangementer med åbent hus mv. til at løbe af stablen. Og de positive vibrationer må have kunne mærkes, når man som udenforstående besøgte os, så os på TV, eller læste om os, for vi fik jo succes med hvervningen og tiltrak nye deltidsbrandmænd og frivillige. Nye kollegaer og venner, som I har taget godt imod, og som vi håber, bliver i mange år fremover, så vi til stadighed har en veluddannet skare af deltidsbrandmænd og frivillige på alle stationer. Ungdomsbrandkorpset er en af de andre succeshistorier, som jeg er meget stolt af. Sidste år afsluttede det første hold af Ungdomsbrandkorpset fra Fredensborg Kommune deres kursus. Både de unge og de instruktører, som har arbejdet med dem, har fået noget ud af det. Vi starter endnu et hold op i 2013, så der kommer flere unge med en meningsfuld brand- og førstehjælpsuddannelse, som kan gøre en forskel. De unge som gennemgår en ungdomsbrandkorpsuddannelse vil helt sikkert også påvirke andre unge i retning af en mere forebyggende adfærd sådan, at færre ulykker og brande opstår. Det er jo godt. I 2012 gennemførtes en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, og på baggrund heraf blev der indgået en aftale om redningsberedskabet For Nordsjællands Brandvæsen betød det bl.a., at Støttepunktet i Fredensborg blev lukket pr. 31. december Det var ti gode år med mange spændende indsatser for både deltidsbrandfolk og frivillige, idet vi jo støttede op om de øvrige kommuner i politikredsen. Den tid er nu slut, og det er jo ærgerligt, men da det er en politisk beslutning, bakker vi selvfølgelig op om det. Tilsvarende indsatser vil fremover blive håndteret af os selv i samarbejde med nabokommuner og i sidste ende med støtte fra Beredskabsstyrelsen var også året, hvor vi sagde farvel til Per Andersen og det var trist men til gengæld sagde vi samtidig goddag til Steffen A. Haagensen og det har været en positiv oplevelse. Til sidst vil jeg ikke undlade at takke alle dem, som støtter op bagved. Dem der sidder hjemme og accepterer kærestens, hustruens eller mandens engagement i Nordsjællands Brandvæsen. Det at være brandmand er sjældent bare et arbejde eller en fritidsfornøjelse det er en passion. Godt nytår. I Fredensborg er der bygget ny brandstation, og Nordsjællands Brandvæsen har overtaget driften af Fredensborg og Helsingør kommuners hjælpemiddeldepoter, så vi nu har én fælles hjælpemiddelcentral. Jeg synes, de nye rammer, vi har skabt for det arbejde, er gode og tidssvarede, og det er også nødvendigt, for at kunne varetage en så vigtig opgave for borgere i begge kommuner. Niels Mørup, Beredskabschef 5

6 ADMINISTRATION Medarbejdere i Nordsjællands Brandvæsen Risikobaserede dimensionering Medarbejderdagen 2012 Sekretariatet Hjælpemiddelcentralen Vagtcentral Medarbejdere Diff Fastansatte (9*) +9 Timelønnet Deltidsansatte Honorarlønnede indsatsledere Frivillige I alt * 9 nye fastansatte på Hjælpemiddelcentralen Risikobaserede dimensionering Revisionen af den risikobaserede dimensionering blev afsluttet i 2012 og er nu godkendt af Fredensborg og Helsingør kommuner. Større og mere komplekse scenarier er nu implementeret i den reviderede plan. Den nye version indeholder bl.a. en række ændringer i forhold til køretøjstyper, en bedre bemanding og ændrede udrykningssammensætninger. Administrationen I foråret blev der flyttet om i administrationen, sådan at medarbejderne i de enkelte afdelinger kom til at sidde tættere sammen og derved er der blevet en mere teambaseret tilgang til opgaverne. Som en følge af flytningen blev støtteenheden til sekretariatet. Medarbejderdagen 2012 Gudskelov er det snart mandag! Temaet for årets medarbejderdag for de fastansatte medarbejdere hos Nordsjællands Brandvæsen var samarbejde og arbejdsglæde. Med udgangspunkt i en workshop af foredragsholder Martin Erichsen blev der sat fokus på det positive i et godt arbejdsmiljø og glæden ved at møde på arbejde med kollegaer. Dagen var en blanding af foredrag og øvelser. Alt sammen med fokus på at tænke positivt og kunne samarbejde. Dagen blev sluttet af med en fisketur på Øresund. Hjælpemiddelcentralen I oktober 2012 var der indvielse af den nye Hjælpemiddelcentral i Fredensborg. Hjælpemiddelcentralen er et fælles projekt mellem Fredensborg, Helsingør kommu- 6

7 ner og Nordsjællands Brandvæsen, hvor Nordsjællands Brandvæsen står for driften. De to kommuner har haft gode erfaringer med samarbejdet med Nordsjællands Brandvæsen om andre opgaver, så man kunne se gode perspektiver i endnu et samarbejde. Fem af ni medarbejderne på hjælpemiddelcentralen er ligeledes uddannet som brandmænd og kan derfor støtte op om udrykninger i dagtimerne har været et travlt år med mange udfordringer i opstartsfasen og fokus på selve byggeriet af centralen samt samkøring af de to kommuners medarbejdere og daglige hjælpemiddelfunktioner. Vagtcentral Fra den 1. oktober 2012 blev Nordsjællands Brandvæsen koblet op mod Københavns Brandvæsens vagtcentral. Via en klientløsning kan Københavns Brandvæsen nu betjene Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral. Denne løsning gør det muligt for Nordsjællands Brandvæsens indsatsledere at have en vagtcentraloperatør til at assistere dem under indsats. Udkaldene til brandmandskabet foregår stadig automatisk via Nordsjællands Brandvæsens egen vagtcentral. 7

8 OPERATIV AFDELING Afdelingen i tal ABA Brandhaner Stationsombygning Brandbizzsystem Nye køretøjer Mundering Hvervekampagne 2012 Dykkerberedskabet Farvel til Støttepunktet De frivillige Udvalgsarbejde Forflytning for hjemmeplejen Tyverikørsel for Fredensborg Kommune Særlige indsatser År Antal hændelser Station Udkald pr. station 2011* Udkald pr. station 2012* Helsingør Fredensborg Tikøb Hornbæk Espergærde Hørsholm ISL Helsingør alene 5 9 ISL Fredensborg alene 4 4 Total * Udkald pr. station - er den primære station som har været tilkaldt til en hændelse. Opgaven Brand Miljø Redning Assistance Samlet blinde ABA Alarmer Reelle ABA Blinde ABA Blinde øvrige* Falske Andet * Blinde øvrige - alarmer anmeldt via alarmcentralen 112 eller direkte telefoniske henvendelser. 8

9 Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) Der har i 2012 været en stigende tilslutning af ABA på vagtcentralen. Stigningen skyldes primært nybyggeri. Ved udgangen af 2012 var der tilsluttet 183 ABA på vagtcentralen. Til gengæld er det meget positivt at se, at der stadig sker et fald i udkald til både reelle og blinde ABA alarmer pr. anlæg. Alle deltidsbrandfolk, tilknyttet station Helsingør, har fået udleveret en bizz, som gør det muligt, at lysreguleringen hurtigere bliver grøn, når de kører mod stationen ved en alarm. Vi arbejder stadig på opdateringer på systemet, men foreløbige test viser, at afgangstiden - særligt i aften- og nattetimerne - kan forkortes op mod 30 sek., når systemet er fuldt integreret Blinde udkald pr. anlæg 1,70 1,51 1,40 Reelle udkald pr. anlæg 0,16 0,16 0,13 ABA anlæg Brandhaner Nordsjællands Brandvæsen samarbejder tæt med Forsyningsselskaberne i Fredensborg og Helsingør kommuner om en plan for nedlæggelse af en række brandhaner. Målsætningen er at sikre et strategisk velfungerende brandhanenet, der i højere grad tager højde for god vandydelse ud fra en mere præcis risikovurdering af de enkelte forsyningsområder. Dette har afstedkommet, at alle brandhaner i kommunerne er ydelsesmålt, funktionstestet og GPS-positioneret. Der udestår arbejdet med fælles brandhanekort, hvoraf det fremgår hvilke brandhaner, der skal nedlægges, og hvilke der skal bestå. Nye køretøjer Der vil gennem de næste par år ske en gradvis udskiftning af en række af brandvæsenets køretøjer. Med udgangspunkt i den risikobaserede dimensionering blev der i 2012 indgået en aftale for indkøb af disse køretøjer. Udskiftningen sker for at sikre, at vi fortsat kan levere en tidsvarende og effektive indsats. I en byttehandel med Falck Danmark A/S fik vi skiftet den meget gamle stigevogn fra Fredensborg ud med en autosprøjte, som nu er overgået til vores brandskole. Mundering Munderingsudvalget ved Nordsjællands Brandvæsen har afholdt et antal møder for at komme med et oplæg til en ny standarduniform til brandvæsenet. Udvalget er kommet med deres første udkast, og det forventes, at der fra starten 2013 arbejdes videre med deres forslag. Derudover er munderingsdepotet rykket over i nye lyse lokaler, som en del af den store ombygning af Fredensborg Brandstation. Stationsombygning Fredensborg Brandstation har været gennem en større ombygning som følge af etableringen af den nye hjælpemiddelcentral i de eksisterende bygninger. Processen har strakt sig over det meste af Ombygningen har betydet en opgradering af stationens faciliteter i form af en helt ny vogngarage til brandbilerne, nyt køkken og kantineområde samt en renovering af flere af bygningens eksisterende lokaler. Brandbizzsystem Nordsjællands Brandvæsen er i gang med en løbende proces for at nedbringe udrykningstiden fra vores stationer. Som en del af denne proces blev der i februar 2012 etableret et såkaldt Brandbizzsystem i flere lysreguleringer omkring brandstation på Klostermosevej i Helsingør. Systemet fungerer på sammen måde som en brobizz. Hvervekampagne 2012 Nordsjællands Brandvæsen har i 2012 i samarbejde med beredskabsforbundet gennemført en stor og vellykket hvervekampagne for at finde nye deltidsbrandfolk. Vi har haft som mål at finde nye folk til alle fem stationer - og det er lykkedes langt hen ad vejen. Beredskabsforbundet har stillet ressourcer til rådighed til fremstilling af tryksager, produceret en række radiospots og en hjemmeside, hvilket har medvirket til en vellykket 9

10 planlægning af en hvervekampagne for Nordsjællands Brandvæsen. Den enkelte station har selv haft ansvar for sin lokale kampagne. Der har været stor velvilje blandt alle vores deltidsbrandfolk, for at vi skulle komme i mål med opgaven, og mange af vores deltidsbrandfolk har selv været involveret i processen. Det har været flot med den store opbakning, der har betydet, at vi i dag står med 15 nye brandfolk. Dykkerberedskabet Der er i 2012 blevet uddannet tre nye erhvervsdykkere og en redningsdykker til Nordsjællands Brandvæsen. I lighed med tidligere år samarbejdes der med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen om afholdelse af vedligeholdelsesøvelser for dykkerne med Nordsjællands Brandvæsen som tovholder. Dykkerberedskabet har haft seks udkald til redning/drukneulykker. Farvel til Støttepunktet Støttepunktet i Fredensborg har i 2012 været kaldt ud til 10 hændelser. De 10 udkald har budt på mange forskelligartede opgaver, og der har ved flere af opgaverne været gjort brug af de frivillige. Af større hændelser kan nævnes flere tidskrævende opgaver i forbindelse med skadestedsbelysning for politiet. Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i forbindelse med ny aftale om redningsberedskabet besluttet at nedlægge de Kommunale Støttepunktsberedskaber i hele landet. Det betyder, at Støttepunkt Fredensborg er nedlagt ultimo Støttepunktet har været en del af Nordsjællands Brandvæsen i 10 år, og det er med stor beklagelse, at det må lukke. Støttepunktet har tilført en ekstra dimension til vores brandvæsen og har haft en vigtig plads i vores og hele politikredsens beredskab. som tidligere har krævet en stor indsats. Årets største opgave var i september, hvor de frivillige blev kaldt ud til efterslukning af branden på Mørdrupskolen i Espergærde. De frivillige har i 2012 været aktivt involveret i arbejdet omkring Nordsjællands Ungdomsbrandvæsen. Det har været en stor succes og de frivillige er med igen i Udvalgsarbejde Operativ afdeling er repræsenteret i flere centrale udvalg på nationalt niveau, som den faglige repræsentant i udvalg nedsat af Beredskabsstyrelsen, KL og Rigspolitiet. Udvalget For Operativt Beredskab og Beredskabsplanlægning (UFOBoB) - et udvalg nedsat af repræsentanter fra kommuner i alle regioner og Beredskabsstyrelsen. De kommunale repræsentanter i UFOBoB udvalget varetager en lang række interesser for kommunerne i sager om indberetning af udrykninger i ODIN (online dataregistrerings og indberetningssystem), alle operative forhold for hændelser, instrukser, vejledninger mv., risikobaseret dimensionering, Beredskabsstyrelsen tilsyn med kommunerne og beredskabsplanlægning generelt. KOAS udvalget (kommunernes operative anvendelse af SINE), nedsat under formandskab af KL, med repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber og Center for Beredskabskommunikation (tidligere SINE sekretariatet). Udvalget arbejder med at sikre en ensartet anvendelse af SINE (sikkerhedsnettet) og tilpasse forholdsordrer samt sikre implementering af procedure for anvendelse af SINE i redningsberedskaber og kommuner landet over. 112-kontaktudvalget, som repræsentant for de kommunale redningsberedskaber. 112-kontaktudvalget består udover de kommunale redningsberedskaber også af repræsentanter fra Rigspolitiet, som varetager politiets to alarmcentraler i Danmark. 112-kontaktudvalget arbejder med alarmeringsprocedurer og hvilke 112- alarmmeldinger der skal anvendes nationalt, hver gang redningsberedskabet bliver tilkaldt til hændelser. De frivillige I 2012 er tilgået to nye frivillige, og fire er overgået til deltidsstyrken. I årets løb har der været stor fokus på indsatsuddannelsen, hvor tolv frivillige har gennemført Funktionsuddannelsen Indsats i maj. Sammenlagt har forbruget til uddannelse været på 1857 elevtimer i Det har været en stille år, hvis man ser på assistancer. Vi har været forskånet for de store oversvømmelser, 10

11 Forflytning for hjemmeplejen Antallet af forflytninger for hjemmeplejen i de to kommuner har i 2012 været henholdsvis 112 i Fredensborg og 346 i Helsingør. Forflytningerne har været fordelt således: Måned Jan/Feb/Mar Apr/Maj/Jun Jul/Aug/Sep Okt/Nov/Dec Total 2012 Helsingør Fredensborg Samlet giver det 458 forflytninger i 2012, og dette er et fald på 100 forflytninger i forhold til Fredensborg og Helsingør kommuners hjemmepleje har udtrykt stor tilfredshed med brandvæsenets indsats. Tyverikørsel for Fredensborg Kommune Vagtordningen er fordelt på seks personer. Opgaverne har for 2012 været fordelt således: Måned Jan/Feb/Mar Apr/Maj/Jun Jul/Aug/Sep Okt/Nov/Dec Total 2012 Afmeldinger AIA-kørsel Samlet har der været 905 hændelser i 2012, som Nordsjællands Brandvæsen har løst med stor tilfredshed for AIAbrugerne. Særlige indsatser Vi har igen i år været forskånet for de helt store indsatser. Men året har langt fra været uden udfordringer. I 2012 har der igen været brug for Nordsjællands Brandvæsens mange kompetencer. Vi kan i 2012 igen se tilbage på et år, hvor både liv og værdier blev reddet. Den 24. januar Isterødvejen/Damsholtevej, færdselsuheld Busulykke på Isterødvejen. En bus med en børnehave på udflugt var kollideret med en personbil. Bussen er væltet fire meter ned på Damsholtevej og ligger nu på siden. Indsatsleder fra Fredensborg blev kaldt til skadestedet, da Indsatslederen fra Rudersdal Hørsholm Brandvæsen erfarerede, at ulykken var beliggende i Fredensborg Kommune. I alt 43 personer var involveret i ulykken, heraf 12 tilskadekomne både børn og voksne. På trods af ulykkens størrelse og alvorlighed, slipper alle børn og voksne, som opholdt sig i bussen, med mindre skader. Føreren af personbilen, som var årsagen til ulykken, blev desværre dræbt på stedet. Den 12. februar Rosenkildevej, Brand i bageri Brandvæsenet blev tilkaldt kl søndag, da en beboer i kvarteret så røg fra Bisgaard Bageri på Rosenkildevej i Helsingør. En slukningsenhed fra Nordsjællands Brandvæsen kæmpede med flammerne et stykke tid inden, at ilden kom under kontrol. Branden forårsagede store skader på bygningen, hvorfor både bageriet samt en tilhørende lejlighed måtte gennem en kraftig renovering. Den 26. juni Krydset Stubbedamsvej- Flynderborgvej, trafikulykke Tirsdag morgen blev en personbil torpederet fra siden, da en lastbilchauffør overså et rødt lys og fortsatte ud i krydset. Brandvæsenet ankom hurtigt til stedet, men personen i bilen var død på stedet. Ulykken var en blandt flere alvorlige trafikuheld i

12 Denne gang bredte branden sig til fem biler, som udbrændte eller blev stærkt beskadiget. Der var tale om forsætlig ildspåsættelse, men brandstifteren er endnu ikke pågrebet har desværre igen været et år med mange påsatte brande. Den 23. august Høje Lønholt, redning af fastklemt En mand var fastklemt under en havetraktor, der lå i ca. 30 cm vand i en branddam. Forbipasserende havde forsøgt at få manden fri, men uden held. Det lykkedes dem dog at holde maskinen fri fra manden, der stadig var ved bevidsthed, men noget fortumlet. Ved ambulancens ankomst iværksattes livreddende behandling af manden, da han havde mistet bevidstheden. M1 fra Fredensborg ankom og kunne assistere ambulancefolkene med to nødbehandlere. Det resterende mandskab fik løftet havetraktoren væk fra manden, og den blev trukket væk med en kæde. Manden kom til bevidsthed, men var så alvorligt medtaget, at der blev rekvireret en lægehelikopter, der fløj ham til Rigshospitalet. Den uheldige mand er efterfølgende kommet sig oven på ulykken og har haft lejlighed til at sige tak til de redningsmænd, som hjalp ham efter ulykken. Den 21. september Mørdrupskolen, bygningsbrand Fredag aften den 21. september omkring klokken modtog Nordsjællands Brandvæsen en melding om brand i en container ved Mørdrupskolen i Espergærde. Ganske kort tid efter kom en meldingen om, at branden nu havde bredt sig til taget på skolens gymnastiksal. Branden bredte sig hurtigt, og i løbet af kort tid var hele gymnastiksalen opslugt af flammer. Der blev tilkaldt assistance fra stationen i Tikøb, men branden var så voldsom, at gymnastiksalen udbrændte. Det lykkes dog at hindre branden i at brede sig til andre bygninger. Ifølge politiet var branden på Mørdrupskolen påsat. Nordsjællands Brandvæsen har efterfølgende været i dialog med skolerne i Fredensborg og Helsingør kommuner omkring forebyggende tiltag mod skolebrande. Den 5. september Vapnagård, bilbrande Tidligt onsdag morgen klokken ca blev den første bil antændt. Den udbrændte, men der skete ikke yderlige skader. Ca. 30 minutter senere blev der meldt om endnu en bil i brand. Gymnastiksalen på Mørdrupskolen omspændt af flammer 12

13 FOREBYGGENDE AFDELING Afdelingen i tal Byggesager Brandsyn Netværk og samarbejder Metropol Beredskabsplaner Opgaver Brandsyn Påbud Forbud Byggesager To større byggesager har taget rampelyset i 2012, herunder det nye Søfartsmuseum i Helsingør og Fredensborg Skole ved Vilhelmsro i Fredensborg. Begge byggeriers brandsikkerhed er dokumenteret ved hjælp af brandtekniske analyser og beregninger. Byggerierne er begge omfattet af beredskabslovens 36, som foreskriver, at byggeriet er brandsynspligtigt. Der er derfor stillet særlige krav til den drift-, kontrol og vedligeholdelsesplan, som er udarbejdet for byggeriet. Ud over de store byggesager er forebyggende afdeling i daglig dialog med bygningsmyndighederne i Helsingør og Fredensborg kommuner om brandsikkerhed i forbindelse med ny- og ombygninger. Brandsyn Der er foretaget 563 dialogbaserede brandsyn og givet 302 påbud og nul forbud. I forhold til 2011, hvor der var 546 brandsyn, 322 påbud og nul forbud er der tale om et fald på 20 i antallet af påbud og endnu et år uden forbud. Der er efter brandvæsenets opfattelse tale om en meget positiv udvikling i forhold til brandsikkerheden i de to kommuner. i deltagelse i flere temadage om f.eks. Den trygge kommune og Temadag om brandkampagner. Forebyggende afdeling har sammen med Københavns Brandvæsen, Gladsaxe Brandvæsen og Gentofte Brandvæsen modtaget støtte fra Trygfonden på kr. til indkøb og opbygning af en forebyggelsestrailer. Der vil i 2013 blive sammensat en arbejdsgruppe, der designer og planlægger opbygningen af traileren. Opbygningen vil blive foretaget på Københavns Brandvæsens værksted. Forebyggende afdeling deltager også aktivt i styregruppen i FKB-regi (Foreningen af Kommunale Beredskabschefer) med udvikling og idriftsættelse af et nyt digitalt brandsynsprogram kaldet FRIDA, der optimerer den administrative sagsgang ved brandsyn og giver mulighed for bedre kommunikation og samarbejde med de driftsansvarlige på de steder, hvor der foretages brandsyn. Netværk og samarbejder Nordsjællands Brandvæsen har i 2012 udvidet sit netværk på det forebyggende område, hvilket har resulteret 13

14 Metropol I det forgangne år har Nordsjællands Brandvæsen arbejdet tæt sammen med Professionshøjskolen Metropol om uddannelsen af studerende fra Katastrofe og Risikomanageruddannelsen. Fire studerende har således afviklet studieophold af 2 x 7 uger. Nordsjællands Brandvæsen har i perioden ligeledes stillet en censor til rådighed ved eksamen i Organisation og Ledelse på Professionshøjskolen. Beredskabsplaner I 2012 har Nordsjællands Brandvæsen i samarbejde med Helsingør Kommune udarbejdet nye beredskabsplaner gældende for de enkelte centre. Beredskabsplanerne fokuserer på hændelser, som det enkelte center skal kunne håndtere samt på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Helsingør Kommunes samlede beredskab Beredskabsplanlægning for Fredensborg Kommune er ligeledes igangsat og forventes afsluttet primo

15 BRANDSKOLEN Afdelingen i tal Brandhuset Nye teknologier Kursusform Kurser 2010 Kurser 2011 Kurser 2012 Førstehjælp Brandkurser (Institutioner og virksomheder) Søfart Grund og funktionsudd I alt Kursusform Kursister 2010 Kursister 2011 Kursister 2012 Førstehjælp Brandkurser (Institutioner og virksomheder) Søfart Brandmænd I alt I 2012 har der været afholdt 174 kurser på Brandskolen, mens det samlede antal kursusdage inkl. eksterne kurser er på 280 dage. Kurserne har været fordelt på 158 kursusdage relateret til brand, 69 kursusdage relateret til førstehjælp og 53 kursusdage relateret til søfart. Brandhuset Brandskolens øvelsesobjekter vedligeholdes jævnligt, men i 2012 fik brandhuset en tiltrængt renovering og ombygning. Indvendigt blev ydervægge beklædt med gasbeton samt forstærket med stål i alle hjørner for bedre at kunne modstå slid og varme. Skillevægge blev fjernet og erstattet af mobile vægge, der muliggør en hurtig ændring af indretningen. I stueplan er opsat en indfyringscontainer der gør det muligt at lave optænding uden for huset. Det giver instruktørerne bedre arbejdsforhold, da det mindsker antallet af tunge løft af brandbart materiale. På husets 1. sal blev der installeret et anlæg til at skabe overtænding ved brug af brandbare væsker, som muliggør øvelser i slukningsteknik ved overtænding. Alle døre fra brandrum er blevet forsynet med nødåbningsfunktion, og huset er blevet udstyret med et nødstop, der åbner alle døre og slukker for overtændingsanlægget. Det er planlagt, at der skal installeres et temperaturovervågningssystem i huset, når der laves øvelser. Systemet skal sikre et højere sikkerhedsniveau for de kursister, der er i brandhuset og giver mulighed for at analysere en øvelse nærmere via data. Nye teknologier Der har i Danmark været en voldsom vækst i antallet af solcelleanlæg, både hos private og hos virksomheder. Brandvæsener landet over har derfor måttet tilpasse deres indsats til også at håndtere disse anlæg. Beredskabsstyrelsen har i december udsendt en vejledning om håndtering af anlæg monteret på tag eller facader. Brandskolen har i 2012 indgået en aftale med en solcelleproducent om levering og opsætning af et solcelleanlæg, så skolen kan tilbyde undervisning i indsats ved brand og redning i bygninger med solceller. 15

16 ÅRET I BILLEDER 16

17 17

18 ORGANISATION ADRESSER Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon Nordsjællands Brandskole Gørlundevej 4 B 3140 Ålsgårde Telefon Station Helsingør Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Station Fredensborg Helsingørsvej Fredensborg Station Hornbæk Birkehavevej Hornbæk Station Tikøb Præstegårdsvej Tikøb Station Espergærde Bybjergvej Espergærde Hjælpemiddelcentralen Helsingørsvej Fredensborg DEN POLITISKE LEDELSE Beredskabskommissionen Borgmester Fredensborg kommune, Thomas Lykke Pedersen (formand) Borgmester Helsingør Kommune, Johannes Hecht-Nielsen (næstformand) Vicepolitidirektør Nordsjællands Politi, Finn Borch-Andersen Byrådsmedlem Helsingør, Gitte Kondrup Byrådsmedlem Helsingør, Sten Kallenbach Byrådsmedlem Fredensborg, Thomas Bak Byrådsmedlem Fredensborg, Hanne Berg Kredsformand for de frivillige, Søren Simonsen (observatør) Fællestillidsmand for de deltidsansatte brandfolk, Knud V. Hansen (observatør) Beredskabschef, Niels Mørup (sekretær for kommissionen) 18

19 PERSONALE Til - og afgang 2012 Tilgang fastansatte: Steffen A. Haagensen, Afdelingsleder for forebyggende afdeling og Brandskolen Jesper Tonny Jensen, Hjælpemiddelcentralen Simon Viggo Kroghøj Nielsen, Hjælpemiddelcentralen Flemming Olsen, Hjælpemiddelcentralen Torben Poulsen, Hjælpemiddelcentralen Rene Almquist, Hjælpemiddelcentralen Per Marius Mikkelsen, Hjælpemiddelcentralen Olav Andersen, Hjælpemiddelcentralen Niels Jørgen Pedersen, Hjælpemiddelcentralen Afgang fastansatte: Per Andersen, Viceberedskabschef Carsten Pedersen, Beredskabsmester Helle Hansen, Kontorfuldmægtig Tilgang deltidsansatte: Mette Christensen, st. Tikøb Karsten Mouni, st. Fredensborg Kasper Clemmesen, st. Helsingør Benni Frost, st. Helsingør Magnus Høj, st. Helsingør David Laursen, st. Espergærde Kasper Svendsen, st. Espergærde Ayhan Atasever, st. Espergærde Jacob Lassen, st. Hornbæk Mads Bjerre Nielsen, st. Hornbæk Jesper Bonne, st. Hornbæk Claus Gordon, st. Hornbæk Kim Bergsaker, st. Hornbæk Kristian Lisemose, st. Fredensborg Peter Henricson, st. Fredensborg Anders Davis Jeppesen, st. Fredensborg Daniel Bygballe, st. Helsingør Sonny Verting, st. Helsingør Martin Schmidt Hansen, st. Helsingør Lasse Sten Diemer, st. Helsingør Christian Christensen, st. Helsingør Imad Seoud, st. Helsingør Afgang deltidsansatte: Per Harder, st. Espergærde Marcel Rivas, st. Fredensborg Michael Lorentzen, st. Helsingør Morten Scheller, st. Helsingør Imad Seoud, st. Helsingør Magnus Høj, st. Helsingør Hans Perthou, st. Helsingør Carsten Pedersen, st. Helsingør Jannik Havegaard Larsen, st. Helsingør Thomas Grauert, st. Fredensborg Karsten Mouni, st. Fredensborg David Lauersen, st. Espergærde Tilgang frivillige: Younis Khaledovich Kasper Bertil Frederiksen Afgang frivillige: Anders Christensen (overgået til deltidsbrandmand) Benni Frost (overgået til deltidsbrandmand) Kasper Clemmesen (overgået til deltidsbrandmand) Martin Hansen (overgået til deltidsbrandmand) Hæderstegn: Henrik Dippel, 25 år (brandmand) Lars Bernhard Kirchhoff, 25 år (frivillig) Anciennitetstegn: Jannik Havegaard Larsen, 10 år (frivillig) Christian Hammer, 10 år (frivillig) Michael Højstrøm, 20 år (brandmand) Søren Simonsen, 20 år (frivillig) Udnævnelser: Beredskabsmester Jakob Bøgelund, st. Fredensborg Beredskabsmester Kenneth Rasmussen, st. Helsingør Viceberedskabsmester Jannick Rust Jørgensen, st. Fredensborg Særlige uddannelser: Maiken Samsøe-Jensen, Administration Preben Hesselberg, Overgangsuddannelse i indsatsledelse Jannick Rust Jørgensen, Holdlederuddannelsen Jens Peder Jensen, Holdlederuddannelsen Benni Frost, Erhvervsdykker Kasper Clemmesen, Erhvervsdykker Flemming Olsen, Erhvervsdykker Thomas Nørgaard, Redningsdykker + den samlede indsatsledergruppe har gennemført en række øvelser med fokus på sektortværfagligt samarbejde, med politi og sundhedsberedskab. 19

20 Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon For mere information om Nordsjællands Brandvæsen: 20

ÅRSBERETNING 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

ÅRSBERETNING 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN ÅRSBERETNING 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Nordsjællands Brandvæsen Årsberetning 2013 Redaktion: Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C, 3000 Helsingør Telefon: 4928 1717 E-mail: beredskab@helsingor.dk

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 21-01-2015 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 14:00-15:00

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Faglighed Sikkerhed Udvikling

Faglighed Sikkerhed Udvikling Faglighed Sikkerhed Udvikling VELKOMMEN TIL NORDSJÆLLANDS BRANDSKOLE Nordsjællands Brandskole er en del af Nordsjællands Brandvæsen. Vi er en moderne brandskole med dygtige undervisere og faciliteter,

Læs mere

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine From: Stine Johansen (Kommunaldirektør) Sent: 23 Nov 2015 15:24:55 +0100 To: Louise Amkær;Vivi Moseholm Subject: VS: Økonomiudvalgsmøde Helsingør Kommune 231115 Attachments: Notat om sekundære enheder,

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Endelig udgave 12. september 2012 Revideret udgave af 12. marts 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 1 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 14. oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NORDSJÆLLANDS

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015 Brandvæsenets udrykninger i Juni 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 4 1 HT-rør 11 1 strålerør 0-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 19 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 24.01.2012 kl. 15:00 Brandstationen i Brovst Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen 24.01.2012 Punkter på åbent møde: 1. Flytning af møde dato. 1 2. Nedlæggelse af ODIN-brandsyns

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Niels

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Redningsberedskabet - plan og proces 2015

Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Resumé I denne administrative information beskriver KL, hvordan vi i 2015 forventer at understøtte kommunernes arbejde med at etablere de nye beredskabsenheder

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5588 6360 beredskab@naestved.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 11. maj 2015 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej

Læs mere

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Afdelingsberetning for PI s Fo dboldafdeling Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Formand, Gunnar Nørager Næstformand, Lasse T. Vinther Kasserer, Kristian Kjær Jensen

Læs mere

Organisationsplan for Odense Brandvæsen

Organisationsplan for Odense Brandvæsen 09.02.11 Organisationsplan for Odense Brandvæsen Gældende fra 1. marts 2011. 1 Udgangssituation: Den 1. oktober 2009 indførte Odense Brandvæsen en midlertidig organisation, der indebar, at vagtcentralen

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

&$" #)* #& &%++ , &$" #)+ - ++. # "#! 1 8" 9+:

&$ #)* #& &%++ , &$ #)+ - ++. # #! 1 8 9+: ! "! ! " #$%"&'#(! &$" #)* #& &%++, &$" #)+ - ++. /$"##0 1 " 2&$$" #&%"#( & +%"" $$"3"4$ #$0$ +%"" 0&5)3"$" #$ # "#! 6 5 %"$" #$$& "1 $7$$ 6 # 1 8" 9+: ;; $1"9

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Torsdagens program for årsmødets fire scener

Torsdagens program for årsmødets fire scener Tidspunkt Operativ Forebyggelse Udstiller 1 Udstiller 2 09.30-10.15 Session 5 - Operativ ledelse - Indsatsledelse 2016 Er uddannelsen god nok, og hvad er ISLs rolle i fremtiden? Ordstyrer - Beredskabschef

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere