10471/15 ADD 3 ag/js/ef 1 DG G 2A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10471/15 ADD 3 ag/js/ef 1 DG G 2A"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juli 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 3 FIN 479 PE-L 41 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret Rådets holdning (Detaljerede ændringer i forhold til budgetforslaget for så vidt angår administrative udgifter for sektion III - Kommissionen) 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 1

2 SEKTION III - KOMMISSIONEN ( XX )... 4 Afsnit XX Administrative udgifter vedrørende politikområder... 5 SEKTION III - KOMMISSIONEN BILAG... 9 Bilag A2: Publikationskontoret Bilag A3: Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig Bilag A4: Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor Bilag A5: Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder Bilag A6: Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles Bilag A7: Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg Sektion III - Kommissionen BILAG /15 ADD 3 ag/js/ef 2

3 Kolonneoverskrifter AB BF Bevillinger Ændringsbudget Budgetforslag Både forpligtelses- og betalingsbevillinger (i euro, undtagen for (%)-kolonnen) 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 3

4 SEKTION III - KOMMISSIONEN ( XX ) 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 4

5 Afsnit XX Administrative udgifter vedrørende politikområder 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 5

6 XX 01 XX Afsnit Kapitel Artikel Post XX Sektion III - Kommissionen ( XX ) XX Administrative udgifter vedrørende politikområder Afsnit XX Administrative udgifter vedrørende politikområder Afsnit XX Administrative udgifter vedrørende politikområder Administrative udgifter vedrørende politikområder Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområder Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for institutionen /1 Budget 2015 (ÆB 1/2015 til 5/2015 inkl.) BF 2016 (inkl. ÆS1) Rådets holdning til BF 2016 (inkl. ÆS 1/2016) (beløb) (%) Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger XX Vederlag og godtgørelser ,75% XX Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten ,14% XX Tilpasninger af vederlag ,33% XX Udgifter vedrørende Kommissionens tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Unionens delegationer Post XX I alt ,78% XX Vederlag og godtgørelser ,65% XX Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten ,90% Reserve ( ) XX Bevillinger til eventuelle tilpasninger af vederlag ,05% Post XX I alt ,39% Reserve ( ) XX XX Eksternt personale og andre administrationsudgifter Eksternt personale inden for institutionen XX Kontraktansat personale ,38% XX Midlertidigt personale og teknisk og administrativ bistand på forskellige aktivitetsområder ,59% XX Nationale embedsmænd, som midlertidigt ansættes i institutionen ,34% 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 6

7 Afsnit Kapitel Artikel Post XX Sektion III - Kommissionen ( XX ) /1 Afsnit XX Administrative udgifter vedrørende politikområder Eksternt personale i Kommissionen ansat i Unionens delegationer Budget 2015 (ÆB 1/2015 til 5/2015 inkl.) BF 2016 (inkl. ÆS1) Rådets holdning til BF 2016 (inkl. ÆS 1/2016) (beløb) (%) Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Post XX I alt ,15% XX Vederlag til øvrige ansatte ,86% XX Uddannelse af junioreksperter og udstationerede nationale eksperter ,99% XX Udgifter til øvrige ansatte og andre tjenesteydelser ,88% XX Andre administrationsudgifter for institutionen Post XX I alt ,88% XX Udgifter til tjenesterejser og repræsentation ,71% XX Udgifter til konferencer, møder og ekspertgrupper ,18% XX Udvalgsmøder XX Undersøgelser og konsultationer ,75% XX Informations- og forvaltningssystemer ,50% XX Faglig efter- og videreuddannelse samt managementuddannelse ,03% XX Andre forvaltningsudgifter vedrørende Kommissionens personale i Unionens delegationer Post XX I alt ,71% XX Tjenesterejser, konferencer og repræsentation ,49% Reserve ( ) XX Faglig efter- og videreuddannelse af ansatte i delegationerne ,11% Post XX I alt ,88% Reserve ( ) XX Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester samt bygninger 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 7

8 Afsnit Kapitel Artikel Post XX Sektion III - Kommissionen ( XX ) /1 Afsnit XX Administrative udgifter vedrørende politikområder Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester for Kommissionen Budget 2015 (ÆB 1/2015 til 5/2015 inkl.) BF 2016 (inkl. ÆS1) Rådets holdning til BF 2016 (inkl. ÆS 1/2016) (beløb) (%) Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger XX Informations- og kommunikationsteknologiudstyr ,80% XX Informations- og kommunikationsteknologitjenester ,05% Post XX I alt ,13% XX Bygninger og hermed forbundne udgifter vedrørende Kommissionens personale i Unionens delegationer XX Udgifter til køb og leje m.m ,07% Reserve ( ) XX Udstyr, møbler, forsyninger og tjenesteydelser ,58% Reserve ( ) Post XX I alt ,35% Reserve ( ) kapitel xx 01 i alt ,56% Reserve ( ) Afsnit XX I alt ,56% Reserve ( ) /15 ADD 3 ag/js/ef 8

9 SEKTION III - KOMMISSIONEN BILAG 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 9

10 Bilag A2: Publikationskontoret 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 10

11 Sektion III - Kommissionen BILAG /1 A2 01 Afsnit Kapitel Artikel Post Bilag A2: Publikationskontoret Driftsudgifter Bilag A2: Publikationskontoret Budget 2015 (ÆB 1/2015 til 5/2015 inkl.) BF 2016 (inkl. ÆS1) Rådets holdning til BF 2016 (inkl. ÆS 1/2016) (beløb) (%) Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger A Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte ,36% A Eksternt personale og andre administrationsudgifter A Eksternt personale ,53% A Andre administrationsudgifter ,50% A Bygninger og dertil knyttede udgifter ,84% A Personalepolitik og -forvaltning p.m. p.m. p.m. A Infrastrukturpolitik og -forvaltning p.m. p.m. p.m. A Udgifter til dokumentation og bibliotek A2 02 Særlige aktiviteter kapitel a2 01 i alt ,51% A Produktion ,50% A Katalogisering og arkivering ,56% A Fysisk distribution og pr ,53% A Offentlige netsteder ,80% A2 10 RESERVER kapitel a2 02 i alt ,95% A Foreløbige bevillinger p.m. p.m. p.m. A Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m. kapitel a2 10 i alt p.m. p.m. p.m. Bilag A2: Publikationskontoret I alt ,12% 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 11

12 Bilag A3: Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 12

13 A3 01 Afsnit Kapitel Artikel Post Sektion III - Kommissionen BILAG /1 Bilag A3: Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig Bilag A3: Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig Udgifter til administration Budget 2015 (ÆB 1/2015 til 5/2015 inkl.) BF 2016 (inkl. ÆS1) Rådets holdning til BF 2016 (inkl. ÆS 1/2016) (beløb) (%) Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger A Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte ,77% A Udgifter til eksternt personale og andre administrationsudgifter A Eksternt personale ,26% A Andre administrationsudgifter ,81% A Bygninger og dertil knyttede udgifter ,01% A Personalepolitik og -forvaltning A Infrastrukturpolitik og -forvaltning p.m. p.m. p.m. A Udgifter til dokumentation og bibliotek ,33% A3 02 FINANSIERING AF FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF SVIG kapitel a3 01 i alt ,89% A Kontrol, undersøgelser, analyser og særlige aktiviteter udført af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig A Foranstaltninger med henblik på at beskytte euroen mod falskmøntneri p.m. p.m. -100,00% A Oplysnings- og kommunikationsforanstaltninger ,00% kapitel a3 02 i alt ,13% A3 03 A UDGIFTER I FORBINDELSE MED MANTET FOR MEDLEMMERNE AF OVERVÅGNINGSUDVALGET Udgifter i forbindelse med mandatet for medlemmerne af overvågningsudvalget kapitel a3 03 i alt A3 10 RESERVER A Foreløbige bevillinger p.m. p.m. p.m. A Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m. kapitel a3 10 i alt p.m. p.m. p.m. Bilag A3: Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig I alt ,65% 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 13

14 Bilag A4: Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 14

15 A4 01 Afsnit Kapitel Artikel Post Sektion III - Kommissionen BILAG /1 Bilag A4: Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor Bilag A4: Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor Driftsudgifter Budget 2015 (ÆB 1/2015 til 5/2015 inkl.) BF 2016 (inkl. ÆS1) Rådets holdning til BF 2016 (inkl. ÆS 1/2016) (beløb) (%) Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger A Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte ,36% A Udgifter til eksternt personale og andre administrationsudgifter A Eksternt personale ,74% A Andre administrationsudgifter ,35% A Bygninger og dertil knyttede udgifter ,56% A Personalepolitik og -forvaltning p.m. p.m. p.m. A Infrastrukturpolitik og -forvaltning p.m. p.m. p.m. A Udgifter til dokumentation og bibliotek A4 02 A Interinstitutionelt samarbejde, interinstitutionelle tjenester og aktiviteter Interinstitutionelt samarbejde, interinstitutionelle tjenester og aktiviteter kapitel a4 01 i alt ,16% A Interinstitutionelle udvælgelsesprøver ,82% A Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang p.m. p.m. p.m. A lige udgifter til interne møder A4 03 A INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE OM UDNNELSE Den Europæiske Forvaltningsskole (EUSA) kapitel a4 02 i alt ,81% A Managementuddannelse ,57% A Introduktionskurser ,60% A Uddannelse med henblik på certificering ,94% kapitel a4 03 i alt ,54% A4 10 RESERVER A Foreløbige bevillinger p.m. p.m. p.m /15 ADD 3 ag/js/ef 15

16 Afsnit Kapitel Artikel Post Sektion III - Kommissionen BILAG /1 Bilag A4: Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor Budget 2015 (ÆB 1/2015 til 5/2015 inkl.) BF 2016 (inkl. ÆS1) Rådets holdning til BF 2016 (inkl. ÆS 1/2016) (beløb) (%) Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger A Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m. kapitel a4 10 i alt p.m. p.m. p.m. Bilag A4: Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor I alt ,42% 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 16

17 Bilag A5: Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 17

18 Sektion III - Kommissionen BILAG /1 Afsnit Kapitel Artikel Post Bilag A5: Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder Budget 2015 (ÆB 1/2015 til 5/2015 inkl.) BF 2016 (inkl. ÆS1) Rådets holdning til BF 2016 (inkl. ÆS 1/2016) (beløb) (%) Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bilag A5: Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder A5 01 UDGIFTER TIL ADMINISTRATION A Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte ,87% A Udgifter til eksternt personale og andre administrationsudgifter A Eksternt personale ,88% A Andre administrationsudgifter A Bygninger og dertil knyttede udgifter ,85% A Personalepolitik og -forvaltning p.m. p.m. p.m. A Infrastrukturpolitik og -forvaltning p.m. p.m. p.m. A Udgifter til dokumentation og bibliotek p.m. p.m. p.m. kapitel a5 01 i alt ,74% A5 10 RESERVER A Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. A Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m. kapitel a5 10 i alt p.m. p.m. p.m. Bilag A5: Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder I alt ,74% 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 18

19 Bilag A6: Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 19

20 Sektion III - Kommissionen BILAG /1 A6 01 Afsnit Kapitel Artikel Post Bilag A6: Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles Bilag A6: Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles UDGIFTER TIL ADMINISTRATION Budget 2015 (ÆB 1/2015 til 5/2015 inkl.) BF 2016 (inkl. ÆS1) Rådets holdning til BF 2016 (inkl. ÆS 1/2016) (beløb) (%) Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger A Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte ,59% A Udgifter til eksternt personale og andre administrationsudgifter A Eksternt personale ,57% A Andre administrationsudgifter A Bygninger og dertil knyttede udgifter ,52% A Personalepolitik og -forvaltning p.m. p.m. p.m. A Infrastrukturpolitik og -forvaltning p.m. p.m. p.m. A Udgifter til dokumentation og bibliotek p.m. p.m. p.m. A6 10 RESERVER kapitel a6 01 i alt ,62% A Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. A Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m. kapitel a6 10 i alt p.m. p.m. p.m. Bilag A6: Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles I alt ,62% 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 20

21 Bilag A7: Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 21

22 Sektion III - Kommissionen BILAG /1 A7 01 Afsnit Kapitel Artikel Post Bilag A7: Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg Bilag A7: Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg Administrative udgifter Budget 2015 (ÆB 1/2015 til 5/2015 inkl.) BF 2016 (inkl. ÆS1) Rådets holdning til BF 2016 (inkl. ÆS 1/2016) (beløb) (%) Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger A Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte ,88% A Eksternt personale og andre administrationsudgifter A Eksternt personale ,17% A Andre administrationsudgifter ,90% A Bygninger og dertil knyttede udgifter ,35% A Personalepolitik og -forvaltning p.m. p.m. p.m. A Infrastrukturpolitik og -forvaltning p.m. p.m. p.m. A Udgifter til dokumentation og bibliotek p.m. p.m. p.m. A7 10 RESERVER kapitel a7 01 i alt ,66% A Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. A Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m. kapitel a7 10 i alt p.m. p.m. p.m. Bilag A7: Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg I alt ,66% 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 22

23 Sektion III - Kommissionen BILAG 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 23

24 Sektion III - Kommissionen BILAG /1 Udgiftsområde Budget 2015 (ÆB 1/2015 til 5/2015 inkl.) BF 2016 (inkl. ÆS1) Rådets holdning til BF 2016 (inkl. ÆS 1/2016) (beløb) (%) Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Bevillinger Sektion III - Kommissionen BILAG ,38% 10471/15 ADD 3 ag/js/ef 24

10471/15 ADD 4 ag/js/ef 1 DG G 2A

10471/15 ADD 4 ag/js/ef 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juli 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

10826/18 ADD 4 la/nj/bh 1 ECOMP.2.A

10826/18 ADD 4 la/nj/bh 1 ECOMP.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juli 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 4 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet til forslag til Den

Læs mere

10939/17 ADD 1 ht/ht/bh 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 ht/ht/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

10919/19 ADD 4 ef 1 ECOMP.2.A

10919/19 ADD 4 ef 1 ECOMP.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juli 2019 (OR. en) 10919/19 ADD 4 FIN 472 INST 191 PE-L 18 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Rådets holdning til

Læs mere

11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 1 DG G 2A

11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 4 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

11900/16 ADD 3 ef 1 DG G 2A

11900/16 ADD 3 ef 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. september 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 3 BUDGET 23 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2017: Rådets holdning af

Læs mere

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER Den Europæiske Unions Tidende C 114 Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 60. årgang 11. april 2017 Indhold IV Oplysninger OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Læs mere

10939/17 ADD 4 ht/ht/ef 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 ht/ht/ef 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - DEC 24/2017.

Hermed følger til delegationerne dokument - DEC 24/2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2017 (OR. en) 13251/17 FIN 618 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. oktober 2017 til: Günther OETTINGER, medlem af Europa-Kommissionen Märt KIVINE,

Læs mere

Forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2019 (BF 2019) som foreslået af Europa-Kommissionen beløber sig 1 til:

Forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2019 (BF 2019) som foreslået af Europa-Kommissionen beløber sig 1 til: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juli 2018 (OR. en) 10826/1/18 REV 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Rådets holdning

Læs mere

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst BILAG V KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN 2006 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 Personer, der er knyttet til institutionen 10 Medlemmer af institutionen 10 Medlemmer af institutionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 01/07/2013 DET ALMINDELIGE BUDGET SEKTION III - KOMMISSIONEN AFSNIT 19

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 01/07/2013 DET ALMINDELIGE BUDGET SEKTION III - KOMMISSIONEN AFSNIT 19 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 01/07/2013 DET ALMINDELIGE BUDGET 2013 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 19 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 21/2013 EUR FRA KAPITEL 1903 Den fælles udenrigs og sikkerhedspolitik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 38/2012. KAPITEL Samarbejde sundhed ARTIKEL Samarbejde sundhed FB BB

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 38/2012. KAPITEL Samarbejde sundhed ARTIKEL Samarbejde sundhed FB BB EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 12/10/2012 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2012 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 02, 08 og 15 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 38/2012 EUR FRA KAPITEL 08 01 Administrative

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2015 COM(2015) 53 final 2015/0032 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN29.5.2002 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2002 SEKTION V - REVISIONSRETTEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 IKKE-OBLIGATORISKE

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 CT/CA-027/2015DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 RAPPORT fra: Budgetudvalget til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 SEKTION II DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28) C 417/176 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28) INDLEDNING

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

2. Udvalget nåede på mødet den 4. februar 2014 til enighed om teksten i BILAG 1.

2. Udvalget nåede på mødet den 4. februar 2014 til enighed om teksten i BILAG 1. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. februar 2014 (OR. en) 5852/14 FIN 75 PE-L 10 INST 69 RAPPORT fra: til: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

11815/17 bmc/dr/la/gng/hsm 1 DG G 2A

11815/17 bmc/dr/la/gng/hsm 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. september 207 (OR. en) 85/7 BUDGET 28 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 208: af 4. september 207

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 15/04/2015 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2015 SEKTION III - KOMMISSIONEN AFSNIT 04, 40

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 15/04/2015 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2015 SEKTION III - KOMMISSIONEN AFSNIT 04, 40 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 15/04/2015 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2015 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 04, 40 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 14/2015 FRA KAPITEL 0404 Den Europæiske Fond for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2019 Budget 2018 Gennemførelse 2017 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 170 987

Læs mere

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2281 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering

Læs mere

2006-BUDGETPROCEDUREN

2006-BUDGETPROCEDUREN 2006-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (sx) ******* 29.09.2005 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: GIOVANNI PITTELLA - SEKTION III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTET - FØRSTEBEHANDLING

Læs mere

12600/16 kb/js/bh 1 DG G 2A

12600/16 kb/js/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. oktober 2016 (OR. en) 12600/16 BUDGET 27 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2016: Sikkerheden i institutionerne

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2018) 600 DA 21.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2018) 600 DA 21.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2018) 600 DA 21.6.2018 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR Styrkelse af centrale programmer for EU'S konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR Styrkelse af centrale programmer for EU'S konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+ Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0320 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2019 COM(2019) 320 final ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019 Styrkelse af centrale programmer

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Bruxelles, den COM(2017) 632 final ANNEX 3 BILAG

Bruxelles, den COM(2017) 632 final ANNEX 3 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 BILAG til rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om de bestemmelser, som hver institutions ansættelsesmyndighed

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/179 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION VII 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2135 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

Forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2018 (BF 2018) som foreslået af Europa-Kommissionen beløber sig 1 til:

Forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2018 (BF 2018) som foreslået af Europa-Kommissionen beløber sig 1 til: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2017 (OR. en, fr) 10939/1/17 REV 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/ CT/CA-051//01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 med organets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 med organets svar C 417/52 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/07)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. juli 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2013: Rådets holdning af 24.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0119 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0119 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0119 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7..2016 COM(2016) 119 final ANNEX 1 BILAG Afgørelse om Republikken Serbiens deltagelse som observatør i arbejdet i Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 23.10.2014 2014/2036(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2013 COM(2013) 86 final 2013/0053 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til forretningsordenerne for ØPA-Udvalget, Toldsamarbejdsudvalget

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/11)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/11) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/61 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/11) INDLEDNING

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/87 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13) INDLEDNING 1. Den Europæiske

Læs mere

BILAG VEDTAGNE TEKSTER

BILAG VEDTAGNE TEKSTER EUROPA PARLAMENTET 2010-2011 BILAG til de VEDTAGNE TEKSTER fra mødet onsdag den 20. oktober 2010 Ændringer til forslag til den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 Del 1/1 \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2010\10-20\p7_ta-prov(2010)10-20(ann01)_.doc

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 17/08/2012 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2012 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 04, 40

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 17/08/2012 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2012 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 04, 40 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 17/08/2012 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2012 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 04, 40 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 20/2012 EUR FRA KAPITEL 4002 Reserver til finansielle

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/11)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/11) C 417/74 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/11) INDLEDNING

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2018) 600 DA 21.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2018) 600 DA 21.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2018) 600 DA 21.6.2018 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/09/2013 DET ALMINDELIGE BUDGET 2013 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 04, 40

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/09/2013 DET ALMINDELIGE BUDGET 2013 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 04, 40 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/09/2013 DET ALMINDELIGE BUDGET 2013 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 04, 40 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 27/2013 EUR FRA KAPITEL - 4002 Reserver til finansielle interventioner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (7) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

10049/19 jb/js/ag/ef 1 ECOMP.2B

10049/19 jb/js/ag/ef 1 ECOMP.2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0196(COD) 10049/19 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet FSTR 106 REGIO 142

Læs mere

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8638/1/17 REV 1 OJ CRP2 16 COMIX 307 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2626. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 3. maj

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

ANNEX BILAG. til. forslag til en interinstitutionel aftale

ANNEX BILAG. til. forslag til en interinstitutionel aftale EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2018 COM(2018) 323 final ANNEX BILAG til forslag til en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 2 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 857 final, BILAG 1 til 4.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 857 final, BILAG 1 til 4. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. februar 2016 (OR. en) 6090/16 ADD 1 FIN 96 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. februar 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/223 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36) INDLEDNING 1. Den Europæiske Politienhed

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2019 COM(2019) 64 final 2019/0031 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2011 KOM(2011) 199 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 14.11.2014 2014/2075(DEC) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetkontroludvalget

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 SEKTION IX DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) 10933/15 FIN 523 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. august 2010 (16.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011: Rådets holdning af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. oktober 2017 (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2644. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. oktober 2017 Kl.:

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere