Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke."

Transkript

1 Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Yderligere oplysninger: Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model). DK Miljøvenlig bortskaffelse Bortskaf emballagen miljøvenligt. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande. Indhold Side Formålsmæssig anvendelse...1 Programmer...1 Indstilling og tilpasning af program...3 Vask...3/4 Efter vask...4 Individuelle indstillinger...5/6 Vigtige anvisninger... 6 Programoversigt...7 Sikkerhedsanvisninger...8 Forbrugsværdier...8 Pleje...9 Anvisninger i displayet...9 Vedligeholdelse Hvad nu hvis Miljøbeskyttelse / energisparetips Udnyt de enkelte programmers maksimale vasketøjsmængder. Vask normalt snavset vasketøj uden forvask. Vælg programmet Bomuld 60 C og ekstrafunktionen ecoperfect i stedet for programmet Bomuld 90 C. Sammenlignelig renhed med et væsentlig mindre energiforbrug. Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad. Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumblerproducentens anvisninger. Anvendelse i henhold til maskinens formål udelukkende til anvendelse i private husholdninger, til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand, til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine.. Programmer Detaljeret programoversigt side 7. Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængigt af det valgte program og programforløbet. Bomuld slidstærke tekstiler + Forvask slidstærke tekstiler, forvask ved 30 C Strygelet strygelette tekstiler + Forvask strygelette tekstiler, forvask ved 30 C Mix Finvask/Silke / Uld-/håndvask Skyl Centrifugering Udpumpning forskellige tekstiltyper sarte tekstiler, der tåler vask uld, der tåler hånd/maskinvask med efterfølgende centrifugering håndvaskede tekstiler af skyllevandet ved (uden slutcentrifugering) Skånecentrifugering håndvaskede tekstiler med lavere centrifugeringshastighed superlyn 15 Outdoor Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen! Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen! Hold husdyr væk fra vaskemaskinen! Skjorter/Business Strygelet Special kortprogram GoreTex-, sports- og udendørstekstiler side 6 strygefri skjorter/bluser mørke tekstiler Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Kontroller maskinen Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice! Stik netstikket i stikkontakten Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket! Luk op for vandhanen Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner Programvælger Programvælger til tænd/ sluk af maskinen samt til valg af program. Den kan drejes begge retninger. Kammer : Skyllemiddel, stivelse Kammer I: Vaskemiddel til forvask Display / Funktionstaster - 90 C C * Før den første vask Lad maskinen vaske en gang uden tøj side 9. Sortering og ilægning af vasketøj Følg producentens vaskeanvisninger! I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne. I henhold til art, farve, tilsmudsning og temperatur. Undlad at overskride den anbefalede tøjmængde side 7. Overhold 'Vigtige anvisninger' side 6! Vask små og store tøjstykker sammen! Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen. Påfyld vaske- og plejemidler Doser i henhold til: vasketøjsmængde, vandets hårdhedsgrad (oplyses på vandværket) samt producentens angivelser. Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og læg den ind i vasketromlen. Ekstra funktioner Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand. Forhindrer tilstopning. Indstilling** og tilpasning af program Start/ Efterfyldning Vælg temperatur ( = koldt) 1-24h (Færdig om) Programafslutning om... Statusindikatorer **Hvis symbolet blinker i displayet, er børnesikringen aktiveret deaktivering, side 5. Ekstra funktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5. Vælg (Start/Efterfyldning) Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok! Hvis funktionstasterne berøres i længere tid, udføres et automatisk gennemløb af funktionerne! Vælg centrifugeringshastighed (* afhængigt af model) eller (uden slutcentrifugering, vasketøjet ligger i sidste hold skyllevand, display - - -) Indikatorer for programforløb: -0- Vask, skylning, centrifugering, programvarighed hhv. -slut (-0-) Børnesikring side 5 Åbne luge, og efterfyldning af vasketøj side 4,5 1 2 Vask Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle Betjeningspanel Serviceklap Luge Vask 3 Tag vasketøjet ud Luk lugen op, og tag vasketøjet ud. Hvis (uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt programvælgeren på Udpumpning, eller vælg centrifugeringshastighed. Vælg (Start/Efterfyldning). Fjern evt. fremmedlegemer - fare for rustdannelse. Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre. Lukke vandhanen Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop Anvisninger Opstillingsvejledning. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Programslut, når (Start/Efterfyldning) blinker, og der vises -0- i displayet. Afbryde et program: Ved programmer med høj temperatur: Køl vasketøjet ned: Vælg Skyl. Vælg (Start/Efterfyldning). Ved programmer med lav temperatur: Vælg Centrifugering eller Udpumpning. Vælg (Start/Efterfyldning). Ændre program hvis De ved en fejltagelse har valgt et forkert program: Vælg program igen. Vælg (Start/Efterfyldning). Det nye program starter fra begyndelsen. Efterfyldning af vasketøj... side 5... når der er valgt (Start/Efterfyldning), og når begge symboler YES + derefter lyser. Når der vises NO, kan lugen ikke åbnes. Vælg (Start/Efterfyldning). Individuelle indstillinger Funktionstaster Centrifugeringshastighed og temperatur kan både ændres, inden det valgte program startes, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages. C (Temperatur) De kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimalt mulige vasketemperatur afhænger af det valgte program. (Centrifugeringshastighed / uden slutcentrifugering) De kan ændre den viste centrifugeringshastighed. Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program. (Færdig om) Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. Inden programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), til det ønskede antal timer vises (h=time). Vælg (Start/Efterfyldning). Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7 speedperfect ecoperfect (Antikrøl) Til vask med reduceret vasketid med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Maksimal fyldningsmængde Programoversigt, side 7. Til vask med reduceret energiforbrug med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering - let forøget restfugtighed i vasketøjet. (Ekstra skylning) Ekstra skyl og forlænger vasketid. Til områder med meget blødt vand eller til en endnu grundigere skylning. Børnesikring og efterfyldning Børnesikring/ Låsning af maskine YES + Efterfyldning (Start/Efterfyldning) Vaskemaskinen kan sikres mod utilsigtet ændring af de indstillede funktioner. TIL/FRA: Tryk på (Start/Efterfyldning) i ca. 5 sekunder efter programstart/-slut. Bemærk: Børnesikringen kan forblive aktiveret frem til næste programstart, også efter at der har været slukket for maskinen! Deaktiver i så fald børnesikringen inden programstart, og aktiver den evt. igen efter programstart. Tryk på tasten (Start/Efterfyldning), hvis der skal lægges mere vasketøj i maskinen efter programstart. Maskinen kontrollerer, om det stadig er muligt at efterfylde. YES + lyser: Efterfyldning er mulig. NO blinker: Vent til YES + lyser. Bemærk: Luk først lugen op, når begge symboler YES + lyser. NO: Efterfyldning er ikke mulig. Bemærk: Ved høj vandstand og/eller temperatur eller under centrifugering forbliver lugen låst af hensyn til sikkerheden. Tryk på tasten (Start/Efterfyldning) for at fortsætte programmet. Til start af programmer eller efterfyldning af vasketøj samt til aktivering/deaktivering af børnesikringen. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus for lydsignalstyrke. 2. Indstille lydstyrke for... * vælg evt. flere gange Vigtige anvisninger Skån tøjet og maskinen Overhold altid producentens anvisninger ved dosering af vaske-/pleje- og rengøringsmidler. Tøm lommerne. Fjern metaldele (clips etc.) Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-bh'er). Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk. Børst sand ud af lommer og opslag. Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose. Forskelligt snavset vasketøj let snavset meget snavset Iblødsætning Sæt på Tastesignaler Indstille lydstyrke* 1 trin, display lyser direkte Vælg, og tryk ind Advarselssignaler 1 trin 1 trin, slip + Indstille lydstyrke* Vask nyt tøj separat. Vask uden forvask. Vælg evt. ekstrafunktionen speedperfect. Evt. pletter forbehandles. Fyld mindre tøj i maskinen. Vælg et program med forvask. Læg tøj i blød med ensartede farver. Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på Bomuld 30 C, og tryk på (Start/Efterfyldning). Tryk efter ca. 10 minutter på (Start/Efterfyldning) for at standse programmet. Tryk igen på (Start/ Efterfyldning) efter den ønskede iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres. Stivning Der skal ikke bruges skyllemiddel til vasketøjet. Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skyllemiddelkammer (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser. Farvning / Affarvning Sæt på Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug ikke vaskemaskinen til affarvning af vasketøj! Outdoor Vasketøjet må ikke være behandlet med skyllemiddel. I sportsforretninger kan der købes specialvaskemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskiner. Dosering iht. producentens angivelser. Fyld specialvaskemidlet til Outdoortekstiler i kammer II. Sæt programvælgeren på Outdoor. Vælg temperatur, og tryk på (Start/Efterfyldning).

2 Programoversigt Se forbrugsværdierne side 8, og følg anvisningerne på side 6! Programmer C maks. Tøjtype Ekstra funktioner: anvisninger speedperfect*, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning) slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør 7 kg/ 4 kg* - 90 C Bomuld + Forvask Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre Strygelet speedperfect, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning) - 60 C + Forvask speedperfect, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning); Forskellige typer vasketøj kan vaskes sammen Mix - 40 C 3 kg tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler speedperfect, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning); Lavere hastighed ved skylning/slutcentrifugering mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler Strygelet Special - 40 C speedperfect, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning); (Antikrøl): kun centrifugeringsstart, dryptørring strygefri skjorter og bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre Skjorter/Business - 60 C speedperfect, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning; ingen centrifugering mellem skylninger til sarte vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner) Finvask/Silke - 40 C Særligt skånsomt vaskeprogram til forhindring af krympning, længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevandet) tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler håndeller maskinvask 2 kg / Uld-/handvåsk - 40 C Kortprogram ca. 15 minutter, program til let snavset tøj strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre superlyn C speedperfect, ecoperfect, (Ekstra skylning); reduceret slutcentrifugering i intervaller GoreTex, sports- og udendørs tekstiler også med klimamembran Outdoor - 40 C Ekstra programmer Skyl, Centrifugering, Udpumpning, Skånecentrifugering * reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktionen speedperfect. Optimalt egnet som kortprogram er Mix 40 C med maksimal centrifugeringshastighed. Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer II, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer I og kammer II. Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 D München / Deutschland 9208 / WM14E466DN... *739896* 7 Sikkerhedsanvisninger Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne. Opbevar papirerne til evt. senere brug. Fare for elektrisk stød Livsfare Fare for kvælning Fare for forgiftning Fare for eksplosion Fare for tilskadekomst Forbrugsværdier afhængigt af model Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen! Stik ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige hænder. Ved kasserede apparater: Træk netstikket ud. Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik. Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare. Lad ikke børn lege med emballage og folie. Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn. Vasketøj, som er forbehandlet med pletfjerner / rensebenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt ind i maskinen. Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen. Glasset i lugen kan blive meget varmt. Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud. Stå ikke oven på vaskemaskinen. Brug ikke den åbne luge som støtte. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt. Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under drift! Program Tøjmængde Strøm*** Vand*** Program-varighed*** Bomuld 30 C* 7 kg 0,55 kwh 60 l 02:36 h Bomuld 40 C* 7 kg 0,69 kwh 60 l 02:36 h Bomuld60 C* 7 kg 1,33 kwh 60 l 02:41 h Bomuld90 C 7 kg 2,00 kwh 64 l 02:48 h Strygelet 40 C* 3 kg 0,55 kwh 55 l 01:37 h Mix 40 C 3 kg 0,48 kwh 32 l 01:03 h Finvask/Silke 30 C 2 kg 0,21 kwh 31 l 00:41 h / Uld-/håndvask 30 C 2 kg 0,19 kwh 39 l 00:40 h * Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved aftestning af de angivne vasketøjsmængder i prøveprogrammerne. Programme Ekstrafunktioner Tøjmængde Energiforbrug pr. år Vandforbrug pr. år Bomuld 40/60 C ecoperfect** 7/3,5 kg 197 kwh l ** Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 ºC). *** Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner. 8 Pleje Før den første vask Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer II: Ca. 1 liter vand Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad) Sæt programvælgeren på Strygelet 60 C, og vælg (Start/Efterfyldning). Sæt programvælgeren på Fra ved programslut. Kabinet, betjeningspanel Tør af med en blød fugtig klud. Der må ikke bruges skurende klude, svampe eller rengøringsmidler (rengøringsmidler til stål). Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme. Der må ikke rengøres med en vandstråle. Rengøring af sæbeskuffe og kabinet når den indeholder er rester af vaske- eller skyllemidler. 1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud af kabinettet. 2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene. 3. Rengør indløbsskålen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af. Fjern også rester af sæbe og skyllemiddel fra kabinettet. 4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen). 5. Skyd sæbeskuffen ind. Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre. Vasketromle og gummimanchet Tør gummimanchetten af indvendig med en klud. Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre. Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld. Afkalkning Der må ikke være vasketøj i maskinen! Afkalkning skal foretages iht. producentens angivelser, men ved korrekt dosering af vaskemiddel er afkalkning ikke nødvendig. Nødåbning, f.eks. ved strømsvigt Programmet kører videre, når strømforsyningen er genetableret. Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet herunder: Fare for skoldning! Vaskevand og -tøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle ned først. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt. Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset. 1. Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 2. Tap vaskevandet af side Træk nødåbningsanordningen nedad med et værktøj, og slip den igen. Lugen kan derefter åbnes. Anvisninger i displayet afhængig af model F: 16 Luk lugen rigtigt; evt. er der tøj i klemme. F: 17 Luk vandhanen helt op, tilløbsslange har et knæk / er i klemme; Rens sien side 10, vandtryk for lavt. F: 18 Pumpe tilstoppet. Rens pumpen side 10. Afløbsslange / afløbsrør tilstoppet; Rens afløbsslangen ved vandlåsen side 10. F: 21 Fejl ved motor. Kontakt kundeservice! F: 23 Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice! 9 Vedligeholdelse Pumpe Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Luk serviceklappen op, og tag den af. 2. For modeller med aftapningsslange: Tag aftapningsslangen ud af holderen, og træk den ud af kabinettet. Sæt en beholder under. Træk afslutningsmuffen af, lad vaskevandet løbe ud. Sæt afslutningsmuffen på igen, og sæt aftapningsslangen tilbage i holderen. 2* For modeller uden aftapningsslange: Skru forsigtigt pumpedækslet op, indtil der begynder at løbe vaskevand ud. Skru pumpedækslet til igen, og tøm service-klappen, når den er halvt fyldt. Gentag denne procedure, til alt vaskevandet er tappet af. 3. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand). 4. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes). 5. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til. 6. Sæt serviceklappen på, og luk den. For at forhindre at det ubrugte vaskemiddel løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet Udpumpning. Afløbsslange i vandlås Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand). 2. Rens afløbsslangen og studsen på vandlåsen. 3. Sæt afløbsslangen på studsen igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet. Sien i vandtilførselslange Fare for elektrisk stød!aquastopsikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil). Reducer vandtrykket i tilløbsslangen: 1. Luk vandhanen! 2. Vælg et program (dog ikke Centrifugering/Udpumpning). 3. Vælg (Start/Efterfyldning). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder. 4. Sæt programvælgeren på Fra. Træk netstikket ud. Rens sien: 1. Afhængigt af model: Tag slangen af vandhanen. Rengør sien med en lille børste, og/eller ved modellerne Standard og Aqua-Secure: Tag slangen af på bagsiden af apparatet, tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den. 2. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt. Fare for skoldning! Lad vaskevandet køle af! Luk for vandhanen! 10 Hvad nu hvis... Der løber vand ud Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind. Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud. Spænd forskruningen på tilløbsslangen til. Er der ikke valgt (Start/Efterfyldning)? Er vandhanen åbnet? Er sien tilstoppet? Rengør sien side 10. Har tilløbsslangen et knæk / er i klemme? Lugen kan ikke åbnes. Børnesikring aktiv. Program afbrudt? side 4. er (uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Lugen kan kun åbnes via nødåbningsfunktionen? side 9. Programmet starter ikke. Er der valgt (Start/Efterfyldning) eller en tid for (Færdig om)? Er lugen lukket? Børnesikring aktiv? Deaktivering side 5. Vaskevandet bliver ikke pumpet ud. Vandet i tromlen kan ikke ses. Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt. Programtiden ændrer sig under vaskecyklussen. Gentagne startforsøg på centrifugering. Restvand i kammer for skyllemiddel. Ubehagelig lugt i vaskemaskinen. Statusvisning blinker. Skum trænger evt. ud af sæbeskuffe. Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandrer" under centrifugering. Støj under centrifugering og udpumpning. Display / indikatorlamper fungerer ikke under driften. Programforløb varer længere end normalt. Rester af vaskemiddel på vasketøjet. er (uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Rens pumpen side 10. Rens afløbsrør og/eller afløbsslange. Ingen fejl - vandet er under det synlige område. Ingen fejl - afbalanceringssystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i ubalance. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen. Er der valgt (Antikrøl)? side 5. Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? side 5. Ingen fejl programforløbet optimeres i forhold til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre, at programtiden ændres i displayfeltet. Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt. Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret. Rengør evt. indsatsen side 9. Udfør programmet Bomuld 90 C uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevask til dette. Brug af for meget sæbe? Hæld 1 spiseskefuld skyllemiddel blandet med en ½ liter vand i sæbeskuffens rum II (ikke til outdoor- og duntekstiler!). Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask. Er vaskemaskinens fødder fikseret? Fastgør apparatets fødder Opstillingsvejledning. Er transportsikringen fjernet? Fjern transportsikringen Opstillingsvejledning. Rengør ludpumpen side 10. Strømsvigt? Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen. Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen. Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange. Ingen fejl - skumkontrolsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning. Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand. Vælg Skyl, eller børst vasketøjet af efter vasken. Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (slukke/tænde), eller hvis en reparation er nødvendig: Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten. Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice Opstillingsvejledning. 11 Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8! Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud! Eksplosionsfare! Anvend ikke opløsningsmidler! Vaskemaskine Brugsanvisning Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug! da

3 Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Yderligere oplysninger: Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model). DK Miljøvenlig bortskaffelse Bortskaf emballagen miljøvenligt. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande. Anvendelse i henhold til maskinens formål udelukkende til anvendelse i private husholdninger, til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand, til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine.. Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen! Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen! Hold husdyr væk fra vaskemaskinen! Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Kontroller maskinen Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice! Stik netstikket i stikkontakten Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket! Luk op for vandhanen Luk v Indhold Side Formålsmæssig anvendelse...1 Programmer...1 Indstilling og tilpasning af program...3 Vask...3/4 Efter vask...4 Individuelle indstillinger...5/6 Vigtige anvisninger... 6 Programoversigt...7 Sikkerhedsanvisninger...8 Forbrugsværdier...8 Pleje...9 Anvisninger i displayet...9 Vedligeholdelse Hvad nu hvis Miljøbeskyttelse / energisparetips Udnyt de enkelte programmers maksimale vasketøjsmængder. Vask normalt snavset vasketøj uden forvask. Vælg programmet Bomuld 60 C og ekstrafunktionen ecoperfect i stedet for programmet Bomuld 90 C. Sammenlignelig renhed med et væsentlig mindre energiforbrug. Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad. Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumblerproducentens anvisninger. Programmer Detaljeret programoversigt side 7. Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængigt af det valgte program og programforløbet. Bomuld slidstærke tekstiler + Forvask slidstærke tekstiler, forvask ved 30 C Strygelet strygelette tekstiler + Forvask strygelette tekstiler, forvask ved 30 C Mix Finvask/Silke / Uld-/håndvask Skyl Centrifugering Udpumpning forskellige tekstiltyper sarte tekstiler, der tåler vask uld, der tåler hånd/maskinvask med efterfølgende centrifugering håndvaskede tekstiler af skyllevandet ved (uden slutcentrifugering) Skånecentrifugering håndvaskede tekstiler med lavere centrifugeringshastighed superlyn 15 Outdoor Skjorter/Business Strygelet Special kortprogram GoreTex-, sports- og udendørstekstiler side 6 strygefri skjorter/bluser mørke tekstiler Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner Programvælger Programvælger til tænd/ sluk af maskinen samt til valg af program. Den kan drejes begge retninger. Kammer : Skyllemiddel, stivelse Kammer I: Vaskemiddel til forvask Display / Funktionstaster - 90 C C * 1 2 Ekstra Væ Væ slu 1-24h (Færdig om) Pro Statusindikatorer -0- Ind Va Bø Åb

4 Før den første vask Lad maskinen vaske en gang uden tøj side 9. Sortering og ilægning af vasketøj Følg producentens vaskeanvisninger! I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne. I henhold til art, farve, tilsmudsning og temperatur. Undlad at overskride den anbefalede tøjmængde side 7. Overhold 'Vigtige anvisninger' side 6! Vask små og store tøjstykker sammen! lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen. Påfyld vaske- og plejemidler Doser i henhold til: asketøjsmængde, vandets hårdhedsgrad (oplyses på vandværket) samt producentens angivelser. Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og læg den ind i vasketromlen. Vask Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle Betjeningspanel Luge Tag vasketøjet ud Luk lugen op, og tag vasketøjet ud. Hvis (uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt programvælgeren på Udpumpning, eller vælg centrifugeringshastighed. Vælg (Start/Efterfyldning). Fjern evt. fremmedlegemer - fare for rustdannelse. Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre. Lukke vandhanen Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop Anvisninger Opstillingsvejledning. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand. Forhindrer tilstopning. funktioner Indstilling** og tilpasning af program Start/ Efterfyldning lg temperatur ( = koldt) **Hvis symbolet blinker i displayet, er børnesikringen aktiveret deaktivering, side 5. Ekstra funktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5. Vælg (Start/Efterfyldning) Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok! Hvis funktionstasterne berøres i længere tid, udføres et automatisk gennemløb af funktionerne! lg centrifugeringshastighed (* afhængigt af model) eller (uden tcentrifugering, vasketøjet ligger i sidste hold skyllevand, display - - -) gramafslutning om... ikatorer for programforløb: sk, skylning, centrifugering, programvarighed hhv. -slut (-0-) rnesikring side 5 ne luge, og efterfyldning af vasketøj side 4,5 1 2 Serviceklap Vask 3 Programslut, når (Start/Efterfyldning) blinker, og der vises -0- i displayet. Afbryde et program: Ved programmer med høj temperatur: Køl vasketøjet ned: Vælg Skyl. Vælg (Start/Efterfyldning). Ved programmer med lav temperatur: Vælg Centrifugering eller Udpumpning. Vælg (Start/Efterfyldning). Ændre program hvis De ved en fejltagelse har valgt et forkert program: Vælg program igen. Vælg (Start/Efterfyldning). Det nye program starter fra begyndelsen. Efterfyldning af vasketøj... side 5... når der er valgt (Start/Efterfyldning), og når begge symboler YES + derefter lyser. Når der vises NO, kan lugen ikke åbnes. Vælg (Start/Efterfyldning). 3 4

5 Individuelle indstillinger Funktionstaster Centrifugeringshastighed og temperatur kan både ændres, inden det valgte program startes, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages. C (Temperatur) De kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimalt mulige vasketemperatur afhænger af det valgte program. (Centrifugeringshastighed / uden slutcentrifugering) De kan ændre den viste centrifugeringshastighed. Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program. (Færdig om) Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. Inden programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), til det ønskede antal timer vises (h=time). Vælg (Start/Efterfyldning). Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7 speedperfect ecoperfect (Antikrøl) Til vask med reduceret vasketid med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Maksimal fyldningsmængde Programoversigt, side 7. Til vask med reduceret energiforbrug med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering - let forøget restfugtighed i vasketøjet. (Ekstra skylning) Ekstra skyl og forlænger vasketid. Til områder med meget blødt vand eller til en endnu grundigere skylning. Børnesikring og efterfyldning Børnesikring/ Låsning af maskine YES + Efterfyldning (Start/Efterfyldning) Vaskemaskinen kan sikres mod utilsigtet ændring af de indstillede funktioner. TIL/FRA: Tryk på (Start/Efterfyldning) i ca. 5 sekunder efter programstart/-slut. Bemærk: Børnesikringen kan forblive aktiveret frem til næste programstart, også efter at der har været slukket for maskinen! Deaktiver i så fald børnesikringen inden programstart, og aktiver den evt. igen efter programstart. Tryk på tasten (Start/Efterfyldning), hvis der skal lægges mere vasketøj i maskinen efter programstart. Maskinen kontrollerer, om det stadig er muligt at efterfylde. YES + lyser: Efterfyldning er mulig. NO blinker: Vent til YES + lyser. Bemærk: Luk først lugen op, når begge symboler YES + lyser. NO: Efterfyldning er ikke mulig. Bemærk: Ved høj vandstand og/eller temperatur eller under centrifugering forbliver lugen låst af hensyn til sikkerheden. Tryk på tasten (Start/Efterfyldning) for at fortsætte programmet. Til start af programmer eller efterfyldning af vasketøj samt til aktivering/deaktivering af børnesikringen. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus for lydsignalstyrke. 2. Indstille lydstyrke for... * vælg evt. flere gange Vigtige anvisninger Skån tøjet og maskinen Overhold altid producentens anvisninger ved dosering af vaske-/pleje- og rengøringsmidler. Tøm lommerne. Fjern metaldele (clips etc.) Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-bh'er). Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk. Børst sand ud af lommer og opslag. Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose. Forskelligt snavset vasketøj let snavset meget snavset Iblødsætning Sæt på Tastesignaler Indstille lydstyrke* 1 trin, display lyser direkte Vælg, og tryk ind Advarselssignaler 1 trin, slip + Indstille lydstyrke* Vask nyt tøj separat. Vask uden forvask. Vælg evt. ekstrafunktionen speedperfect. Evt. pletter forbehandles. Fyld mindre tøj i maskinen. Vælg et program med forvask. Læg tøj i blød med ensartede farver. Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på Bomuld 30 C, og tryk på (Start/Efterfyldning). Tryk efter ca. 10 minutter på (Start/Efterfyldning) for at standse programmet. Tryk igen på (Start/ Efterfyldning) efter den ønskede iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres. Stivning Der skal ikke bruges skyllemiddel til vasketøjet. Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skyllemiddelkammer (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser. Farvning / Affarvning Sæt på Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug ikke vaskemaskinen til affarvning af vasketøj! Outdoor Vasketøjet må ikke være behandlet med skyllemiddel. I sportsforretninger kan der købes specialvaskemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskiner. Dosering iht. producentens angivelser. Fyld specialvaskemidlet til Outdoortekstiler i kammer II. Sæt programvælgeren på Outdoor. Vælg temperatur, og tryk på (Start/Efterfyldning) trin

6 Programoversigt Se forbrugsværdierne side 8, og følg anvisningerne på side 6! Programmer C maks. Tøjtype Ekstra funktioner: anvisninger speedperfect*, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning) slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør 7 kg/ 4 kg* - 90 C Bomuld + Forvask Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre Strygelet speedperfect, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning) - 60 C + Forvask speedperfect, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning); Forskellige typer vasketøj kan vaskes sammen Mix - 40 C 3 kg tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler speedperfect, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning); Lavere hastighed ved skylning/slutcentrifugering mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler Strygelet Special - 40 C speedperfect, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning); (Antikrøl): kun centrifugeringsstart, dryptørring strygefri skjorter og bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre til sarte vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner) Skjorter/Business - 60 C speedperfect, ecoperfect, (Antikrøl), (Ekstra skylning; ingen centrifugering mellem skylninger Finvask/Silke - 40 C Særligt skånsomt vaskeprogram til forhindring af krympning, længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevandet) tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler håndeller maskinvask 2 kg / Uld-/handvåsk - 40 C Kortprogram ca. 15 minutter, program til let snavset tøj strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre superlyn C speedperfect, ecoperfect, (Ekstra skylning); reduceret slutcentrifugering i intervaller GoreTex, sports- og udendørs tekstiler også med klimamembran Outdoor - 40 C Ekstra programmer Skyl, Centrifugering, Udpumpning, Skånecentrifugering * reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktionen speedperfect. Optimalt egnet som kortprogram er Mix 40 C med maksimal centrifugeringshastighed. Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer II, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer I og kammer II. Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 D München / Deutschland 9208 / WM14E466DN... *739896* 7 Sikkerhedsanvisninger Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne. Opbevar papirerne til evt. senere brug. Fare for elektrisk stød Livsfare Fare for kvælning Fare for forgiftning Fare for eksplosion Fare for tilskadekomst Forbrugsværdier afhængigt af model Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen! Stik ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige hænder. Ved kasserede apparater: Træk netstikket ud. Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik. Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare. Lad ikke børn lege med emballage og folie. Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn. Vasketøj, som er forbehandlet med pletfjerner / rensebenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt ind i maskinen. Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen. Glasset i lugen kan blive meget varmt. Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud. Stå ikke oven på vaskemaskinen. Brug ikke den åbne luge som støtte. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt. Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under drift! Program Tøjmængde Strøm*** Vand*** Program-varighed*** Bomuld 30 C* 7 kg 0,55 kwh 60 l 02:36 h Bomuld 40 C* 7 kg 0,69 kwh 60 l 02:36 h Bomuld60 C* 7 kg 1,33 kwh 60 l 02:41 h Bomuld90 C 7 kg 2,00 kwh 64 l 02:48 h Strygelet 40 C* 3 kg 0,55 kwh 55 l 01:37 h Mix 40 C 3 kg 0,48 kwh 32 l 01:03 h Finvask/Silke 30 C 2 kg 0,21 kwh 31 l 00:41 h / Uld-/håndvask 30 C 2 kg 0,19 kwh 39 l 00:40 h * Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved aftestning af de angivne vasketøjsmængder i prøveprogrammerne. Programme Ekstrafunktioner Tøjmængde Energiforbrug pr. år Vandforbrug pr. år Bomuld 40/60 C ecoperfect** 7/3,5 kg 197 kwh l ** Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 ºC). *** Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner. 8

7 Pleje Før den første vask Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer II: Ca. 1 liter vand Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad) Sæt programvælgeren på Strygelet 60 C, og vælg (Start/Efterfyldning). Sæt programvælgeren på Fra ved programslut. Kabinet, betjeningspanel Tør af med en blød fugtig klud. Der må ikke bruges skurende klude, svampe eller rengøringsmidler (rengøringsmidler til stål). Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme. Der må ikke rengøres med en vandstråle. Rengøring af sæbeskuffe og kabinet når den indeholder er rester af vaske- eller skyllemidler. 1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud af kabinettet. 2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene. 3. Rengør indløbsskålen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af. Fjern også rester af sæbe og skyllemiddel fra kabinettet. 4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen). 5. Skyd sæbeskuffen ind. Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre. Vasketromle og gummimanchet Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud! Eksplosionsfare! Anvend ikke opløsningsmidler! Tør gummimanchetten af indvendig med en klud. Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre. Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld. Afkalkning Der må ikke være vasketøj i maskinen! Afkalkning skal foretages iht. producentens angivelser, men ved korrekt dosering af vaskemiddel er afkalkning ikke nødvendig. Nødåbning, f.eks. ved strømsvigt Programmet kører videre, når strømforsyningen er genetableret. Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet herunder: Fare for skoldning! Vaskevand og -tøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle ned først. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt. Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset. 1. Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 2. Tap vaskevandet af side Træk nødåbningsanordningen nedad med et værktøj, og slip den igen. Lugen kan derefter åbnes. Anvisninger i displayet afhængig af model F: 16 Luk lugen rigtigt; evt. er der tøj i klemme. F: 17 Luk vandhanen helt op, tilløbsslange har et knæk / er i klemme; Rens sien side 10, vandtryk for lavt. F: 18 Pumpe tilstoppet. Rens pumpen side 10. Afløbsslange / afløbsrør tilstoppet; Rens afløbsslangen ved vandlåsen side 10. F: 21 Fejl ved motor. Kontakt kundeservice! F: 23 Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice! 9 Vedligeholdelse Pumpe Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Luk serviceklappen op, og tag den af. 2. For modeller med aftapningsslange: Tag aftapningsslangen ud af holderen, og træk den ud af kabinettet. Sæt en beholder under. Træk afslutningsmuffen af, lad vaskevandet løbe ud. Sæt afslutningsmuffen på igen, og sæt aftapningsslangen tilbage i holderen. 2* For modeller uden aftapningsslange: Skru forsigtigt pumpedækslet op, indtil der begynder at løbe vaskevand ud. Skru pumpedækslet til igen, og tøm service-klappen, når den er halvt fyldt. Gentag denne procedure, til alt vaskevandet er tappet af. 3. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand). 4. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes). 5. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til. 6. Sæt serviceklappen på, og luk den. For at forhindre at det ubrugte vaskemiddel løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet Udpumpning. Afløbsslange i vandlås Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand). 2. Rens afløbsslangen og studsen på vandlåsen. 3. Sæt afløbsslangen på studsen igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet. Sien i vandtilførselslange Fare for elektrisk stød!aquastopsikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil). Reducer vandtrykket i tilløbsslangen: 1. Luk vandhanen! 2. Vælg et program (dog ikke Centrifugering/Udpumpning). 3. Vælg (Start/Efterfyldning). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder. 4. Sæt programvælgeren på Fra. Træk netstikket ud. Rens sien: 1. Afhængigt af model: Tag slangen af vandhanen. Rengør sien med en lille børste, og/eller ved modellerne Standard og Aqua-Secure: Tag slangen af på bagsiden af apparatet, tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den. 2. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt. Fare for skoldning! Lad vaskevandet køle af! Luk for vandhanen! 10

8 Hvad nu hvis... Der løber vand ud Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind. Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud. Spænd forskruningen på tilløbsslangen til. Er der ikke valgt (Start/Efterfyldning)? Er vandhanen åbnet? Er sien tilstoppet? Rengør sien side 10. Har tilløbsslangen et knæk / er i klemme? Lugen kan ikke åbnes. Børnesikring aktiv. Program afbrudt? side 4. er (uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Lugen kan kun åbnes via nødåbningsfunktionen? side 9. Programmet starter ikke. Er der valgt (Start/Efterfyldning) eller en tid for (Færdig om)? Er lugen lukket? Børnesikring aktiv? Deaktivering side 5. Vaskevandet bliver ikke pumpet ud. Vandet i tromlen kan ikke ses. Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt. Programtiden ændrer sig under vaskecyklussen. Gentagne startforsøg på centrifugering. Restvand i kammer for skyllemiddel. Ubehagelig lugt i vaskemaskinen. Statusvisning blinker. Skum trænger evt. ud af sæbeskuffe. Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandrer" under centrifugering. Støj under centrifugering og udpumpning. Display / indikatorlamper fungerer ikke under driften. Programforløb varer længere end normalt. Rester af vaskemiddel på vasketøjet. er (uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Rens pumpen side 10. Rens afløbsrør og/eller afløbsslange. Ingen fejl - vandet er under det synlige område. Ingen fejl - afbalanceringssystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i ubalance. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen. Er der valgt (Antikrøl)? side 5. Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? side 5. Ingen fejl programforløbet optimeres i forhold til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre, at programtiden ændres i displayfeltet. Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt. Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret. Rengør evt. indsatsen side 9. Udfør programmet Bomuld 90 C uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevask til dette. Brug af for meget sæbe? Hæld 1 spiseskefuld skyllemiddel blandet med en ½ liter vand i sæbeskuffens rum II (ikke til outdoor- og duntekstiler!). Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask. Er vaskemaskinens fødder fikseret? Fastgør apparatets fødder Opstillingsvejledning. Er transportsikringen fjernet? Fjern transportsikringen Opstillingsvejledning. Rengør ludpumpen side 10. Strømsvigt? Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen. Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen. Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange. Ingen fejl - skumkontrolsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning. Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand. Vælg Skyl, eller børst vasketøjet af efter vasken. Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (slukke/tænde), eller hvis en reparation er nødvendig: Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten. Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice Opstillingsvejledning. 11 Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8! Vaskemaskine Brugsanvisning Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug! da

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke. Vask

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke. Vask Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse. Vask. Indhold

Vask. Forberedelse. Vask. Indhold Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse emaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse. Vask. Indhold

Vask. Forberedelse. Vask. Indhold Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Til meget snavset vasketøj. Forvask ved maks. 30 C.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Til meget snavset vasketøj. Forvask ved maks. 30 C. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5.

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vask

Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5.

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5.

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på FRA. Luk vandhanen Anvisninger om Aqua-Stop Opstillingsvejledning, Sæbeskuffe med kammer I, II, Luge. side 2.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på FRA. Luk vandhanen Anvisninger om Aqua-Stop Opstillingsvejledning, Sæbeskuffe med kammer I, II, Luge. side 2. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Vaskning. Klargøring. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke. Vaskning

Vaskning. Klargøring. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke. Vaskning Din vaskemaskine Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vaskning. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke

Vaskning. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke Din vaskemaskine Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Før første vask. Sluk. Sæbeskuffe med rum I, II, Lugen. Betjeningspanel. Greb på lugen

Vask. Før første vask. Sluk. Sæbeskuffe med rum I, II, Lugen. Betjeningspanel. Greb på lugen Deres vaskemaskine Tillykke med den nye vaskemaskine. Du har valgt et førsteklasses moderne, kvalitetsprodukt fra Siemens. Din vaskemaskine udmærker sig ved et sparsomt forbrug af vand og energi. Hver

Læs mere

Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger.

Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger. SIEMENS Brugs- og opstillingsanvisning da Vaske-/tørremaskine Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger. Opbevar

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med:

Vask. Sæbeskuffe med: Deres vaskemaskine Tillykke Med købet af Deres nye vaskemaskine har De valgt et moderne, kvalitets førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Vaskemaskinen er kendetegnet ved et sparsomt forbrug af

Læs mere

TW2G / BT653me. Quick guide DK

TW2G / BT653me. Quick guide DK TW2G01167-01 / BT653me Quick guide DK 1 PROGRAMMERING AF APPARATET... 3 BETJENINGSPANELET... 3 CLOSE-UP AF DISPLAYET... 3 PROGRAMMERING AF EN VASKECYKLUS... 4 PROGRAMOVERSIGT... 7 LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning

Brugs- og opstillingsanvisning Maxx 5 da Brugs- og opstillingsanvisning Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaske-/tørremaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og sørg

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Washer-Dryer WK14D321EU. siemens-home.com/welcome. Register your product online. Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning

Washer-Dryer WK14D321EU. siemens-home.com/welcome. Register your product online. Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning Washer-Dryer WK14D321EU siemens-home.com/welcome da Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning Register your product online Din nye vaske-/tørremaskine Du har valgt en vaske-/tørremaskine af mærket

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com Deres nye vaskemaskine Du har besluttet dig for at købe en premium vaskemaskine fra Siemens. Vaskemaskinen udmærker sig ved

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WFX140SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3566597

Din brugermanual BOSCH WFX140SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3566597 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WFO 2850 http://da.yourpdfguides.com/dref/2282494

Din brugermanual BOSCH WFO 2850 http://da.yourpdfguides.com/dref/2282494 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Før hver vask. Sæbeskuffe med:

Vask. Før hver vask. Sæbeskuffe med: Deres vaskemaskine Tillykke Med købet af Deres nye vaskemaskine har De valgt et moderne, kvalitets førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Vaskemaskinen er kendetegnet ved et sparsomt forbrug af

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaskemaskine WM 16Y890DN

Vaskemaskine WM 16Y890DN hvid 13895 kr* *Vejledende pris Produktegenskaber Forbrug og ydelse k Kapacitet: 8 kg k Energiklasse: A+++ k Årligt energiforbrug 189 kwh, baseret på 220 standardvaske ved 60 C- og 40 C-normalprogrammerne

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Indhold. Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine...

Indhold. Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine... Indhold Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine... 5 1 - Installationsvejledning Fjernelse af transportsikringer...

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WXLM1460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655398

Din brugermanual SIEMENS WXLM1460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655398 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WIQ1832EU

Din brugermanual SIEMENS WIQ1832EU Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Vaskemaskine WM6HXKO0DN. Brugsanvisning og installationsvejledning

Vaskemaskine WM6HXKO0DN. Brugsanvisning og installationsvejledning Vaskemaskine WM6HXKO0DN da Brugsanvisning og installationsvejledning Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers. siemens-home.bsh-group.com/welcome The future moving

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

LAVAMAT W 1250 ELECTRONIC

LAVAMAT W 1250 ELECTRONIC LAVAMAT W 1250 ELECTRONIC Vaskemaskine Brugsanvisning 1 Kære kunde! læs denne brugsvejledning grundigt. Vær særlig opmærksom på afsnittet "Sikkerhed på de første sider. Gem denne brugsvejledning, så du

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

Spirit proline. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri WEI 9080 / 9100 / 9120 / 9130 / 9160

Spirit proline. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri WEI 9080 / 9100 / 9120 / 9130 / 9160 Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri Følg sikkerhedsanvisninger! Maskinen bør først tages i brug efter gennemlæsning af denne vejledning! Spirit proline WEI 9080 / 9100

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken. Fjerne transportsikringer Vandtilslutning afhængigt af model Vaskemaskinen er meget

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1: AFSNIT 2: AFSNIT 3: AFSNIT 4: AFSNIT 5: AFSNIT 6: AFSNIT 7: AFSNIT 8: AFSNIT 9: AFSNIT 10: FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW DA Du kan

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WBB24751EU

Din brugermanual BOSCH WBB24751EU Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BOSCH WBB24751EU i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SMARTE PRODUKTER TIL HJEMMET 3,5 KILOGRAM 250 WATT. DK Brugervejledning

SMARTE PRODUKTER TIL HJEMMET 3,5 KILOGRAM 250 WATT. DK Brugervejledning SMARTE PRODUKTER TIL HJEMMET 3,5 KILOGRAM 250 WATT DK Brugervejledning Vaskemaskine med centrifuge MW-120 1 DANSK Betjeningsvejledning Gennemlæs venligst denne vejledning grundigt for korrekt brug af vaskemaskinen.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere