NY TRELLE BORG OPLEVELSES- & VIDENCENTER VIKINGEBORG DEN GENSKABTE HISTORISKE OG DIGITALE PROSPEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY TRELLE BORG OPLEVELSES- & VIDENCENTER VIKINGEBORG DEN GENSKABTE HISTORISKE OG DIGITALE PROSPEKT"

Transkript

1 NY TRELLE BORG OPLEVELSES- & VIDENCENTER DEN GENSKABTE HISTORISKE OG DIGITALE VIKINGEBORG PROSPEKT

2 IN TRODette prospekt beskriver rammerne for Ny Trelleborg projektet. - Materialet skal skabe et billede af visionerne for Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter; rekonstruktionen af et udsnit af den oprindelige Trelleborg (Den Genskabte Borg), ny udstilling/ faciliteter i ny tilbygning og opgradering af det eksisterende museum, digitale og fysiske aktiviteter i udeområdet og på selve monumentet. Prospektet giver også en beskrivelse af en samlet vision om at sætte spot på vikingekrigeren og de historier, der knytter sig til livet som kriger på Trelleborg. Prospektet er et samlet formidlings - koncept foldet ud på tre greb, der beskriver de oplevelser og den viden publikum får på Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter. God læselyst.

3 IND HOLD / 5 VELKOMMEN TIL TRELLEBORG 7 VISION 9 ORGANISERING 10 ET HISTORISK HOTSPOT 13 UNESCO OG VERDENSARV 14 MUSEET VED TRELLEBORG 17 TRE FORMIDLINGSGREB PÅ DET NYE TRELLEBORG DEN GENSKABTE BORG DET EKSISTERENDE MUSEUM MONUMENTET 33 FORSKNINGSBASERET OG AUTENTISK FORMIDLING 34 UNDERVISNING OG PUBLIKUMSFORMIDLING 38 MÅLGRUPPER, FRIVILLIGE OG SAMARBEJDER 40 PROJEKTBUDGET OG FINANSIERINGSPLAN 43 DRIFTSBUDGET, DRIFTSGARANTI OG TIDSPLAN INDHOLD 3

4 Vikingeborgen Trelleborg er placeret i det vestsjællandske landskab mellem Vårby Å og Tude Å. I dag er området et yndet rekreativt sted for naturelskere, og placeringen i midten af det hele gør området til et historisk hotspot, hvor kultur og natur går op i en højere enhed. VEL KOM MEN 4

5 VELKOMMEN TIL TRELLEBORG / Trelleborg er en hjørnesten i vores fælles historiske identitet den mest spektakulære og bedst befæstede af de fem ringborge, der er fundet i Danmark. Trelleborg er symbol på samlingen af det danske rige og central i vores allermest værdifulde kulturarv. Og så er Trelleborg vores lokale stolthed. Trelleborg er i mine øjne ét af de mest fantastiske besøgssteder, der med action packed historiefortælling og aktiv indlevelse gør, at de besøgende bliver kastet tilbage i vikingetiden. Jeg støtter fuldt op om de ambitiøse visioner for Ny Trelleborg. Når visionerne realiseres, bliver Trelleborg et fyrtårn i oplevelsesbaseret formidling af vikingetiden til glæde for rigtig mange familier og uddannelsesinstitutioner. Det vil gøre de fantastiske oplevelser, man som besøgende i dag primært får i ferier og til Vikingefestivalen, tilgængelige det meste af året. Det er vores store ønske og vision, at den 1000 år gamle vikingeborg nu skal genopstå for at de besøgende kan opleve vikingetiden og kong Harald Blåtands kongeborg i de autentiske omgivelser. Vi vil bygge videre på den succesfulde hands-on og on-site formidling, som Trelleborg har haft stor succes med de senere år. Ved hjælp af tre forskellige formidlingsgreb vil vi skabe en sanselig, tilgængelig og helt unik oplevelse, der gør de besøgende til en del af historien. Det første greb er centralt for projektet og unikt på verdensplan. Vi vil genopføre et udsnit af verdens første rekonstruerede vikingeborg af trelleborgtypen (Den Genskabte Borg) med tilhørende langhuse ud fra den nyeste arkæologiske og historiske forskning og viden. Her vil der være levende formidling og fysiske aktiviteter. Det andet greb er en tilbygning og arkitektonisk og indretningsmæssig fornyelse af det eksisterende museum, der vil sikre tidssvarende faciliteter og udstilling. En opgradering og ny udstilling skal fungere som bindeled til oplevelserne i Den Genskabte Borg og i området omkring og på selve monumentet. Det tredje greb er at skabe en digital rekonstruktion via oplevelser gennem Augmented Reality, der kan tilgås på vejen til og på selve monumentet. Resultatet vil være en totaloplevelse, hvor de besøgende oplever vikingetiden på egen krop med sanser, følelser og læring. Rane Willerslev museumsdirektør, Nationalmuseet De udstillede, originale genstande, det enestående nationale monument og det rekonstruerede miljø vil gå op i en højere enhed. De besøgende bliver en del af historien, og de får et førstehåndsindtryk af hverdagslivet på borgen år 980, når de prøver vikingehåndværk, lever og kæmper som vikingekrigere, angriber den rekonstruerede borgs otte meter høje palisade eller sætter sig til højbords i langhuset. Trelleborgs mange frivillige indgår som en afgørende del af levendegørelsen af det historiske miljø. Året rundt er de frivillige med til at både vedligeholde rekonstruktioner og udvikle og gennemføre events. De er kimen, der gør Trelleborg unik, og deres engagement er i særklasse. Bag visionen om at skabe et nyt oplevelses- og videncenter står Slagelse Kommune og Nationalmuseet i tæt samarbejde. De hastigt stigende besøgstal vidner om stor interesse for vikinger og vikingetiden. Trelleborg har dermed skrevet sig ind som kulturattraktion, ikke blot i en lokal, men også i en national og international kontekst. Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter vil være til stor gavn og glæde for uddannelse, formidling og turisme. Med sin placering og sit genstandsfelt understøtter projektet formidlingen af fortiden til hele Danmark. John Dyrby Paulsen borgmester Slagelse Kommune Helle Jacobsen for bestyrelsen Ejendomsfonden for Museet ved Trelleborg VELKOMMEN TIL TRELLEBORG 5

6 For mere end 1000 år siden boede og levede vikinge - krigere, kvinder, børn og trælle i de 16 langhuse, der lå inde i selve ringborgen på Trelleborg. Krigerne var en del af Harald Blåtands hær, og Trelleborg var en af de fem borge, som blev bygget som en del af kong Haralds magt og militære opbygning i det, vi i dag kalder Danmark. VI SI ON

7 VISION / Vi vil skabe et internationalt oplevelses- og videncenter, hvor vikingeborgens historier formidles med en nytænkende kombination af kropsbårne oplevelser, digitale virkemidler og vidensbaseret formidling. Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter bliver et sted, der med fantastiske fortællinger, formidler vor nationale historie om vikingetiden og vikingekrigerens liv på Trelleborg til de mange besøgende fra ind- og udland. Med den levende og digitale formidling, koblet på det enestående nationale monument, kommer gæsterne tæt på historien. Læring om vikingetiden sker med inddragelse af hele kroppen og alle sanser i autentiske rammer med fokus på vikingetidens kriger on location. Via forsknings- og oplevelsesorienteret formidling samt inddragelse af eksperimentalarkæologi skal der være fokus på: / Trelleborg og det militære landskab år 980 / Livet på borgen: håndværk, handel og familieliv / Vikingekrigeren, krig og våbenteknologi / Magt, samlingen af riget og den storpolitiske situation på Harald Blåtands tid Gæsten inddrages i en symbiotisk sammenhæng mellem de originale genstande, det nationale monument og det rekonstruerede, levende miljø. En totaloplevelse, som kun kan fås på Trelleborg. Smykker af Hiddenseetypen tilhørte kun en eksklusiv skare af fornemme vikinger. På Trelleborg er der fundet en patrice til fremstilling af denne smykketype. VISION 7

8

9 ORGANISERING / Slagelse Byråd har igangsat Ny Trelleborg-projektet og har nedsat en styregruppe med repræsentanter fra direktionen i Slagelse Kommune og på Nationalmuseet. Slagelse Kommune og Nationalmuseet står i fællesskab bag Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter. Samarbejdet sikrer et bæredygtigt fundament for både fagligheden, udviklingen og driften af det nye Trelleborg. Nationalmuseet ejer selve fortidsmindet og de udstillede genstande og står for driften af Museet ved Trelleborg. Slagelse Kommune stiller (Via Ejendomsfonden Museet ved Trelleborg) byggegrund og bygninger til rådighed. Samarbejdet mellem Slagelse Kommune og Nationalmuseet blev etableret i Nøglen er traditionelt blevet knyttet til kvinden, der typisk bar den i sit bælte. Nøglen symboliserede muligvis kvindens status som husfrue og bestyrer af gården. Nyere undersøgelser sætter dog også nøglens symbolik i forbindelse med religion og kultdyrkelse. ORGANISASERNG 9

10 ET HISTORISK HOTSPOT / SLAGET PÅ TRELLEBORG UNIKT LEVN FRA VIKINGETIDEN FORTÆLLER HISTORIEN OM DANMARKS FØDSEL Trelleborg er et enestående militæranlæg bygget i kong Harald Blåtands regeringstid i forbindelse med samlingen af Danmark til ét rige. Trelleborgene blev bygget som en del af kongens militære oprustning mod trusler udefra og var en magtmanifestation, der skulle sikre den nye danske nations sikkerhed og kongens magt. Harald Blåtand satte sig selv på det nordeuropæiske landkort med sine monumentale byggerier og stærke kongemagt. Trelleborg og de øvrige ringborge Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken og Borgring spillede en betydelig national og international rolle i det politiske spil, der i høj grad var præget af presset fra den tysk-romerske kejser Otto II. Fascinerende fæstningsværk Trelleborg er geometrisk og symmetrisk konstrueret ved hjælp af et højtudviklet matematisk målesystem. Det har krævet store ressourcer både menneskelige og materielle at opføre det imponerende fæstningsværk. Det står derfor klart, at der har stået en konges magt bag bygmestrenes formåen. Ringborgen er et stykke unik, historisk arkitektur, der i dag, 1000 år efter, stadig fascinerer, og står som et symbol for dannelsen af det danske rige. FORTÆLLINGEN GÆSTERNE SKAL OPLEVE PÅ DET NYE TRELLEBORG Fortællingen handler om Slaget, hvor magtkampen mellem kong Harald Blåtand og den tysk-romerske kejser Otto II udspiller sig. Et afgørende slag, hvor meget var på spil for Trelleborg og for hele Danmark. Slaget ved Trelleborg år 980 Vi skriver år 980, og kong Harald Blåtand gør sig klar til at modstå angrebet fra den tysk-romerske kejser Otto II, som har besat det sydlige Danmark. Krigerne på Trelleborg træner til kamp og vedligeholder våben og andet udstyr. Der lægges taktik før næste slag. Trelleborgs krigere og lejesoldater er i et evigt alarmberedskab ingen slapper af. Angrebet kommer og det er voldsomt. Alle må gøre deres bedste for at stå imod. Sværme af pile, afbrænding af portene og fjendens sværdslag udfordrer borgens krigere til det yderste. Forsvaret på Trelleborg er dog for stærkt, og fjenden bliver slået tilbage. Det lykkes ikke for Otto II at indtage borgen! Efter det store slag skal de mange sårede hjælpes, og de døde skal begraves på gravpladsen, og kongens hær fejrer deres afgørende sejr. Danmark forbliver et samlet rige. Ny magtstruktur i Norden Den stærke magtstruktur i Norden skyldtes en klog konge og modige vikingekrigeres indsats. Kimen til Danmarks senere erobring af England var lagt. Efter Harald Blåtand overtog hans søn Svend Tveskæg magten. Trelleborgenes storhedstid var forbi, og borgenes betydning forsvandt. Kongemagtens succes og den tysk-romerske kejsers død førte til etableringen af det omfattende Nordsøimperie. 10

11 AGGERSBORG FYRKAT De fem trelleborge; Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Borgring og Trelleborg, er opført af Harald Blåtand. Der fndes ingen tilsvarende borge, og med deres symmetriske opbygning er borgene de mest monumentale manifestationer af centralmagtens kapacitet i den sene vikingetid placeret strategisk i landskabet. JELLING RAVNING ENGE TRELLEBORG NONNEBAKKEN BORGRING DANNEVIRKE HEDEBY ET HISTORISK HOTSPOT 11

12 UN ES CO

13 UNESCO / OG VERDENSARV I 2009 blev Trelleborg sammen med de to ringborge Aggersborg og Fyrkat optaget på UNESCOs tentativliste. Borgene blev dermed vurderet til at være kulturarv af enestående universel betydning og derfor egnet til optagelse på Verdensarvslisten. Harald Blåtand opførte yderligere to borge, Nonnebakken og Borgring, i sin regeringstid. Alle borgene blev opført som militær oprustning af landet og befæstelse af kongens magt. Sammen udgør de en fælles fortælling om Harald Blåtands oprustning af riget i forbindelse med presset fra den tysk-romerske kejser Otto II. En optagelse på Verdensarvslisten vil være en stor anerkendelse af Trelleborg og de øvrige borges plads i verdenshistorien. Det vil ligeledes have stor betydning lokalt for de enkelte kommuner, blandt andet Slagelse Kommune, men også nationalt for Danmark som vikingenation. En UNESCO-nominering stiller store krav til formidlingen af Trelleborg og de øvrige borge samt deres historie. Formidling af trelleborgene efter en fælles profl vil være hensigtsmæssig. Det vil både styrke de enkelte borge og formidle monumenternes sammenhæng i en samlet national fortælling, som beretter om de samme historiske begivenheder. En UNESCO nominering har stor betydning for fremtidige transnationale samarbejder, og erfaringsmæssigt tiltrækker UNESCOs lokaliteter også fere turister ikke mindst fra udlandet. Ansøgningen til UNESCOs Verdensarvsliste forventes afeveret den 1. februar 2020 med tidligste optagelse i sommeren Ringborgene af trelleborg-typen hører til vikingetidens mest bemærkelsesværdige fortidsminder. Der fndes ingen tilsvarende borge i verden. Med deres strategiske placering i landskabet og med deres monumentale karakter og ensartede geometriske opbygning afspejler disse bygningsværker en højt udviklet teknisk ekspertise og organisatorisk formåen. De har fungeret i et større politisk magtapparat og militært system, og de har spillet en afgørende rolle i forbindelse med samlingen af det danske rige. De var derfor en del af den langvarige proces, der førte til integrering af Norden i det europæiske kulturfællesskab og dannelsen af de skandinaviske lande. UNESCO OG VERDENSARV 13

14 MUSEET VED TRELLEBORG / I DAG NUVÆRENDE FORHOLD Det nuværende museum ved Trelleborg er opført i 1995 og ligger 300 meter fra monumentet. Det er et mindre museum, der sammen med et rekonstrueret langhus (1942) og en mindre vikingelandsby danner rammen om udstillinger, den levende formidling med undervisning og aktiviteter. Udstillingen på museet viser de originale fund fra udgravningerne i 1930 erne og 1940 erne, samt et vikingeskjold, der blev fundet i 2008 på Trelleborg. Vikingeskjoldet er Danmarks eneste vikingeskjold og dermed en af Trelleborgs vigtige skatte. Sæsonbeskrivelse og besøgstal Museet ved Trelleborg har åbent fra april til og med oktober. Hele året kan gæster, også udenfor museets åbningstid, besøge det historiske naturområde og det nationale monument. NY TRELLEBORG OPLEVELSES- OG VIDENCENTER BYGGER PÅ EN SUCCES Med de nye formidlingstiltag mm. vil Museet ved Trelleborg få et løft, der potentielt bringer det op i niveau med verdensklasse-attraktioner, hvad angår publikumsoplevelsen: tidssvarende udstilling, fremtidssikrede og unikke aktiviteter og sceneriet for disse. Med det stigende besøgstal er Museet ved Trelleborg i dag nået til et maksimum af aktivitet og antal besøgende, der befordrer udvidelse af faciliteter for både gæster og ansatte samt en opgradering af oplevelserne på stedet. Dette vil give stedet den nødvendige ramme for at kunne imødekomme publikums fortsat stigende interesse for Trelleborgs historie og for vikingetidshistorie i det hele taget. De nye tiltag vil fremtidssikre og give oplevelser i international klasse, som Ny Trelleborg-projektet ønsker at opfylde. I ferieperioder er der publikumsaktiviteter i den lille vikingelandsby, Slagløse, med prøv-selv-aktiviteter. Skoler og andre uddannelsesinstitutioner kan booke forløb i hele sæsonen. Hvert år i uge 29 afholdes Danmarks største Vikingefestival, hvor over 1100 frivillige vikinger og 250 krigere i det store slag om Trelleborg underholder de over besøgende. En stigende interesse for Trelleborg og vikinger generelt i de seneste fem år har medført, at besøgstallet er steget eksplosivt fra cirka i 2013 til over i I samme periode har der været en kraftig stigning i bookinger og publikumsaktiviteter, og en stærk stigende interesse for at udvide besøgsperioden og for nye arrangementer. 14

15 MUSEET VED TRELLEBORG 15

16 MERE END ET MU SE UM 16

17 TRE FORMIDLINGSGREB / BLIV EN DEL AF HISTORIEN På Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter vil de besøgende selv blive en del af historien. De vil opleve unikke og sansemættede oplevelser via et samlet formidlingskoncept fordelt ud på tre formidlingsgreb: De tre formidlingsgreb er: DEN GENSKABTE BORG Et udsnit af den oprindelige Trelleborg og verdens første rekonstruerede vikingeborg af trelleborgtypen med tilhørende langhuse bygget ud fra den nyeste arkæologiske og historiske viden samt levende formidling og fysiske aktiviteter. DET EKSISTERENDE MUSEUM Arkitektonisk og indretningsmæssig opgradering af det eksisterende museum, herunder tilbygning til ny udstilling og faciliteter, der er bindeled til oplevelserne i Den Genskabte Borg og på selve monumentet. MONUMENTET En digital rekonstruktion af Trelleborg via Augmentet Reality. Oplevelserne kan tilgås i det autentiske borgmiljø i Den Genskabte Borg, i udeområdet og omkring selve monumentet. Balancen mellem de tre formidlingsområder Det nye oplevelses- og videncenter bliver en attraktion, hvor der er afstemt balance mellem de tre områder med forskelligartede formidlingsgreb, der giver en kulturel totaloplevelse. Et besøg på det nye Trelleborg er i free fow. Det vil sige, at de besøgende skal kunne vælge til og fra alt efter behov og ønsker. De tre formidlingsgreb er tænkt sammen og giver publikum et komplet indtryk af vikingetiden og Trelleborgs historie. Publikum vil indgå i en samlet fortælling, og det forstærkes yderligere ved at de, f.eks. mærker storheden og den særlige magtdemonstration, som kong Harald Blåtands strategiske og geometriske bygningsværker var et udtryk for, f.eks. når de vandrer gennem den otte meter høje palisadeport og ind i det autentiske borgmiljø. Formidlingen på Trelleborg er forskningsbaseret og udspringer fra den nyeste arkæologiske og historiske forskning og viden. Den Genskabte Borg bygges autentisk op via den nye viden, der er inden for feltet. Rekonstruktionerne vil afspejle autencitet f.eks. hvordan husene er bygget, skjoldet er udarbejdet eller benyttet, eller hvordan vikingernes mad er tilberedt. DE TRE FORMIDLINGSGREB 17

18 DEN GEN SKAB TE BORG DEN GENSKABTE BORG

19 DEN GENSKABTE BORG / ET UDSNIT AF DEN OPRINDELIGE TRELLEBORG GENSKABES Den Genskabte Borg er et rekonstrueret udsnit af Harald Blåtands Trelleborg. Målet er at genskabe verdens første rekonstruerede vikingeborg af trelleborgtypen. De besø - gende skal have oplevelsen af borgens frygtindgydende storhed som for 1000 år siden, da krigerne skulle forcere den otte meter høje egetræspalisade, der omkransede borgen. Målet er, at Den Genskabte Borg skal sætte ny standard for den levende formidling og undervisning i et unikt autentisk borgmiljø. Den skal endvidere visualisere anlæggets imponerende størrelse og symmetriske opbygning, der stadig fascinerer den dag i dag. Den Genskabte Borg bygges 1:1 og tager udgangspunkt i den vestvendte indgangsport med bro, vold, voldgrav og egetræspalisade. De besøgende kan gå over broen, gennem porten, op på volden og derfra se ud over det naturskønne landskab med udsigt til monumentet, der blot ligger få hundrede meter fra rekonstruktionen. I det autentiske borgmiljø møder gæsten i første omgang to rekonstruerede langhuse. Den Genskabte Borg kan videreudvikles fra dette udgangspunkt til et større udsnit med yderligere fre langhuse - som i fremtiden skal betjene det stigende antal turister, der forventes. I det følgende præsenteres et rekonstrueret udsnit af den oprindelige Trelleborg med port, voldgrav, palisade, vold og to langhuse. De to langhuse kan også realiseres i etaper. (Se s. 40) VI BYGGER VIDEN, FÅR LÆRING OG BLIVER KLOGERE PÅ VORES FÆLLES FORTID Et unikt og ambitiøst rekonstruktions - projekt giver læring allerede inden arbejdet går i gang. Med genskabelsen af en kvart borg, kan publikum, faggrupper og interessenter følge processen helt tæt på. Det er et eksperimentalarkæologisk projekt, der gør rekonstruktionen til noget helt unikt. Med Den Genskabte Borg får ikke bare lokalområdets historie et løft projektet vil også skabe interesse nationalt og internationalt. Interesserede kan følge byggeriet ved at besøge området eller følge en online blog med opdatering af byggeriets etaper. Det vil være muligt at booke rundvisninger med fokus på forskellige temaer. Det giver en anden dimension i format, forståelse og ejerskab til den endelige rekonstruktion af vikingeborgen. Hele processen giver på denne måde både oplevelser og læring. DEN GENSKABTE BORG 19

20 GENSKABELSEN AF TRELLEBORG / DEN GENSKABTE BORG ANKOMST TIL DEN GENSKABTE BORG Voldgrav med bro Der udgraves en voldgrav med en dybde på cirka 0,5 1 meter, som markerer den autentiske borgs voldgrav. Ved indgangsporten til borgen etableres en træbro, der er placeret over voldgraven. Vold med træpalisade og porte Der opføres en otte meter høj træpalisade med port. Palisaden forløber over 15 meter på den ene side af porten, og med resten af den kvarte borgs palisade placeret på den anden side af porten. I første etape bygges 15 meter palisade med fuld vold på begge sider af porten samt yderligere 10 meter i hver side med skalpalisade. Volden opføres autentisk og med indre rum. Det indre rum skal supportere de frivilliges arbejde og huse redskaber, kampudstyr, tøj og andre vigtige rekvisitter. De 2x15 meter palisade på hver side af porten holdes rent autentisk, mens afslutningen af palisadeforløbet kan indrettes til aktiviteter: Eksempelvis hvordan man forcerer en palisade og/eller et pædagogisk tværsnit til formidling af voldforløbet. Begge eksempler kan indgå i formidlingen og i en læringssituation. Træsvelleveje Langs den indre træpalisade, samt udgående fra den indre portåbning og placeret vinkelret på hinanden i borgens centrum, bygges der træsvelleveje med en bredde på cirka tre meter. LANGHUSE Langs svellevejen ind mod borgens midte opføres der i første etape to langhuse - et på hver side af svellevejen og med mulig udvidelse med op til seks langhuse. Langhusene rekonstrueres i 1:1, således at de fremstår med autentisk ydre og indre. Husene er hver cirka 200 m 2. Langhus 1 / Levende formidling Det ene af de først rekonstruerede huse indeholder undervisnings- og prøv-selv-aktiviteter, sove og spisepladser til elever samt opbevaring af relevante materialer, blandt andet brænde og formidlingsgrej. Huset kan udlejes til museets øvrige gæster, og dermed er der mulighed for nye aktiviteter på Trelleborg. Langhus 2 / Arbejdende værksteder Huset bygges med autentisk ydre og indre. Huset indrettes med prøv-selv-aktiviteter, eksperimenterende håndværk og arbejdende værksteder til museets gæster og frivillige. Desuden kan huset indrettes med et bredt udvalg at rekonstruktioner, kopier og informationer om vikingetidens indretning af huse, herunder møbler, værktøj, husgeråd, tekstiler mm. samt sove og spisepladser til frivillige og gæster. 20

21 DEN GENSKABTE BORG 21

22

23 BLIV EN DEL AF HISTORIEN / BRUG DIG SELV I DEN GENSKABTE BORG DEN GENSKABTE BORG DET LEVENDEGJORTE, MILITÆRE BORGMILJØ I Den Genskabte Borg kan de besøgende prøve aktiviteter og opleve livet som vikingekriger. Den otte meter høje palisade, den brede voldgrav og mindst to eller fere langhuse vil fascinere alle store som små. En mægtig voldgrav spærrer vejen og en høj palisade rejser sig faretruende mod himlen. Et stort område omkring Trelleborg ligger øde. Alle egetræer er fældet for at skaffe nok træ til Trelleborgs huse og palisade, der blev bygget af cirka 8000 egestammer. Porten på den anden side af broen over voldgraven er åben, og man træder direkte ind i vikingernes verden. Nu møder gæsterne det militære og levendegjorte borgmiljø. En kriger (formidler) byder velkommen til året 980, fortæller om prøv-selv-aktiviteter, og om hvordan borgen er opbygget. Nu kan publikum selv prøve at være vikingekriger og være en del af livet på Trelleborg for over 1000 år siden. På Den Genskabte Borg vil stemningen være intens. Vikingeborgen er i højeste beredskab, det er nemlig dagen for det store slag om Trelleborg! (Se s. 10) Alle på borgen er under pres. Blandt andet sørger smeden for at pile, økser og sværd er klargjorte! Det emmer af travlhed. Meget er på spil, og der arbejdes hårdt alle steder. Selv børnene er i gang med at træne som krigere, alt imens honning og urter gøres klar til behandling af de sårede, der snart vil komme. Madrationer og forråd skal være klar, til de krigere som vender tilbage. Rammen er sat, og det er ud af denne iscenesættelse, der udspringer forskellige publikumsaktiviteter og formidling om det levede liv på Trelleborg; hverdag, familieliv, forberedelse til Slaget, mad, håndværk, pleje mm. Pædagogisk praksis for formidling I størstedelen af aktiviteterne skal det være muligt at deltage, ikke bare i hands-on baserede aktiviteter, men også i forløb, der involverer hele kroppen. At involvere hele kroppen er en forudsætning for og et læringsredskab i oplevelsen. At sætte sig i en vikings sted, om det er fredelige hverdagssysler eller krigertræning, forudsætter inddragelse af forskellige læringsstrategier. Den pædagogiske praksis inddrager derfor aktivt principper fra mesterlæren, hvor der videregives viden ved brug af såvel verbale som fysiske læringsprincipper- og teknikker. Gæsten skal deltage i praktiske og håndværksmæssige aktiviteter, der skal resultere i gode anvendelige produkter. Eksperimental arkæologi / Autentisk, levende og digital formidling Formidlingen på Trelleborg er nu og i fremtiden baseret på forskningsresultater gennem både empiristudier, arkæologiske analyser og eksperimentalarkæologi. Den levende formidling skal give publikum en oplevelse af vikingetiden, der ligger så tæt på virkeligheden som muligt. Via eksperimentalarkæologi får gæsten en større indsigt og viden om genstande, huse, materialer, værktøj og byggeprocesser. Derudover gives der mulighed for at inddrage gæsterne direkte i den levende formidling og deltag i forskellige workshops. DEN GENSKABTE BORG 23

24 EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER / UBEMANDEDE OG BEMANDEDE Nogle af aktiviteterne i Den Genskabte Borg er bemandede, mens andre er ubemandede. Ved de ubemandede prøv -selv-aktiviteter kan de besøgende teste f.eks. styrke, præcision, teknik og hurtighed. UBEMANDEDE AKTIVITETER Voldgrav På vej ind i Den Genskabte Borg skal publikum først passere voldgraven. Enten til fods over broen eller ved at angribe kejser Otto II s hær. Kan du springe over voldgraven? Kan du balancere på trædesten/stolperne uden at falde i voldgraven? Palisade Efter at have passeret voldgraven venter den otte meter høje palisade. Her vil gæsten få mulighed for at teste, hvem der er bedst til at forsvare sig eller til at angribe og være hurtigst? Det kræver balance, styrke, smidighed og snedighed. Kan du forcere palisaden? Bliver du ramt af en regn af pile, eller indhenter fammerne dig? Du har ét minut! Et timeglas vendes, og nedtællingen begynder. Dagens bedste tider annonceres måske er du vinder! Hvis du tør, må du gerne prøve at forcere palisaden, mens resten af din familie står oppe bag den og bombarderer dig med skyts! Kamptræning, spænd en langbue, kæmp med sværd eller prøv en udrustning På det rekonstruerede borgområde kan de besøgende forsøge sig som ægte vikingekriger. Langhusene på borgområdet skal være autentisk opført som på Harald Blåtands tid og indeholde forskellige aktivitetsmuligheder. Der markeres baner til kamptræning, så gæsterne kan prøve kræfter med skjold og sværd og udfordre hinanden i tvekamp. To personer, to skjolde, to (trænings)sværd og en kamparena. Hvem er hurtigst, mest modig, smidigst, snedigst? Hvem har den bedste teknik? Prøv også at spænde den fastspændte rekonstruktion af en langbue, som kræver kilos træk. Børn som voksne kan også iklæde sig krigerens udstyr, f.eks. en vikingehjelm og der kan svinges vikingesværd og kastes med spyd. Kan du ramme præcist på fem meter, 10 meter eller på meter? 24

25 DEN GENSKABTE BORG De mange forskellige tilbud til fysiske aktiviteter inde på Den Genskabte Borg styrker de kropslige færdigheder. Aktiviteterne taler dermed ind i børns grundmotoriske udvikling. Aktiviteterne styrker og udvikler balance, koordination og feksibilitet hos såvel børn som voksne. Digitale og fysiske infokanaler Via forskellige infokanaler, såvel digitale som fysiske, kan gæsten tilegne sig mere viden om vikingekrigerens udrustning, våben og kampteknikker. Har gæsten eksempelvis valgt at følge/tagge pilespidserne, vil gæsten se information om, hvilke mængde materiale, der kræves, for at lave bare én enkelt pil. BEMANDEDE AKTIVITETER Vikinger demonstrerer og fortæller om håndværk, våbenfremstilling og nyeste forskning Bemandede aktiviteter giver mulighed for at stille spørgsmål og få svar fra levende vikinger og møde vikingekrigere. Gæsten kan udfordre sig selv med praktiske og håndværksmæssige aktiviteter. Formidlere i vikingedragt fortæller om håndværk, våben og om langbuen, som eneste langtrækkende våben i vikingetiden. De demonstrerer, om fremstilling af bue og pil og giver publikum mulighed for selv at deltage. Hvilke piletyper blev brugt til hvilke formål? Hvilke pile kunne skyde gennem ringbrynje, og hvilke pile var bedst til jagt? Skyd med langbue Gæsten kan også afprøve, hvordan langbue og pil fungerer i praksis, og hvor tungt det er at spænde en ægte vikingelangbue. Spørgsmålet er, om de kan ramme vikingemodellerne, der stikker hovederne op over palisaden eller ramme 3D-modeller af rådyr, kronhjort og vildsvin. Hos smeden Et besøg hos smeden viser, hvordan myremalm udvindes. Her kan gæsten selv smede/støbe et smykke, en pilespids i tin eller fremstille en nøgle eller en skjoldbule. De kan lære, hvordan pilespidsen sættes fast, og hvordan man kan fremstille sin egen buestreng. Gæsten kan også møde træsmeden og krigerne der begge er opvokset i et militært træningsmiljø. For at understrege, at vikingekrigeres træning allerede begyndte i en tidlig alder, kan børn fra fre til fem- års alderen også være med i aktiviteterne. Nogle af gravene på Trelleborg indeholdt fornemt udstyr. I en mandsgrav fandt arkæologerne denne store prydsøkse med sølvindlægninger. Krigertræning Gæsterne kan deltage i krigertræning og prøve skjoldet, sværdets og øksens mange funktioner i tvekamp eller som en del af en formation. De lærer om kampteknik og våbenbrug. De kan møde kvinderne, der stod for husholdningen, trællene og børnene. Alle er i gang med at forberede sig til Slaget. Har gæsten tagget skeletterne fra udstillingen møder de dem nu i levende live i det rekonstruerede miljø. DEN GENSKABTE BORG 25

26 DET EKSISTERENDE MUSEUM MU SE UM

27 DET EKSISTERENDE MUSEUM / ET FLEKSIBELT FORMIDLINGSHUS OG INTRODUKTION TIL TOTALOPLEVELSEN VELKOMMEN TIL VIKINGETIDEN Rejsen ind i fortiden, begynder inden gæsterne ankommer til Museet ved Trelleborg. Podcasts om de mest spændende og centrale kapitler i Trelleborgs historie er optakten til det forestående museumsbesøg. Museumsgæsterne drages fra parkeringsområdet instinktivt mod museets indgangsparti, som afspejler datidens storhed i et nutidigt arkitektonisk udtryk, som er med til at forberede gæsten på, hvad der venter. Området foran museet og indgangspartiet bliver en portal mellem nutid og vikingetid. Den er vigtig for at gæsten kommer i den rette stemning og bliver klar til at blive en del af vikingetiden. Visuel og funktionel opgradering Det eksisterende museum omdannes til et multifunktionelt formidlingshus med en integreret tilbygning med nye udstillingsfaciliteter. Den samlede bygning vil give gæsten en optimal oplevelse og fremtidssikre en god publikumsbetjening og formidling. I museumsbygningen vil der også være foyer/butik, café, toiletter, madpakkerum og andre publikums- og formidlingsfaciliteter supplerende med de nye udstillingsfaciliteter. Den konkrete indretning løses med fokus på feksibilitet, multifunktionalitet, logistik og publikums bevægelsesmønstre som en del af det samlede projekt og tænkes sammen i en arkitektonisk løsning, hvor både facade, indgang, butik, café og ny tilbygning til udstilling udgør et samlet arkitektonisk udtryk. Nye udstillingsfaciliteter Tilbygningen til det eksisterende museum skal fungere som et feksibelt rum, sådan at de mange unikke, arkæologiske fund fra Trelleborg bliver præsenteret i passende og nutidige rammer. Med en tilbygning til ny udstilling/udstillingsfaciliteter vil det tilmed muliggøre ny undervisnings- og publikumsformidling til forskellige målgrupper. Det samlede udstillingsareal udgør mellem m 2, og vil rumme både den permanente udstilling samt et separat område med særudstilling samt muligheder for foredrag mm. En kombination af skiftende faste udstillinger/særudstillinger samt f.eks. foredrag og performance vil sikre det fremtidige besøgstal og give en grund til at vende tilbage. Det vil sige, at tilbygningen skal kunne bruges til fere forskellige formål og have funktionelle siddepladser bygget ind som en naturlig del af udstillingsområdet. Som et flmstudie, hvor alle muligheder er åbne Principielt ønskes en frkantet kasse med fytbare vægge. Dette giver en feksibilitet indbygget i rummet som et flmstudie, hvor alle muligheder er åbne for forandring. Et rum, hvor der kan skabes illusioner, forskellige stemninger og atmosfære f.eks. med foranderlig, justerbar lyssætning og projekteringer på forskellige fader. DET EKSISTERENDE MUSEUM 27

28 UDSTILLING / KOM HELT TÆT PÅ VIKINGETIDEN DET EKSISTERENDE MUSEUM Overblik og forventningsopbygning Udstillingen giver det historiske overblik og skal samtidig skabe en forventning hos gæsten. Gæsterne får et indblik i hvad, hvor, hvornår, hvordan og hvorfor og kan opleve de autentiske fund, der er fyttet få meter fra deres oprindelige fundsted. En helhedsoplevelse for sanser, følelser og læring Gæsterne kommer tæt på vikingekrigeren via de autentiske genstande, der fortæller Trelleborgs unikke historie. Udstillingen kombinerer de mange genstande og historier i et moderne, funktionelt, enkelt og nytænkende udstillingsdesign med en række virkemidler, der tilsammen giver en lærerig og stærk udstillingsoplevelse. Sanserne vækkes, og gæsterne inddrages. Der bliver skabt gode minder, der danner grundlag for refeksion. Genstande, stemninger og materialevalg giver den besøgende en følelse af at komme tættere på vores fælles fortid. Børn som voksne vil få ny indsigt og læring om vikingetiden og får mulighed for at undersøge, opleve og mærke historien. Fakta gøres nærværende, og genstande, iscenesættes mm. Stemning og atmosfære Publikum oplever en særlig atmosfære, der med enkle greb sætter stemningen med forskellige virkemidler. Det visuelle, lyde og forskellige naturlige materialer er tilsammen med til at fastholde gæsten i en vikingetidsstemning som fortsætter ud af udstillingen til Den Genskabte Borg. Gæsten bliver fortrolig med vikingekrigeren og får viden om det levede liv på Trelleborg. Et fundament af viden om vikingetiden bliver skabt og øger nysgerrigheden for selve monumentet. Da gæsterne ikke har mulighed for at berøre de autentiske genstande med andet end synet, anvendes en moderne formidling, som gør det muligt at opleve genstandene på nye måder. (Se s. 29) Det levede liv De mange arkæologiske fund skal sammen med forskningens fortolkning af dem indgå i udstillingen. Våben, smykker, hverdagsgenstande og skeletter fortæller hver især historier om krige og drabelige slag, om magt og ære, politik og kommunikation eller om stille hverdage. Om de mennesker, der levede på borgen. Som krigere og lejesoldater, som kvinder, trælle eller familier med husdyr og børn. Det skal gøres på en måde, der ikke blot retter sig mod eksperten, men som også er tilgængelig og forståelig for alle besøgende uanset alder og fagligt niveau. Fund af massegrave, afbrændte porte og pile skudt ind i volden vidner om, at borgen har været angrebet. De tusindvis af udgravede arkæologiske genstande viser, at et vikingesamfund har levet her på godt og ondt. Der er således spor af både krig, hverdagsliv, håndværk og handel. Genstandene afspejler også en klar forbindelse til udlandet. Det er keramik og smykker fra de slaviske områder, samt hvæssesten og kogekar af norsk oprindelse. Under udgravningerne af Trelleborg fandt arkæologerne adskillige våben. Blandt andet talrige pile blev fundet fere steder i området i og omkring borgen. Disse pile blev skudt ind i voldens yderside og porte, formentlig i forbindelse med et fjendtlige angreb. 28

29 EKSEMPLER PÅ VIRKEMIDLER / UDSTILLING GULVMONTRE MED SKELETTER Skeletter fra gravpladsen ses via gulvmontre i udstillingen. Nye strontiumanalyser i tænder og knogler dokumenterer, hvor Trelleborgs beboere blev født, og hvor de voksede op. Analyserne viser, at cirka halvdelen af beboerne kom fra de slaviske lande eller Norge. Det viser, at Trelleborg havde internationale forbindelser, som også understøttes af gravenes udstyr og fund fra borgområdet. Herudover kan tilføjes info f.eks. på smartphones og projekteringer på forskellige fader: gulv, vægge og loft med info om, hvor de begravede kom fra. Hvor blev skelettet fundet? Kristen eller hedensk grav? Kriger eller træl? Hvilke skader havde de? Film med eksperter vil vise, hvilke typer af skader man kan se på skeletterne. AUGMENTED REALITY (AR) / SUPPLERET VIRKELIGHED AR kan benyttes direkte på de originale skeletter og få skeletterne til at fremtræde som virkelige mennesker. Et screenshot af gæstens eget billede på sin smartphone træder pludselig frem med vikingekrigerens ansigt. Andre aktiviteter i udstillingen, der kan fortælle om vikingekrigeren, kan være skeletpuslespil med hugspor eller forskellige individer, som børn og voksne kan samle korrekt og derved få oplysninger om dødsårsag, liv og våbenbrug. INFO PÅ FLERE PLATFORME / FØLG ELLER TAG DIT VÅBEN 19 pilespidser er f.eks. fundet indskudt i volden omkring de afbrændte porte, fest omkring østporten. Det viser, at Trelleborg har været udsat for et angreb. Info om pilene og deres betydning kan ses på en skærm, telefon eller trykt på væg. Hvor er pilespidserne fundet? Hvorfor netop dér? Hvilke typer pilespidser blev brugt til hvilke formål? Følg eller tag din foretrukne genstand eller våben for at få svaret. PROJEKTERING OG LYD Et virkemiddel kan være en projektering og lyden af suset fra talrige afskudte pile, på vej mod gæsten, eller projektering af up - close demonstrationsflm på væggen af langbuens effektivitet, rækkevidde, præcision og gennemtrængningsevne. STEMNING OG ATMOSFÆRE Stemning og atmosfære giver lyst til at lære mere. Publikum bliver f.eks. omsluttet af mørke, hører lyde og rammes af bevægelsestyrede pile f.eks. fra laser, projektering eller lignende. DIGITAL DEMONSTRATION AF VÅBENBRUG Info om skjoldet og brugen af det vises på skærm, smartphone eller trykt på forskellige fader. Der interageres med f.eks. gulv, vægge og loft. Hvor er skjoldet fundet? Hvorfor lå skjoldet der? Hvor stammer det fra? Hvorfor og hvordan er det bevaret? Hvilke typer skjolde blev anvendt til hvilke formål? Projektering på f.eks. væg med demonstration af skjold, teknikker og skjoldets anvendelse i kamp, skjoldmur eller andre formationer og teknikker ved angreb og forsvar i grupper. Ved at se på brugssporene på skjoldbulerne, der beskytter hånden, kan det give viden om, hvilke teknikker og våbentyper, der har været benyttet i kamp. UP -CLOSE Et eksempel på digital formidling med brug af eksperimental arkæologi er en test af vikingesværdets effekt og kraft ved f.eks. at hugge i en svinekam via en up -close, som vises i udstillingen. Hug i svinekammen kan sammenlignes med et hug i ribben og brystkasse på en kriger. Up -close kan også vise begravelsestyper, ritualer og modellering af muskler, ansigter og tøj og kan f.eks. projekteres eller vises via hologram. DET EKSISTERENDE MUSEUM 29

30 MO NU MEN TET

31 MONUMENTET / TO STIER IND I FORTIDEN MONU MENTET OPLEV VIKINGEBORGEN, NYD NATUREN OG MÆRK HISTORIENS VINGESUS Trelleborg er den bedst bevarede og bedst befæstede ringborg af alle trelleborgene i Danmark. I dag er Trelleborg omkranset af et smukt naturområde, men i år 980, var det en krigszone! Formidlingen på området omkring og på selve monumentet bliver udvidet. Den får et nutidig løft ved at tilføje et digitalt lag i samspil med traditionel formidling. Eksempelvis kan publikum enten bruge Augmented Reality og blive anbragt direkte i en kampzone eller vandre omkring i den smukke natur og via infoskilte lade fantasien styre. Den ikke digitale sti / Naturoplevelse Gæsten kan vælge naturoplevelsen, roen og den smukke natur. Langs stien ud til monumentet er der opsat diskret placerede infoskilte og foldere, så alle tilbydes samme viden, uanset hvilken formidlingsform man vælger. Selv uden hjælp er det nemt at forestille sig et vældigt slag herude. Skilte viser, hvordan den oprindelige borg fremstod i landskabet. Den digitale sti / Augmented Reality Gennem gæstens egen smartphone kan Trelleborg også opleves, som den oprindeligt så ud i år 980. Borgområdet levendegøres, når gæsten bevæger sig fra Den Genskabte Borg videre mod selve ringborgen. Ved at holde sin skærm op foran nutiden træder fortiden frem og bliver lyslevende. Den intense oplevelse Gæsten får f.eks. viden via info på smartphone, skilte eller via Augmented Reality, såsom: Nu træder du direkte ind i Slaget! Med telefonen deltager man i kampen og hugger fjenden ned med udvalgte våben, f.eks. sværd eller økse. På vejen til monumentet vil der være fysiske afgrænsninger i landskabet, der viser rækkevidden på forskellige vikingetidsvåben. Jo tættere du kommer på ringbogen, desto farligere bliver det. Vikingeborgen afslører sine hemmeligheder På selve monumentet kan gæsterne via Augmented Reality også se både et computerskabt lag og virkeligheden på deres egen skærm samtidig, så borgen genskabes i en ny og digital form på stedet. EKSEMPLER PÅ AUGMENTET REALITY Livecam anno 980 og Arkæologens Briller To typer digital formidling kan vælges på smartphone; Med Livecam anno 980 træder gæsten direkte ind i år 980 i kampen mod Otto II. Med Arkæologens Briller kan man se, hvor f.eks. pilespidserne blev indskudt i borgen for over 1000 år siden, samt mange andre levende detaljer fra tiden. Begge eksempler kan skaleres i detaljeringsgrad og funktionalitet afhængig af økonomi. Denne kvinde levede på Trelleborg for mere end 1000 år siden. Kvinderne er formodentlig soldaternes ægtefæller og mødre til deres børn. Muligvis trælkvinder eller horer. Isotopanalyser af skeletmaterialet fundet på Trelleborg viser, at mange af Trelleborgs beboere kom fra udlandet. MONUMENTET 31

32 FORSK NING OG VID EN

33 FORSKNINGSBASERET / OG AUTENTISK FORMIDLING ÅRS FORSKNING BAG REKONSTRUKTIONERNE I arbejdet med at give publikum en oplevelse af vikingetiden, der ligger så tæt på virkeligheden som muligt, spiller eksperimentalarkæologien en stor rolle på Trelleborg. Forud for genskabelsen af en vikingegenstand eller en bygning ligger der ofte mange års forskning. Det er nødvendigt, hvis genstandens eller husets oprindelige udseende og brug, samt de metoder der blev brugt til at fremstille genstanden eller bygge huset, skal rekonstrueres. Medinddragelse af publikum Formålet med rekonstruktioner er at opnå større viden om og erfaring med vikingetidens materielle og immaterielle kulturarv. Det er også at opnå erfaring med vikingetidens genstande, huse, rum, materialer, værktøj, byggeprocesser og bygningselementer. Ligeledes at skabe optimale muligheder for at inddrage publikum i projekterne og at gøre processerne tilgængelige via levende formidling og workshops. Formidling af forskningsresultater For at sikre at den viden, vi opnår, ikke går tabt, og for at få gode erfaringer med, hvordan arkæologiske fund kan genskabes og gøres relevante for samtiden, er det vigtigt at dokumentere og formidle den opnåede viden. Dette planlægges gennem følgeforskning, udstillinger og udvikling af undervisningsmateriale samt levende og digital formidling. Afgørende brug af empiri I rekonstruktionen af arkæologiske genstande eller bygninger er brugen af empiri afgørende. På baggrund af de arkæologiske tegninger og notater opføres bygninger og genstande i et tæt samarbejde mellem forskere, håndværkere og frivillige. Den Genskabte Borg og genstande bygges som rekonstruktion af den oprindelige vikingeborg eller genstand både i forhold til størrelse, form, konstruktion og fnish. Genstanden bygges også af samme materiale og kvalitet, samt med anvendelse af samme typer værktøj og teknikker, som vikingerne brugte. Det skal være muligt at følge processen og genstandens genskabelse på det sted, hvor den blev fundet nemlig på Trelleborg. Ekspertgruppe Det er planen, at museet samler en ekspertgruppe, der ved hjælp fra blandt andet dialog og konferencer kan sikre museet et tilstrækkeligt og forskningsbaseret grundlag til arbejdet med metoder, teorier og teknikker i relation til opførelsen af de nævnte rekonstruktioner. På Trelleborg er der i forbindelse med en kandidatopgave lavet undersøgelser af skjoldbulens tydelige spor efter voldsomme hug. De nye analyser giver overraskende ny viden om, hvordan skjoldet blev holdt og brugt af vikingekrigeren på Trelleborg. FORSKNINGSBASERET OG AUTENTISK FORMIDLING 33

34 UNDERVISNING / OG PUBLIKUMS- FORMIDLING FORMIDLING OG OPLEVELSER FOR ALLE Det naturskønne område omkring vikingeborgen danner i dag rammen for undervisning, aktiviteter, events og den årlige Vikingefestival. Området giver mulighed for at koble natur med kultur og læring, der giver gæsten en samlet museumsoplevelse. Trelleborg vil i fremtiden være et omdrejningspunkt for den nyeste forskningsbaserede formidling af vores fælles historie baseret på nye forskningsresultater gennem eksperimental arkæologi, de nyeste udgravninger, fund fra Trelleborg, didaktik samt pædagogiske metoder. Forskningen skal rette sig mod den materielle og immaterielle kultur samt formidlingsstrategier og læringsteorier. 34

35 Oplev vikingetiden med publikums- og formidlingstilbud Trelleborg har i dag en velfungerende skole- og formidlingstjeneste, der tilbyder undervisning og formidling til alle besøgende. Trelleborgs undervisningstilbud følger den nye skolereforms kompetence- og læringsmål, der især retter sig mod den åbne skole. Formidlingen skal både gå fagligt i dybden og levendegøre historien. Den skal ramme såvel det nysgerrige barn som den nørdede fagperson. En særlig læringsoplevelse Udvikling af nye undervisnings- og formidlingstilbud til folkeskoler, gymnasier, universiteter og andre uddannelser samt private grupper i nye autentiske og tidssvarende rammer vil give gæsten mulighed for at opleve vikingetiden på egen krop, og det er en af museets væsentligste kerneopgaver. Medinddragelse af gæsten i det rekreative område gør læringsoplevelser og formidling til en dynamisk del af museets virke. Det giver fantastiske muligheder for læringsoplevelser i et helt særligt læringsmiljø. Ligeledes giver det den besøgende en oplevelse af sammenhængen mellem de udstillede originale genstande, det nationale monument og det rekonstruerede, levende borgmiljø. UNDERVISNING OG PUBLIKUMSFORMIDLING 35

36 MÅL GRUP PER

37 Ny Trelleborg bliver i fremtiden en enestående kulturhistorisk attraktion i verdensklasse, som ikke fndes andre steder i verden. Udover at være gearet til den efterspørgsel vi i dag oplever, åbner Ny Trelleborg op for nye målgrupper og aktivitet i unikke, autentiske omgivelser. MÅLGRUPPER, FRIVILLIGE OG SAMARBEJDER 37

38 MÅLGRUPPER, FRIVILLIGE OG SAMARBEJDER / NU OG I FREMTIDEN EN KULTURATTRAKTION I VERDENSKLASSE Ny Trelleborg bliver i fremtiden en enestående kulturhistorisk attraktion. Udover at være gearet til den efterspørgsel Trelleborg i dag oplever, åbner det nye Trelleborg op for nye målgrupper og aktiviteter i unikke, autentiske omgivelser. Til glæde og gavn for alle Det vil give genlyd og trække turister til. Ikke bare i Vestsjælland, men i hele Danmark. Standarden for attraktioner af denne slags vil nå nye mål. Hele området omkring vikingeborgen Trelleborg vil få gavn af en verdensklasse attraktion og løfte området betydeligt i forhold til omsætning og arbejdspladser. Oplev vikingetiden aktivt, historisk eller digitalt Trelleborg bliver et professionelt og historisk samlingspunkt for vikingetiden i en unik autentisk ramme, der taler til alle målgrupper, og derfor bliver et udfugtsmål for alle hvor man kan opleve vikingekrigeren og hans univers på netop den måde, man ønsker aktivt, historisk eller digitalt. EN FANTASTISK OPLEVELSE FOR ALLE Trelleborgs målgruppe er alle, men der er særlig fokus på børnefamilier, turister, skoler og uddannelsesinstitutioner samt pensionister. Målet er, at alle skal føle sig oplyst, underholdt og velkomne uanset hvilket af områderne med deres formidlingsgreb, der tiltaler målgruppen mest. Den brede målgruppe stiller krav om en kompleks formidling, der på samme tid levendegør og går fagligt i dybden, så både det nysgerrige barn, de voksne, turister og fagfolk tilfredsstilles. Derfor er også balancen mellem oplevelserne vigtig. På Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter vil der være plads til endnu fere af de nuværende målgrupper samt at åbne døren til helt nye som eksempelvis erhvervslivet og gruppeturismen. Miniatureudgave af lansespids som har været brugt som gravgave. 38

39 LOKALE, NATIONALE OG INTERNATIONALE PARTNERSKABER OG SAMARBEJDER Museet har partnerskaber og samarbejder med både lokale, nationale og internationale kultur - og uddannelsesinstitutioner. Det drejer sig om grund - og erhvervsskoler, gymnasier, museer og universiteter samt internationale museer og vikingenetværk. Samarbejderne styrker disse relationer og Slagelse Kommunes identitet. Med realisering af de nye formidlingstiltag bliver også kulturarvsområdet ved Trelleborg optimeret, hvilket skaber merværdi til hele regionen. Dette samarbejde vil blive styrket med oplevelses- og videncenteret. Destination Viking Association Nationalmuseet er partner i det internationale netværk Destination Viking Association, som Trelleborg har været medlem af siden Med grundlæggelsen blev det muligt i større omfang at samarbejde i et nordisk og europæisk netværk, om at promovere vikingernes og vikingernes verden, på baggrund af både kendt viden og ny forskning. I 2016 var 43 museer og attraktioner medlemmer af Destination Viking Association. Netværket er et koordinerings- og erfaringsudvekslingsnetværk, og er i dag ansvarlig for Europarådets Viking Cultural Route. Vikingebuen Vikingebuen er en forening bestående af de 14 største danske vikingeattraktioner, der bedriver forsknings - baseret formidling om vikingetiden. I en årrække har Ny Trelleborg -projektet og Museet ved Trelleborg deltaget og været aktive i dette nationale netværk af landets førende vikingeattraktioner, hvis arbejde blandt andet har bidraget til en udgivelse i Politikens rejsebogsserie; Turen går til Vikingetiden. Harald Blåtands Laug Harald Blåtands Laug opstod i 2014 og har blandt andet til formål at fremme vikingeborgen Trelleborg som kultur - institution i Slagelse Kommune. Harald Blåtands Laug består i dag af cirka 170 erhvervspersoner og ambassadø - rer. Det er både lokale og internationale personer, og har til formål at fremme kendskabet til kulturlivet i Slagelse Kommune særligt Trelleborg. TRELLEBORGS VENNER Museet ved Trelleborg bakkes op af foreningen Trelle - borgs Venner og andre frivilliggrupper, der indgår som en vigtig del af stedets arbejde. De frivillige bidrager med den nødvendige hjælp til arrangementer og events i weekender og ferier. Det samme gælder under den stør - ste årlige satsning, Vikingefestivalen. Venneforeningen lægger desuden værdifuld arbejdskraft til vedligeholdel - sen af de rekonstruerede huse og museets vikingehave. Organiseringen af de frivillige centrerer sig om en række håndværkslaug med udgangspunkt i vikingetidens hånd - værk: smedelaug, tekstillaug, mad- og havelaug, trælaug, buelaug og krigerlaug. Laugene arbejder sammen med museets faglige personale med eksperimental arkæologi og søger med vikingetidens metoder og teknikker at udvikle ny viden om vikingetidens kultur og håndværk. MÅLGRUPPER, FRIVILLIGE OG SAMARBEJDER 39

40 PROJEKTBUDGET / FINANSIERINGSPLAN PROJEKTBUDGET Kr. Kr. Inkl. 17,5% Eksl. moms Fondsmoms DEN GENSKABTE BORG Voldgrav, port, træsvellevej og palisade 2x15 + 2x10 meter Langhus 1: Levende formidling. (Se s. 20) Langhus 2: Arbejdende værksteder. (Se s. 20) DET EKSISTERENDE MUSEUM Tilbygning til ny udstilling/udstillingsfaciliteter. Visuel, funktionel opgradering/renovering i en samlet arkitektonisk løsning af eksisterende faciliteter MONUMENTET Digital og ikke digital formidling Udvikling af Ny Trelleborg-projektet Projektperiode : 10.mio. kr. Sekretariat, parkeringsareal, markedsføring, infrastruktur og andre bygherreleverancer Projektperiode : 15.mio. kr. Bygherreleverancer i form af: sekretariat, infrastrukturanalyse,kloakering, arkæologiske forundersøgelser, markedsføring og projektkonkurrence Intern kommunal projektbistand Jura, Teknik og Miljø, Plan etc Herudover betaler Slagelse Kommune en årlig driftsstøtte til Museet ved Trelleborg på 2,4 mio. kr./år og indestår økonomisk for den fremtidige drift. PROJEKTBUDGET I ALT Finansieringsplan/bevillinger Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Egenfnansiering Slagelse Kommune RESTERENDE EKSTERNT FINANSIERINGSBEHOV Budgettet er udarbejdet på baggrund af sammenlignelige gennemsnitspriser for tilsvarende byggerier. 40

41 INTERN FINANSIERING Slagelse Kommune har afsat 25 mio. kr. til udvikling af Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter. Dette beløb er afsat til dækning af udbud/konkurrencer, nedrivning, kloakering, arkæologiske forundersøgelser, etablering af parkeringsareal (2019), kommunikation samt administration, Ny Trelleborg Sekretariat og øvrige bygherreleverancer i projektperioden EKSTERN FINANSIERING Der er behov for ekstern fnansiering af Den Genskabte Borg, en arkitektonisk og indholdsmæssig opgradering af den eksisterende museumsbygning samt de to stier til monumentet på i alt 64,8 mio. kr. (inkl.17,5 % moms). (Se s. 40) Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond har givet kr. til Ny Trelleborg-projektet. Harald Blåtands mønt fundet på hans kongelige borg Trelleborg. Harald Blåtand gjorde danerne kristne, og korsmønterne kan være hans manifestation af denne indsats. PROJEKTBUDGET OG FINANSIERINGSPLAN 41

42 ETABLERING I ETAPER Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter er et samlet projekt, men forventes etableret i etaper afhængig af fnansiering. Ønsket er dog, at vi først realiserer Den Genskabte Borg, da det vil give de fornødne rammer til at styrke den autentiske formidling på stedet. DEN GENSKABTE BORG DET EKSISTERENDE MUSEUM MONUMENTET 35,5 mio. kr. inkl. 17,5 % fondsmoms 25,7 mio. kr. inkl. 17,5 % fondsmoms 3.7 mio. kr. inkl. 17,5 % fondsmoms Beløbet dækker: Rekonstrueret voldgrav, træsvellevej, bro, port, vold, palisade jf. prospektbudget s rekonstruerede langhuse, indretning jf. prospektbudget s. 40 Udgravninger og nedrivninger Rekonstruktionerne kan etableres som beskrevet ovenfor. Beløbet dækker: Visuel og funktionel opgradering/ renovering af den eksisterende museumsbygning med butik, café, publikumsservice, arbejdspladser samt formidler- og frivilligområder Tilbygning til udstilling inkl. byggeog anlægsudgifter, indretning, IT-udstyr, montrer, montering, digitale løsninger, test af permanent udstilling, inkl. sikringsanlæg, belysning, skiltning og TV-overvågning Beløbet dækker: Digital og ikkedigital formidling i området i og omkring selve monumentet. Etableres som en særskilt etape afhængig af fnansieringsmuligheder. Opgradering af museumsbygning og udstilling ønskes etableret som én etape. 42

43 DRIFTSBUDGET / DRIFTSGARANTI OG TIDSPLAN DRIFTSBUDGET Driftsbudget er udarbejdet for årene 1-3 efter åbning. Her forventes entréindtægten at udgøre en betydelig indtjening, der er relevant i forhold til et forventet forøget drift med de nye faciliteter. TIDSPLAN Ny Trelleborg-projektet følger den fastlagte tidsplan. Når fnansieringen falder på plads, forventes Ny Trelleborg Oplevelses- & Videnscenter at åbne i Et estimeret, realistisk indtægtsniveau på Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter er med udgangspunkt i betalende gæster i år Projektering og entreprenørudbud Lokalplan 2020 I dag tages kun entré til Vikingefestivalen. På det nye Trelleborg er det aktuelt at tage entré, hvorfor driftsbudgettet til det nye samlede oplevelses- og videncenter er mulig. DRIFTSGARANTI Arkæologiske undersøgelser 2020 Byggefase 2021 Åbning af Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter 2022 Slagelse Kommune indestår økonomisk for driften og yder i dag en årlig driftsstøtte på 2,4 mio. kr. (niveau 2018) til Museet ved Trelleborg. Denne driftsstøtte og garanti fortsætter i det kommende oplevelses- og videncenter. Indførelse af daglig entré på Trelleborg vil sammen med det årlige driftstilskud fra Slagelse Kommune sikre en bæredygtig økonomi. Arkæologien bekræfter i dag, hvordan Danmark også på Harald Blåtands tid var et multietnisk samfund. Isotopanalyser af skeletmaterialet fra gravpladsen ved Trelleborg bekræfter de nære forbindelser til Norge og de slaviske lande omkring Østersøen blandt andet Polen. Men også importerede husgeråd, smykker og våben vidner om forbindelser til disse områder i vikingetiden. Det er for eksempel fund af keramik og smykker fra de slaviske lande og fund af klæberstenskar og hvæssesten fra Norge. DRIFTSBUDGET, DRIFTSGARANTI OG TIDSPLAN 43

44 Kampskjoldet er Danmarks eneste bevarede vikingeskjold og er en af de vigtigste skatte fundet ved Trelleborg. Skjoldet blev fundet 40 meter fra vikingeborgens sydport i Det har en diameter på 90 cm og er fremstillet af syv tynde brædder, der former skjoldet til en cirkulær plade. Et smukt, ornamenteret håndtag har været fastgjort på skjoldets bagside. Forsiden har oprindeligt været prydet af en skjoldbule af jern, der dækkede og beskyttede krigerens hånd. Skjoldet har sandsynligvis været forstærket og betrukket med læder. Analyser af træets årringe viser, at det er bygget af fyrretræ fældet i Vestnorge omtrent samtidig med, at der var krigere på Trelleborg. 44

45 PROSPEKT Prospektet er udarbejdet af Ny Trelleborg -Sekretariatet, Slagelse Kommune i samarbejde med Museet ved Trelleborg og Nationalmuseet. FOTO Jacob Nyborg Andreassen, Trelleborg, Nationalmuseet Moesgaard Museum Roberto Fortuna, Nationalmuseet Søren Greve, Nationalmuseet Trelleborg FOR YDERLIGERE INFORMATION Ny Trelleborg Sekretariatet Gørtlergade Slagelse Puk Kirkeskov Hvistendal, projektleder / Museet ved Trelleborg Trelleborg Allé 4, Hejninge 4200 Slagelse Anne -Christine Larsen, museumschef / natmus.dk/museer -og-slotte/trelleborg/

46

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april.

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Side 1 Krigerne kommer Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Verdens premiere Udstillingen er er en rejse igennem tiderne, med udstillinger

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

I forbindelse med med en lille ferietur til Jylland boede jeg hos gode venner i Vammen.

I forbindelse med med en lille ferietur til Jylland boede jeg hos gode venner i Vammen. Anmeldelse Vikingeborgen Fyrkat Besøgt af Kaare Myltoft Vue over Fyrkat fra volden Indledning I forbindelse med med en lille ferietur til Jylland boede jeg hos gode venner i Vammen. Da Vammen jo ikke ligger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen.

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Indholdsfortegnelse Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Side 3 indeholder Husene, Stolpehullerne og Borgens forsvar.

Læs mere

EMU Kultur og læring

EMU Kultur og læring EMU Kultur og læring Forsvar, slotte og herregårde Mennesket har altid forsøgt at beskytte sig mod ydre fare. Gruppens sikkerhed har været højt prioriteret. Ansvaret har traditionelt været lagt i hænderne

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud 2017 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på netop

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen.

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3 Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tusind tak for, at jeg må få lov til at sige et par ord ved denne festlige begivenhed,

Læs mere

NYT OPLEVELSES- OG VIDENCENTER PÅ TRELLEBORG

NYT OPLEVELSES- OG VIDENCENTER PÅ TRELLEBORG NYT OPLEVELSES OG VIDENCENTER PÅ TRELLEBORG Der er store planer for den gamle vikingeborg. Nationalmuseet og Slagelse Kommune samarbejder om at skabe et enestående oplevelses og videncenter, hvor vikingeborgens

Læs mere

Afrapportering Tidshjulet et interaktivt introduktionsrum

Afrapportering Tidshjulet et interaktivt introduktionsrum Afrapportering Tidshjulet et interaktivt introduktionsrum Formål og baggrund Museum Østjylland har løbende fornyet museets basisudstillinger, så de i dag fremstår som nogle af de mest moderne kulturhistoriske

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

NATURPARK LILLEBÆLT. Møde Grønt Råd Kolding 11. okt. 2018

NATURPARK LILLEBÆLT. Møde Grønt Råd Kolding 11. okt. 2018 NATURPARK LILLEBÆLT Møde Grønt Råd Kolding 11. okt. 2018 VELKOMMEN I NATURPARK LILLEBÆLT Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark. En marin naturpark med det strømmende bælt som kerne, omkranset

Læs mere

Museet Ribes Vikinger

Museet Ribes Vikinger Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 for lejrskoler Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Museet Ribes Vikinger er placeret på netop det sted,

Læs mere

Her begynder historien om Odense

Her begynder historien om Odense Her begynder historien om Odense Mormors fortælling om Odense starter i vikingetiden. Der har dog sneget sig et par dinosaurer ind, der siger Vi var her sgu først. Hvorfor tror I, at Mormor har sat de

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Historie Færdighedsmål: Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber

Læs mere

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune Strategi for Fritid og Kultur Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Temadage om vikinger i autentiske omgivelser.

Temadage om vikinger i autentiske omgivelser. Temadage om vikinger i autentiske omgivelser. 4 temadage for elever fra 4 årgange - 0.kl., 4.kl., valghold (7., 8. og 9.kl.) og sprogklasser. I de%e hæ(e kan du finde før-under og e(er materiale for en

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Fra eksperimentalarkæologisk metode til undervisning

Fra eksperimentalarkæologisk metode til undervisning TEMA Genstandsfeltets metoder Fra eksperimentalarkæologisk metode til undervisning Af: Kathrine Noes Sørensen Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Tlf: 46 30 02 54 kns@vikingeskibsmuseet.dk

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

NY TRELLE BORG ENESTÅENDE HISTORIER FORTALT MED ENESTÅENDE VIRKEMIDLER

NY TRELLE BORG ENESTÅENDE HISTORIER FORTALT MED ENESTÅENDE VIRKEMIDLER NY TRELLE BORG ENESTÅENDE HISTORIER FORTALT MED ENESTÅENDE VIRKEMIDLER OPLEVELSES- & VIDENCENTER PROSPEKT 1 TIL NY TRELLEBORG VEL KOM MEN Vikingeborgen Trelleborg betragtes i dag som en af grundpillerne

Læs mere

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret)

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret) Lærevejledning til forberedelse før besøg på Middelaldercentret. - Daglejren, Byens borgere og Middelalderen på egen hånd Før I kommer til daglejeren og til en dag i middelalderen, er det en god ide at

Læs mere

En god skoletur til Kongernes Jelling

En god skoletur til Kongernes Jelling En god skoletur til Kongernes Jelling Velkommen til Kongernes Jelling. Vi vil gerne give jer et kort overblik over alt det I kan opleve, når turen går til Kongernes Jelling. På det store udendørs monumentområde

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Nyborg før & nu årgang 2018

Nyborg før & nu årgang 2018 Nyborg før & nu 2017 20. årgang 2018 Nyborg før & nu 2017 Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Nyborg Museumsforening Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Nyborg Bibliotek. 20. årgang 2018 Oplag:

Læs mere

Vedrørende fortsat økonomisk støtte til Arbejdermuseet

Vedrørende fortsat økonomisk støtte til Arbejdermuseet Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 6. juni 2019 Vedrørende fortsat økonomisk støtte til Arbejdermuseet Arbejdermuseet anmoder hermed Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg om fortsat økonomisk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Temadage om vikinger i autentiske omgivelser.

Temadage om vikinger i autentiske omgivelser. Temadage om vikinger i autentiske omgivelser. 4 temadage for elever fra 4 årgange - 0.kl., 4.kl., valghold (7., 8. og 9.kl.) og sprogklasser. I de%e hæ(e kan du finde før-under og e(er materiale for en

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe

Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe 2017-18 Der tages forbehold for prisændringer Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning book hos Visit Ribe Tilpasses

Læs mere

Udgravning i Niels Ebbesens Gade i Aalborg under stor publikums bevågenhed.

Udgravning i Niels Ebbesens Gade i Aalborg under stor publikums bevågenhed. Udgravning i Niels Ebbesens Gade i Aalborg under stor publikums bevågenhed. Af Arkæologi som værdiskaber Formidling i forbindelse med byggeri og anlægsarbejder Niels Haue Torben Sarauw Større arkæologiske

Læs mere

Glyptotekets strategi

Glyptotekets strategi Glyptotekets strategi 2018 2020 Glyptotekets strategi 2018 2020 Introduktion Glyptoteket har med sine enestående samlinger, sin historie og sin beliggenhed en aktuel mulighed for at forny sin position.

Læs mere

Vision og strategiplan

Vision og strategiplan Vision og strategiplan 2018-2023 Indhold 1 Indledning... 3 2 Mission for Museum Thy... 4 3 Vision... 5 4 Indsatsområder... 6 4.1 Synlighed... 6 4.2 Fortælling, levendegørelse, oplevelser... 7 4.3 Samarbejde,

Læs mere

Arrangementer. Baggrund. Tilmeldinger For nærmere uddybning og tilmelding se næste side. Datoer. Kommende arrangementer. Kommende tiltag uden datoer

Arrangementer. Baggrund. Tilmeldinger For nærmere uddybning og tilmelding se næste side. Datoer. Kommende arrangementer. Kommende tiltag uden datoer Marts 2011 Trelleborgs Venner Kommende arrangementer Arrangementer Baggrund På opfordring fra Turistrådet i Slagelse Kommune, har Trelleborgs Venner i samarbejde med Vikingeborgen Trelleborg, sagt ja til

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

SVÆRDKAMP PÅ SØBYGAARD SE DINE RIDDERE I AKTION PÅ SØBYGAARD

SVÆRDKAMP PÅ SØBYGAARD SE DINE RIDDERE I AKTION PÅ SØBYGAARD SVÆRDKAMP PÅ SØBYGAARD SE DINE RIDDERE I AKTION PÅ SØBYGAARD Middelalderen og renæssancen var spændende tider, for dengang fandtes rigtige riddere med sværd og skjolde. I krig og til ridderturneringer

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Formidlingsguide Partnerskabet bag projekt Københavns Befæstning Historien kort

Formidlingsguide Partnerskabet bag projekt Københavns Befæstning Historien kort Formidlingsguide Partnerskabet bag projekt Københavns Befæstning Et partnerskab bestående af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen har taget initiativ til at revitalisere Københavns nyere Befæstning.

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

KOM UD OG LÆR! - om dengang teknikken kom til Lindved

KOM UD OG LÆR! - om dengang teknikken kom til Lindved KOM UD OG LÆR! - om dengang teknikken kom til Lindved Forløb 05 HISTORIE NAT/TEK 4-6 klasse Teknikkens historie er spændende og den har sat sig spor lige uden for skoledøren. I dette forløb kortlægger

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Temadage om vikinger i autentiske omgivelser.

Temadage om vikinger i autentiske omgivelser. Temadage om vikinger i autentiske omgivelser. 4 temadage for elever fra 4 årgange - 0.kl., 4.kl., valghold (7., 8. og 9.kl.) og sprogklasser. I de%e hæ(e kan du finde før-under og e(er materiale for en

Læs mere

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde ved Mortenstrupgård - et historisk værksted Gratis undervisningstilbud til skoler i Fredensborg og Hørsholm kommuner 2010 www.hoersholmmuseum.dk Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er et historisk værksted

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies...

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies... SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 - for dummies... Velkommen... Først og fremmest tak fordi du interesserer dig for din kommune! Med denne lille flyer har vi forsøgt at indkapsle essensen

Læs mere

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Nærværende dokument beskriver de elementer, der indeholdes i det prospekt, der udarbejdes for et besøgscenter på Københavns Rådhus. De elementer,

Læs mere

KOM UD OG LÆR! - om Oldtiden i baghaven

KOM UD OG LÆR! - om Oldtiden i baghaven KOM UD OG LÆR! - om Oldtiden i baghaven Forløb 11 HISTORIE 4-6 klasse Oldtiden ligger mere end 1000 år tilbage med sten-, bronze- og jernalder. Alligevel kan vi stadig finde spor fra dengang i landskabet

Læs mere

Eksempler på arbejdsark: Jernalderen i Norden

Eksempler på arbejdsark: Jernalderen i Norden : Jernalderen i Norden Eksemplerne indeholder arbejdsark, som kan bruges i forbindelse med gennemførelse af undervisningsforløb. Indholdsfortegnelse Arbejdsark 1: Brudkort....2 Arbejdsark 2: Inspiration

Læs mere

Handlingsplan Handlingsplan Turisme

Handlingsplan Handlingsplan Turisme Turisme 1 Rebild i øjenhøjde Vision Rebild 365 Rebild Kommune ligger i hjertet af Himmerland og er beriget med skove, søer og kilder. Med Rold Skov som nærmeste nabo er skoven og naturen en unik del af

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Nyborg slot Rapport 2013

Nyborg slot Rapport 2013 Bilag Bilag 1 Interview af Anja Nielsen Dennis René Lucas Jo jeg har lige været med til at lave det der Lysshow for Nyborg slot. Arbejder du stadig der? Anja Nielsen Ja jeg er der indtil februar. Dennis

Læs mere

Strategiplanen. Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2017 og 2018.

Strategiplanen. Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2017 og 2018. Strategiplan 2017-2018 1 Strategiplanen Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2017 og 2018. Direktionen har arbejdet med emnet siden sommeren 2016 og har

Læs mere

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen Indledning I undervisningsforløbene til 3.-4. klasse er der taget højde for, at undervisningen passer med trinmålene efter 4. klasse, hvor eleverne bl.a.

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Besøg på Kroppedal Museum Fyrsten fra Ishøj Temaer i udstillingen Det foreliggende skolemateriale kan bruges som forberedelse til et besøg

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS BØRNE OG LÆRINGSSYN I DUS Vestbjerg arbejder vi ud fra, at hvert enkelt barn er unikt, og at vi bedst behandler børn lige ved at behandle dem forskelligt. Det enkelte barn fødes med sin helt egen personlighed,

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Indholdsfortegnelse 1) Ny indretning af loftsrum på 3. sal, samt i tårnet til udstillinger 2) Ny indretning i magasiner på

Læs mere

Udkast til Ungdomspolitik

Udkast til Ungdomspolitik Udkast til Ungdomspolitik Baggrund Ungdomspolitikken er en del af Den Sammenhængende Børnepolitik i Skanderborg Kommune og skal derfor ses i sammenhæng med Den bedste start på livet og Fremtidens Skole.

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

NY TRELLEBORG OPLEVELSES- & VIDENCENTER KONKURRENCEPROGRAM

NY TRELLEBORG OPLEVELSES- & VIDENCENTER KONKURRENCEPROGRAM KONKURRENCE PROGRAM NY TRELLEBORG OPLEVELSES- & VIDENCENTER KONKURRENCEPROGRAM 1 INDHOLD INDBYDELSE NY TRELLEBORG OM TRELLEBORG KONKURRENCEOPGAVE RUMPROGRAM 5 9 7 13 29 43 45 MYNDIGHEDS & INTERESSENTFORHOLD

Læs mere

fra en lang og traditionsrig historie, rodfæstet i den danske agerkultur med sin dybe respekt

fra en lang og traditionsrig historie, rodfæstet i den danske agerkultur med sin dybe respekt inviting nature FILOSOFIEN AT MØBLERE DET GODE LIV. MED Hånden på hjertet INVITEREr vi NATUREN IND I vores HJEM og SOM I DET GODE MÅLTID, DER NYDES SAMMEN MED MENNESKER vi HOLDER AF, ER SANSELIGHED OG

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

escape - Konceptet escape har sine rødder i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus Gentænkt Kulturturisme

escape - Konceptet escape har sine rødder i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus Gentænkt Kulturturisme Sort logo escape - Konceptet escape har sine rødder i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - Gentænkt Kulturturisme Arkæologer, Kunstnere/Kunstråd, Kommunen, Turismen: Et fælles ønske En fælles Vision

Læs mere

Kulturmiljøet i landdistrikterne. Morten Stenak Konsulent, Ph.D.

Kulturmiljøet i landdistrikterne. Morten Stenak Konsulent, Ph.D. Kulturmiljøet i landdistrikterne Morten Stenak Konsulent, Ph.D. 19. juni 2013 SIDE 1 De stedbundne ressourcer Lokalt engagement Kyster Kulturarv Natur 19. juni 2013 side 2 Beliggenhed Lokale produkter

Læs mere

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi Forsidefoto: I 2018 har foreningen Lokal Agenda 21 med hjælp fra Gladsaxe Kommune startet et høslætlaug. Lauget slår med le en gang

Læs mere

Refborg Hotel Billund

Refborg Hotel Billund Refborg Hotel Billund Refborg hotel, spiseri og butik åbnede i 2015 med 26 nyrenoverede værelser. Hotellet ligger rigtig centralt placeret i Billund og der er derfor ikke langt til de mange attraktioner

Læs mere

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen Livets Skole Skolen for livet e 3 Thøger Johnsen 1 Prolog: Der mangler ofte en umiddelbar og spontan røst i vores hæsblæsende samfund. En røst i stil med den lille dreng i H.C. Andersens eventyr om "Kejserens

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Ribe VikingeCenter VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Tag dette undervisningsmateriale med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter. I skal arbejde sammen i grupper

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere