SKOLEINDSKRIVNING 2020 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEINDSKRIVNING 2020 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 SKOLEINDSKRIVNING 2020 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

2 KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august Der er vigtigt for os, at flest mulige bliver optaget på den skole, de ønsker. Derfor har vi samlet alle skolerne i et distrikt. Det betyder, at man ikke hører til en bestemt skole, men at I kan ønske indskrivning på op til tre skoler til skolestart. I denne folder kan I læse mere om, hvordan I indmelder jeres barn til skolestart, og hvordan pladserne på skolerne bliver fordelt, hvis der ikke er mulighed for at tildele plads til alle børn på den skole, forældrene har ønsket. PRAKTISKE OPLYSNINGER SELVE INDSKRIVNINGEN Skoleindskrivningen foregår elektronisk på Webindskrivning ved hjælp af NemID. Hvis I har problemer med NemID eller med indskrivningen, er I velkomne til at henvende jer og få hjælp i Kommuneservice på Gentofte Rådhus. Indskrivningen foregår i perioden 25. november 2019 til 3. januar Alle indskrivninger behandles efter den 3. januar Det gør derfor ingen forskel, hvornår i perioden, I indskriver jeres barn. Det er muligt at foretage ændringer i jeres indskrivning, frem til der lukkes for skoleindskrivningen. Hvis I ikke har adgang til internettet, kan I indskrive jeres barn ved henvendelse til en af skolerne. VIGTIGE DATOER 25. november 2019 indskrivningen åbner kl Når I indskriver jeres barn til skole, skal I tage stilling til, hvilken skole I ønsker. I kan ved indskrivningen ønske op til tre skoler. I skal kun ønske de skoler, som I gerne ser jeres barn optaget på. 3. januar 2020 indskrivningen lukkes kl januar 2020 sidste frist for anmodning om udsat skolestart 2. marts 2020 alle forældre har modtaget brev om, hvor deres barn er optaget Da sammenlægningen af skolerne til et distrikt gennemføres særligt i Gentofte Kommune, er der i den elektroniske indskrivning nogle punkter, som kan virke ulogiske. Hvis jeres barn skal indskrives på en af kommunens 11 folkeskoler, skal I vælge den mulighed, der hedder Anden folkeskole end distriktsskolen. Se hvilke valgmuligheder I har på næste side: 1

3 ANDEN FOLKESKOLE END DISTRIKTSKOLEN I skal vælge denne mulighed, hvis I ønsker at indskrive jeres barn på en folkeskole. I vil herefter få mulighed for at vælge imellem alle 11 folkeskoler i Gentofte Kommune. ANSØG OM UDSAT SKOLESTART I skal vælge denne mulighed, hvis I ønsker jeres barns skolestart udsat til august PRIVATSKOLE I skal vælge denne mulighed, hvis I ved, at jeres barn skal starte i privatskole. I webindskrivningen angiver I med et kryds, at jeres barn er indskrevet på en privatskole. Gentofte Kommune skal have oplysning om, hvilken skole jeres barn er indskrevet på. Selve indskrivningen til privatskole foregår direkte til den konkrete skole. Hvis I står på venteliste til en privatskole og ønsker at sikre jeres barn en plads i folkeskolen, skal I vælge Anden folkeskole end distriktsskolen. I skal være opmærksomme på, at I herefter skal indsende en konkret ansøgning om udsættelse af skolestart senest den 10. januar Ansøgningen om udsat skolestart skal underskrives af en skoleleder. Læs mere om dette og find ansøgningsskemaet på Gentofte Fritidsordning (GFO) Ved indskrivningen skal I samtidig vælge, om jeres barn skal indskrives i GFO. Alle GFO er starter den 1. august Dette skal I vide, hvis I vælger at indskrive jeres barn på en privatskole ved skoleindskrivningen: Hvis I indskriver jeres barn på en privatskole, og I senere ønsker at skifte til en folkeskole i Gentofte Kommune, gælder reglerne for skoleskift. Det betyder, at der skal være færre end 24 elever i gennemsnit på årgangen på den ønskede skole, for at jeres barn kan indskrives. Vi har pligt til at tilbyde en plads på en folkeskole til jeres barn, hvis dette ønskes, og I vil derfor få tilbudt plads på en af vores 11 skoler med ledige pladser. Hvis I både har indmeldt jeres barn på en af kommunens 11 folkeskoler og samtidig på en privatskole, skal vi hurtigst muligt og senest 1. maj 2020 have besked om, hvorvidt I ønsker pladsen i folkeskolen. I skal være opmærksomme på, at I måske spærrer en plads for et andet barn. Hvis denne tidsfrist ikke overholdes, kan jeres barn miste retten til at få en plads på den folkeskole, som I har ønsket. KOMMENTARFELTET I WEBINDSKRIVNINGEN Fordelingen af elever til den enkelte skole sker udelukkende på baggrund af objektive kriterier (se afsnittet Principper for fordeling). Det er derfor ikke relevant at begrunde ønsket om en specifik skole, da der ikke vil blive taget hensyn til sådanne bemærkninger i kommentarfeltet ved fordelingen. Skriv i kommentarfeltet : Hvis der er ikke-biologiske søskende, se nærmere i afsnittet i søskende garanti. Hvis I ønsker jeres afstand til skolerne målt fra samværsforælderens adresse. 2

4 PRINCIPPER FOR FORDELING Når indskrivningsperioden er slut den 3. januar 2020, vil alle indskrevne børn blive fordelt på de 11 skoler. NÅR VI FORDELER PLADSERNE TIL DEN ENKELTE SKOLE, SKER DET EFTER DISSE PRINCIPPER: Søskendegaranti Hensynet til familiens skoleønske Nærhed den samlede skolevej skal være kortest mulig Ved indskrivningen skal forældrene ønske 1-3 skoler. Der er ikke garanti for at få en ønsket skole, men fordelingen sker med udgangspunkt i, at flest mulige får en ønsket skole. FORÆLDREMYNDIGHED OG SKOLEINDSKRIVNING Den forælder, der indskriver jeres barn, erklærer med sin digitale signatur, at forældremyndighedsindehaverne er enige om skolevalget. Denne erklæring er juridisk bindende. Hvis ikke der kan opnås enighed om skolevalget, skal I kontakte Skoleindskrivningen, som vil indskrive barnet på den nærmeste skole med ledig plads. Det er barnets bopæl i indskrivningsperioden, der anvendes som udgangspunkt for indskrivningen. Hvis I som forældre ikke bor sammen, og barnet bor lige meget hos hver af forældrene (mindst 5 dage på 2 uger), kan I selv vælge hvilken af adresserne, der skal være udgangspunkt for indskrivningen. OBS: Hvis samværsforælderens adresse vælges, skal dette anføres i kommentarfeltet. 3

5 SØSKENDEGARANTI Børn, med søskende på skolen i indskrivningsperioden, er omfattet af søskendegaranti, og tildeles derfor pladser på skolen først. Som søskende betragtes biologiske hel- og halvsøskende, uanset om de har samme folkeregisteradresse. Endvidere sammenbragte børn, der har folkeregister på samme adresse, såfremt forældrene aktivt meddeler skoleindskrivningen dette. HENSYNET TIL FAMILIENS SKOLEØNSKE Fordelingen sker dermed med udgangspunkt i den enkelte families ønsker i det overordnede hensyn til nærhed og til, at skolevejen samlet skal være kortest muligt. Hvis der ved fordelingen er skoler, som flere har ønsket, end der er kapacitet til på skolen, fordeles pladserne efter bestemmelserne i styrelsesvedtægten. Afstande brugt i fordelingen opgøres ud fra Gentofte Kommunes egne målinger, hvor der så vidt muligt er medtaget stier og genveje. NÆRHED - DEN SAMLEDE SKOLEVEJ SKAL VÆRE KORTEST MULIGT Der kan være andre børn end de børn, der bor tættest på skolen, der får tildelt pladser først. Dette sker dels for at sikre, at ingen børn ved indskrivningen til 0. kl. får mere end 2,5 km. til skole, medmindre forældrene selv har ønsket skolen, og dels for at sikre at den samlede skolevej bliver kortest mulig. Dermed er det ikke kun afstanden fra familiens bopæl til den ønskede skole, der er afgørende for muligheden for at få plads på skolen, men også afstanden til andre skoler og de øvrige familiers afstand til skolen indgår som faktorer i fordelingen. Hvis det ikke er muligt at tildele jeres barn plads på den skole, I har angivet som 1. ønske, prøver vi at tildele plads på den skole, I har angivet som 2. ønske. Hvis det heller ikke er muligt at tilbyde jer plads på jeres 2. ønske, prøver vi tilsvarende på 3. ønske. I vil have samme rettigheder på jeres 2. og 3. ønske, som I har på 1. ønske. I skal således ikke foretage prioritering af jeres ønsker ud fra strategiske overvejelser, men alene med udgangspunkt i, hvilke skoler I helst ser jeres barn optaget i. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at tildele børn pladser på en skole, forældrene ikke har ønsket, hvis der er flere, der har ønsket skolen, end der er plads til. 4

6 SKOLEOPLAND PÅ 2,5 KM. HVILKEN BETYDNING KAN DET HAVE Børn tilbydes en skole, der ligger indenfor 2,5 km. i gåafstand fra deres bopæl med mindre I som forældre har ønsket en skole, der ligger længere væk. ANTAL KLASSER PÅ SKOLERNE Nedenstående skema viser, hvor mange klasser der forventes oprettet på de enkelte skoler. Fordelingen af klasser er sket på baggrund af antal forventede 0. klasses elever. Hvis det ikke er muligt at tilbyde jer plads på en ønsket skole, vil I blive tilbudt plads på en skole, der ligger indenfor 2,5 km fra jeres bopæl. Bakkegårdsskolen Antal: 3 Skovgårdsskolen Antal: 3 Bestemmelserne om skoleindskrivning og skoleskift kan læses i bilag B i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen. Vedtægten kan læses på SE HVILKE SKOLER DER LIGGER INDEN FOR 2,5 KM. I GÅ- AFSTAND FRA DIN BOPÆL På Gentofte Kommunes hjemmeside kan I finde de skoler, der ligger inden for 2,5 km. fra jeres barns adresse. I kan benytte dette link: Dyssegårdsskolen Antal: 3 Gentofte Skole Antal: 3 Hellerup Skole Maglegårdsskolen Skovshoved Skole Tjørnegårdsskolen Tranegårdsskolen KONTAKTOPLYSNINGER Gentofte Kommune Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon: Munkegårdsskolen Ordrup Skole Antal: 3 5

7 EKSEMPLER For at illustrere fordelingsprincipperne er her 5 fiktive eksempler på kommende skolebørn Torben et fiktivt eksempel Torbens familie har altid gået på Skovshoved Skole, og derfor vælger de kun at søge denne. Skoleønsket for Torben bliver 1. Skovshoved Skole Ved fordelingen af børn er der plads til alle børn, som har prioriteret Skovshoved Skole. Torben har Skovshoved Skole som første prioritet og tilbydes derfor en plads på Skovshoved Skole. Knud - et fiktivt eksempel Knud bor i Vangede og har en storesøster på Gentofte Skole, men hans bedste ven vil helst på Munkegårdsskolen. Knuds mor har selv gået på Tjørnegårdsskolen. Skoleønskerne for Knud bliver derfor 1. Munkegårdsskolen, 2. Gentofte Skole, 3. Tjørnegårdsskolen. Jørgen - et fiktivt eksempel Jørgens familie bor mellem Dyssegårdsskolen og Munkegårdsskolen. Familien synes Dyssegårdsskolen passer bedst til Jørgen. Skoleønsket for Jørgen bliver 1. Dyssegårdsskolen. Ved fordelingen er der flere, der har ønsket Dyssegårdsskolen end der er plads til. De forskellige familiers afstand til skolen opgøres. Jørgens familie bor 1,3 km fra Dyssegårdsskolen og 900 m fra Munkegårdsskolen. Ved fordelingen bliver det nødvendigt at gøre plads på Dyssegårdsskolen til familier, der ellers ville få en meget lang skolevej. Da Jørgens familie er blandt dem, der bor tættest på en anden skole, tildeles de plads på Munkegårdsskolen. Ved fordelingen af børn er der flere, der har ønsket Munkegårdsskolen, end der er plads til. Derfor opgøres det hvilke elever, der bor tættest på skolen. Knuds familie bor ikke tæt nok på, og han får derfor ikke plads på Munkegårdsskolen. Da Knud har en søster på Gentofte Skole, træder søskendegarantien i kraft, og Knud tilbydes en plads på Gentofte Skole. 6

8 Ragnhild et fiktivt eksempel Ragnhilds familie er netop flyttet til en adresse helt nordligt i kommunen. De har tidligere boet i den sydlige del af kommunen og føler sig derfor knyttet til området. Skoleønskerne for Ragnhild bliver: 1. Hellerup skole, 2. Dyssegårdsskolen og 3. Munkegårdsskolen. Ved fordelingen af børn er der flere, der har ønsket Hellerup Skole, Dyssegårdsskolen og Munkegårdsskolen, end der er plads til. Derfor opgøres det, hvilke elever der bor tættest på skolerne. Ragnhilds familie bor ikke tæt nok på nogle af skolerne, og hun får derfor ikke plads på Hellerup Skole, Dyssegårdsskolen eller Munkegårdsskolen. Det opgøres derfor, hvilke skoler, der ligger indenfor 2,5 km i gåafstand fra familiens bopæl. Det gør Ordrup Skole, Skovshoved Skole og Skovgårdsskolen. Der er flere, der har ønsket Ordrup Skole og Skovshoved Skole, end der er plads til. Derfor tilbydes Ragnhild en plads på Skovgårdsskolen. Bodil - et fiktivt eksempel Bodil er det ældste barn i familien. Det er Dyssegårdsskolen, der ligger tættest på familiens bopæl. Derfor bliver skoleønsket for Bodil 1. Dyssegårdsskolen. Ved fordelingen af børn er der flere, der har ønsket Dyssegårdsskolen, end der er plads til. Derfor opgøres det, hvilke elever, der bor tættest på skolen. Bodils familie bor ikke tæt nok på. Det opgøres, hvilke skoler, der ligger indenfor 2,5 km fra familiens bopæl. Det viser sig, at der ikke er andre skoler end Dyssegårdsskolen indenfor 2,5 km. Derfor træder 2,5 km kriteriet i kraft, og Bodil tilbydes en plads på Dyssegårdsskolen frem for en elev, der bor tættere på Munkegårdsskolen. Bodils naboer har datteren Solveig. De har ønsket 1. Dyssegårdsskolen og 2. Munkegårdsskolen. De tilbydes plads på Munkegårdsskolen. Da de selv har ønsket en skole, der ligger længere end 2,5 km fra deres bopæl, kan 2,5 km kriteriet ikke træde i kraft. 7

9 Sådan behandler vi jeres personoplysninger Vi er den dataansvarlige. Hvordan kontakter I os? Gentofte Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om jeres barn. Vores kontaktoplysninger er: Gentofte Kommune Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon: Mail: Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren Hvis I har generelle spørgsmål til vores behandling af jeres oplysninger, er I velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver via Brug Digital Post og angiv databeskyttelse i emnefeltet, hvis jeres henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger. I kan også henvende jer telefonisk på Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af jeres personoplysninger Vi behandler de personoplysninger, I har givet os, til at kunne understøtte jeres barns skolegang. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er: Databeskyttelsesforordningens 6, stk. 1 og 9, stk. 2 Databeskyttelseslovens 11, stk. 1. Folkeskoleloven Forvaltningsloven Offentlighedsloven Kategorier af personoplysninger Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om jer og jeres barn: Almindelige personoplysninger Dette er eksempelvis følgende oplysninger: Navn Adresse Telefonnummer adresse Cpr-nummer Følsomme personoplysninger Dette er eksempelvis følgende oplysninger: Modersmål Hvem videregiver vi personoplysningerne til Vi videregiver jeres og jeres barns personoplysninger til offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., som har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen. Hvis videregivelsen kræver samtykke fra jer, vil vi indhente dette forud for videregivelsen. I forbindelse med vores anvendelse af IT-systemer m.v. overfører vi personoplysninger til databehandlere. Gentofte Kommune sikrer gennem databehandleraftalen med den enkelte databehandler, at beskyttelsesniveauet opretholdes. Opbevaring af jeres personoplysninger I henhold til Datatilsynets generelle bestemmelser lagres oplysningerne i 5 år efter, at jeres barn har afsluttet skolen. 8

10 Jeres rettigheder I har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om jer: I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om jer, samt en række yderligere oplysninger I har ret til at få urigtige oplysninger om jer selv rettet I særlige tilfælde har I ret til at få slettet oplysninger om jer inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder I har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af jeres personoplysninger begrænset I har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af jeres personoplysninger I har ret til at trække jeres samtykke tilbage I kan læse mere om jeres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som I finder på Klage til Datatilsynet I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, vi behandler jeres personoplysninger på. I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 9

SKOLEINDSKRIVNING 2019 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

SKOLEINDSKRIVNING 2019 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLEINDSKRIVNING 2019 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER http://www.gentofte.dk/ KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august 2019. Der

Læs mere

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER http://www.gentofte.dk/ KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august 2018. Der

Læs mere

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger Gentofte Kommune skoleindskrivning 2017 Information om regler og praktiske oplysninger Kære Forældre til kommende skolebørn Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år børnehaveklassen er blevet obligatorisk.

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år børnehaveklassen er blevet obligatorisk. Til forældrene Vejledning - ansøgning om udsættelse af skolestart Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år børnehaveklassen er blevet obligatorisk. Forældremyndighedsindehaverne

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

I det vedlagte bilag er der en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Den kan findes på Tandplejens hjemmeside.

I det vedlagte bilag er der en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Den kan findes på Tandplejens hjemmeside. Tandplejen -Børn og Unge Kommunes oplysningspligt ifm kommunes indsamling og behandling af personoplysninger (de registreredes rettigheder) I forbindelse med dit barns tilknytning til Gentofte Kommunes

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Velkommen i skole... 4 Nye oplevelser... 5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune 2 Velkommen i skole Jeres barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fredensborg Kommune

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune 2 Velkommen i skole Jeres barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fredensborg kommune

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Ansøgningsfristen er 8. februar side 3 og 4 afleveres TIL SKOLESEKRETÆR/KLASSELÆRER

Ansøgningsfristen er 8. februar side 3 og 4 afleveres TIL SKOLESEKRETÆR/KLASSELÆRER Sønderho & Rendbjerg Alle skoleelever i Esbjerg Kommune kan søge optagelse på feriekoloni. Ansøgningsfristen er 8. februar 2019 - side 3 og 4 afleveres TIL SKOLESEKRETÆR/KLASSELÆRER FERIEKOLONI Alle skolebørn

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE SKOLEN FOR LIVET

SANKT KNUD LAVARD SKOLE SKOLEN FOR LIVET ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ SANKT KNUD LAVARD SKOLE Barnets navn: Cpr.nr: - Klasse: Skoleår: SFO (0.-4.kl.) Nuværende skole/børnehave: Fra årstal: Ja: Nej: Skal barnet følge: (Sæt ét X) Katolsk kristendomsundervisning:

Læs mere

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORNAVN(E) EFTERNAVN(E) CPR-NUMMER KLASSETRIN SKOLEÅR SKAL BARNET TILMELDES SFO? FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) FÆLLES FAR MOR MOR DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE

Læs mere

Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt

Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi modtager oplysninger om dit barn. Efter databeskyttelsesforordningens artikel

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,

Læs mere

Sundhedsmæssige informationer Telefonnummer

Sundhedsmæssige informationer Telefonnummer Information om eleven Fulde navn Cpr. Nummer Adresse/postnummer og by Bopælskommune Klassetrin Information om forældre Forældre 1 Cpr. Nummer Adresse/postnummer og by Mobilnummer Arbejdsplads Telefon arbejdsplads

Læs mere

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk August 2018 Kære forældre I Holbæk er det besluttet at tilbyde sprogvurderinger af alle børn i 3 års alderen. Sprogvurderingen er en hjælp til det pædagogiske

Læs mere

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole.

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Denne vejledning har to formål: 1) At informere om og tydeliggøre, hvorledes skolen skal behandle

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv.

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med, at du søger en stilling hos os. Det gælder også, selvom

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Kun samboende forældre kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor med barnet, der kan

Læs mere

Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus

Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus Når der i det følgende står skolen, gælder det også børnehuset. Skolen har brug for at indhente personoplysninger om eleven og dennes forældre i forbindelse

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den/de forælder/forældre, som

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Log på Skoleindskrivning Kun samboende forældre kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor med barnet,

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2013 gladsaxe.dk Kære forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2013. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 3 Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes

Læs mere

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. PA2_da_250518 Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Hvad kan

Læs mere

Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold.

Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold. Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold. Skemaet kan anvendes ved anmeldelse af maksimalt 100 m 2 produktionsareal*, dog op til: 175 m² produktionsareal, hvis der alene er tale

Læs mere

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Dataansvarlig ITD, Brancheorganisation For Den Danske Vejgodstransport Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 40990917 1. Introduktion Denne persondatapolitik

Læs mere

Oplysningspligt. De registreredes rettigheder, Skoleforvaltningen

Oplysningspligt. De registreredes rettigheder, Skoleforvaltningen Oplysningspligt De registreredes rettigheder, Skoleforvaltningen Hvordan behandler vi data? Databeskyttelsesforordningen stiller nye krav til, hvad Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune skal oplyse borgere

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk Februar 2019 Kære forældre Det er lovpligtigt at sprogvurdere børn i 3-årsalderen, hvis der er bekymring for deres sproglige udvikling. I Holbæk er det imidlertid

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår: Lokalforeningen

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Sendt til ejendommens ejere Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev

Læs mere

Til elever og forældre: Underretning om indsamling af personoplysninger

Til elever og forældre: Underretning om indsamling af personoplysninger Til elever og forældre: sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal give dig en række oplysninger, når vi modtager

Læs mere

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Ansøgere hos ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: 0 - Landzonetilladelse til indretning af Bed & Breakfast

Læs mere

Datapolitik/databehandlingsrapport

Datapolitik/databehandlingsrapport Datapolitik/databehandlingsrapport En databehandlingsrapport er en skriftlig beskrivelse af skolens praksis og retningslinjer for behandling af persondata, herunder indgåelse af databehandleraftaler, hvor

Læs mere

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger Samtykke til at behandle helbredsoplysninger Elevens navn: Elevens cpr. nr.: - For at kunne give dig den bedste læring og trivsel på skolen, har vi brug for at vide om du, lider af nogle sygdomme, har

Læs mere

malhastighed, som ikke kan overskrides, jf. detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, afsnit 7.01:

malhastighed, som ikke kan overskrides, jf. detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, afsnit 7.01: Kontrolattest for hastighedsbegrænsere Værkstedets navn DK-nr. Adresse Postnr. Køretøj Fabrikat: Stelnummer: Reg. nr.: Dæk Dækdimension: Hastighedsbegrænser Mærke: Type: Den kontrollerede maksi malhastighed,

Læs mere

Såfremt certifikatet senere skulle komme til veje, vil jeg straks indsende det til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Såfremt certifikatet senere skulle komme til veje, vil jeg straks indsende det til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. ERKLÆRING Ved bortkomst/tyveri af certifikat Undertegnede erklærer hermed under strafansvar efter straffelovens 163 (optrykt neden for), at jeg har mistet mit certifikat, og at certifikatet ikke siden

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug I henhold til 30 i Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST. Vejledning til at sende post via E-boks, se på side 2 FELTER MED * SKAL UDFYLDES - BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ

Læs mere

Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside

Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside I denne vejledning bliver du vejledt i, hvordan du opskriver dit barn digitalt til skole på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/byensskoler.

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 Haslev Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej:

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej: Diabeteserklæring for jernbanepersonale Cpr. nr.: Navn: Adresse: Husk at underskrive og medsende side 2. Edvard Thomsens Vej 14 Telefon 7221 8800 Fax 3338 1439 helbred@tbst.dk www.tbst.dk Højde og vægt

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema til skoleudsættelse. Kære forældre

Vejledning og ansøgningsskema til skoleudsættelse. Kære forældre Vejledning og ansøgningsskema til skoleudsættelse Kære forældre Ifølge folkeskoleloven skal et barn begynde i skole den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Forældre har, hvis der er

Læs mere

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13. Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13. Du har rettet henvendelse til Den danske Design- og Håndsværksefterskole I den forbindelse skal

Læs mere

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke, at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke, at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret Ansøgning om udbetaling om pristillæg til elektricitet fremstillet forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 c i lov om fremme af vedvarende energi, jf.

Læs mere

Privatlivspolitik Frivilligcenter SR-Bistand

Privatlivspolitik Frivilligcenter SR-Bistand Privatlivspolitik Frivilligcenter SR-Bistand Juli 2018 Frivilligcenter SR-Bistands dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder. Nuværende og tidligere gæster hos Royal Scandinavian Casino I/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer

Læs mere

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Version 1.0 Maj 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger Version 1, marts, 2019 Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as Version 1.0 Maj 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune Telefon. Evt. anden baggrund (skriv hvilken)

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune  Telefon. Evt. anden baggrund (skriv hvilken) Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik UniLogin tildelt Evt. yderligere

Læs mere

HFK s Understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København Ansøgningsblanket

HFK s Understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København Ansøgningsblanket HFK s Understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København Ansøgningsblanket Vi opfordrer dig til, at du alene angiver personoplysninger, der er relevante for ansøgningen. Fonden gør opmærksom

Læs mere

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre I Københavns Kommune sker indskrivningen til skolestart i august 2016 fra den 26. oktober til den 22. november 2015. I denne periode skal du opskrive dit

Læs mere

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.:

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.: Persondatapolitik Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven 59 4000 Roskilde Danmark CVR-nr.: 66234118 1 1. Indledning 1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af

Læs mere

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a.

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores forbrugere tager vi din databeskyttelse alvorligt.

Læs mere

Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019

Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019 Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 3 Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes

Læs mere

Skolestart 2010. gladsaxe.dk

Skolestart 2010. gladsaxe.dk Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Aktivitetscenter Kirkedal Ingeborg Jørgensen, formand Adresse: Kirkedalsvej 49, Rårup, 7130 Telefon: 29456726

Læs mere

Persondatapolitik for Vores Elnet A/S

Persondatapolitik for Vores Elnet A/S Persondatapolitik for Vores Elnet A/S Opdateret 22. maj 2018 Denne persondatapolitik beskriver, hvorfor og hvordan Vores Elnet A/S behandler personoplysninger. Derudover beskriver den, hvilke rettigheder

Læs mere

Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle

Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST. Vejledning til at sende post via E-boks, se på side 3 FELTER MED SKAL UDFYLDES - BLANKETTEN

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) Kontaktperson: Charlotte Olesen Adresse: Dæmningen 58, 7100 Vejle Telefon: 75724688

Læs mere

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning?

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? Synsattest for jernbanepersonale Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Stilling: Arbejdsgiver: A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge, oplyses årsag samt hvornår: B: Anvender du briller eller kontaktlinser?

Læs mere

De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen

De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen Version Dato Ændret af Godkendt af 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 4 2. Kontaktansvarlig...

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1.

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1. PRIVATLIVSPOLITIK Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S Version 1.0 april 2018 Som dataansvarlig virksomhed gør vi opmærksom på, at vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi

Læs mere

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre. Indskrivning

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre. Indskrivning KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre I Københavns Kommune sker indskrivningen til skolestart i august 2016 fra den 26. oktober til den 22. november 2015. I denne periode skal du opskrive dit

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele

Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester. I vores persondatapolitik

Læs mere

KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S Kohaven Kerteminde CVR-nr Kundeservice:

KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S Kohaven Kerteminde CVR-nr Kundeservice: Side 1 af 6 Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos vores 5 forskellige selskaber der repræsenterer: Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S Kerteminde Forsyning - Vand

Læs mere

Privatlivspolitik Aktive og forhenværende kunder hos Bornholms Spildevand A/S

Privatlivspolitik Aktive og forhenværende kunder hos Bornholms Spildevand A/S Bornholms Spildevand A/S CVR DK 31 58 22 29 Industrivej 1 3700 Rønne Telefon 56 900 000 www.beof.dk beof@beof.dk Nordea 4720 4811183288 IBAN DK44 3000 4811 1832 88 BIC/SWIFT DABADKKK Privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik. Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning. Indholdsfortegnelse

Privatlivspolitik. Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning. Indholdsfortegnelse Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning Indholdsfortegnelse Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os... 2 Kontakt vedrørende databeskyttelse... 2 Vores behandlinger af personoplysninger...

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Revideret privatlivspolitik for politikere Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Side 1 af 5 I denne privatlivspolitik

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse AS3 4. Asylkontor AS3_da_090518 Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse Hvis din ægtefælle eller myndige børn (18 år eller derover) også ønsker at søge, skal de udfylde deres egen ansøgning.

Læs mere

Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej

Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej Naurvej maj 2018 Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Grundejerforeningen Naurvej, herefter Foreningen behandler personoplysninger om

Læs mere

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at PRIVATLIVSPOLITIK Det er vigtigt for FloodFrame A/S ( FloodFrame ), at du føler dig tryg ved at overlade persondata til os. Det er derfor også vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger FloodFrame

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder. Privatlivspolitik Aktive og forhenværende kunder hos Biokraft A/S Version 1.1. juni 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi

Læs mere

Vigtig Ny lov om persondata, se side 2-5. Oplysningsskema også vedhæftet i særskilt fil.

Vigtig Ny lov om persondata, se side 2-5. Oplysningsskema også vedhæftet i særskilt fil. 23. Maj 2018 Uge 21 Majfest Lørdag den 26/5 kl. 10.15. Dagen starter med hovedfag for alle klasser, mens 6. klasses forældre pynter majstangen. Vi håber at vejret er med os, så vi kan nyde dansen om majstangen

Læs mere

1. Oplysningspligt overfor den registrerede hvor oplysningerne indsamles hos den registrerede

1. Oplysningspligt overfor den registrerede hvor oplysningerne indsamles hos den registrerede RETNIGSLINJER OM SIKRING AF REGISTREREDES RETTIGHEDER IHT. DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev CVR-nummer: 57 24 02 10

Læs mere

Anmeldelse af behandlingsskade

Anmeldelse af behandlingsskade Anmeldelse af behandlingsskade 1. Navn, adresse mv. (skriv af sikkerhedshensyn venligst dit navn og CPR-nr. på alle sider) Fornavn(e): Efternavn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobilnummer: Stilling/job

Læs mere

Person- og privatlivspolitik

Person- og privatlivspolitik Person- og privatlivspolitik Nedenfor beskrives BORCH Advokaters person- og privatlivspolitik, herunder oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan

Læs mere

Dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig

Dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig Juridisk kontor Regionssekretariatet Skottenborg 26 8800 Viborg Dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig Når regionen behandler oplysninger om dig, har du nogle rettigheder, som vi har

Læs mere

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf.

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf. Persondatapolitik Dataansvarlig ITD Forsikringsmægler A/S Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 38725440 1. Introduktion Denne persondatapolitik (herefter benævnt Politikken") beskriver, hvordan ITD

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.1: Underretning om indsamling af personoplysninger i Elev- og kursistadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Ud over de 697 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2015/2016. Det svarer til niveauet ved sidste års indskrivning.

Ud over de 697 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2015/2016. Det svarer til niveauet ved sidste års indskrivning. GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2016/2017 NOTAT Dato: 7. marts 2016 Indhold Antal indskrevne børn 2016/2017... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til

Læs mere