1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. Juni 2002 samt godkendelse af dagsorden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. Juni 2002 samt godkendelse af dagsorden."

Transkript

1 REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. AUGUST 2002 Til Stede : Hans Asmussen, Mads Houman, Ulla Lund Nielsen, Flemming Lynge Nielsen, Willy Jensen, Peter Eriksen, Kirsten Dysted, Peter Windum, Mie Nørby Larsen og Helle Berg Rasmussen. Afbud fra : Poul-Erik Rasmussen, Jørgen Henriksen. Fraværende : Jesper Henriksen. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. Juni 2002 samt godkendelse af dagsorden. Referatet blev godkendt dog med bemærkning om at udvalgs- trænerlister (jfr. Pkt. 5) skal returneres til ULN indenfor 2-3 dage. Dagsorden til mødet d.d. godkendt. 2. Fastsættelse af mødedatoer for det kommende år. Onsdag den kl Torsdag den kl Torsdag den kl Tirsdag den kl Onsdag den kl Onsdag den kl Torsdag den kl

2 Onsdag den kl Torsdag den kl Generalforsamling fastsat til tirsdag den kl Forretningsorden og arbejdsfordeling. Forretningsordenen, som er vedtaget i April 1998 blev gennemgået og enkelte ændringer blev drøftet. HA vil tilrette udgaven på foreningens hjemmeside. Godkendelsen af den reviderede forretningsorden vil ske på næste hovedbestyrelsesmøde. Arbejdsfordelingen blev ligeledes gennemgået. Ingen ændringer udover at opgaven omkring lede udvalget vedr. KONTAKT-37 ikke hører under sekretæren men derimod under KONTAKT-37 s repræsentant i hovedbestyrelsen. Det skal dog nævnes at referater fra såvel Hovedbestyrelsen som de enkelte afdelinger bør gemmes/arkiveres til senere brug for Lokalhistorisk arkiv. 4. Haltidsplan hverdag / week-end herunder nyt fra cafeteriaudvalg. Haltidsplanen er godkendt for hverdage. Omkring leje af hallen i weekender er det i oplæg til Kulsviergårdens bestyrelse foreslået at Idrætsforeningen ikke skal være bundet af hal-lejen til kl i weekenderne mere om dette i pkt. 8.

3 Cafeteriaudvalget har holdt møde 2/6. kopi af notat fra mødet udleveret. (notatet vedlægges til de fraværende) Opfølgning på udvalgets forslag sker på mødet med Kulsviergårdens bestyrelse den 7/ Konferencen den 14. September 2002 på Hanebjerg. Appetitvækker omkring konferencen er annonceret i KONTAKT-37 i juni-udgaven. FLN og HA laver den endelige indbydelse til konferencen og den efterfølgende trænerlederfest. HA gennemgik dagen i grove træk med henblik på forløbet med både konference og træner-lederfest.. dog uden at røbe nogen spændende detaljer.. 6. Velkomstfolder A.S.G. & I. og møde med trænere og instruktører. Velkomstfolderen er udsendt til DGI og vi har fået flot respons. Folderen skal uddeles til såvel trænere, instruktører og nye medlemmer. Den vil endvidere blive lagt ind på foreningens hjemmeside. HA vil få lavet 1000 stk. så hver træner har mulighed for at uddele til både gl. og nye medlemmer. For at trænere og instruktører kan være påklædt omkring folderen laves et informationsmøde i klubhuset onsdag den 28/8-02 kl ULN laver indbydelse. Efterfølgende vil det blive op til den enkelte afdeling at uddele og informere om folderen til nye trænere.

4 7. Kalenderkoordinering i sognet. PW har deltaget i mødet i Smedens Hus den 13/6. 7 personer var mødt. PW fortalte om mødet og henviste i øvrigt til hans udsendte referat fra mødet. Næste møde er 5/ PW repræsenterer idrætsforeningen. Det aftaltes at hver enkelt afdeling sender en liste over deres større arrangementer direkte til Thomas Pedersen på mail : eller på adressen Ternevej Ny samarbejdsaftale med Kulsviergården (udkast vedlagt dagsordenen). Udkastet drøftet. Klublokalet/cafeteriet må kun benyttes til idtrætslige formål og Kulsviergården har ret til brug af lokalet udenfor idrætstid. En væsentlig ændring vil blive at Idrætsforeningen ikke er bundet til aftalen om at benytte hallen i hver weekend til kl Samarbejdsaftalen skal drøftes med kulsviergården på mødet onsdag den 7/8-02 kl Revideret udkast til brug ved ovenstående møde er vedlagt referatet. Rettelser er markeret med Kursiv.

5 9. Idtrætsskadekursus den 4. og 11. September MNL oplyste at der var 16 personer tilmeldt de fleste repræsenteret fra gymnastikafdelingen. MNL indstiller til at hovedbestyrelsen betaler deltagernes egenbetaling til kurset, som andrager kr. 200,- p.r person. I alt kr ,-. Dette godkendt. 10. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand: - Indbydelse fra FIF til 100 års jubilæum. Ingen deltog. - Kursuskalender fra DGI vedr. efterårskurser er indgået endvidere også modtaget i de enkelte afdelinger. - Lokalplansforslag om vejændring i Tulstrup ingen interesse for Idrætsforeningen. Næstfm: Sekr.: Kasserer : 11. Kort orientering fra afdelinger og udvalg.

6 Badminton : Skydning: Skytterne har afholdt Kulsvierstævne. 11 foreninger deltog Flot. Kulsv.g. : Henrik Gram er indtrådt i bestyrelsen efter HA. PER er repræsentant for idtrætsforeningen i Kulsviergårdens bestyrelse. Lørdag den 31/8-02 vil der være en PR dag for Kulsviergården. FogS : Fodbold: Holdende er under opstart 1. holdet blev nr. 2 i dette års Hillerød Cup Flot. Teater : Både børnetetater og ungdomsteater er startet med prøverne på deres opførelser. Teaterafdelingen skal have en teaterfamiliedag den 11/8-02 hvor starten vil blive med åbning af afdelingens nye garderobe på baunetgården. FLN fortalte endv. om afdelingens deltagelse ved L2002 på Bornholm. Kontakt-37/ Internet : Augustnr. udkommer indenfor et par dage. Evt. udblivelse af bladet skal ske til Per og Lillian Thomsen.

7 PW undersøger stadig om der skulle være andre og billigere muligheder for trykning hvor bladet kan fremsendes pr. mail. Støttefor. : Der afholdes formegentlig møde i september md. HA kontakter de involdverede parter. Gymnastik: Trænere og hjælpetrænere er på plads for ALLE hold Flot. MNL spurgte til foreningens syn på den netop bekendtgjorte dom omkring KODA-afgifter. Det aftaltes at vi afventede nærmere regler fra Amtsforeningen. Tennis : Er i fuld gang med klubmesterskaberne afsluttes den 17 og 18/8-02. Tennis har generalforsamling den 29/8-02 Der har været en tilgang i antallet af nye medlemmer Flot. Men desv. En nedgang i deltagerantallet ved sociale arrangementer ÆV Byfest : Der vil ikke blive nogen deltagelse på dette års kræmmermarked. Banko : Flot fremmøde i sidste periode. Håndbold : Starter op nu og pt. er der nok børn til et børnehold til september.

8 Ungdom : Årets idrætslejr blev aflyst i år pga for lille tilslutning (17 pers.) Klubhus: PW drøfter stadig med Coca-Cola omkring automat i klubhuset. Der er ingen forpligtelser overfor foreningen. HA fortalte at der har været indbrud i juni md. Stjålet ca. 180,- fra møntautomaten. Skader opgjoprt til ca ,- - surt. Knud B. ønsker tilbagemelding om hvem der har nøgler til klubhuset. HA undersøger med Knud om listerne fra tidligere år ikke stadig er gældende. ULN undersøger med kommunen om der kan leveres et antal cykelstativer til placering ved klubhuset, så cyklerne ikke stilles foran opslagstavler, døre mv. Juletræ : 12. Åbent for tilføjelser. 13. Eventuelt.

9 Vi sender blomster i forbindelse med sygdom til Jørgen Vilstrup og Ole Steen. Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 11. September 2002 kl Mødet hævet kl HBR

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 11. SEPTEMBER 2002

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 11. SEPTEMBER 2002 REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 11. SEPTEMBER 2002 Til Stede : Hans Asmussen, Mads Houman, Ulla Lund Nielsen, Flemming Lynge Nielsen, Peter Eriksen, Kirsten Dysted, Peter Windum, Jørgen Henriksen og

Læs mere

Til stede: Gitte Siezing, Hans Asmussen, Mads Hovmann, Flemming Lynge, Peter Windum,

Til stede: Gitte Siezing, Hans Asmussen, Mads Hovmann, Flemming Lynge, Peter Windum, REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. Marts 2001 Til stede: Gitte Siezing, Hans Asmussen, Mads Hovmann, Flemming Lynge, Peter Windum, Birgitte Kjems, Hans Christian Hæsum Petersen, Kirsten Dysted og Ulla

Læs mere

Til Stede : Hans Asmussen, Ulla Lund Nielsen, Peter Windum, Jørgen Henriksen, Mie Nørby Larsen og Helle Berg Rasmussen.

Til Stede : Hans Asmussen, Ulla Lund Nielsen, Peter Windum, Jørgen Henriksen, Mie Nørby Larsen og Helle Berg Rasmussen. REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 3. OKTOBER 2002 Til Stede : Hans Asmussen, Ulla Lund Nielsen, Peter Windum, Jørgen Henriksen, Mie Nørby Larsen og Helle Berg Rasmussen. Afbud fra : Poul Erik Rasmussen,

Læs mere

Elsebeth Riemann (ER) mødte til den årlige drøftelse af samarbejdet mellem Alsønderup Skole og Idrætsforeningen.

Elsebeth Riemann (ER) mødte til den årlige drøftelse af samarbejdet mellem Alsønderup Skole og Idrætsforeningen. REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 1. OKTOBER 2003 Til stede : Hans Asmussen, Jørgen Sommer, Pia Andersen, Villy Rasmussen, Peter Eriksen, Ulla Lund Nielsen, Inge Holding, Peter Windum, Flemming Lynge

Læs mere

Det er tidligere af hovedbestyrelsen besluttet, at holdsport skal prioriteres før individuel sport. Denne prioritering er stadig gældende.

Det er tidligere af hovedbestyrelsen besluttet, at holdsport skal prioriteres før individuel sport. Denne prioritering er stadig gældende. REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 13. NOVEMBER 2003 Til stede : Hans Asmussen, Peter Windum, Inge Holding, Pia Andersen, Jørgen Sommer, Flemming Lynge Nielsen, Mads Houmann, Peter Eriksen, Mie Nørby

Læs mere

Til stede: Gitte Siezing, Hans Asmussen, Poul Erik Rasmussen, Mads Hovmann, Flemming Lynge

Til stede: Gitte Siezing, Hans Asmussen, Poul Erik Rasmussen, Mads Hovmann, Flemming Lynge REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 1. FEBRUAR 2001 Til stede: Gitte Siezing, Hans Asmussen, Poul Erik Rasmussen, Mads Hovmann, Flemming Lynge Nielsen, Merete Henriksen, Jørgen Henriksen, Hans Christian

Læs mere

1. Tilbagemelding fra sidste møde af Lene Wiehe og Jesper Sydney fra DGI, Frederiksborg Amt.

1. Tilbagemelding fra sidste møde af Lene Wiehe og Jesper Sydney fra DGI, Frederiksborg Amt. 5 Maj 2005 Til stede: Hans Asmussen, Ulla Lund Nielsen, Ane Blom, Mads Houmann, Martin Frilander, Anne-Line Vest, Ole Hansen, Pia Andersen, Gitte Hein, Inge Holding, Hans Rasmussen og Helle Berg Rasmussen

Læs mere

Tilstede: Tania Madsen, Tina Folkmann, Heidi Liljedahl, Peter Windum, Merete Andersen, Elisa Shjønemann & Simon Jeppesen

Tilstede: Tania Madsen, Tina Folkmann, Heidi Liljedahl, Peter Windum, Merete Andersen, Elisa Shjønemann & Simon Jeppesen Referat Hovedbestyrelsesmøde Mandag den 20. April. 2015 Tilstede: Tania Madsen, Tina Folkmann, Heidi Liljedahl, Peter Windum, Merete Andersen, Elisa Shjønemann & Simon Jeppesen Afbud: Nikolaj Madsen og

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 14. marts 2017 kl. 18 i klubhuset

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 14. marts 2017 kl. 18 i klubhuset Referat Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 14. marts 2017 kl. 18 i klubhuset Tilstede: Peter Windum (HB), Heidi Liljedahl (HB), Margit Enevoldsen (Tennis), Nicolaj Lyng Madsen (Fodbold), Jacob Bertelsen

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 19. april 2017 kl. 18 i klubhuset

Referat. Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 19. april 2017 kl. 18 i klubhuset Referat Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 19. april 2017 kl. 18 i klubhuset Tilstede: Peter Windum (HB), Merete Klem Andersen (Tennis), Nicolaj Lyng Madsen (Fodbold), Rikke Jensbøl (Rulleskøjteafd.), Lise

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde + julefrokost med afdelingerne torsdag den 29. november 2018 kl. 18 hos Peter på Lyngbakken 1

Referat. Hovedbestyrelsesmøde + julefrokost med afdelingerne torsdag den 29. november 2018 kl. 18 hos Peter på Lyngbakken 1 Referat Hovedbestyrelsesmøde + julefrokost med afdelingerne torsdag den 29. november 2018 kl. 18 hos Peter på Lyngbakken 1 Tilstede: Peter Windum (HB), Margit Hjort Enevoldsen (Tennis), Rikke Jensbøl (Rulleskøjter),

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 6. marts 2013 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Flemming Kristensen, Poul Andersen, Evy Jørgensen

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 6. marts 2013 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Flemming Kristensen, Poul Andersen, Evy Jørgensen indkaldes hermed til onsdag den 6. marts 2013. Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 6. marts 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Flemming Kristensen, Poul Andersen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. af møde den 3. februar 2014 kl i Paraplyen

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. af møde den 3. februar 2014 kl i Paraplyen Ældrerådet i Halsnæs Kommune af møde den kl. 09.15 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Kirsten Jørgensen ( ) næstformand Vibeke Frej ( ) Ella Bertelsen ( ) Mogens Lehd Pedersen ( ) Lillian Skjødt

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Godkendelse af referat fra , og dagens dagsorden. Referatet fra mødet i forretningsudvalget d. 9. december 2016 blev godkendt.

Godkendelse af referat fra , og dagens dagsorden. Referatet fra mødet i forretningsudvalget d. 9. december 2016 blev godkendt. FK Odsherred Forretningsudvalget Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 13. februar 2017 kl. 19.00 i mødelokalet i hallen i Vig. Tilstede: Torben Møller. Pia Sanggaard. Henrik Søborg. Lone Nielsen.

Læs mere

Generalforsamling i Ensted Idrætsforening torsdag den 28. februar 2019

Generalforsamling i Ensted Idrætsforening torsdag den 28. februar 2019 Generalforsamling i Ensted Idrætsforening torsdag den 28. februar 2019 Dagsorden 1. Valg af dirigent. Else Gehrke valgt 2. Valg af protokolfører. Lars Damkjær valgt 3. Beretning om foreningens virke ved

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 29. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 29. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale A, Administrationsbygningen Nørager, Jernbanegade 9, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Niels Ove Mikkelsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

ASGI Hovedbestyrelsesmøde

ASGI Hovedbestyrelsesmøde ASGI Hovedbestyrelsesmøde 27 Februar 2018 : 18.00 21.00 i Klubhuset Deltagere: HB: Pia Rugh Andersen, Tina Folkmann, Christian Bruun Jensen (referat) og Peter Windum Skydning: afbud Gymnastik: Lise Frederiksen

Læs mere

Referat Side 1 Vedr: Vejby Lokalråd

Referat Side 1 Vedr: Vejby Lokalråd Referat Side 1 Deltagere: Erik, Citta, Mie, Niels Jørgen, Bent, Nanna, Anne, Ulla, Lis og Bente. Afbud fra Gustaf. Fraværende: Kirsten og Henrik. Niels Jørgen skal gå kl. ca. 20. Referat fra møde i Vejby

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Afbud: Torben, Badminton Bornholm Karl Chr. Thomsen, Kurt Wiell og Jeanette Lund Clausen deltog først dag 2

Afbud: Torben, Badminton Bornholm Karl Chr. Thomsen, Kurt Wiell og Jeanette Lund Clausen deltog først dag 2 Referat HB 01 15. 16. juni 2012 Hotel Scandic Odense Afbud: Torben, Badminton Bornholm Karl Chr. Thomsen, Kurt Wiell og Jeanette Lund Clausen deltog først dag 2 Dagsorden 00.00 Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Åbent.

Referat Bestyrelsesmøde Åbent. GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT Referat Bestyrelsesmøde t. Møde Deltagere Afbud Referent Torsdag, den 07. februar 2019, kl. 17:45 Bestyrelsen: Jørgen Jæger Pedersen (JJP) Jørgen Rasmussen (JR) Inge Lise Hummelgaard

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Der blev udleveret blanket til klubhusbidrag for 2011 skal afleveres til Frederik hurtigst muligt.

Der blev udleveret blanket til klubhusbidrag for 2011 skal afleveres til Frederik hurtigst muligt. Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ http://www.hpti.dk 4. januar 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde tirsdag d. 29. november 2011 kl. 17.30 i klubhuset Tilstede: Kim,

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat Civilsamfundsudvalget

Referat Civilsamfundsudvalget Referat Mødedato: 26. august 2015 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Anne Møllegaard Mortensen Hans Stavnsager Kristian Nielsen Helene Jakobsen Bjarne Ibsen Jakob

Læs mere

Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09

Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09 Glostrup, den 25. september 2018 Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09 Mødeart: Mødested: Mødetid: Bestyrelsesmøde Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup kl. 17.00 efter mødet serveres tapas Deltagere: Nikolaj

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Der forelå referater til godkendelse fra bestyrelsens møder den 9. maj 2012.

Der forelå referater til godkendelse fra bestyrelsens møder den 9. maj 2012. Bestyrelsesmøde, onsdag den 23. maj 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Birthe Hansen Leif Poulsen Steen Valentin Kurt Johannsen Erling Sandbeck ES

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tid: Tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.15 21.25 Sted: Til stede: Afbud: Bestyrelseslokalet Bue Kjems, Claus Bech, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Tom Gudmandsen, Michael Bartholdy,

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 Dagsorden:

Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 Dagsorden: Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 -------------------- o ----------------- Mødedato: mandag 20/8 2018 kl. 16,30. Mødested: Havnekontoret Skakkesholm

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: - 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 44 sprotokol fra sidste møde 3 45

Læs mere

Referat af skydeudvalgsmøde d. 14. april 2015

Referat af skydeudvalgsmøde d. 14. april 2015 torsdag den 23. april 201 Referat af skydeudvalgsmøde d. 14. april 201 Til stede Skydeudvalget: Dorthe Overgaard Pedersen Andreas Gradischnig Peter Vester-Fabrin Svend Bodilsen DGI: Gitte Henriksen Dagsorden

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Referat Skolebestyrelsesmøde i Distrikt Øst

Referat Skolebestyrelsesmøde i Distrikt Øst Mødedato, sted og -tid: Deltagere: Mødeinformation Fraværende: Tirsdag den 12. december 2017, kl 17.30 19.30 på Rødbyafdelingen, Byskolevej 1, 4970 Rødby. Der serveres et let måltid samt vand, kaffe og

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

Seniorforeningen Told & Skat 21. juni 2016

Seniorforeningen Told & Skat 21. juni 2016 Seniorforeningen Told & Skat 21. juni 2016 www.dts.dk/senior Formand Bjørn Wikkelsøe Jensen Elsegårde Skovvej 12 8400 Ebeltoft Mobil 2147 4065 e-mail: bwjj@mail.dk Til Bestyrelsen, suppleanter, revisorer

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING Den 8. marts 2018 kl i Lyngbowl (spisning først). Referatnotater:

Referat fra GENERALFORSAMLING Den 8. marts 2018 kl i Lyngbowl (spisning først). Referatnotater: GRINDSTED BADMINTONKLUB 7200 GRINDSTED Punkter på dagsordenen: Deltagere: Referat fra GENERALFORSAMLING Den 8. marts 2018 kl. 19.00 i Lyngbowl (spisning først). Referatnotater: Antal: 20 til stede Formand

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 27. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. Afbud Fraværende

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2017 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 04. februar 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2017 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 04. februar 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB04 2016/2017 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 04. februar 2017 i Ceres Park & Arena Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Kl. 10:00-15:00 (mødet slut kl.15.20) Deltagere René Toft, Formand

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011.

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. 1. Præsentation. Hvem er mødt op? Vi skal have opdateret listen

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

LUI GENERALFORSAMLING. 31. marts 2016

LUI GENERALFORSAMLING. 31. marts 2016 LUI GENERALFORSAMLING 31. marts 2016 GENERALFORSAMLING 31. MARTS 2016 DAGSORDEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Valg af dirigent Foreningens beretning Planer for næste års aktiviteter Afdelingernes

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. oktober 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D: 5.2.11 HOS LOTTE

REFERAT BESTYRELSESMØDE D: 5.2.11 HOS LOTTE REFERAT BESTYRELSESMØDE D: 5.2.11 HOS LOTTE Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Sisse Dahlin, Liselotte Månsson, Lotte W. Dahlin og Louise Nielsen Afbud: Kirstine Rasmussen, Benice Nielsen Godkendelse

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 16-12-2016 Mødetid: 10:00 til 13:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Christian Sørensen Fraværende: Referent: Niels Nielsen Punkt

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 22. september 2016.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 22. september 2016. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 25. september

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 23. april 2014 kl. 19.00 22.20 i Borgerhuset Referat Afbud: Ole Rebien, Jørgen Mogensen, Stine Andersen og Dennis Lund. Ole Høegh deltog fra kl. 20. 24/2014: Godkendelse

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april 2016 Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde: Mandag den 25. april 2016 kl. 19.30 Mødet afholdes i HEI Hallen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Medlemmernes kvarter 3.

Læs mere

Vedtægterne blev godkendt. Skoleledernes Samråd har ændret navn til Roskilde Campus, så navnet ændres i vedtægterne.

Vedtægterne blev godkendt. Skoleledernes Samråd har ændret navn til Roskilde Campus, så navnet ændres i vedtægterne. Elite- og Talentrådet Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat

Læs mere

Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden:

Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden: Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2018 -------------------- o ----------------- Mødedato: Tirsdag 19. juni 2018 kl. 16,30. Mødested: Havnekontoret

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Deltagere: Sigfred, Jette, Christian, Steen, Bent, Carl, Henrik, Knud, Poul, Lise, Kirsten, Ingerlise, Jesper, Torben

Deltagere: Sigfred, Jette, Christian, Steen, Bent, Carl, Henrik, Knud, Poul, Lise, Kirsten, Ingerlise, Jesper, Torben Menighedsrådsmøde nr. 333, 9.12.2015 kl. 19.00 Indleder: Kirsten Sejthen Deltagere: Sigfred, Jette, Christian, Steen, Bent, Carl, Henrik, Knud, Poul, Lise, Kirsten, Ingerlise, Jesper, Torben Afbud: Mie,

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 7. april 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Kirsten Jørgensen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) Lillian Skjødt

Læs mere

Referat Side 1 Vedr: Vejby Lokalråd

Referat Side 1 Vedr: Vejby Lokalråd Referat Side 1 Deltagere: Erik, Citta, Mie, Anne, Gustaf, Bent, Ulla, Lis, Michael og Bente. Afbud fra Ulrik og Niels Jørgen. Fraværende: Nanna og repræsentant fra Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

Læs mere

7200 GRINDSTED t. Referat fra udvidet bestyrelsesmøde Den 4. juni 2018 Kl hos Erik Thøgersen Referatnotater: Punkter på dagsordenen: Deltagere:

7200 GRINDSTED t. Referat fra udvidet bestyrelsesmøde Den 4. juni 2018 Kl hos Erik Thøgersen Referatnotater: Punkter på dagsordenen: Deltagere: GRINDSTED BADMINTONKLUB 7200 GRINDSTED t Punkter på dagsordenen: Deltagere: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra d. 15.02.17, samt fra november og december 3. Opfølgning fra seneste

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr. 14

EKIF Bestyrelsesmøde nr. 14 EKIF Bestyrelsesmøde nr. 14 d. 10/5 2017 REFERAT Deltagere: Casper, Tommy (fodbold), Ann, Majbrit og Susan (håndbold), Teddy (badminton), Ib. F.N., Vi starter mødet med et oplæg omkring E sport ved Dan

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Referat Ældrerådet. Indkaldelse. Mødedato: 10. januar Tidspunkt: 08:30. Mødenr.: Sted: M103 og M104 Gislev, Faaborgvej 19.

Referat Ældrerådet. Indkaldelse. Mødedato: 10. januar Tidspunkt: 08:30. Mødenr.: Sted: M103 og M104 Gislev, Faaborgvej 19. Referat Mødedato: 10. januar 2019 Tidspunkt: 08:30 Mødenr.: Sted: M103 og M104 Gislev, Faaborgvej 19. Deltagere: Indkaldelse Henning Spangsberg Hanne Storm Poul Skrubbeltrang Palle Bjerre Anne D. Appe

Læs mere

To do liste På hvert bestyrelsesmøde gennemgås to do listen og der følges op på evt. mangler ift. denne.

To do liste På hvert bestyrelsesmøde gennemgås to do listen og der følges op på evt. mangler ift. denne. GIF Forretningsorden 13. sep. 2018 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Ordinære bestyrelsesmøder afholdes 1. gang hver måned, dog undtagen juli, med regelmæssige intervaller

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr. 1 (19)

EKIF Bestyrelsesmøde nr. 1 (19) EKIF Bestyrelsesmøde nr. 1 (19) d. 15.01 16 REFERAT Deltagere: Casper, Tommy og Thore (fodbold), Anne Marie, Majbrit og Susan (håndbold), Marcus (badminton), Ib F. N. Ann Referat ifølge dagsorden: Velkommen

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Kim Walther Andreasen, Merete Kragh, Rie Hestehave, Anette Linderstrøm. 22/17 17/ Valg af dirigent til at lede mødet 3

Kim Walther Andreasen, Merete Kragh, Rie Hestehave, Anette Linderstrøm. 22/17 17/ Valg af dirigent til at lede mødet 3 REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 06.04.2017 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Fremmødte suppleanter: Ikke tilstede: Anita Gudmundsson, Ann-Mari Simonsen,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Referat Ældrerådet. Indkaldelse. Mødedato: 14. februar Tidspunkt: 08:30. Mødenr.: Deltagere:

Referat Ældrerådet. Indkaldelse. Mødedato: 14. februar Tidspunkt: 08:30. Mødenr.: Deltagere: Referat Mødedato: 14. februar 2019 Tidspunkt: 08:30 Mødenr.: Sted: Deltagere: M103 Indkaldelse Henning Spangsberg Hanne Storm Poul Skrubbeltrang Palle Bjerre Anne D. Appe Annette Jæger Jørgensen Bjarne

Læs mere

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Lone Feddersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 1. marts 2010 J.nr.: 10/1594 Referat fra møde

Læs mere

Lars Mortensen (Friluftsrådet), Anne-Kathrine Østerby (KFUM-spejderne) og Jørgen Kvist (KFUM-KFUK).

Lars Mortensen (Friluftsrådet), Anne-Kathrine Østerby (KFUM-spejderne) og Jørgen Kvist (KFUM-KFUK). Referat fra Landssamrådsmøde d. 20. januar 2014 Mødested: DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22 2650 Hvidovre Kl. 17.30 18.15 Kl. 18.15 21.30 Aftensmad Landssamrådsmøde Deltagere: Mads Faber Henriksen (DUI-LEG og

Læs mere