Offentligt referat. Selskabsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt referat. Selskabsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Vi spiser kl Mødet starter Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Troels Riis Poulsen Afbud: Knud Rasmussen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres Efter hvert punkt er anført indstiller Kommende arrangementer: 20. juni byggeudvalgsmøde 29. august Advisory Board møde 1. siden sidst pfølgning fra sidste møde: Velkomst nye medlemmer Jan René Petersen bød velkommen til de nye medlemmer og ønskede de genvalgt tillykke med det. Underskriftsblad bilag 1A Underskriftsbladet blev underskrevet på mødet. Adresseliste SB bilag 1B Er der ændringer bedes disse meddelt til Evaluering af repræsentantskabsmøde bilag 1 C Mødet blev evalueret, herunder den nye dirigent. Det blev besluttet at høre Lotte Bundsgaard om hun vil være dirigent igen. Det blev samtidig besluttet, at holde repræsentantsabsmødet på Comwell i Roskilde om muligt. 1

2 2. drøftelse og beslutning 2A: Vedtagelse af forretningsorden for Selskabsbestyrelsen Udkast til forretningsorden vedlægges som bilag 2A. Jens Planck Schmidt har følgende ændringsforslag: Afsnit 10/ Indstilling af nye kandidater... sætningen SB indstiller de nye kandidater, som de mener bedst vil kunne varetage opgaven. Min holdning har hele tiden været, at det er meget uhensigtsmæssigt/respektløst, at SB indstiller (anbefaler) visse kandidater frem for andre. Sætningen kan - efter min mening - udelades, hvilket principielt gælder hele afsnittet, idet forretningsordenen for repræsentantskabet præciserer vilkårene for valg af medlemmer til SB, hvilket overflødiggør beskrivelsen i SB s forretningsorden. Alternativt kan det anføres at: SB kan opstille kandidater på lige fod med andre retmæssige stillere (.. og i forlængelse heraf kunne det overvejes, om det for alle kandidater burde anføres, hvem spilleren/stillerne er). Punktet Diæter m.m.... afsnit Kørsel : Jeg foreslår at 2. sætning ændres til Bestyrelsesmedlemmer, der benytter offentlige transportmidler til møder kan (vælge?) at få dækket omkostninger med billigst mulige transportform efter regning. Ved benyttelse af offentlig transport kan medlemmet få betalt udgift til taxa, hvis det sidste tog/bus er kørt, eller der er uforholdsmæssig lang ventetid. Vedr. indstilling af nye kandidater til selskabsbestyrelsen Forslaget om formen for indstilling af kandidater blev diskuteret. Det blev bl.a. anført, at når der vælges en bestyrelse, er det vigtigt at se på kompetencerne, hvilket indstillingen gerne skulle reflektere. På den anden side blev det fremhævet at det kan virke demotiverende for nye kandidater, hvis nogle indstilles og andre ikke gør. Et argument for at indstille kandidater fra bestyrelsens side er at sikre, at den samlede sum af kvalifikationer bestyrelse besidder, kan sikre på denne måde. Ligeledes kan det forekomme, at der slet ikke kommer kandidater på mødet. Forslagsstilleren fortalte om baggrunden for forslaget. I stedet for at indstille, kan man fremhæve at det er bestyrelsen, der har opstillet det enkelte kandidat. 2

3 Det blev enstemmig besluttet, at tilrette forretningsordenen til ordlyden: SB kan opstille kandidater på lige fod med andre retmæssige stillere. Vedr. diæter Forslaget blev uddybet, og det blev enstemmigt besluttet at tilrette forretningsordenen i henhold til forslaget inkl. vælge. Godkendelse af forretningsordenen Med ovenstående ændringer blev forretningsordenen enstemmigt godkendt. 2B: Vedtagelse af kommissorier for udvalg og valg af medlemmer hertil: 2B-1 Udlejningsudvalg: Udkast til kommissorium vedlægges som bilag 2B-1 Valg af 3 medlemmer til udvalget. Valgt blev: Helene bel, Knud Rasmussen og Tine Sørensen. Kommissoriet blev godkendt. 2B-2 Byggeudvalg: Kommissorium vedlægges som bilag 2B-2 Valg af 2 medlemmer til udvalget, herunder formand. Valgt blev: Helene bel og Jan René Petersen. Jan René Petersen blev valgt som formand. 2B-3 Uddannelsesudvalg: Udkast til kommissorium vedlægges som bilag 2B-3 Valg af 3 medlemmer til udvalget. Valgt blev: Jeanette Nielsen, Henrik Eflund og Chris Warby. Jens Planck Schmidt blev suppleant. 3

4 Kommissoriet blev godkendt. 2B-4 Boligpolitisk gruppe med Roskilde byråd: Kommissorium er vedtaget af Roskilde kommune. Valg af medlem til udvalget. Formand for Ringparken, Æblehaven, Rønnebærparken, og Hedeboparken er automatisk udpeget af Roskilde kommune Jan René Petersen blev valgt til gruppen. 2B-5 FU Forretningsudvalget: Udkast til kommissorium vedlægges som bilag 2B-5 Valg af medlemmer til udvalget. Valgt blev: Robert Gerken Kommissoriet blev godkendt. Forretningsudvalget melder på august-mødet ud, hvordan de fordeler udvagets opgaver mellem sig. 2B-6 Udvalg for trivsel: Udkast til kommisorium vedlægges som bilag 2B-6 Valg af medlemmer til udvalget. Baggrunden for udvalget, som udspringer af den nye strategi, blev præciseret. Valgt blev: Dorthe Pagh, Bodil Nielsen og Henrik Eflund. Knud Rasmussen blev suppleant. Kommissoriet blev med stemmerne 13 stemmer for og 1 imod godkendt, dog således at udvalget kan komme med ændringer eller supplementer på et senere bestyrelsesmøde. Udvalget skal endvidere på førstkommende møde se på, hvorvidt der er behov for afgrænsninger ift. andre udvalg. 4

5 Jens Planck Schmidt ønskede ført til referat, at ordet sammenlægninger ikke hører hjemme i kommissoriet for udvalget, da dette behandles andre steder i selskabet. 2B-7 - Udvalg op til Folketingens Boligaftale: Vedlagt udkast til kommisorium bilag 2B-7 Valg af medlemmer udvalget. Valgt blev: Alice Bang, Jeanette Nielsen og Jan René Petersen Kommissoriet blev godkendt, dog således beboervalgte rettes til beboere. Der blev lagt vægt på, at udvalget også kan mødes og have aktiviteter inden forhandlingerne om boligaftalen påbegyndes. Endvidere kan der laves en happening som opfølgning på vores valgmøde, såfremt Kaare Dybvad bliver Boligminister. 2B-8 Valg til bestyrelse i Køge Kommunes boligsociale helhedsplan Valg af medlem til udvalget Valgt blev: Bodil Nielsen 2C - Mødeplan 2019/20 Mødeplan vedlægges som bilag 2C. Samtidig vedtages årshjul, som fremgår af mødeplanen. Hvilke øvrige punkter ønskes anført? Program for besigtigelsestur er forelagt og fremlægges snarest muligt. Valg til BL skrives ind i mødeplanen i januar måned. Mødet i august ændres til den 26. Mødet den 13. november kan flyttes såfremt boligaftalen behandles tidligere eller på et andet tidspunkt. 5

6 Repræsentantskabsmødet flyttes til torsdag den 28. maj. Mødet starter kl. 17 og der serveres mad fra kl. 16. Emnerne for møderne anføres i utlook-indkaldelserne. Alle skal have gyldigt pas. Send jeres fulde navn, som det står i passet til snarest og senest 25. juni. 2D - Valg af mentorer Valg af mentorer. Valgt blev: Knud i Borup. Bodil, Robert, Henrik, Jens og Chris i hele selskabet. Alice i Roskilde. 3. Godkendelse 3A: Status strategi 2020 (BJ) Rapportering var vedlagt bilag som bilag 3A Godkendelse: Bo supplerede med resultater for de netop gennemførte tilfredshedsundersøgelser. Det blev bemærket, at svarene endnu ikke er analyseret grundigt. På nuværende tidspunkt står det klart, at Boligsøgende Tilfredsheden falder når man går fra at være passiv boligsøgende til aktiv Mange kontakter os telefonisk, når de ikke kan finde svar på hjemmesiden Beboere: En god omtale af deres boligområde er meget vigtigt Det betyder meget, at vi gør det nemt at være beboer Kritik for klagebehandlingen vi kan dokumentere, men ikke løse udfordringerne Husleje og boligens stand er afgørende for tilfredsheden Beboervalgte Vi har rykket os i tilfredshedsmålingerne. Vi er på rette vej. Synsområdet: Her er det naturligt at få klager og utilfredshed Image: Kvaliteten af boligerne (stand). Vi skal være bedre til at fortælle, at det er brugte boliger vi udlejer 6

7 venstående vil blive vigtige bidrag til den kommende kommunikationsstrategi, når de er bearbejdet yderligere. Strategirapporteringen samt ovenstående blev herefter enstemmigt godkendt. 3B: Konference 2020 (BJ) Indstilling var vedlagt som bilag 3B Godkendelse: Som vedtaget af repræsentantskabsmødet, bliver konferencen med overnatning. Indstillingen blev godkendt. Udvalget vælger sted. 3C: Hvordan kan en afdelingsbestyrelse komme i kontakt med selskabets bestyrelse? Alice ønsker en diskussion om, hvordan afdelingsbestyrelserne kan komme i kontakt med selskabsbestyrelsen. Til diskussion/beslutning: Det blev besluttet, at oprette en fælles mailboks for selskabsbestyrelsen. På august-mødet kommer der et oplæg herom. 4. rientering rientering fra FU, direktion og bestyrelsesmedlemmer L 4A: 4B Status på den kommunale sociale vicevært (bestyrelsen har på caféaften den 10/4 ønsket rapportering på ordningen). NB! rapporteringen skal først gives tre måneder efter ordningen er gået i gang. rdningen er nu igangsat. L 4C L 4D 7

8 5. L Indstillinger byggeri. 6. L Eventuelt herunder evaluering af dagens møde: Næste selskabsbestyrelsesmøde 26. august 8

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Afbud: Gæster: Per Bro deltog under punkt 1 L = lukket dagsordenspunkt, hvortil

Læs mere

Vedlagt bilag 1 med input fra bestyrelse og deltagelse ansatte.

Vedlagt bilag 1 med input fra bestyrelse og deltagelse ansatte. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Troels Poulsen. Afbud: Henrik Eflund, Jens Frederiksen. L = lukket dagsordenspunkt,

Læs mere

siden sidst Velkommen til Tine Sørensen Jan Rene bød særlig velkommen til Tine, herunder præsenterede bestyrelsens medlemmer.

siden sidst Velkommen til Tine Sørensen Jan Rene bød særlig velkommen til Tine, herunder præsenterede bestyrelsens medlemmer. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Morten Lykkeberg. Afbud: Jeanette Gottlieb Nielsen, Helene bel L = lukket dagsordenspunkt,

Læs mere

Fotografering af SB til beretningen til Repræsentantskabsmødet. (JBW)

Fotografering af SB til beretningen til Repræsentantskabsmødet. (JBW) Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Per Bro Afbud: Knud Rasmussen, Helene bel, Annette Sørensen, Tine Sørensen L = lukket

Læs mere

Mødet i marts indstilles flyttet til 29/3. og dermed FU møde 17/3 kl

Mødet i marts indstilles flyttet til 29/3. og dermed FU møde 17/3 kl Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Ingen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt,

Læs mere

Offentligt referat. Selskabsbestyrelsesmøde

Offentligt referat. Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og

Læs mere

Evaluering af repræsentantskabsmøde vedlægges som bilag 1.

Evaluering af repræsentantskabsmøde vedlægges som bilag 1. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Per Bro Afbud: Knud Rasmussen, Jens Frederiksen, Helene Obel, Peder fraværende

Læs mere

Prisen pr. deltager er kr. uden deltagelse i middag og overnatning.

Prisen pr. deltager er kr. uden deltagelse i middag og overnatning. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen Afbud: Jeanette G. Nielsen, Amalie Rothman, Gæster: ingen. Kommende arrangementer:

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Endelig dagsorden ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 20. maj 2017 kl Roskilde, den 10. maj 2017

Endelig dagsorden ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 20. maj 2017 kl Roskilde, den 10. maj 2017 Roskilde, den 10. maj 2017 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 11. april 2017 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet?

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet? Konstituerende Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt,

Læs mere

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og

Læs mere

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2.

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Lisbeth Blom, Annette Sørensen, Richard D. Jensen og Henriette Larsen L = lukket dagsordenspunkt,

Læs mere

Flere føler sig inddraget og der er generelt stor tilfredshed med samarbejde og servicen i og med selskabet.

Flere føler sig inddraget og der er generelt stor tilfredshed med samarbejde og servicen i og med selskabet. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Mødet starter 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Troels Riis Poulsen Afbud: Tine Sørensen Gæster: Morten Steffensen (under

Læs mere

Jens: Baggrundsmateriale for vinterberedskab efterspørges. Bo: Det kommer

Jens: Baggrundsmateriale for vinterberedskab efterspørges. Bo: Det kommer Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, ouise B. Thomsen, Anna gik kl. 18.40 Afbud: Gæster: Jonas og Peter fra Kommunikation

Læs mere

Francisco Ortega gennemgik selskabets resultater på det boligsociale område. Tabet i Filosofparken udgjorde i 2009 kr.1,7 mio. og i

Francisco Ortega gennemgik selskabets resultater på det boligsociale område. Tabet i Filosofparken udgjorde i 2009 kr.1,7 mio. og i Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen Afbud: Jeanette Gotlieb, Gæster: Francisco Ortega (Paco), Lotte Helt L = lukket dagsordenspunkt,

Læs mere

Opdateret Forretningsgang ved sygdom mv. vedlægges som bilag 1. Forretningsgangen lægges på SB-området på hjemmesiden.

Opdateret Forretningsgang ved sygdom mv. vedlægges som bilag 1. Forretningsgangen lægges på SB-området på hjemmesiden. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Troels Riis Poulsen Afbud: Henrik Eflund, Annette Sørensen Gæster: Benny Lundgaard,

Læs mere

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen Afbud: Per Pedersen Gæster: Francisco rtega, Karina Mindegaard Referent: Bo Jørgensen

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Forslag til mødedatoer udsendt pr. mail den 28. maj 2013 og vedlagt som bilag 2.

Forslag til mødedatoer udsendt pr. mail den 28. maj 2013 og vedlagt som bilag 2. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Jens Frederiksen L = lukket dagsordenspunkt O = offentligt dagsordenspunkt 1. O Opfølgning fra

Læs mere

I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland.

I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland. Roskilde, den 26. april 2019 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland.

Læs mere

I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland.

I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland. Roskilde, den 11. april 2017 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland.

Læs mere

Koncept for afvikling af fremtidige temamøder om drift bilag 2D Beslutning:

Koncept for afvikling af fremtidige temamøder om drift bilag 2D Beslutning: Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Afbud: Henrik Eflund, Gæster: otte Helt under pkt. 2A = lukket dagsordenspunkt,

Læs mere

Lone Schilling Andersen har bekræftet sin deltagelse i cafemødet 21/3 bestyrelsesevalueringen.

Lone Schilling Andersen har bekræftet sin deltagelse i cafemødet 21/3 bestyrelsesevalueringen. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Troels Riis Poulsen Afbud: Henrik Eflund, Amalie Rothman, Jeanette Gottlieb Gæster: Vilfred

Læs mere

Offentligt referat. Selskabsbestyrelsesmøde

Offentligt referat. Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og

Læs mere

Budgetter for afdelinger, hvor der ikke afholdes afdelingsmøde se liste i bilag 2A Drøftelse og beslutning:

Budgetter for afdelinger, hvor der ikke afholdes afdelingsmøde se liste i bilag 2A Drøftelse og beslutning: Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen Afbud: Gæster: ouise B. Thomsen = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres

Læs mere

2. O Regnskab for den fælles drift og foreløbigt regnskab for Boligselskabet Sjælland. Vedlagt bilag 2 sendes separat fra Louise senere onsdag

2. O Regnskab for den fælles drift og foreløbigt regnskab for Boligselskabet Sjælland. Vedlagt bilag 2 sendes separat fra Louise senere onsdag Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Per Bro Afbud: Mia S. Nielsen, Henrik Eflund, Helene Obel. Gæster: Louise B. Thomsen

Læs mere

Aktiviteter meldes ind til senest ugen før Selskabsbestyrelsesmøde.

Aktiviteter meldes ind til senest ugen før Selskabsbestyrelsesmøde. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning kl. 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: ingen L =

Læs mere

I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland.

I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland. Roskilde, den 13. april 2018 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Afdelingerne har med undtagelse af nedenstående alle godkendt budgetterne:

Afdelingerne har med undtagelse af nedenstående alle godkendt budgetterne: Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard Jensen

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ.

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og

Læs mere

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Afbud: Henrik Eflund, Tine Sørensen, Anna Hansen gik 19.45, Gæster: otte Helt under

Læs mere

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen Afbud: Jeanette Gottlieb Nielsen, Gæster: Louise B. Thomsen til punkt 2A og Jens

Læs mere

Cafemødet - vækst Godt med uformelle rammer, gerne i mindre grupper, find inspirator inden,

Cafemødet - vækst Godt med uformelle rammer, gerne i mindre grupper, find inspirator inden, Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Per Bro deltager til og med punktet indstilling Byggeri. Afbud: Anna Hansen, Chris

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning kl. 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Helene Obel,

Læs mere

Underskuddet indstilles afviklet i forhold til antal lejemål.

Underskuddet indstilles afviklet i forhold til antal lejemål. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Torben Simonsen Afbud: Mia Nielsen, Gæster: Louise Bjerggaard Thomsen deltog under

Læs mere

Ovenstående var indstillet til Selskabsbestyrelsens godkendelse. De fremsendte budgetter og takstblad blev gennemgået.

Ovenstående var indstillet til Selskabsbestyrelsens godkendelse. De fremsendte budgetter og takstblad blev gennemgået. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt, hvortil

Læs mere

Dagsorden. Endelig indkaldelse til ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Roskilde, den 17. maj 2018

Dagsorden. Endelig indkaldelse til ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Roskilde, den 17. maj 2018 Roskilde, den 17. maj 2018 Endelig indkaldelse til ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 23. april 2013 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 16. maj 2013 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 23. april 2013 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

Jrp beklagede, at det ikke fremgik af referatet, at tekst med rødt i referatet er tilføjelser fra Lone Schilling Andersen.

Jrp beklagede, at det ikke fremgik af referatet, at tekst med rødt i referatet er tilføjelser fra Lone Schilling Andersen. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen Afbud: Alice Bang, Jens Frederiksen og Annette Sørensen, Gæster: Francisco Ortega

Læs mere

3. L Gennemgang af revisionsprotokollat v. Benny Lundgaard, PWC. Regnskab for Boligselskabet Sjælland fremsendes fredag som bilag 2.

3. L Gennemgang af revisionsprotokollat v. Benny Lundgaard, PWC. Regnskab for Boligselskabet Sjælland fremsendes fredag som bilag 2. Selskabsbestyrelsesmøde (regnskabsmøde) Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning kl. 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen.

Læs mere

Af hensyn til vores gæst Asger N. Ahmed forstætter vi med punkterne 3 B og 6.

Af hensyn til vores gæst Asger N. Ahmed forstætter vi med punkterne 3 B og 6. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Per Bro Afbud: Anna Hansen, Jeanette Gottlieb Nielsen, Amalie Rothman, Chris Warby

Læs mere

I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland.

I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland. Roskilde, den 27. april 2016 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland.

Læs mere

drøftelse og beslutning 2. 2A Status revisionsprotokol, styringsdialog, statens effektiviseringsmål (DIR) Bilag2A Beslutning:

drøftelse og beslutning 2. 2A Status revisionsprotokol, styringsdialog, statens effektiviseringsmål (DIR) Bilag2A Beslutning: Selskabsbestyrelsesmøde INSP slagterisklen, 4000 Rskilde I skal køre ind fra Jernbanegade ved nr. 21 (Rskilde Arrest), g køre frem til I møder byggepladshegnet. Her parkerer I g bliver mødt af B, sm står

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00 Roskilde, d. 28. maj 2013 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00 på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde. Der blev serveret morgenmad fra kl.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Der afholdes møde med bestyrelsen for at høre om afdelingens oplevelser.

Der afholdes møde med bestyrelsen for at høre om afdelingens oplevelser. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Louise B. Thomsen Afbud: Gæster: Revisor Benny Lundgaard under punkt 2.1 og 2.2

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Roskilde, d. 22. juni 2012 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Der blev

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 23. april 2014 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland

Læs mere

siden sidst 1. O Præsentation af projekt Bo attraktivt og alment v/elever fra Himmelev Gymnasium

siden sidst 1. O Præsentation af projekt Bo attraktivt og alment v/elever fra Himmelev Gymnasium Selskabsbestyrelsesmøde Svogerslev Kro, Svogerslev Hovedgade 45, 4000 Roskilde, 4000 Roskilde Kl. 17.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Afbud: Robert Gerken, Tina Sørensen Gæster: Elever

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Parkvænget 25 Postboks 269 4000 Roskilde Telefon: Fax: Direkte: www.bosj.dk 27. april 2011 46 30 47 00 46 30 47 57 46 30 47 88 I henhold til selskabets

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND REFERAT af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid: Onsdag den 15. december 2010 kl. 16.30 Sted: Afbud: Parkvænget 25, Pavillonerne, Roskilde Bjarne Andersen 10.10.01 Off Opfølgning fra sidste møde

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Kredsbestyrelsen den 10. november 2017

Referat fra møde i Kredsbestyrelsen den 10. november 2017 Ref.: jha Dato: 10. november 2017 Tid: kl. 09:00 11:00 Sted: Hotel Strandtangen Strandvejen 28 7800 Skive Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask (Afbud) Anders Røn Kallesøe Lene Skovsager René Lodal Christensen

Læs mere

Referat. Den 4. marts 2015

Referat. Den 4. marts 2015 Referat Den 4. marts 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 3. marts 2015

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND OFFENTLIGT REFERAT af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid: Sted: Afbud: Tirsdag den 21. september 2010 kl. 18.00 Køgevej 46A, kld., Roskilde Per Pedersen 10.09.01 Opfølgning fra sidste møde Indledningsvist

Læs mere

siden sidst 1. O Besøg Tine M. Sørensen er inviteret som gæst til mødet, idet Mia stopper som SB medlem i dag. Tine havde meldt afbud.

siden sidst 1. O Besøg Tine M. Sørensen er inviteret som gæst til mødet, idet Mia stopper som SB medlem i dag. Tine havde meldt afbud. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Per Bro og Marianne Ahrens Afbud: Jeanette G. Nielsen, gæst: Tina Sørensen L = lukket

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 14. maj 2014 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 23. april 2014 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 15. maj 2013 Referat Den 14. maj 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. april 2012, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. april 2012, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. april 2012, kl. 16,30. Side 18/6 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Aase Andersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 1. oktober 2018 Klokken: Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl spisning kl

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 1. oktober 2018 Klokken: Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl spisning kl Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 1. oktober 2018 Klokken: 17.00 Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl. 17.00 spisning kl. 19.00 Bestyrelsen: init.: Formand Herdis Larsen HL Næstformand Torben Lokjær TL Best.medlem

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann, (ref),

Læs mere

For de afdelinger, hvor der ikke var afholdt møde henvistes til indstilling fremsendt som bilag 2.

For de afdelinger, hvor der ikke var afholdt møde henvistes til indstilling fremsendt som bilag 2. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: 1. Opfølgning fra sidste møde 2. Godkendelse af afdelingsbudgetter Afdelingerne havde med undtagelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.06 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Henning Winther Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018

Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018 Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018 Der var mødt 63 medlemmer af repræsentantskabet inkl. medlemmer af hovedbestyrelsen op til mødet ud af 121 medlemmer. _ Fra hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 27. september 2012

Referat af afdelingsmøde den 27. september 2012 Referat af afdelingsmøde den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for repræsentantskabet

FORRETNINGSORDEN for repræsentantskabet FORRETNINGSORDEN for repræsentantskabet Som retningslinjer for repræsentantskabsmøder gælder sammen med boligselskabets vedtægter følgende bestemmelser: Repræsentantskabets opgaver 1. Repræsentantskabet

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Referat fra konstituerende organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. torsdag den 16. juni 2016 kl

Referat fra konstituerende organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. torsdag den 16. juni 2016 kl Referat fra konstituerende organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa torsdag den 16. juni 2016 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen

Læs mere

referat 1-85 Blågården Afdelingsbestyrelsen Dagsorden Emne Bestyrelsesmøde Dato 1. marts 2016 Sted Mødestedet Blågårds Plads 23 Deltagere

referat 1-85 Blågården Afdelingsbestyrelsen Dagsorden Emne Bestyrelsesmøde Dato 1. marts 2016 Sted Mødestedet Blågårds Plads 23 Deltagere 1-85 Blågården Afdelingsbestyrelsen referat Emne Bestyrelsesmøde Dato 1. marts 2016 Sted Mødestedet Blågårds Plads 23 Deltagere Birna R. Jónsdóttir, Else Marie Wolff, Ibrahim Masri, Hasan Al-Aidi, Sandra

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 5. april 2018, Kl. 17-21 Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ORGANISATIONSBESTYRELSEN ... Kap. 1 ORGANISATIONSBESTYRELSENS BEFØJELSER

FORRETNINGSORDEN FOR ORGANISATIONSBESTYRELSEN ... Kap. 1 ORGANISATIONSBESTYRELSENS BEFØJELSER SILKEBORG BOLIGSELSKAB FORRETNINGSORDEN FOR ORGANISATIONSBESTYRELSEN... Kap. 1 ORGANISATIONSBESTYRELSENS BEFØJELSER 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen forestår den overordnede

Læs mere

Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09

Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09 Glostrup, den 5. oktober 2018 Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09 Mødeart: Mødested: Mødetid: Bestyrelsesmøde Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup kl. 17.00 efter mødet serveres tapas Deltagere: Nikolaj

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Kredit B/14/66. Forretningsorden for Nomineringsudvalget. Indholdsfortegnelse

Kredit B/14/66. Forretningsorden for Nomineringsudvalget. Indholdsfortegnelse Kredit B/14/66 Forretningsorden for Nomineringsudvalget Indholdsfortegnelse 1. Konstituering og formål 2 2. Sammensætning og kompetencer 2 3. Møder 2 4. Bemyndigelse og ressourcer 3 5. Ansvarsområder og

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 757 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 1. september 2016 kl. 16.00 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere