Konceptuelle modeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konceptuelle modeller"

Transkript

1 Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest - Gå hjem møde 25. februar 2015 Civilingeniør Søren Rygaard Lenschow, NIRAS A/S

2 KONCEPTUELLE MODELLER AGENDA Formål med konceptuelle modeller Input til modeller Værktøjer Eksempler: V2 / Videregående undersøgelser Geologi / Hydrogeologi Forureningsudbredelse Transport processer / tidslig udvikling / årstidsvariation Indeklima 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 2

3 FORMÅL - forstå verden visuelt Belyse: Historiske forhold (f. eks. driftsforhold, spild, kloak) Geologi (f.eks. lithologi, stratigrafi, dannelseshistorie) Hydrogeologi (mættet/umættet zone, aquiferer/aquitarder, potentialeforhold/strømningsretninger) Forureningsforhold (f.eks. fri fase, opløste komponenter, poregas) Geokemi (Redoxforhold, ph, ledningsevne) Processer (f.eks. opløselighed, afdampning, matrixdiffusion, årstidsvariation) Spredningsveje, eksponering og risikovurdering (grundvand, indeklima, jordkontakt, recipient) Muligheder for afværge 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 3

4 KONCEPTUELLE MODELLER Beslutningsværktøj: - Kortlægning - Risikovurdering - Beslutning om afværge - Muligheder og design af afværge - Påbud - Due Diligence 15/04/2015 ATV-møde om Konceptuelle modeller 4

5 KONCEPTUELLE MODELLER Beslutningsværktøj: - Kortlægning - Risikovurdering - Beslutning om afværge - Muligheder og design af afværge - Påbud - Due Diligence 15/04/2015 ATV-møde om Konceptuelle modeller 5

6 KONCEPTUELLE MODELLER Beslutningsværktøj: - Kortlægning - Risikovurdering - Beslutning om afværge - Muligheder og design af afværge - Påbud - Due Diligence 15/04/2015 ATV-møde om Konceptuelle modeller 6

7 KONCEPTUELLE MODELLER Beslutningsværktøj: - Kortlægning - Risikovurdering - Beslutning om afværge - Muligheder og design af afværge - Påbud - Due Diligence Hvem er modtageren? Fagperson / specialist Myndighed / bygherre Grundejer / investor Selvforståelse! 15/04/2015 ATV-møde om Konceptuelle modeller 7

8 INPUT TIL MODELLER Skrivebord (Danmarks Jordartskort, Jupiter Databasen m.fl.) Historiske oplysninger (indretning, drift, kloak, kendte spild) Geologi (boringer, overfladeprøver, udgravninger) Pejledata, dataloggere Analyser (Jord, vand, luft) -> fri fase, sorberet, opløst, poreluft High Resolution Tools - Geoprobe/CPT (MIP, LIF, EC, HPT) Geofysiske undersøgelser (MEP, SKY-Tem) 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 8

9 INPUT TIL MODELLER Skrivebord (Danmarks Jordartskort, Jupiter Databasen m.fl.) Historiske oplysninger (indretning, drift, kloak, kendte spild) Geologi (boringer, overfladeprøver, udgravninger) Pejledata, dataloggere Analyser (Jord, vand, luft) -> fri fase, sorberet, opløst, poreluft High Resolution Tools - Geoprobe/CPT (MIP, LIF, EC, HPT) Geofysiske undersøgelser (MEP, Sky Tem) OoM - Orders of Magnitude Verden i størrelsesordener! 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 9

10 LØBENDE PROCES I UNDERSØGELSESFASEN Konceptuelle Kvantitative Stigende antal data og vidensniveau 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 10

11 VÆRKTØJER Pen and Paper Tegneværktøjer Paint CAD CorelDraw MapInfo Modelværktøjer GeoScene3D ROCKWORKS Leapfrog 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 11

12 V2 UNDERSØGELSER - eksempel 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 12

13 GEOLOGI Glacial front Bryozoan limestone! Clay till Clay till 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 13

14 EKSEMPEL GEOLOGI Kgs. Lyngby 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 14

15 GEOLOGI Kgs. Lyngby 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 15

16 GEOLOGI Kgs. Lyngby Fluvial structure-free sand Fluvial cross bedding Meltwater clay 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 16

17 EKSEMPEL GEOLOGI Malling Pesticidforurening fra punktkilde Boringer MEP-profiler SKY TEM data 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 17

18 EKSEMPEL GEOLOGI Malling GeoScene3D SKY TEM data 15/04/2015 NIRAS standard slides 18

19 EKSEMPEL GEOLOGI Malling GeoScene3D MEP Profiler 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 19

20 EKSEMPEL GEOLOGI Malling GeoScene3D 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 20

21 EKSEMPEL GEOLOGI - Tankområde Olieforurening Dykkende fane med forureningskomponenter Boringer i kilde, fane og randområder Geologisk 3D model ROCKWORKS 8 profilsnit 15/04/2015 NIRAS standard slides 21

22 EKSEMPEL GEOLOGI - Tankområde Forekomst af silt og ler i mættet zone 15/04/2015 NIRAS standard slides 22

23 EKSEMPEL GEOLOGI - Tankområde Geologi er årsag til dykkende fane med oliestoffer 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 23

24 FORURENINGSUDBREDELSE - egenskaber Historiske oplysninger -placering, anvendelse, mængder, spild Fri fase DNAPL/LNAPL - massefylde NAPL mobil/residual koncentrationsniveauer, sediment, vandindhold Residual porevand (f.eks. ved pesticidpunktkilder) Grundvandsforurening (opløselighed) Afdampning fra jord (damptryk) Afdampning fra grundvand (Henry s lovkonstant) Mobilitet (sorption log Kow, ph-værdi) Diffusionsprocesser (geologi) Nedbrydning (anaerob / aerob, nedbrydningskoefficienter) Opløselighed >1 mg/l? Log Kow <3,0? Ja Nej Nej Ja Kendskab til stofegenskaber som peger på en potentiel risiko: R-sætninger, ABC-vurdering, tox-data eller andet Ja/ ved ikke Potentiel risiko Stofferne rankes Mindre risiko Mindre risiko Nej Mindre risiko 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 24

25 FORURENINGSUDBREDELSE - Tankområde Kortlægning af residual fri fase (LNAPL) i kildeområde ROCKWORKS Laser Induced Fluorescens (LIF) Vertikal profil af oliemætning Boringer / jordanalyser 15/04/2015 NIRAS standard slides 25

26 FORURENINGSUDBREDELSE - Tankområde Kortlægning af residual fri fase (LNAPL) i kildeområde 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 26

27 FORURENINGSUDBREDELSE Kgs. Lyngby 15/04/ ATV-møde Konceptuelle Modeller

28 FORURENINGSUDBREDELSE Kgs. Lyngby 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 28

29 SPREDNINGVEJE Kgs Lyngby DNAPL? 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 29

30 TRANSPORT PROCESSER / TIDSLIG UDVIKLING Spild Diffusion ind i matrix Tilbage diffusion fra matrix 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 30

31 ÅRSTIDSVARIATION Eksempel fra Arktis Scenarie A Lavt vandspejl 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 31

32 ÅRSTIDSVARIATION Eksempel fra Arktis Scenarie B Højt vandspejl 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 32

33 ÅRSTIDSVARIATION Eksempel fra Arktis Scenarie C Lavt vandspejl frost i jorden/snedække 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 33

34 ÅRSTIDSVARIATION Eksempel fra Arktis Scenarie D Højt vandspejl frost i jorden 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 34

35 INDEKLIMA renseri 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 35

36 INDEKLIMA EKSEMPEL II VVS Kloak 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 36

37 INDEKLIMA EKSEMPEL II Sporgas test Spredning gennem gulv Ventilations dræn 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 37

38 ET STED AT STARTE Jørgensen, I.V., Broholm, M., Bjerg, P., 2010, DNAPL i kildeområdet konceptuelle modeller, karakterisering og estimering af forureningsmasse, DTU Miljø & Region Hovedstaden 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 38

39 TAK TIL Region Syddanmark Region Midtjylland Region Hovedstaden Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse 15/04/2015 ATV-møde Konceptuelle Modeller 39

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler,

Læs mere

Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Afstandskriterier og fanebredder Miljøprojekt nr. 1565, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Redaktion: Tage

Læs mere

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 4 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. INDLEDNING... 3 2.1 Baggrund og formål... 3 2.2 Læsevejledning... 4

Læs mere

Nedbrydningsrate, umættet zone

Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord

Læs mere

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria. ansen, amilla hristiansen, harlotte Scheutz og Mette M. Broholm Udgivelsesår: 2006 Tryk: Vester Kopi,

Læs mere

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015 INDHOLD 2 Leder 3 Så kom JAGG 2.0 endelig 5 Kort info 6 P ressemeddelse - AquaConSoil 2015 7 U dbredelse af gasolieforureninger i grundvandet - erfaringer fra de danske regioner 12 Vækst i jordhåndteringen

Læs mere

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference.

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference. Indhold 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland 4 Indtryk fra Battellekonference i USA 7 Kort info 8 Beregning af indeklimabidrag fra forureninger under bygninger 18 Artikelovervågning Leo Ellgaard 3529

Læs mere

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Titel: Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Forfattere: NIRAS A/S Falkenberg, J.A. Haudrup Milwertz, T. Nielsen, A.

Læs mere

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Torben Højbjerg Jørgensen og Flemming Dahl COWI A/S Neal D. Durant og Leah

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

JORDFORURENING Technology Outlook

JORDFORURENING Technology Outlook JORDFORURENING Technology Outlook Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Anke Oberender, DHI 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG METODER...3 1.1 Generel introduktion til jordforureningsområdet...

Læs mere

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Miljøprojekt Nr. 898 24 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Ole Kiilerich og Lotte Hjerrild Ringkøbing Amt

Læs mere

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne INDHOLD 2 Avancerede molekylærbiologiske metoder til dokumentation af naturlig nedbrydning 8 Flyfoto i 3-D-stereo på skærmen 13 11 år med kvalitetsstyring på jordforureningsområdet 15 Indeklimapåvirkning

Læs mere

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet KEMISKE STOFFER Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Titel: Forfatter: Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Rambøll Danmark A/S Emneord: Grundvand, farlighed,

Læs mere

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger A V J AVJinfo Nr. 6/7-2001 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø, Fax: 3529 8300 Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529 8157 E-mail lak@arf.dk

Læs mere

Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima

Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima Teknologiprogram for jordog grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1590, 2014 Titel: Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer A V J i n f o Nr. 4-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

RemS Brugervejledning

RemS Brugervejledning Region Hovedstaden Koncern Miljø RemS Brugervejledning Beslutningsstøtteværktøj for valg af afværgestrategi overfor jord- og grundvandsforurening. Remediation Strategy for Soil and Groundwater Pollution

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Ideer til fremtidens affaldsdeponering Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Titel: Ideer til fremtidens affaldsdeponering Redaktion: Kurt Ambo Nielsen, KanMiljø Henrik Aktor, Aktor innovation Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere