= [] .. ~~/'.,'!~ Bll = o.a: I MARKED I. !~~!~,!~~~!~~, I C l. b treppe. us sen II 1111 :::::: ~ ~-----Ill ~ I)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "= [] .. ~~/'.,'!~ Bll = o.a: I MARKED I. !~~!~,!~~~!~~, I C l. b treppe. us sen II 1111 :::::: 727033 ~ ~-----Ill ~ I)"

Transkript

1

2 Steen Gammelgard Malmand Kontraktspiller 14ariNIF F0dt 19. marts 1957 Finn Jeppesen 'Malmand Kontraktspiller 23 ar i NIF F0dt 20. februar : II 1111 II ~-----Ill SPORTSMAGASINET Ringstedgade Telf ww GAADtNFAKTA ~ b treppe us sen ~ I) :::::: ~ = []..,., Gratis opmaling og tilbud. ~ ~ ulvtaepper.. ~~/'.,'!~ Bll = v.oie B. Jensen Ramsherred N<estved Tell o.a: I MARKED I!~~!~,!~~~!~~, I C l Torben Johansen Back Kontraktspiller 13 ar i NIF F0dt 25. decembe~ 1,957 Klaus Juliussen Back Kontraktspiller 3ariNIF 2 juniorlandskampe F0dt 1 3. marts

3 Det ertit smating, der fir ekonomien til atv~lte Plankonto- en nyhed, der gor det lettere at fa pengene til at sl:\ til En Plankonto har nemlig indbygget budgerudjrevningskrcdit. Oct bctyder, at vi lreggerud ide m3.nedcr, hvor der er undcrskud pi budgettet. Med en Plankonto betalcr vi de fastc udgiftcr til tiden og tr.:ekker et fast belab hver m3ned pi 10nkontoen. Det er slut med de ekonornisk skrappe maneder. Talmedos og f:l bedte rad. Vi ser en sag fra flere sider og har eksperter inden for alle grene af ekonomien. Det sikrer dig bedre r.id. Fortrel os om dine planer- og lad os sammen fmde den rigtige lesning.... SPAREKASSEN t.1 t;l -sa hardu et problem mindre.l-ilill-lllol-lii;,;l Spec. Nrestved-halst0rkl. - NYHED Kasket T-shirt. B0llehat Tophue lstrik) Halst0rklrede (strik) Tophue/halst0rklrede, sret. Krus m. Nrestved tryk Nal..... Se lvkl rebende kasket- Karl. Selvklre bende Fan-mrerke St0vletaske.... Nrestved-banner Vimpei (Nrestved)- NYH ED. Vi mpel, papir. Kasket, flot gr0n/ hvid.... Udenlandske Fan-ting: Halst0rklrede, satin (eng. klubber).. Halst0rklrede, strik (eng. klubber).. Vim pier, store ltyske og engelske).. Vim pier, sma (tyske og engelske). Emblemer Krus, engelske.... kr. 30, kr. 5, kr. 20, kr. 15. kr. 35. kr. 35, kr. 60, kr. 45, kr. 2, kr. 10, kr. 3, kr. 50, kr. 35, kr. 20, kr. 1, kr. 35,- kr. 20, kr. 30, kr. 20, kr. 15, kr. 10, kr. 20,- Vi tilbyder os med alt indentor ISENKRAM- V)CRKT0J BESLAG- GLAS- PORCEL)CN Kf2JKKENUDSTYR Set. J~rgens ISENKRAM Set. Jf/Jrgens Park 48 v/ Preben Andersen Tlf

4 ff ~OM I \ N~STVED \.. / MARCIPANBR0D VA R EN D E R --S -MA G E R - S M A G E N D E R V A R E R!!! ' Planlaeg turen sam men med SIGFREDS TURISTFART Ny modern~ busser personer~- Telf

5 5 'Fisker' runder kamp nr. 100 Netop nu, hvor deter 10 ar siden Hans Henrik Ditlevsen besluttede sig for at forlade sin barndomsfodboldklub, Karrebre k, til fordel for divisionsklubben i Nrestved, kan den 27-arige forsvarsspiller fejre sit 100-kampsjubilre um. I sidste sreson optradte Hans Henrik kun to gange pa divisionsholdet og denne sreson indledtes da ogsa pa danmarksseri eholdet. Men efter 4-0 nederlaget her pa stadion til KB i maj m aned var der abnet mulighed for et comeback pa klubbens bedst e hold. Et comeback som sku lle vise sig at blive af lrengere varighed. Kampen i dag er 'fi skers' 25. i denne sreson og altsa nr. 100 alt i alt. Den 1/7 sikrede klubben sig politibetj ent Ditlevsens underskrift for efterarssresonen og - nu kuglepennen var fremme - ligeledes pa en kontrakt for den kommende sreson. Og det ma si- ges, at hvis det spil vi har set i langt hovedparten af de 25 kampe i ar, kan fortsrette i 1982, sa va r det en klog disposition af klubben. Hvorfor kulle det gode sp il ikke fortsre tte? Vi il er med at 0nske tillykke med det runde kampantal og haber pa mange gode kampe i fremtiden. BOGF0RINGSARBEJDE? Orden i REG N S KA BERNE? U dft<nelse af HULLEARBEJDE & EDB-K0RSEL? Ja, sa er det ncestved bogf~rings- & revisionskontor revisor normann hansson, 0stergade 25, 4700 nrestved, (03)

6 6 Winner. ~ Skabt afsportsfolk til sporten. Winner. Nytstort sportsnavn. Professionelt sa det ses og feles... Alt i tej, sko og rekvisitter. Drekker aile sportsgrene - ogsa trim og jogging. Bedste kvalitet hele vejen igennem. Skabt i samrad med elitesportsfolk

7 Center Rens Set. JI'ZJrgens Park Peter Bonde Sweeper/ midtbane Kontraktspiller 8~riNIF 1 U- landskamp F0dt 14. februar 1958 Tlf. (03) Ncestved Johnny B0gvad Forsvar/ midtbane Kontraktspiller 1 ~r i NIF 3 U-landskampe F0dt26. juni 1954 THUN-SPORT Set. J0rgens Park Nrestved Erik Nielsen Midtbane Kontraktspiller 6 ~ r i NIF F0dt 16. oktober 1954 Allan Nedergaard Midtbane Kontraktspiller 6 ~ r i NIF 1 Y- og 6 U-landskampe F0dt 12. april 1960 HANDELSBANKEN altid med i billcdet 7

8 Flot brev fra lovens hfmdhrevere Under overskriften 'Vi vinder ba re 8-0 ' bragte N <EStved Tidendes sportsredaktion i fredags, den 25. september. et fornemt I<Eserbrev underskrevet K. Lohmann Hansen og Erik J0rgensen, Politigarden i N<Estved. Brevet fyldte det meste af en spalte og gav N <EStved- spill ern e og klubben den bedste opbakn ing, der kan t<enkes, forud fo r aftenens returopg0r i U E FA-turneringen mod PSV Eindhove n. Fra klu bbens side vii vi gerne takke for det p<e ne ind I<Eg, som var meget opmuntrende. - ' En kostbar 0ret<Eve til N<Estveds fodboldhold'. Det skal man IeEse i N<Estved Tidende den 17. september 81, og sa endda pa forsiden, udelukkende motiveret med, at vi tabte 7-0 i Eindhoven. Du skal ikke V<E re urolig, Arne Gr0nborg (N<Estveds kasserer). Vi sl ar dem da bare. 8-0 herude pa onsdag. Vore spillere er nemlig gode, meget gode. Ellers havde vi ikke den fine placerin g i 1. division ig en i ar, som ree lt tilf<e idet er. Hoii<Endern e va r bare bedre derned pa deres eget imponerende stadion, og sa var de heldige med at lave 3 mal i de f0rste 20 minuter. At 'fiskeren fra Karreb<E k' ikke fik banket si t gode venstreben sskud ind i nettet hos Pim Doesburg - ja det undrer sam <E nd ham selv endnu - og formentlig ogsa Doesburg. Var dette sket, sa havde vi ikke tabt kampen dernede - ihvertfald ikke med sa mange m al, at Gammelgaard var n0dsaget til at udtale 'det va r fandeme flovt'. Vi var deltager i et I PA- m0de i Belgien, hvor to politikolleger fra 20 Iande var sa ml et under mottoet 'tjene gennem venskab'. Dette var i sig selv en fantastisk oplevelse. m en da nu Hans H enrik Dit levsen g0r det sa godt pa N <Estveds hold. ja, sa ville vi give os se lv endnu en star oplevelse, hvorfor vi k0rte de ca. 100 km til Holland for at hyle/ skrige pa vore spillere. Nu har I cha ncen aile I. der troligt m0- der op, nar K0ge, Herf0lge, og de andre hjemlige hold m0des. Det skal her erkendes, at vi har faet mange gode oplevelser fra vore 1. divisionskampe, men en ka mp med/ mod de holland ske storstjerner er nu noget helt for sig se lv - og rige ligt billetprisen v<erd. Deter jo ikke for ingen ting, at de aile er million<erer. Det bliver vore sikkert ogsa engang, se lv om det va rer I<Enge med de sm a indt<egter, der skal deles fra bl.a. tilskuernes billetpris, men der bliver kna ld pa derude pa stadton pa onsdag, nilr vi vinder med 8-0, det er helt sikkert. - Citat slut. Det ka lder jeg positiv opbakning sa det batter noget. Vi haber at jeres ko llega fra politigarden - Hans Henrik - f~r lejlighed til at 's nyde' Doesburg med et li gesa flot venstrebensskud, som det vi sa i Eindhoven. Endnu engang tak for brevet! Venlig hi lsen S ren Staf H ansen N IF's Prof. Fodbold ApS 8

9 GOD BRUGSKUNST GODT K0KKENGREJ MODERNE KAFFE- OG SPISESTEL Nrestved Fl0deis % Ga i byens gaveforretning GLASMAGASINET Ostenfeldtsvej Nrestve!!l Telefon (03) SPORTSUNGDOMMEN finder deres sko hos Tove's B0rnesko Stort udvalg i kondisko - aim. sko - trcesko og st0vler, fra str ~ )(~ 1 (' r' ~ TOVE'S Baraesko Ramsherred N~estved 03/

10 ~UT. ~ I ( evs-installat0r) I E illansen &son VVS Garanti NA:STVED ApS JERNBANEGADE AFT EN Mont0r BJarne Pedersen Overmont0r Ole Noelsen VVS onstallat0r Jesper Nrested i-tansen [.) ~ 1 I u: , It ~I FYRTE$T '-~~iii ~ins turn - hvor man medes efter kampen Vinhusgade 12 - Telf

11 N<estved ldr<ets-forening Fodbold: Formand: Ole Faus0, arb Sekretan: Svend Styciek, og arb Sekretariat OQ klubhus: NIFs Proff. Fodbold ApS: Formand: Hans Eriksen, arb Kasserer: Arne Gr0nborg, arb Tr<oener: Torben Storm, Holdleder: Gottfred Frederiksen, arb Ri ngstedgade 16 N<f:stved Tlf Brdr. Christensen Kunst og ~gte t~pper Ungdomsafdelingen: Formand: Normann Hansson, arb For<eldreforening: Formand: Bj arne Larsen, Fodboldvennerne: Formand: J0rgen Gundorf, arb N<estved ldr<etspark: Speakerrum: Reklameskilte og h0jttalerreklamen: Tage Mikkelsen, arb Programmet: Produktion: Frede Ibsen, arb Tekst: S0ren Staf Hansen, arb Annoncer: Frank Hemmingsen, Projektering og udf0relse af ail e former for EL- og Vent ilati0nsa nlreg Ugens fodboldsnak med interviews, reporter og resultater er en god optakt til dagens kamp pa stadion. Fodboldsiderne i Ncestved-Biadet 11

12 Velkommen til returopg0r i UEFA-turneringen mellem ~og~ ~~ Vi har i aften forn0jelsen at kunne prcesentere publikum for et af Europas bedste klubhold, PSV Eindhoven. I ncermest flyvende opvisningsstil vandt hollcenderne det f0rste m0de med Ncestved pa det imponerende stadion i Eindhoven for 14 dage siden m ed 7-0, men lad det straks vcere sagt, at holdet pa en 'almindelig' dag ikke er syv mal bedre end sidste scesons danske s01v.vindere. Hvordan man skal definere en 'almindelig' dag er svcert at sige, men lidt mere held kunne man godt have 0nsket for Ncestved-spillernes afslutninger. Gode skud fra Hans Henrik Ditlevsen, Mogens Hansen og Klaus Juliussen kunne godt have fortjent en bedre skcebne, men den rutinerede Pim Doesburg i PSV's mal ville det anderledes. Mere held havde de hollandske angribere i den anden ende af banen, hvor br0drene Rene og Willy van de Kerkhof scorede hver en gang, Hallvar Thoresen og Jung Moo Huh ligeledes hver en og sa endelig tre fuldtrceffere fra den 33-arige landsholdsspiller Ruud Geels. De var gode, men syv mal var i overkanten. 4-1 eller 5-2 kunne have gjort det! I sidste sceson deltog PSV Eindhoven ogsa i U EFA-turneringen. I 1. run de vandt holdet 3-1 pa hjemmebane over Wolverhampton, mens englcenderne i returopg0ret sejrede 1-0. I 2. runde m0dte PSV Hamburger SV fra den tyske Bundesliga. Kampen i Holland endte uafgjort 1-1, mens Hamburg vandt - fortscettes side 25 Undga skandale, ga i Farvemessen, nar du skal male Forretningen med det store udvalg og de sma priser 12

13 .-ltonomien ltoplorm Flere fordele has f #tuiit;fj]... hvor elfers... 1J.

14 Et tilbud til aile der kunne tcenke sig at na sine ma I Fa en 142-konto NU- og ha' ,- kr. i handen allerede om 2 ar! Kortom 142 konto: e 142, - kr. pr. konto pr. md. i opsparingsog afdragsperioden e H0jst 5 konti pr. person e Der skal ikke stilles sikkerhed for lane!. e Og sa beh0ver man ikke at vrere ku nde hos os i forvejen - en opsparing med brug-som-du -vil laneret. Korr. ind og hrzjr ncermere i ~~ NA:STVED IIJ DISKONTOBANK 14

15 S0ndag 5. april: NIF- Hvidovre kl SI'Jndag 12. april: NIF-Viborg kl Mandag 20. april: Vejle- NIF kl SI'Jndag 26. april: N I F- Kastrup kl S0ndag 3. maj: Lyngby- NIF kl Tirsdag 5. maj: Carlsberg Grand-Prix kvartfina!er Onsdag 6. maj: LP-semifinaler SI'Jndag 10. maj: NIF- AGF kl SI'Jndag 17. maj: NIF kl Onsdag 20. maj: NIF- K8 kl S0ndag 24. maj: lkast- NIF kl Torsdag 28. maj: LP-finale S0ndag 3 1. maj: NIF- KI'Jge kl M andag 8. juni: 08- NIF kl Onsdag 10. juni: N I F- Esbjerg kl S0ndag 14. juni: NIF kl Onsdag 17. juni: NIF kl S0ndag 21. juni: H erfi'jige- N IF kl S0ndag 9. aug.: NIF- Lyngby kl S0ndag 16. aug.: AGF- NIF kl Onsdag 19. aug.: LP - 3. om gang S0ndag 23. aug.: NIF kl SI'Jndag 30. aug.: K8- NIF kl Onsdag 2. sep.: LP - 4. om gang SI'Jndag 6. sep.: NIF- Ikast kl SI'Jndag 13. sep.: K0ge- NIF kl Tirsdag 15. sep.: Carlsberg Grand-Prix semifinale S0ndag 20. sep.: NIF- 08 kl S0ndag 27. sep.: Esbjerg- NIF kl Tirsdag 29. sep.: Carlsberg Grand-Prix finale S0ndag 4. okt.: NIF kl S0ndag 11. okt.: Hvidovre- N IF kl L0rdag 17. okt.: 8.93-NIF kl S0ndag 25. okt.: NIF-Herfi'Jige kl S0ndag 1. nov.: Viborg- NIF kl S0ndag 8. nov.: NIF-Vejle kl S0ndag 15. nov.: Kastrup- NIF kl

16 1981 cu cu "'CI M en en... c. >- cu Q LL. M en en cu "'CI :;;; II) en en II) cu Q t:l en - II) cu I'll -= >- a::l Cl Cl... > =.... =..CI ~ en cu :; I'll "' a::l c :::.::: :::.::: :::.::: Ill ~..CI...J 2 0 > > C( a::i a::i a::i w ::c ::c = AGF Esbjerg o-o e 2-1 o o-o Herfslge Hvidovre ~ lkast Kastrup i< Ksge Lyngby Ncestved Vejle Viborg Vandret = hjemme Lodret = ude \{)~ 1:\~. Har Wow du l ~ en Ja. tur i"ll til re)ser i} J.) vaare~ u~,. Naest~ed Solcenter IJ at re,se? ~ i Jernbanegade! '[\'\. :: ~h~;,.:;l '. NJESTVED S0tLCENTER Jernbanegade 27 RING NU MANDAG-FREDAG 9-20 L0RDAG...l1.=13 4 SOLAR lea- ANSIGTSSOL - BRUSE BADE 16

'-----~ I indblresningsfirma. llsolering I. I Loftisolerlng. I til bud pa arbejdet. I I. I Medlem af. 1 beholdere og kecller 1. I gratis unders0gelse,

'-----~ I indblresningsfirma. llsolering I. I Loftisolerlng. I til bud pa arbejdet. I I. I Medlem af. 1 beholdere og kecller 1. I gratis unders0gelse, ,----~ llsolering I I En tillidssag I I I Hulmursisolering I Loftisolerlng ISO-KA:RN skorstene I I Tagunderstrygnlng Facadebehandllng I I Sandblsesning Nyevinduer R~Jr, 1 beholdere og kecller 1 Vi foretager

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 INDHOLD Leder..........................3 U-12, Hold 1: Flot punktum.......4 Herre Senior - LFS + S1..........6 Interview med Anders Due......10

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

FC København - Odense Boldklub

FC København - Odense Boldklub FC København - Odense Boldklub Alt om finalisterne Historiske pokalnoter Interviews anførerne Klubbernes vej til finalen i Parken store fodboldoplevelser Program for DONG Cup-finalen 2002 Torsdag den 9.

Læs mere

www.jbwu.dk Få del i en million Sidste chance for at få del i Gunnar Nu Fondens midler Ungdommen: JBwU s afgørelse af JM 2009 Se side 18

www.jbwu.dk Få del i en million Sidste chance for at få del i Gunnar Nu Fondens midler Ungdommen: JBwU s afgørelse af JM 2009 Se side 18 JBU INFO 26. ÅRGANG NUMMER 17 30. /31. maj 2009 En kendt Statsminister sagde en gang: Man har et standpunkt til man tager et nyt Denne udtalelse, kunne for en gang skyld også bruges af Redaktionen, vi

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

BK ENGHAVEN. Klubblad. Bestyrelsen i BK Enghaven. Flotte Sølvmedaljer af Jette Lillebæk. Han er bare god af Jette Lillebæk

BK ENGHAVEN. Klubblad. Bestyrelsen i BK Enghaven. Flotte Sølvmedaljer af Jette Lillebæk. Han er bare god af Jette Lillebæk Bestyrelsen i BK Enghaven Formand Henning Nielsen Kasserer Inge B. Nielsen Sekretær Jonna Nielsen Seniorleder: Thomas Alrø Udvalgsmedlemmer: Leif Laursen Githa Lorensen Ungdomsleder Brian Jørgensen 1.

Læs mere

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 SATS OG TRYK: Allingham print, Randers Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum Forord fra Freja s Fodboldvenners bestyrelse: Det er ikke mange

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

Udendørstræningen i Glamsbjerg Idrætsforening Glamsbjerg Idrætsforening begynder

Udendørstræningen i Glamsbjerg Idrætsforening Glamsbjerg Idrætsforening begynder Kommunaltidende 12. januar 1983 Generalforsamling Glamsbjerg Idrætsforening og Støtteforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 27. januar 1983 kl. 20.00 i Glamsbjerg Hallens caferteria. Dagsorden

Læs mere

Brøndby IF - FC Midtjylland

Brøndby IF - FC Midtjylland Brøndby IF - FC Midtjylland Anførerne Trupperne Klubberne Vejen til finalen Reglerne for finalen 48 finaler og fightere Pokalminder: Brøndby-Ikast 1989 store fodboldoplevelser Program for DONG Cup-finalen

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Køb & salg Sælges: BSA m22 1937. Som ny, total renoveret og indreg på sorte plader. Se foto. Kr. 34.000,- Kontakt 98 54 60 42

Køb & salg Sælges: BSA m22 1937. Som ny, total renoveret og indreg på sorte plader. Se foto. Kr. 34.000,- Kontakt 98 54 60 42 Aalestrup Klassisk Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer der er i området. Kravet for at man kan optages i klubben er at man har, eller har interesse i, køretøjer

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 Sankt Hans - i år med båltale Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 Næstformand Egon Madsen Tlf. 48 21 02 09 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

Klubblad B77-Bordtennis, april 2015. Nr. 39. B77-BORDTENNIS i fremgang både sportsligt og på medlemssiden. Rekorddeltagelse

Klubblad B77-Bordtennis, april 2015. Nr. 39. B77-BORDTENNIS i fremgang både sportsligt og på medlemssiden. Rekorddeltagelse B77-BORDTENNIS i fremgang både sportsligt og på medlemssiden Rekorddeltagelse B77 Bordtennis havde tilmeldingsrekord til årets junior/senior-mesterskab. OG VI ER STADIG AKTIVE PÅ FACEBOOK Foto: Orientering

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 APRIL 2005 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Ikke

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER NR. 3 2011 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER - Majbrit Sørensen, formand for Hornsyld Kulturforening, blev hyldet som årets Hornsyld-borger. FOTO: Henrik Akselbo. www.hornsyld.dk Nyheder fra Hornsyld

Læs mere

FINTEN Medlemsblad for KFUM s Boldklub, Roskilde September - 2014 - Årgang 44 - nr. 2

FINTEN Medlemsblad for KFUM s Boldklub, Roskilde September - 2014 - Årgang 44 - nr. 2 FINTEN Medlemsblad for KFUM s Boldklub, Roskilde September - 2014 - Årgang 44 - nr. 2 HER BRUGER VI BOLDEN SMÅ SOM STORE, UNGE SOM GAMLE KFUM årgang 03 - en årgang, som vinder næsten alt, hvad de rører

Læs mere

Maria Rasmussen. Tekst & Foto: Michael Ask

Maria Rasmussen. Tekst & Foto: Michael Ask Maria Rasmussen politieuropamester Tekst & Foto: Michael Ask En helt igennem sublim præstation af Maria Rasmussen, Københavns PI, der efter en lidt shaky start spillede sig i form og fik mere og mere selvtillid

Læs mere

FODBOLD I BRØNDBY September 2005 / 22. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com

FODBOLD I BRØNDBY September 2005 / 22. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com FODBOLD I BRØNDBY September 2005 / 22. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com NYE ANSIGTER Det er en Brøndbytrup med flere nye ansigter som har taget hul på mesterskabs-

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE ÅRSRAPPORT SAMT INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens

Læs mere