Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Plejehjemmet Hareskovbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Plejehjemmet Hareskovbo"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsae Kommune Plejehjemmet Hareskovbo Uanmeldt tilsyn måned

2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Opsamling Fysiske rammer Observation på fællesarealer Interviews Interviews med beboere Interview af medarbejder Interview med pårørende Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Præsentation af BDO Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer

3 1 Sammenfatning Opfølgning på udviklingspunkter fra tilsyn 2014: Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på udviklingspunkter fra sidste års tilsyn. Opfølgning på påbud fra tilsyn 2014: Ingen påbud i Fysiske rammer: Der er ingen væsentlige fysiske ændringer sket på plejehjemmet siden sidste tilsyn. Tilsynet oplyses dog om, at der er foretaget organisatoriske, ledelsesmæssige og strukturelle forandringer siden sidste tilsyn, således at plejehjemmet nu er opdelt i 2 afdelinger under daglig ledelse af hver sin afdelinggssygeplejerske. Observation: Tilsynet vurderer, at der på Hareskovbo er stort fokus på at skabe de bedst mulige rammer, aktiviteter og vilkår for beboerne, så beboerne oplever tryghed og trivsel i hverdagen på Plejehjemmet. Medarbejderne er under hele tilsynet tilstede og aktivt sammen med beboerne. Beboerne har meget fine muligheder for træning og aktiviteter. Kommunikationen opleves respektfuld og imødekommende. Interview med beboere: Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt er tilfredse med at bo på Plejehjemmet Hareskovbo. Interview med pårørende: Af interview med pårørende fremgår, at denne er meget tilfreds med selve plejen og medinddragelse på Plejehjemmet Hareskovbo. Den pårørende giver dog samtidig udtryk for, at hendes slægtning ind i mellem føler sig ensom og trist og efterspørger mere samvær og dialog mellem beboere og medarbejdere. Interview med medarbejdere: Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente og har et grundigt kendskab til den enkelte beboer og dennes vaner, ønsker og behov. 3

4 Fokus 2015 Det er tilsynets vurdering, at Plejehjemmet Hareskovbo har fokus på metoder og pædagogik, der kan fremme beboernes rehabiliterende potentiale. Medarbejderne demonstrerer faglig viden og indsigt i beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer og kan give mange eksempler på, hvordan der døgnet igennem er fokus på at medinddrage og understøtte beboernes ressourcer mest muligt. Beboerne har oplevelsen af, at medarbejderne er gode til at motivere beboerne til at udnytte egne ressourcer mest muligt og udtrykker stor tilfredshed med måden dette sker på. I forhold til fokusområde for 2015 foretager tilsynet en vurdering af, hvorvidt det fremgår af handleplaner eller ved dialog med beboerne og deres pårørende, at der arbejdes rehabiliterende med den enkelte beboer. Udviklingspunkter: Ingen udviklingspunkter. Ifølge kommunens tilsynskoncept skal leder af tilbuddet udarbejde en handleplan for hvert enkelt udviklingspunkt og sende denne til fagafdelingen, der har ansvaret med at følge op på udviklingspunkter og handleplaner. Påbud: Ingen påbud. Påbud gives i tilfælde, hvor tilsynet har observeret et eller flere forhold af særlig alvorlig karakter for den enkelte beboer eller ved brud på gældende lovgivning. Tilbuddet skal inden en given tidsfrist udarbejde en handleplan med angivelse af initiativer, til imødekommelse af påbud, herunder en tidsplan, som sendes til den driftsansvarlige afdeling. Det er den driftsansvarlige afdelings ansvar at følge op på påbud og handleplaner med et nyt fokuseret tilsyn inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Ekstra tilsyn skal altid forudgående godkendes af Social- og Sundhedsforvaltningen. Vurdering: Plejehjemmet Hareskovbo vurderes at fungere meget tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den pleje og omsorg, de har behov for. 4

5 Uanmeldt tilsyn dato, tid og medvirkende Dato Tirsdag den 27. oktober 2015, kl Ledelse Tilsynet indledes med et gensidigt orienteringsmøde sammen med forstander og plejehjemmets to afdelingssygeplejersker. Medarbejdere Beboere Tilsynet har endvidere talt med to medarbejdere fra hver sin afdeling, aktivitetsmedarbejdere i Stoppestedet og andre medarbejdere tilsynet har mødt på sin vej rundt på fællesarealerne. Tilsynet har talt med to beboere. Pårørende Tilsynet har talt med en pårørende. 2 Opsamling Opsamling fra sidste tilsyn Udviklingspunkter Udviklingspunkt: Udviklingspunkter Bemærkninger: Der blev givet anbefaling i forhold til udviklingspunkt vedrørende Tilbudsportalen i Emnet udgår af tilsyn for Udviklingspunkt i forhold til at sikre større trivsel og forebygge isolation og ensomhed hos en konkret beboer Udviklingspunkt i forhold til at sikre, at alle medarbejdere er orienteret om aktivitetsafdelingens tilbud, således at medarbejderne i endnu højere grad kan motivere beboerne til deltagelse heri. Kort resumé Udviklingspunktet er imødekommet. Ledelsen oplyser, at der i forhold til den konkrete beboer er iværksat en målrettet og tværfaglig indsats for at inkludere beboeren i plejehjemmets aktiviteter og fremme dennes livskvalitet. Udviklingspunktet er imødekommet. Ledelsen oplyser, at der i alle afsnit samt på kontorerne er ophængt oplysninger om plejehjemmets aktiviteter. Medinddragelse og motivation for deltagelse i socialt samvær har været, og er stadig, et dagligt arbejdspunkt/fokusområde. Leder oplyser endvidere, at medarbejderne i plejen og aktivitetsafdelingen arbejder tæt sammen i hverdagen i bestræbelsen på at afdække og imødekomme den individuelle beboers særlige interesse i forhold til aktiviteter, socialt samvær og adspredelse. Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt op på udviklingspunkter fra tilsynet i Opsamling fra sidste tilsyn Påbud Påbud: Bemærkninger: Kort resumé Ingen påbud. 5

6 3 Fysiske rammer Emne: Ja Nej Bemærkninger: Er de fysiske rammer uændrede siden seneste tilsyn? Udnyttes de fysiske rammer? Understøtter de fysiske rammer det rehabiliterende arbejde? Opbevares personfølsomme oplysninger utilgængeligt for uvedkommende? Er brandudstyr synligt og flugtruter afmærkede? Der er ikke sket væsentlige ændringer i indretning og fysiske rammer på plejeplejehjemmet. Tilsynet observerer beboere i opholdsstuer, på gangarealer, i aktivitetsafdelingen og i spisestuerne i de seks boenheder. Der er hyggeligt samvær i opholdsstuer og spisestuer på tilsynstidspunktet. Morgenmaden er ved at blive indtaget i takt med, at beboerne indfinder sig efter mogenplejen. Tilsynet bemærker, at de fysiske rammer udnyttes godt, og at der er mulighed for at opdele lokalerne til afskærmning. Bordene er opstillet, således at det indbyder til, at borgerne kan have forskellige aktiviteter og tiltag igang i rummene samtidig. Tilsynet observerer lange gangarealer, som er velegnede til træning, og som giver god plads til beboere med kørestol eller rollator. Køkkenerne er velindrettede og indbyder til, at beboerne kan medvirke ved små opgaver som f borddækning og skrælning af frugt. Alle beboere har en beboermappe i egen bolig, hvori blandt andet medicinoplysninger og døgnrytmeplanen opbevares. Tilsynet får oplyst, at beboermappen opbevares på kontoret for de beboere, der ikke ønsker, at beboermappen skal ligge i egen bolig. Der observeres brandalarmer og flugtveje, som er tydeligt markeret. Er rengøringsniveau og vedligehold tilfredsstillende? Kort resumé Rengøringsstandarden på fællesarealerne og i de besøgte boliger er meget tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og indretning på plejeplejehjemmet er afstemt efter målgruppen. Personfølsomme oplysninger opbevares forsvarligt. 6

7 Emne: Ja Nej Bemærkninger: Brandalarmer og flugtveje er tydeligt markeret. Rengøringsstandarden er meget tilfredsstillende. 3.1 Observation på fællesarealer Synlige værdier, f.eks. dialogform, adfærd/handlinger, aktiviteter og oplevelse af stemning på fællesarealer inde og ude samt ved eventuelle besøg i boliger. Fællesarealerne: Ja Nej Bemærkninger: Er der medarbejdere omkring beboerne? Virker fællesarealerne indbydende og hyggelige? Er der fællesskab og trivsel omkring måltid/aktiviteter? Tilsynet observerer, at der under hele tilsynet er medarbejderne omkring beboerne i forskellige situationer. Nogle beboere hjælpes til morgenmad eller aktivitet efter personlig pleje, og andre beboere er samlet om borde sammen med medarbejdere, mens morgenmåltidet eller formiddagskaffen indtages. Plejehjemmets indretning og rammer er indrettet med hygge og hjemlighed for øje. Mindre sofaggrupper og delvis skærmede områder på fællesarealerne fungerer som hyggekroge, hvor man kan sidde lidt for sig selv, uden helt at skulle trække sig fra fællesskabet. Der er lyst og venligt overalt, og der er udsigt til have og skovbryn fra alle rum. Tilsynet observerer, at bordene flere steder er dækket med duge og blomster. Der er en stille og rolig stemning i den første bogruppe, tilsynet møder ved sin rundgang. Beboerne sidder og spiser morgenmad sammen i små grupper, og flere er optaget af samtale. Nogle beboere får morgenmaden anrettet og serveret, og andre beboere klarer selv at smøre brødet med let støtte. Senere oplever tilsynet i en anden bogruppe, at beboerne her hygger sig meget med hinanden og et par medarbejdere under frokostmåltidet. Tilsynet erfarer, at de fleste beboere har faste pladser ved måltiderne, og at medarbejderne er meget opmærksomme på en bordopstilling, som tager individuelle hensyn til beboernes ressourcer og begrænsninger. 7

8 Er der opslag og visualisering? Er bruger- pårørenderådet synlig? Aktiviteter: Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne er meget lydhøre over for beboernes ønsker om siddeplads og bordfæller. Plejehjemmet har opslagstavler på alle afdelinger. Her informeres f om aktiviteter, nyheder, madplan og nye medarbejdere. På opslagstavler er der ophængt informationer om kontaktoplysninger på medlemmer af bruger-/pårørenderåd. Deltager beboerne i aktiviteter/underholdning/hverdagsre habiliterende aktiviteter? Er der mulighed for bevægelse og fysisk aktivitet? I Plejehjemmets aktivitetsafdeling Stoppestedet er to fysioterapeuter og tre aktivitetsmedarbejdere ansat til i fælleskab og samarbejde med øvrige medarbejdere at tilrettelægge og afholde husets daglige aktiviteter. På tilsynstidstidspunktet er der arrangementer både formiddag og eftermiddag. Der er pyntet op til Halloween, og der er gang i strikketøj, kagebagning og stolegymnastik i de timer, tilsynet er på plejehjemmet. Flere beboere har tilmeldt sig faste aktiviteter i aktivitetsafdelingen, og beboerne opfordres til at komme med ønsker og ideer til fremadrettede aktiviteter. Adskillelige beboere bruger aktivitetsafdelingen som et mødested, hvor man kan indgå i socialt fællesskab. Tilsynet får oplyst, at der også i bogrupperne foregår aktiviteter. Her er der mulighed for at tilgodese de beboere, som foretrækker et mindre forum. Eksempelvis læses der højt for beboerne og vises film. Tilsynet oplyses endvidere om, at plejehjemmet ofte benytter deres bus til udflugter for 4-5 beboere ad gangen. Beboerne opfordres til at give til kende, hvis/når de måtte have ønsker til udflugtsmål. I Hareskovbonyt, som er husets nyhedsavis, kan man se månedens aktivitetsprogram. Aktiviteterne spænder vidt og retter sig mod beboernes fysiske, psykiske, mentale og sociale behov. Aktivitetsafdelingens faste medarbejdere er tovholdere i forhold til samarbejdet med de ni frivillige, der er tilknyttet plejehjemmet. 8

9 Omgangsform: Træningscentret benyttes flittigt, ligesom gangtræning dyrkes både indendørs og på havegangene udendørs, når vejret tillader det. Tilsynet får oplyst, at der snarligt afholdes årlig frokost for de frivillige. Er der dialog mellem beboere og medarbejdere og mellem beboere indbyrdes? Er kommunikationen/omgangs-formen respektfuld og værdig? Pædagogiske indikatorer (humor, stemning, inddragelse)? Udendørs fysiske rammer: Udendørs opholds- og aktivitetsmuligheder? Tilsynet går igennem flere bogrupper, hvor der i stuer og køkkener foregår hyggeligt samvær mellem beboere. En beboer går til hånde med afrydning af morgenborde, mens snakken går. Beboeren fortæller, at hun godt kan lide at være lidt i sving i køkkenet, da det minder hende om en god tid, hvor hun som ung arbejdede i et storkøkken. Der opleves livlig dialog i forbindelse med aktiviteterne i Stoppestedet og i forbindelse med måltiderne. Tilsynet overhører en respektfuld kommunikation mellem beboere og medarbejdere under tilsynet. Medarbejderne har en hjertelig og imødekommende adfærd over for beboerne, som vidner om en tryg og tillidsfuld relation. Medarbejderne fortæller, at de er bevidste om, at deres humør smitter af på beboerne. En medarbejder fortæller, at det er god skik at reagere over for en kollega, hvis man oplever en uhensigtsmæssig adfærd. Humor anvendes meget, men medarbejderne påpeger, at humor skal tilpasses situationen og den enkelte beboer og skal anvendes med varsomhed. Plejeplejehjemmet har gode udendørsfaciliteter, som i stor udstrækning anvendes, når vejret tillader det. Kort resumé Tilsynet vurderer, at der er en god atmosfære på Plejehjemmet, hvor beboerne er i centrum, og målet er at skabe størst mulig livskvalitet for beboerne. Medarbejderne er synlige i forhold til såvel aktiviteter og måltider. Beboerne har gode muligheder for aktiviteter. Kommunikationen opleves respektfuld og anerkendende. 9

10 4 Interviews 4.1 Interviews med beboere. Om beboerens oplevelse af egen bolig (evt. besøg i boligen) og det at bo på Plejehjemmet med henblik på støtte og pleje, medbestemmelse, aktiviteter, gæster, mad og rengøring. Interview kan i særlige tilfælde gennemføres som observation. Interview med beboere: Ja Nej Bemærkninger: Deltager beboeren aktivt i tilsynsbesøget? Begge beboere deltager aktivt i interviewet. Er beboeren generelt tilfreds med opholdet på centeret? Oplever beboeren løbende inddragelse i tilrettelæggelsen af plejen og udarbejdelse af plejeplan? Begge beboere udtrykker stor tilfredshed med at bo og leve på Plejehjemmet. Den ene beboer er flyttet til Hareskovbo fra et andet plejecenter, hvor han ikke trivedes. Denne beboer er ovenud tilfreds med alle aspekter af sit nye liv på Hareskovbo. Beboerne føler sig i høj grad medinddraget i forhold til tilrettelæggelse af deres personlige pleje. Oplever beboeren at få sine behov for pleje dækket? Er beboeren tilfreds med kvaliteten af plejen? Er beboeren tilfreds med den dialog/omgangstone, der er med medarbejderne? Begge beboere udtrykker stor tilfredshed med hjælpen, og mener at deres behov er dækket. Beboerne oplyser, at de er fuldt ud tilfredse med kvaliteten af plejen. Begge beboere er i stand til at udtrykke egne behov. Beboerne har udelukkende rosende ord at sige om den måde, medarbejderne hjælper og støtter dem på. Begge beboere oplyser, at der hersker en god og respektfuld omgangstone overalt på plejehjemmet. Beboerne tilkendegiver, at de oplever en god og imødekommende adfærd og dialog fra medarbejdernes side, og at medarbejderne taler høfligt til både beboerne og til hinanden. Den ene beboer udtrykker især glæde over medarbejdernes humoristiske sans og gode humør. 10

11 Interview med beboere: Ja Nej Bemærkninger: Får beboeren hjælp til personlig pleje? Begge beboere modtager hjælp til personlig pleje. Er beboeren tilfreds med antallet af hjælpere, der yder hjælpen? Er rengøringsstandarden i boligen tilfredsstillende? Er beboeren tilfreds med kvaliteten af maden? Fokus 2015 Oplever beboeren, at beboerens egne ressourcer anvendes i dagligdagen? Oplever beboeren, at medarbejderne motiverer til selvhjælp? Begge beboere svarer bekræftende på spørgsmålet. Beboerne oplyser, at de er fuldt ud tilfredse med omfanget og kvaliteten af den leverede rengøring. Begge beboere udtrykker stor tilfredshed med kvaliteten af den frisklavede mad på Plejehjemmet. Begge beboere fortæller, at de udnytter egne resurser mest muligt i dagligdagen. Beboerne deltager i forskellige former for gymnastik og individuel fysisk træning på plejehjemmet. Den ene beboer fortæller, at hun ved indflytning var meget svækket efter et bækkenbrud og tillige led af voldsom faldtendens. Beboeren er via optræning og god ernæring i stor bedring og er selv opmærksom på at vedligeholde sin gangfunktion og sin kondition, så hun fortsat er i stand til at bevæge sig rundt på Plejehjemmet. Beboeren oplyser, at medarbejderne har gjort en stor indsats i forhold til at støtte og opmuntre hende i forløbet. Den anden beboer fortæller, at han trods sin halvsidige lammelse kan hjælpe meget til under den personlige pleje, hvilket han er glad for. Han fortæller, at han er med til træning 3 gange ugentligt og endvidere har et program, han selv kan udføre. Beboeren fortæller, at det fremskridt han har opnået betyder meget for hans livskvalitet. Denne beboer fremhæver ligeledes medarbejdernes gode evner for at motivere til selvhjælp. 11

12 Deltager beboeren i fælles fysiske og sociale aktiviteter på plejehjemmet? Oplever beboeren, at der er mulighed for at komme udenfor? Er beboeren tilfreds med kvaliteten og arten af de aktivitetstilbud, der tilbydes? Oplever beboeren medindflydelse på fælles forhold i hverdagen? Begge beboere oplyser, at de deltager i flere af husets mange ativiteter efter lyst. Den ene beboer nyder at komme i aktivitetscentret dagligt, hvor hun efterhånden har opbygget venskab med andre beboere. Den anden beboer, hvis raske hustru bor ganske tæt på plejehjemmet, deltager ind i mellem i udvalgte aktiviteter sammen med hustruen. Beboeren oplyser, at han aldrig keder sig i eget selskab og nyder at læse. Beboeren erklærer sig samtidig meget tilfreds med, at han ved hjælp af sin kørestol og elevator selv er i stand til at opsøge selskab i fællesarealerne, når han har lyst. Den ene beboer er kørestolsbruger, men kan selv komme rundt både inde og ude i begrænset omfang, ude dog mest, når hans hustru kommer og kører en tur med ham. Han er glad for at komme i den fine have, der hører til plejehjemmet. Den anden beboer er mest ude,når hendes pårørende kommer og henter hende, idet hun endnu ikke føler sig helt tryg ved at være udenfor alene med sin rollator. De beboere, tilsynet har talt med, oplyser, at de er overordentlige tilfredse med de tilbudte aktiviteter og med den variation, de udgør. Begge beboere fremviser husets aktivitetsprogram, som de er meget glade for at kunne følge uge for uge. Der foregår aktiviteter alle ugens hverdage. Begge beboere udtrykker tilfredshed med graden af medinddragelse i egne forhold og i dagligdagen på Plejehjemmet. Er beboeren bekendt med klageadgang? Kort resumé Beboerne tilkendegiver, at de aldrig har haft anledning til at klage over noget. Beboerne angiver at de ville kontakte afdelingsleder eller forstander, hvis det blev aktuelt. De interviewede beboere udtrykker stor tilfredshed med at bo på Plejehjemmet Hareskovbo og oplever at få den nødvendige hjælp til pleje og omsorg. Tilsynet vurderer, at beboerne på plejehjemmet i høj grad tilbydes aktiviteter, der tilgodeser den enkeltes behov for stimulation og socialt samvær. Det er samtidig tilsynets vurdering, at medarbejderne har fokus på, at de svageste og mest demente beboere også kan profitere af afpassede aktiviteter i trygge og skærmede rammer. 12

13 4.2 Interview af medarbejder Medarbejdere, der er kontaktperson for de interviewede beboere, interviewes. Interview med medarbejdere: Ja Nej Bemærkninger Generelt Har medarbejderen kendskab til den elektroniske dokumentation? Giver hverdagen mulighed for at levere den visiterede pleje, omsorg og træning? ( 83 og 86) Fokus 2015: Har medarbejderen kendskab til eventuelle handleplaner i forhold til den rehabiliterende indsats? Kan medarbejderen beskrive, hvordan beboeren medinddrages i plejen? Kan medarbejderen beskrive indsatser, der medvirker til at beboerens funktionsniveau vedligeholdes og udvikles? Medarbejderne anvender dokumentationen dagligt og har stort fokus på, at ændringer i beboernes tilstand bliver dokumenteret, drøftet og evalueret løbende. Medarbejderne mener, at der er den nødvendige tid til at levere den visiterede plejeydelse. Det er medarbejdernes oplevelse, at kommunens kvalitetsstandarder efterleves. Medarbejderne kan på en meget tilfredsstillende måde redegøre for beboerens ressourcer i forhold til det dokumenterede. Medarbejderne kan endvidere beskrive, hvordan beboerne medinddrages og motiveres til at fastholde deres funktionsevne via deltagelse i personlig pleje og hverdagsliv på plejehjemmet. Der oprettes handleplaner på de beboere, som deltager i projektet. En medarbejder beskriver, hvordan hun forsøger at motivere beboerne til at deltage i det sociale samvær og til måltiderne frem for at isolere sig i egen bolig. Medarbejder har fokus på, at det samtidig er god træning for beboerne at gå mellem egen bolig og fællesarealer. En anden medarbejder oplyser, at hun finder det vigtigt, at medarbejderne taler sammen om det, der virker motiverende hos den enkelte beboer, således at alle trækker på samme hammel i forhold til at understøtte beboerens resurser bedst muligt. Træningscentret på stedet benyttes flittigt til daglig træning. 13

14 Vedrørende aktuel interviewet beboer. Inddrages beboeren løbende i planlægningen af plejen? Deltager beboeren i sociale aktiviteter? Kort resumé Medarbejderne oplyser, at de er meget opmærksomme på beboernes behov, ønsker og vaner i forbindelse med plejen, herunder at finde individuelle løsninger. De beboere, tilsynet taler med, er meget opsatte på at forbedre deres fysiske funktionsniveau og har f selv medvirket til at lægge en plan for den daglige træning. Den ene beboer vil gerne deltage i de fleste aktiviteter, der foregår. Om den anden beboer fortæller medarbejder, at denne er en læsehest, som elsker sin egen bolig. Beboeren deltager i udvalgte arrangementer og har i øvrigt besøg af sin hustru og sin familie næsten dagligt. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har et omfattende kendskab til beboernes dokumenterede og aktuelle behov for pleje og omsorg, og de har fagligt fokus på fastholdelse og medinddragelse af beboernes ressourcer, både fysisk, psykisk, mentalt og socialt. 4.3 Interview med pårørende Interview med pårørende: Ja Nej Bemærkninger Oplever pårørende sig medinddraget? Oplever pårørende, at beboeren trives og har en god hverdag på plejehjemmet? Oplever pårørende, at beboerens ressourcer medinddrages og vedligeholdes i dagligdagen? Oplever pårørende, at beboeren er aktiv i eget liv? Pårørende føler sig i høj grad medinddraget. Pårørende tilkendegiver, at hendes mand er meget glad for sin hverdag på plejehjemmet. Pårørende oplever at hendes mands ressourcer i høj grad medinddrages i dagligdagen. Pårørende oplyser, at hun besøger sin mand dagligt, og at hun altid oplever, at hendes mand er oppe, vel tilpas, velsoigneret og i gang med det, der interesserer ham, f træning og læsning. Pårørende oplyser endvidere, at der er stor respekt for hendes mands ønske om selvbestemmelse og tilrettelæggelse af både personlig bistand og træning. 14

15 Interview med pårørende: Ja Nej Bemærkninger Oplever pårørende at tilbud om aktiviteter er tilfredsstillende? Oplever pårørende, at dialogen og kontakten til medarbejderne er tilfredsstillende? Kort resumé Af interview med pårørende fremgår det, at hendes mand deltager i det, han har lyst til. Af og til deltager ægteparret sammen til en fælles aktivitet. Pårørende oplever en meget fin kontakt til alle medarbejdere, hun møder på plejehjemmet. Pårørende pointerer, at medarbejderne er meget lydhøre og kompetente. Tilsynet vurderer, at pårørende er yderst tilfreds med plejen på plejehjemmet og oplever medinddragelse og respekt. 5 Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Rapporten Tilsynsrapporten er sendt til Plejehjemmet for faktuelle rettelser og kommentarer. 15

16 6 Tilsynets formål og indhold Formålet med tilsynet er at sikre kvaliteten af Gladsae Kommunes tilbud til borgere på plejecentre, herunder bidrage til den fortsatte kvalitetsudvikling af kommunens tilbud. Tilsynet skal således påse, at: der er overensstemmelse mellem de faktiske forhold og det, der fremgår af Tilbudsportalen med hensyn til f.eks. målgrupper, værdigrundlag, pædagogiske metoder og de fysiske rammer tilbuddet arbejder i henhold til lovgivningen på området, Gladsae Kommunes kvalitetsstandarder og politiske målsætninger medicinopbevaring og håndtering sker i henhold til Sundhedsloven på tilbud, hvor embedslægerne ikke fører tilsyn, og endvidere efter Gladsae Kommunes retningslinjer på de kommunale tilbud foregribe og pege på utilstrækkelige forhold, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. Seniorudvalget har for de kommunale tilsyn i 2015 udpeget et fokusområde i forhold til hverdagsrehabilitering. Der ønskes en vurdering af, hvorvidt det fremgår af handleplaner eller ved dialog med beboerne og deres pårørende, at der arbejdes rehabiliterende med den enkelte beboer. 6.1 Indhold og metode Det uanmeldte tilsyn gennemføres i henhold til lovgivningen mindst en gang årligt i form af kontrol, interviews og observationer, og under hensynstagen til det enkelte tilbud og dens egenart. Tilsynsforpligtigelsen omfatter et generelt driftsorienteret tilsyn med de kommunale tilbud, herunder organisatoriske forhold, målgruppe, behandlingsmetoder, pædagogiske metoder, værdigrundlag, personaleforhold, fysiske rammer og sammensætning af bruger- og beboer- og/eller pårørenderåd, jf. Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud nr af Som grundlag for det uanmeldte tilsyn ligger foregående års tilsynsskema, driftsaftaler, kvalitetsstandarder, politikker på områderne og gældende lovgivning. På baggrund af tilsynskoncept og spørgeguide udarbejdet af Gladsae Kommune har BDO fået til opgave at udføre tilsyn på kommunens plejecentre. Det er med baggrund i kommunens tilsynskoncept og spørgeguide, at der indsamles data ud fra følgende forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med beboeren 16

17 4. Interview med en relevant medarbejder 5. Interview med pårørende Samlet set giver de fem metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de midler, som beboerne modtager i plejeboliger og plejeboligenheder. 6.2 Vurderingsskalaen Gladsae Kommune har valgt at arbejde ud fra følgende vurderingsskala: Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende BDO har følgende definition på de tre vurderinger: Vurderingen Tilfredsstillende er kendetegnet ved gode og tilfredsstillende forhold, som kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger, som angiver hvordan stedet kan arbejde med yderligere kvalitetsforbedring. Vurderingen Mindre tilfredsstillende giver anledning til anbefalinger om hvilke områder, der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Vurderingen ikke tilfredsstillende giver anledning til, at tilsynet giver anbefaling om, at kommunen giver besked om en strakshandling, samt foretager et efterfølgende op følgende tilsyn efter en nærmere aftalt periode. 17

18 7 Yderligere oplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til: HELEN HILARIO JØNSSON Director BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som f økonomi, ledelse, evaluering mm. 18

19 9 Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Idet jeg takker for fremsendte tilsynsrapport, skal jeg hermed, som eneste rettelse, henlede opmærksomheden på, at Hareskovbo ikke er et seniorcenter, men et plejehjem DSI Plejehjemmet Hareskovbo. Med venlig hilsen Astrid Guldberg Forstander Hareskovbo 19

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2014 Gladsaxe Kommune. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Gladsaxe

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2014 Gladsaxe Kommune. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Gladsaxe INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2014 Gladsaxe Kommune Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Gladsaxe WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Opsamling...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Opsamling... 5 3 Fysiske rammer... 6 3.1 Observation på fællesarealer... 7 4 Interviews... 11 4.1 Interviews med beboere....

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012 Den selvejende

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Enhed for Analyse- og Udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 Den selvejende institution

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport. Gladsaxe Kommune. Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Hareskovbo

Tilsynsrapport. Gladsaxe Kommune. Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Hareskovbo Tilsynsrapport Gladsaxe Kommune Uanmeldt tilsyn 2016 Plejehjemmet Hareskovbo INDHOLD 1. Sammenfatning 2 2. Opsamling 4 3. Fysiske rammer 5 3.1 Observation på fællesarealer 6 4. Interviews 9 4.1 Interviews

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Enhed for Analyse- og Udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 Træningscenter Gladsae

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Gladsaxe Kommune Uanmeldt tilsyn 2016

Tilsynsrapport Gladsaxe Kommune Uanmeldt tilsyn 2016 Tilsynsrapport Gladsaxe Kommune Uanmeldt tilsyn 2016 Seniorcenter Egegården INDHOLD 1. Sammenfatning 2 2. Opsamling 4 3. Fysiske rammer 5 3.1 Observation på fællesarealer 6 4. Interviews 8 4.1 Interviews

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Center for Social og Sundhed Plejecenter Lundehaven

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Center for Social og Sundhed Plejecenter Lundehaven Tilsynsrapport Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Plejecenter Lundehaven Uanmeldt helhedstilsyn Februar 2016 INDHOLD 1. Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2. Oplysninger om Plejecenter

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn

Rapport uanmeldt tilsyn GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn Seniorcenter Møllegården Bagsværd Møllevej 9 2800

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby Taarbæk Kommune WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret samt udviklingspunkter,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA [ Tilsynet er udført d. 5. november

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsynet foretaget 21. april 2015 Tilsynskonsulenter Laila Olsen og Lise Pade Side 1 Opfølgning på sidste års tilsyn: Sidste års anbefaling var: * Der skal rettes stort fokus

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere