HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 4"

Transkript

1 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 4

2 HØJSTRUPPARKEN, BEBOERMØDE Velkomst Tidsplan Siden sidst Inden næste møde Udearealer Fælleshus Genhusning Afsnit 1 og 2: Lejlighedsplaner - eksempel Udstillingslejligheder Introduktion til Workshop Workshop Opsummering Tak for i aften PAUSE DAGSORDEN

3 TIDSPLAN Beboermøde med Workshop Beboermøde med Workshop Februar 2015 Maj 2015 Udstillingslejligheder ombygges Beboermøde /Besigtigelse af udstillingslejligheder 2015/16 Sagsbehandling i Landsbyggefonden Afklaring af huslejeniveau Beboermøde m. afstemning 2016 Godkendelse - Skema A og Landsbyggefonden Projektering og udbud 2016/17 Igangsætning af byggeriet - Forventet byggetid ca 3 år TIDSPLAN

4 HVAD ER DER SKET SIDEN SIDST? Projektering og udbud af 2 udstillingslejligheder - igangsat 1. februar Landskabsprojekt udarbejdet Dialog med Landsbyggefonden Dialog med Odense Kommune Tilstandsrapport - teknisk vurdering Gennemarbejdning af alle lejlighedsplaner SIDEN SIDST

5 øjstrupparken Antal i % Hvilke forbedringer synes du bør ske i Højstrupparken. Forbedringer af udearealerne Forbedringer af boligindretningen Facadeisolering Installationer og tekniske løsninger Andet Ud fra 37 besvarelser med mulighed for at vælge mere end et svar Vil du stemme for Helhedsplanen? SIDEN SIDST

6 Antal i % Boligerne skal være mere moderne Boligerne skal forbedres mht. energiforbrug Boligerne skal være af varierende type Andet Ud fra 39 besvarelser med mulighed for at vælge mere end et svar 4. Er du enig i, at LBF skal støtte Helhedsplanen? Landsbyggefonden bør støtte projektet Kombination; støtte + egenfinansiering Landsbyggefonden skal ikke støtte projektet Ud fra 36 besvarelser med mulighed for at vælge mere end et svar SIDEN SIDST

7 Antal i % Har du særlige ønsker for udearealerne? Parkeringsforhold skal forbedres Cykelparkering mangler i dag Adgangsforhold skal forbedres Særlige faciliteter Ud fra 36 besvarelser med mulighed for at vælge mere end et svar Omfanget af elevatorer? SIDEN SIDST

8 Tilstandsrapport: Installationer Teknik - ventilation Bygningsfysik - f.eks. tilstand af bærende konstruktioner Energiforbrug kuldebroer Fugt og skimmel Miljøfremmede stoffer Ingeniørens konklusion: HØJSTRUPPARKEN STÅR OVERFOR OMFATTENDE OPRETNING TILSTANDSRAPPORT

9 INDEN NÆSTE BEBOERMØDE... Nyhedsbrev Opdateringer af Hjemmesiden Maj Besigtigelse af Udstillingslejligheder ÅBENT HUS - Kom og få svar på dine spørgsmål...

10 HAVEPLAN UDEAREALER

11 Renoveringen af udearealerne vil tage afsæt i følgende refleksioner: En indretning, der fremmer mødet mellem mennesker En indretning der fremmer aktiviteter spontane og planlagte Sammenhængende stier og forbindelser mellem opholdsarealer Identitet i de grønne rum og større oplevelsesrigdom EKSISTERENDE

12 Hovedproblemfelter: I Omfang af parkering Adgang fra bolig til fælles grønne rum Højstrupvej Yrsavej Uffesvej C : Inaktive facader : Fodgængerflow Bystævnevej : Grønne barrierer : Stiforbindelser Møllemarksvej M UDFORDRINGER

13 6 P Parkering i dag Afsnit 1: 183 Afsnit 2: 119 Afsnit 3: 34 I alt: 336 I 17 P 16 P 11 P 6 P 6 P 6 P Afsnit 1 6 P Højstrupvej 4 P 4 P 19 P KANTSTENS- PARKERING CA 36 P PLADSER Boligantal Afsnit 1: 321 Afsnit 2: 278 Afsnit 3: 9 12 P 12 P 12 P KANTSTENS- PARKERING CA 30 P PLADSER I alt: 608 C Bystævnevej 12 P 12 P 4 P Uffesvej Afsnit 2 8 P 20 P Afsnit 3 6 P Parkering i dag svarer ca. til 0,5 p-plads pr. bolig. 20 P GARAGER CA. 55 P Møllemarksvej M 8 P BEBYGGELSE OG PARKERING

14 KUN AFSÆTNING 6P 6P Fremtidig parkering Afsnit 1: 183 Afsnit 2: 119 Afsnit 3: 44 6P 12 P 6P 12 P 16 P I alt: 346 KANTSTENSPARKERING CA 36 P PLADSER 6P 8P Afsnit 1 12 P 15 P KANTSTENSPARKERING CA 18 P PLADSER 12 P Forventet boligantal Afsnit 1: 321 Afsnit 2: Afsnit 3: P 8P 12 P 6 I alt: P SOM I DAG 12 P Afsnit 2 CA 37 P CA 48 GARAGER Afsnit 3 8P Fremtidig parkering svarer ca. til 0,5 p-plads pr. bolig. BEBYGGELSE OG PARKERING

15 Liv mellem husene Fælles aktiviteter som: Småbørnslegepladser, Siddegrupper og grillpladser Adgang fra bolig til park Forslaget har 3 fokusområder: Ankomstarealer Bolignære opholdsarealer Parkerne Sammenhæng og tryghed Nye stiforbindelser Opholds- og legearealer Fra tomrum til mødesteder Parkerne opstrammes Grønne barrierer fjernes Legepladser opstrammes Fremtidens miljø og parkering Central placering af miljøstation Ny vaskeplads med olieudskiller Parkeringen omfordeles ENGEN FOKUSOMRÅDER

16 ANKOMSTAREALER, AFSNIT I Eksempel på fornyelse ved Bystævnevej vest, afsnit 1 Bystævnevej vest ANKOMSTAREALER, AFSNIT I

17 ANKOMSTAREALER, AFSNIT I Principsnit I dag Fremtid ANKOMSTAREALER, AFSNIT I

18 Bygning ANKOMSTAREALER, AFSNIT I

19 ANKOMSTAREALER, AFSNIT I Inspiration ANKOMSTAREALER, AFSNIT I

20 BOLIGNÆRE OPHOLDSAREALER, AFSNIT II Eksempel på fornyelse ved Højstrupvej afsnit II Højstrupvej BOLIGNÆRE OPHOLDSAREALER, AFSNIT II

21 BOLIGNÆRE OPHOLDSAREALER, AFSNIT II Principsnit I dag Fremtid BOLIGNÆRE OPHOLDSAREALER, AFSNIT II

22 PLANUDSNIT Bygning BOLIGNÆRE OPHOLDSAREALER, AFSNIT II

23 BOLIGNÆRE OPHOLDSAREALER, AFSNIT II Inspiration BOLIGNÆRE OPHOLDSAREALER, AFSNIT II

24 SKOVEN PARKEN, AFSNIT I

25 SKOVEN Principsnit skoven I dag Fremtid PARKEN, AFSNIT I

26 Skoven Eksisterende Inspiration PARKEN, AFSNIT I

27 LUNDEN OG ENGEN PARKEN, AFSNIT II

28 LUNDEN Principsnit lunden I dag Fremtid LUNDEN

29 Lunden LUNDEN Eksisterende Inspiration LUNDEN

30 ENGEN Principsnit engen I dag Fremtid ENGEN

31 Engen ENGEN Eksisterende Inspiration ENGEN

32 Liv mellem husene Fælles aktiviteter som: Småbørnslegepladser, Siddegrupper og grillpladser Adgang fra bolig til park Forslaget har 3 fokusområder: Ankomstarealer Bolignære opholdsarealer Parkerne Sammenhæng og tryghed Nye stiforbindelser Opholds- og legearealer Fra tomrum til mødesteder Parkerne opstrammes Grønne barrierer fjernes Legepladser opstrammes Fremtidens miljø og parkering Central placering af miljøstation Ny vaskeplads med olieudskiller Parkeringen omfordeles ENGEN SITUATIONSPLAN

33 AFSNIT III

34

35 GENHUSNING GENHUSNING

36 PAUSE

37 Afsnit 4 Bystævnevej B C B D H2 G3 I B C Afsnit 1 H1 G2 A G1 F Højstrupvej E M Uffesvej Afsnit 2 P N O Møllemarksvej Yrsavej K J Afsnit 3 L AFSNIT 1 OG 2

38 LEJLIGHEDSOVERSIGT Antal lejligheder, eksisterende forhold: - Afsnit 1: Afsnit 2: Afsnit 3: 9 - I alt: 608 Lejlighedsfordeling, fremtidige forhold: - Afsnit 1: Ikke tilgængelige lejligheder 149 Tilgængelige lejligheder (30%) 172 I alt, afsnit 1: Afsnit 2: Ikke tilgængelige lejligheder 222 Sammenlægninger 38 I alt, afsnit 2: Afsnit 3: Ikke tilgængelige lejligheder 6 I alt: Eksisterende: 608 Fremtidige: 587 LEJLIGHEDSOVERSIGT, AFSNIT I

39 tré m² 0,9 m² /toilet 4 m² Værelse 1 9,2 m² Skakt HELHEDSPLAN 0,8 m² - HØJSTRUPPARKEN - BEBOERMØDE d/toilet 3,7 m² lejlighedstyper ISOMETRI, FREMTIDIGE FORHOLD

40 tré m² 0,9 m² tilretning af boligplaner: /toilet 4 m² Kvadratmeter er korrigeret Ikke alle planvarianter er vist - men alle hovedtyper Størrelse af værelser søges bevaret - hvor muligt Entré i alle lejligheder - hvor muligt Adgang til toilet/bad fra entre eller værelse - ikke fra ophold eller køkken Flest mulige blanke vægge efter ombygning Altan afsnit 1 Værelse 1 9,2 m² Altan afsnit 2 Skakt HELHEDSPLAN 0,8 m² - HØJSTRUPPARKEN - BEBOERMØDE d/toilet 3,7 m² ISOMETRI, FREMTIDIGE FORHOLD TILRETNING AF BOLIGPLANER

41 tré m² 0,9 m² /toilet 4 m² Værelse 1 9,2 m² tilgængelige lejligheder - 2 eksempler Skakt HELHEDSPLAN 0,8 m² - HØJSTRUPPARKEN - BEBOERMØDE d/toilet 3,7 m² ISOMETRI, FREMTIDIGE FORHOLD

42 Altan 2,1 m² Indretning TILGÆNGELIGE lejligheder: Altan 1,6 m² Stue 19,4 m² Værelse 1 11,2 m² Entré 3,5 m² Skakt 0,9 m² Ny fordør Kuldebroer afhjælpes Elevator Nyt tolilet/bad Nyt køkken Ny større altan (68% større) Nye vinduer og karnap Nye installationer, bl.a ventilation Følgearbejder Værelse 2 13,4 m² Køkken 8,9 m² Bad/toilet 3,4 m² Nuværende forhold TYPE 1 PLAN, EKSISTERENDE FORHOLD

43 PLAN, EKSISTERENDE FORHOLD Altan 2,1 m² Altan 3,0 m² Fakta Altan 1,6 m² - Antal værelser bibeholdes - 2 værelser samt ophold - Bruttoareal: 76 m2 - Opgang med elevator Stue - Tilgængeligheds 19,4 m² indretning Tiltag - Ny større altan - Lille altan nedlægges - Nyt indeliggende bad/toilet - Gennemlyste opholdsarealer - Nyt køkken - Udbedring af kuldebroer Værelse 1 11,2 m² Entré 3,5 m² Skakt 0,9 m² Stue 30,8 m² 11 Entré 2,6 m² Værelse 1 7,4 m² Skakt Bad/Toilet 0,4 m² 5,9 m² Værelse 2 13,4 m² Køkken 8,9 m² Målepind Bad/toilet 3,4 m² Køkken 7,3 m² Værelse 2 9,6 m² 1 m. 5 m. Nuværende forhold PLAN, EKSISTERENDE FORHOLD Hidtidige forslag PLAN, FREMTIDIGE FORHOLD TYPE 1 TG

44 PLAN, EKSISTERENDE FORHOLD Altan 2,1 m² Altan 3,4 m² Fakta - Antal værelser bibeholdes - 2 værelser samt ophold - Bruttoareal: 86 m2 - Opgang med elevator Stue - Tilgængeligheds 19,4 m² indretning Værelse 1 11,2 m² Stue 22,4 m² Værelse 1 11,2 m² Tiltag Altan 1,6 m² - Ny større altan - Lille altan nedlægges - Nyt bad/toilet - Gennemlyste opholdsarealer - Nyt køkken - Udbedring af kuldebroer Værelse 2 13,4 m² Målepind Køkken 8,9 m² Entré 3,5 m² Bad/toilet 3,4 m² Skakt 0,9 m² Værelse 2 11,1 m² Køkken 8,6 m² Garderobe Entré 4,5 m² Bad/Toilet 4,8 m² Skakt 0,9 m² 1 m. 5 m. V+T Nuværende forhold PLAN, EKSISTERENDE FORHOLD Fremtidige forhold PLAN, FREMTIDIGE FORHOLD TYPE 1 TG

45 Altan 2,1 m² Værelse 1 11,3 m² Stue 19,5 m² Skakt 0,9 m² Entré 3,5 m² Bad/toilet 3,4 m² Køkken 8,9 m² Værelse 2 8,5 m² PLAN, Nuværende EKSISTERENDE forhold FORHOLD TYPE 9 CASE

46 Opgang 12 Opgang 16 PLAN, EKSISTERENDE FORHOLD Altan 2,1 m² Altan 3,1 m² Fakta - Antal værelser reduceres fra 2 til 1-1 værelse Værelse samt 1 ophold 11,3 m² - Areal af eksisterende lejlighed inddrages til ny elevator - Bruttoareal: 57 m2 - Opgang med elevator - Tilgængeligheds indretning Stue 19,5 m² Skakt 0,4 m² Værelse 1 7,4 m² Bad/Toilet 6,0 m² Stue 19,5 m² Tiltag Skakt 0,9 m² Entré - Ny større altan 3,5 m² - Nyt indeliggende bad/toilet - Gennemlyste opholdsarealer - Nyt køkken - Udbedring af kuldebroer Entré 2,9 m² Målepind Bad/toilet 3,4 m² Køkken 8,9 m² Værelse 2 8,5 m² Elevator 5,1 m² Køkken 13,2 m² 1 m. 5 m. PLAN, Nuværende EKSISTERENDE forhold FORHOLD Hidtidige forslag PLAN, FREMTIDIGE FORHOLD TYPE 9TG CASE

47 Opgang 12 Opgang 16 PLAN, EKSISTERENDE FORHOLD Altan 2,1 m² Altan 3,2 m² Fakta - Antal værelser reduceres fra 2 til 1-1 værelse Værelse samt 1 ophold 11,3 m² - Areal af eksisterende lejlighed inddrages til ny elevator - Bruttoareal: 68 m2 - Opgang med elevator - Tilgængeligheds indretning Stue 19,5 m² Værelse 1 14,3 m² Stue 18,8 m² Tiltag Skakt 0,9 m² Entré - Ny større altan 3,5 m² - Nyt indeliggende bad/toilet - Gennemlyste opholdsarealer - Nyt køkken - Udbedring af kuldebroer Entré 2,2 m² Bad/Toilet 2,9 m² V+T Målepind Bad/toilet 3,4 m² Køkken 8,9 m² Værelse 2 8,5 m² Elevator 5,1 m² Køkken 10,5 m² 1 m. 5 m. PLAN, Nuværende EKSISTERENDE forhold FORHOLD Fremtidige forhold PLAN, FREMTIDIGE FORHOLD TYPE 9TG CASE

48 tré m² 0,9 m² /toilet 4 m² Værelse 1 9,2 m² Skakt HELHEDSPLAN 0,8 m² - HØJSTRUPPARKEN - BEBOERMØDE d/toilet 3,7 m² ikke - tilgængelige lejligheder - 2 eksempler ISOMETRI, FREMTIDIGE FORHOLD

49 Altan 2,1 m² IKKE-TILGÆNGELIGE lejligheder: Skakt 0,9 m² Værelse 1 11,3 m² Entré 3,5 m² Bad/toilet 3,4 m² Køkken 8,9 m² Stue 20,8 m² Værelse 2 8,5 m² Ny fordør Kuldebroer afhjælpes Nyt tolilet/bad Nyt køkken hvis det nuværende er ældre Altan: Afsnit 1: Større altan (68% større end eksisterende) Afsnit 2: Ny altan Nye vinduer og karnap Nye installationer, bl.a ventilation Følgearbejder Nuværende forhold TYPE 2 PLAN EKSISTERENDE FORHOLD CASE

50 Opgang 42 Opgang 58 Opgang 46 Opgang 62 Opgang 50 Opgang 66 Opgang 54 PLAN EKSISTERENDE FORHOLD Altan 2,1 m² Altan 3,0 m² Fakta - Antal Værelse værelser 1 bibeholdes 11,3 m² - 2 værelser samt ophold - Bruttoareal: 66 m2 - Opgang uden elevator Stue 20,8 m² Værelse 1 8,8 m² Stue 20,5 m² Tiltag - Ny større altan Skakt - 0,9 Nyt m² indeliggende bad/toilet Entré - Gennemlyste opholdsarealer 3,5 m² - Nyt køkken - Udbedring af kuldebroer Skakt 0,2 m² Bad/Toilet 4,8 m² Entré 2,5 m² Køkken 8,9 m² Værelse 2 8,5 m² Køkken 12,4 m² Værelse 2 8,5 m² Målepind Bad/toilet 3,4 m² 1 m. 5 m. Nuværende forhold Hidtidige forslag TYPE 2 PLAN EKSISTERENDE FORHOLD PLAN FREMTIDIGE FORHOLD CASE

51 Opgang 42 Opgang 58 Opgang 46 Opgang 62 Opgang 50 Opgang 66 Opgang 54 PLAN EKSISTERENDE FORHOLD Altan 2,1 m² Altan 3,2 m² Fakta - Antal Værelse værelser 1 bibeholdes 11,3 m² - 2 værelser samt ophold - Bruttoareal: 72 m2 - Opgang uden elevator Tiltag Stue 20,8 m² Værelse 1 11,3 m² Stue 20,8 m² - Ny større altan Skakt - 0,9 Nyt m² bad/toilet Entré - Gennemlyste opholdsarealer 3,5 m² - Nyt køkken - Udbedring af kuldebroer Skakt 0,8 m² Garderobe Entré 4,2 m² Målepind Bad/toilet 3,4 m² Køkken 8,9 m² Værelse 2 8,5 m² Bad/Toilet 4,2 m² V+T Køkken 7,4 m² Værelse 2 8,3 m² 1 m. 5 m. Nuværende forhold Fremtidige forhold TYPE 2 PLAN EKSISTERENDE FORHOLD PLAN FREMTIDIGE FORHOLD CASE

52 1,5 m² PLAN, EKSISTERENDE FORHOLD Altan 2,1 m² Altan 3,0 m² Fakta Altan 1,7 m² - Antal værelser reduceres fra 3 til 2-2 værelser samt ophold 11,3 m² Stue - Bruttoareal: 20,8 m² 78 m2 - Opgang uden elevator Tiltag - Ny større altan - Lille altan nedlægges - Nyt indeliggende bad/toilet - Gennemlyste opholdsarealer - Nyt køkken - Udbedring af kuldebroer Værelse 1 Entré 3,5 m² Skakt 0,9 m² Stue 29,3 m² Bad/Toilet 5,2 m² Entré 3,5 m² Værelse 1 8,3 m² Skakt 0,2 m² Værelse 2 13,3 m² Målepind Værelse 3 8,9 m² Bad/Toilet 3,4 m² Køkken 7,2 m² Værelse 2 9,6 m² 1 m. 5 m. Depot 1,8 m² Depot 1,5 m² PLAN, EKSISTERENDE FORHOLD PLAN, FREMTIDIGE FORHOLD Nuværende forhold Hidtidige forslag TYPE 8 HELHEDSPLAN HELHEDSPLAN - HØJSTRUPPARKEN Højstrupparken, - BEBOERMØDE afsnit 1, 4 type , stuen Altan DATO: 29/10/14, SAGS NR

53 1,8 m² PLAN, EKSISTERENDE FORHOLD Altan 2,1 m² Altan 3,1 m² Fakta - Antal værelser reduceres fra 3 til 2-2 værelser samt ophold Stue - Bruttoareal: 20,8 m² 85 m2 - Opgang uden elevator Værelse 1 11,3 m² Stue 22,6 m² Værelse 1 11,2 m² Altan 1,7 m² Tiltag - Ny større altan - Lille altan nedlægges - Nyt indeliggende bad/toilet - Gennemlyste opholdsarealer - Nyt køkken - Udbedring af kuldebroer Entré 3,5 m² Skakt 0,9 m² Garderobe 2,05 Entré 2,4 m² Skakt 0,9 m² Værelse 2 13,3 m² Målepind Værelse 3 8,9 m² Bad/Toilet 3,4 m² 1 m. 5 m. Værelse 2 12,9 m² Køkken 7,0 m² V+T Bad/Toilet 4,72 Depot 1,8 m² Depot 1,8 m² PLAN, EKSISTERENDE FORHOLD Nuværende forhold PLAN, FREMTIDIGE FORHOLD Fremtidige forhold TYPE 8 HELHEDSPLAN HELHEDSPLAN - HØJSTRUPPARKEN Højstrupparken, - BEBOERMØDE afsnit 1, 4 type , ved port Altan DATO: 16/02/15, SAGS NR

54 UDSTILLINGSLEJLIGHEDERNE

55 D I Afsnit 4 C B G3 Bystævnevej C B B Afsnit 1 H1 G2 H2 A G1 Højstrupvej M Uffesvej E F Afsnit 2 P Møllemarksvej N O Yrsavej L Afsnit 3 UDSTILLINGSLEJLIGHEDER

56 Opstalt murvinge gavl Opstalt gavl Opstalt murvinge gavlsnit A-A TEGN NR 04 UDG B 710 Gipsinddækning rør 1173 Væg nr. OVERSIGT VÆGTYPER Type Efterisorering mur + imprægnering M 300 Værelse 1 9,2 m² 910 V1 V2 V3 V4 V5 Væg 1 - Let indervæg 95mm - Stålskelet 45mm, Gips Væg 2 - Skaktvæg 70mm - Stålskelet 45mm+ 2 Gips Væg 3 - Indervæg porebeton 75mm Væg 4 - Indervæg porebeton 100mm Væg 5 - Indervæg tegl som eksisterende Imprægnering af eksisterende mur 1228 Inspektionslem 600x1500mm. Lydtæt Stue 30,4 m² V+T V V3 Bad/Toilet 3,7 m² Skakt V SNIT B-B 06 Imprægnering af eksisterende mur A Opstalt gavl V2 Køkken 5,1 m² 9M VVS + gruppetavle + elkabler + kosteskab SNIT A-A Nedhængt fast gipsloft+gipsskørt entré iht. beskrivelse Værelse 2 12,1 m² V1 9M V Entré 2,4 m² 9M Gipsinddækning rør 9M SAG EMNE Inspektionslem 50x50mm SNIT B-B 06 REV. UDG REV. DATO REV. EMNE REV. SIGN REV. KS / REV. GODK Højstrupparken, afsnit 1, udstillingslejlighed PLAN FREMTIDIG DATO MÅL 1:50 SIGN RA KS SMR GODK MO E R I K M Ø L L E R A R K I T E K T E R F L Æ S K T OR V E T K Ø B E N H A V N V RÅDGIVNING INGENIØR NAVN RÅDGIVNING INGENIØR ADRESSE DATOER: 1. februar Opstart Udg. april Aflevering byggeriet SAG NR Maj Besigtigelse MATR NR TEGN NR T L F F A X T L F F A X INGENIØR TELEFON UDG T L F F A X C:\Users\ra\Documents\Højstrupparken-Type1-PRØVELEJLIGHED_ra.rvt UDSTILLINGSLEJLIGHED AFSNIT I

57 C-C 11 onteres ffes Indvendig efterisolering i radiatorniche iht tilbudsliste. Overflader malerbehandles. Færdig overflade i flugt med eksisterende væg. Ny radiator stående på gulv ter bruges A-A Nyt trægulv i hele boligen Iht. beskrivende tilbudsliste Ophold 14,7 m² Nyt vinduesparti 2 1 EL Nedsænket loft i flugt med skab Frihøjde: 2300 Bjælke, HE 120 B 2650 Nedsænket loft i niche højde: Værelse 7,1 m² 6 Nyt vinduesparti Eksisterende radiator flyttes aht efterisolering 6 A-A Indvendig efterisolering, iht. tilbudsliste. Færdig tykkelse på 100 mm. Spartelhjørner på udadgående hjørner Overflader malerbehandles Lette vægge: 2 lag gips Stålregler med isolering imellem 2 lag gips Spartelhjørner på udadgående hjørner Overflader malerbehandles Skakt vægge: 45 mm stålregler med isolering 3 lag gips Gipsoverflader malerbehandles Spartelhjørner på udadgående hjørner 4 Faste brusevægge: Gasbeton Overflader: Klinker mod bruserum Overflader der ikke er i direkte kontakt med bruserum malerbehandles 5 Hvor eksisterende vægge nedbrydes foretages nødvendig opretning af tilbageværende vægge, så de fremstår med ensartet glat overflade. B-B Bjælke, HE 160 B Plan. fremtidige forhold 1 : 50 Nedhængt loft i entre og køkken sluttes i flugt med skakte. Frihøjde: 2300 Køkken 13,4 m² Bjælke, HE 160 B 5 C-C Badeværelse 1450 Ny radiator Nye vinduespartier Eksisterende gelænder genbruges Entre 1,4 m² 4,4 m² Nedhængt loft Frihøjde VM/TT (Kondens) Ny entredør Eksisterende radiator, fjernes 365 Evt. håndklædetørrer (hvis gulvvarme ikke er muligt) Eksisterende stigrør skjules i skakt Vandlås fra ovenliggende lejlighed bryder igennem loft. Indbygningscisterne, frontbetjent fx Geberit Duofix H: 112 cm, B: 50 cm, D:12 cm Unidrain iht. materialekatalog B-B Overflader i kontakt med bruserum vådsikres. Afsluttes med klinker Nyt klinkegulv med gulvvarme Iht. beskrivende tilbudsliste 6 Eksisterende vægge oprettes, så de fremstår med ensartet glat overflade. Malerbehandles 7 Eksisterende dørhul mures til, så der etableres en murvinge til understøtning af bjælke. Note: Alle mål er vejledende og skal kontrolleres på stedet. REVISION: NOTE: MÅL: DATO: DATOER: 1. februar Opstart Udg. april Aflevering byggeriet Maj REV. DATO: Besigtigelse 11 Plantegninger 1 : UDSTILLINGSLEJLIGHED AFSNIT II

58 C-C 52 EKSISTERENDE FORHOLD 11 onteres ffes ter bruges Ny radiator stående på gulv A-A Nyt trægulv i hele boligen Iht. beskrivende tilbudsliste B-B Ophold 14,7 m² Fakta Bjælke, HE 160 B Plan. fremtidige forhold Målepind 1 : 50 Værelse 7,1 m² Antallet af værelser bevares 5 Antal, eksisterende forhold: 104 Entre Antal, Køkken fremtidige forhold: 1,4 m² 41 Nedhængt loft i entre og køkken sluttes i flugt med skakte. Frihøjde: ,4 m² Nyt vinduesparti Tiltag Badeværelse 4,4 m² - Etablering af altaner Nedhængt loft - Nyt Bad/Toilet Frihøjde Nye køkkener - Udbedring af kuldebroer Bjælke, HE 160 B 5 C-C EL Nedsænket loft i niche højde: 2100 Ny radiator Nedsænket loft i flugt med skab Frihøjde: 2300 Bjælke, HE 120 B Ny entredør Eksisterende radiator, fjernes Eksisterende stigrør skjules i skakt 1 m. 5 m. Eksisterende gelænder genbruges Nye vinduespartier 6 VM/TT (Kondens) Evt. håndklædetørrer (hvis gulvvarme ikke er muligt) 3 Indvendig efterisolering i radiatorniche iht tilbudsliste. Overflader malerbehandles. Færdig overflade i flugt med eksisterende væg Nyt vinduesparti Eksisterende radiator flyttes aht efterisolering 6 A-A Vandlås fra ovenliggende lejlighed bryder igennem loft. Indbygningscisterne, frontbetjent fx Geberit Duofix H: 112 cm, B: 50 cm, D:12 cm Unidrain iht. materialekatalog B-B Overflader i kontakt med bruserum vådsikres. Afsluttes med klinker Nyt klinkegulv med gulvvarme Iht. beskrivende tilbudsliste REVISION: NOTE: MÅL: DATO: Indvendig efterisolering, iht. tilbudsliste. Færdig tykkelse på 100 mm. Spartelhjørner på udadgående hjørner Overflader malerbehandles Lette vægge: 2 lag gips Stålregler med isolering imellem Bad 2,7 m² Værelse 5,4 m² 2 lag gips Spartelhjørner på udadgående hjørner Overflader malerbehandles Skakt vægge: 45 mm stålregler med isolering 3 lag gips Gipsoverflader malerbehandles Spartelhjørner på udadgående hjørner 4 Faste brusevægge: Gasbeton Overflader: Klinker mod bruserum Overflader der ikke er i direkte kontakt med bruserum malerbehandles 5 Hvor eksisterende vægge nedbrydes foretages nødvendig opretning af tilbageværende vægge, så de fremstår med ensartet glat overflade. 6 Eksisterende vægge oprettes, så de fremstår med ensartet glat overflade. Malerbehandles 7 Eksisterende dørhul mures til, så der etableres en murvinge til understøtning af bjælke. Note: Alle mål er vejledende og skal kontrolleres på stedet. REV. DATO: Køkken 5,7 m² 11 Entre 2,6 m² Plantegninger TYPE 19-3 værelser 1 : 50 NYE FORHOLD Ophold 16,7 m² Bruttoareal: ca m² Værelse 7,8 m²

59 Afsnit 4 Bystævnevej B C B D H2 G3 I B C Afsnit 1 H1 G2 A G1 F Højstrupvej E M Uffesvej Afsnit 2 P N O Møllemarksvej Yrsavej K J Afsnit 3 L GENHUSNING

60 WORKSHOP

61 Spørgsmål til Helhedsplanen: Har du bud på hvordan vi kan fremtidssikre Højstrupparken? Er du enig i at vi skal indtænke Landsbyggefondens krav for at opnå støtte til Helhedsplanen? Kunne du forestille dig efter renoveringen at flytte til en lejlighed, der måske passer dine behov bedre? WORKSHOP

62 Spørgsmål til Haveplanen Kan der etableres parkering på havesiden? Hvordan ser I på omfanget af parkering - er det OK i dag? Hvordan ser I på de nye fælleshaver? - og hvad kan de indeholde af opholds- og legemuligheder? Hvordan ser I på de nye aktiviteter i parkerne? - og har I andre supplerende ideer? Hvordan ser I på ideen om en ny miljøstation? - og hvad kan den eventuelt indeholde? Kan Torvet indeholde andre funktioner, bl.a. i sammenhæng med fælleshuset - udover til parkering? WORKSHOP

63 Spørgsmål til bygninger Har du ønsker eller ideer til funktioner og aktiviteter til fælleshuset udover et der allerede ligger i forslaget? Er du enig i at der skal ske en række bygningsforbedringer: isolering, installationer, lydisolering osv? WORKSHOP

64 Spørgsmål til boligerne Er du enig i at der med fordel kan laves forbedringer af boligernes indretning? Er du enig i arkitekternes forslag om at åbne lejlighederne op? Hvad er din holdning til de lejlighedsplaner du har set i aften? WORKSHOP

65 Spørgsmål til processen Har I forstået hvorfor vi ikke kan være mere præcise omkring huslejen? Har I forstået hvorfor vi ikke kan være mere præcise om alt indholdet af Helhedsplanen, så længe vi ikke kender det økonomiske grundlag? Der bør komme mere information ud til beboerne om processen? WORKSHOP

66 TAK FOR I AFTEN

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 19.00 Velkomst Hvad er en helhedsplan? Tidsplan Miljøundersøgelse Siden sidst 19.20 Projektgennemgang: Afsnit 1 Afsnit 2 Spørgsmål fra salen Lejlighedskataloget

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Helhedsplan - Højstrupparken Lejlighedskataloget - revision 28.09.2015

Helhedsplan - Højstrupparken Lejlighedskataloget - revision 28.09.2015 Afsnit 4 I G3 H2 ystævnevej G2 Afsnit 1 H1 G1 A F Højstrupvej M Uffesvej O N Yrsavej J Møllemarksvej P Afsnit 2 L K Afsnit 3 Helhedsplan - Højstrupparken Lejlighedskataloget - revision 28.09.2015 Fyns

Læs mere

BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ

BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ FYSISK HELHEDSPLAN HADERSLEV BOLIGSELSKAB AFD. 16/25 VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE! BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ PROGRAM Velkomst og valg af dirigent VELKOMST VALG AF DIRIGENT! v. Kurt Blohm Valg af referent

Læs mere

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015 Velkommen til beboermøde Renovering og ombygning Afd. 406 10. september 2015 Velkomst ved afdelingsformand Tonny Jensen Projektets stade og aftenens program ved projektleder Bent Laursen, Boligkontoret

Læs mere

Helhedsplan Højstrupparken

Helhedsplan Højstrupparken Helhedsplan Højstrupparken Højstrupparken - idag Højstrupparken - opført 1948-52 Hvorfor en helhedsplan...? Højstrupparken 1956 - fordi bebyggelsen er slidt! Højstrupparken 2015 -og boligerne er utidsvarende!

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

REV 22.02.2012. AlmenBolig+ Myndighedsprojekt - Birkedommervej, København

REV 22.02.2012. AlmenBolig+ Myndighedsprojekt - Birkedommervej, København REV 22.02.2012 AlmenBolig+ yndighedsprojekt - Birkedommervej, København 3B - KAB - ALEN BOLIG+ ATR. NR. 1288 UTTERSLEV TEA SCANDI BYG ONV ARKITEKTER 01.10.2011 Birkedommervej AlmenBolig+ matr nr 1288 Utterslev,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN VELKOMMEN Dagsorden 1. Præsentation af tegningsmateriale: - udearealer - lejlighedsplaner 2. Fælles drøftelse 3. Præsentation af det videre forløb Hvad støtter landsbyggefonden FREMTIDSSIKREDE BOLIGER

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

INFORMATION OM HELHEDSPLANENS RENOVERINGSBOLIGER

INFORMATION OM HELHEDSPLANENS RENOVERINGSBOLIGER INFORMATION OM HELHEDSPLANENS RENOVERINGSBOLIGER KÆRE BEBOER Denne folder handler om Helhedsplanen for Moldeparken. Den fortæller det, som blev fremlagt på Orienteringsmøde 1 i DGI Centeret den 4. April

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED LEJLIGHEDER MED UDSIGT. januar 06 indledning Området Susåen er skabt i istiden for ca. 000 år siden, og den har siden middelalderen haft betydning som transportvej

Læs mere

KOMFORT BOLIGER INFORMATION OM HELHEDSPLANENS KOMFORTBOLIGER

KOMFORT BOLIGER INFORMATION OM HELHEDSPLANENS KOMFORTBOLIGER INFORMATION OM HELHEDSPLANENS KOMFORTBOLIGER 1 KÆRE BEBOER Denne folder handler om Helhedsplanen for Moldeparken. Den fortæller om det, som blev fremlagt på orienteringsmøde 1 i DGI Centeret den 4. april

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Til samtlige beboere i afdeling 17 Møllevangen Vejle, den 14. december 2012 Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Hermed følger et kort referat af det ekstraordinære

Læs mere

DAGSORDEN AFD. 1. RINGGÅRDEN

DAGSORDEN AFD. 1. RINGGÅRDEN VELKOMMEN DAGSORDEN 1. Velkommen, ved Michael Sand Pedersen, Nordvest Administration. 2. Gennemgang af renoveringen, ved Inge Nielsen Skytte, Årstiderne Arkitekter. 3. Materialer, ved Inge Nielsen Skytte,

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD. 1-43 FSB TINGBJERG, AFD. 3026 SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD.

Læs mere

AABYEN, VEJLE. Eksklusive lejligheder ved Vejle å

AABYEN, VEJLE. Eksklusive lejligheder ved Vejle å AABYEN, VEJLE Eksklusive lejligheder ved Vejle å BELIGGENHEDSPLAN Bebyggelsen kaldes Aabyen og består af 5 tårne Tårn 1 og 4 er opført af privat bygherre Domea opfører tårn 3. Tårn 3 består af 60 lejligheder

Læs mere

NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK

NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK En helt ny grøn oase i det sydlige Køge www.kongsbergpark.dk Materialebeskrivelse Projektudvikling: Kortfattet beskrivelse af arkitektur

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

ELEV. 30 m2. ophold / spis ALTAN. ophold / spis. køkken. ophold / spis. 2 rums bolig. bad. 3 rums bolig 90 m2 køkken. bad. køkken. 83 m2.

ELEV. 30 m2. ophold / spis ALTAN. ophold / spis. køkken. ophold / spis. 2 rums bolig. bad. 3 rums bolig 90 m2 køkken. bad. køkken. 83 m2. rev 07.05.15 60 m2 70 m2 65 m2 2 rums 92 m2 fælles taghave fælles taghave 91 m2 85 m2 tag 3 rums 75 boliger + fælles FORSLAG 01 SIGNATURER skydedør skydedør 11 m2 3,5 m3 4 rums bolig 100 m2 7,5 m2 88 m2

Læs mere

Ryesgade 2A-2M. 35 nye boliger til leje i Horsens

Ryesgade 2A-2M. 35 nye boliger til leje i Horsens Ryesgade 2A-2M 35 nye boliger til leje i Horsens Afdeling 952-0 Lejerbo Horsens Regionskontor Kolding 35 boliger i 4 etager med både altaner og fælles tagterrasse. Pakhustorvet 4 6000 Kolding Telefon 3812

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ Torsdag den 4. September FORMÅLET MED DAGENS MØDE 1. At informere om de muligheder, der er for fremtidens Rosenhøj 2. Nedsættelse af en arbejdsgruppe med beboere

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL GBL VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL GBL GBL 3 --- GBL 4 Supplerende byggetekniske undersøgelser Beboerworkshop #01: introduktion og idéhøst

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del Bilag 185 Offentligt Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Passivhus et eksempel fra Frederikssund Domea Boligforeningen Rosenvænget

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 Brdr. Lange A/S Smedesvinget 1, 6880 Tarm Tlf. 97371440

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN

23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN Gl. Kongevej 48, 6000 Kolding Menighedsbørnehaven er beliggende i den nordlige del af Kolding by. Institutionen

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2013

Nye boliger til leje i efteråret 2013 Nye boliger til leje i efteråret 2013 Lykkegårdshave 1-77 39 nye rækkehuse i udkanten af Kolding med ekstremt lave forbrugsudgifter Kontakt os: Telefon: 38 12 14 35 Email: Kolding@lejerbo.dk Pakhustorvet

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

LABLAND ARKITEKTER RENOVERING AF MUNKEBJERGPARKEN BEBOERPRÆSENTATIONSMØDE, 26. MARTS 2015

LABLAND ARKITEKTER RENOVERING AF MUNKEBJERGPARKEN BEBOERPRÆSENTATIONSMØDE, 26. MARTS 2015 LABLAND AKITEKTE ENOVEING A MUNKEBJEGPAKEN BEBOEPÆSENTATIONSMØDE, 26. MATS 201 EMTIDIGE OHOLD STUEPLAN - BAMSTUPVEJ A B C D E G H 791 200 890 1090 180 200 1788 612 120 200 890 1090 180 200 1788 612 120

Læs mere

Tegningsliste projektforslag. 0 Dokumenter 01 Tegningsliste 12.05.2016 x x x. 1 Orienteringsplaner 1.101 Situationsplan 12.05.

Tegningsliste projektforslag. 0 Dokumenter 01 Tegningsliste 12.05.2016 x x x. 1 Orienteringsplaner 1.101 Situationsplan 12.05. : : Tegningsliste DATO: 12.05.2016 REV. DATO: Projekt ID: ase: 15.893 Projektforslag Tegningsliste projektforslag Tegningsnummer Tegningsnavn Dato Bygherre Myndighed Arkitekt Ingeniør Entreprenør 0 Dokumenter

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning REFERAT 27. oktober 2008 MM6 - OMJ Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning Mødested: Messecenter Herning Mødedato: Torsdag den 23. oktober 2008 kl. 17,00. Emnet: Indretning af

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Ryparken 204 februar 2016

Ryparken 204 februar 2016 februar 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Ryparken 204 februar 2016 Helhedsplanen starter hos dig! Ryparken 204 skal være prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Så om tre måneder skal din lejlighed

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

H318-34-RX-701. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads og Hans De Hofman Gården

H318-34-RX-701. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads og Hans De Hofman Gården H318-34-RX-701 Indholdsfortegnelse Side Tekst Revision Note: lle ubenævnte mål er i mm. 00 Forside og indholdsfortegnelse 2014-02-20 01 Bygningsdelsbeskrivelse 2014-02-20 02 Stueplan - Fremtidige forhold

Læs mere

WORKSHOP MED BEBOERNE

WORKSHOP MED BEBOERNE WORKSHOP MED BEBOERNE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING OKTOBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 12. Oktober 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA

Læs mere

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato 0.00 Nord Bygn. C BESKRIVELSE: Eksist. bebygget areal iht. BBR: Eksist. forhus: 0 m Blok ABCD: 9 m Ialt.03 m Ny bebyggelsen omfatter ialt: 4 stk. torumsboliger 5 stk. étrumsboliger 4 stk.cykel p Bygn.

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik.

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik. workshop 1 - inspirationsark - INDRETNING Generelt ønskes der forberedt for VM og TT i alle lejligheder. Det skal dog være op til den enkelte, om man ønsker at installere egen VM og TT i boligen. Det er

Læs mere

Komfort Husene i Skibet

Komfort Husene i Skibet Komfort Husene i Skibet 27. oktober 2008 Susanne Højholt Saint-Gobain Isover a/s Indhold Projektet Byggeriet Passivhus-konceptet Komfort Udfordringer Tre eksempler Renovering Domea Komfort Husene er ét

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 16.02.2015 Dato: 18.02.2015 Der var ca (Anslået) 165 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en præsentation

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn - til leje... Kontor domicil fra 400-2.000 m 2 Sverigesgade 5, Odense Havn Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2 Særdeles repræsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Enestående mulighed for kontordomicil

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere