KIG. Konservative i Gentofte. nr. 1 Feb årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIG. Konservative i Gentofte. nr. 1 Feb. 2010 28. årgang"

Transkript

1 Læs om: Indkaldelse til generalforsamling Læger i Afghanistan Biskop i kantinen... og meget mere Konservative i Gentofte KIG nr. 1 Feb årgang Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i Gentofte Kommune

2 Forsidefoto: Klokken Erik Norman Svendsen Jens Tingleff KIG Konservativ i Gentofte Munter biskop emeritus i Kantinen Af Niels Jørgen Langkilde Udgiver: Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune. Hjemmeside: Redaktionsudvalget: Birthe Philip, ansv. redaktør. Tlf Henrik C. Winkel Allan Andersen KIG udkommer: 5-6 gange årligt. Oplag: stk. Sats og tryk: AU-Kommunikation Næste udgave af KIG: Uge Deadline: 12. april 2010 Materiale til bladet bedes sendt til: AU-Kommunikation Snogegårdsvej Gentofte Tlf Vælgerforeningens ledelse/forretningsudvalg: Birthe Philip, formand Niels Christian Hansen, næstformand og sekretær Jette Kyed, kasserer Jesper Marcus Birgitte Dember Vælgerforeningens kontor: Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune v/hanne Weng, Postboks 61, 2820 Gentofte, tlf/fax: Kontortid: Mandag-torsdag kl Københavns netop afgåede biskop Erik Norman Svendsen talte i Rådhusets kantine inden det seneste hovedbestyrelsesmøde. Biskoppen havde forsamlingen i sin hule hånd i det timelange foredrag om den danske folkekirke. Det var muntert, og det var med mange bud på, hvad der burde ske i fremtiden: Kirkeforfatning, spændende oplysninger om de seneste års store kirkepolitiske sager og lettere mulighed for at skifte præster. En veloplagt Erik Norman Svendsen lagde ud med at berette, hvordan han slap ud af klørene på nogle emsige myndighedspersoner fra DDR ved hjælp af sin KU-nål, da de havde konstateret, at han medførte farlig litteratur. Løsningen var at hævde, at KU stod for Kommunistisk Ungdom! Herefter gik biskoppen over til den løbende debat om forholdet mellem folkekirken og staten. Norman Svendsen var tilhænger af de tætte relationer, som ligger i Grundloven, men inden for den gældende grundlov, kunne man godt løsne båndene lidt uden at ændre Grundloven. - Det fungerer fint med stiftsrådene, som alle stifter nu har fået. Jeg har intet imod, at vi også får et Kirkeråd for den danske folkekirke. På den måde kan vi opfylde Grundlovens 66, der stiller en kirkeforfatning i udsigt. Det ville give folkekirken lidt større frihed og ansvarlighed overfor egne forhold. Vi må ændre, hvad betalingen af kirkeskatten går til, og hvad den almindelige skattebetaling går til. Der er flere knaster, vi godt kan fjerne. Biskoppen oplyste i debatten, at alle skattebetalerne i dag betaler 40 pct. af udgifterne til præstelønningerne og alle udgifterne til bispelønningerne. Historisk er forklaringen at præsterne ordner en del opgaver for staten (bl.a. registrering af alle nyfødte og alle dødsfald) og at staten i 1919 beslaglagde hovedparten af den jord som stifterne og sognene ejede. Til gengæld påtog staten sig en del af lønningerne. Dette var efter biskoppens opfattelse glemt af de fleste, og det ville se bedre ud at staten betalte for folkekirkelige aktiviteter, som ikke havde forbindelse med den forkyndende virksomhed, som f. eks. vedligeholdelsen af de gamle middelalderkirker, som er en umistelig del af vor kulturarv. Om de ti år som formand for den af kirkeminister Torben Rechendorff nedsatte Salmebogskommission kunne biskoppen berette om mange svære stunder. Men da en nytiltrådt kirkeminister kritiserede planerne om en ny salmebog blev folk positive og opbakningen blev med ét meget bred. Erik Norman Svendsen kunne også forklare, hvorfor det er klogt at komme til bispemøderne. For som ved alle andre møder kan man få pålagt spændende opgaver, når man ikke er til stede. En biskop var fraværende han var til fodboldkamp i England han fik derfor til opgave at løse en af de mest besværlige teologisk sager. Biskoppen sluttede af med at udtrykke sin forundring over, at det var så svært at flytte en præst, som ikke kunne med sit sogn. Der må ske en ændring, sagde Erik Norman Svendsen, vi kan ikke have en præst, der i 40 år ikke har kunnet tale med og samarbejde med sit sogn. 2 KIG februar 2010

3 Generalforsamling Gentofte d. 12. feb Vælgerforeningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 11. marts 2010 kl i Rådhusets kantine, indgang fra Emmasvej Indgangen er åben fra kl (derefter ring på ) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år og fremlæggelse af planer for foreningens virksomhed i det kommende år. 3. Fremlæggelse af det af Hovedbestyrelsen godkendte reviderede regnskab. 4. Fastlæggelse af kontingent for Indkomne forslag. 6. Beretning fra den konservative kommunalbestyrelsesgruppe om gruppens politik v/borgmester Hans Toft. 7. Valg af formand. 8. Valg af yderligere 4 medlemmer samt 1. og 2. suppleant til vælgerforeningens forretningsudvalg. 9. Valg til Hovedbestyrelsen, se side Opstilling af folketingskandidat. 11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. 12. Politisk drøftelse. Indlæg Connie Hedegaard. 13. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Med venlig hilsen Birthe Philip formand KIG februar

4 HB Generalforsamlingen 11. marts 2010 De med * markerede ønsker at udtræde og er ikke på valg. Alle øvrige er villige til genvalg i år. Hovedbestyrelsens forslag til genvalg og nyvalg vil kunne ses på foreningens hjemmeside Den nuværende Hovedbestyrelse, valgt i henholdsvis 2008 og 2009, man bliver valgt for 2 år. På valg i 2010 Anette Giertsen Anna Marie Hvidt Annette Birch* Annette Schou Britta Riis Chr. F. Rovsing Christian Stokholm Elin Vilner Erik Ringvad Freddy Svitring Hanne Skovgaard Henriette Kjær Henrik Winkel Ida Seehusen Jacob Berget Jacob Rørdam Holm-Jørgensen* Jan Torp Andersen Jesper Kamp Nielsen Jette Kyed Jonas Weikopf Jørn G. Andersen Karin Pedersen* Laila Bülow Andreasen Lili Vallebo Lisbeth Krener Louise Broe Marianne Rædkjærhus Michael Højskov Mikael Lund Nørgaard Niels Jørgen Langkilde Niels Kallesøe Niels Øhlenschläger Ove Mernø Peter Bech Andersen Poul Mogensen René Hattens Torben Anker Sørensen Ulrik Brandt Valgt i 2009 Adam Tr. Jacobsen Allan Andersen Anders Højriis Anita Rander Anne Arnt Kjerulff Bente Kjølhede Birgitte Dember Birthe Philip Chris Bangert Larsen Einar Bolt Ellen Simony* Erik Chr. Barfoed* Finn Holm-Jørgensen Hanne Weng Hanne-Mette Sørensen Hans Toft Henrik Brabrand Jens Ottosen-Støtt Jens Øllgaard Jesper Marcus John Allan Holm Jørn Bro* Kaj Sidenius Karen Marie Sandgren* Karen Riis Kjølby Kenneth Rosenmeyer Lisbeth Winther Lone Hagen Marianne Zangenberg Martin Frøland Mikael Ørum Mogens Friis Niels C. Hansen Ole Brusch Susanne Frikke Søren B. Henriksen Thomas Rostrup Ulrik Cordes Forslag til ny folketingskandidat udbedes Med udgang af 2009 forlod Connie Hedegaard folketinget til fordel for international politik. Det betyder at Gentofte skal have en ny folketingskandidat. Efter vedtægterne sker valg af folketingskandidat ved en generalforsamling efter indstilling af vores Hovedbestyrelse og efter forslag af forretningsudvalg. Det er således forretningsudvalget, der er kandidatudvalg. Forslag kan af foreningens medlemmer fremsendes til formanden. Jeg skal derfor opfodre foreningens medlemmer til at indsende forslag til formanden, gerne med CV. De vil så indgå i det samlede arbejde. Birthe Philip 4 KIG februar 2010

5 EDC Mæglerne Hjort / / G. Strømann A/S Aut. VVS-installatør Jægersborg Allé Charlottenlund Café Jorden Rundt KIG februar

6 HOK Sundhedsfaglig indsats i verdensklasse i Afghanistan Af Jens Tingleff, Stabslæge, Chef for Forsvarets Felthospital For første gang i historien har dansk forsvar haft ansvaret for bemanding og ledelse af et felthospital indsat i krig. Fra medio juli og frem til oktober 2009 knoklede ca 100 læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonel sammen med englændere og amerikanere for at levere traumebehandling til ofrene for krigen i Helmand provisen i Afghanistan. Indsatsen blev anerkendt fra mange sider. Sundhedsminister Jakob Alex Nielsen besøgte hospitalet og sagde bl.a.: I gør Danmark ære. Jeres indsats er enestående, ikke kun for de soldater I behandler, men også behandlingen af de lokale afghanere har stor betydning. Det smitter. Hvis man i det danske sundhedsvæsen blev stillet overfor, at skulle behandle i det tempo og på det høje niveau, som kræves for at få svært traumatiseret patienter til at overleve, ville det være en udfordring. Hvis man dertil lægger, at mange specialister fra 3 forskellige lande skal arbejde sammen, så ville både teoribøgerne og erfaringer fra dansk sundhedsvæsen tale imod, at det ville gå godt. Men fakta var, at hospitalet i Camp Bastion i Helmand, Afghanistan under de 3 måneder leverede behandling i verdensklasse. Selvom der var odds imod, at det skulle blive en så stor succes, så var der nu arbejdet målrettet på, at personalet var klar til opgaven. For det første var de nøje udvalgt i forhold til deres civile kompetence som sygeplejerske eller læge. Dertil var der for den enkelte set på, om der var supplerende uddannelse, de skulle igennem før udsendelse. Hele den danske enhed havde på 2 øvelser af en uges varighed trænet i en simulator i England, hvor man indøvede procedure, både behandlings procedure, men også Sundhedsminister Jakob Alex Nielsen sammen med dele af Folketingets Sundhedsudvalg på besøg i Camp Bastion. Sundhedsministeren bliver orienteret af en engelsk speciallæge. I forgrunden lytter stabslæge Jens Tingleff. Foto: PIC/HOK - Morten Fredslund. Jens Tingleff, 52 år bosiddende i Gentofte. Var i flere år ansat på Gentofte Hospital som hjerte-lungekirurg. Forlod i 2007 sin overlægestilling for at blive chef for Forsvarets Felthospital. Siden ansættelsen har han forberedt felthospitalet på, at kunne blive udsendt. Var fra juli til oktober 2009 chef for hospitalet i Camp Bastion i Helmand provinsen, Afghanistan. selve administrationen og patientens vej gennem hospitalet. Den danske styrke på ca. 100, mødte i Camp Bastion ca. 45 fra England og ca. 45 fra USA, således af det samlet personale var på 190. Dette gav yderlige udfordring i forhold til den ledelse, som var nødvendig. Udgangspunktet var fokusering på opgaven og professionelt sammenhold. At arbejde med forskellige arbejdskulturer kan give problemer. Det overkommer man ved, at der kun var 2-3 dages indkøring sammen med det afgående hold, og at man straks efter, at kommandoen var overdraget, stod i den mest travle periode, hospitalet nogensinde havde stået i. Der var bare ikke tid til have ondt af sig selv, dyrke national følelse eller til at holde møder. Når resultaterne hurtig indfinder sig, og personalet kan se, at de professionelt mestrer opgaven, så overvinder man alle teoretikernes spådom og andres indhøstede erfaringer. Resultater var der mange af. Vi behandlede på de 3 måneder ca patienter på skadestuen. En del var heldigvis lette tilfælde, som kunne afsluttes på skadestuen ligesom en dansk skadestue. Men vi fik også dagligt patienter, der var så ilde tilredt, at de krævede øjeblikkelig operation og sådanne operationer indbefattede tit amputationer og ikke altid kun et ben eller en arm sommetider 2-3 legemer på den samme patient. Flere af patienterne var såkaldte uventede overlevere. Det betyder at patienten ud fra tidligere erfaring ikke vil overleve. Un- 6 KIG februar 2010

7 HOK Den amerikanske senator John McCain besøgte felthospitalet, mens det var under dansk ledelse. Her under samtale med stabslæge Jens Tingleff. McCain vidste stor interesse for det danskernes holdning til krigen i Afghanistan. Foto: PIC/HOK - Morten Fredslund. der vores udsendelse havde vi mindst 15 patienter, som blev hentet tilbage fra den sikre død. Danske og andre nationers soldater opholder sig kun 1-2 døgn på hospitalet. Efter endt stabiliserende behandling flyves soldaterne til deres hjemland til yderligere hospitalsbehandling. For de danske soldater er det Rigshospitalet. For de lokale både soldater og civile er situationen anderledes. De må behandles til man har sikkerhed for, at det afghanske sundhedsvæsen kan overtage behandlingen. De lokale var således indlagt i længere tid. Det gav ekstra udfordringer for det danske personale at kommunikationen skulle foregå med tolk. De lokale udtrykte klart deres taknemlighed for den behandling de modtog. Flere familier i Helmand provisen sidder nu tilbage med et varigt minde om deres behandling. Nogle af disse lokale bliver dagligt mindet om deres behandling, de var også ofre for at mindste dele af et ben eller en arm, men kan takke det danske personale for, at de er i live i dag. Nu flere måneder efter vi er kommet hjem, modtager felthospitalet stadig anerkendelse for indsatsen i Camp Bastion i Afghanistan. I NATO sammenhæng, har man fået øje på, at det kan lade sig gøre at integrere personel fra flere forskellige lande i en samlet enhed, og alligevel holde en meget høj standard. Selvom NATO er en organisation af samarbejde mellem de enkelte medlemslandes forsvar, så har multinationalt samarbejde mest været på stabsniveau eller samarbejde mellem enheder af samme type. Samarbejde helt ned på det udførende niveau, hvor den enkelte soldat eller i det aktuelle tilfælde læge eller sygeplejerske skal samarbejde med en fra en anden nation, har aldrig tidligere være prøvet. Det tog dansk forsvar ansvaret for at lede. De indhøstede erfaringer kan danne grundlag for, hvordan man i fremtiden kan sammensætte multinationale enheder, der er skræddersyet til opgaven. Denne form for samarbejde er specielt vigtig for et mindre medlemsland som Danmark. Små nationer vil ikke kunne udsende specialenheder, der vedvarende skal understøtte til soldaters indsats, som er tilfældet for felthospitalet i Camp Bastion. Men ved at kunne udsende felthospitalet i kortere periode, opretholder dansk forsvar ekspertise på området, samtidig med at de tager deres del af ansvaret for hospitalsbehandling af krigens ofre i Afghanistan. Hospitalet i Camp Bastion er oprettet af englænderne i 2004 og løbende udbygget, således det i dag er i bygninger og moderne udstyret. Siden oprettelsen har briterne haft ansvaret for drift og bemanding. Efter aftale med briterne og som aflastning for deres sundhedspersonale fik dansk forsvar ansvaret for at udsende personel til bemanding af hospitalet og samtidig overtage ledelsen i 3 måneder i Grundet udviklingen i Helmand herunder udsendelse af et større antal amerikanske soldater var den oprindelige tiltænkte styrke på ca. 100 danske ikke tilstrækkelig for at kunne behandle det store antal patienter. Hospitalet endte derfor med også at have sundhedspersonale fra England og USA og den samlede bemanding endte med at være på 190. Jens Tingleff overdrog i oktober 2009 igen kommandoen til englænderne. DANSK DATANET SECURIDAN LYNGBY EL SERVICE A/S SIF BELYSNING El siden 1918 SIF Gruppen A/S Transformervej Herlev Tlf EL-vagten i Gentofte Tlf KIG februar

8 Kalenderen Marts Tirsdag den 11. kl Generalforsamling i kantinen på Rådhuset Se side 3 og 4 i dette blad. Maj Onsdag d. 26. kl Kriminalinspektør Jørn Moos fortæller i Rådhusets kantine, om et liv med Blekinge-gadebanden. Reserver allerede nu. Derefter et kort hovedbestyrelsesmøde. Adgang til Rådhusets kantine er fra Emmasvej. Evt. tilmelding eller spørgsmål om møderne, kontakt vælgerforeningens kontor. tlf eller Konservative Kvinder i Gentofte havde årsmøde den 1. februar i Restaurant Strandlund Der var mødt 22 medlemmer. Formanden Jette Kyed bød velkommen, og Bente Kjølhede blev valgt til dirigent og konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Herefter afgav formanden en rigtig god og fyldestgørende beretning om vore aktiviteter i årets løb, som alle har været godt besøgt og vellykkede, der har bl.a. været følgende arrangementer: - Julie Broe fortalte på sidste årsmøde om sine mærkesager, de stadige ulige forhold for kvinder, menneskehandel og grænseoverskridende kriminalitet. - EU-kandidat Mette Abildgaard talte om sine mærkesager. - Sommertur gik i 2009 til Hørsholm Gamle Mølle, der i dag er håndværksmuseum. Derefter frokost på Rungsted Kro. Nivågaard Museums udstilling om modernismen. - Birthe Philip fortalte på et møde om kvindernes traditionelt flotte repræsentation i Gentofte. - Julefesten havde 40 deltagere som udover maden nød optræden af Gentofte Musikskoles kor. Valg til bestyrelsen: Alle var indstillet på at tage en tørn mere og det fik fuld opbakning fra forsamlingen. Jette afsluttede med en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde samt tak til de trofaste medlemmer. Efter årsmødet fortalte fhv. minister og generalsekretær Torben Rechendorff om Glimt af et jævnt og muntert virksomt liv. Et meget spændende og humoristisk indlæg. ÅBNINGSTIDER: mandag-fredag kl hver lørdag kl Ordrupvej 60 Købmand Lars Petersen Det grønne er godt for øjnene og haven Kom ind og gå en plantetur Jægersborg Allé 172 (v. Jægersborg Hotel) EKSPEDITION: 2820 Gentofte Mandage-fredage Lør.-søn.- og helligdage Telf ID nr Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune v/hanne Weng Postboks Gentofte

C. Det konservative Folkeparti. 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg

C. Det konservative Folkeparti. 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg Læs om: KV-Kandidaterne Udflugt GKUV C. Det konservative Folkeparti 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg 5. Michael Fenger 6. Lisbeth Winther 7. Thomas Rostrup 8. Lise

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2009 15. årgang Forår & Sommer www.frederiksberg-konservative.dk Frederiksberg på sikker kurs mod målet! Af Jørgen Glenthøj, borgmester Hvedebrødsdage går som

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14.

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14. 44. årgang # 08 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter 60 år for Jutlandia Side 14 Forsvarsminister på missionsbesøg Side 4-5 4-5 Mission updates Side 6-7 Kroatien Side 18-19

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. gang For, sommer & efter www.frederiksberg-konservative.dk Tiden er konservativ, men tiden er ikke god ved Det konservative Folkeparti. Skal dette

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere