Haderslev Katedralskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Katedralskole"

Transkript

1 Haderslev Katedralskole Udbud af kantinedrift Tidsplanen for udbuddet er som følger: Udbuddet er opslået tirsdag den 11. juni 2013 (lokalerne kan besigtiges efter aftale) Tilbud skal afgives senest onsdag den 26. juni 2013 Vinder af udbuddet forventes fundet tirsdag den 2. juli 2013 Der vil være stand still-periode frem til mandag den 15. juli 2013, hvorefter kontrakten med vinder af udbuddet forventes underskrevet. Kantinen på HADERSLEV KATEDRALSKOLE skal drives så udgifts neutralt for skolen som muligt. Det vil sige, at kantinen er en selvstændig virksomhed, at skolen ikke betaler forpagter for at drive kantinen, og at forpagter ikke betaler skolen for at få lov til at drive kantinen på Haderslev Katedralskole. Der kan dog forhandles om et vist løntilskud. Såfremt forpagteren ønsker salg ud af huset skal aftalen indrettes særligt da vi ikke må medvirke til konkurrenceforvridning. Dette udbud vil i overensstemmelse med kriterierne for vurdering af de indkomne tilbud blive vurderet i forhold til den kommende forpagters kvalifikationer, priser, sortiment og kvalitet. Ved afgivelse af tilbud medsendes en underskrevet tro og love erklæring på, hvorvidt den ansøgende virksomhed har ubetalt gæld til det offentlige i henhold til LBK nr.336 af For nærmere information kontakt Dan Jensen på tlf eller Tilbud sendes til Dan Jensen pr. mail. Beskrivelse af Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole er et alment gymnasium med hf. På skolen går der i disse år ca elever i alderen 16 til 20 år. Skolen beskæftiger ca. 120 personer Skolens har en års rytme med undervisning fra omkring anden uge i august frem til midten af maj. Fra midten af maj frem til slutningen af juni er der eksamensperiode med censorfrokoster. Eleverne har normalt ferie i uge 42, mellem jul og nytår, i uge 7, i de tre hverdage op til påske, i juli måned og de 2 første uger i august. Kantinen er normalt lukket i elevernes ferieperioder. Kantine lokaler. Skolen stiller lokaler og udstyr til rådighed. Kantinekøkkenet er på ca. 50 m 2. Kantinekøkkenet er åbent ud til kantineudsalget, der er på ca. 25 m 2. Kantinekøkken og kantineudsalg ligger midt i skolen ved elevernes kantineområde. Desuden har kantinen et depot rum i nærheden af kantinen. Udstyr. Her skal nævnes: Stor dej ælte maskine, 2 stk. indstiks ovne, opvasker, stålborde, køle og fryseskabe m.m. Christiansfeldvej Haderslev Telefon Fax Mail: Hjemmeside:

2 Side 2 af 6 Automater. Ud over kantine og udsalg er der tilknyttet 3 automater, som skolen stiller til rådighed, og hvor drift og indtjening tilfalder forpagter. Forpagter er forpligtet til at fylde og renholde automaterne. De 3 automater, der er knyttet til kantinen, er placeret i elevernes kantineområde. Husleje. Skolen betaler forbrugsudgifter i forbindelse med de nævnte lokaler, det vil sige varme, el og vand. Forpagter betaler ikke husleje. Skolen vedligeholder lokalerne uden udgift for forpagter. Skolen stiller service og lignende udstyr til rådighed for kantinedriften. Forpagter forestår selv engangsservice til udsalg. Skolen stiller adgang til internet samt fri telefon til rådighed. Rengøring Forpagter har det fulde ansvar for og bekoster udgifter til rengøring af de lokaler og det udstyr, som skolens stiller til rådighed. Herunder også det fulde rengøringsmæssige ansvar for eventuelle buffeter, som efter aftale stilles frem uden for kantinelokalerne. Rengøring skal ske, således at produktion og salg kan foregå hygiejnisk forsvarligt i henhold til de lovmæssige krav. Rengøringen må ikke kunne give anledning til anmærkninger ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg. Der skal anvendes godkendte og så vidt muligt miljøvenlige rengøringsmidler leveret af forpagter. Affald fra køkken og salgsareal kildesorteres og samles i plast sække leveret af forpagter og placeres i affalds container efter skolens anvisning. Skolen bekoster afhentning af affald. Åbningstider Kantinen er forpligtet til alle ugens hverdage fra mandag til fredag at holde åbent i aftalte perioder omkring frikvarterer indenfor tidsrummet fra kl til kl. 14:00 i undervisnings- og eksamensperioden. Skolen sikrer, at forpagter har adgang til skolens skemaprogram, årskalender og eksamensplan så forpagter selv kan planlægge, hvor mange potentielle elever og medarbejdere der kan tænkes at benytte kantinen. Forpagter sikrer, at kantinemedarbejdere er instrueret i at gå på skolens netværk for at hente relevante oplysninger. Skolen forpligter sig til at indhente tilbud hos forpagter i forbindelse med møder, bespisning af elever og personale arrangementer samt skolens officielle arrangementer. Forpagter sikrer, at der kan betales med dankort i dankortautomater gerne suppleret med et system med kontant fri kantine af hensyn til køen i spisepausen. Forpagters forpligtelser Forpagter er forpligtet til at fremvise det fulde regnskab for kantinedriften over for skolen. Forpagter har det fulde økonomiske ansvar for kantinedriften, herunder indberetninger og afregning af moms og skat, samt overholdelse af gældende regler og lovgivning.

3 Side 3 af 6 Forpagter har ansvaret for og udgifter til indkøb af levnedsmidler. Forpagter skal gøre leverandører opmærksomme på, at kantinen drives som en selvstændig virksomhed, og kantinens udgifter er skolen uvedkommende. Forpagter skal på skolens forlangende levere detaljerede sortimentsstatistik opdelt på produkter. Forpagter er forpligtet til uden beregning at rådgive skolen i forhold, der vedrører kantinedrift. Forpagter er forpligtet til at udvise påpasselighed med lokaler, inventar samt forbrug af el, vand og varme. Forpagters ansvar Forpagter har selv alle forpligtelser i forhold til sit eget kantinepersonale. Skolen stiller således ikke med personale og der følger ingen ansatte med under regler om virksomhedsoverdragelse. Forpagter er til enhver tid ansvarlig for kantinepersonalets adfærd, når det opholder sig i skolens bygninger, herunder at kantinepersonalet overholder sikkerhedsforskrifter samt skolens husorden og regler herunder rygepolitik. Forpagter er forpligtet til at sikre, at kantinepersonalet er iført beklædning afpasset efter arbejdets art og i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser og sikkerhedsforskrifter. Forpagter har ansvaret for betjening af adgangs- og alarmsystemer. Samt ansvaret for at kantinepersonalet er instrueret i brugen af adgangs- og alarmsystemer. Bortkomne nøgler eller kort eller omkodning af låsesystemer i den forbindelse erstattes af forpagter. Omkostninger ved vagttilkald, som er forårsaget af forpagters og kantinepersonalets fejlbetjening af adgangs- og alarmsystemer, afholdes af forpagter. Leveringssikkerhed med mere Det er vigtigt for skolen, at der er leveringssikkerhed. Derfor skal følgende oplysninger gives ved tilbuds ansøgning: Vi ønsker oplysninger om egne referencer/erfaring og eventuelt omsætning/egenkapital, samt oplysninger om nuværende og kommende medarbejderes uddannelse. Vi ønsker en plan for en vikarordning ved forpagters eller medarbejderes sygdom. Vi ønsker en organisationsplan. Vi ønsker en tilkendegivelse af, at tilbuddet er afgivet uden forbehold. Vi ønsker en tilkendegivelse af, at der i tilbuddet er taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til overenskomstforhold, fødevarekontrol, arbejdstilsyn og øvrige vilkår på det danske arbejdsmarked. Øvrige oplysninger Pt. skønnes omsætningen ved alm. salg fra kantinen og automater at ligge på ca kr. årligt Skole køb til arrangementer, møder, eksamen m.m. ligger på ca kr. årligt. Der gives ikke underskudsgaranti, men der kan træffes aftale om et vist løntilskud. Kriterier for valg af forpagter Kriterier for valg af forpagter (de fem kriterier er vægtet lige meget):

4 Side 4 af 6 Kvalifikationer 20% reference-/erfaringsliste for forpagter og eventuelle medarbejdere. omsætning/egenkapital, hvis forpagter driver anden kantinevirksomhed Priser 20% standardpriser for kantineudsalg (udfyld vedlagte bilag 1) standardpriser for arrangementer (udfyld vedlagte bilag 1) standard priser for eksamensforplejning, morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe (udfyld vedlagte bilag 1) Sortiment 20% beskrivelse af sortiment og kvalitet af de beskrevne standardvarer herunder egenproduktion (udfyld vedlagte bilag 1) beskrivelse af et sortiment af Fair Trade varer som kunne tænkes at forhandles (skolen er pt. en Fair Trade skole) Service - sundhed kvalitet 20% åbningstider og automater ud over skolens minimumskrav vil salg fra kantinen være baseret på brug af porcelæn eller brug af engangsservice? hvilke servicer ud over ordinær kantineservice kan tilbydes, for eksempel ved møder, elevfester, abonnements ordning for personale, take away (aftensmad til at tage med hjem) og lignende? redegørelse for tilbudsgiverens kvalitetssikringssystem ud over de lovgivningsmæssige krav om egenkontrol miljø og sikkerhed (det kræves, at kantinen respekterer og efterkommer de regler, der stilles til Haderslev Katedralskoles egne medarbejdere, herunder rygepolitik) beskriv tiltag der kan motivere elever og medarbejder til at spise sundt. Sammenspil med skolen 20% beskriv tiltag der kan sikre kantinemedarbejdernes engagement i forhold til skolen og eleverne (det kræves, at kantinen deltager i et samarbejde med personale og elever i et kantineudvalg) aftal et møde med os i forbindelse med forevisning e.lign. så vi kan drøfte dette punkt Kontrakt mellem forpagter og skolen Kontrakten vil være gældende fra august 2013 og løber som standard i 4 år med mulighed for forlængelse. 1. år af kontrakten er prøveperiode Kontrakten kan til enhver tid opsiges af skolen med 3 måneders varsel, hvis kontrakten misligholdes. Kontrakten kan ikke overdrages til en anden forpagter uden skolens samtykke. Forbehold Skolen forbeholder sig ret til at genopslå og / eller afstå fra at bortforpagte kantinen, hvis vi ikke finder, at der er kvalificerede tilbud.

5 Side 5 af 6 BILAG 1 Prisliste for kantineudsalg Varer Pris Bemærkning om kvalitet og sortiment(størrelse og vægt) Kaffe - krus Te - krus Juice ¼ l Juice - ½ l Drikkeyoghurt Cultura Cacao Flaskevand ½ l Mælk (skolemælk) Sodavand ½ l Yoghurt Rundstykke Smør 10gr. Smøreost 20gr. Ostehaps Marmelade 20gr. Alm. smurt sandwich Smørrebrød Sandwich/burgerbolle Hjemmebagte boller Bradepandekage Stk. kage Frugt pr. stk. Buffet pr. 100gr.

6 Side 6 af 6 Prisliste ved standardarrangementer Varer Pris Bemærkning om kvalitet og sortiment(størrelse og vægt) Morgenkaffe 1 Kaffe/te, rundstykke, smør Morgenkaffe 2 Kaffe/te, rundstykke, smør, ost, marmelade Frokost 1 Frokost hvor der tages mad fra buffeten eller anrettes ud fra samme Frokost 2 Frokost eller buffet anrettet frokost med 4 forskellige charcuteri el. hertil skål med salat ved siden Frokost 3 Frokost de lux anrettet på tallerken med lunt ved siden af samt salat Eftermiddagskaffe Kaffe, te, kage, chokolader Eksamen forplejning Morgenkaffe 2, Frokost 2, eftermiddagskaffe med chokolader eller frugt

Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift Indholdsfortegnelse Forord...3 Kravspecifikation...3 1. Formål...3 2. Beskrivelse af tjenesteydelsen...4 2.1 Kantineforhold og kundegrundlag...4

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

Bliv en del af unikt frisørkoncept og. åbn din egen selvstændige salon i Danmarks største frisørhus

Bliv en del af unikt frisørkoncept og. åbn din egen selvstændige salon i Danmarks største frisørhus frisørhuset HORSENS F o r s e l v s t æ n d i g e f r i s ø r e r Bliv en del af unikt frisørkoncept og åbn din egen selvstændige salon i Danmarks største frisørhus for under kr. 275,- om dagen - Inkl.

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I Kravspecifikation April 2011 KRAVSPECIFIKATION AF MAD TIL HJEMMEBOENDE I 1. KOSTPOLITIKKEN I...4 2. KRAVSPECIFIKATION...5 2.1 Målsætning.... 5 2.2 Valgmuligheder...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere