Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver med opbygning, installation og montage, samt reparation og servicering af større rørinstallationer og anlæg, ved: industrielle rørsystemer og distributionsanlæg til fremføring og behandling af industrielle væsker, medier, stoffer og produkter rørsystemer og anlæg til off-shore og den petrokemiske industri rørledninger, anlæg og større centrale enheder for produktion og distribution af hedtvand, damp, fjernvarme og naturgas rørkonstruktioner og rørarrangementer til rensningsanlæg, vandværker og pumpestationer gasramper og rørinstallationer til større gasforbrugende varmeanlæg og industrielle produktionsanlæg rørinstallationer og systemer for sprinkler og anden brandbekæmpende typer anlæg rørinstallationer og systemer for behandling og distribution af industrielle luft- og gasarter rørinstallationer og systemer til laboratorieanlæg, narkoseanlæg og øvrige medicinske røranlæg Opgaverne på jobområdet udføres af større og mellemstore Vvs-entreprenørvirksomheder, og medarbejderne er faglærte fra Vvs-området eller fra industriens erhvervsuddannelser. Arbejdsopgaverne udføres på byggepladser, anlægspladser og på institutioner og i industrielle virksomheder. Medarbejderne er organiseret i arbejdssjak med en formand eller en sjakbajds. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Jobområdet varetages typisk af større og mellemstore Vvs- entreprenørvirksomheder der påtager sig opgaver ved totalinstallation og service af hele anlæg og systemer. Virksomhederne kan være specialiseret på ét eller flere delområder, men der forekommer også især større virksomheder der arbejder inden for hele jobområdet. Derudover varetages en række opgaver ved opbygningen af større systemer, som en delentreprise af en større gruppe mindre Vvs-virksomheder og smedevirksomheder. Virksomhederne skal opfylde en række myndighedsbestemmelser for lovligt at varetage opgaver med installation og service af anlæg og systemer for gas. Virksomheden skal fra Danmarks Gasmateriel Prøvning have opnået autorisation til at udføre arbejde på området, og der er derudover opstillet krav til anvendelse af godkendte kvalitetsstyringssystemer. På flere af de øvrige delområder kan der tilsvarende fra bygherre, hovedentreprenør, myndigheder eller forsikringsselskaber være opstillet krav til prækvalifikation eller anden skærpet forudsætning

2 Side 2 af 9 for varetagelse og udførelse af opgaver - eksempelvis på områderne for sprinkler, off-shore, laboratorier og den petrokemiske industri. Større industrielle rørinstallationer og anlæg er generelt opbygget med et højt teknisk indhold af aggregater og komponenter og med en stor grad af kompleksitet i anlæggenes systemintegrerede funktioner og processer. De på jobområdet installerede anlæg og systemer udvikles og fornyes til stadighed mod et stigende teknisk indhold og med en forøget kompleksitet. Der udvikles nye anlægssystemer og processer med integrerede informationsteknologiske systemer til overvågning og styring af anlægsfunktioner og sikkerhed. Derudover er jobområdet præget ved en omfattende produktudvikling af udstyr og anvendte materialer og komponenter, og dermed i en forandring af de arbejdsmetoder og processer hvori de anvendes og indgår. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Opgaverne på jobområdet udføres af montører med erhvervsfaglig uddannelse fra Vvs-området, eller anden relevant erhvervsuddannelse fra industriens uddannelser. Til flere delområder kan der ud over den erhvervsfaglige uddannelse, ved enten skærpede myndighedskrav, krav fra bygherre og hovedentreprenør, eller ved oprettede kvalitetssikringsordninger, være yderligere krav til den udførende montørs uddannelse og kompetence, eventuelt med krav om erhvervelse af certifikat til udførelse af konkrete arbejdsoperationer og opgaver. Udover at medarbejderne har et bredt kendskab til arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde på jobområdet, kan der i sammenhæng med arbejde på delområder være særlige sikkerhedsmæssige bestemmelser gældende. Ved siden af de fagligt tekniske kompetencekrav til arbejdet på de forskellige delområder, fungerer medarbejderne ofte som kunderådgiver omkring tekniske og installationsmæssige forhold, og skal iøvrigt være indstillet på at arbejdet udføres på forskellige arbejdssteder samt, at beskæftigelsen på jobområdet er præget af store udsving afhængigt af konjukturer og årstider. Medarbejderne skifter i forbindelse hermed ofte job og ofte også til nye og ikke kendte delområder på jobområdet. Opgaverne på jobområdet udføres overvejende uden for virksomhedens adresse på mange forskellige kategorier af arbejdssteder, i andre virksomheder, bygge- og anlægspladser m.v. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Den enkelte medarbejder spænder ofte over en kompetence til varetagelse af flere forskellige typer delopgaver på jobområdet, men der forekommer også virksomheder eller former for arbejdsorganisering hvor medarbejderne alene udfører opgaver inden for et enkelt eller et meget smalt specialiseret arbejdsområde. Medarbejderne vil på bygge- og anlægsopgaver have kontakt til en række andre faggrupper fra bygge- og anlægsområdet, og vil især på mindre opgaver forestå koordinerende og rådgivende opgaver overfor andre faggrupper, bygherrer og entreprenører. Montørerne arbejder oftest i sjak, hvor en sjakbajds eller en formand varetager kontakten og de ledelses- og fordelingsmæssige opgaver, samt andre opgaver omkring materialestyring, koordinering, projektstyring, og øvrige administrative, styringstekniske og rådgivende opgaver. Medarbejdere der udfører serviceopgaver arbejder i mindre grupper eller alene, og organiserer i store træk selv arbejdsdagen, og kan i sammenhæng med den teknisk faglige serviceopgave også varetage opgaver i forbindelse med lagerstyring, dokumentation og administration.

3 Side 3 af 9 Servicemontøren har den direkte kontakt til anlægsejerne, og udfører i udvidet grad vejledningsopgaver omkring anlægsdrift og sikkerhed, samt rådgiver ejerne i spørgsmål vedrørende udskiftning eller udbedring af komponenter og anlæg.

4 Side 4 af 9 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Fjernvarme Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter kundevejledning samt tildannelse, svejsning og rørmontage i fjernvarmesystemer efter gældende normer og krav. Endvidere omfatter kompetencen montering af tilhørende meldesystemer, alarmsystemer og fjernkontrol samt nedmufning af præisolerede fjernvarmerør og udførelse af kvalitetsdokumentation i henhold til krav fra fabrikanter og bygherrer. I forbindelse med servicering af rørsystemer i fjernvarmeanlæg omfatter kompetencen funktionskontrol, fejlfinding og fejlretning på rørsystemer, udstyr og tilhørende komponenter. Teknologi og arbejdsorganisering Anlæg og systemer inden for fjernvarmeområdet udvikles og fornyes til stadighed med et forøget kompleksitet til følge. Effektive anlægstyper med integrerede informationsteknologiske systemer til overvågning og styring samt en omfattende produktudvikling af tilhørende udstyr, materialer og komponenter præger den teknologiske udvikling inden for området. Udførelse af fjernvarmesystemer gennemføres af medarbejdere der arbejder i mindre sjak. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav For at montøren kan arbejde med montering og nedlægning af præisolerede rør, der skal udsættes for ikke destruktiv kontrol, skal han være i besiddelse af gyldigt svejsepas og bevis for nedmufning og montering og servicering af melde og alarmsystemer. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen på fjernvarmeområdet udgør et af jobområdets væsentligste arbejdsområder.

5 Side 5 af 9 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Vandværker Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter kundevejledning samt tildannelse, svejsning, præfabrikering og rørmontage i vandværkssystemer efter gældende normer og krav. Endvidere omfatter kompetencen montering af tilhørende pumper, beholdere, vandbehandlingssystemer, aggregater, alarmsystemer, fjernstyring og fjernkontrol samt udførelse af kvalitetsdokumentation i henhold til krav fra fabrikanter og bygherrer. I forbindelse med servicering af vandværker omfatter kompetencen funktionskontrol, fejlfinding og fejlretning på vandværkssystemer, herunder rør, pumper, beholdere, aggregater, udstyr og tilhørende komponenter. Teknologi og arbejdsorganisering Vandværker udvikles og fornyes til stadighed med et forøget kompleksitet til følge. Effektive anlægstyper med avancerede vandbehandlingssystemer, integrerede informationsteknologiske systemer til overvågning og styring samt en omfattende produktudvikling af tilhørende aggregater, udstyr, materialer og komponenter præger den teknologiske udvikling inden for området. Udførelse af vandværkssystemer gennemføres primært af medarbejdere der arbejder i mindre sjak. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ved udførelse af opgaver i entrepriser, hvor der er krav om ikke destruktiv kontrol af svejsninger skal medarbejderen være i besiddelse af gyldigt svejsepas. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen på vandværksområdet udgør et af jobområdets mindre arbejdsområder.

6 Side 6 af 9 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Gasramper Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter kundevejledning samt tildannelse, svejsning, præfabrikering og rørmontage i gasramper til større gasinstallationer i henhold til Gasreglementets afsnit B. Endvidere omfatter kompetencen montering af tilhørende udstyr, apparater, og regulatorer i gasramper samt udførelse af kvalitetsdokumentation. I forbindelse med servicering af gasramper omfatter kompetencen funktionskontrol, fejlfinding og fejlretning på gasramper til større gasinstallationer. Teknologi og arbejdsorganisering Garamper til større gasinstallationer udvikles og fornyes til stadighed med et forøget kompleksitet til følge. Avancerede regulatorer, integrerede informationsteknologiske systemer til sikkerhedskontrol, overvågning og styring samt en omfattende produktudvikling af tilhørende udstyr, materialer og komponenter præger den teknologiske udvikling inden for området. Udførelse af gasramper til større gasinstallationer gennemføres primært af medarbejdere der arbejder alene. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Medarbejderen skal være i besiddelse af gyldigt svejsepas. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen udgør et af jobområdets mindre arbejdsområder.

7 Side 7 af 9 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Sprinkleranlæg Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter kundevejledning samt tildannelse, svejsning, præfabrikering og rørmontage i sprinkleranlæg i henhold til Brandteknisk Forenings krav. Endvidere omfatter kompetencen montering af tilhørende pumper, styringer, udstyr og ventiler i sprinkleranlæg samt udførelse af kvalitetsdokumentation. I forbindelse med servicering af sprinkleranlæg omfatter kompetencen funktionskontrol, fejlfinding og fejlretning. Teknologi og arbejdsorganisering Sprinkleranlæg udvikles og fornyes til stadighed med et forøget kompleksitet til følge. Omfattende produktudvikling af tilhørende udstyr, materialer og komponenter præger den teknologiske udvikling inden for området. Udførelse af sprinkleranlæg gennemføres primært af medarbejdere der arbejder i mindre sjak. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Medarbejderen skal være i besiddelse af gyldigt svejsepas. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen udgør et af jobområdets mindre arbejdsområder.

8 Side 8 af 9 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Specielle gasforsyningsanlæg Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter kundevejledning samt tildannelse, svejsning, lodning og rørmontage i specialle gasforsyningsanlæg som eksempelvis narkoseanlæg, laboratorieanlæg og centrale forsyningsanlæg til værksteder og i industrielle processer. Endvidere omfatter kompetencen montering af tilhørende styringer, udstyr og ventiler i specielle gasforsyningsanlæg, trykprøvning, farvekodning samt udførelse af kvalitetsdokumentation. I forbindelse med servicering af specialle gasforsyningsanlæg omfatter kompetencen funktionskontrol, fejlfinding, rensning/rengøring og fejlretning. Teknologi og arbejdsorganisering Specielle gasforsyningsanlæg udvikles og fornyes til stadighed med et forøget kompleksitet til følge. Omfattende produktudvikling af tilhørende udstyr, materialer og komponenter præger den teknologiske udvikling inden for området. Udførelse af specielle gasforsyningsanlæg gennemføres primært af medarbejdere der arbejder i mindre sjak. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Medarbejderen skal være i besiddelse af gyldigt svejsepas. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen udgør et af jobområdets mindre arbejdsområder.

9 Side 9 af 9 Aktuelt tilkoblede mål Nummer, niveau og titel: EUU: Varighed: Rørfitter, rørsvejsning AG 20, Lysbuesvejsning af rør AG 20, Projektering af varmefordelende anlæg AG 3, Installation af varmeproducerende anlæg AG 2, Installation af varmefordelende anlæg AG 3, Ventiler i VVS-installationer AG 1, El-teknik i VVS-installationer AG 3, Styring og regulering af varmefordelende anlæg AG 3, Biobrændsel AG 3, Solvarme AG 3, Fjernvarmeanlæg AG 3, IT i VVS-installationer AG 2, Fjernovervågning af vvs-installationer AG 1, VVS-sjakbajds - planlægning og koordinering AG 3, VVS-sjakbajds - samarbejde og jura AG 3, Lagerstyring for vvs''''''''ere AG 2, Projektstyring for vvs''''''''ere AG 2, Varmtvandsprod med systematisk benyttede tappested AG 2, Vandbehandling AG 2, Støj og brandforhold ved vand- og afløbsinstallati AG 2, Projektering af vandinstallationer AG 2, Rørinstallationer AG 3, Anvendelse af PC brugerprogrammer på jobbet AP 5, Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, Dansk som andetsprog for F/I, mellemtrin AP 40, Dansk som andetsprog for F/I, avanceret AP 40, Anvendelse af brancherelateret IT-programmel AP 5, Kvalitetsstyring af vvs-opgaver på byggepladser AG 3, Praktik for F/I AP 48,0

10 Side 1 af 1 Udbudsgodkendelser fordelt på r (gældende på udskriftsdatoen) AG 2697 Industrielle rørsystemer og anlæg Uddannelsessted: Periode: Godkendelsestype: TEC Teknisk Erhvervsskole Center og fremefter Godkendt til udbud EUC Sjælland og fremefter Godkendt til udbud Bornholms Erhvervsskole og fremefter Godkendt til udbud CEU Kolding Center for Erhverv og Uddannelse og fremefter Godkendt til udbud Uddannelsescenter Herning og fremefter Godkendt til udbud Aalborg Tekniske Skole og fremefter Godkendt til udbud

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Vvs-energiuddannelsen Den 1. august 2015 får vvs-branchen en ny vvs-energiuddannelse. De nye lærlinge veksler lige som hidtil mellem

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for:

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for: Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI)... s.2 Efteruddannelsesudvalget for der Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS).s.8

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk

Læs mere