Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: 1 Orientering fra Toftegaard, Knud Sag: Kirkelige budgetter for 2014 (928) Budgetbehandling Orientering fra Toftegaard, Knud Udmeldinger fra: Økonomi- og Indenrigsministeriet Kirkeministeriet Økonomirådet Menighedsrådenes foreløbige budgetter og budgetønsker blev gennemgået, og der blev på den baggrund afsat ny foreløbige budgetrammer Knud Toftegaards svar til LES vedr. udskrivningsgrundlag Er der i udskrivningsgrundlaget taget højde for fald i antallet af folkekirkemedlemmer? Knud Toftegaard forklarer hvordan udskrivningsgrundlaget teknisk udregnes. LES mail til Knud Toftegaard, samt dennes svar vedr. faldende befolkningstal LES mail vedr. tidligere orientering fra Knud Toftegaard. Knud Toftegaards svar, hvori han forklarer langstidseffekten af et faldende befolkningstal i kommunen. Sct. Olai - driftbevilling ønskes forhøjet 2 Landskirkeskat og udligningstilskud 2014 Sag: Landskirkeskat og udligningstilskud 2014 (916) Budgetbehandling Landskirkeskat og udligningstilskud 2014 Kirkeministeriets udmelding vedr. fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 3 Tlf. henvendelse fra Baggesen Sag: Sociale begravelser (930) Hjørring kommune ønsker at sociale begravelser bliver nedsat på Hjørring Kirkegård, for at spare vedligeholdelsesomkostningerne. Kan man ønske at blive begravet andetsteds, hvis man har mere PU pålægger Hjørring Kirkegård at tage det vedtagne gebyr, således at ingen fristes til at shoppe rundt. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 tilknytning hertil? Tlf. henvendelse fra Baggesen Baggesen har kontaktet LES vedr. sociale begravelser. Kan det passe at man ikke kan ønske at blive begravet andetsteds end Hjørring kirkegård, pga. vedligeholdelses udgiften? LES har bedt Allan Vest oplyse, hvor mange begravelser, det drejer sig om pr. år. 4 Ansøgning-orgel Sag: Orglet-Vejby Kirke (917) - Vejby Sogn MR ansøger om nyt orgel, da det eksisterende er voldsomt angrebet af træorm. PU giver grønt lys for at finde et brugt erstatningsorgel. Der tages stilling til finansiering, når der foreligger noget konkret. Ansøgning-orgel MR ansøger om køb af andet orgel SV: Orglet-Vejby Kirke Tangenterne smuldrer på orgelet, da de er angrebet af træorme. Skaderne er så omfattende at et nyt orgel overvejes. ODY henviser til hjemmeside, hvor der kan købes brugte orgeler. 5 Udgåede hække Sct. olai Sag: Sct. Olai Hække (888) - Sankt Olai Sogn Sct. Olai ansøger om økonomisk hjælp til udskiftning af hæk på kirkegård. Udgåede hække Sct. olai Ansøgning om økonomisk hjælp til udskiftning af hække 6 Ansøgning om ændring af anlægsbevilling Sag: Ændring af anlægsbevilling (Kopi) (914) - Tårs Sogn Da der pt. ikke kan skaffes tilstrækkeligt med planter, ønsker PU at se tiden an. De værst ramte partier må så vidt muligt skiftes over den løbende drift. Problemets omfang er uoverskueligt for nærværende. Ansøgningen imødekommes Ansøgning om ændring af anlægsbevilling Tårs menighedsråd ansøger om omlæggelse af en del af gammel bevilling vedr. klokkestabel. Klokkestabel bliver billigere end ventet og restbeløbet i alt kr ,- ønskes anvendt til indkøb af en minilaster. 7 Finanseringsplan for byggeri Sag: Graverfaciliteter - byggesag (913) Tårs Sogn MR fremsender finansieringsplan for byggeri Finansieringsplanen godkendes, idet det først på næste PU-møde afgøres, om restfinansieringen på kr ,- skal ske gennem et lån eller gennem en Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 af nye graverfaciliteter bevilling i Finanseringsplan for byggeri Tårs MR fremsender finaseringsplan for byggeri af nye graverfaciliteter ved Tårs kirke. 8 Orientering fra Landsforeningen af menighedsråd Sag: Fejl i feriepengeudbetaling til gavermedhjælpere (931) Der er sket en fejl i udbetalingen af feriepenge til gravermedhjælpere i perioden MR bedes om at finde frem til de pågældende medhjælpere, for at få udbetalt de manglende beløb. Udgiften afholdes over fællesfonden, hvorfor det ingen konsekvenser har for den lokale ligning. Orientering fra Landsforeningen af menighedsråd Landsforeningen orienterer om, at der er sket en fejl i udbetalingen af feriepenge til gravermedhjælpere i perioden MR bedes derfor finde tilbage til pågældende personer og efterbetale de skyldige beløb. 9 Ansøgning om økonomisk hjælp til kalkning af Em kirke Sag: Em kirke - ekstrabevilling til kalkning (906) - Em Sogn Em kirke har fået et midlertidigt likviditetslån på kr til dækning af kalkning. PU har udbedt sig kvartalsrapport for endelig vurdering af sagen, hvilket MR har sendt. Likviditetslånet ændres til en ekstrabevilling Ansøgning om økonomisk hjælp til kalkning af Em kirke Anmodning om at MR tilsender deres seneste kvartalsrapport, til videre behandling af sagen. Ansøgning om økonomisk hjælp til kalkning af kirke Bevilling af midlertidig likviditetslån Kvartalsrapport Mail fra Arne Blichfeldt - vedhæftet kvartalsrapport. 10 Personalesag Lukket mødet Tages til efterretning Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 Hjørring Søndre Provsti, orienteringspunkter: 11 Indkaldelse til offentligt møde om valg Sag: Valg til provstiudvalg og stiftsråd (932) Indkaldelse til offentligt møde om valg LES har udsendt indkaldelse til alle MR i Hjørring Søndre og Nordre provstier. Invitation til provstisamråd 04/ LES inviterer præster i provstierne til provsti samråd i forbindelse med opstillelse til valg. 12 Bemærkn. vedr. materialeplads - Vennebjerg kirke Sag: Containerplads på kirkegård (127) - Vennebjerg Sogn Bemærkn. vedr. materialeplads Vennebjerg kirke Fredningsstyrelsen skal kontaktes inden anlæg af containerplads - Stiftets retningslinier i forhold til dette. Stiftet vidersender korrespondance med Fredningsnævnet Stiftet har korresponderet med Fredningsnævnet og adspurgt om de ønsker en besigtigelse af arealet ved Vennebjerg kirke. Stiftet anbefaler at MR kontakter kirkegårdskonsulenten for deltagelse i evt. besigtigelse. 13 vedr. gravsted på Vrå kirkegård Sag: Fremsendelse af sag til videre behandling. (820) - Vrå Sogn vedr. gravsted på Vrå kirkegård hæk VS: Vrå Kirke Luftfoto af kirkegård Gravstedsejers notat til Rådgivende ingeniør Lønborg, Per 14 Indbrud i graverhus ved Harritslev Kirke Sag: Indbrud i graverhus ved Harritslev Kirke (909) - Harritslev Sogn Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 Indbrud i graverhus ved Harritslev Kirke Der har været indbrud i graverhusets frokoststue - intet fjernet, men dør ødelagt. 15 [Dok.nr.:67726/13] Harritslev sogns menighedsråd -lokalplan L.P L01 Regning Sag: Anmodning om udtalelse ifm. lokalplanforslag omhandlende vindmølleområde syd for Gjurup (847) Sankt Hans Sogn Regning vedr. konsulent i forbindelse med lokalplanforslag (vindmølleområde) 16 Løn til hjælpelærer Sag: Anmodning om fortsat hjælpelærer på konfirmandhold, hvor specialklasse er med (856) - Bistrup Sogn Henvendelse vedr. afklaring af timesats til fremtidig hjælpelærefunktion på konfirmandhold, hvor specialklasse er med. Godkendt som ekstrabevilling. Den almindelige takst til konfirmandlærere er inkl. forberedelse Løn til hjælpelærer 17 Refusion løn Susanne forår 2013 og refusion for APV-udgifter Sag: Refusion løn Susanne forår 2013 og refusion for APV-udgifter (912) - Bistrup Sogn Der har været tvivl om korrekt timeantal vedr. Konfirmandlærer Refusion løn Susanne forår 2013 og refusion for APV-udgifter Anmodning om refusion for udgifter vedr. løn for forået 2013 refusion merløn Anmodning om refusion for merudgifter til løn, da der iflg. ODY er aflønnet med forkert timetal. Re: refusion merløn Forklaring til merudgiften vedr. løn til Susanne 18 Vedr. Furreby Kirke - istandsættelse af prædikestolens bærebjælker Sag: Prædikestol Furreby kirke (858) - Løkken-Furreby Sogn Afventer regning fra konservator. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 19 Jelstrup kirke - demontering af bænke (887/13) Sag: Vedr. Jelstrup kirke - ansøgning om tilladelse til fjernelse af stolestader (870) - Jelstrup Sogn Stiftet har principielt godkendt fjernelsen af stolestader, samt angivet hvilke tiltag MR skal tage for at få den endelige godkendelse. Jelstrup kirke - demontering af bænke (887/13) Stiftets principielle godkendelse af fjernelse af stolestader, samt retningslinier for, hvilke tiltag MR skal tage for at få den endelige godkendelse. 20 Tilbud tilsyn Sag: Sct. Hans - Velfærdsbygning (905) - Sankt Hans Sogn Rådgivende ingeniør Per Lønborgs kommentarer vedr. byggeledelse og tilsyn. Tilbud tilsyn Rådgivende ingeniør Per Lønborgs vurdering af byggeledelse og tilsyn. 21 Vennebjerg kirke - geologiske boringer Sag: Vennebjerg kirke - geologiske boringer (910) - Skallerup Sogn Stiftet har godkendt boringer i højen vest for Gl. Vennebjerg kirke. Vennebjerg kirke - geologiske boringer Stiftets brev til Nationalmuseet, med godkendelse af boringer i højen vest for Gl. Vennebjerg kirke. 22 Vrensted Kirke - opvarmning Sag: VS: Vrensted Kirke - opvarmning (919) - Vrensted Sogn Vrensted Kirke - opvarmning Vrensted MR overvejer muligheden af at instalere pillefyr til opvarmning af kirken. ODY har bedt stiftet om en konsulentvurdering af projektet. Honoraropgørelse fra konsulent 23 Indeklima i Løkken Kirke Sag: Indeklima i Løkken Kirke (911) - Løkken-Furreby Sogn Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 Diagram over varme- og luftfugtighed i kirken 30/04-11/ KirkeDV - ODY's registreringer Sag: KirkeDV - Nye registreringer (926) - Vrejlev Sogn Ole Dybro har tilføjet registreringer fra seneste syn i kirkedv 25 Høring om rapport om registrering af gravminder Sag: Nyhed: Høring om rapport om registrering af gravminder (915) Link til ministeriets arbejdsgruppes rapport vedr. registrering af gravminder. 26 Gravminderegistrering Sag: Gravminderegistrering (921) - Vennebjerg Sogn Ole Dybro har bedt Vendsyssel Historiske museum om registreringsark for Vennebjerg kirkegård. Gravminderegistrering ODY oplyser, at han har henvendt sig til Vendsyssel Historiske museum vedr. registreringsark for Vennebjerg kirkegård. Han har intet hørt. 27 Fwd: SV: Vedr Lyngby Gl. Kirkegård Sag: Lyngby Gl. Kirkegård (920) - Lyngby Sogn Problemer med hul i dige, samt nedskridning ved skrænt. SV: Vedr Lyngby Gl. Kirkegård Karsten Erbs har inspiceret skrænten og der var intet at se. 28 VS: Bistrup Menighedsråd - Præsteboligen Karlsvej 30, Hjørring, undertagsproblematik Sag: Tagsituationen, Karlsvej 30 (859) - Bistrup Sogn VS: Bistrup Menighedsråd - Præsteboligen Karlsvej 30, Hjørring, undertagsproblematik Ingeniør Per Lønborgs notat vedr. undertaget Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

8 29 SV: Lyngby kirke - jubilæum Sag: lyngby kirke 100 års jubilæum (841) - Lyngby Sogn SV: Lyngby kirke - jubilæum Svar på MR ønsker i forhold til indvendig renovering inden jubilæet. Da de selv kan finansiere projektet, har PU ingen indvendinger mod renoveringen, der kan foretages uden tilladelse, da kirken er under 100 år gammel (jvf. Stiftsøvrigheden). 30 VS: Liste over kirkegårde med frostskadede hække (revideret3) Sag: Frostskader kirkegårde (886) Der er kommet yderligere tilføjelser til listen VS: Liste over kirkegårde med frostskadede hække (revideret3) Tilføjet Sejlstrup, Sct. Catharinæ og Vrensted kirker 31 VS: Vennebjerg kirke - overførsel af 5% midler Sag: Udvendig reparation og kalkning af Skallerup- og Vennebjerg Kirke (889) - Skallerup Sogn VS: Vennebjerg kirke - overførsel af 5% midler Ole Dybro har orienteret Poul Bach om delvis udbetaling af 5 % midler (ekstrabevilling) 32 Løkken kirke - Kass.afd. - anv. 2. rate kr ,00 - til rest kr ,00 Sag: Orgel - Løkken Kirke (837) - Løkken- Furreby Sogn 33 Vrensted kirke - Kass.afd. - anv. 1. rate kr ,00 - til rest kr ,00 Sag: Vrensted kirke - appr. nyt orgel (lån) (827) - Vrensted Sogn Vrensted kirke - Kass.afd. - anv. 1. rate kr ,00 - til rest kr ,00 1. rate kr Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

9 Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 1 Udsat fra sidste møde: Bjergby-Mygdal Præstebolig: 1. Renovering 2. Salg og køb af anden bygning 3. nedrivning og nybyg??? 2 Kvartalsrapport 2. kvt PUK-kassen Hj. Nordre Provsti Sag: Kvartalsrapporter for Provstiudvalget (792) PU fastholder, at boligsituationen bør drøftes med den kommende præst. Løsning nr. 3 kan PU dog på forhånd meddele, at det ikke kan anbefale, da den er alt for dyr. Taget til efterretning Kvartalsrapport 2. kvt PUK-kassen Hj. Nordre Provsti : Kvartalsrapport for PUK-kassen i Hjørring Nordre Provsti 2013 underskrives af formanden for PU! Indsendes herefter til STØ. 3 Nyhed: Høring om rapport om registrering af gravminder Sag: Høring om rapport om registrering af gravminder (829) Nyhed: Høring om rapport om registrering af gravminder : Modtaget nyheden "Høring vedr. rapport fra arbejdsgruppen vedr. serviceeftersyn af gravminderegistreringsordningen". Høringsfristen er fastsat til den Ansøgning om 5% midler vedr. udtalelse Sag: Lokalplanforslag L01, Boligområde Nord for Horne Kirke, Hjørring Kommune, Regning (832) - Horne Sogn Godkendt Ansøgning om 5% midler vedr. udtalelse : Horne MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af udgift ifm. kirkegårdskonsulentens udtalelse i sag om evt. erhvervelse af ejendommen beliggende Tornbyvej 16 (NV for kirken). 5 Udgifter ifm. Præsteansættelse Sag: Tversted Kirkekasse - ansøgninger om 5%-midler (825) - Tversted Sogn Afs. 1: PU godkender, at der betales kr ,- Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

10 Udgifter ifm. Præsteansættelse : Tversted Kirkekasse fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. ansættelse af ny sognepræst til Tversted-Uggerby pastorat. Renovering af Tversted præstebolig : Tversted Kirkekasse fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. renovering af Tversted Præstebolig. Der ansøges om midler til ny skabsfryser i gang, konferencebord og 8 stole, antenneinstallation, salonstole m. hynder, tømrerarbejde, alusokler til skabe i baggang, elarbejde, smede- og vvs-arbejde. 6 Ansøgning om ændring af anlægsbevilling Sag: Horne-Asdal Menighedshus (837) - Horne Sogn Afs. 2: PU kan ikke acceptere en forpligtelse til at dække udgiften til et konferencebord, som principielt er menighedsrådet uvedkommende, hvilket allerede er meddelt telefonisk. Der kan derfor alene bevilges kr ,- Godkendes Ansøgning om ændring af anlægsbevilling : Horne-Asdal Kirkekasse meddeler, at der i budget 2013 er en anlægsbevilling på kr til rep. af garage ved Horne præstegård. Garagen er repareret for kr , og man ansøger derfor om, at den resterende bevilling, stor kr , anvendes til en MEGET nødvendig malerbehandling af udhæng på menighedshuset. 7 Hirtshals kirke - om- og tilbygning til eksisterende kirkekontor Sag: Om- og tilbygning til Hirtshals Kirkekontor (763) - Hirtshals Sogn Der afventes et revideret projekt, inden der gives en udtalelse. Hirtshals kirke - om- og tilbygning til eksisterende kirkekontor : STØ anmoder PU om en udtalelse i sagen. Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 8 Udflytningssyn Sag: Tjenesteboligen, Bindslev-Sørig pastorat (833) - Bindslev Sogn Udflytningssyn : Provsten fremsender til Bindslev MR synsudskrift fra udflytningssyn af Bindslev Præstegård og gør samtidig opmærksom på, at der kan søges 5%-midler til dækning af udgifter ifm. præsteskifte. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

11 9 [Dok.nr.:64239/13] Brev til Ministeriet for Ligestilling og Kirke vedr. anmodning om overførsel af pensionsordning Sag: Provstisekretær (693) [Dok.nr.:64239/13] Brev til Ministeriet for Ligestilling og Kirke vedr. anmodning om overførsel af pensionsordning : STØ videresender til MILIKI anmodning fra provstisekretærer om sammenlægning af arbejdsgiverbetalte pensionsordninger. 10 Byrum kirke - indvendig istandsættelse (980/13) Sag: Byrum Kirke - restaurering (813) - Byrum Sogn Byrum kirke - indvendig istandsættelse (980/13) : STØ fremsender til Læsø MR principgodkendelse vedr. istandsættelse af Byrum Kirke. Der vedlægges erklæringer fra hhv. kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet. Der henvises til den kgl. bygningsinspektørs bemærkning vedr. placering af højttalere og ledningsføring for samme, ligesom der efterlyses en plantegning, hvor placering af radiatorer under bænke og på vægge er vist. STØ tillader sig at gå ud fra, at placering af radiatorer under bænke og på vægge er udført som vist på tegn. nr. 201, udarb. af ingeniørfirmaet Heilskov og Co., jfr. STØs godkendelse af vedr. installering af nye varmeanlæg i kirken. Inden STØ kan give endelig godkendelse af den indvendige istandsættelse, imødeses den af den kgl. bygningsinspektør ønskede tegning samt en finansieringsplan indsendt ad tjenstlig vej til endelig godkendelse. Det bemærkes at STØ er sindet at ville bevilge lån af stiftsmidlerne efter indstilling fra PU og på særlige vilkår. I ansøgningsmaterialet er anført, at der som bilag er vedlagt en aftale om teknisk rådgivning Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

12 og bistand mellem menighedsrådet og arkitekten - aftalen var ikke vedlagt, og STØ skal henstille, at aftaleformularen fremsendes til STØ s vurdering. 11 Vedr. Bjergby-Mygdal Præstebolig Sag: Bjergby-Mygdal præstebolig (782) - Bjergby Sogn Tages op på budgetsamrådet Vedr. Bjergby-Mygdal Præstebolig : Bjergby-Mygdal MR fremsender til PU anmodning om at deltage i PU-møde den mhp. en drøftelse af deres planer ang. Bjergby Præstegård. 12 Notat samt udtalelse fra mødet på Kragskovhede den 1. maj 2013 Sag: Renovering Hedekirken, Statsfængslet Kragskovhede (740) Notat samt udatalelse fra mødet på Kragskovhede den 1. maj : STØ fremsender til PU udtalelse fra kgl. Bygningsinspektør samt notat fra møde i Hedekirken den Horne kirke - automatisk ringeanlæg Sag: Horne kirke - klokke (778) - Horne Sogn Horne kirke - automatisk ringeanlæg : STØ fremsender til Horne-Asdal MR udtalelse fra klokkekonsulenten vedr. evt. etablering af automatisk ringeanlæg ved Horne Kirke. Iflg. klokkekonsulenten er klokken meget velbevaret og i god stand, hvorved den er et unikum, der er at sammenligne med den fornemste kirkekunst fra samtiden, og som henregner den til en eksklusiv gruppe af landets ældste klokker. Med baggrund i, at klokken er aldeles uerstattelig, kan det ikke anbefales, at der udføres et moderne indgreb, som et automatisk ringeanlæg må henregnes til. Det skal anbefales, at den gamle klokke fortsat ringes manuelt, som tilfældet har været gennem dens 600-årige levetid. STØ henstiller, at såfremt MR ønsker etableret automatisk ringeanlæg ved kirken, bør det overvejes, at der erhverves en aflastningsklokke, der kan ophænges i en ny Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

13 vibrationsdæmpet klokkestol, der opstilles i klokkerummet ved siden af den gamle stol. STØ imødeser underretning om hvad, der videre passerer i sagen. Horne kirke - erhvervelse af en ny klokke : STØ fremsender til Horne-Asdal MR forslag til brev til diverse fonde om tilskud til erhvervelse af ny klokke til Horne Kirke. STØ erindrer om, at et projekt for erhvervelse af en ny klokke og udførelse af en ny klokkestol/udvidelse af den eksisterende klokkestol skal godkendes af STØ inden arbejdet igangsættes. 14 Tornby Kirke - temperatur og relativ fugtighed Sag: Tornby Kirke - temperatur og fugtighed (692) - Tornby Sogn Tornby Kirke - temperatur og relativ fugtighed : LØNBORG meddeler PU, at styring af temperatur og fugtighed i Tornby Kirke er ved at være under kontrol. Rørskaden er der også ved at være styr på, men hullet i gulvet skal stå åben i 2-3 uger, således at isoleringen mm. bliver ordentligt udtørret. 15 Hørmested Kirke - varmeanlæg Sag: Hørmested Kirke - varmeanlæg (820) - Hørmested Sogn Hørmested Kirke - varmeanlæg : LØNBORG fremsender til PU supplerende materiale vedr. nyt varmeanlæg til Hørmested Kirke og foreslår, at materialet gennemgåes ved et møde. 16 Horne kirke - kalkning af tårn Sag: Horne kirke - kalkning af tårn (821) - Horne Sogn Horne kirke - kalkning af tårn : STØ fremsender til PU materiale fra Nationalmuseet vedr. kalkning af Horne Kirkes tårn. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

14 17 Fremsendelse af udtalelse fra Kirkegårdskonsulenten vedr. Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt Sag: Lokalplan - vindmøller ml. Sønderskov og Ugilt (797) - Ugilt Sogn Fremsendelse af udtalelse fra Kirkegårdskonsulenten vedr. Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt : STØ fremsender til Ugilt MR udtalelse samt faktura fra Kirkegårdskonsulenten vedr. Lokalplanforslag nr L01 - vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt. Udtalelsen er indhentet af STØ. 18 Astrup Kirke - ny kirkeklokke til automatisering Sag: Astrup Kirke - ansøgning om ny klokke (823) - Astrup Sogn Astrup Kirke - ny kirkeklokke til automatisering : PU fremsender til A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal anbefaling af den af Astrup MR fremsendte ansøgning om midler til anskaffelse af ny klokke til Astrup Kirke. Astrup Kirke - ansøgning om ny klokke : Astrup MR fremsender til A.P.Møller og Hustru Chastine Mærsk Mc- Kinneys Fond til almene Formaal ansøgning om midler til dækning af udgifter til en ny klokke til Astrup Kirke. 19 Lokalplanforslag nr L02,Solfangeranlæg, mast m.m. øst for Tversted Kirke Sag: Lokalplanforslag nr L02,Solfangeranlæg, mast m.m. øst for Tversted Kirke (831) - Tversted Sogn Lokalplanforslag nr L02,Solfangeranlæg, mast m.m. øst for Tversted Kirke : STØ fremsender til Tversted MR udtalelse samt faktura fra kirkegårdskonsulenten ifm. Lokalplanforslag nr L02 - Solfangeranlæg, mast mm. øst for Tversted Kirke. STØ har indhentet udtalelsen. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

15 20 Lokalplanforslag L01, Boligområde Nord for Horne Kirke, Hjørring Kommune, Regning Sag: Lokalplanforslag L01, Boligområde Nord for Horne Kirke, Hjørring Kommune, Regning (832) - Horne Sogn Lokalplanforslag L01, Boligområde Nord for Horne Kirke, Hjørring Kommune, Regning : STØ fremsender til Horne-Asdal MR udtalelse samt faktura for udtalelse ifm. Lokalplanforslag L01, boligområde nord for Horne Kirke, Horne-Asdal sogn, Hjørring Nordre Provsti, Hjørring Kommune. Udtalelsen er foranlediget af STØ. anmodning om udtalelse 21 Sindal Præstebolig - afrapportering vedr. skimmelsvampeundersøgelse Sag: Sindal præstegård - renovering (679) - Sindal Sogn Sindal Præstebolig - afrapportering vedr. skimmelsvampeundersøgelse : Modtaget fra Per Lønborg afrapportering vedr. skimmelsvampeundersøgelse i Sindal Præstegård. 22 Vurdering varmeforsyning Sag: Tolne og Mosbjerg Kirker - varmeforsyning (838) - Tolne Sogn PU anbefaler, at projektet straks sættes i gang. Der stilles evt. en tillægsbevilling i udsigt kr ,- Vurdering varmeforsyning : ODY videresender til Tolne- Mosbjerg MR vurdering fra KP Projekt ang. automatik for styring af varmeforsyning i Tolne og Mosbjerg Kirker. 23 Adgang til SKI Sag: SKI (835) ski.dk - Poul Arthur Bach Præcisering information omkring adgang til SKI.dk Sag: SKI (835) Præcisering information omkring adgang til SKI.dk : Modtaget præcisering af information omkring adgang til SKI. Information omkring adgang til SKI.dk Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

16 Korrespondance vedr. adgang til SKI. LES er oprettet som administrator af SKI for Hjørring Nordre og Søndre provstier. 24 Informationstjenesten Halvårsresultat Sag: Informationstjenesten i Aalborg Stift - Infotjenesten (704) Informationstjenesten Halvårsresultat : Infotjenesten i Aalborg Stift fremsender halvårsrapport til PU s orientering. 25 Registreringsmeddelelse U Referencenr Sag: Registreringsmeddelelse U Referencenr (834) - Hals Sogn Registreringsmeddelelse U Referencenr : Modtaget registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. matr. nr. 109 Østerby By, Hals. 26 Ny administrator af Folkekirkens Selvforsikringsordning Forsikringsenheden har overtaget administrationen af Folkekirkens Selvforsikringsordning. 1. juli 2013 overtages Ting- og brandskadeforsikring samt ansvarsforsikring i entrepriser 1. januar 2014 overtages arbejdsskadeforsikring for folkekirkens ansatte og Folkekirkens erstatningsansvarsforsikring Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Poul Bach Jens Peter Madsen Gert Nørgaard Frederiksen Lisbeth Waaentz Per Harfeld Thomas Wagner Borrisholt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15.-16. april 2013 kl. 09.00-16.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Fastlæggelse

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:45 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:05. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:45 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:05. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. november 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 13. juni kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Bjergby-Mygdal menighedsråd deltager i

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 2. maj 2013 kl. 17.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Budgetsamråd vedr. budget

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:00. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:00. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Hjørring Fælles Provstiudvalg Referat for: Hjørring Nordre Provsti Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. januar 2016 kl. 12.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Mødet startet kl.

Læs mere

Afbud: Line Skovgaard Pedersen, Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15

Afbud: Line Skovgaard Pedersen, Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 11. februar 2014 kl. 13.00 (udsat fra den 28. januar 2014) Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 13.00 Mødested: Uggerby Gl. Skole, herefter Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Afbud fra: Mogens

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 20. marts 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Fælles: 1 Overført fra sidst: Revision

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Version: 1 Afbud: Afbud fra Lisbeth Waaentz, Per Harfeld deltog

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Afbud fra: Line Skovgaard Pedersen. Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15:00 Mødepunkt

Læs mere

Version: 1. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Version: 1. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 18. marts 2014 kl. 13.00 Mødested: Bjergby Præstegård, herefter hos Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version:

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl.

Læs mere

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 4. april 2011 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 4, 9800 Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Mødet sluttede 16.28. 0 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Mødet sluttede 16.28. 0 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. december kl. 13.00 Mødested: Hjørring egård Version: 1 Repræsentanter fra Tornby-Vidstrup MR deltager fra kl. 13.00.

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 25. marts 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud fra Jens Peter Madsen Fælles:

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik Lund, Mogens Sørensen, Per Harfeld, Jens Peter Madsen, Winnie Nørholm Rischel & Thomas Reinholdt Rasmussen

Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik Lund, Mogens Sørensen, Per Harfeld, Jens Peter Madsen, Winnie Nørholm Rischel & Thomas Reinholdt Rasmussen Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 2. maj 2017. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik

Læs mere

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld. 01 Vedtagelser under budgetmødet

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld. 01 Vedtagelser under budgetmødet Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. september kl. 9.45 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud: Per Harfeld Hjørring Nordre

Læs mere

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218)

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218) Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 21. januar 2011 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Gert Nørgaard Frederiksen

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 17:45, Lisbeth

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 13. december 2011 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Sindal Præstegård Version: 1 Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen,

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz forlod mødet Godkendt

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz forlod mødet Godkendt Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Afbud: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz

Læs mere

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. august 2015. Kl. 9:00 Løkken Præstegård og kl. 10:30 Lien 2 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Se bilag. 1 Budget 2013 opfølgning på budgetsamråd den 29. august 2012.

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Se bilag. 1 Budget 2013 opfølgning på budgetsamråd den 29. august 2012. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 4. september 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud: Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 16:15 Provstisekretæren ikke tilstede

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Lisbeth Haasen Jensen. Der bevilges kr. 20.000,- til dækning af udgiften

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Lisbeth Haasen Jensen. Der bevilges kr. 20.000,- til dækning af udgiften Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 16. maj 2011 kl. 15.30 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 4, 9800 Hjørring Version: 2 Afbud: Lisbeth Haasen Jensen

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal Afbud fra: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz Repræsentanter fra Bistrup, Sct. Olai

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring Nordre og Søndre provstier. Revisionsprotokollater 2012 Sag: Revisionsprotokollater 2012 (977)

Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring Nordre og Søndre provstier. Revisionsprotokollater 2012 Sag: Revisionsprotokollater 2012 (977) Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 22. oktober kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring

Læs mere

Fælles: Poul Bach gennemgår arket og regulerer med 0.6 % 1 Hjørring Provstiers anbefaling af honorarer til menighedsrådsmedlemmer 2013

Fælles: Poul Bach gennemgår arket og regulerer med 0.6 % 1 Hjørring Provstiers anbefaling af honorarer til menighedsrådsmedlemmer 2013 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 24. januar 2013 kl. 12.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 2 Afbud fra Lisbeth Waaentz

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 9.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 9.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 9.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Ansøgning 5%-midler Sag: Sønderhå kirke (450)

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Afbud fra Elli. Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Gert Nørgaard Frederiksen orienterede inden mødet en omtale vedr. Rakkeby sognehus, som indeholdt en tak fra MR til PU.

Gert Nørgaard Frederiksen orienterede inden mødet en omtale vedr. Rakkeby sognehus, som indeholdt en tak fra MR til PU. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15. februar 2011 kl. 14.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Tove Brændstrup Gert

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. oktober 2011 kl. 13.00 Mødested: Tornby, Lars-Erichs sommerhus Version: 1 Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen Hjørring Søndre

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:35 Henrik Lund forlod mødet kl. 16:20. Fælles: Godkendt og underskrevet.

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:35 Henrik Lund forlod mødet kl. 16:20. Fælles: Godkendt og underskrevet. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. december 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet

Læs mere

PU møde 17. marts Kl. kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal

PU møde 17. marts Kl. kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 17. marts 2016. Kl. kl. 12.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Afbud: Lisbeth Waaentz Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Støtte til Familieprojekt Der bevilges kr. 20.000 fra provstiudvalgskassen

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti.

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Afbud: Ingen Mødet sluttede kl. 17:30 Per Harfeld forlod mødet kl. 16:10 Jens

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. maj 2012 kl. 15.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud: Per Harfeld Hjørring Søndre

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Fælles: TAKKEKORT FRA OLE. Afbud fra Jens Peter Madsen og Tove Brændstrup

Fælles: TAKKEKORT FRA OLE. Afbud fra Jens Peter Madsen og Tove Brændstrup Referat for Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 23. januar 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 2 Afbud fra Jens Peter Madsen og

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti

Læs mere

Anni Sloth deltager fra kl. 9.00 vedr. orientering om digitale kirkegårdskort

Anni Sloth deltager fra kl. 9.00 vedr. orientering om digitale kirkegårdskort Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg, HJØRRING NORDRE PROVSTI Provstiudvalgsmøde tirsdag den 11. april 2016 kl. 8.30 Mødested: Hjørring Sognegård, Torvet 4, Hjørring Anni Sloth deltager

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 28. august 2014 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 7. juli 2017. Kl. 10.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Niels Christian Henneberg. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup kirke

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale Sag: Logo til

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

PU møde 8. december 2015. Kl. 13:00 Mødested: Det midlertidige provstikontor Baggesvognvej 1 i Sindal

PU møde 8. december 2015. Kl. 13:00 Mødested: Det midlertidige provstikontor Baggesvognvej 1 i Sindal Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 8. december 2015. Kl. 13:00 Mødested: Det midlertidige provstikontor Baggesvognvej 1 i Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:35

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 25. juni Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 25. juni Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 25. juni. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Marianne Agerholm deltog i mødet fra punkt 11 Indkommet

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Kim Eriksen. Øvrige mødt. 2 5% midler til

Læs mere

Fælles: 1 Revisionsprotokollater regnskab 2011 for kirkasserne i hhv. Hjørring Nordre Provsti og Hjørring Søndre Provsti

Fælles: 1 Revisionsprotokollater regnskab 2011 for kirkasserne i hhv. Hjørring Nordre Provsti og Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 7. november 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud: Gert Frederiksen Fælles:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 20. juni 2011 Godkendt og underskrevet. Godkendes af

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg. PU møde 13. august 2014. Kl. 17,10 Mødested: Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg. PU møde 13. august 2014. Kl. 17,10 Mødested: Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 13. august 2014. Kl. 17,10 Mødested: Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 8. september Kl. 13:00 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 8. september Kl. 13:00 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 8. september 2015. Kl. 13:00 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:45 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 23. august 2017. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkter 1 Referat Sag: PU-møde den 2. april 2008 (66) Referat fra mødet den 2. april 2008 til endelig godkendelse.

Læs mere

Karsten Kloster forlod mødet efter punkt 5. Dagsorden / Budget 2016

Karsten Kloster forlod mødet efter punkt 5. Dagsorden / Budget 2016 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 22. juni 2015 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Karsten Kloster forlod

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 31. oktober 2012 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Morten Thaysen Kjeld Pedersen deltog ikke i punkterne 2, 3, 4 og 6. Mødepunkt 1

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg Budgetgennemgang PU møde 19. august 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor

Referat for: Hadsund Provstiudvalg Budgetgennemgang PU møde 19. august 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Referat for: Hadsund Provstiudvalg Budgetgennemgang PU møde 19. august 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Flemming Bagge Mødepunkt 1 Endelig godkendelse og underskrift af referat

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 10. december 2013. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 10. december 2013. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 10. december 2013. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Logomateriale Lemvig provsti Videbæk bogtrykkeri

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Sag: PU-møde (448) Referat fra mødet den 3. oktober til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. maj 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK budget 2015 Godkendt med rettelser. Foreløbigt

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Thore Jensen deltager under punkt 3. Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Gert Frederiksen, Thomas Borrisholt

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Gert Frederiksen, Thomas Borrisholt Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 19. juni 2012 kl. 13.00 Mødested: Horne menighedshus, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud:

Læs mere

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Gert Nørgaard Frederiksen. Desuden deltog Anni Sloth i mødet

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Gert Nørgaard Frederiksen. Desuden deltog Anni Sloth i mødet Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. oktober 2012 kl. 14.00 Mødested: Hængebrovej 4, Tversted (Oles sommerhus) Afbud: Gert Nørgaard Frederiksen Desuden deltog

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Gunnar Lorentsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Kirkehøjskolen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 28. august 2012. Kl. kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 28. august 2012. Kl. kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 28. august 2012. Kl. kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2015 (1080) Fastsættelse af de foreløbige

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Kim Eriksen var forsinket og kom kl. 16.20 til pkt. 8, 9, 10 og pkt. 4,

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården Provstiudvalget har drøftet de indkomne synsrapporter og har flg. generelle bemærkninger: Synsrapporter

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Erling Mikkelsen Jens Peter Petersen Mette Rothmann Sørensen Mødepunkt Beslutning

Læs mere