Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012"

Transkript

1 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister har deltaget på et kursus i løbet af Heraf gennemførte 814 kursister kurset, mens 206 faldt fra. I 2012 er der foretaget 2 forskellige undersøgelser af Lær at tackle kroniske smerter. Den ene undersøgelse er en effektevaluering, hvor kurset evalueres i et randomiseret kontrolleret studie. Denne undersøgelse foretages af Aarhus Universitetshospital, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser. Data bliver indsamlet i perioden , og resultaterne for undersøgelsen offentliggøres i Den anden undersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget blandt de kursister, der har deltaget på kurser, som ikke indgår i Aarhus Universitetshospitals randomiserede kontrollerede studie. Nærværende rapport er baseret på evalueringer fra denne spørgeskemaundersøgelse, hvor gennemførte og 51 frafaldne kursister har besvaret et spørgeskema. Rapporten viser både data for kursister, der har gennemført et kursus, og kursister, der er frafaldet et kursus 2. Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. 1 Summen på respondenterne varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, hvilket vil sige, at de kun er delvist udfyldte. Enkelte spørgsmål har flere svarmuligheder, og derfor vil den samlede sum på dette spørgsmål overskride hhv. 671 for gennemførte og 51 for frafaldne. 2 Kursister har gennemført et kursus, hvis de har deltaget på mindst 4 af de 6 moduler, mens kursister er faldet fra et kursus, hvis de har deltaget på 3 eller færre moduler. 1

2 Indhold 1. Baggrundsdata... 3 Køn... 3 Alder... 4 Civilstatus... 5 Etnisk baggrund... 6 Uddannelsesbaggrund... 8 Nuværende beskæftigelse... 9 Deltagelse på kurset som del af en jobplan Årsag til deltagelse på kurset Alvorlige eller langvarige sygdomme Årsag til smerter Varighed af kraftige smerter Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Tilfredshedsudsagn Organisering og kvalitetssikring af kurset Opsummering... 35

3 1. Baggrundsdata Køn 0,4% 23,4% Kvinde Mand Ubesvaret 76,2% Figur 1.1. vis fordeling af køn for kursister, der har gennemført et kursus 0,0% 23,5% Kvinde Mand Ubesvaret 76,5% Figur 1.2. vis fordeling af køn for kursister, der er frafaldet et kursus Figur 1.1 og 1.2 viser, at der stort set ikke er forskel på kønsfordelingen blandt de kursister, der hhv. har gennemført eller er frafaldet et kursus i Det ses af figurerne, at størstedelen af de 3

4 gennemførte (76,2 %) og frafaldne (76,5 %) kursister var kvinder. Alder 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Figur 1.3. vis fordeling af alder for kursister, der har gennemført et kursus Gennemsnitsalderen for kursister, der har gennemført et kursus er 55,1 år. 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Figur 1.4. vis fordeling af alder for kursister, der er frafaldet et kursus Gennemsnitsalderen for kursister, der har gennemført et kursus er 58,6 år.

5 Figur 1.3 og 1.4 viser, at der er flest kursister i alderen år både blandt de gennemførte og frafaldne kursister. Det skal her nævnes, at figuren for de frafaldne bygger på et noget mindre antal kursister end de gennemførte. Aldersfordelingen for de gennemførte fordeler sig således, at der er færrest unge under 26 år og ældre over 80 år. Figuren viser endvidere, at der for de frafaldne kursister er færrest i alderen under 40 år eller over 75 år. Civilstatus 7,3% 0,7% 14,9% 9,7% 67,4% Gift/samlevende Fraskilt eller separeret Enlig/single Enke/enkemand Ubesvaret Figur 1.5. vis fordeling af civilstatus for kursister, der har gennemført et kursus 5

6 3,9% 3,9% 19,6% 9,8% 62,7% Gift/samlevende Fraskilt eller separeret Enlig/single Enke/Enkemand Ubesvaret Figur 1.6. vis fordeling af civilstatus for kursister, der er frafaldet et kursus Figur 1.5 og 1.6 viser, at fordelingen af civilstatus er nogenlunde ens blandt de gennemførte og frafaldne kursister. Størstedelen af kursisterne for begge grupper er gift/samlevende (67,4 % for de gennemførte og 62,7 % for de frafaldne). Tilsvarende er der en nogenlunde ens procentdel, der er fraskilt/separeret, enlige/singler og enke/enkemand (31,9 % for de gennemførte og 33,4 % for de frafaldne). Etnisk baggrund 4,5% 1,0% Dansk Anden etnisk baggrund end dansk, angiv hvilken: Ubesvaret 94,5% Figur 1.7. vis fordeling af etnisk baggrund for kursister, der har gennemført et kursus

7 2,0% 2,0% Dansk Anden etnisk baggrund end dansk, angiv hvilken: Ubesvaret 96,1% Figur 1.8. vis fordeling af etnisk baggrund for kursister, der er frafaldet et kursus Figur 1.7 og 1.8 viser, at størstedelen af kursisterne har en etnisk dansk baggrund (94,5 % for de gennemførte og 96,1 % for de frafaldne). delen, af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk, udgør 4,5 % for de gennemførte og 2 % for de frafaldne. Der er flere med anden etnisk baggrund end dansk blandt de gennemførte end blandt de frafaldne. Der var i alt 31 kursister med anden etnisk baggrund end dansk. Deres etniske baggrund fordeler sig på følgende lande: Norge, Holland, Sverige, Tyskland, Grækenland, Rumænien, Polen, Kurdistan, Tyrkiet, Bosnien, Serbien, Kosovo, Jamaica, Brasilien, Pakistan, Afghanistan, Uganda, Vietnam og Sri Lanka. 7

8 Uddannelsesbaggrund Frafaldne Gennemførte Folkeskole, mellemskole, realeksamen 21,6 % (11) 18,5 % (124) EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) 2,0 % (1) 5,5 % (37) HH/Studentereksamen/HF 0,0 % (0) 4,8 % (32) Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) 21,6 % (11) 23,3 % (156) Kort videregående uddannelse (1-2 år) 23,5 % (12) 14,5 % (97) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 19,6 % (10) 26,3 % (176) Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 9,8 % (5) 5,5 % (37) Ubesvaret 2,0 % (1) 1,6 % (11) I alt 100,0 % (51) 100,0 % (670) Figur 1.9. Fordeling af uddannelsesbaggrund for kursister, der har gennemført og frafaldet et kursus Figur 1.9 viser, at omkring en fjerdedel af kursisterne, der har gennemført et kursus, har en mellemlang videregående uddannelse (26,3 %). De næststørste uddannelsesgrupper blandt de gennemførte kursister er, erhvervsuddannelse (23,3 %), folkeskole/mellemskole/realeksamen (18,5 %) og kort videregående uddannelse (14,5 %). Blandt de frafaldne kursister er den største uddannelsesgruppe kort videregående uddannelse (23,5 %). Efterfølgende fordeler de frafaldne kursister sig på erhvervsuddannelse (21,6 %), folkeskole/mellemskole/realeksamen (21,6 %) eller mellemlang videregående uddannelse (19,6 %).

9 Nuværende beskæftigelse Frafaldne Gennemførte Under uddannelse 0,0 % (0) 0,6 % (4) I arbejde 7,8 % (4) 8,8 % (59) Sygemeldt 21,6 % (11) 16,6 % (111) Fleksjob 5,9 % (3) 9,7 % (65) Førtidspensionist 25,5 % (13) 24,9 % (167) Jobsøgende 3,9 % (2) 4,9 % (33) Folkepensionist 27,5 % (14) 20,9 % (140) Jobtræning 0,0 % (0) 0,4 % (3) Efterløn 2,0 % (1) 3,0 % (20) Revalidering 3,9 % (2) 1,5 % (10) Kontanthjælpsmodtager 0,0 % (0) 4,5 % (30) Anden beskæftigelse 2,0 % (1) 4,0 % (27) Ubesvaret 0,0 % (0) 0,1 % (1) I alt 100,0 % (51) 100,0 % (670) Figur Fordeling af beskæftigelsesbaggrund for kursister, der har gennemført og frafaldet et kursus Figur 1.10 viser, at den største beskæftigelsesgruppe blandt kursister, der har gennemført et kursus er førtidspensionist (24,9 % for de gennemførte og 25,5 % for de frafaldne) eller folkepensionist (20,9 % for de gennemførte og 27,5 % for de frafaldne). Herefter følger sygemeldt (16,6 % for de gennemførte og 21,6 % for de frafaldne) som en af de største beskæftigelsesgrupper. De resterende kursister blandt både gennemførte og frafaldne er nogenlunde ligeligt fordelt på de øvrige beskæftigelser. 27 gennemførte kursister (4 %) angav anden beskæftigelse som: selvstændig, hjemmegående og sygedagpenge. 1 af kursisterne (2 %), der frafaldt et kursus, angav anden beskæftigelse og anførte beskæftigelsen som værende tjenestemandspensionist. 9

10 Deltagelse på kurset som del af en jobplan 1,9% 13,9% Ja Nej Ubesvaret 84,2% Figur vis fordeling af deltagelse som del af en jobplan for kursister, der har gennemført et kursus 2,0% 5,9% Ja Nej Ubesvaret 92,2% Figur vis fordeling af deltagelse som del af en jobplan for kursister, der er faldet fra et kursus Figur og viser, hvorvidt de gennemførte og frafaldne kursister deltog på kurset som en del af deres jobplan. Langt størstedelen af hhv. de gennemførte (84,2 %) og frafaldne (92,2 %) kursister har

11 angivet Nej til, at de deltog på kurset som en del af en jobplan. Dog ses det, at lidt flere af de gennemførte kursister angav Ja (13,9 %) sammenlignet med de frafaldne (5,9 %). Årsag til deltagelse på kurset 2,8% 2,4% 1,0% har kroniske smerter 93,7% har kroniske smerter og er pårørende er pårørende til en med kroniske smerter Ubesvaret Figur vis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der har gennemført et kursus 0,0% 0,0% 3,9% har kroniske smerter 96,1% har kroniske smerter og er pårørende er pårørende til en med kroniske smerter Ubesvaret Figur vis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der er frafaldet et kursus 11

12 Figur og viser, at langt størstedelen af kursisterne blandt både gennemførte (93,7 %) og frafaldne (96,1 %) har deltaget på kurset, fordi de selv har kroniske smerter. Derudover ses det, at der blandt de gennemførte er hhv. 2,8 % og 2,4 %, der har kroniske smerter og er pårørende eller udelukkende er pårørende.

13 Alvorlige eller langvarige sygdomme Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Frafaldne Gennemførte Bevægeapparatet (fx ben, fødder, arme) 68,6 % (35) 46,5 % (304) Ryg-nakkelidelser 47,1 % (24) 54,6 % (357) Gigt 35,3 % (18) 39,1 % (256) Fibromyalgi 0,0 % (0) 4,0 % (26) Piskesmæld 0,0 % (0) 0,9 % (6) Bindevævssygdom 0,0 % (0) 0,2 % (1) Knogleskørhed 0,0 % (0) 0,9 % (6) Nervesystemet Neurologisk lidelse (fx sclerose, epilepsi) 3,9 % (2) 6,0 % (39) Kronisk hovedpine og migræne 0,0 % (0) 1,5 % (10) Nervebetændelse 0,0 % (0) 0,3 % (2) Andre nervesygdomme 0,0 % (0) 1,7 % (11) Sygdomme i kredsløbsorganer Blodprop 0,0 % (0) 0,6 % (4) Hjerte- karsygdom 9,8 % (5) 8,1 % (53) Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Sukkersyge eller stofskiftesygdom 7,8 % (4) 8,1 % (53) Kronisk tarmbetændelse 0,0 % (0) 0,8 % (5) Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme 0,0 % (0) 0,8 % (5) Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser Psykisk lidelse 7,8 % (4) 7,5 % (49) Cancer Cancer 3,9 % (2) 2,3 % (15) Sygdomme i urin- kønsorganer Endometriose 0,0 % (0) 0,2 % (1) Bækkenproblemer 0,0 % (0) 0,5 % (3) Sygdom i åndedrætsorganer Lungesygdom/KOL 7,8 % (4) 6,4 % (42) Anden sygdom Anden sygdom 0,0 % (0) 2,0 % (13) Ubesvaret 19,6 % (10) 5,4 % (35) 13

14 Figur Fordeling af sygdomme for kursister, der har gennemført 3 og frafaldet 4 et kursus Figur 1.15 viser, at de største sygdomskategorier blandt kursisterne i begge grupper er rygnakkelidelser (54,6 % for de gennemførte og 47,1 % for de frafaldne), bevægeapparatet (46,5 % for de gennemførte og 68,6 % for de frafaldne) og gigt (39,1 % for de gennemførte og 35,3 % for de frafaldne). Den procentvise fordeling af sygdomme blandt de største sygdomskategorier, ser nogenlunde ens ud for de to grupper. Dog er koncentrationen af besvarelser inden for de største sygdomskategorier højere blandt de frafaldne end blandt de gennemførte kursister. Ligeledes er der angivet en del flere forskellige sygdomme blandt de gennemførte i forhold til de frafaldne kursister. Dette skyldes sandsynligvis, at antallet af respondenter er langt større blandt de gennemførte end frafaldne. Anden sygdom i de gennemførte kursisters besvarelser dækker over kursister, der endnu ikke har fået stillet en diagnose, mén efter operation, tinnitus, allergi og medfødte lidelser som fx lammelse. Årsag til smerter Frafaldne Gennemførte Sygdom 21,6 % (11) 20,0 % (131) Operation 21,6 % (11) 20,5 % (134) Ulykke 17,6 % (9) 21,3 % (139) Medfødt lidelse 5,9 % (3) 6,6 % (43) Bivirkning af behandling 13,7 % (7) 7,6 % (50) Slid, arbejdsskade 35,3 % (18) 34,4 % (225) Kendes ikke 3,9 % (2) 9,3 % (61) Anden årsag 0,0 % (0) 4,1 % (27) Ubesvaret 5,9 % (3) 2,6 % (17) Figur Fordeling af årsag til smerter for kursister, der har gennemført 5 og frafaldet 6 et kursus 3 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 654, og det totale antal besvarelser er De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet. 4 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 24, og det totale antal besvarelser er 51. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet. 5 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 654, og det totale antal besvarelser er 827. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet. 6 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 51, og det totale antal besvarelser er 64. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet.

15 Figur 1.16 viser, at kursisternes årsag til smerter fordeler sig nogenlunde ens blandt de gennemførte og frafaldne. Det ses, at den største årsagskategori til smerte er slid/arbejdsskade (34,4 % for de gennemførte og 35,3 % for de frafaldne). Dernæst fordeler kursisterne sig hovedsageligt inden for kategorierne sygdom (20,0 % for de gennemførte og 21,6 % for de frafaldne), operation (20,5 % for de gennemførte og 21,6 % for de frafaldne) og ulykke (21,3 % for de gennemførte og 17,6 % for de frafaldne). En del af de frafaldne kursister har desuden angivet årsager som bivirkning af behandling (13,7 %) som årsag til smerter. Varighed af kraftige smerter 7,2% 5,2% 30,1% 35,9% Under 1 år 1-5 år 6-10 år Over 10 år Ubesvaret 21,6% Figur Fordeling af smertevarighed for kursister, der har gennemført et kursus 15

16 3,9% 11,8% 21,6% 17,6% 45,1% Under 1 år 1-5 år 6-10 år Over 10 år Ubesvaret Figur Fordeling af smertevarighed for kursister, der er faldet fra et kursus Figur 1.17 og 1.18 viser, at kun et fåtal af kursisterne (5,2 % for de gennemførte og 11,8 % for de frafaldne) har haft kroniske smerter i mindre end et år. Flest kursister blandt de gennemførte har haft kroniske smerter i 1-5 år (35,9 %) eller i mere end 10 år (30,1 %). Ligeledes ser det ud for de frafaldne, idet 45,1 % har haft kroniske smerter i 1-5 år og 21,6 % har haft kroniske smerter i mere end 10 år.

17 2. Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset Dette afsnit er udelukkende baseret på evalueringer fra kursister, der har gennemført et kursus, da kursister, der er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Afsnittet nedenfor omhandler de gennemførte kursisters udbytte og tilfredshed med kurset, mens de frafaldende i stedet er blevet spurgt om årsag til frafald og om hvornår i kursusforløbet, de valgte at melde fra. Udbytte af kurset De gennemførte kursister blev adspurgt om 19 forskellige udsagn vedrørende ubytte af kurset. Følgende tabeller viser, at kursisterne generelt var enige i udsagnene. Jeg har lært at arbejde med problemløsning I høj grad enig ,9 % Enig ,5 % Hverken enig eller uenig ,3 % Uenig 15 2,2 % I høj grad uenig 4 0,6 % Ikke relevant 1 0,1 % Ubesvaret 23 3,4 % Figur 2.1. Figur 2.1 viser, at 74,4 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 19,3 % hverken er enige eller uenige. 2,8 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 0,1 % af kursisterne angiver, at det ikke er relevant. 17

18 Jeg har lært at arbejde med problemløsning I høj grad enig ,1 % Enig ,1 % Hverken enig eller uenig 88 13,1 % Uenig 6 0,9 % I høj grad uenig 3 0,4 % Ikke relevant 3 0,4 % Ubesvaret 19 2,8 % Figur 2.2. Figur 2.2 viser, at 82,2 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 13,1 % hverken er enige eller uenige. 1,3 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 0,4 % af kursisterne angiver, at det ikke er relevant. Jeg har lært at anvende forskellige teknikker (fx afledning, afspænding, fantasirejse og positiv tænkning) I høj grad enig ,2 % Enig ,2 % Hverken enig eller uenig 74 11,0 % Uenig 6 0,9 % I høj grad uenig 6 0,9 % Ikke relevant 6 0,9 % Ubesvaret 19 2,8 % Figur 2.3. Figur 2.3 viser, at 83,4 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 11,0 % hverken er enige eller uenige. 1,8 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 0,9 % af kursisterne angiver, at det ikke er relevant.

19 Jeg har fået sundere madvaner I høj grad enig 33 4,9 % Enig ,6 % Hverken enig eller uenig ,3 % Uenig 57 8,5 % I høj grad uenig 11 1,6 % Ikke relevant 39 5,8 % Ubesvaret 28 4,2 % Figur 2.4. Figur 2.4 viser, at 29,5 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 50,3 % hverken er enige eller uenige. 10,1 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 4,2 % af kursisterne angiver, at det ikke er relevant. Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med kroniske smerter I høj grad enig 51 7,6 % Enig ,3 % Hverken enig eller uenig ,6 % Uenig 15 2,2 % I høj grad uenig 6 0,9 % Ikke relevant ,0 % Ubesvaret ,4 % Figur 2.5. Figur 2.5 viser, at 31,9 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 16,6 % hverken er enige eller uenige. 3,1 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 20 % af kursisterne angiver, at det ikke er relevant. 19

20 Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser) I høj grad enig ,9 % Enig ,0 % Hverken enig eller uenig ,0 % Uenig 27 4,0 % I høj grad uenig 7 1,0 % Ikke relevant 6 0,9 % Ubesvaret 27 4,0 % Figur 2.6. Figur 2.6 viser, at 65,9 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 24,0 % hverken er enige eller uenige. 5,0 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 0,9 % af kursisterne angiver, at det ikke er relevant. Jeg er begyndt at bevæge mig mere I høj grad enig 92 13,7 % Enig ,8 % Hverken enig eller uenig ,3 % Uenig 56 8,4 % I høj grad uenig 8 1,2 % Ikke relevant 16 2,4 % Ubesvaret 22 3,3 % Figur 2.7. Figur 2.7 viser, at 51,5 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 33,3 % hverken er enige eller uenige. 9,6 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,4 % af kursisterne angiver, at det ikke er relevant.

21 Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle I høj grad enig 40 6,0 % Enig ,1 % Hverken enig eller uenig ,3 % Uenig 38 5,7 % I høj grad uenig 8 1,2 % Ikke relevant 29 4,3 % Ubesvaret 36 5,4 % Figur 2.8. Figur 2.8 viser, at 36,1 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 47,3 % hverken er enige eller uenige. 6,9 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 4,3 % af kursisterne angiver, at det ikke er relevant. Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner I høj grad enig 74 11,2 % Enig ,1 % Hverken enig eller uenig ,4 % Uenig 21 3,2 % I høj grad uenig 8 1,2 % Ikke relevant 20 3,0 % Ubesvaret 32 4,8 % I alt ,0 % Figur 2.9. Figur 2.9 viser, at 50,3 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 37,4 % hverken er enige eller uenige. 4,4 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 3,0 % af kursisterne angiver, at det ikke er relevant. 21

22 Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset I høj grad enig ,2 % Enig ,0 % Hverken enig eller uenig 33 4,9 % Uenig 3 0,4 % I høj grad uenig 1 0,1 % Ubesvaret 22 3,3 % Figur Figur 2.10 viser, at 91,2 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 4,9 % hverken er enige eller uenige. 0,5 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde I høj grad enig ,4 % Enig ,3 % Hverken enig eller uenig 29 4,3 % Uenig 14 2,1 % I høj grad uenig 5 0,7 % Ubesvaret 21 3,1 % Figur Figur 2.11 viser, at 89,7 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 4,3 % hverken er enige eller uenige. 2,8 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.

23 Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset I høj grad enig ,0 % Enig ,1 % Hverken enig eller uenig 41 6,1 % Uenig 8 1,2 % I høj grad uenig 7 1,0 % Ubesvaret 17 2,5 % Figur Figur 2.12 viser, at 89,1 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 6,1 % hverken er enige eller uenige. 2,2 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en kronisk sygdom I høj grad enig ,2 % Enig ,4 % Hverken enig eller uenig 36 5,4 % Uenig 7 1,0 % I høj grad uenig 1 0,1 % Ubesvaret 19 2,8 % Figur Figur 2.13 viser, at 90,6 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 5,4 % hverken er enige eller uenige. 1,1 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 23

24 Indholdet i kurset var meget relevant for min situation I høj grad enig ,5 % Enig ,1 % Hverken enig eller uenig 68 10,1 % Uenig 15 2,2 % I høj grad uenig 3 0,4 % Ubesvaret 24 3,6 % Figur Figur 2.14 viser, at 83,6 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 10,1 % hverken er enige eller uenige. 2,6 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Instruktørerne var dygtige og velforberedte I høj grad enig ,5 % Enig ,7 % Hverken enig eller uenig 33 4,9 % Uenig 8 1,2 % I høj grad uenig 6 0,9 % Ubesvaret 19 2,8 % Figur Figur 2.15 viser, at 90,2 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 4,9 % hverken er enige eller uenige. 2,1 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.

25 Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset I høj grad enig ,2 % Enig ,5 % Hverken enig eller uenig 50 7,5 % Uenig 8 1,2 % I høj grad uenig 2 0,3 % Ubesvaret 22 3,3 % Figur Figur 2.16 viser, at 87,7 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 7,5 % hverken er enige eller uenige. 1,5 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne I høj grad enig ,8 % Enig ,8 % Hverken enig eller uenig 53 7,9 % Uenig 11 1,6 % I høj grad uenig 8 1,2 % Ubesvaret 24 3,6 % Figur Figur 2.17 viser, at 85,6 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 7,9 % hverken er enige eller uenige. 2,8 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 25

26 Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset I høj grad enig ,1 % Enig ,9 % Hverken enig eller uenig 45 6,7 % Uenig 10 1,5 % I høj grad uenig 4 0,6 % Ubesvaret 21 3,1 % Figur Figur 2.18 viser, at 88,0 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 6,7 % hverken er enige eller uenige. 2,1 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt I høj grad enig ,2 % Enig ,6 % Hverken enig eller uenig 47 7,0 % Uenig 8 1,2 % I høj grad uenig 5 0,7 % Ubesvaret 22 3,3 % Figur Figur 2.19 viser, at 87,8 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 7,0 % hverken er enige eller uenige. 1,9 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.

27 Tilfredshedsudsagn Følgende tabeller viser, at kursisterne generelt var positive og meget tilfredse med kurset. Hvor tilfreds har du været med kursuslokalet? Meget tilfreds ,3 % Tilfreds ,3 % Hverken tilfreds eller utilfreds 74 11,2 % Utilfreds 31 4,7 % Meget utilfreds 2 0,3 % Ubesvaret 41 6,2 % I alt ,0 % Figur Figur 2.20 viser, at 77,6 % er meget tilfredse eller tilfredse med kursuslokalet, mens 11,2 % angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. 5,0 % er meget utilfredse eller utilfredse med kursuslokalet. I hvilket tidsrum vil du helst være på kursus? Formiddag (mellem 9-12) ,7 % Eftermiddag (mellem 12-17) ,2 % Aften (mellem 17-20) 40 6,1 % Ubesvaret 53 8,0 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 52,7 % helst vil på kursus om formiddagen, 33,2 % helst vil om eftermiddagen, mens 6,1 % ønsker at kurset afholdes om aftenen. 27

28 Var du tilfreds med det tidspunkt kurset blev afholdt på? Ja ,6 % Nej 94 14,2 % Ubesvaret 87 13,2 % I alt ,0 % Figur Figur 2.22 viser, at 72,6 % af kursisterne var tilfredse med tidspunktet kurset blev afholdt på, mens 14,2 % ikke var tilfredse. Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at tackle kroniske smerter? Meget tilfreds ,4 % Tilfreds ,6 % Hverken tilfreds eller utilfreds 40 6,0 % Utilfreds 3 0,4 % Meget utilfreds 3 0,4 % Ubesvaret 21 3,1 % Figur Figur 2.23 viser, at 90,0 % af kursisterne samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med kurset Lær at tackle kroniske smerter. 6,0 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 0,8 % angiver, at de er meget utilfredse eller utilfredse med kurset.

29 3. Organisering og kvalitetssikring af kurset Dette afsnit omhandler kursisternes vurdering af kursets organisering. Afsnittet er struktureret således, at der først præsenteres frekvenser ud fra gennemførte kursisters evalueringer efterfulgt af frekvenser for de frafaldne. Opdelingen skyldes, at de kursister, der har gennemført og er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Det sidste spørgsmål vedrørende forventningsafstemning, er alle kursister blevet bedt om at besvare. Besvarelser fra kursister, der har gennemført kurset Lær at tackle kroniske smerter Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet? Ja - 1 gang ,7 % Ja - 2 gange 88 13,1 % Nej ,0 % Ubesvaret 15 2,2 % Figur 3.1. Fordeling af fraværsmønster for kursister, der har gennemført et kursus Figur 3.1 viser, at 38,7 % har haft fravær i forbindelse med kurset 1 gang i løbet af de 6 moduler. 46,0 % af kursisterne angiver, at de ikke har haft fravær i løbet af kurset. Hvad var årsagen til fraværet? Sygdom ,0 % Ferie 42 11,6 % Jeg havde ikke tid 19 5,2 % Jeg havde ingen transportmulighed 1 0,3 % Jeg var for træt/uoplagt 31 8,6 % Kurset levede ikke op til mine forventninger 2 0,6 % Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller lignende 56 15,5 % Anden årsag, angiv hvilken 86 23,8 % Ubesvaret 18 5,0 % I alt ,0 % Figur 3.2. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der har gennemført et kursus Figur 3.2 viser, at 45 % af kursisterne angiver sygdom som årsag til fravær. Den næst-hyppigste årsag 29

30 til fravær var anden årsag (23,8 %). Kursister, der har svaret anden årsag, har ikke deltaget på grund af for mange smerter eller på grund af arbejdsrelaterede årsager. Andre kursister angav, at de ikke deltog på grund af sociale begivenheder i familien (fødselsdage), dødsfald i familien eller pasningsproblemer i forbindelse med syge børn og ægtefæller. Hvordan kommer du til kursusstedet? Jeg kører selv i bil ,2 % Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende 63 9,4 % Jeg kører i tog eller bus 72 10,7 % Jeg cykler 87 13,0 % Jeg går 80 11,9 % Jeg kører med handicapkørsel eller lignende 5 0,7 % Jeg kører på knallert/scooter/crosser 9 1,3 % På anden måde, angiv hvilken 10 1,5 % Ubesvaret 28 4,2 % Figur 3.3. Fordeling af transportmuligheder til kurset for kursister, der har gennemført et kursus 7 Figur 3.3 viser, at stort set alle kursisterne selv transporterer sig til kursusstedet, og størstedelen kommer i bil (61,2 %). Kursister, der har svaret på anden måde, er kommet til kurset sammen med anden kursist, med taxa eller scooter. 7 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 670, og totale antal besvarelser er 764. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet.

31 Hvor har du fået kendskab til kurset? Via en annonce i den lokale avis ,2 % Hos lægen 65 9,7 % På hospitalet 10 1,5 % Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 19 2,8 % På kommunen 93 13,9 % På kommunens hjemmeside 34 5,1 % På hjemmesiden ,8 % På biblioteket 8 1,2 % Gennem en ven/bekendt 49 7,3 % Andet sted, angiv hvor: ,3 % Ubesvaret 21 3,1 % Figur 3.4. Overblik over kilde til kendskab til kurset for kursister, der har gennemført et kursus 8 Figur 3.4 viser, at den hyppigste kilde til kendskab til kurset er via annonce i den lokale avis, svarende til 50,2 %. Størsteparten af de kursister, der har svaret andet sted, har fået kendskab til kurset gennem kommunen, sygdomsbekæmpende foreninger, sagsbehandler eller på et lokalt sundheds- eller forebyggelsescenter. Andre har fået kendskab til kurset via jobcenteret, avis/magasin, apotek, eller ved deltagelse på Lær at tackle kroniske smerter. Enkelte har opnået kendskab til kurset via psykolog eller fysioterapeut. Besvarelser fra kursister, der er faldet fra kurset Lær at tackle kroniske smerter Hvor mange moduler har du deltaget i 1 modul 17 34,7 % 2 moduler 12 24,5 % 3 moduler 18 36,7 % Ubesvaret 2 4,1 % I alt ,0 % Figur 3.5. Fordeling af fraværsmønster for kursister, der er faldet fra et kursus Figur 3.5 viser, at 36,7 % af de frafaldne kursister har deltaget i 3 moduler. 24,5 % har deltaget i 2 moduler, mens 34,7 % har deltaget i 1 modul. 8 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 669, og totale antal besvarelser er 763. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet. 31

32 Hvad var årsagen til, at du ikke gennemførte hele kurset? Jeg var for syg til at kunne deltage 16 32,7 % Jeg havde ikke tid 4 8,2 % Kurset levede ikke op til mine forventninger 13 26,5 % Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker 8 16,3 % Kurset gav mig ingen ny viden 8 16,3 % Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder 5 10,2 % Kurset passede ikke til min situation 11 22,4 % Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen 5 10,2 % Der var for lidt tid til at tale sammen 2 4,1 % Jeg havde ingen transportmulighed 2 4,1 % Anden årsag 21 42,9 % Ubesvaret 2 4,1 % Figur 3.6. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der er faldet fra et kursus 9 Der er procentvis flest, der fremhæver årsager til framelding med, at de var for syge til at kunne deltage (32,7 %), kurset ikke levede op til deres forventninger (26,5 %), eller kurset ikke passede til deres situation (22,4 %). Derudover angav kursisterne årsager som, at kurset ikke gav dem ny viden eller at de savnede sundhedsfaglige undervisere. Kursister, der angiver anden årsag dækker over smerter, sygdom eller jobtræning. 9 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én årsag, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 49, og totale antal besvarelser er 97. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet.

33 Ville du deltage kurset på Lær at tackle kroniske smerter igen, hvis du fik muligheden? Ja 19 38,8 % Nej 15 30,6 % Måske 8 16,3 % Ubesvaret 7 14,3 % I alt ,0 % Figur 3.7. Fordeling af lyst til at deltage på kurset Lær at tackle kroniske smerter, hvis de fik tilbudt muligheden. 38,8 % angiver, at de gerne vil deltage i Lær at takle kroniske smerter, hvis de fik muligheden, mens 30,6 % angiver, at de ikke er interesseret i at deltage igen. 16,3 % angav, at de måske ville deltage, hvis de fik det tilbudt. De kursister, der angav, at de gerne vil eller måske gerne vil deltage på kurset Lær at tackle kroniske smerter igen, udtrykker som årsag hertil, at de gerne vil have et bedre udbytte af kursusmaterialet og indhente den tabte information. Andre kursister nævner, at de vil kunne få et større udbytte af kurset når deres sygdom er mere fremskreden, og hvis kønsfordelingen på kurset bliver mere lige. Derudover udtrykker de kursister, der angav, at de ikke ville deltage på kurset igen, at de følte sig uden for målgruppen og havde behov for en anden type kursus. Besvarelser fra kursister, der har gennemført eller frafaldet kurset Lær at tackle kroniske smerter Var kurset, som du forventede på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets start? Nej 72 10,7 % Ja ,8 % Ved ikke 74 11,0 % Ubesvaret 36 5,4 % Figur 3.8. Forventningsafstemning ud fra evalueringer fra kursister, der har gennemført et kursus 33

34 Var kurset, som du forventede på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets start? Nej 15 29,4 % Ja 19 37,3 % Ved ikke 11 21,6 % Ubesvaret 6 11,8 % I alt ,0 % Figur 3.9. Forventningsafstemning ud fra evalueringer fra kursister, der er faldet fra et kursus Figur 3.8 og 3.9 viser, at 72,8 % af kursisterne, der gennemførte et kursus, angiver, at kurset levede op til deres forventninger på baggrund af den information, de havde modtaget forud for kursusstart. Blandt de frafaldne kursister angiver 37,3 %, at kurset levede op til deres forventninger på baggrund af den information, de havde modtaget forud for kursusstart. 29,4 % syntes ikke det levede op til forventningerne, mens 21,6 % svarede ved ikke, i forhold til om kurset var som forventet. De gennemførte og frafaldne kursister, der ikke mente, at kurset levede op til deres forventninger, fremhæver, at de var overraskede over kursets faste tidsplan, hvilket bevirkede, at der ikke var nok tid til samtale, problemløsning og erfaringsudveksling mellem kursisterne. Andre kursister nævner, at der var for meget oplæsning fra manualen og for lidt tid til besvarelse af spørgsmål. Derudover giver kursister blandt både de gennemførte og frafaldne udtryk for, at der burde være et mere personligt rettet fokus på den enkelte kursist. Endvidere mener andre kursister, der havde deltaget på kurset Lær at leve med kronisk sygdom, at de to kurser mindede for meget om hinanden. Derudover angiver nogle kursister også, at kurset var meget bedre end forventet.

35 4. Opsummering Ud fra nærværende rapport ses det, at der ikke er de store forskelle i besvarelserne fra de gennemførte og frafaldende kursister. Blandt de gennemførte og frafaldne var de fleste kursister danske gifte/samlevende kvinder. Andelen af mandlige kursister udgjorde næsten 25 % blandt begge grupper og andelen af kursister med anden etnisk baggrund end dansk udgjorde mindre end 5 %. Den største aldersgruppe for både gennemførte og frafaldne kursister var de årige (ca. 30 %). Kursisterne fordelte sig bredt i forhold til uddannelsesbaggrund, hvor EFG/HG/Teknisk skole, HH/Studentereksamen/HF og lang videregående uddannelse var repræsenteret med under 10 % i hver gruppe. Derudover var førtidspensionist (ca. 25 %) og folkepensionist (ca. 25 %) de største beskæftigelsesgrupper blandt både gennemførte og frafaldne kursister. Endvidere angav kun en lille del af kursisterne, at de deltog på kurset som en del af en jobplan (ca. 12,5 %). Næsten alle gennemførte og frafaldne kursister deltog på kurset, fordi de havde kroniske smerter. Den hyppigste årsag til smerter for både gennemførte og frafaldne kursisterne var slid/arbejdsskade. Flest kursister led af sygdommene ryg-nakkelidelser eller sygdomme i bevægeapparatet. 2/3 af både gennemførte og frafaldne kursister havde haft kroniske smerter i 1-10 år, mens 1/3 havde haft kroniske smerter i mere end 10 år. De gennemførte kursister blev spurgt til deres udbytte og tilfredshed med kurset, hvortil størstedelen af kursisterne angav positive og tilfredse tilbagemeldinger på de forskellige tilfredshedsudsagn. Halvdelen eller flere af kursisterne angav, at de var enige eller i høj grad enige i de positive udsagn om kurset. Dette dog med undtagelse af udsagnene Jeg har fået sundere madvaner og Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle, hvor 29,5 % og 36,1 % angav, at de var enige eller i høj grad enige i udsagnene. Derudover blev de kursister, der havde gennemført et kursus, spurgt om, hvorledes de havde fået kendskab til kurset, hvoraf størstedelen angav via annonce i den lokale avis. Både gennemførte og frafaldne kursister blev adspurgt om årsag til fravær ved kursusgange, hvor den hyppigste fraværsårsag i begge grupper var sygdom. Endvidere blev begge grupper spurgt om, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Størstedelen af kursisterne, der gennemførte et kursus, angav, at kurset levede op til deres forventninger på baggrund af den information, de havde modtaget forud for kursusstart (72,8 %), mens denne andel var betydeligt lavere blandt de frafaldne kursister (37,3 %). Der var således en større andel blandt de frafaldne end blandt de gennemførte kursister, hvor kurset ikke levede op til deres forventninger. 35

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord Tlf: 7 95 Effekt af Kursus for borgere med stress og angst Copyright 11 Innovi Denmark Forord I perioden november 8 til november 9 afholdt Angstlinien 7 internatkurser a 7 dages varighed med deltagelse

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 GENNEMFØRTE KURSISTER ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER 5 3.1 KOMMUNIKATION

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010 Side 2 Indhold Indhold Tema Om rapporten Summary Metode Side 3 4-9 10-15 Resultater: Baggrundsspørgsmål Kommunikation og information mellem patient og sundhedssystem

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER 2011 EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Evaluering af Familiestyrelsens adoptionsforberedende kurser 3 Det adoptionsforberedende kursus 3 PRAKTISKE FORHOLD

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Sundhed og beskæftigelse 1. oktober 2015 Lea Hegaard chefkonsulent Komiteen for Sundhedsoplysning Om projektet Formål: At styrke den kommunale indsats for sygedagpengemodtagere

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Aktiv Arbejdsmedicin Resultater

Aktiv Arbejdsmedicin Resultater Aktiv Arbejdsmedicin Resultater Datamateriale > I alt 290 klienters forløb er blevet undersøgt, hvoraf de 40 er fra Næstved kommune > Ud af 290 har vi e-mailadresser på 225. De 225 har modtaget et spørgeskema,

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Dato 171215 Dok.nr. 176539-15 Sagsnr. 15-13597 Ref. memn Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Indhold Evaluering af mål 1: 3 nye ungdomsklubber etableres i Tistrup, Næsbjerg og Ansager (evaluering udsat)....2

Læs mere

Et stærkt liv med kræft

Et stærkt liv med kræft Et stærkt liv med kræft Efterår 2011 Afsluttende evalueringsrapport Holstebro Sundhedscenter Støttet af Kræftens Bekæmpelse Forord Kurset Et stærkt liv med kræft var i efteråret 2011 et tilbud til kræftramte

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Effekt lærings- og mestringsforløb Rapport

Ringkøbing-Skjern Kommune Effekt lærings- og mestringsforløb Rapport Ringkøbing-Skjern Kommune Effekt lærings- og mestringsforløb Rapport Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Metode...1 2. Generelle forløb...2 2.1 Resultater forløb 1...3 2.1.1 Baggrundsoplysninger...3

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema?

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Kære VUC kursist! Dit VUC deltager i et projekt, der har fokus på en særlig måde at undervise

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155 Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 155 Denne undersøgelse har i alt 155 respondenter og en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden uge 44 - uge 46 2013. Rapporten blev

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-16- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 17.11.2015 Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Indledning Nærværende analyse er baseret på udtræk fra den 12. oktober 2015.

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere