Naturoplevelser i Nordsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturoplevelser i Nordsjælland"

Transkript

1 Naturoplevelser i Nordsjælland

2 Naturoplevelser i Nordsjælland Naturen i Nordsjælland er karakteriseret ved den lange kystlinje, meget store og mange små skove og søer. Dertil kommer det rige dyreliv, som alt sammen indbyder nordsjællændere, københavnere og turister til et aktivt udeliv.

3 Sandskredssøen midt i Gribskov er skovens tredjestørste sø. Det 3,5 hektar store vådområde er oprindeligt en tørvemose, der blev drænet og tilplantet med gran midt i 1800-tallet og igen i I 1990erne blev granerne fjernet, grøfterne lukket og mosen udviklede sig på kort tid til en sø. Skove Der er mange muligheder for at opleve dejlige skove, store som små, i Nordsjælland. Her kan du nyde stilheden på en vandretur, samle svampe med familien eller måske kigge efter fugle. Statsskovene dyrkes efter det naturnære princip. Når der skal skoves, plukker man udvalgte træer ud, så der hele tiden er træer på alle arealer. Det giver en mere stabil skov og værner om plante- og dyrelivet. Statsskovene i Nordsjælland har et skovbevokset areal på ca ha. og er certificeret efter de to skovcertificeringsordninger, som findes i Danmark, nemlig FSC og PEFC. Det sikrer blandt andet, at der både tages hensyn til miljø og mennesker i skovenene, og at alle love og paragraffer overholdes. Se de fortryllende troldetræer Troldeskoven udgør en lille del af Tisvilde Hegn, og det er her den forunderlige fyrreskov med vredne og snoede træer er. Troldetræerne har fået deres bemærkelsesværdige form pga. en strid vind fra havet samt fyrreviklerlarver, som lægger æg i fyrrekvistene. Larverne gnaver og huserer, så træerne vokser ud på forunderlige måder. Fortab dig i skønne Gribskov Gribskov er den største skov i Nordsjælland med ha. samlet skov. Her vil du opleve, at skoven er meget forskellig fra den ene ende til den anden. I 1800-tallet drænede man Gribskov, så skovdyrkningen kunne blive mere effektiv. Siden 1992 er der blevet arbejdet med at etablere vådområder for at give skoven noget af vandet tilbage. Det betyder, at du kan se søer og moser og dermed lysninger, som giver en rigere og mere nuanceret naturoplevelse.

4 Søer Nogle af Danmarks største søer ligger i Nordsjælland, og de er alle et besøg værd. Du kan også opleve mange mindre søer i skovene, som er en helt anden oplevelse. Flere steder er der rig mulighed for at bade og fiske. Se mere på Arresø er fuglenes paradis Arresø er den største sø i Danmark med sine knap 41 km² i overfladeareal. Især langs Arresøs vestside er der flere højdedrag, hvorfra der er en flot udsigt over søen. Arresø er fuglebeskyttelsesområde, og fra fugletårn kan du se på fuglene uden at forstyrre dem. I fugletårnene hænger plancher om områdets fugle. Blandt hejre, skarver og mange andre fuglearter, kan du være heldig at møde både fiske- og havørne. Du kan også tage på færgerundfart på Arresø, se En svømmetur i Esrum Sø Esrum Sø er Danmarks næststørste sø med et overfladeareal på 17,3 km². Esrum Sø er ren, og vandet er normalt godt at bade i. Søen indbyder til mange aktiviteter, såsom sejlads med kajak, kano, robåd og sejlbåd og windsurfing. Tag på færgerundfart på Esrum Sø, se Den sagnomspundne Gurre Sø Gurre Sø er på ca. 2 km² og kun ca. fire meter dyb. Der går en lille sti rundt om søen, hvor der også er små overnatningspladser. Sagnet fortæller, at Kong Valdemar Atterdags elskerinde Tovelille havde en ring, der tryllebandt ham så stærkt, at han selv efter hendes død tog hende med på sine rejser i en kiste indtil ringen blev taget af hendes finger og kastet i Gurre Sø.

5 Strande Nordsjælland er kendt for sin lange kystlinje mod nord og øst. De hvide klitstrande mod nord er særligt populære som badestrande. Gilbjerg Hoved er med sine stejle skrænter et paraglidingparadis, og Hornbæk Strand byder på havkajakruter, strandovernatningsmuligheder, strandlegeplads etc. Blå Flag Langs kysten findes en del Blå Flag både ved havne og strande. Når det blå flag vejrer finder du både rent badevand, livredningsudstyr, toiletter, natur og miljøaktiviteter. Find mange flere skønne nordsjællandske strande på

6 Åbne arealer Går du efter de åbne arealer, vil du kunne se et rigt dyreliv og smukke enge. Melby Overdrev Melby Overdrev er en lynghede med et rigt dyreliv og faktisk flere sjældenheder flere arter af sommerfuglen Blåfugl, hedelærken, natravnen etc., samt en del usædvanlige insekter. Heden udgør et af de vigtigste fredede områder ved nordkysten. Hellebæk Kohave Hellebæk Kohave er 2,9 km² bestående af naturskov, overdrev, moser, ferske enge og høslætsarealer. Her finder du kreaturer på græs og kan benytte fugleskjulet ved Pernillesø. Skovenge i Gribskov Skovengene giver variation i skovområderne med masser af blomster og dyreliv. Der er flere store engområder i Gribskov, som nu græsses af islandske heste. Det giver flere blomster, og det flotte resultat af hestenes sommergræsning kan ses i Odderdamsengene og på skovengene i Hessemosen ved Mårum. Omkring Strøgårdsvang i den syd-vestlige del af Gribskov er der i dag mange lysninger, hvor der tidligere var høenge. På Nydam har frivillige slået med le siden Det har næsten trefordoblet antallet af plantearter.

7 Kulturhistorie Nordsjælland har en rig kulturhistorie. Kongefamilien har regeret i Nordsjælland, og ruiner af klostre, borge og slotte pryder landskabet. Alle fortidsminderne bliver plejet og f.eks. friholdt for træer og andre vækster. Fra middelalderen findes rester af flere borganlæg og klostre i blandt andet Asserbo, Gurre, Esrum, Ebelholt og Dronningholm på Arrenæs. Også de tre slotte; Kronborg, Frederiksborg og Fredensborg fortæller kongernes historie i Nordsjælland. Du kan downloade foldere om kulturspor i Nordsjælland på Søborg slotsruin Søborg slotsruin er resterne af en af middelalderens stærke kongeborge. Borgen blev grundlagt i første halvdel af 1100-tallet og udbygget til en ringborg af ærkebiskop Eskild omkring Få år efter erobrede Valdemar den store borg, som blev udvidet flere gange. Borgen blev opgivet efter reformationen, hvorefter den henlå som ruin og stenbrud. Hammermøllen Der ligger en del møller i Nordsjælland, og du kan bl.a. besøge Hammermøllen, nyde en kop kaffe og se, hvordan møllen er indrettet. Se mere på Gravhøje Nordsjælland har mange gravhøje, bl.a. hele syv i Valby Hegn, som ligger rimelig tæt. Der er audioguide ved højene, dvs. et telefonnummer du kan ringe op til og få historien fortalt, mens du står ved gravhøjene. Store Dyrehave Store Dyrehave er et fantastisk område, fuld af fortidsminder og kulturhistoriske spor. Et eksempel er fra Kong Christian V, der blev konge i 1670 og indførte parforcejagten, som var en magtdemonstration af et blodigt skuespil. Kongens jægere red med deres hunde efter en udvalgt kronhjort og jagede den, indtil den måtte standse af udmattelse. Herefter ventede kongen ved en af vejstjernerne på, at parforcejagthornet skulle kalde ham til. Han brugte en hirschfænger til at give dyret nådesstødet. I dag ses det snorlige stisystem fra parforcejagtene stadig. I Store Dyrehave kan du blive audioguidet ved at ringe op til de telefonnumre, der står rundt omkring. Du kan downloade folderen Kulturspor i Nordsjælland På jagt med enevælden på

8 Dyrelivet i Nordsjælland Dyrelivet i Nordsjælland spænder vidt. Du kan opleve store krondyr, padder og firben eller kigge efter haletudser med børnene. Måske kan du også se den store, orange sommerfugl kejserkåbe i skovengene. Nejede Vesterskov bævere og havørne I området omkring Arresø er der blevet sat 22 bævere ud de seneste år. I dag er der flere bæverfamilier som bor ved Alsønderup Engsø. Du kan være heldig at opleve både bæverne og fugle uforstyrret fra fugletårnet. Gribskov fiskeørne og dådyr I 2012 fik det første fiskeørnepar, i mange år, unger i Danmark, og ved engsøerne er der god mulighed for at se fiskeørnene og deres imponerende vingefang på ca. 160 cm, bl.a. fra fugletårnet. Fiskeørneparret fanger bl.a. deres føde i Esrum Sø, Strødam Engsø og Solbjerg Engsø. I Gribskov findes den største fritstående bestand af dådyr. Om sommeren er dådyret rødbrunt med de karakteristiske hvide pletter, mens det om vinteren er gråbrunt. I samme område flyttede et havørnepar ind i Der er gode muligheder for at se havørnene fra fugletårnet ved Alsønderup Engsø eller fra parkeringspladsen ved Pøleåens udløb i Arresø.

9 Ruter Nordsjælland byder på et utal af skønne ruter, du kan benytte. For eksempel er Nordkyststien en cykel- og vandrerute fra Helsingør til Hundested, hvor du kan opleve vandet helt tæt på. Ruten går bl.a. igennem Melby Overdrev og Tisvilde Hegn mv. Cykelrute 32 og 33 mellem Hillerød, Gilleleje og Tisvilde går over åbne arealer og skov. Der findes vandreruter, der er korte og lange, og du kan overnatte undervejs primitivt eller på mere magelig vis. Der er noget for enhver. Handicapvenlige ruter Der er handicapruter samt kørestolsvenlige fugletårn. For eksempel er der en nyanlagt sti på 1,5 km i Esrum, hvor der undervejs er der opstillet bænke med ryg- og armlæn, så der er mulighed for et hvil på turen. Stien er lavet for at give kørestolsbrugere, dårligt gående og synshandicappede mulighed for at komme rundt i omgivelserne. For hesteelskere er der mange rideruter. I Gribskov alene er der 40 kilometer rideruter, og der findes en del pausefolde til din hest, som den kan benytte, hvis I skal grille eller overnatte. Find din næste rute i den nordsjællandske natur på

10 Faciliteter og formidling Der er mange faciliteter i den nordsjællandske natur, for eksempel grillpladser, legepladser, overnatningsmuligheder, bålhytter og hundeskove. Et eksempel er ved den store parkeringsplads i Liseleje, hvor Havtyren ligger. Det er en af Danmarks flotteste og største naturlegepladser. Her er tovbaner, klatrenet, gynger, fyrtårn, forhindringsbane, rutchebaner m.v., og så selvfølgelig den store og smukt udskårne Havtyr. Se flere faciliteter på Esrum Kloster & Møllegård Esrum Kloster & Møllegård er en oplevelsesattraktion med udstillinger, events, foredragsrækker, koncerter, undervisning, café, butik, som har til huse i resterne af et middelalderligt kloster og en gammel møllegård med vandmølle. Her formidles natur og kulturhistorie se mere på Kulturhistorien formidles også fra mindre museer i regionen og kan findes på museer Naturvejledning tilbydes af Naturstyrelsen Nordsjælland find information på

11 Motion og sundhed Motion i det fri er særligt forfriskende, og Nordsjælland byder på mange muligheder, såsom løbe-, vandre-, cykelog rideruter. Men du har også mange andre spændende muligheder for motion. Sundhedsspor og kondital Et sundhedsspor er en afmærket naturrute på 1-2,5 km. Du tester konditionen ved på tid at gå eller løbe ruten. Når du har løbet eller gået ruten, kan du aflæse dit kondital på tavlen ved målstregen. Sundhedskorridor Halsnæs Halsnæs byder på motion, skovlegeplads, audioguide med historier og infotavler med idéer til naturaktiviteter. Du kan også benytte den kombinerede shelter og bålhytte, hvis du f.eks. planlægger et længere besøg i sundhedskorridoren. Glenten motion og leg Glenten Motions- og Legerum er et sted, hvor familiens voksne kan styrketræne, mens børnene leger. Det giver dig stor frihed til at være i naturen og træne, mens du ved, at børnene er godt underholdt. På ski i Gribskov Når sneen daler hvid, er det på med langrendsskiene! Kilometervis af skiløjper køres op i Gribskov, som dermed indbyder til mange timers motion og sjov i sneen både for store og små. Find alle aktiviteterne på

12 Helsingør Kommune skove, kyster, strande, landskaber og åbne, fredede arealer Helsingør Kommune er beriget med både lange kyststrækninger og strande, store offentlige skove og søer, og smukke landskabsstrøg i mellem skovene. Bynære fredninger med fri adgang Vi har flere bynære fredninger med gode muligheder for at opleve naturen: Den grønne Vestkile, Færgevejskilen med Meulenborgskoven og Rørtang Kystkile, samt den kommunalt ejede skov, Klostermoseskoven. Her er der lige som i alle de statsejede skove fri adgang. Tilbud om oplevelser Et af kommunens mange museumstilbud, Flynderupgård, ligger i Kystkilen: flynderupgard.html. Et andet af kommunens tilbud er Naturcentret Nyruphus nyruphus.helsingor.dk, lige overfor Kystkilen, som tilbyder naturvejledningsture og arrangementer helt i naturens ånd. Se også aktuelle turtilbud fra lokale foreninger på deres hjemmesider eller i de lokale aviser: Helsingør Dagblad og Nordsjælland. Find vej Helsingør har, i samarbejde med Helsingborg, et helt nyt cykelkort klar til foråret Kortet kan findes på de fleste nordsjællandske og skånske turistinformationer og på Helsingørs website (hhcykelkort. helsingor.dk) såvel som Helsingborgs (helsingborg. se/hhcykelkarta). Du kan få et oversigtskort over kommunen, f.eks. på Rådhuset, Stengade 59, 3000 Helsingør, eller på Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde. Du kan også se et mere opdateret elektronisk kort, Helsingør Kortet, som hele tiden bliver forbedret, på forsiden af kommunens hjemmeside, helsingorkommune.dk/ På det elektroniske kort kan du slå forskellige temaer til, f.eks. natur eller fredninger, så du kan finde vej til oplevelserne. Bynære fredninger med fuld adgang udenfor Naturstyrelsens arealer, samt Flynderupgård og Naturcenter Nyruphus. Sti langs diget gennem Færgevejskilen Sti langs en sø i Færgevejskilen Kig ud over Pindemosen i Den grønne Vestkile

13 Gå på monsterjagt i Troldeskoven, få sand mellem tæerne ved stranden og fisk en gedde i en sø. Eller bare nyd roen i den varierede natur. Her er gode, stærke lokalmiljøer, hvor man både kan komme hinanden ved og være sig selv. Skoler, institutioner og indkøbsmuligheder er inden for rækkevidde. Fodboldbaner og sportshaller. Spændende stier i skovene, langs vandet eller i det åbne land, hvor man kan gå, løbe eller cykle en rask tur. I Gribskov Kommune er det naturen der trækker. Vi værner om naturen og kulturarven i kommunen men på en måde så vi kan leve og færdes i samspil med naturen. FØR EFTER Vognmand- og entreprenørfirmaet TS v / Tonny Svendsen Alt i grusveje og stier Hellebjergvej 25 A 3120 Dronningmølle Tlf.: Mail:

14 Kontor: Solvangsvej 13 Plads: Industrivej Frederiksværk ENTREPRENØR Lars Voss ApS Aut. Kloakmester Støbe-, kloak-, anlægsog belægningsarbejde Tlf Bil tlf damsgaard.se Rengøring Vinduespolering Ejendomsservice Damsgaard Service og Entreprise ApS Møllevej 9, G Nivå Tlf Fax Aut. gas- og vandmester Carl Andersen Alt i VVS Stokrosevej Hundested Tlf Landinspektørkontoret i Helsingør, Gilleleje og København Skelfastlæggelse Matrikulære ændringer Teknisk opmåling Afsætning Hævd Rådgivning Landzoneforhold Konfliktmægling Tlf Motorsave Græstrimmere Buskryddere Plæneklippere Plænetraktorer Sikkerhedsbeklædning og tilbehør SERVICE-SALG for SKOV, PARK OG HAVE Nejedevej Hillerød Præstevejen Græsted Tlf Fax WF WATSON FACADERENOVERING ApS Tlf Bil Cvr nr

15 A/S Malerværkstedet Raadvad A/S, Raadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby, tlf , Fax Engholmvej Hornbæk Erfaren skoventreprenør, som i en årrække har udført knusningsopgaver for Naturstyrelsen Nordsjælland. Beskæftiger sig med alle former for arbejde i skoven; skovning, flishugning, knusning, rodfræsning, fældning af vanskelige træer, genplantning, oparbejdning af juletræer, maskinklipning af hegn til flis. Se mere på: Tlf Tlf Kørsel med kran/grabbiler, samt container til have- & bygningsaffald. Kørsel med rendegraver & minigraver. Anlægning af indkørsel og haveanlæg, samt dræn og kloakarbejde. Levering af jord og grusmateriale.

16 Naturoplevelser i Nordsjælland Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 8682

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Ferieguide. Gilleleje. Romantisk weekendophold eller fuldendt familieferie. Stor guide til de bedste hoteller og restauranter

Ferieguide. Gilleleje. Romantisk weekendophold eller fuldendt familieferie. Stor guide til de bedste hoteller og restauranter Gilleleje Tisvildeleje Helsinge Dronningmølle græsted Rågeleje Vejby Strand Tibirke GR ATIS 2008 Romantisk weekendophold eller fuldendt familieferie Vind Luksusweekend for to på Gilleleje Badehotel Se

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND FORSLAG TIL NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 2 XXXXXX Indhold Forord 3 Forudsætninger og præmisser for parken 4 Dialog-processen 2014 4 Præmisser præsenteret for lodsejere 4 Frivillighed for lodsejere

Læs mere

AVNØ. har svaret på det meste

AVNØ. har svaret på det meste AVNØ har svaret på det meste Velkommen til Avnø Naturcenter Har du et spørgsmål? Find svar på de fleste praktiske spørgsmål i Avnø ABC. Avnø Naturskole: Naturskolen er en del af Avnø Naturcenter og drives

Læs mere

Hvad har du lyst til i dag?

Hvad har du lyst til i dag? Feel like Ferie i Danmark sommeren 2013 Tillæg til Femina Hvad har du lyst til i dag? 36 SIDER MED SPÆNDENDE FERIEOPLEVELSER OG GODE TILBUD Scan QR koden her og find de mange ferieoplevelser for jer og

Læs mere

Ture i Københavns omegn

Ture i Københavns omegn Selv om Københavns omegn er præget af by, veje og industri, udgør naturen en betydelig del. Her er skove, marker, søer, vandløb og kyster og spændende kultur historie. Denne guide beskriver 52 ture i Københavns

Læs mere

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95 2014-15 Holstebrovej MØBLER - TÆPPER - GARDINER - MALING Tlf. 97 49 19 75 www.veigaard.dk 70 20 19 97 Tlf. 20 41 48 95 www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk Anlægsgartner Holm www.agholm.dk Informations-

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab Ture i Københavns omegn Kulturhistorie Natur Landskab 4 ndholdsfortegnelse Tag ud og oplev Københavns omegn 7 Københavns omegn 8 Sådan er guiden bygget op 9 Fra Øresunds kyst 0 Udvalgte seværdigheder 2

Læs mere

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger THY SOM NATIONALPARK AF ANNE TORTZEN FOTOS: LARS HOLM Det her er nok noget af det tætteste, man kommer på en ødemark i Danmark. Lyng så langt FOTO: SCANPIX øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Lyngå Udviklingsplan 2013 Indhold Lyngå Forord

Læs mere

FAKTA. om friluftslivet i Danmark

FAKTA. om friluftslivet i Danmark FAKTA om friluftslivet i Danmark Forord Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring hos skoleelever og er

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej 1 30 Forsidefoto: Havnevej af Georg Kristensen Hvirvilsvej BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag

Læs mere

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup.

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup. ÆRØ GUIDE 07 ØVERSTE SKOVBYMARK SKOVBRYNET 2 ÆRØ GUIDE 2007 Velkommen til Ærø Ærø er en ø i Det Sydfynske Øhav med 6900 indbyggere. Øen har 3 byer Marstal, Ærøs købing og Søby. Ærø er et dynamisk og levende

Læs mere

Friluftsrådets Natursyn

Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn 2005 Naturen er en kilde til glæde og betagelse for os alle. I en stadig mere fortravlet verden udgør naturen et fristed, en helle, hvor vi kan søge rekreation

Læs mere

Juli 2007, 16. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Naturformidling i Finland

Juli 2007, 16. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Naturformidling i Finland RNATURVEJLEDE Juli 2007, 16. årg, nr. 2 NATUR vejleder FORENI NGEN Naturformidling i Finland RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere