Vindmøllernes historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøllernes historie"

Transkript

1 Vindmøllernes historie Fakta om Vindenergi Faktablad M5 Vindens energi er fra meget gammel tid blevet udnyttet på sejlskibe, men de første vindmøller blev bygget i Asien. Europas første vindmøller blev bygget omkring år De blev brugt til at pumpe vand og male korn. De ældste europæiske vindmøller havde lave, kraftige tårne, som var bygget af sten eller mursten. Vingerne var sejl udspændt på et simpelt træskelet. Rester af denne mølletype findes stadig i Grækenland og andre Middelhavslande. I det flade Holland, hvor floderne flyder for trægt til vandmøller, byggede man vindmøller til at pumpe vand væk fra lavtliggende områder. I det traditionelle landbrugssamfund har vindmøller og vandmøller gennem århundreder været et supplement til muskelkraften fra mennesker og trækdyr. Stubmøllerne I Danmark er vindmøller blevet udnyttet som kraftkilde siden midt i 1200-tallet. De første vindmøller var lavet helt i træ, og der er intet tilbage af dem. De ældste danske vindmøller var stubmøller. Møllehuset med de fire vinger var anbragt på en sokkel, en»stub«. Stærke mænd kunne dreje hele møllehuset op mod vinden. Langt op i 1800-tallet var der stubmøller på Københavns volde. Den sidste af disse møller blev revet ned i Den ældste danske stubmølle, som stadig er bevaret, blev opført på Stevns i Den er nu opstillet på det jyske frilandsmuseum på Hjerl Hede. En anden gammel stubmølle fra samme tid står på Frilandsmuseet i Lyngby nord for København. De hollandske møller En ny type vindmøller kom til Danmark i begyndelsen af 1800-tallet. Det var de hollandske møller. De havde et kraftigt møllehus, funderet på en sokkel af kampesten. På møllehuset sad en drejelig møllehat med fire vinger. De bestod af et træskelet beklædt med sejldug, som kunne rulles sammen og bindes til vingeskelettet (»svikkes«), når møllen ikke skulle køre. På senere møller blev sejldugen på møllevingerne erstattet af træklapper, der ligesom persienner kunne lukke op og i, alt efter hvor kraftigt det blæste. Dermed blev møllen»selvsvikkende«. Vindens energi blev overført til møllens kværne gennem et sindrigt system af aksler og tandhjul, lavet helt i træ, som regel hårdt egetræ. I slutningen af 1800-tallet blev de hollandske møller udstyret med tværstillede krøjevinger - et sæt»sidepropeller«, som automatisk kunne holde møllehatten op mod vinden. Hollændermøllerne kunne bygges langt større end de gamle stubmøller, og de kunne levere mere kraft. De store hollændermøller havde en grundmuret underbygning med en port igennem, så man kunne køre ind med hest og vogn og læsse af i tørvejr. Den mest kendte danske mølle af den hollandske type er nok Dybbøl Mølle ved Sønderborg. Den blev et nationalt symbol, fordi den blev ødelagt under de dansk-tyske krige i 1849 og 1864, og senere genopbygget. At være møller var oprindeligt et privilegeret erhverv. Hver mølle havde eneret på at male bøndernes korn i et bestemt område, og mølleren var ofte en fremtrædende mand i sognet. Arbejdstiden for møllersvendene var meget skiftende. De måtte ofte arbejde om natten, når der var god vind. Mølleprivilegierne blev afskaffet i 1862, da næringsfrihed blev indført i Danmark. I 1880 var der ifølge statistikken cirka selvstændige møllere i Danmark. Men kornmøllerne på landet blev efterhånden trængt tilbage af de nye dampmøller i byerne. Kulfyrede dampmaskiner gav billigere og mere pålidelig energi end de gamle vindmøller. Landmændenes egne møller Samtidig betød ophævelsen af mølleprivilegierne, at landmændene fik lov til at have deres egne gårdmøller eller husmøller. Også konkurrencen herfra ramte de selvstændige møllerier hårdt. Det nøjagtige antal af landmændenes husmøller kendes ikke. Et gæt går ud på, at mellem og danske landbrugsejendomme omkring 1920 havde deres egen lille vindmølle, som leverede kraft til tærskeværker, kværne,

2 motorsave, vandpumper m.v. Husmøllerne var mest udbredt i det vestlige og nordlige Jylland. Nogle af landmændenes møller stod frit på jorden. Andre var nærmest små stubmøller, der var anbragt på et kort stolpetårn, en stok, på taget af laden. Når møllen skulle trække en maskine nede i bygningen, blev vingerne beklædt med kludesejl, og møllen måtte drejes ind i vinden med håndkraft. Senere kom vindmotorer, der var fremstillet af jern, med 4-6 vinger og drejelige klapper vinkelret på vingearmen (klapsejlere). Andre landmænd anskaffede vindroser med mange tætsiddende blade, anbragt som stråler fra en sol. Men flere og flere landmænd fik petroleumsmotorer, dieselmotorer og senere elektromotorer, som blev drevet af el fra elnettet. Og de mange små husmøller blev efterhånden skrottet. Poul la Cours møller I 1891 begyndte fysikeren Poul la Cour, der var lærer i naturvidenskab på Askov Højskole, at eksperimentere med vindkraft til produktion af elektrisk strøm. La Cour blev kaldt»troldmanden fra Askov, der lavede lys og kraft af regn og blæst«. Han fik støtte af staten til at opføre en forsøgsmølle ved højskolen - et træhus med et tårnstativ og fire sejlklædte møllevinger. Sejlene blev dog ret hurtigt udskiftet med klapsejlervinger af træ. Og en ny og større forsøgsmølle blev opført i La Cours mølle producerede jævnstrøm til højskolen og senere også til folk i Askov by. Han eksperimenterede desuden med at oplagre vindens energi i form af brint og ilt. Når elektricitet ledes gennem vand, spaltes vandmolekylerne til brint og ilt, som kan lagres i tanke og senere blandes og give et klart lys i særlige lamper. Blandingen kaldes knaldgas, fordi den let kan eksplodere. Men i syv år fik Askov Højskole lys fra la Cours knaldgas uden alvorlige uheld. Senere gik han over til at lagre vindenergi i bly-akkumulatorer, som kunne give el, når vinden svigtede. Askov-møllen brændte i 1929, men en ny mølle blev opført og blev først revet ned i Højskolemanden Poul la Cour drømte om, at hele den danske landbefolkning skulle forsynes med lokalt produceret energi fra små elværker. I en årrække uddannede han»landlige elektrikere«på tre måneders kurser på højskolen, og rundt om i landet blev der opført små landsby-elværker, heraf cirka 30 med vindmøller. I det lange løb kunne vindkraften dog ikke klare sig i konkurrencen med de store kulfyrede kraftværker, som producerede vekselstrøm, og det landsdækkende højspændingsnet, som efterhånden blev opbygget. I 1928 skrev forfatteren Poul Henningsen i et afskedsdigt til»vindmotoren«:»ingen kan undgå livets aften, tiderne veksler for motorkraften. Alt har sin chance, og du har haft den.«vindkraft i krigstid Under de to verdenskrige, da der var mangel på kul og olie, fik vindkraften alligevel en ny chance. Under 1. verdenskrig var der cirka 250 elproducerende møller i Danmark, heraf 120 i forbindelse med elværker. Men allerede i 1920 var der kun 75 små elværker, der brugte vindmøller, og i 1940 var tallet faldet til 25. Den fynske møllebygger og maskinfabrikant Knud Lykkegaard, der havde været på kursus som»vindelektriker«i Askov, byggede klapsejlere med en effekt på op til 60 kilowatt. Og i 1919 fik den danske ingeniør Povl Vinding patent på verdens første vindmølle med vinger, der var udformet efter aerodynamiske principper. Denne mølle kom i produktion under navnet»agricco«. Den havde drejelige vinger med en profil ligesom flypropeller. Praktiske forsøg viste, at den havde en ydelse, der var ca. 50 procent større end traditionelle klapsejlere med samme vingefang. I 1930 erne, da det kneb med afsætningen, stillede Lykkegaards firma vindmøller op ved mindre elværker for egen regning og solgte strømmen for cirka 10 øre pr. kilowatt-time. Og under den tyske besættelse blev der igen brug for de gamle klapsejlere. Lykkegaards private møller blev overtaget af elværkerne, og han byggede flere. I alt var der under krigen cirka 70 elproducerende klapsejlere med en vingediameter på meter og en maksimal effekt på kilowatt. Knud Lykkegaard kørte rundt og tilså møllerne i en elektrisk bil, der blev opladet med vindkraft-elektricitet. I de første krigsår udviklede cementkoncernen F. L. Smidth sammen med flyfirmaet Kramme & Zeuthen en ny jævnstrømsproducerende mølletype med aerodynamiske vinger. Nogle af møllerne havde to vinger med en rotordiameter på 17 meter, andre havde tre vinger med en diameter på 24 meter. Begge typer havde mølletårne af beton, og møllerne havde en effekt på kilowatt. Der blev bygget cirka 20 af disse møller, de fleste ved lokale elværker, og flest med to vinger.

3 En af F. L. Smidth-møllerne blev placeret på lavt vand ud for Neksø på Bornholm og var således verdens første hav-mølle. Gedser-møllen En anden af de praktisk orienterede»vindelektrikere«, som havde været på kursus i Askov, var Johannes Juul. Han blev senere ingeniør hos det sjællandske elselskab SEAS. Her gennemførte han i årene omkring 1950 en række forsøg med vekselstrøm-producerende vindmøller. Juul konstruerede den såkaldte Gedsermølle, der skulle blive forbillede for de møller, som møllefabrikanter udviklede efter energikriserne i 1970 erne. Gedser-møllen var i drift fra 1957 til Den havde en effekt på 200 kilowatt og tre vinger med en diameter på 27 meter samme størrelse som de moderne møller nåede op på i slutningen af 1980 erne. Juul opfandt også de luftbremser, der sidder på vingespidserne af mange moderne vindmøller. Møllen i Gedser var et led i Danske Elværkers Forenings vindkraftprogram, som blev afsluttet i Vindkraftudvalget konkluderede, at vindmøller ikke med de daværende lave oliepriser kunne konkurrere med kraftværkernes elproduktion. Johannes Juul var dog ikke enig i denne konklusion. Tvind-møllen Da olielandene i 1973 satte prisen på råolie kraftigt i vejret, blev der atter interesse for at undersøge mulighederne i vindkraft og anden»alternativ energi«. Elever og lærere på Tvind-skolerne ved Ulfborg i Vestjylland opførte »verdens største vindmølle«med en vingediameter på 54 meter og et 53 meter højt betontårn. Tvind-møllen blev bygget af»mølleholdet«, der bestod af frivillige uden særlig sagkundskab. Der blev samarbejdet med ingeniører om vingeprofilet og de centrale beregninger, men det fulde ansvar for opførelsen lå hos mølleholdet. Den store mølle i Tvind er i modsætning til de fleste andre møller»bagløber«det vil sige, at vingerne stiller sig i læsiden af tårnet. Det har den fordel, at belastningerne på krøjesystemet bliver reduceret. Endvidere kører møllen med variabel hastighed og frekvensomformer. Den maksimale effekt er 960 kilowatt det vil sige cirka halvdelen af, hvad generatoren kan yde. Begrundelsen er begrænsede afsætningsmuligheder til nettet og en længere levetid. Tvind-møllen kører stadig efter at have fået nye vinger i Den har nu mere end driftstimer bag sig. Den samlede produktion har passeret 12 mio. kilowatt-timer. Topstyrede vindmølleforsøg I 1976 indledte Handelsministeriet, som dengang tog sig af den danske energipolitik, et forskningsprogram for større vindmøller sammen med elselskaberne og nogle industrifirmaer. Omkring 1980 blev der opført to forsøgsmøller ved Nibe. Tårnene af beton var 41 meter, og møllerne havde hver en kapacitet på 630 kilowatt. Der var en del tekniske vanskeligheder, blandt andet med glasfibervingerne, som måtte udskiftes med trævinger. I 1981 blev aktieselskabet Dansk Vindteknik oprettet med Energiministeriet som hovedaktionær. Selskabet skulle udvikle store vindmøller, men havde betydelige tekniske og økonomiske problemer. I 1985 trak Energiministeriet sig ud, og det sjællandske elselskab SEAS blev hovedaktionær. Med EF-støtte blev der rejst fem 750 kilowatt møller fra Dansk Vindteknik på Masnedø ved Vordingborg. Også her var der tekniske problemer. I 1989 blev virksomheden fusioneret med det private vindmøllefirma Vestas. Den jysk-fynske elværkssammenslutning Elsam byggede i 1988 en stor mølle på 2 Megawatt i Tjæreborg ved Esbjerg. Men de vindmølleparker, som elselskaberne senere har opført efter aftale med Energiministeriet, har udelukkende møller, som er udviklet af de private danske vindmøllefirmaer. Også i USA, Tyskland og Sverige har staten støttet forsknings- og udviklingsprogrammer med store vindmøller. Høj-teknologiske virksomheder har iværksat kostbare projekter, hvor man blandt andet har forsøgt at udnytte erfaringer fra flyindustrien. Men resultaterne var skuffende. Navnlig gik det dårligt for det kæmpestore tyske GROWIAN-projekt, hvor en mølle til 330 mio. kr. med tårnhøjde og vingediameter på 100 meter blev opgivet og pillet ned i 1987 efter en samlet driftstid på mindre end 300 timer. Små møller med succes Udviklingen af en moderne dansk vindmølleindustri begyndte nedefra. Private vindkraftinteresserede, håndværkere og mindre virksomheder tog fat på at producere mindre møller. De første år blev møllerne primært solgt til private familier, der ønskede at dække deres eget elforbrug. Da møllerne i begyndelsen af 1980 erne blev større, rejstes mange af møllerne af lokale, der gik sammen i et vindmøllelaug. I 1973 byggede snedkermester Chr. Riisager i Skærbæk ved Herning den første privatejede vindmølle, som blev sluttet til elnettet. Riisagers mølle var inspireret af Johannes Juuls design fra Gedsermøllen. I 1976 solgte Riisager de første to

4 møller. De havde en vingediameter på 10 meter og en generator med en effekt på 22 kilowatt. Herefter fulgte i 1978 en serieproduktion af 74 møller med generatoreffekt på hhv. 22, 30 og 45 kilowatt. En anden pionermølle var HVK-møllen. Den første, der nettilsluttedes i 1978, havde en generatoreffekt på 22 kilowatt og en vingediameter på 10 meter. Den var designet af Henrik Stiesdal og bygget af Karl Erik Jørgensen, Herborg Maskinværksted. I 1979 blev rettighederne til møllen solgt til maskinfabrikken Vestas i Lem, der hidtil blandt andet havde fremstillet landbrugsvogne. Firmaet Danregn i Brande leverede vandingsanlæg til landbruget, men begyndte i 1980 at producere Bonus-møller. Samme år begyndte Nordtank i Balle på Djursland, som lavede tanke til transport af olie m.v., at producere vindmøller. Samtidigt hermed fremstillede VVS-installatør Svend Jensen i Frederikshavn vindroser. SJ-Windpower-møllerne blev anvendt til opvarmning af vand. I 1978 blev foreningen Danske Vindkraftværker dannet af vindmølleejere og andre vindkraftinteresserede. Foruden at varetage mølleejeres fælles interesser, blev det fra starten også formuleret som foreningens formål at oplyse om vindkraft. Foreningen skiftede senere navn til Danmarks Vindmølleforening. Foreningens medlemsblad, månedsmagasinet Naturlig Energi, har siden 1978 dokumenteret vindmøllernes ydeevne ved at bringe statistik og driftserfaringer fra vindmøller. Også i 1978 blev Prøvestationen for Vindmøller oprettet på Risø. Året efter vedtog Folketinget, at private, som ville rejse en vindmølle, kunne få et statstilskud på 30 procent af anlægsprisen. Dette tilskud blev efterhånden aftrappet og ophørte helt i En international industri Vindmølle-»småindustrien«, som opstod i slutningen 1970 erne var et resultat af et stort folkeligt engagement og en politisk goodwill overfor udvikling og udbygning med vindkraft. Småindustrien har i dag udviklet sig til en stor og betydelig industri. I begyndelsen af firserne var der omkring 20 virksomheder, som fremstillede vindmøller. I dag er kun 2 af de største tilbage: Vestas og Siemens (tidligere Bonus, Nordtank og Micon). De er til gengæld store, og for dem begge gælder, at de udspringer af udviklingen omkring Ser man på, hvad vindindustrien fylder i industrilandskabet, er det værd at bemærke, at der er mange underleverandører til denne industri. Ikke kun tårnfabrikanter, vingeproducenter, styringsproducenter, men også en række virksomheder i den etablerede maskinindustri er leverandører til vindmølleindustrien af alt fra skruer og bolte, maling og glasfiber til gearkasser og generatorer. Den største deciderede vindmølleunderleverandør er firmaet LM Wind Power, som gennem mange år har leveret vingerne og bremser til vindmølleindustrien i ind- og udland. Der værnes om historien Med den stigende betydning af vindkraft i Danmark er interessen for den historiske udvikling også vokset. Ikke blot»samtidshistorien«, fra energikrisen i 1973/74 til i dag, men også den historiske udvikling tilbage til forrige århundrede som beskrevet i dette faktablad. Følgende initiativer har set dagens lys i de senere år: Energimuseet har haft temaudstillinger om vindkraft generelt og specifikt om Poul la Cours arbejde omkring forrige århundredeskifte. Nacellen og vingerne fra Gedsermøllen er udstillet. Ved museet er også genopført en af møllerne fra den første serieproduktion i nyere tid: en 22 kw Riisager-mølle fra I 1997 blev foreningen Danmarks Vindkrafthistoriske Samling stiftet. Foreningen samler dele af historiske møller, artikler og anden dokumentation om de gamle møller. Derudover forsøger man også at samle materiale fra pionértiden for den seneste udvikling ( ). I april 2000 blev Poul la Cour Fonden stiftet. Et initiativ som udsprang fra Askov, hvor Poul la Cour havde sit virke for mere end 100 år siden. Fonden er etableret med midler fra vindmølleindustrien og har erhvervet Poul la Cours gamle møllebygning og laboratorium på Møllevej i Askov. Bygningen danner nu rammen om en permanent Poul la Cour-udstilling.»Poul la Cour Museet«fik i sommeren 2000 sin egen støttekreds.

5 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har et museum over moderne vindmøllehistorie bl.a. med historiske vindmøllenaceller og komponenter samt prototyper fra 70 erne. Tillige udstilles en række vindmøllevinger. Energimuseet, Poul la Cour Museet, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og Danmarks Vindkrafthistoriske Samling har siden 2004 udgivet det fælles årsskrift Kapitler af vindkraftens historie i Danmark samt i 2012 bogen Fra husmøller til havmøller med en samlet gennemgang af de sidste 150 års historie. Kilder for nærmere oplysning om dansk vindmøllehistorie Energimuseet v. museumsdirektør Georg Stenstrop Bjerringbrovej 44, Tange 8850 Bjerringbro Tlf Danmarks Vindkrafthistoriske Samling v. formand Birger T. Madsen Sekretariat: Kurt Ganer-Tolsøe Geflevej Hvide Sande Tlf / la Cour Fonden«v. formand, Bjarke Thomassen Møllevej 21, Askov 6600 Vejen Tlf Poul la Cour Museets Venner v. formand Povl-Otto Nissen Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby 7760 Hurup Thy Tlf Vindmølleindustrien i dag De største vindmøller i almindelig drift på land er i dag på 3,6 MW og producerer ca. 12 mio. kwh om året. Primo 2013 var der i Danmark i alt møller med en samlet effekt på MW. Vindmøllerne kan dække knap 32 % af elforbruget. Den danske vindmølleindustri omsætter årligt for over 50 mia. kr., hovedsageligt til eksport. Den samlet beskæftigelse i vindmølleindustrien i Danmark inkl. underleverandører skønnes til ca personer. Vestas og Siemens havde tilsammen en verdensmarkedsandel på 20 % i Fakta om Vindenergi Fakta om Vindenergi udgives af Danmarks Vindmølleforening. Faktabladene, der giver faktaoplysninger om en række udvalgte emner, kan rekvireres fra sekretariatet eller hentes på Danmarks Vindmølleforening Ellemarksvej 47, Bygning Århus C Tlf (kl. 9-15, fredag 9-13) Fax Faktablad M5, maj 2013

Vindkraft gennem tiderne. Hvordan opstår vind? Hvordan virker en vindmølle? Hvor stilles vindmøller op?

Vindkraft gennem tiderne. Hvordan opstår vind? Hvordan virker en vindmølle? Hvor stilles vindmøller op? Printversion of www.vestas.com/dupowdk/ Vindkraft gennem tiderne Hvordan opstår vind? Hvordan virker en vindmølle? Vindmølleprojekter Hvor stilles vindmøller op? Vind gennem tiderne Vindens fascinerende

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

VINDFORMATION NR 9 SEPTEMBER 1997. INDUSTRI MED VINDEN I RYGGEN side 2. 6.700 MEGAWATT VINDKRAFT side 3. KOVENDING I HØJLANDET side 4

VINDFORMATION NR 9 SEPTEMBER 1997. INDUSTRI MED VINDEN I RYGGEN side 2. 6.700 MEGAWATT VINDKRAFT side 3. KOVENDING I HØJLANDET side 4 NR 9 SEPTEMBER 1997 INDUSTRI MED VINDEN I RYGGEN side 2 6.700 MEGAWATT VINDKRAFT side 3 KOVENDING I HØJLANDET side 4 VIND PÅ NETTET side 6 DRIVHUSEFFEKT OG HAVMØLLER side 8 LUXEMBOURGS FØRSTE VINDMØLLEPARK

Læs mere

NR 31 MARTS 2003 VINDFORMATION

NR 31 MARTS 2003 VINDFORMATION NR 31 MARTS 2003 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION VEJEN TIL ET BEDRE KLIMA EU VENTER PÅ BENDTSEN Den 21. marts 2002 gav økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler

Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler 1 Indhold Rundvisninger og undervisning 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse Natur Tangeværket x x x Hjælp dyrene hjem x x Når naturen flytter ind x x x

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Grønne løsninger Answers for the environment. Stormster den sidste nye generation elbil, er parat til at indtage landskabet Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Det københavnske

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Elforsyningen i Næstved 1909-2009

Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej

Læs mere

111 års spændende og skiftende elektrisk produktion på maskinfabrik i Nørre Aaby

111 års spændende og skiftende elektrisk produktion på maskinfabrik i Nørre Aaby 111 års spændende og skiftende elektrisk produktion på maskinfabrik i Nørre Aaby Af Jytte Thorndahl I efteråret 2002 blev Elmuseet kontaktet af ingeniør Bent Bundgaard, Nørre Aaby, fordi man skulle tømme

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

Rapport Energi og Hverdagsliv Bodil Olesen, Kvindemuseet og Jytte Thorndahl, Energimuseet

Rapport Energi og Hverdagsliv Bodil Olesen, Kvindemuseet og Jytte Thorndahl, Energimuseet Rapport Energi og Hverdagsliv Bodil Olesen, Kvindemuseet og Jytte Thorndahl, Energimuseet December 2010 Livsstil og energiforbrug - Nye normer nye værdier Formålet med forskningsprojektet Hverdagsliv og

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening.

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening. Her er virkelig tale om en ny, alsidig og spændende undervisningsbog med fokus på el, energi og energibesparelser. Bogen om Energien er særdeles velegnet, både til erstatning af og som supplement til den

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere