Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb"

Transkript

1 Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013

2 1 LÆRINGSAKTIVITETER TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL TEMAER SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PROJEKT OG AFSLUTTENDE PRØVE... 23

3 1 Læringsaktiviteter 1.1 Temaer på grundforløbet 20 uger : Tema Titel Varighed Tema 1 Velkommen til Grundforløbet 34 lektioner Tema 2 Læring og samarbejde 70 lektioner Tema 3 Mødet med mennesket (inkl. virksomhedsforlagt 76 lektioner undervisning målrettet ældreområdet) Tema 4 Det gode arbejdsliv (inkl. førstehjælp og brandbekæmpelse) 52 lektioner Engelsk Fælles aktiviteter Krop og bevægelse 28 lektioner 20 lektioner 20 lektioner : Tema Titel Varighed Tema 5 - SOSU Den professionelle omsorgsgiver 36 lektioner Tema 6 - SOSU Samfundet omkring dig (inkl. virksomhedsforlagt 66 lektioner undervisning målrettet ældreområdet) Tema 7 - SOSU Sundhed og livsstil 54 lektioner Tema 8 - SOSU Det aktive menneske 26 lektioner Engelsk Fælles aktiviteter Krop og bevægelse 26 lektioner 20 lektioner 16 lektioner Afsluttende periode: Tema Titel Varighed Tema 9 Projekt og afsluttende prøve 56 lektioner I alt 600 lektioner 3

4 1.2 Temaer Ud over følgende temaer ligger der i : 28 lektioners engelsk 20 lektioners fælles aktiviteter 20 lektioners krop og bevægelse Tema 1: Velkommen til grundforløbet Varighed: 34 lektioner I Tema 1 introduceres eleven til grundforløbet, som en del af en ungdomsuddannelse og de muligheder, det giver. Der introduceres til indholdet på grundforløbet herunder temaerne, de fælles og de særlige kompetencemål. Derudover er formålet med dette tema, at eleverne gennem forskellige aktiviteter lærer hinanden og skolen godt at kende. Der arbejdes med at skabe en klassekultur, hvor den enkelte elev forstår sit ansvar for fællesskabet og fællesskabet forstår sit medansvar for den enkelte elevs trivsel. Klassen definerer en samarbejdsaftale og relaterer den til skolens ordensregler. Eleven forholder sig desuden til formålet for grundforløbet og udarbejder en personlig uddannelsesplan inklusiv realkompetencevurdering. IT i uddannelsen præsenteres for eleven: skolens elektroniske kommunikationssystem, elevplan og andre relevante medier. Læsevejlederen læsescreener eleverne. I temaet arbejder eleven med følgende fælles kompetencemål Eleven kan 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. Intro Varighed: 18 lektioner At eleven kan: 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. At få kendskab til temaer og fag på grundforløbet. At få kendskab til de fælles og særlige kompetencemål på grundforløbet. At medvirke til at skabe en klassekultur, der skaber trivsel for den enkelte. At udarbejde en personlig uddannelsesplan inklusiv realkompetencevurdering. At få indblik i anvendelse af IT i uddannelsen. At kende skolens faciliteter og ordensregler. IT Varighed: 8 lektioner 4

5 At eleven kan: 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. At kunne anvende skriveprogrammer, regneprogrammer, windows stifinder, herunder at oprette og gemme filer. At kunne forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling At reflektere over hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske At formidle løsninger på problemstillinger ved hjælp af IT At kunne forholde sig kritisk til kilder på Internettet At forstå betydningen af en god omgangstone i de sociale medier og på Internettet. Dansk (Niveau F): Varighed: 8 lektioner Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. Fagbeskrivelse: Dansk 5

6 Tema 2: Læring og samarbejde Varighed: 70 lektioner I tema 2 introduceres eleven til skolens læringssyn. Eleven arbejder med at blive bevidst om sin egen rolle i forskellige samarbejdsrelationer og tilegner sig metoder til at samarbejde med andre på en etisk, respektfuld og udviklende måde. Eleven arbejder med at udvise initiativ, ansvarlighed, selvstændighed og lyst til at lære. Der arbejdes også med at opnå viden om egne læringskompetencer, læringsstil og studie/notatteknik. I undervisningen inddrages forskellige former for kommunikation: verbal og nonverbal kommunikation, at kunne give og modtage konstruktiv kritik, samt formidling f.eks. i en fremlæggelse. Der er fokus på, hvordan fysiske aktiviteter kan medvirke til at fremme samarbejdet og hvordan fysiske aktiviteter skærper koncentrationsevnen og læring. Eleven bliver introduceret til begrebet konflikthåndtering. Desuden arbejder eleven med IT som læringsredskab. I temaet arbejder eleven med følgende fælles kompetencemål 4) deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskelligheder. 5) forholde sig til sine lære-og arbejdsprocesser blandt andet gennem selvevalueringsværktøjer. 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. Læring Varighed: 20 lektioner At eleven kan 4) deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til mennesker forskellighed. 5) forholde sig til sine lære-og arbejdsprocesser blandt andet gennem selvevalueringsværktøjer. 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. At anvende studie/notatteknik i egen læreproces. At få kendskab til, hvordan mennesker lærer At få kendskab til refleksionsbegrebet og anvendelse af selvevalueringsværktøjer. At forholde sig til egne læringskompetencer og læringsstil. 6

7 At forstå sit eget ansvar for læring igennem ansvarlighed, initiativ og selvstændighed. At forstå betydningen af samarbejdet i læreprocessen. At forstå, hvordan fysiske aktiviteter kan medvirke til at fremme samarbejdet og hvordan fysiske aktiviteter skærper koncentrationsevnen og læring. At anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning. Kommunikation og samarbejde Varighed: 40 lektioner At eleven kan: 4) deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer. Eleven skal kommunikere og samarbejde under hensyntagen til mennesker forskellighed. 5) forholde sig til sine lære-og arbejdsprocesser blandt andet gennem selvevalueringsværktøjer. 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. At få kendskab til verbal og nonverbal kommunikation. At få kendskab til forskellige måder at formidle viden på. At få kendskab til forskellige former for kommunikation, herunder anerkendende kommunikation og aktiv lytning. At få kendskab til hvilke faktorer, der fremmer et godt samarbejde og forstår sin egen rolle i skiftende samarbejdssituationer. At få kenskab til, hvordan konflikter kan forebygges At få kendskab til, hvordan konflikter kan håndteres. At anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning samt formidling. Dansk (Niveau F): Varighed: 10 lektioner Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. Fagbeskrivelse: Dansk 7

8 Tema 3: Mødet med mennesker Varighed: 76 lektioner (inkl. virksomhedsforlagt undervisning) I tema 3 er der fokus på at handle professionelt, så eleven kender forskel på sit private liv og det professionelle liv. Eleven arbejder med, hvad det vil sige at være professionel i sit arbejde, reflekterer over en begyndende fagidentitet og hvad det indebærer at være underlagt lovgivningsmæssige forpligtelser. Der arbejdes med begrebet etik. Heri ligger vigtigheden af anerkendelsen af det andet menneske og respekten for menneskers forskelligheder. Eleven arbejder videre med de kommunikative kompetencer opnået i tema 2. I temaet indgår tre dages virksomhedsforlagt undervisning inden for det fagområde, elevens grundforløb retter sig imod. I temaet arbejder eleven med følgende fælles kompetencemål 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydning af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. Psykologi og relationer Varighed: 27 lektioner 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydning af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. At få kendskab til hvordan holdninger og fordomme har betydning for den professionelle relation. At forstå betydning af egen og andres kultur i mødet med andre mennesker. At forstå forskellen på at være privat- og fagperson, herunder de lovmæssige forpligtelser knyttet til professionen At få kendskab til, hvordan mennesker udvikler sig livet igennem, både personligt og i samspil med andre At anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning samt formidling. Etik og værdier Varighed: 11 lektioner Fælles kompetence mål 8

9 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. At forstå egne holdninger og værdier i forhold til almene menneskelige etiske dilemmaer. At forstå og respektere andres værdier livssyn og valg af livskvalitet. At rumme og acceptere menneskers forskellighed. At anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning samt formidling. Virksomhedsforlagt undervisning 1 Varighed: 28 lektioner 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. I praksis at observere hvordan virksomheden møder andre mennesker I praksis at observere hvordan virksomheden udviser respekt for borgernes forskellighed Hvilke krav der stilles til en elev, der kommer på besøg i en virksomhed Bearbejdning af observationerne i virksomheden At se de gennemgåede teorier udført i praksisfeltet Dansk (Niveau F): Varighed: 10 lektioner Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. Fagbeskrivelse: Dansk 9

10 Tema 4: Det gode arbejdsliv Varighed: 52 lektioner inkl. førstehjælp & brandbekæmpelse Der arbejdes med, hvilke fysiske faktorer, der påvirker arbejdspladsen. Eleven arbejder med relevant lovgivning på en arbejdsplads og med at forstå sikkerheden i arbejdet. Desuden arbejdes der med arbejdsstillinger, redskaber og med APV for at forebygge nedslidning, sikre elevens sundhed og livskvalitet. Eleven arbejder med at forstå egen rolle og ansvar i forhold til det psykiske såvel som det fysiske arbejdsmiljø med henblik på at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. I dette tema skal eleverne gennemføre et kursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. I temaet arbejder eleven med følgende fælles kompetencemål 2) medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1). 3) indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler. Mål for førstehjælp og elementær brandbekæmpelse (0,5 uge) Ergonomi Varighed: 10 lektioner 2) medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1) 3) indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler. At få kendskab til hensigtsmæssige arbejdsbevægelser og hjælpemidler i arbejdet med mennesker. At få kendskab til arbejdets ergonomiske principper, der har betydning for det fysiske arbejdsmiljø. At kunne anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning samt formidling. Arbejdsmiljø Varighed: 22 lektioner 2) medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1) 10

11 3) indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler. At kunne bidrage til at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV), At få kendskab til det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø i forhold til at kunne indgå i tilrettelæggelse af hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger At kunne anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning samt formidling. Førstehjælp og brandbekæmpelse Varighed: 20 lektioner Alle mål jf. fagbeskrivelse: Førstehjælp (niveau) og elementær brandbekæmpelse. 11

12 1.3 Temaer særlige kompetencemål Ud over følgende temaer ligger der i : 26 lektioners engelsk 20 lektioners fælles aktiviteter 16 lektioners krop og bevægelse. Tema 5: Den professionelle omsorgsgiver Varighed: 36 lektioner I tema 5 beskæftiger eleven sig med en praksisnær tilgang til den valgte indgang. Der arbejdes videre med den professionelle rolle i forhold til fagidentitet. Eleven fordyber sig i faglige problemstillinger og dilemmaer. Omdrejningspunktet vil være omsorg og pædagogik i praksis. Eksempelvis etiske dilemmaer, pædagogiske teorier, omsorgsopgaver samt cases fra virkeligheden. Eleven oparbejder et fagligt sprog deriblandt begrebet empati. Der arbejdes bl.a. med: Samarbejde med pårørende til ældre mennesker Livshistorie Aldring Livsstilssygdomme Borgerens hjem som arbejdsplads Omsorg og egenomsorg Netværk Aktiviteter med ældre Personlig pleje Praktisk bistand : 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydning af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 4) deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer. Eleven skal kommunikere og samarbejde under hensyntagen til mennesker forskellighed. 5) forholde sig til sine lære-og arbejdsprocesser blandt andet gennem selvevalueringsværktøjer. 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. 3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed 12

13 4) ud fra grundlæggende personlige og psykologiske teorier opnå forståelse for, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde. 5) kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner 6) kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området. 7) kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering. 9) redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner Kommunikation og samarbejde Varighed: 6 lektioner At eleven kan: 4) deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer. Eleven skal kommunikere og samarbejde under hensyntagen til mennesker forskellighed. 5) forholde sig til sine lære-og arbejdsprocesser blandt andet gennem selvevalueringsværktøjer. 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. 7) Kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering. At få kendskab til verbal og nonverbal kommunikation. At få kendskab til forskellige måder at formidle viden på. At få kendskab til forskellige former for kommunikation, herunder anerkendende kommunikation og aktiv lytning. At få kendskab til hvilke faktorer, der fremmer et godt samarbejde og forstår sin egen rolle i skiftende samarbejdssituationer. At få kenskab til, hvordan konflikter kan forebygges At få kendskab til, hvordan konflikter kan håndteres. At anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning samt formidling. At kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering Psykologi og relationer Varighed: 8 lektioner 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydning af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 13

14 4) ud fra grundlæggende personlige og psykologiske teorier opnå forståelse for, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde. At få kendskab til hvordan holdninger og fordomme har betydning for den professionelle relation. At forstå betydning af egen og andres kultur i mødet med andre mennesker. At forstå forskellen på at være privat- og fagperson, herunder de lovmæssige forpligtelser knyttet til professionen At få kendskab til, hvordan mennesker udvikler sig livet igennem, både personligt og i samspil med andre At anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning samt formidling. At få kendskab til psykologiske teorier At få kendskab til teori om netværk At få kendskab til forskellige netværk og menneskets behov for disse. Omsorg og pædagogik Varighed: 8 lektioner 4) ud fra grundlæggende personlige og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde 5) kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner 7) kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering At kunne anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske teorier til at opnå forståelse for menneskers forskellighed og betydningen af relationer i det professionelle omsorgsarbejde. At få en forståelse for og kan anvende anerkendende kommunikation At få en forståelse for betydningen af at arbejde med konflikthåndtering. At få kendskab til sociologiske begreber som: dobbelt socialisering, opdragelse, omsorgssvigt mv. At få kendskab til teori om omsorg At få kendskab til forskellene på naturlig, professionel og egen omsorg, samt forstå betydningen af forskellen på disse Sundhed Varighed:4 lektioner : Eleven kan 3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed, 9) Redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner 14

15 Dansk (Niveau F): Varighed: 10 lektioner Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. Fagbeskrivelse: Dansk 15

16 Tema 6: Samfundet omkring dig inkl. virksomhedsforlagt undervisning Varighed: 66 lektioner I tema 6 introduceres eleven til det danske samfunds struktur og opbygning. Det vil sige, at eleven vil få en forståelse for begreberne: Demokrati, magtens tredeling og den offentlige sektors opbygning m.m. Eleven opnår forståelse for den nordiske velfærdsmodel herunder borgerens ansættelsesforhold, rettigheder, pligter. Fagforeningers og interesseorganisationers indflydelse på den enkeltes arbejdsvilkår vil også være en del af temaet. Eleven skal gennem observationer i en virksomhed udvise forståelse for rettigheder og pligter i forhold til en ansættelse Der arbejdes bl.a. med: Fagforeninger og A-kasser Ansattes rettigheder og pligter Ansættelsesforhold Samfundets opbygning og struktur Velfærdssamfundet 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 1) udvise forståelse for de rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold, samt udvise forståelse for de faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet. 2) beskrive social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering i systemet samt forstå betydning af sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor. Samfundsorientering Varighed: 28 lektioner 1) udvise forståelse for de rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold, samt udvise forståelse for det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet 2) beskrive social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering i systemet samt forstå betydningen af sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor 16

17 At kunne anvende samfundsfaglig terminologi til at formidle viden om samfundsfaglige forhold. At kunne forholde sig kritisk til enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling. At kunne forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. At kunne bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde og her demonstrere kendskab til den offentlige sektor At kunne foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier. At få forståelse for begreberne: demokrati, magtens tredeling, den nordiske velfærdsmodel. At få kendskab til fagforeningers og interesseorganisationers indflydelse på den enkeltes arbejdsvilkår. Virksomhedsforlagt undervisning 2 Varighed: 28 lektioner 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 1) udvise forståelse for de rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold, samt udvise forståelse for det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet I praksis at observere hvordan virksomheden møder andre mennesker I praksis at observere hvordan virksomheden udviser respekt for borgernes forskellighed Hvilke krav der stilles til en elev, der kommer på besøg i en virksomhed Bearbejdning af observationerne i virksomheden At se de gennemgåede teorier udført i praksisfeltet At forberede sig på et besøg på en arbejdsplads I praksis at observere hvilke pligter en ansat har I praksis at observere hvilke rettigheder en ansat har Dansk (Niveau F): Varighed: 10 lektioner Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. Fagbeskrivelse: Dansk 17

18 Tema 7: Sundhed og livsstil Varighed: 54 lektioner I tema 7 skal eleven arbejde med KRAM faktorerne. Der er fokus på samfundets forebyggende indsatser og eleven skal kunne forklare sundhedsbegrebet. Eleven skal kunne identificere forhold omkring sundhed og pege på relevante sundhedsopgaver herunder hygiejne, mikroorganismer og smitteveje. Eleven skal kunne redegøre for kroppens basale opbygning og organsystemernes basale funktioner i et sundhedsfremmende perspektiv. Eleverne skal kende til begreberne livsstilssygdomme og folkesygdomme samt disses betydning for den enkelte og samfundet. Der arbejdes bl.a. med: Livsstilssygdomme og folkesygdomme Det danske sundhedsvæsen Det professionelle sundhedsarbejde Hygiejne og personlig pleje Mikroorganismer og smitteveje Kroppens opbygning Organsystemers basale funktioner Aldring 3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed. 5) kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner 6) kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området. 8) kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje. 9) redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 10) redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F. Motion og aktiviteter Varighed: 15 lektioner 3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed 6) Kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området 18

19 10) Redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F. At deltage i forskellige former for fysisk aktivitet og med at styrke sin fysiske form med henblik på at forebygge skader ved arbejde eller træning. At handle bevidst i forhold til fysiske aktiviteters betydning for egen sundhed. At handle bevidst i forhold til fremme af personlig sundhed. At tilegne sig viden om kostens betydning for idræt og sundhed. At få kendskab til menneskers fysiske og psykiske behov og motion og aktiviteters betydning for disse. At motivere og igangsætte fysiske aktiviteter til fremme af sundhed og trivsel. At få kendskab til elektroniske redskaber til fysiske og sociale aktiviteter. Kost og hygiejne Varighed: 20 lektioner 3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed 5) kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner 6) kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området 8) Kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje 10) redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F At få indsigt i det naturfaglige grundlag for sundhed: kostberegninger, BMI og Sundhedsstyrelsens kostråd. At kunne arbejde eksperimentelt med forskellige emner inden for kost, sundhed og hygiejne. At kunne redegøre for begrebet KRAM og deres indflydelse på livsstilssygdomme At få kendskab til de mikrobiologiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen og redegøre for egne og det omgivende samfunds handlemuligheder i forhold til dette. At kunne redegøre for kroppens basale opbygning og organsystemernes basale funktion i et sundhedsfremmende perspektiv. Sundhed Varighed: 13 lektioner 19

20 3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed, 5) kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner 6) kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området 8) Kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje 9) Redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner 10) redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F. At kunne redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystem og basale funktioner At få kendskab til begreberne sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, herunder WHO s definition At opnå viden om sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling At kunne pege på andre faktorer end KRAM, der påvirker sundheden At få kendskab til de mest almindelige folkesygdomme, og hvordan de kan forebygges At kunne anvende IT til relevant informationssøgning, herunder hjemmesiden hos Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse At få kendskab til støtte- og interesseorganisationer, der arbejder for at fremme folkesundheden Dansk (Niveau F): Varighed: 6 lektioner Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. Fagbeskrivelse: Dansk 20

21 Tema 8: Det aktive menneske Varighed: 26 lektioner I tema 8 arbejder eleven med hvilken betydning fysisk aktivitet har for sundhed og livskvalitet. Eleven arbejder med sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende faktorer, igangsættelse af aktiviteter samt vigtigheden af at vælge aktiviteter tilpasset brugerne. Eleven skal kende til begrebet motivation. Der arbejdes bl.a. med: Aktiviteter for ældre Aldring Aktivitetstilbud i nærområdet Medbestemmelse hos borgeren Selvbestemmelsesretten Livskvalitet Elektroniske redskaber til fysiske og sociale aktiviteter til ældre eks. WII og Skype 3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed. 5) kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner. 6) kende de almindeligst forekommende fagudtryk indenfor ældre- og sundhedsområdet om kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsning af arbejdsopgaver indenfor området 8) Kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje 9) Redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner 10) redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F. Motion og aktiviteter Varighed: 8 lektioner 3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed 6) Kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området 10) Redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F. 21

22 At deltage i forskellige former for fysisk aktivitet og arbejder med at styrke sin fysiske form for at forebygge skader ved arbejde eller træning. At handle bevidst i forhold til fysiske aktiviteters betydning for egen sundhed. At handle bevidst i forhold til fremme af personlig sundhed. At tilegne sig viden om kostens betydning for idræt og sundhed. At få kendskab til menneskers fysiske og psykiske behov samt motion og aktiviteters betydning for disse. At redegøre for kroppens basale opbygning dens organsystemer og deres basale funktioner. At motivere og igangsætte aktiviteter til fremme af sundhed og trivsel. At få kendskab til elektroniske redskaber til fysiske og sociale aktiviteter. Sundhed Varighed: 18 lektioner 3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed, 5) kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner 6) kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området 8) Kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje 9) Redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner 10) redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F. At forstå at handle bevidst i forhold til fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden. At opnå viden om sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling. At forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kunne handle derefter. At få kendskab til hygiejne, mikroorganismer og smitteveje, herunder kendskab til rengøring og dens betydning for sundheden At få kendskab til sundhedsbegrebet, WHO mv. 22

23 1.4 Projekt og afsluttende prøve Tema 9: Projekt og afsluttende prøve Varighed: 56 lektioner I tema 9 skal eleven til afsluttende prøve. Eleven udarbejder et projekt, der tager udgangspunkt i de kompetencemål eleven har arbejdet med i grundforløbet. Eleven går til mundtlig eksamen med udgangspunkt i det udarbejdede projekt og vurderes ud fra de fælles og særlige kompetencemål forud for social- og sundhedsuddannelsen. 23