LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2"

Transkript

1 ENERGINET.DK LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk AKTIVITET 2 DIMENSIONERING AF FJERNVARMENET INDHOLD 1 Introduktion 2 2 Antagelser Brugerunits Dimensionsgivende behov Ledningskatalog Øvrige antagelser Generel metode 5 3 Dimensionering og prisoverslag Ledninger Gennemstrømsvekslere + tilslutning i husene 7 4 Scenariebeskrivelse Analyseresultater 8 5 Konklusion 9 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 01 VERSION 01 UDGIVELSESDATO 19. juni 2013 UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT AAGN / HELA TEP HELA

2 2/11 FJERNVARMENET PÅ LIVØ 1 Introduktion Fjernvarmesystemet er et vigtigt omdrejningspunkt for det nye VE-system på Livø, idet både biogasanlægget og biodiselgeneratoren er kraftvarmeløsninger. Det nuværende fjernvarmesystem er utidssvarende og nærmest ubrugeligt grundet meget store varmetab i nettet. Fjernvarmesystemet har et varmelager, så kraftvarmeenhederne kan køre uafhængigt af det øjeblikkelige varmebehov og dermed give fleksibilitet i forhold til elproduktionen. Dette notat beskriver, hvorledes det nye fjernvarmesystem er dimensioneret ved en hydraulisk beregning, og hvilke alternative scenarier der er analyseret. Dimensioneringen bærer præg af, at der er meget stor usikkerhed omkring det faktiske behov for varmt brugsvand i en maksimumbelastningssituation (sommer). 2 Antagelser I de følgende afsnit fremgår, hvilke antagelser der er gjort i forbindelse med dimensionering af fjernvarmesystemet. 2.1 Brugerunits Valg af brugerunits i de enkelte huse er af meget stor betydning for dimensioneringen af ledningsnettet. Der er i den forbindelse overvejet to alternative løsningsmuligheder: Alternativ 1, brugerunits med varmtvandsbeholdere - en løsning, der lokalt i de enkelte boliger kræver meget plads til varmtvandsbeholdere. Den maksimale belastning i ledningsnettet er relativt lav, da genopladning af beholdere foretages over tid. En beholderløsning vil af hensyn til bakteriedannelser kræve en minimumtemperatur på ca. 60 grader i beholderen. Alternativ 2, brugerunits med varmevekslere - en løsning, der lokalt ikke kræver så meget plads. Den maksimale belastning i ledningsnettet er relativt høj, da ledningsnettet skal dimensioneres til de få situationer om året, hvor der faktisk opstår en maksimal belastning. I forhold til alternativ 1 vil der være et større varmetab fra ledningsnettet, men til gengæld vil vekslerne have et mindre varmetab end beholderne (varmetab fra beholdere har ingen værdi i sommerperioden). Det er vurderet, at flere bygninger ikke har plads til en beholderløsning, hvorfor der er arbejdet videre med alternativ 2, brugerunits med varmevekslere til brugsvandet. Vand til opvarmning fødes direkte.

3 FJERNVARMENET PÅ LIVØ 3/ Dimensionsgivende behov I en vekslerløsning er varmtvandsforbruget dimensionsgivende, dvs. en sommersituation med maksimalt brugsvandsbehov. Hvor mange tappesteder og brusere der benyttes på en gang, er meget svært at vurdere, hvorfor der på nuværende tidspunkt er foretaget et konservativt skøn. Der antages, at hver bruser har en på 14 kw, og hver vask har en på 12 kw. I den dimensionerende situation er alle brusere i drift, samtidig med at 50% af alle vaske benyttes. Det giver følgende dimensionerende er til fjernvarmeledningsnettet: Tabel 2.1 Dimensionerende er til fjernvarmeledningsnet. Bygning Bruser Vask Areal bruser Vask Dim. [stk] [stk] [m2] [kw] [kw] [kw] Avlsgården* Gartnerbo* Cafeteria Cellebygning Elværk Munkebo Køkken Købmand* Pavillon Pavillon Pavillon Pavillon Kirken Nonnebo* Skolen Brusehus Camping *helårsboliger Den dimensionerende svarer også til den, som brugsvandsvekslere i de enkelte bygninger skal forsynes med. Det er antaget, at helårsbygningerne forsynes med brugsvandprioritet på vekslerne, dvs. at når der er behov for brugsvand, vil varmeforsyningen kortvarigt afbrydes. Varmeforsyning sker direkte, dvs. uden veksler. Data i Tabel 2.1 er baseret på, at nogle bygningsnavne indeholder flere bygninger. Avlsgården er inklusive alle brusere og vaske i gårdkompleks, hovedbygning og Tidemandsminde. Elværk og varmeværk er inklusive alle brusere og vaske i bruttoareal. Munkebo er inklusive hovedbygning og udbygning. Pavillon 3 er inklusive hovedbygning og anneks. Pavillon 4 er inklusive hovedbygning og anneks. Skolen er inklusive lejligheder og bruserbygning. 2.3 Ledningskatalog Følgende ledningskatalog er benyttet til design af ledningsnet:

4 4/11 FJERNVARMENET PÅ LIVØ Tabel 2.2 Type Ledningskatalog Indre diameter [mm] Frem - Varmeta bskoef* [W/m/K] Retur - Varmeta bskoef* [W/m/K] Ruhed [mm] Anlægspris* * [DKK/ m tracé] Alx 14/ ,0 0,06 0,00 0, Alx 16/ ,6 0,07 0,00 0, Alx 20/ ,0 0,08 0,00 0, Alx 26/ ,0 0,09 0,00 0, Alx 32/ ,0 0,11 0,00 0, Tws-DN32 37,2 0,12 0,00 0, Tws-DN40 43,1 0,14 0,00 0, Tws-DN50 54,5 0,14 0,00 0, Tws-DN65 70,3 0,17 0,00 0, Tws-DN80 82,5 0,18 0,00 0, *Vartabskoefficenter baseret på et temperatursæt på 55/25 C og Jord 8 C **priser er et estimat da der ikke findes lign. ø-referencer For nye Alu-pex rør (Alx) og kobberrør (Aq) angives den indvendige ruhed typisk helt ned til 0,01 mm. Ovennævnte større ruhed benyttes som et gennemsnitstal, der forventes efter en årrækkes drift af ledningerne. For nye stålrør angives den indvendige ruhed typisk helt ned til 0,03 mm. Ovennævnte større ruhed benyttes som et gennemsnitstal, der forventes efter en årrækkes drift af ledningerne. Der antages, at rørsystemet samles med krympemuffer, og at der etableres et lækagealarmsystem. Der er i løbet af projektplanlægningen vurderet at benytte et såkaldt tre-rørssystem. Her skal det tredje rør "kun" benyttes om sommeren, hvor der er høj belastning. Teknologien er dog ikke standard, og indkøb af specielle rør og komponenter er ikke vurderet at være egnet til anlægsbudget for dette projekt. 2.4 Øvrige antagelser Følgende øvrige antagelser er gjort: Der er antaget en afkøling på 35 C i den dimensionerede situation, dvs. en fremløbstemperatur på 65 C og en returtemperatur på 30 C. Holdetryk på 1,0 barg. Maksimum tryk på 6,0 barg (det skal bekræftes, at de nuværende varmeanlæg i bygninger kan holde til 6,0 barg). Maksimum hastighed i rør: 2,0 m/s. Minimum differenstryk: 0,5 bar.

5 FJERNVARMENET PÅ LIVØ 5/11 Varmetab i ledningsnet regnes for konstant over hele året (8760 timer). Samlet varmeforbrug er antaget til ca kwh/år ekskl. nettab (til beregning af procentuelle varmetab). Forbruget er taget ud fra det nuværende kendte forbrug samt den forventede tilvækst i forbruget i dele af bygningerne på 30 % jf. det tidligere projekt. Der antages, at der i hver veksler laves et bypass, således at der ikke opstår ventetid på varmt brugsvand. Dette bypass skal kunne lukkes om vinteren, såfremt det bliver nødvendigt. 2.5 Generel metode Ovenfor nævnte antagelser implementeres i en stationær hydraulisk model. Herefter dimensioneres ledningerne til det mindst mulige under forudsætning af, at trykniveau ikke overstiger 6 barg, og at hastighederne ikke overstiger 2,0 m/s. Systemet på 6 barg skal trykprøves til 1,5 gange designtryk. Dette betyder, at der er en sikkerhedsmargin indbygget i systemet ud over de 6 barg på en faktor 1,5. Desuden er der tale om en peak situation, der meget sjældent opstår (1-2 gange om året). Derfor designes ledningsnettet så småt, at der ved en maksimum hydraulisk belastning opnås et trykniveau marginalt under 6 barg. Der er antaget et holdetryk på 1,0 barg, hvilket giver et "spillerum" på 4 bar op til trykgrænsen på 6 barg. Der skal understreges, at beregningerne er teoretiske, da såvel varmtvandsforbrug som varmetabskoefficienter og afkølinger hos forbrugerne er baseret på teoretiske værdier i højere grad end målte værdier. 3 Dimensionering og prisoverslag 3.1 Ledninger Ledningsnettet er dimensioneret til at kunne forsynes fra såvel den nuværende central (Elværk) samt det kommende biogasanlæg ved Avlsgården. Dette betyder, at fjernvarmenettet kan etableres før og uafhængigt af etableringen af det nye biogasanlæg ved Avlsgården. Det skal dog understreges, at fjernvarmenettet til tider vil efterspørge store mængder varme, hvorfor det er vigtigt, at såvel produktionsenhed som akkumuleringstank kan føde ind i nettet samtidig. Tracé fremgår i Figur 3.1. Samlet tracélængde er 925 m.

6 6/11 FJERNVARMENET PÅ LIVØ Figur 3.1 Kort med ledningstracé for nyt fjernvarmenet Tracé for det nye fjernvarmenet er stort set identisk med det eksisterende fjernvarmenet. Dog vil det være dyrt (ekstra udgift) at fjerne det eksisterende fjernvarmenet, hvorfor det antages, at tracé placeres parallelt. Der vil være behov for følgende mængder fjernvarmerør: Tabel 3.1 Resulterende ledningslængder og estimerede anlægspriser Type Længde (m) Anlægspris * [DKK/m tracé] Anlægspris * [DKK] Alx 26/ Alx 32/ Tws-DN Tws-DN Tws-DN Tws-DN Tws-DN Total *priser er et estimat da der ikke findes lign. ø-referencer

7 FJERNVARMENET PÅ LIVØ 7/11 Det er antaget, at det eksisterende net ikke kan genanvendes, da det er fra Såfremt det viser sig at være i god stand (hovednet), kan dele eventuelt genanvendes, og ledningsomkostningerne reduceres. Dette kræver dog, at en fjernvarmerørekspert laver et on-site besøg og udfører en opskæring af eksisterende rørisolering for test af tilstand. I den dimensionsgivende situation vil der opstå et maksimalt trykniveau på 4,9 barg og en maksimum hastighed på 1,96 m/s i en ledning nær "køkken". Figur 3.2 Højeste ledningsbelastning - 1,96 m/s. 3.2 Gennemstrømsvekslere + tilslutning i husene I forbindelse med etablering af det nye varmesystem er der designet et ledningsnet med designtrykniveau på 6 bar. Der er også antaget, at der skal installeres veksler til såvel rumvarme som brugsvand. Rumvarmen forsynes også via veksler, da der er usikkerhed om, hvorvidt de nuværende radiatorer i husene m.m. kan holde til 6 bar. Vekslere til rumvarme kan eventuelt spares væk, hvis husene vurderes at kunne trykbære op til 6 bar (denne vurdering foretages af VVS). Prisreduktion på en unit uden veksler til rumopvarmning er ca. 10% i forhold til priserne i tabellen herunder. Under alle omstændigheder skal eksisterende anlæg skiftes, og der skal som minimum etableres vekslere til brugsvandet. Budget for levering, afmontering af gamle anlæg og montering af nye er angivet i tabellen herunder.

8 8/11 FJERNVARMENET PÅ LIVØ Tabel 3.2 Resulterende vekslerstørrelser og estimerede anlægspriser Bygning bruser Vask Dim. Pris veksler Pris montage Samlet pris [kw] [kw] [kw] [kr.] [kr.] [kr.] Avlsgården* Gartnerbo* Cafeteria Cellebygning Elværk Munkebo Køkken Købmand* Pavillon Pavillon Pavillon Pavillon Kirken Nonnebo* Skolen Brusehus Camping *helårsboliger Scenariebeskrivelse I dag kører fjernvarmenettet med meget lave temperaturer om vinteren, da det kun har til formål at holde boligerne frostfrie. Dvs. at der benyttes en fremløbstemperatur på ca. 15 grader. Fremadrettet er det formålet, at flere af helårsboligerne skal varmeforsynes fra fjernvarmenettet, hvorfor der er behov for en vinterdrift med højere fremløbstemperatur. Følgende scenarier er analyseret: Scenarie 1: 65 C i fremløb i hele ledningsnettet året rundt. Scenarie 2: 65 C i fremløb i hele ledningsnettet om sommeren og "kun" i den nordlige del om vinteren. Den sydlige del forsynes med en fremløbstemperatur på 15 grader om vinteren. 4.1 Analyseresultater Tabel 4.1 Analyseinput og resultater Scenario Maks. [kw] Central + aku [kw] Varmetab Varmetab [kw] [kwh] Scenarie 1 - Sommer Scenarie 1 - Vinter Scenarie 2 - Sommer Scenarie 2 - Vinter Som det fremgår af Tabel 4.1, er den resulterende om sommeren meget stor, da der er antaget, at alle brusere benyttes, samtidigt med at 50% af håndvaskene benyttes. Dette er en stor samtidighed. Dog vurderes en mindre samtidighed med f.eks. 50% brusere i drift og 50% håndvaske i drift ikke have den store betydning

9 FJERNVARMENET PÅ LIVØ 9/11 for hverken varmetab eller investering i fjernvarmenet. Varmetabet fra ledningerne i disse størrelser er stort set identiske, og det samme gælder anlægspriserne. Scenarie 1 har et samlet varmetab på ca kwh af et samlet behov på ca. ( ) kwh = kwh svarende til cirka 14%. Scenarie 2 har et samlet varmetab på ca kwh af et samlet behov på ca. ( ) kwh = kwh svarende til cirka 12%. Scenarie 2 vil kræve en investering i et blandesløjfearrangement, hvilket dog ikke vurderes rentabelt, når forskellen i varmetab er begrænset til 2% i forhold til scenarie 1. 5 Konklusion I dette notat er foretaget en dimensionering af et nyt fjernvarmenet på Livø samt en beregning af nettab i to forskellige scenarier mht. fremløbstemperaturer, hhv. vinter og sommerdrift. Beregningerne viser, at nettabet kan reduceres til kun at udgøre %, hvilket er markant lavere end det nuværende nettab i fjernvarmenettet, som i forprojektet blev vurderet til cirka 50 %. En udskiftning af fjernvarmenettet er særlig vigtigt, når de vedvarende energiproduktionsteknologier i form af biogasanlægget og solcellerne kobles på energiforsyningen. Biogasanlægget producerer mindre fjernvarme (relativt i forhold til el) end dieselgeneratorerne, blandt andet fordi det forbruger en del af varmen selv. For solcellerne gælder det, at de slet ikke producerer varme bortset fra, at overskudsproduktion fra solcellerne, når det forekommer, vil blive konverteret til varme i en elkedel. Der vil derfor ske en betydelig nedgang i varmeproduktionen, når VEteknologierne kobles på energiforsyningen. For helt eller delvist at undgå, at der skal kompenseres for denne nedgang i form af øget varmeproduktion på trækedlen og oliekedlen, bør der inden VE-teknologierne kobles på foretages en udskiftning af fjernvarmenettet. Det er vurderet, at omkostningen til etablering af fjernvarmenettet vil være knap 4 mio. kr., heraf knap 3 mio. kr. til ledninger og knap 1 mio. kr. til vekslere. Det vil eventuelt være muligt, at reducere ledningsomkostningerne ved at genbruge dele af det eksisterende hovednet (den nyeste del som er fra 1982). For at få klarhed over dette kræves det, at en fjernvarmerørekspert laver et on-site besøg og udfører en opgravning samt opskæring af eksisterende rørisolering for test af tilstand. De næste faser mht. etablering af fjernvarmenettet er således: Eventuel test (i form af opgravning samt opskæring) af det nuværende fjernvarmenets tilstand (den ny del) Udbud af nyt fjernvarmenet

10 10/11 FJERNVARMENET PÅ LIVØ Implementering af nyt fjernvarmenet (fjernvarmenettet bør implementeres inden at VE-teknologierne i form af biogasanlæg samt solceller kobles på).

11 FJERNVARMENET PÅ LIVØ 11/11 Bilag A Rørtracé og dimensioner Pipe Type Color code ø26-26/140 ø33-33/160 ø42-42/180 ø48-48/180 ø60-60/225 ø76-76/250 ø88-88/280

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE

DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE Delrapport 1 Energistyrelsen - EUDP 2008-II DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE Maj 2011 AFFALDVARME ÅRHUS Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.A Forord Projektet "CO

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP Projektet er støttet af Energinet.dk Marts 2009 Projektdeltagere: PlanEnergi (projektansvarlig) Jyllandsgade

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme... 2

Alle fortjener fjernvarme... 2 Alle fortjener fjernvarme... 2 Vi vil kende patientens tilstand... Fjernvarme Fyn har investeret i LOGSTOR Detect Side 3 Røggaskondensering Aars Fjernvarme anvender alle former for brændsel Side 4 80 km

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Peter Bangs Vej 192 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093675-001 Energikonsulent: Leo Staun Christensson Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 13 Rosenhaven, Hånbækvej og Carl Nielsens Vej, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere