1996/2. juni. AErkekøbenhavnsk eller ravjysk? Pæredansk er det i hvert fald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1996/2. juni. AErkekøbenhavnsk eller ravjysk? Pæredansk er det i hvert fald"

Transkript

1 1996/2. juni AErkekøbenhavnsk eller ravjysk? Pæredansk er det i hvert fald Af Inge Lise Pedersen»Hvorfor hedder det ærkekøbenhavnsk, men ravjysk?«, var der en der spurgte efter et foredrag. Det kunne jeg ikke svare på på stående fod, så jeg svarede med et modspørgsmål:»hvorfor hedder det pæredansk?«. Jeg kan stadigvæk ikke svare på spørgsmålene om hvorfor, men jeg kan fortælle noget om hvordan og hvornår vi har fået disse udtryk i dansk. Forstærkende førsteled De tre ord er fælles om at indeholde førsteled hvis eneste funktion er at forstærke sidsteleddet, de fortæller at det er københavnsk, jysk eller dansk i allerhøjeste grad. Mere københavnsk end en ærkekøbenhavner er, kan man ikke blive. Sådanne ord hvor førsteleddet uanset sin»egentlige«betydning kun angiver en meget høj grad, har på dansk to lige stærke tryk. Derfor kan der være en vis usikkerhed om de bør skrives som et eller to ord; i gældende retskrivning skrives de som et ord, men i nogle af de ældre citater skrives de i to ord. AErkekøbenhavnsk Ordet ærkekøbenhavnsk kan spores tilbage til Knud Lyhne Rahbek der i sine erindringer fortæller om»en erkekiøbenhavnsk Tjenestepige, vi havde, der i sit Sprog besværgede [dvs. besværede 'beklagede'] sig over, at der var en Fandens Flyvenop [dvs. faren op, hidsighed] her i Huset«(Erindringer af mit Liv, , bind 5, s. 421). Men forleddet

2 ærlæ- er langt ældre. Det kommer fra de gamle grækeres archos 'den første' eller 'anføreren' og er kommet ind i dansk via oldengelsk, hvor ordet skrives ærce. Ordet er fulgt med kristendommen, eller rettere med det kirkelige embedshierarki, det jordiske såvel som det himmelske, idet der både er tale om ærkebisper og ærkeengle, der er overordnet de almindelige bisper og engle. Allerede i middelalderen vandrede ærlæ- over i det verdslige embedshierarki med betegnelser som ærkehertug og ærkekansler. I l700-tallet begynder ordets dobbeltliv, idet Holberg anvender det for sjov i betegnelser som ærkevaskerkone og foran negative betegnelser i ærkenar og ærketosse, mens Ewald bruger sammensætningen ærkeskælm. Derfra er der ikke langt til alle de mange sammensætninger der kendes fra tallet, i nogle tilfælde tidligere: ærlæbæst, ærkedosmer, ærkefæ, ærkekæltring, ærlæskarn og ærketølper mfl. Man begyndte også tidligt at bruge ærlæ- til at forstærke adjektiver: En person betegnes som ærkeliderlig i 1760, en anden som ærketåbelig i 1799, mens Grundtvig omtaler en som ærkegammel og Gustav Wied undtagelsesvis taler om»et rigtig erkegodt Menneske«. Med Wied er vi nået til en tilstand hvor ærke- kan forstærke hvad som helst, substantiver og adjektiver, i sjældne tilfælde også verber (»du skulle rigtig ærlæ skamme dig«) og positive såvel som negative betegnelser. Man kan derfor heller ikke ud fra selve ordet vide om det regnes for noget positivt eller negativt at være ærkekøbenhavner. De gamle eksempler er solidariske 2 med det københavnske, og overvejende positive, og der er tale om københavnsk væsen i almindelighed, ikke specielt en københavnsk måde at tale på. Ravjysk Ravjysk har en ganske anden historie. Det begynder ikke i Grækenland, men har hjemlig, til dels jysk, baggrund. Det brugtes også om andet end jysk. Ingemann kan karakterisere noget som rav Schwabisk, og i slutningen af 1800-tallet kunne Drachmann tale om en rav italiener, og andetsteds omtales ravskotsk og ravfynsk. I det hele taget har ordet tidligere haft bredere anvendelsesområde, Grundtvig kan således sætte det sammen med både dansk, jysk, norsk og tysk, fx»hvis vi vilde stræbe at være ravdanske og vovede at tale bredt Dansk«(Danskeren, 1849, bind 2, s. 246). Det forstærkende rav- skrives somme tider rag-, og Ordbog over det Danske Sprog og Feilbergs jyske ordbog antager at der kan ligge flere ord bag: dels et rave, dels flere forskellige ord der i ældre tid kan skrives både rag og rav. Rave 'vakle, være ved at falde' har næppe noget med ravjysk at gøre, men det indgår i sammensætningen ravgal 'overmåde gal' (der i ældre tid blev skrevet ravegal) o g i ravruskende (gal) (som i ældre tid hedder rysk-rave-galen o.l.). Disse ord er eller har været brugt i hele landet. I alle de andre sammensætninger på rav- må man regne med at det er et af de andre ord der indgår. De fleste af disse sammensætninger bruges især af jyder. Det ene rag der kan komme på tale,

3 bruges om groft og stift hår eller uld og om jord eller sand der er bart eller skarpt, og det er almindeligt i store dele af Jylland. Det ville kunne forklare den bibetydning af noget yderligtgående, groft og krast som det forstærkende rav kan have. Rag nummer to er nok bedre kendt i formen rakt. Man kan flyve rakt nord og køre lige rakt ind i et træ. Det betyder altså 'stik', 'lige', og det indgår formentlig i ravret (eller ragret) der betyder 'lodret', 'ret op og ned'. Det kunne også tænkes at spille med i betydningen af ravjysk. Muligvis er der også en tredje betydning af rag der spiller ind, men det er mere dunkelt. Dels fordi der er et arg og et rag med samme betydning, dels fordi en delordbogsredaktører har udtrykt sig så floromvundet at det er vanskeligt at blive klar over hvad ordet betyder. Men hjemligt er det, og det kan følges tilbage til de gamle islændere. Ordbøgerne oversætter det med 'fej', 'kvindagtig' eller 'ukysk', men Fritzners Ordbog over det gamle norske Sprog (1896) føjer dog hertil 'tilbøielig eller villig til at lade sig misbruge til Sodomiteri'. En arg (eller rag) karl kunne altså betyde en homoseksuel (mand). Når man tager tidligere tiders holdning til denne seksuelle tilbøjelighed i betragtning, er det ikke vanskeligt at forstå, at ordet kunne bruges til yderligere forstærkning af ord der i forvejen havde nedsættende betydning. Men ravjysk indgår det næppe i. Derimod kunne det tænkes at indgå i nogle af de andre sammensætninger der findes i jysk, som ragarm 'ludfattig' (Thit Jensen: Familjen Storm 1904, s. 6), ragfuld (Holstebroegnen), ragløs (Vendsyssel) og ravrådden (Mors). Dialekterne på øerne kender ikke til disse ord, så der er en vis logik i at ravhar overlevet som forstærkende ord netop i ravjysk. Ramjysk Ved siden af ravjysk kan man også finde ramjysk, endda så langt tilbage som 1576, da det hedder om en anklaget i Helsingør at»han talede ram-jysk«. Ram betyder 'stærk, bitter, skarp'. Det bruges oftest om smag og lugt og har en bibetydning af noget groft eller krast når C.P. Wadskiær ( ) fx kalder et af sine bryllupsdigte skrevet på jysk for»en Mundfuld ram Jydsk at aabne Magen (dvs. maven) med«. Jyderne kan i øvrigt selv bruge ordet til at karakterisere hinandens tale med:»hun æ ram i æ tål«, kan det hedde i Vestjylland, dvs. skarp i talen. I 1800-tallet bruges ram til at forstærke både finsk, norsk og tysk; Grundtvig skriver således omkring 1818 til Henrik Steffens:»Var De en ram Tydsker, og turde jeg ansee mig for en ægte Dansk, da...«(breve til og fra N.P.S. Grundtvig, bind 1, s. 499). Ramdansk findes også, omend ikke særlig ofte, og især i betydningen overdreven dansk, som når Gudmund Schiitte i 1922 skriver en artikel i Tilskueren (nr. 2, s. 424) om»ramdanskhed«der handler om snæversynet og overdreven danskhed. Rav og ram løber som forstærkende ord sammen, omend raver mere positivt end ram. De bruges begge især sammen med jysk. 3

4 Pæredansk Med pæredansk er vi tilbage i det indlånte ordforråd, det er formentlig en omdannelse af latin purus 'ren', men brugt først og fremmest ved ord med nedsættende betydning: pære snavs, det pærejuks,pære vrøvl,pæredum, dog også i sammensætninger som pærelet, pærenem. Det er en populær glose hos mange af de kendte forfattere fra forrige århundrede fra Baggesens»Jeg ingensinde var saa pære dansk/som jeg det her.. er blevet«, over Grundtvigs»det var saa utysk, saa pæredansk«, til Kierkegaards»fordi det Negative i Meddelelsen ikke er tænkt, men denne tænkt pum og pære positiv«, ikke at forglemme H.C. Andersens fortælling om laserne:»pæredansk var den ene, og ravnorsk den anden«. Hos de ældre forfattere er der en forkærlighed for at bruge formen i bogstavrim med pur: pure, pære Alvor (Brandes). Pæredansk betyder i nogle tilfælde ikke blot 'i bund og grund dansk', men har en bibetydning af overdreven, ensidig danskhed, som Pærekøbing er den inkarnerede småborgerlige danske købstad. Sammensætningerne med pære- er et broget felt. Foruden omdannelserne af pure spænder de fra pærehas (væskeansamling på hasespidsen hos heste) og pæretræ, over pærekone og pæreskude (der begge har med handel med pærer at gøre),pæresul Uf. æbleflæsk) ogpærevælting (der både kan være vælling med kogte pærer og omdannelse af pirrevælting 'dreje rundt-vælling') til Køge pæremarked (der. handlede med heste, jf. tysk Pferd) ogpærevals, der formentlig er en dialektal form af pirrevals, dvs. 'dreje 4 rundt-vals', en pardans der var moderne omkring Alt i alt en pærevælling af ord der er løbet sammen i en og samme lydform. Dertil kommer den billedlige brug af pærer som tidligere spændte fra hestepærer til jord pærer (dvs. kartofler), og fra elektriske pærer til det menneskelige hoved. Den sidste betydning kunne føres videre i vendingen at have pærelwtar 'være dum, skør', et gammelt slangord der vist nu kun lever i ordbøgerne ved siden af det dunkle udtryk: Fikst du pæren, Zakarias?»Ravbornholmsk«eller...? Men hvad siger man om folk fra andre egne af Danmark der taler egnens sprog i udpræget grad, når de nu hverken taler ravbornholmsk eller pæresjællandsk, og kun til nød ærkefynsk (selvom ærke- er mere anvendeligt end de to andre forled)? Selvfølgelig kan man sige bredt sjællandsk og syngende fynsk, og hvis vi bevæger os uden for landets grænser, vil vi kunne sige klingende norsk (snarere end H.C. Andersens ravnorsk). Men helt parallelle er disse udtryk ikke, de karakteriserer og beskriver lidt mere end ærlæ-, rav- ogpære-, der kun udsiger noget om graden. De andre gamle forstærkende ord som eje- (ejegod og ejeskarn) eller pil (pilrådden og pilskaldet) kendes ikke i denne brug, med en enkelt undtagelse: Vilh. Andersen der forsøgte sig med et ejedansk. Og kernedansk er ikke synonymt med ærkedansk idet det kun kan have positiv betydning. Er der blandt læserne nogen der kender andre udtryk for folk der taler deres egns sprog i en udpræget grad, hører jeg

5 gerne om det. Send oplysningerne til Dansk Sprognævn (adressen står bag på bladet). Inge Lise Pedersen (f. 1939) er lektor ved Institut for Dansk Dialektforskning, Københavns Universitet, og næstformand i Dansk Sprognævn. Mere om tiøren I Nyt fra Sprognævnet 1996/1 vovede jeg at skrive om tricket med tiøren på telefonapparatet at det var et ejendommeligt påfund af en enkelt person; jeg afviste påstanden om at sådan gjorde»man«. Det skrev jeg i god tro, for hverken jeg selv eller andre i Sprognævnet havde nogen sinde hørt om det trick. Siden artiklen blev trykt, har flere læsere fra forskellige miljøer imidlertid fortalt mig at de husker knebet fra tiden omkring Det har altså ikke været et enestående påfund. Men de samme læsere fremhæver at mønten var en enøre. For tricket i sig selv var det vel ligegyldigt, men talemåden så faldt tiøren kan jo ikke godt stamme fra et fif med en enøre. Virkelighedsbaggrunden er tiørens fald i mønttelefonen. I samme artikel skrev jeg at en tilsvarende talemåde ikke findes på svensk. Det sluttede jeg ud fra to omstændigheder: I moderne ordbøger over det svenske sprog, fx den mere end 1500 sider store Svensk ordbok fra Språkdata i Goteborg (1986), står der intet lignende udtryk under tiool'ing 'tiøre'. Og i den største ordbog fra dansk til svensk, Bertil Moldes fra 1958, er talemåden nu faldt tiøren forklaret som følger: 'nu gick det [antligen] upp ett ljus, nu begrep jag' - en omskrivende forklaring, ikke en oversættelse til et direkte modsvarende fast udtryk i svensk. Men nu har Svenska språknamnden gjort mig opmærksom på at man på svensk faktisk kan sige fx antligen ramlade tiooringarna nel'. Udtrykket ser ud til at have været nyt i 1955, da det blev kommenteret i en avis. Men til forskel fra det danske nu faldt tiøren, der blev citeret i den store Ordbog over det Danske Sprog, har den svenske pendant nu ramlade tiooringarna nel' aldrig fået indpas i de almene ordbøger; det samme gælder en variant som lyder nu ramlade polletten nel'. Den første af dem er dog registreret i Haldo Gibson: Slangordboken (1959). Når man på svensk gerne siger tiooringarna i flertal, er det fordi mønttelefont aks ten i lang tid var 20 øre, altså to tiører; men man kan også høre entalsformen tiooringen. Allan Karker 5

6 Homeshopping Af Erik Hansen For et par år siden lukkede Brugsen i den lille østjyske by Vellev i Hvorslev Kommune. Det var beboerne kede af, for der er langt til Brugsen i Ulstrup hvis man ikke har bil. For at hjælpe lidt på situationen blev der sidste år oprettet en ordning, så folk der har en computer, via telefonnettet kan bestille varer i Ulstrupbrugsen. Man kalder et varekatalog frem på skærmen, og fra tastaturet på pc'en eller med musen bestiller man hvad man ønsker. Varerne bliver så bragt til døren to gange om ugen. Ordningen er kommet i stand ved samarbejde mellem fire kommuner, Brugsen, FDB og IBM. Folkelig orddannelse Det er det man kalder homeshopping, altså at ordne sine indkøb uden at forlade hjemmet. Ordningen er blevet populær i Vellev, men man opdagede snart at det engelske ord homeshopping ikke rigtig gjorde sig i det jyske. Det er besværligt at udtale, bøje og stave, og mange følte sig usikre og generte ved at bruge ordet. Det resulterede i at institutionerne bag homeshopping-ordningen resolut udskreven konkurrence blandt egnens beboere: Hvad skal vi kalde homeshopping på dansk? Et folkeligt orddannelsesprojekt! Der indkom 888 forslag, men der var naturligvis i nogle tilfælde flere der var kommet på den samme ide, så antallet af forskellige forslag var 550. Også et pænt tal. Der blev så nedsat et udvalg som skulle finde frem til det bedste ord, og jeg deltog på opfordring som repræsentant for Dansk Sprognævn. Stavning, bøjning og udtale For at kunne træffe en saglig afgørelse må man på forhånd gøre sig klart hvilke krav man vil stille til det vindende ord. Et af dem er at ordet skal være let at stave, udtale og bøje. Derfor må man kassere indkøb, on line-køb, easybuy og kompjuter-brugsen. Ordet skal også helst være ret kort, så hjemmeselvstyreindkøb, datastyret sofakioskhandel og dagligstueforretning fik ikke en chance. Desuden ville det være en stor fordel hvis det nye ord både findes i en udgave som substantiv og som verbum, altså ligesom homeshopping. Som substantiv: Homeshopping er ved at blive populært. Som verbum: Nej, jeg tager ikke til Bjerringbro i dag, jeg homeshopper i stedet. Det vil sige at man ikke kan bruge ord som klik-en-butik, stue-brugsen og divaneser-biksen. Forslaget indkøbsnettet er faktisk godt, men kan man tænke sig ordet som verbum: Jeg tager ikke til Bjerringbro i dag, jeg indkøbsnetter i stedet. Tjae, hvem ved... 6

7 Et landsdækkende ord De der havde indbudt til konkurrencen, havde den fornuftige ide og rimelige ambition at det nye ord skulle kunne bruges overalt i landet, idet man faktisk regner med at homeshopping er noget der vil brede sig i fremtiden. Derfor måtte vi kassere alle ord som går på noget lokalt eller på bestemte forretninger. Altså ud med Vellev-handel, jydekøb, brugskøb og dagli'landhandel. Man skal også tænke på at homeshopping ikke kun er noget der foregår med en computer. Det kan også være at tage telefonen og ringe en forretning op og bestille. Eller sende en telefax med sine bestillinger. Derfor kunne ingen forslag bruges hvis de indeholdt noget der hentydede til computer: compukøb, comhjemkøb, computerkøb, edb-handel, pcindkøb. Og da man sigtede mod et strengt sagligt ord, kunne man heller ikke bruge ord som minder om reklame ved at være klart vurderende: forslag som le tkøb, op tikøb og superlette måtte udgå. Det vindende ord Det viste sig at når man gik listen med de 550 forslag igennem og stregede ord efter de nævnte principper, så blev der kun en halv snes tilbage. Slutspurten kom til at stå mellem fjernhandel, fjernkøb, hjemhandel, hjemmehandel, hjemkøb, hjemmekøb, hjemvalg, hjemmevalg, linjehandel, linjekøb, telehandel, telekøb Fjernhandel og Jjernkøb er ikke så hel- digt, da homeshopping egentlig lige så godt kunne kaldes nærhandel eller nærkøb. Linjekøb er nok lidt for intetsigende, og telehandel og telekøb minder for meget om telefon. Hjemvalg er slet ikke dårligt, men det er jo altså køb og handel det drejer sig om, ikke bare valg. Tilbage er så hjem(me)handel og hjem(me)køb, og det er lige ved at man kunne afgøre det ved at slå plat og krone. Men vinderen blev hjemmekøb, fordi det er kortere end hjemmehandel. Formen hjemkøb kunne også være valgt, men dette ord bruges i en lidt anden betydning af forretningsfolk:»vi har hjemkøbt et større parti uldne kvalitetsvinterfrakker, som vi sælger til en usædvanlig fordelagtig pris«. Man kunne nu spørge om hjemmekøb er præcist nok. Er det ikke hjemmekøb hvis man i døren køber snørebånd af en omrejsende handelsmand? Eller lader sig overtale til at købe plasticskåle ved et Tu pperware-party? Nej, sådan kan man ikke se på det. Et ords præcise betydning fremgår så at sige aldrig af dets form alene. Formen viser i reglen hvor det snerper henad, den nøjagtige betydning fastlægges af sprogsamfundet. Et ildsted er nok et sted hvor der er ild, men det er jo ikke en ildebrand; DSB's rullende materiel er nok vogne der kører på spor, men det er ikke sporvogne. Og en æbleskive er slet ikke det den giver sig ud for. Og så videre. Så det gælder såmænd bare om at vedtage at hjemmekøb betyder 'homeshopping' og ikke noget andet. 7

8 Et slidstærkt ord Det var jo ikke noget særlig sensationelt eller smart ord der kom ud af konkurrencen. Af eksemplerne ovenfor kan man se at folk virkelig havde ladet fantasien funkle og kreativiteten blomstreog så endte det bare med hjemmekøb, et lidt gråt ord. Men skal man have et brugbart og slidstærkt ord til dagligdagen, så kan det ikke nytte at komme med alt for kvikke og farvestrålende forslag. De holder ikke i længden. I øvrigt viste det sig at hjemmekøb var det ord som var foreslået af flest, og vi måtte derfor trække lod for at finde vinderen. Erik Hansen (f. 1931) er professor i moderne dansk sprog ved Københavns Universitet, formand for Dansk Sprognævn. H vad hedder Tycho Brahes borg på Hven? Af Vibeke Sandersen I slutningen af 1995 udgav det danske og det svenske postvæsen et frimærke med fælles motiv, nemlig Tycho Brahes borg på Hven. Under udarbejdelsen af frimærket havde det danske postvæsen problemer med hvilken form af navnet man skulle vælge. Nogle kilder skrev Uraniborg, andre Uranienborg. Kort og leksikon Sprognævnet blev sat på sagen, og det stod snart klart at man til et dansk frimærke måtte vælge formen Uranienborg. Det er den form der har størst udbredelse både i moderne dansk og i moderne svensk. Vi konsulterede en række moderne leksikoner og kort og konstaterede at både danske og svenske kort havde formen Uranienborg. Det gælder fx Geodætisk Instituts generalstabskort, 11. udgave, 1960 (1. udgave 1928), og det gælder tilsvarende svenske. I de fleste af vores nye og nyere leksi- 8

9 koner finder man ligeledes formen Uranienborg. Således Gads Lille Leksikon, 1991, og Gyldendals Fakta, 3. udgave, 1992, bind 4, og det er denne form Den Store Danske Encyklopædi har valgt som opslagsform. Derimod har astronomen Kristian Peder Moesgaard, der har skrevet artiklen om Tycho Brahe, foretrukket formen Uraniborg. Tilsvarende omtales observatoriet i den svenske Nationalencyklopedin i artiklen om Tycho Brahe under formen Uraniborg. Denne form har også Lademanns Store Leksikon, bind 29, Før i tiden I lidt ældre danske opslagsværker er der større variation. Formen Uranienborg finder man i Dansk Konversationsleksikon, redigeret af Ole Storm, bind 3, Men i Berlingskes Illustreret Dansk Konversationsleksikon, bind 22, 1936, har observator, mag. scient. Julie Vinter Hansen opslagsformen Uran i borg, mens Uranienborg er føjet til i parentes. I Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udgave, bind 24, 1928, er opslagsformen Uraniborg. Men det er bemærkelsesværdigt at der i samme leksikon i artiklen om Tyge Brahe (den latinske form Tycho er føjet til i parentes), der er skrevet af samme forfatter som artiklen om Uranienborg, nemlig nordmanden, observator J.Fr. Schroter, er valgt formen Uraniburgum, altså den latiniserede, eller (med spærrede typer) U r a n i e n b o r g; oven i købet føjes der til:»(s. d.)«, altså 'se dette'; men denne form fastholdes som sagt ikke i artiklen om Uranienborg. I 1800-tallet er formen Uranienborg dominerende i dansk. Fx har Allers illustrede Konversationsleksikon, redigeret af George Uitken, 1899, denne opslagsform. Tilsvarende har kortene fra tallet formen Uranienborg, således Both, 1871 og Gliemann, Denne form, der er blevet den dominerende i dansk almensprog, slutter sig til tysk navneskik. Menjo længere vi går tilbage og nærmer os Tycho Brahes egen tid han levede jo hyppigere træffer vi formen Urani-; således har hans elev Blaeu 1662 brugt den latiniserede form Uraniburgum. Tycho Brahe Hvilken form Tycho Brahe selv foretrak, er blevet os oplyst af ph.d. Peter Zeeberg, som har studeret Tycho Brahes breve og set at han oprindelig, ca , brugte formen Uranienborg,men derefter gik over til formen Uraniborg. Mere detaljeret ser billedet således ud: Tycho Brahe fulgte den praksis, at når han skrev på tysk, brugte han enten formen Uranienburg eller Uraniburg; på latin - det sprog han oftest benyttede i sine skrifter, også de mere private skrev han Uranienburgum eller Uraniburgum; i de skrifter der foreligger på dansk fra hans hånd er formen Uraniborg benyttet. Det må dog tilføjes at der ikke er fundet noget dansk skrift hvori dette navn optræder, fra den periode da han foretrak Uranienborg. Etymologi Etymologisk forholder det sig således at Uranien- er afledt af Urania, i den græske mytologi astronomiens muse, mens Urani- er afledt af Uranos, i græsk my to- 9

10 logi himlen personificeret som guddom, den tilsvarende latinske form er Uranus. I Salmonsens leksikon, bind 3, oplyses det fejlagtigt at»denne efter sin Tid storartede Bygning fik Navn efter Astronomiens Muse og kaldtes derfor Uraniburgell. U r a n i e n b o r g«(s. 805, sp. 1). Peter Zeeberg har oplyst os om at Tycho Brahe har sagt at huset er opkaldt efter himlen selv, hvad der formentlig forklarer at han efterhånden foretrak formen Uraniborg. FagvidenskabeIig sprogbrug En svensk astronom på Hven der er Tycho Brahe-specialist, er utilfreds med formen Uranienborg på det dansk-svenske frimærke. Han betegner formen Uraniborg som enerådende fagligt og internationalt. Imidlertid har formen ikke altid været enerådende blandt fagfolk; for det første benyttede Tycho Brahe jo selv oprindelig formen Uranienborg, for det andet ser det ud til at nogle fagfolk både i 1800-tallet og i dette århundrede har brugt denne form, og vi har fået oplyst at Uranienborg er den form danske astronomer i dag benytter. Om kovendingen i Salmonsens leksikon er fagvidenskabelig eller redaktionel - jf. at bind 3 også vælger den danske form Tyge af Tycho Brahes fornavn - er næppe til at afgøre. Almensprog Imidlertid er det afgørende argument for Dansk Sprognævn at formen Uran i enborg simpelthen er formen i dansk og svensk - almen sprog; det har den været, og det er den den dag i dag. Der- for er det også den form man bør foretrække på et dansk frimærke. Vibeke Sandersen (f. 1936) er seniorforsker i Dansk Sprognævn. Tus og tusse I Retskrivningsordbogen fra 1986 kan man finde ordet tusse. Og da der er en vis risiko for at brugeren tror det er ordet tudse han har fundet, er tusse forsynet med en identifikationsparentes som oplyser at en tusse er en pen. Altså en filt- eller fiberpen med kraftigt farvestof, som især bruges til at tegne billeder og skilte med. Det er naturligvis den folkelige eller barnlige udtale af ordet tusch der ligger bag. Tegneredskabet omtales eller defineres nemlig tit som en tuschpen, skønt farvestoffet ikke er tusch. Tussen blev for alvor udbredt i løbet af 1970'erne, og det var samtidig med at der blev arbejdet med at redigere den nye Retskrivningsordbog. Enten har sprogbrugen mht. dette ord dengang ikke ligget så fast som Sprognævnet troede, eller også har den ændret sig, for nu er der ingen der vil kendes ved singularisformen (entalsformen) en tusse. Det hedder en tus. Det ældste citat vi har med tus ( se), er fra april 1974, nemlig i Mogens Jansen: 10

11 Indskoling, udskoling - sammenhæng? (s. 117): Tussen (filtpennen, nylonpennen der sker stadig en teknisk udvikling) er ved at blive en tilsvarende hjælp for de motorisk svagt udviklede elever. Af dette citat kan man ikke se om grundformen er tus eller tusse. De øvrige ti citater i Sprognævnets samling har kun pluralisformen (flertalsformen), men den ses ofte stavet tudser. En sådan stavemåde tyder jo umiddelbart på at singularisformen må tænkes at skulle rime på det i forvejen kendte ord tudse. I samme retning trækker de sammensætninger vi har citater med: et par med ordet tusse fjerner og et med tudse palet. Hertil kommer at vi ingen citater har med tus eller tuds (og for den sags skyld heller ingen med en pluralisform tuscher i den betydning). Alt dette er baggrunden for at Sprognævnet har rådet til singularisformen tusse når det er blevet spurgt, og for at ordet er optaget i Retskrivningsordbogen i den form. Formen tusse er også med i et par mindre ordbøger, men de er kommet efter 1986 og bygger formentlig på Retskrivningsordbogen. Mere interessant er det at Den Store Danske Udtaleordbog (Munksgaard, 1991) har opslagsformen tusse med sideformen tus. Det er et princip for denne ordbog at den kun bringer udtaler som dens medarbejdere selv har hørt og kontrolleret (brugervejledningen, s. 17). Det kan tages som et bevis på at singularisformen tusse faktisk har eksisteret i 1970'erne. Nu er den forsvundet igen og ingen vil sige eller skrive en tusse. Konsekvensen bliver at den nye udgave af Retskrivningsordbogen, som kommer i 1996, kun vil have formen tus, med sideformen tusch, pluralis tusser, med sideformen tuscher. Sprognævnet bliver indimellem beskyldt for at ville gøre hvilken som helst nyopdukket stave- eller udtaleform til godt og korrekt sprog. Det har naturligvis intet på sig. Men her er der faktisk et enkelt eksempel hvor man kan beskylde os for at have fulgt folkets røst! EB og EH Hvor ofte er jævnligt? Sprognævnet er blevet spurgt om hvad ordet jævnlig dækker i tidsmæssig forstand. Anledningen til spørgsmålet var et ventilationssvigt som medførte kvælningsdøden for 59 grise. Ifølge et EUdirektiv skal der hos svineopdrætteren være installeret et alarmsystem til at advare opdrætteren om svigt bl.a. i kunstige ventilationssystemer, og dette alarmsystem skal afprøves jævnligt, mens andre tekniske installationer som fx automatiske fodrings- og vandingsanlæg skal kontrolleres dagligt. I spørgerens tilfælde var der begået en fejl ved selve installationen af alarmsystemet, og da der tre år efter indtraf et ventilationssvigt, virkede alarmen ikke. 11

12 Nævnets arbejdsudvalg behandlede spørgsmålet om betydningen af jævnlig og vedtog at svare følgende: Synonymer tiljævnlig er hyppig og ofte. I betydningen af jævnlig ligger der også et element af regelmæssighed. Det modsatte begreb er sjælden. Alle disse tidsbegreber er relative i modsætning til tidsangivelser som daglig, årlig og aldrig, som kan kaldes absolutte. Man bør altså ved en vurdering af hvad jævnlig står for, se hvilken sammenhæng ordet bruges i. Er der fx tale om frekvensen af vulkanudbrud, jordskælv og lign., kan jævnlig stå for årtier eller århundreder osv. fordi forestillingen om selve jordklodens alder spiller ind. Omvendt kan jævnlig stå for flere gange om dagen hvis der fx er tale om at tilse en syg i huset. I Deres tilfælde må jævnlig ses i relation til EU-direktivets krav om daglig kontrol af visse andre tekniske installationer. Desuden er det rimeligt at skelne mellem alarmsystemer og selve de tekniske installationer som alarmsystemerne er sat til at kontrollere. Meningen med direktivets ordlyd må ud fra en almensproglig betragtning være at afprøvningen af alarmsystemet ikke behøver at blive foretaget i samme takt som kontrollen af de andre tekniske installationer. I Deres sammenhæng vil jævnlig formentlig af de fleste blive opfattet som sjældnere end daglig. Men selvom der burde have været mere præcise anvisninger i direktivet, fx jævnligt, dog mindst en gang om året/måneden/ugen, kan kravet næppe siges at være opfyldt med en afprøvning hvert tredje år. SPØRGSMÅL OG SVAR Beslag Spørgsmål: I radioen hørte jeg en politiadvokat udtale:»vi har flere og flere beslag«. Det drejede sig om narkotikasmugling, og meningen var ganske tydeligt at politiet foretager flere og flere beslaglæggelser af narkotiske stoffer. Beslag er altså her brugt om resultatet af en beslaglæggelse eller om en portion af beslaglagte varer. Er denne brug af beslag en døgnflue, eller er det måske et gammelkendt politislangord? Svar: Ordet beslag i den betydning De nævner, er opført i Ordbog over det Danske Sprog som betydning 4 i artiklen Beslag (bind 2, 1920). Ordet er der bl.a. forklaret med synonymerne konfiskation og beslaglæggelse, og det oplyses at ordet i denne anvendelse hører hjemme i juridisk sprogbrug. Også i den store dansk-engelske ordbog af Vinterberg og Bodelsen (3. udg., 1990) er denne brug af ordet nævnt. Den identificeres der med det danske ord konfiskering, der bl.a. oversættes til engelsk seizure og confiscation. Ordet beslag i betydningen 'beslaglæggelse' (og dermed formentlig også i betydningen 'resultatet af en beslaglæggelse') er altså ikke nogen døgnflue, men snarere et gammelkendt ord, som dog næppe er kendt uden for juristers og politifolks fagsprog. HG! 12

13 Det eller der? Spørgsmål: Hvilke regler er der for brugen af det og der når de indleder sætninger som»det/der er varmt i stuen «? Svar: I en sætning som Det/der er varmt i stuen giver det ikke nogen betydningsforskel om man bruger der eller det. Og grunden til at det ikke gør nogen forskel, er at der netop i dette tilfælde er tilføjet et led, nemlig i stuen, der tydeligt angiver det sted eller den lokalitet hvor der/det er varmt. Har man derimod sætninger uden en sådan udtrykkelig stedsangivelse, er der en betydningsforskel afhængigt af om man bruger der eller det, fx Der er varmt. Det er varmt. Bruger man her konstruktionen med der, betoner man at man udtaler sig om temperaturen et bestemt afgrænset sted, mens man med den tilsvarende det-konstruktion udtaler sig om vejret eller klimaet i al almindelighed. Sammenlign fx disse to sætninger: I søndags var vi på besøg hos min fætter. Jeg skal love for der var varmt. I søndags var vi på besøg hos min fætter. Jeg skal love for det var varmt. I det første tilfælde udtaler man sig om varmen inde i fætterens hus (eller have, eller evt. det område eller kvarter han bor i). I det andet udtaler man sig om vejret som sådant uden speciel tanke på den bestemte lokalitet man (tilfældigvis) opholdt sig i. Jævnfør også at man inde i en bygning kan sige Pyh, hvor er der (eller her) varmt!, men at man når man træder ud af bygningen og ud i det fri, snarere vil sige Pyh, hvor er det varmt! HG] Ebeltoft Spørgsmål: Da jeg gik i skole Geg er 87 år), lærte vi at Ebeltoft skulle staves Æbeltoft. Vi fik den forklaring at toji betød 'have', så det betød altså 'æblehave'. Hvorfor og hvornår er det lavet om? Svar: Den officielle stavemåde i dag er Ebeltoft. Den er fastsat afstednavneudvalget og autoriseret af Statsministeriet i I de foregående 30 år var det dog stavemåden Æbeltoft der blev anbefalet af Stednavneudvalget. Og før den tid var det E-stavemåden der var den almindelige. Det er således Ebeltoft der er brugt i Postadressebogen fra 1869 og ligeledes i den første (delvis private) Postadressebog, som kom i Den ældste form vi kender, er fra 1301, og den er skrevet med Æ: Æpplætoftæ. Det har altså svinget noget med stavemåden af navnet Ebeltoft i tidens løb. Men hvad enten navnet har været skrevet med Æ eller E, er det ordet æble (frugten) der indgår som første del af det. Om den anden del, toft, oplyser Bent Jørgensen i sin Stednavneordbog (1994) at det har kunnet bruges om et 'areal beregnet til den enkelte landsbyboers huse og nyttehave', og at den oprindelige betydning af Ebeltoft/ Æbeltoft 13

14 har været 'bebyggelsesarealerne med æblerne'. HGJ Hver og hver anden dag Spørgsmål: Jeg hører ofte folk sige:»det sker hver og hver anden dag«,»han kommer jo hver og hver anden dag«. Er der virkelig noget der hedder hver og hver anden dag, eller er det rent faktisk en grammatisk og sprogmæssig fejl? Svar: Vi kender udtrykket hver og hver anden dag fra talesproget. Udtrykket findes også i en lidt anden form: hver, hver anden dag. Ingen af formerne er nævnt i Ordbog over det Danske Sprog, og vi har heller ingen skriftlige citater i Sprognævnets ordsamling. Der er ingen tvivl om at de to udtryk betegner hyppighed, men det er usikkert om de blot betyder 'tit', eller om de udtrykker en negativ vurdering i retning af 'for tit'. Udtrykket hver og hver anden dag er logisk set noget vrøvl idet begrebet hver dag også omfatter begrebet hver anden dag, men det er ikke nødvendigvis sprogligt ukorrekt. Det minder om en anden vending fra talesproget: hele tiden og så igen, som betyder 'overdrevent hyppigt'. Har man sagt hver dag og hele tiden, har man jo fyldt målet. Men der ligger en stilistisk effekt i at overdrive og så at sige lade bægeret flyde over, jf. også udtryk som tit og ofte og evig og altid. Det vil altid afhænge af sammenhængen og situationen hvor drastisk man kan tillade sig at udtrykke sig. I den mere snakkesalige del af talesproget, hvor det først og fremmest gælder om at holde 14 munden varm, kan man støde på mange pudsigheder som det vil være urimeligt at vurdere efter et skriftsprogligt korrekthedsbegreb. EB Gjordemoder Spørgsmål: I kirkebogen er indført for en af mine aner at»efter Gjordemoderens mening blev barnet hjemmedøbt«. Det troede jeg egentlig var en høre- eller skrivefejl, indtil jeg tilfældigvis møder Gjordemoder igen i et citat fra Johan Christian Hedegård: Reise fra Kiøbenhavn til Weile Anno refereret i Alfred Jeppesen: Rejseliv i Danmark, s. 112:»Du er nok vant til at kiøre efter Gjordemødre«. Er det en tidligere benyttet stavemåde for jordemoder, og giver det i øvrigt en anden betydning af ordet? Eller er det med G'et som med P'et i Psalme? Svar: Gjordemoder er faktisk en form af ordet jordemoder og betyder det samme som dette ord. Formen gjordemoder er nævnt i Ordbog over det Danske Sprog, bind 9, 1927, under opslagsordet jordemoder. Det oplyses der at den kendes fra 1744, og at den bl.a. er brugt af Blicher, Søren Kierkegaard og Carit Etlar (i Gjøngehøvdingen, 1853). Førsteleddet gjorde i gjordemoder er dog ikke ordet jorde med et stumt g a la p'et i psalme. Der er derimod tale om et helt andet ord, nemlig ordet en gjord, der betyder 'rem'. Og når man har brugt dette ord i stedet for det oprindelige jord, skyldes det en misforståelse: Man har haft svært ved at forstå hvad ordet jord havde at gøre i betegnelsen for en

15 fødselshjælper (forklaringen er at fødsler tidligere foregik på jorden eller på gulvet). For at få bedre mening i ordet har man så erstattet det»meningsløse«ord jord med ordet gjord der giver mulighed for at man kan opfatte gjordemoderen som 'den der binder en gjord om den fødende eller svøber barnet'. HGJ Omhyggelighed eller omhu Spørgsmål: Er der nogen forskel på betydningen af ordene omhu og omhyggelighed, er der i øvrigt forskel på afledninger med endelsen -hed og ingenting, og er der en stigende tendens til at foretrække -hecn Svar: Brugen af omhyggelighed i stedet for omhu har været behandlet i Sprognævnets Årsberetning Det fremhæves her at de to ord ikke nødvendigvis betyder helt det samme. Ordet omhu betegner først og fremmest en persons holdning over for en bestemt opgave, mens omhyggelighed også kan bruges om en menneskelig karakteregenskab. Ordet omhu kan således være mere konkret end omhyggelighed. Hvad angår afledningsendelsen -hed generelt, har vi allerede fra 1973 et citat med sammensætningen jarlighedsloven (Information ) og fra samme dag sammensætningen jarlighedsparagraj(information ) om et lovforslag om at farlige voldsforbrydere skulle kunne dømmes til tidsubestemt internering for gerninger de endnu ikke havde begået. Her er afledningen tydeligt brugt om den generelle egenskab. Med parret unatur/unaturlighed forholder det sig således at unatur siden midt i forrige århundrede har været brugt som antonym (dvs. ord der betyder det modsatte) til naturlighed, fx det Haab, at hendes skjønne Naturlighed ikke har ladet hende see min Unatur. (Sibbern : Efterladte Breve af Gabrielis, 5. udg. 1893). Måske har de negative dannelser betydning for brugen af afledningerne på -hed. Skal man danne et antonym til omhu, må det sandsynligvis blive uomhyggelighed, uomhu går meget dårligt. Generelt mener vi ikke at afledningerne på -hed specielt er på fremmarch i øjeblikket. De er så at sige altid til stede som en mulighed, hvad der giver anledning til mange øjebliksdannelser. Vi mener ikke der er grund til at kritisere sprogbrugen på dette punkt. VS 15

16 Adresse og telefoner Dansk Sprognævn Njalsgade København S Fax Giro Abonnement mv Oplysning (direkte ledning, mandag-fredag og 13-15) 1996/2. juni Ærkekøbenhavnsk eller ravjysk? 1 Mere om tiøren... 5 Homeshopping... 6 Hvad hedder Tycho Brahes borg på Hven?... 8 Tus og tusse Hvor ofte er jævnligt?... Il Spørgsmål og svar Næste nummer udkommer i september Nyt fra Sprognævnet udgives af Dansk Sprognævn. Det udkommer 4 gange om året og koster 50 kr. (inki. moms og forsendelse) for en årgang. Man kan kun tegne abonnement hos Sprognævnet. Usignerede artikler og artikler med initialer giver udtryk for Sprognævnets mening. Artikler med navn giver ikke nødvendigvis i enhver henseende udtryk for Sprognævnets mening. Eftertryk er tilladt når kilden angives. Ansvarshavende redaktør: Erik Hansen Redaktionssekretær: Vibeke Sandersen ISSN Tryk: Bianco Luno A/S, København

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Peddersen og Findus: Tigergab og cirkusprinsesser

Peddersen og Findus: Tigergab og cirkusprinsesser Tema: Fag: Målgruppe: Sprog og talemåder Dansk Indskoling DR1, 2010, 20 min. Billedet er fra tv-udsendelsen. Cirkus kommer til byen og den store tiger bryder ud for at besøge den lille kat Findus, som

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Lad talesproget komme til orde!

Lad talesproget komme til orde! Lad talesproget komme til orde! Af Erik Møller fra Auditorium X Dansk før, nu og i fremtiden? side 181 187, Forlaget Amanda, 1991 Talesprog contra skriftsprog... 2 Tale og skrift to forskellige kommunikationsformer...

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære,

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære, Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Sygehus Lillebælt Kunsten at kommunikere Ordet skaber, hvad det nævner. Hindsgavl 12. Juni 2014 Knud Lindholm Lau tekst og tale a/s www.tale.

Sygehus Lillebælt Kunsten at kommunikere Ordet skaber, hvad det nævner. Hindsgavl 12. Juni 2014 Knud Lindholm Lau tekst og tale a/s www.tale. Sygehus Lillebælt Kunsten at kommunikere Ordet skaber, hvad det nævner Hindsgavl 12. Juni 2014 Knud Lindholm Lau tekst og tale a/s www.tale.dk Ordet skaber, hvad det nævner Nogle påfaldende eksempler fra

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere