Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9"

Transkript

1 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret ved fuldmagter. Fra afdelingsbestyrelsen deltog formand Per Strandsbjerg og kasserer Mona Bengtsson. Ejendomskontoret var repræsenteret ved ejendomsleder Tommy Høj Jensen. Fra DAB deltog forvaltningskonsulent Tormod Ousager og forvaltningssekretær Birthe Gram. 1) Velkomst Per Strandsbjerg bød velkommen til mødet. 2) Valg af dirigent Tormod Ousager blev valgt til dirigent. Han gennemgik dagsordenen og konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt og i henhold til boligselskabets vedtægter. Afdelingsmødet var derfor beslutningsdygtigt. 3) Valg af referent Som referent blev valgt Birthe Gram. 4) Valg af stemmeudvalg Som stemmeudvalg blev Pia Hald Sørensen og Lotte Egede-Schrøder valgt sammen med dirigenten. 5) Afdelingsbestyrelsens beretning Per Strandsbjerg fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde: Kære beboere Velkommen til vores årlige afdelingsmøde i her i Virum. Vi sidder nu igen her, og skal kaste et tilbageblik på det år der er gået. Det har været et meget aktivt år i vores lille afdeling. Vi har været igennem en stor renovering herude, og det har ikke kun været på den kosmetiske side, men også besparende side, på sigt Jeg prøver at nævne i flæng hvad der er sket herude det sidste års tid, så hold nu fast kære naboer. Vi har fået isoleret alle lofterne herude, med dobbelt så meget isolering. 1

2 Vi har fået udskiftet tagene på husene på torvet, dem som jo, var hårdest ramt. Vi har fået malet alle facaderne, på ejendommens bygninger. Vi har fået udskiftet al, udendørsbelysning til LED-lys. Vi har fået isoleret alle rør i kælderrummene. Vi har fået isoleret alle nødvendige kælderrum, hvor man mente det var nødvendigt. Vi har fået renoveret facaderne, over vores små butikker på torvet. Vi har fået udskiftet vores vand, samt varmemålere. Vi har vi fået renset vores ventilationskanaler. Og lige rundt om hjørnet venter så sidste etape af vores renoveringsprojekt, nemlig udskiftningen af vores kælderdøre og kældervinduer. Disse er der taget mål til, og bestilt. Så nu venter vi kun på at disse bliver leveret, samt installeret. Vi forventer at dette er sket, inden november måneds udgang. Så jow, der er sket en masse synligt, herude i vores lille ejendom. Og når man så, sidder og kikker i varmeregnskabet, så ser det ud til, at dette har haft effekt. De fleste beboere har fået en god sum penge, tilbage fra aconto-varmebeløbet. Mon ikke at dette skyldes, at lofterne har fået dobbelt så meget isolering end tidligere, samt installering af nye varmeaflæsere. Derfor vil DAB i nærmeste fremtid kontakte jer beboere, for evt. nedsættelse af dette acontobeløb. I det meget tidlige forår fik ejendommen jo en ny flot legeplads, - én godkendt legeplads. Den bliver brugt flittigt af ejendommen børn. Men det er ikke i orden, at denne legeplads mishandles, og der ligefrem øves hærværk på denne. Så jeg vil også her, opfordre jer alle sammen til, at hvis I måtte se børn på vores legeplads som ikke bruger denne med respekt, ja så vil jeg opfordre jer at kontakte dem, og også gerne deres forældre, for sådan en legeplads er altså ikke helt billig. Vi har jo også et lækkert beboerlokale herude. Dette har flere, af vores naboer benyttet sig af. Der holdes fastelavn, julehygge, fødselsdage, og bruncharrangementer og konfirmationer, møder mv. Dette lokale er ikke helt godkendt af Lyngby Taarbæk kommune, så her senere på dette Afdelingsmøde stiller afdelingsbestyrelsen et forslag, hvordan det er muligt at gøre dette fuldstændigt lovligt, men mere om dette senere på mødet. I år genoptog vi fastelavn herude for ejendommens børn og barnlige sjæle. Det blev som altid en succes, når sådanne sammenkomster holdes herude. Humøret var højt, og beboerrummet var fyldt, da den varme kakao og fastelavnsbollerne skulle indtages. Men sommerfesten blev ikke til noget i år. Ærgerligt. Nu har jeg igennem de sidste 10år, planlagt sådan en fest, og altid en succes, med stort fremmøde. 2

3 Men i år ville jeg trække mig lidt tilbage, bare lidt, og lade jer andre, komme ud af starthullerne. Men sørgeligt, for kun en person ønskede at tilslutte sig denne festkomite. Så derfor ingen sommerfest, hvilke jeg syntes er super ærgerligt. For personligt syntes jeg det er vigtigt for fællesskabet, i sådan en lille beboerforening som vores. Men vi må se, hvad næste år så måtte bringe. På Ejendomskontoret i Lyngby har vi fået ansat Stine. Hun skal være behjælpelig med beboerkontakten og andre administrative ting i morgen, og formiddagstimerne. Vi har også fået ny gårdmand herude. Det er Johnny der kommer tilbage til os om tirsdagen og torsdagen. Og flere beboere vil nok kunne genkende ham fra tidligere år, for han var fast gårdmand herude, før vi fik gårdmand Per. Johnny har større erfaring i det grønne team, og Per vil så træde til, når serviceopgaverne måtte komme herude. Tommy fra Ejendomskontoret og undertegnet, har det seneste år afholdt en stor håndfuld spørgetimer. Det er jo hvor beboerne jo kunne kikke ned og stille spørgsmål mv. Disse har været velbesøgte, og lidt for uregelmæssigt. Men disse spørgetimer, lover jeg personligt, snarest vil blive genoptaget, men både Tommy og jeg, har haft et meget travlt forår. I foråret måtte vi også sige farvel til to lejere i vores erhvervslejemål. Vores lille købmand måtte dreje nøglen om, og ligeledes valgte Tinas verden at flytte sin biks til Sorgenfri. - Uha uha, tænkte de fleste, og så lige i en finanskrise, hvor initiativrige og opfindsomme iværksættere IKKE har det store lyst til at starte nyt erhverv op. Men en meget aktiv og energisk formand for afdelingen her, fik i et godt samarbejde med erhvervsafdelingen i DAB, efter meget kort tid, udlejet begge lejemål ud. Brugt rideudstyr flyttede over i købmandens lejemål, og ind flyttede i stedet Elcotech, som er et lokalt alarm/låsefirma. Og i nr. 107 åbnede så Hop alala, en lille cafe, hvor man jo kan købe kaffe, juice og kage, samt dyrke yoga, pilates mv. Så jeg syntes faktisk at der er kommet lidt mere liv på torvet nu.. Og nu jeg snakker om nye lejere. Siden vi sad her sidste år, har en lille håndfuld lejemål, fået skiftet navneskilt. Der er kommet nye lejere ind, og her vil jeg da endnu engang byde Jer alle sammen velkommen i Carlshøj D, - vores lille smørhul. Jeg håber at I er tilfredse med at bo herude, og at der er blevet taget godt imod jer. Af kommende projekter kan jeg fortælle, at der inden for den kommende tid, vil ske en større forandring, for enden af stikvejen, mellem vores ejendom, og den gule gård. Vi fik en henvendelse fra deres bestyrelse om renovering af hegnet ind til dem. Der er vi blevet enige om at fjerne dét gamle, skæve stolpehegn, samt få de megastore stubbe fræset. Derudover lukkes den gule gårds garager helt af, ind imod vores grund og til sidst, sættes nyt stolpehegn op. Og som en lille bonus bliver der bedre parkeringsforhold for os deroppe, med bredere p-pladser. 3

4 Dette projekt satser vi på er færdigt inden den kolde tid er over os. Derudover ligger der også et projekt ved vores garager. Når der er nyt i denne sag vender vi selvfølgelig tilbage med yderligere info til de berørte lejere af disse. Som prikken over i et, vil der i oktober måned blive opsat flotte LED-spot over butiksfacaderne på torvet. Ja det bliver sgu såå flot alt sammen.. Og så kommer der et lille øf fra mig personligt, som formand for vores lille afdeling. Jeg kan vitterlig ikke forstå, at det kan være så svært at håndtere skrald og ikke mindst storskrald hos os. Stadigvæk er det KUN husholdningsaffald i tillukkede poser der skal i vores sorte affaldscontainere. IKKE andet. Og er det sådan at containeren er allerede fyldt, ja så må en anden absolut godt bruges i stedet for at lave top på, så låget ikke kan lukkes. Aviser og glas hører stadigvæk til i containerne nede på torvet. Og når vi nu kommer til storskraldet, så burde det ikke være umuligt, at sætte sig ind, i spillereglerne for sådan en storskraldeplads. Efter dette møde vil jeg personligt omdele spillereglerne igen. Der beskrives tydeligt, hvad der må afleveres, og hvornår dette må afleveres, og ikke mindst hvad der SLET IKKE må afleveres på denne plads. Vores gårdmand bruger et sted mellem 1-2 timer om ugen på at sortere henkastet affald fra Jer beboere. Derudover er der så kørslen til kommunens genbrugsplads på Firskovvej i Lyngby. Jeg syntes ikke, at det er i orden og er en meget egoistisk handling af disse beboere som gør dette. Disse timer kunne gårdmanden sagtens bruge andetsteds på ejendommen. Ja, jeg hørt om udefrakommende, og har sågar personligt smidt enkelte polakker væk fra vores storskraldeplads, men dette har vi faktisk en løsning på. Det er faktisk meningen at i sidste halvdel af oktober måned, vil der blive sat en stor låge op, ud mod Virum Stationsvej, for at holde udefrakommende væk fra denne plads. Denne låge bliver der påmonteret en lås, som kun kan bruges af os beboere i ejendommen. Og så burde det ikke være så svært for os andre 42 lejemål vel. Disse spilleregler er faktisk også at finde inde på ejendommens hjemmeside, som er I værste fald lukkes pladsen ned, og ALLE må selv finde en løsning for at komme på Firskovvej med affaldet. Vores fællesvaskeri kører også godt, og efterhånden som nye lejere flytter ind kommer der automatisk flere brugere af dette. Vi indførte i starten af sommeren, pengeløs indbetalinger på vaskekortet. Så nu foregår betalingen som et ekstra tillæg over huslejen. På sidste afdelingsmøde, lovede bestyrelsen at gennemgå vores nuværende haveregulativ, evt. få det justeret lidt, men vi beklager, dette har vi ikke gået gjort, så der ligger et lille projekt for afdelingsbestyrelsen. I slutningen af sidste kalenderår skete der en mindre rokade i vores lille afdelingsbestyrelse. Susanne valgte desværre at fraflytte ejendommen, så derfor steg Rune i gra- 4

5 derne fra suppleant, til menigt bestyrelsesmedlem, og Nadia blev så stedet suppleant. Jeg vil gerne takke min bestyrelse for året der er gået, ikke mindst min supersparringspartner Mona, for en kæmpe stykke arbejde, vi to har lagt sammen, når regnskab, bilag skulle gennemgås, og når ting skulle overvejes og føres ud i livet. Derudover vil jeg takke ejendomskontoret for samarbejdet, og til sidst vil jeg takke Tormod i DAB for et fremragende samarbejde. Og så vil jeg her til sidst i denne beretning, bede Jer alle sammen, holde jeres indlæg og kommentarer, så saglige så muligt. Derudover skal henstillinger fra mødes dirigent respekteres og overholdes. Tak fordi I mødte op til dette afdelingsmøde.. Herefter spurgte dirigenten, om der var spørgsmål til beretningen. Lotte Egede-Schrøder spurgte, hvornår de nye kældervinduer kommer, da der ikke havde været nogen at tage mål på det aftalte tidspunkt. Tommy Høj Jensen oplyste, at vinduerne kommer i uge 42 eller 43 og vil være færdige i uge 48. Mathias Sørensen bemærkede, at der havde været nogen for at tage mål til kældervinduer på et andet tidspunkt end tidligere oplyst. Jan Kleberg spurgte, om der kommer nye riste over lyskasser. Tormod Ousager oplyse, at der i budgetforslaget er afsat kr. til riste og Tommy Høj Jensen præciserede, at det afsatte beløb er til nye riste over lyskasser i fællesarealer resten er ikke med. Gert Plambeck spurgte, hvad der var gjort i forbindelse med misbrug af strøm i kældre. Tommy Høj Jensen oplyste, at ejendomskontoret har gennemgået kældre og kælderrum med en VVS er og en elektriker og at alle vaskemaskiner og frysere nu er slukkede. Gert Plambeck fremførte, at han synes, det er for dårligt, at der er gået så lang tid fra han først gjorde opmærksom på problemet og til det er blevet løst. Hertil oplyste Tommy Høj Jensen, at det har taget tid, da problemet har krævet drøftelser af forskellige løsningsmodeller. Gert Plambeck spurgte om afdelingen har betalt den installation, der var påkrævet for at pågældende lejemål selv kom til at betale for eget strømforbrug og hertil svarede Tommy Høj Jensen, at det har afdelingen ikke. Anette Marfelt stillede spørgsmål vedrørende ejendommens håndværkere og om ejendomskontorets holdning til, om de udførte deres opgaver rettidigt og tilfredsstillende. Tommy Høj Jensen svarede hertil, at der i forbindelse med de forskellige projekter, der er i gang, er indgået aftale med en entreprenør og det er dennes håndværkere, der udfører opgaverne og det er entreprenøren, der vælger, hvordan og hvornår opgaverne skal løses. Anette Marfelt spurgte, hvordan det forholder sig med hensyn til forsikring og Tommy Høj Jensen oplyste, at der er tegnet all risk-forsikring i forbindelse med de pågældende projekter. Anette Marfelt fremførte yderligere, at hun ikke kunne komme i telefonisk kontakt ejendomslederen. Tommy Høj Jensen svarede, at han personligt deltager i mange byggemøder, men at man altid kan kontakte ejendomskontoret i åb- 5

6 ningstiden eller sende en mail. Man vil så få så svar hurtigt, det kan lade sig gøre. Mathias Sørensen spurgte om ejendomskontorets mailadresse og fik oplyst, at denne kan findes på afdelingens hjemmeside. Der var herefter ikke flere spørgsmål til afdelingsbestyrelsens beretning. Afdelingsmødet tog beretningen til efterretning og tilkendegav dette med klapsalver. 6) Fremlæggelse af regnskab 2013 Afdelingsbestyrelsen havde bedt Tormod Ousager forelægge regnskabet. Han gennemgik proceduren for godkendelse af afdelingens regnskab og oplyste, at regnskabet udarbejdes af DAB, hvorefter det revideres af revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Herefter forelægges og godkendes regnskabet af afdelingsbestyrelsen, idet afdelingsmødet på et tidligere møde har overdraget kompetencen til godkendelse til afdelingsbestyrelsen. Boligselskabets bestyrelse godkender endeligt alle regnskaber for selskabets afdelinger. Tormod Ousager gennemgik herefter de væsentligste poster i regnskabet og nævnte, at der har været større udgifter end budgetteret til ejendomsskat, forsikringer og indbetaling til Landsbyggefonden og mindre renteindtægter. Der har været besparelser på vand, renovation, energi, renholdelse, almindelig vedligeholdelse og særlige aktiviteter (fester m.v.), afvikling af forbedringsarbejder samt større lejeindtægter fra lejetillæg, tilskud fra selskabet og ekstraordinære indtægter i forbindelse med tidligere afskrevne fordringer. Regnskabet er herefter afsluttet med et overskud på kr. Overskuddet anvendes til ekstraordinær afvikling på lån i egne midler på tidligere udførte forbedringsarbejder i afdelingen. Lars Toft spurgte, hvornår lejetillægget på 140 kr. til vinduesudskiftning bortfalder og Tormod Ousager oplyste, at dette hører under punkt 7 Fremlæggelse af budget og spørgsmålet vil blive besvaret under dette punkt. Lars Toft spurgte om regnskabets konto vedrørende tab ved lejeledighed og fraflytning og Tormod Ousager informerede om, at der ikke har været tab ved lejeledighed, men tab ved fraflytning f.eks. personer, der flytter uden at betale husleje eller for mislighold. Tommy Høj Jensen supplerede med at oplyse, at det også omfatter tab ved boudlæg i forbindelse med dødsboer. Tormod Ousager oplyste, der er er kommet nye regler, der betyder, at afdelingen selv skal dække tab ved fraflytning med 313 kr. pr. lejeenhed, resten skal dækkes af selskabets dispositionsfond. Gert Plambeck udbad sig specifikation vedrørende konto 114 og information om hvor i regnskabet, man kan se det nyindrettede vaskeris regnskab. Tormod Ousager oplyste hertil, at begge dele kan ses i det specificerede regnskab, hvor konto 114 er specificeret og vaskeriets indtægter og udgifter fremgår af henholdsvis konto 118 og 203. Herudover var der ikke yderligere spørgsmål til afdelingens regnskab for 2013 og afdelingsmødet tog dette til efterretning. 6

7 7) Fremlæggelse af budgetforslag 2015 Efter ønske fra afdelingsbestyrelsen fremlagde Tormod Ousager afdelingsbestyrelsens forslag til budget for 2015, hvor der budgetteres med en huslejestigning på 1,7 % pr. 1. januar Han beskrev processen omkring budgetlægningen, idet han oplyste, at afdelingsbestyrelsen foretager en markvandring sammen med ejendommens inspektør og ejendomsleder. På basis heraf udarbejder DAB et budgetforslag, der fremlægges til drøftelse og godkendelse i afdelingsbestyrelsen. Herefter skal budgetforslaget godkendes af afdelingsmødet og derefter af selskabets bestyrelse. Tormod Ousager gennemgik derefter de væsentligste poster i budgetforslaget og nævnte, at der påregnes øgede udgifter til ejendomsskat, vand, afvikling af lån til renovering af tage, isolering, nye kælderdøre og kældervinduer og der påregnes besparelser på renovation, forsikringer, energi, vedligehold og henlæggelser og større indtægter fra lejetillæg vedrørende moderniseringer. Med hensyn til spørgsmålet fra Lars Toft om lejetillægget på 140 kr., oplyste Tormod Ousager at tillægget falder bort for den enkelte lejer iht. lejeaftale. Den hermed manglende indtægt vil blive indarbejdet i det efterfølgende budget sammen med bortfald på afvikling af lånet. Budgetforslaget blev herefter enstemmigt vedtaget med applaus. 8) Behandling af indkomne forslag a. Selskabslokale Mona Bengtsson fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen. Per Strandsbjerg tilføjede, at DAB ved inspektør Kristian Mikkelsen har kontaktet kommunen for at få oplyst, hvilke krav der stilles for at kunne opnå godkendelse til at lokalet kan benyttes som selskabslokale og dette har resulteret i det foreslåede projekt med etablering af niveaufri flugtvej mod øst. Anette Marfelt stillede spørgsmålstegn ved, at der er brugt penge på opvaskemaskine m.v., når lokalet endnu ikke er godkendt. Mona Bengtsson svarede hertil, at man ikke har været vidende om, at formalia med hensyn til kommunal godkendelse ikke var på plads. Jan Kleberg bemærkede, at han synes, det er en god idé, at lokalet indrettes, så det kan godkendes som selskabslokale og spurgte om der foreligger en forhåndsgodkendelse fra kommunen, inden projektet igangsættes. Hertil oplyste Per Strandsbjerg, at projektet selvfølgelig ikke sættes i værk uden en forhåndsgodkendelse fra kommunen. Mathias Sørensen spurgte, hvor mange personer lokalet vil kunne opnå godkendelse til. Tommy Høj Jensen oplyste, at der, når projektet er gennemført, forventes tilladelse til 24 personer i lokalet. 7

8 Jane Ranch spurgte, hvad det vil komme til at koste at leje selskabslokalet. Mona Bengtsson kunne oplyse, at prisen forventes at blive 300 kr. pr. døgn som skal dække udgiften til drift af lokalet el m.v. Gert Plambeck spurgte, om der indtil nu har været negativ lejeindtægt, hvortil Per Strandsbjerg svarede, at det har der ikke, idet de lejemål, der hidtil har benyttet lokalet, har bekostet udgiften til vaskemaskine m.v. og oplyste endvidere, at hvis projektet gennemføres og lokalet godkendes til selskabslokale, vil indtægter og udgifter komme til at fremgå af afdelingens regnskab. Jan Kleberg spurgte om de 2 søjler ville blive fjernet og erstattet af bjælke el.lign. Mona Bengtsson oplyste, at det bliver de ikke i forbindelse med dette projekt. Per Strandsbjerg sagde, at afdelingsbestyrelsen gerne vil undersøge hvad udgiften vil være til fjernelse af de 2 søjler. Gert Plambeck spurgte, om man hos kommunen har undersøgt eventuelle krav til minimumshøjde i lokalet. Tommy Høj Jensen kunne hertil oplyse, at inspektøren fra DAB havde gjort kommunen bekendt med lokalets dimensioner. Lars Toft synes, det er fint, hvis lokalet kan godkendes til selskabslokale, men spurgte om de omkringboende lejere var blevet spurgt med hensyn til eventuelle gener. Per Strandsbjerg svarede, at der er udarbejdet regler for leje og brug af lokalet, således at der tages hensyn til de øvrige beboere. Inden forslaget gik til afstemning, præciserede dirigenten, at projektet kun vil blive gennemført, hvis der foreligger forhåndsgodkendelse fra kommunen. For stemte 16, imod stemte 14. Gert Plambeck foreslog, at forslaget skal til urafstemning. For stemte 16/18, imod stemte 14. Forslag 8 a vedrørende selskabslokale skal dermed til urafstemning blandt afdelingens beboere. Dirigenten oplyste, at urafstemningen vil blive gennemført af stemmeudvalget. b. Kælderrum Gert Plambeck begrundede sit forslag med, at den beslutning vedrørende betaling for kælderrum, der blev truffet på afdelingsmødet sidste år er uretfærdig. Han mener, at enten skal alle betale eller også skal ingen betale for ekstra kælderrum. Jan Kleberg erklærede sig enig i ovennævnte. Mathias Sørensen mente, at alle skal betale for det de har. Lars Toft oplyste, at han har haft 2 kælderrum i 40 år og syntes sidste års beslutning om, at nye lejere fremadrettet skal betale for ekstra kælderrum er rigtig. 8

9 Dirigenten oplyste, at det er uklart om der tale om en hævdvundet ret, men hvis forslaget om at alle skal betale for kælderrum vedtages, har man mulighed for at prøve sin sag i beboerklagenævnet. Lotte Egede-Schrøder anførte, at de lejere, der lige er flyttet ind ikke betaler for ekstra kælderrum. Tommy Høj Jensen oplyste, at de bliver opkrævet, hvis de har mere end et kælderrum. Lars Toft spurgte, hvem der betaler for fælles tørre- og vaskerum. Per Strandsbjerg oplyste hertil, at husene er individuelle, men der opkræves ikke for fælles faciliteter. Jan Kleberg sagde, at han godt kan lide at betale for det man bruger, men synes ikke om selv at betale, når andre ikke gør. Tommy Høj Jensen oplyste, at man af de oprindelige tegninger kan se, at det er fællesrum, der er inddraget til kælderrum. Mathias Sørensen sagde, at hvis der foreligger en plantegning, må det i sidste ende betyde, at alle skal have ens kælderrum. Gert Plambeck sagde, at der skal være mulighed for, at alle kan få 2 kælderrum, men man skal ikke betale for det ekstra rum. Hertil anførte Jan Kleberg, at Gert Plambeck nu gav udtryk for det modsatte af det han selv har stillet som forslag. Dette bekræftede Gert Plambeck og dirigenten spurgte herefter, om nogen ønskede det oprindeligt stillede forslag til afstemning, hvilket Jan Kleberg bekræftede. Tormod Ousager konkluderede, at der nu var stillet 2 forslag, idet Gert Plambeck havde trukket sit oprindelige forslag og i stedet stillet et ændringsforslag og Jan Kleberg ønskede det oprindelige forslag fastholdt. På anmodning fra dirigenten afleverede Gert Plambeck sit ændringsforslag i skriftlig form. Der forelå nu følgende 2 forslag: Forslag 8 b, tidligere v/ Gert Plambeck, men fastholdt v/ Jan Kleberg: Forslag om at alle uanset indflytningsdato - skal betale for evt. ekstra kælderrum. og ændringsforslag stillet af Gert Plambeck: Ingen skal betale for ekstra kælderrum. Alle beholder kælderrum, som boligerne havde pr. 1. september Dirigenten vurderede, at ændringsforslaget var det mest vidtgående, hvorfor der skulle stemmes herom først: For stemte 18, imod stemte 5 og ændringsforslaget var dermed vedtaget, således, at ingen skal betale for ekstra kælderrum. 9

10 Dermed bortfaldt det oprindelige forslag. 9) Valg til afdelingsbestyrelsen Per Strandsbjerg fortalte om arbejdet i afdelingsbestyrelsen og oplyste, at afdelingsbestyrelsen holder et kort møde en gang om måneden og et længere møde hvert kvartal. Rune Haaning Thøgersen, der var blevet indsuppleret på grund af, at Susanne Christiansen var fraflyttet, havde ikke tilkendegivet ønske om at genopstille. Henrik Blume, Virum Stationsvej tv stillede op som eneste kandidat og blev med applaus valgt som medlem af afdelingsbestyrelsen for 2 år. 10) Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen Per Strandsbjerg oplyste, at suppleanter deltager i afdelingsbestyrelsesmøderne, de ikke har mødepligt og ej heller stemmeret. Der meldte sig to kandidater Mette Thomsen, Virum Stationsvej tv. (efter skriftlig tilkendegivelse) og Pia Hald Sørensen, Virum Stationsvej 113 st. tv. Pia meddelte, at hun ønskede at være 2. suppleant. Dirigenten konstaterede, at dermed var Mette Thomsen valgt som 1. suppleant og Pia Hald Sørensen som 2. suppleant begge for 1-årig periode. 11) Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer a. Beslutning om valgmetode Afdelingsmødet ønskede ikke at ændre på den tidligere beslutning om, at afdelingsbestyrelsen selv udpeger afdelingens 2 repræsentantskabsmedlemmer. b. Eventuelt valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer Som følge af beslutning under pkt. 11 a. udgik dette punkt. 12) Eventuelt Jørgen Jensen spurgte om den trampolin, der er opstillet på fællesarealet den generer ham ikke, men han mener, den er farlig og ville derfor gerne vide, hvem der har ansvaret, hvis der sker noget. Per Strandsbjerg oplyste, at en kreds af beboere havde spurgt om de måtte sætte trampolinen op og han havde derfor drøftet sagen med Tommy Høj Jensen. Løsningen var blevet, at talsmanden for trampolin-gruppen skriftligt har fået oplyst, at afdelingen ikke har ansvaret for trampolinen og at brugerne af trampolinen selv bærer ansvaret i tilfælde af skader og også hvis udefrakommende personer benytter trampolinen. Anette Marfelt spurgte, om der kan opsættes skilte med Nabohjælp op ved adgangsvejene til ejendommen. Tommy Høj Jensen oplyste hertil, at man som beboere kan danne en nabogruppe og rette henvendelse via hjemmesiden 10

11 Nabohjælp fungerer som en slags meldesystem SMS/Facebook-ting. Jan Kleberg gjorde opmærksom på, at det sten- og byggeaffald, der allerede lå i hans have ved indflytningen, ikke som lovet er blevet fjernet. Tommy Høj Jensen lovede at tage fat i det firma, der har fået opgaven. Mona Bengtsson oplyste, at man som udgangspunkt overtager sin have, som den er ved indflytning, men hvis det var blevet lovet, at byggeaffaldet blev fjernet, så skal det gøres. Hun oplyste yderligere, at bestyrelsen overvejer, hvordan de præcise regler for haver skal være. Gert Plambeck fremførte ros til afdelingsbestyrelsen, der havde fået ham til at fælde sit træ, men kunne ikke forstå, hvorfor andres træer så ikke er blevet fældet, bl.a. et elmetræ. Per Strandsbjerg kunne godt tænke sig, hvis nogle beboere vil danne et trivselsudvalg. Herefter var der ikke flere, der ønskede ordet og dirigenten konstaterede dagsordenen for udtømt og gav ordet til formanden. Per Strandsbjerg takkede herefter Rune og Nadia for deres tid i afdelingsbestyrelsen, bød velkommen til nye beboere og takkede afdelingsmødet for fremmødet og dirigenten for god mødeledelse. Mødet sluttede kl september 2014 Birthe Gram Referent Tormod Ousager Dirigent 11

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken 1. Valg af dirigent Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken Afholdt torsdag den 11. juni 2015 kl. 18.30 I den store sal i centret med følgende dagsorden: Antal fremmødte husstande: 152 (hvert

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere