Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9"

Transkript

1 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret ved fuldmagter. Fra afdelingsbestyrelsen deltog formand Per Strandsbjerg og kasserer Mona Bengtsson. Ejendomskontoret var repræsenteret ved ejendomsleder Tommy Høj Jensen. Fra DAB deltog forvaltningskonsulent Tormod Ousager og forvaltningssekretær Birthe Gram. 1) Velkomst Per Strandsbjerg bød velkommen til mødet. 2) Valg af dirigent Tormod Ousager blev valgt til dirigent. Han gennemgik dagsordenen og konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt og i henhold til boligselskabets vedtægter. Afdelingsmødet var derfor beslutningsdygtigt. 3) Valg af referent Som referent blev valgt Birthe Gram. 4) Valg af stemmeudvalg Som stemmeudvalg blev Pia Hald Sørensen og Lotte Egede-Schrøder valgt sammen med dirigenten. 5) Afdelingsbestyrelsens beretning Per Strandsbjerg fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde: Kære beboere Velkommen til vores årlige afdelingsmøde i her i Virum. Vi sidder nu igen her, og skal kaste et tilbageblik på det år der er gået. Det har været et meget aktivt år i vores lille afdeling. Vi har været igennem en stor renovering herude, og det har ikke kun været på den kosmetiske side, men også besparende side, på sigt Jeg prøver at nævne i flæng hvad der er sket herude det sidste års tid, så hold nu fast kære naboer. Vi har fået isoleret alle lofterne herude, med dobbelt så meget isolering. 1

2 Vi har fået udskiftet tagene på husene på torvet, dem som jo, var hårdest ramt. Vi har fået malet alle facaderne, på ejendommens bygninger. Vi har fået udskiftet al, udendørsbelysning til LED-lys. Vi har fået isoleret alle rør i kælderrummene. Vi har fået isoleret alle nødvendige kælderrum, hvor man mente det var nødvendigt. Vi har fået renoveret facaderne, over vores små butikker på torvet. Vi har fået udskiftet vores vand, samt varmemålere. Vi har vi fået renset vores ventilationskanaler. Og lige rundt om hjørnet venter så sidste etape af vores renoveringsprojekt, nemlig udskiftningen af vores kælderdøre og kældervinduer. Disse er der taget mål til, og bestilt. Så nu venter vi kun på at disse bliver leveret, samt installeret. Vi forventer at dette er sket, inden november måneds udgang. Så jow, der er sket en masse synligt, herude i vores lille ejendom. Og når man så, sidder og kikker i varmeregnskabet, så ser det ud til, at dette har haft effekt. De fleste beboere har fået en god sum penge, tilbage fra aconto-varmebeløbet. Mon ikke at dette skyldes, at lofterne har fået dobbelt så meget isolering end tidligere, samt installering af nye varmeaflæsere. Derfor vil DAB i nærmeste fremtid kontakte jer beboere, for evt. nedsættelse af dette acontobeløb. I det meget tidlige forår fik ejendommen jo en ny flot legeplads, - én godkendt legeplads. Den bliver brugt flittigt af ejendommen børn. Men det er ikke i orden, at denne legeplads mishandles, og der ligefrem øves hærværk på denne. Så jeg vil også her, opfordre jer alle sammen til, at hvis I måtte se børn på vores legeplads som ikke bruger denne med respekt, ja så vil jeg opfordre jer at kontakte dem, og også gerne deres forældre, for sådan en legeplads er altså ikke helt billig. Vi har jo også et lækkert beboerlokale herude. Dette har flere, af vores naboer benyttet sig af. Der holdes fastelavn, julehygge, fødselsdage, og bruncharrangementer og konfirmationer, møder mv. Dette lokale er ikke helt godkendt af Lyngby Taarbæk kommune, så her senere på dette Afdelingsmøde stiller afdelingsbestyrelsen et forslag, hvordan det er muligt at gøre dette fuldstændigt lovligt, men mere om dette senere på mødet. I år genoptog vi fastelavn herude for ejendommens børn og barnlige sjæle. Det blev som altid en succes, når sådanne sammenkomster holdes herude. Humøret var højt, og beboerrummet var fyldt, da den varme kakao og fastelavnsbollerne skulle indtages. Men sommerfesten blev ikke til noget i år. Ærgerligt. Nu har jeg igennem de sidste 10år, planlagt sådan en fest, og altid en succes, med stort fremmøde. 2

3 Men i år ville jeg trække mig lidt tilbage, bare lidt, og lade jer andre, komme ud af starthullerne. Men sørgeligt, for kun en person ønskede at tilslutte sig denne festkomite. Så derfor ingen sommerfest, hvilke jeg syntes er super ærgerligt. For personligt syntes jeg det er vigtigt for fællesskabet, i sådan en lille beboerforening som vores. Men vi må se, hvad næste år så måtte bringe. På Ejendomskontoret i Lyngby har vi fået ansat Stine. Hun skal være behjælpelig med beboerkontakten og andre administrative ting i morgen, og formiddagstimerne. Vi har også fået ny gårdmand herude. Det er Johnny der kommer tilbage til os om tirsdagen og torsdagen. Og flere beboere vil nok kunne genkende ham fra tidligere år, for han var fast gårdmand herude, før vi fik gårdmand Per. Johnny har større erfaring i det grønne team, og Per vil så træde til, når serviceopgaverne måtte komme herude. Tommy fra Ejendomskontoret og undertegnet, har det seneste år afholdt en stor håndfuld spørgetimer. Det er jo hvor beboerne jo kunne kikke ned og stille spørgsmål mv. Disse har været velbesøgte, og lidt for uregelmæssigt. Men disse spørgetimer, lover jeg personligt, snarest vil blive genoptaget, men både Tommy og jeg, har haft et meget travlt forår. I foråret måtte vi også sige farvel til to lejere i vores erhvervslejemål. Vores lille købmand måtte dreje nøglen om, og ligeledes valgte Tinas verden at flytte sin biks til Sorgenfri. - Uha uha, tænkte de fleste, og så lige i en finanskrise, hvor initiativrige og opfindsomme iværksættere IKKE har det store lyst til at starte nyt erhverv op. Men en meget aktiv og energisk formand for afdelingen her, fik i et godt samarbejde med erhvervsafdelingen i DAB, efter meget kort tid, udlejet begge lejemål ud. Brugt rideudstyr flyttede over i købmandens lejemål, og ind flyttede i stedet Elcotech, som er et lokalt alarm/låsefirma. Og i nr. 107 åbnede så Hop alala, en lille cafe, hvor man jo kan købe kaffe, juice og kage, samt dyrke yoga, pilates mv. Så jeg syntes faktisk at der er kommet lidt mere liv på torvet nu.. Og nu jeg snakker om nye lejere. Siden vi sad her sidste år, har en lille håndfuld lejemål, fået skiftet navneskilt. Der er kommet nye lejere ind, og her vil jeg da endnu engang byde Jer alle sammen velkommen i Carlshøj D, - vores lille smørhul. Jeg håber at I er tilfredse med at bo herude, og at der er blevet taget godt imod jer. Af kommende projekter kan jeg fortælle, at der inden for den kommende tid, vil ske en større forandring, for enden af stikvejen, mellem vores ejendom, og den gule gård. Vi fik en henvendelse fra deres bestyrelse om renovering af hegnet ind til dem. Der er vi blevet enige om at fjerne dét gamle, skæve stolpehegn, samt få de megastore stubbe fræset. Derudover lukkes den gule gårds garager helt af, ind imod vores grund og til sidst, sættes nyt stolpehegn op. Og som en lille bonus bliver der bedre parkeringsforhold for os deroppe, med bredere p-pladser. 3

4 Dette projekt satser vi på er færdigt inden den kolde tid er over os. Derudover ligger der også et projekt ved vores garager. Når der er nyt i denne sag vender vi selvfølgelig tilbage med yderligere info til de berørte lejere af disse. Som prikken over i et, vil der i oktober måned blive opsat flotte LED-spot over butiksfacaderne på torvet. Ja det bliver sgu såå flot alt sammen.. Og så kommer der et lille øf fra mig personligt, som formand for vores lille afdeling. Jeg kan vitterlig ikke forstå, at det kan være så svært at håndtere skrald og ikke mindst storskrald hos os. Stadigvæk er det KUN husholdningsaffald i tillukkede poser der skal i vores sorte affaldscontainere. IKKE andet. Og er det sådan at containeren er allerede fyldt, ja så må en anden absolut godt bruges i stedet for at lave top på, så låget ikke kan lukkes. Aviser og glas hører stadigvæk til i containerne nede på torvet. Og når vi nu kommer til storskraldet, så burde det ikke være umuligt, at sætte sig ind, i spillereglerne for sådan en storskraldeplads. Efter dette møde vil jeg personligt omdele spillereglerne igen. Der beskrives tydeligt, hvad der må afleveres, og hvornår dette må afleveres, og ikke mindst hvad der SLET IKKE må afleveres på denne plads. Vores gårdmand bruger et sted mellem 1-2 timer om ugen på at sortere henkastet affald fra Jer beboere. Derudover er der så kørslen til kommunens genbrugsplads på Firskovvej i Lyngby. Jeg syntes ikke, at det er i orden og er en meget egoistisk handling af disse beboere som gør dette. Disse timer kunne gårdmanden sagtens bruge andetsteds på ejendommen. Ja, jeg hørt om udefrakommende, og har sågar personligt smidt enkelte polakker væk fra vores storskraldeplads, men dette har vi faktisk en løsning på. Det er faktisk meningen at i sidste halvdel af oktober måned, vil der blive sat en stor låge op, ud mod Virum Stationsvej, for at holde udefrakommende væk fra denne plads. Denne låge bliver der påmonteret en lås, som kun kan bruges af os beboere i ejendommen. Og så burde det ikke være så svært for os andre 42 lejemål vel. Disse spilleregler er faktisk også at finde inde på ejendommens hjemmeside, som er I værste fald lukkes pladsen ned, og ALLE må selv finde en løsning for at komme på Firskovvej med affaldet. Vores fællesvaskeri kører også godt, og efterhånden som nye lejere flytter ind kommer der automatisk flere brugere af dette. Vi indførte i starten af sommeren, pengeløs indbetalinger på vaskekortet. Så nu foregår betalingen som et ekstra tillæg over huslejen. På sidste afdelingsmøde, lovede bestyrelsen at gennemgå vores nuværende haveregulativ, evt. få det justeret lidt, men vi beklager, dette har vi ikke gået gjort, så der ligger et lille projekt for afdelingsbestyrelsen. I slutningen af sidste kalenderår skete der en mindre rokade i vores lille afdelingsbestyrelse. Susanne valgte desværre at fraflytte ejendommen, så derfor steg Rune i gra- 4

5 derne fra suppleant, til menigt bestyrelsesmedlem, og Nadia blev så stedet suppleant. Jeg vil gerne takke min bestyrelse for året der er gået, ikke mindst min supersparringspartner Mona, for en kæmpe stykke arbejde, vi to har lagt sammen, når regnskab, bilag skulle gennemgås, og når ting skulle overvejes og føres ud i livet. Derudover vil jeg takke ejendomskontoret for samarbejdet, og til sidst vil jeg takke Tormod i DAB for et fremragende samarbejde. Og så vil jeg her til sidst i denne beretning, bede Jer alle sammen, holde jeres indlæg og kommentarer, så saglige så muligt. Derudover skal henstillinger fra mødes dirigent respekteres og overholdes. Tak fordi I mødte op til dette afdelingsmøde.. Herefter spurgte dirigenten, om der var spørgsmål til beretningen. Lotte Egede-Schrøder spurgte, hvornår de nye kældervinduer kommer, da der ikke havde været nogen at tage mål på det aftalte tidspunkt. Tommy Høj Jensen oplyste, at vinduerne kommer i uge 42 eller 43 og vil være færdige i uge 48. Mathias Sørensen bemærkede, at der havde været nogen for at tage mål til kældervinduer på et andet tidspunkt end tidligere oplyst. Jan Kleberg spurgte, om der kommer nye riste over lyskasser. Tormod Ousager oplyse, at der i budgetforslaget er afsat kr. til riste og Tommy Høj Jensen præciserede, at det afsatte beløb er til nye riste over lyskasser i fællesarealer resten er ikke med. Gert Plambeck spurgte, hvad der var gjort i forbindelse med misbrug af strøm i kældre. Tommy Høj Jensen oplyste, at ejendomskontoret har gennemgået kældre og kælderrum med en VVS er og en elektriker og at alle vaskemaskiner og frysere nu er slukkede. Gert Plambeck fremførte, at han synes, det er for dårligt, at der er gået så lang tid fra han først gjorde opmærksom på problemet og til det er blevet løst. Hertil oplyste Tommy Høj Jensen, at det har taget tid, da problemet har krævet drøftelser af forskellige løsningsmodeller. Gert Plambeck spurgte om afdelingen har betalt den installation, der var påkrævet for at pågældende lejemål selv kom til at betale for eget strømforbrug og hertil svarede Tommy Høj Jensen, at det har afdelingen ikke. Anette Marfelt stillede spørgsmål vedrørende ejendommens håndværkere og om ejendomskontorets holdning til, om de udførte deres opgaver rettidigt og tilfredsstillende. Tommy Høj Jensen svarede hertil, at der i forbindelse med de forskellige projekter, der er i gang, er indgået aftale med en entreprenør og det er dennes håndværkere, der udfører opgaverne og det er entreprenøren, der vælger, hvordan og hvornår opgaverne skal løses. Anette Marfelt spurgte, hvordan det forholder sig med hensyn til forsikring og Tommy Høj Jensen oplyste, at der er tegnet all risk-forsikring i forbindelse med de pågældende projekter. Anette Marfelt fremførte yderligere, at hun ikke kunne komme i telefonisk kontakt ejendomslederen. Tommy Høj Jensen svarede, at han personligt deltager i mange byggemøder, men at man altid kan kontakte ejendomskontoret i åb- 5

6 ningstiden eller sende en mail. Man vil så få så svar hurtigt, det kan lade sig gøre. Mathias Sørensen spurgte om ejendomskontorets mailadresse og fik oplyst, at denne kan findes på afdelingens hjemmeside. Der var herefter ikke flere spørgsmål til afdelingsbestyrelsens beretning. Afdelingsmødet tog beretningen til efterretning og tilkendegav dette med klapsalver. 6) Fremlæggelse af regnskab 2013 Afdelingsbestyrelsen havde bedt Tormod Ousager forelægge regnskabet. Han gennemgik proceduren for godkendelse af afdelingens regnskab og oplyste, at regnskabet udarbejdes af DAB, hvorefter det revideres af revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Herefter forelægges og godkendes regnskabet af afdelingsbestyrelsen, idet afdelingsmødet på et tidligere møde har overdraget kompetencen til godkendelse til afdelingsbestyrelsen. Boligselskabets bestyrelse godkender endeligt alle regnskaber for selskabets afdelinger. Tormod Ousager gennemgik herefter de væsentligste poster i regnskabet og nævnte, at der har været større udgifter end budgetteret til ejendomsskat, forsikringer og indbetaling til Landsbyggefonden og mindre renteindtægter. Der har været besparelser på vand, renovation, energi, renholdelse, almindelig vedligeholdelse og særlige aktiviteter (fester m.v.), afvikling af forbedringsarbejder samt større lejeindtægter fra lejetillæg, tilskud fra selskabet og ekstraordinære indtægter i forbindelse med tidligere afskrevne fordringer. Regnskabet er herefter afsluttet med et overskud på kr. Overskuddet anvendes til ekstraordinær afvikling på lån i egne midler på tidligere udførte forbedringsarbejder i afdelingen. Lars Toft spurgte, hvornår lejetillægget på 140 kr. til vinduesudskiftning bortfalder og Tormod Ousager oplyste, at dette hører under punkt 7 Fremlæggelse af budget og spørgsmålet vil blive besvaret under dette punkt. Lars Toft spurgte om regnskabets konto vedrørende tab ved lejeledighed og fraflytning og Tormod Ousager informerede om, at der ikke har været tab ved lejeledighed, men tab ved fraflytning f.eks. personer, der flytter uden at betale husleje eller for mislighold. Tommy Høj Jensen supplerede med at oplyse, at det også omfatter tab ved boudlæg i forbindelse med dødsboer. Tormod Ousager oplyste, der er er kommet nye regler, der betyder, at afdelingen selv skal dække tab ved fraflytning med 313 kr. pr. lejeenhed, resten skal dækkes af selskabets dispositionsfond. Gert Plambeck udbad sig specifikation vedrørende konto 114 og information om hvor i regnskabet, man kan se det nyindrettede vaskeris regnskab. Tormod Ousager oplyste hertil, at begge dele kan ses i det specificerede regnskab, hvor konto 114 er specificeret og vaskeriets indtægter og udgifter fremgår af henholdsvis konto 118 og 203. Herudover var der ikke yderligere spørgsmål til afdelingens regnskab for 2013 og afdelingsmødet tog dette til efterretning. 6

7 7) Fremlæggelse af budgetforslag 2015 Efter ønske fra afdelingsbestyrelsen fremlagde Tormod Ousager afdelingsbestyrelsens forslag til budget for 2015, hvor der budgetteres med en huslejestigning på 1,7 % pr. 1. januar Han beskrev processen omkring budgetlægningen, idet han oplyste, at afdelingsbestyrelsen foretager en markvandring sammen med ejendommens inspektør og ejendomsleder. På basis heraf udarbejder DAB et budgetforslag, der fremlægges til drøftelse og godkendelse i afdelingsbestyrelsen. Herefter skal budgetforslaget godkendes af afdelingsmødet og derefter af selskabets bestyrelse. Tormod Ousager gennemgik derefter de væsentligste poster i budgetforslaget og nævnte, at der påregnes øgede udgifter til ejendomsskat, vand, afvikling af lån til renovering af tage, isolering, nye kælderdøre og kældervinduer og der påregnes besparelser på renovation, forsikringer, energi, vedligehold og henlæggelser og større indtægter fra lejetillæg vedrørende moderniseringer. Med hensyn til spørgsmålet fra Lars Toft om lejetillægget på 140 kr., oplyste Tormod Ousager at tillægget falder bort for den enkelte lejer iht. lejeaftale. Den hermed manglende indtægt vil blive indarbejdet i det efterfølgende budget sammen med bortfald på afvikling af lånet. Budgetforslaget blev herefter enstemmigt vedtaget med applaus. 8) Behandling af indkomne forslag a. Selskabslokale Mona Bengtsson fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen. Per Strandsbjerg tilføjede, at DAB ved inspektør Kristian Mikkelsen har kontaktet kommunen for at få oplyst, hvilke krav der stilles for at kunne opnå godkendelse til at lokalet kan benyttes som selskabslokale og dette har resulteret i det foreslåede projekt med etablering af niveaufri flugtvej mod øst. Anette Marfelt stillede spørgsmålstegn ved, at der er brugt penge på opvaskemaskine m.v., når lokalet endnu ikke er godkendt. Mona Bengtsson svarede hertil, at man ikke har været vidende om, at formalia med hensyn til kommunal godkendelse ikke var på plads. Jan Kleberg bemærkede, at han synes, det er en god idé, at lokalet indrettes, så det kan godkendes som selskabslokale og spurgte om der foreligger en forhåndsgodkendelse fra kommunen, inden projektet igangsættes. Hertil oplyste Per Strandsbjerg, at projektet selvfølgelig ikke sættes i værk uden en forhåndsgodkendelse fra kommunen. Mathias Sørensen spurgte, hvor mange personer lokalet vil kunne opnå godkendelse til. Tommy Høj Jensen oplyste, at der, når projektet er gennemført, forventes tilladelse til 24 personer i lokalet. 7

8 Jane Ranch spurgte, hvad det vil komme til at koste at leje selskabslokalet. Mona Bengtsson kunne oplyse, at prisen forventes at blive 300 kr. pr. døgn som skal dække udgiften til drift af lokalet el m.v. Gert Plambeck spurgte, om der indtil nu har været negativ lejeindtægt, hvortil Per Strandsbjerg svarede, at det har der ikke, idet de lejemål, der hidtil har benyttet lokalet, har bekostet udgiften til vaskemaskine m.v. og oplyste endvidere, at hvis projektet gennemføres og lokalet godkendes til selskabslokale, vil indtægter og udgifter komme til at fremgå af afdelingens regnskab. Jan Kleberg spurgte om de 2 søjler ville blive fjernet og erstattet af bjælke el.lign. Mona Bengtsson oplyste, at det bliver de ikke i forbindelse med dette projekt. Per Strandsbjerg sagde, at afdelingsbestyrelsen gerne vil undersøge hvad udgiften vil være til fjernelse af de 2 søjler. Gert Plambeck spurgte, om man hos kommunen har undersøgt eventuelle krav til minimumshøjde i lokalet. Tommy Høj Jensen kunne hertil oplyse, at inspektøren fra DAB havde gjort kommunen bekendt med lokalets dimensioner. Lars Toft synes, det er fint, hvis lokalet kan godkendes til selskabslokale, men spurgte om de omkringboende lejere var blevet spurgt med hensyn til eventuelle gener. Per Strandsbjerg svarede, at der er udarbejdet regler for leje og brug af lokalet, således at der tages hensyn til de øvrige beboere. Inden forslaget gik til afstemning, præciserede dirigenten, at projektet kun vil blive gennemført, hvis der foreligger forhåndsgodkendelse fra kommunen. For stemte 16, imod stemte 14. Gert Plambeck foreslog, at forslaget skal til urafstemning. For stemte 16/18, imod stemte 14. Forslag 8 a vedrørende selskabslokale skal dermed til urafstemning blandt afdelingens beboere. Dirigenten oplyste, at urafstemningen vil blive gennemført af stemmeudvalget. b. Kælderrum Gert Plambeck begrundede sit forslag med, at den beslutning vedrørende betaling for kælderrum, der blev truffet på afdelingsmødet sidste år er uretfærdig. Han mener, at enten skal alle betale eller også skal ingen betale for ekstra kælderrum. Jan Kleberg erklærede sig enig i ovennævnte. Mathias Sørensen mente, at alle skal betale for det de har. Lars Toft oplyste, at han har haft 2 kælderrum i 40 år og syntes sidste års beslutning om, at nye lejere fremadrettet skal betale for ekstra kælderrum er rigtig. 8

9 Dirigenten oplyste, at det er uklart om der tale om en hævdvundet ret, men hvis forslaget om at alle skal betale for kælderrum vedtages, har man mulighed for at prøve sin sag i beboerklagenævnet. Lotte Egede-Schrøder anførte, at de lejere, der lige er flyttet ind ikke betaler for ekstra kælderrum. Tommy Høj Jensen oplyste, at de bliver opkrævet, hvis de har mere end et kælderrum. Lars Toft spurgte, hvem der betaler for fælles tørre- og vaskerum. Per Strandsbjerg oplyste hertil, at husene er individuelle, men der opkræves ikke for fælles faciliteter. Jan Kleberg sagde, at han godt kan lide at betale for det man bruger, men synes ikke om selv at betale, når andre ikke gør. Tommy Høj Jensen oplyste, at man af de oprindelige tegninger kan se, at det er fællesrum, der er inddraget til kælderrum. Mathias Sørensen sagde, at hvis der foreligger en plantegning, må det i sidste ende betyde, at alle skal have ens kælderrum. Gert Plambeck sagde, at der skal være mulighed for, at alle kan få 2 kælderrum, men man skal ikke betale for det ekstra rum. Hertil anførte Jan Kleberg, at Gert Plambeck nu gav udtryk for det modsatte af det han selv har stillet som forslag. Dette bekræftede Gert Plambeck og dirigenten spurgte herefter, om nogen ønskede det oprindeligt stillede forslag til afstemning, hvilket Jan Kleberg bekræftede. Tormod Ousager konkluderede, at der nu var stillet 2 forslag, idet Gert Plambeck havde trukket sit oprindelige forslag og i stedet stillet et ændringsforslag og Jan Kleberg ønskede det oprindelige forslag fastholdt. På anmodning fra dirigenten afleverede Gert Plambeck sit ændringsforslag i skriftlig form. Der forelå nu følgende 2 forslag: Forslag 8 b, tidligere v/ Gert Plambeck, men fastholdt v/ Jan Kleberg: Forslag om at alle uanset indflytningsdato - skal betale for evt. ekstra kælderrum. og ændringsforslag stillet af Gert Plambeck: Ingen skal betale for ekstra kælderrum. Alle beholder kælderrum, som boligerne havde pr. 1. september Dirigenten vurderede, at ændringsforslaget var det mest vidtgående, hvorfor der skulle stemmes herom først: For stemte 18, imod stemte 5 og ændringsforslaget var dermed vedtaget, således, at ingen skal betale for ekstra kælderrum. 9

10 Dermed bortfaldt det oprindelige forslag. 9) Valg til afdelingsbestyrelsen Per Strandsbjerg fortalte om arbejdet i afdelingsbestyrelsen og oplyste, at afdelingsbestyrelsen holder et kort møde en gang om måneden og et længere møde hvert kvartal. Rune Haaning Thøgersen, der var blevet indsuppleret på grund af, at Susanne Christiansen var fraflyttet, havde ikke tilkendegivet ønske om at genopstille. Henrik Blume, Virum Stationsvej tv stillede op som eneste kandidat og blev med applaus valgt som medlem af afdelingsbestyrelsen for 2 år. 10) Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen Per Strandsbjerg oplyste, at suppleanter deltager i afdelingsbestyrelsesmøderne, de ikke har mødepligt og ej heller stemmeret. Der meldte sig to kandidater Mette Thomsen, Virum Stationsvej tv. (efter skriftlig tilkendegivelse) og Pia Hald Sørensen, Virum Stationsvej 113 st. tv. Pia meddelte, at hun ønskede at være 2. suppleant. Dirigenten konstaterede, at dermed var Mette Thomsen valgt som 1. suppleant og Pia Hald Sørensen som 2. suppleant begge for 1-årig periode. 11) Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer a. Beslutning om valgmetode Afdelingsmødet ønskede ikke at ændre på den tidligere beslutning om, at afdelingsbestyrelsen selv udpeger afdelingens 2 repræsentantskabsmedlemmer. b. Eventuelt valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer Som følge af beslutning under pkt. 11 a. udgik dette punkt. 12) Eventuelt Jørgen Jensen spurgte om den trampolin, der er opstillet på fællesarealet den generer ham ikke, men han mener, den er farlig og ville derfor gerne vide, hvem der har ansvaret, hvis der sker noget. Per Strandsbjerg oplyste, at en kreds af beboere havde spurgt om de måtte sætte trampolinen op og han havde derfor drøftet sagen med Tommy Høj Jensen. Løsningen var blevet, at talsmanden for trampolin-gruppen skriftligt har fået oplyst, at afdelingen ikke har ansvaret for trampolinen og at brugerne af trampolinen selv bærer ansvaret i tilfælde af skader og også hvis udefrakommende personer benytter trampolinen. Anette Marfelt spurgte, om der kan opsættes skilte med Nabohjælp op ved adgangsvejene til ejendommen. Tommy Høj Jensen oplyste hertil, at man som beboere kan danne en nabogruppe og rette henvendelse via hjemmesiden 10

11 Nabohjælp fungerer som en slags meldesystem SMS/Facebook-ting. Jan Kleberg gjorde opmærksom på, at det sten- og byggeaffald, der allerede lå i hans have ved indflytningen, ikke som lovet er blevet fjernet. Tommy Høj Jensen lovede at tage fat i det firma, der har fået opgaven. Mona Bengtsson oplyste, at man som udgangspunkt overtager sin have, som den er ved indflytning, men hvis det var blevet lovet, at byggeaffaldet blev fjernet, så skal det gøres. Hun oplyste yderligere, at bestyrelsen overvejer, hvordan de præcise regler for haver skal være. Gert Plambeck fremførte ros til afdelingsbestyrelsen, der havde fået ham til at fælde sit træ, men kunne ikke forstå, hvorfor andres træer så ikke er blevet fældet, bl.a. et elmetræ. Per Strandsbjerg kunne godt tænke sig, hvis nogle beboere vil danne et trivselsudvalg. Herefter var der ikke flere, der ønskede ordet og dirigenten konstaterede dagsordenen for udtømt og gav ordet til formanden. Per Strandsbjerg takkede herefter Rune og Nadia for deres tid i afdelingsbestyrelsen, bød velkommen til nye beboere og takkede afdelingsmødet for fremmødet og dirigenten for god mødeledelse. Mødet sluttede kl september 2014 Birthe Gram Referent Tormod Ousager Dirigent 11

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00 Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 64 husstande var repræsenteret inkl. afdelingsbestyrelsen v/ formand Claus Dahl,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 3. september 2014 Referat Der er repræsenteret 27 hustande på beboermødet. 54 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen foreslog Steen Hingebjerg, som dirigent og han blev valgt uden modkandidater.

Afdelingsbestyrelsen foreslog Steen Hingebjerg, som dirigent og han blev valgt uden modkandidater. Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr. 204-14-699 Initialer BKo Referat af ordinært afdelingsmøde, kl. 19.00 i Grantoftecentrets sal. Telefon: 21 16 89

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Til: A/B Hellebæks andelshavere samt administrator (Hupfeld & Hove att. Advokat Morten Hove). Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Referent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 3. juni 2014 Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Afd. 3204-1 Marielyst Nordahl Griegs Vej 98 2860 Søborg TLF. 39 56 41 09 Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere