Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder"

Transkript

1 Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

2

3 I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet indsats i projekt Nydanske kvinder i arbejde. Målgruppen for projektet var indvandrerkvinder, hvis vej ind på arbejdsmarkedet var brolagt med forhindringer såsom manglende kompetencer såvel fagligt som sprogligt ligesom flere havde helbredsmæssige klager. Fælles for alle var ligeledes, at de havde været i kontanthjælpssystemet flere år og havde været ude i indtil flere aktiveringsforløb, uden at det havde fået dem ind på arbejdsmarkedet. Projektet var sammensat således, at deltagerne igennem et 1 år langt forløb skulle gennemgå 6 ugers undervisning, 20 ugers praktik med netværksmøder og afslutte med 26 ugers efterværn. En kombination af indsatser, hvor projektet både ville arbejde med deltagerens motivation og de faglige og sproglige kompetencer. Det succeskriterium, projektet har arbejdet ud fra var, at 50 % af deltagerne skulle opnå en afklaring af deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det mål blev til fulde opnået, da projektet blev afsluttet med, at 59 % af deltagerne enten kom i arbejde, uddannelse eller havde afmeldt kontanthjælp. Denne folder har til hensigt at samle op på de erfaringer, der blev gjort i projektet. Set i bakspejlet mener vi at have identificeret 7 gode metoder i den beskæftigelsesrettede indsats overfor denne målgruppe. Metoderne er: En håndholdt indsats Undervisning i danske samfunds- og arbejdsmarkedsforhold samt jobsøgning Virksomhedsrettet opkvalificering med jobperspektiv Sproglig opkvalificering ude på arbejdspladsen Jobkonsulenten som hotline Mentor/sidemandsoplæring Etablering af netværk 3

4 1 En håndholdt indsats Begrænset erfaring med arbejdsmarked medfører behov for en håndholdt indsats, hvor der er individuelt fokus, tæt opfølgning og entydig vejledning. Individuel vejledning og samtale, der tager afsæt i den enkelte deltagers udgangspunkt kompetencemæssigt og familiemæssigt, er en vigtig del af den vellykkede indsats. I projekt Nydanske kvinder i arbejde, hvor forløbet strækker sig over et år, har det været muligt at få en langvarig og tæt kontakt mellem den enkelte deltager og koordinator. Det har sikret, at der bliver opbygget den fornødne tillid, respekt og forståelse, der med tiden har betydet en udvikling i den enkelte kvindes ressourcer med henblik på at komme ud på arbejdsmarkedet. Det tætte samarbejde mellem den enkelte kvinde og koordinator har desuden sikret en helhedsorienteret indsats, hvor flere ting er iværksat med henblik på afklaring af ressourcer og fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Herunder indgår trepartssamtaler med egen læge, iværksættelse af individuel opkvalificering, samarbejde om løsning for at få arbejdsopgaver i hjemmet til at spille sammen med det at være på arbejdsmarkedet. 4

5 2 Undervisning i danske samfunds- og arbejdsmarkedsforhold samt jobsøgning Manglende viden om arbejdsmarkedsforhold, det danske samfund og hvilke kompetencer der kræves for at kunne bestride forskellige jobtyper er ofte kendetegnende for den målgruppe, som projekt Nydanske kvinder i arbejde har haft som deltagere. Det medfører generelt manglende motivation for at komme i arbejde, da arbejde og de forventninger der er på en arbejdsplads, er ukendt land. Her virker en kombination af undervisning, virksomhedsbesøg og dialog godt i forhold til at få sat ord på fordomme, forventninger, rettigheder og pligter. I projekt Nydanske kvinder i arbejde er det denne del af projektet mange af deltagerne efterfølgende har givet udtryk for, virkede godt for dem. 5

6 3Virksomhedsrettet opkvalificering med jobperspektiv Når der etableres en praktik ude på en privat eller offentlig virksomhed, er det vigtigt, at jobperspektivet er klart. For medarbejderen er det meget motiverende at vide, at lærer man at løse arbejdsopgaverne tilfredsstillende, er et lønnet arbejde indenfor rækkevidde. I projekt Nydanske kvinder i arbejde var opgaven at søge den korteste vej til arbejdsmarkedet for hver enkelt af deltagerne. Det er i praksis gjort ved at etablere praktikker for en kortere periode og med tæt opfølgning på virksomheden. Typisk blev praktikken etableret for 4 uger ad gangen med opfølgning ca. hver 14.dag i opstartsperioden. Herefter med længere interval. På opfølgningsmøderne var der fokus på, hvilke opgaver medarbejderen skulle løse, evt. hvilke tiltag der skulle til af eksempelvis sprogundervisning, for at medarbejderen blev i stand til at bestride jobbet. Med denne tilgang bevarer man fokus hos såvel medarbejder som virksomhed på målet om lønnet arbejde. Efter en vellykket praktikperiode evt. med forlængelser, har vi i flere tilfælde oplevet, at deltageren har fået tilbudt ansættelser som afløser. Andre gange har vi set praktikanten gradvist gå fra offentlig forsørgelse til lønnet arbejde, ved med tiden at få flere og flere lønarbejdstimer suppleret med kontanthjælp, til de til sidst var fuldt ud selvforsørgede. 6

7 4Sproglig opkvalificering ude på arbejdspladsen Det er ofte kendetegnende for den målgruppe af kvinder, som projektet har arbejdet med, at danskkundskaberne er ringe. Nogle har derfor haft svært ved at udføre de arbejdsopgaver, de er blevet sat til, da de ikke har forstået de instrukser, der blev givet. Det har betydet, at arbejdstempoet bliver langsommere, og virksomheden efterlades med et indtryk af, at medarbejderen er sløv og uden initiativ. Det er vores erfaring, at problemet kan afhjælpes med individuelt tilpasset sprogundervisning ude på arbejdspladsen. Undervisningen kan bl.a. omfatte introduktion i alarmsystemer, gennemgang af rengøringsvogn, gennemgang af arbejdsopgaver mv. Sprogundervisning på denne måde, er en metode, der har øget arbejdstempoet og engagementet hos praktikanten. Denne praksisnære og individuelt tilrettelagte undervisningsform har derfor en rigtig god effekt og virker, da det bliver meget konkret for medarbejderen, hvad arbejdsopgaverne går ud på og hvad der forventes af dem. 7

8 5Jobkonsulenten som hotline I et praktikforløb kan der opstå akutte problemer ude på virksomheden. Det kan være, at medarbejderen har været fraværende i nogle dage, at arbejdsopgaver ikke udføres tilfredsstillende eller, at medarbejderen gang på gang går i alarmen. I disse tilfælde er det vigtigt, at både virksomhed og medarbejder kan trække på jobkonsulenten/projektkoordinator, der inden for kort tid har kunnet stille op ude på virksomheden. Går der for lang tid fra problemer opstår, til at der ydes hjælp til medarbejder og virksomhed, er der risiko for, dels at virksomheden mister interessen for at fortsætte samarbejdet, og dels at medarbejderen mister motivationen for at fortsætte sin opkvalificering. 8

9 6Mentor/sidemandsoplæring For mange er det overvældende at skulle ud på en arbejdsplads, løse arbejdsopgaver og indgå i et team af kolleger. Især hvis man aldrig før har været ude på en almindelig arbejdsplads, og derfor ikke kender til de uskrevne regler, der er på en arbejdsplads, og de arbejdsopgaver der skal løses. Her fungerer det godt med en fast kontaktperson/mentor ude på virksomheden. En der kan instruere i arbejdsopgaver, men som også kan introducere den nye medarbejder for kollegerne på virksomheden og bidrage til en social integration på arbejdspladsen. At være en del af en arbejdsplads og have god kontakt til og samvær med kolleger, bidrager positivt til at motivere og fastholde praktikanten på arbejdsmarkedet. 9

10 7Etablering af netværk Når man skal bryde med flere års forsørgelse på kontanthjælp, og overgå fra et liv derhjemme til at indgå aktivt på arbejdsmarkedet, opstår der mange spørgsmål. Der skal findes nye måder at få arbejdsliv og arbejdsopgaver i hjemmet til at forenes. Dette er en stor omvæltning af et velkendt liv, og ændringerne kan på forhånd se så store ud, at motivationen helt mangler. Derfor kan der være behov for at bearbejde de nye krav med andre i samme situation. I projekt Nydanske kvinder i arbejde er denne udfordring grebet an med etableringen af et netværk af kvinder, der alle har været i samme situation. Det har fungeret rigtig godt. Blandt andet har vi kunnet observere, at når det lykkedes for en projektdeltager at få ordinært arbejde, har det haft en meget positiv indflydelse på motivationen hos resten af netværkets deltagere. Hver gang en kom i job, blev håbet om selv at kunne opnå succes på arbejdsmarkedet større blandt de andre deltagere. Dernæst kunne de i praksis se, at arbejdsliv og familieliv godt kan forenes. Netværket blev også brugt til at vende spørgsmål fra det praktiske arbejdsliv, og som der indimellem var behov for at få sparring på. Det kunne være; hvordan spørger man om ferie, hvornår er man syg, hvad gør man, hvis man er syg eller hvad gør man, når man er færdig med sit arbejde, men først skal gå om en ½ time. I forhold til sådanne spørgsmål fungerer det rigtig godt, at netværket bruger hinanden og sammen drøfter løsninger. 10

11

12 Center for Beskæftigelse og Revalidering Ydervangen 1, 8920 Randers NV Tlf , Fax

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Metodekatalog. Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

Metodekatalog. Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder Mette Boel og Mette Fenger Metodekatalog Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Gribskovmodellen. Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats. Oktober 2007

Gribskovmodellen. Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats. Oktober 2007 Gribskovmodellen Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats Oktober 2007 Forord Integrationsservice præsenterer i det metodehæfte, som du har i hånden, Gribskovmodellen eller Projekt 44 point

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor?

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Eksempelsamling Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PROJEKT MATCH... 5 HOTELLET PÅ VESTERBRO I KØBENHAVN... 8 PROJEKT JOBINDSLUSNING... 12 DEN NYE MEDARBEJDER... 16

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere