Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR d e f orb u n d.d k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k"

Transkript

1 Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR

2 Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION Introduktion og formål Struktur Gyldighed Beføjelser Redaktion Ansvarsfraskrivelse Reserveret... 4 I HESTE Etik og velfærd Doping og medicinering Hestens/ponyens ydeevne Forsikring Transport og opstaldning Formalia Vaccination og konkurrencehesteregistrering Ponyer og ponymåling Opklasning og nedklasning Udstyr Reserveret II RYTTEREN Etik og værdier Doping, rusmidler og medicinering Hvem kan deltage i distancestævner Rytterlicens Alder og vægt Beklædning og udstyr Reserveret III OFFICIALS Officialtyper Autorisation Funktionsområder Skattefri godtgørelse til officials Reserveret IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER Generelt Kvalifikationskrav Kategoriseringer Side 2 af 32

3 543. Udelukkelseskriterier Reserveret V KLASSER OG FORDRINGER Klasser og fordringer Reserveret VI STÆVNEAFVIKLING Stævnetyper Danske stævnetyper Før stævnet Terminer Propositioner Tilmeldinger Tidsplan, starttider, startlister Aflysning og ændring Afvikling Præmiering VII RESULTATER Resultatregistrering Resultattilførsel og nulstilling Point Rangliste Annullering af resultater og point Reserveret VIII AFVIGELSER, PROTESTER & SANKTIONER Reserveret IX MESTERSKABER, TURNERINGER OG CHAMPIONATER Mesterskaber Danmarksmesterskaber og DRF-Mesterskaber Distriktsmesterskab i distanceridning Turneringer Championater Reserveret Side 3 af 32

4 0 INTRODUKTION 501. INTRODUKTION OG FORMÅL Mål og generelle principper for distance Et distanceridt er en konkurrence, der har til formål at afprøve ekvipagens udholdenhed og samarbejdet mellem hest og rytter ved ridning over længere strækninger. Der konkurreres efter devisen At fuldføre er at vinde STRUKTUR Dette disciplinreglement indeholder Dansk Ride Forbunds detaljerede bestemmelser for afvikling og bedømmelse af distancekonkurrencer, men skal læses som tillæg til Fælles Bestemmelser GYLDIGHED Distancereglementet træder i kraft 1. januar alle tidligere distancereglementer er ugyldige efter denne dato BEFØJELSER 505. REDAKTION 506. ANSVARSFRASKRIVELSE RESERVERET Side 4 af 32

5 I HESTE 510. ETIK OG VELFÆRD Se også Fælles Bestemmelser Alder Hesten/ponyen skal være fyldt 4 år, for at deltage i distancestævner. 4-års heste må kun gå LC-klasser og tidligst fra 1. maj. 5-års heste må deltage i L-klasser, samt MA på max. 90 km med hastighed <16 km/t. 6-års heste må deltage op til og med MA og SB. 7-års heste og ældre må deltage i alle klasser Hestekontrol Formål og konsekvenser I distanceridning skal hestens velbefindende løbende kontrolleres. I forbindelse med hestekontrol undersøges hesten af en dyrlægeuddannet official. Såfremt hesten under eller efter konkurrencen konstateres skadet, kan official ikke uanset skadens karakter gøres ansvarlig eller erstatningspligtig. Alle kontroller, såvel den indledende som kontrollerne undervejs på ruten og den afsluttende kontrol, har samme formål og mulige konsekvenser. Formålet er overalt at sikre mod tilløb til misbrug af, eller skader på de deltagende heste, samt sikre disse mod overanstrengelse og lidelser. Konsekvenserne er primært, at heste, der ikke kan godkendes ved kontrollerne, straks skal udgå af ridtet, og, såfremt kontrollen sker undervejs på ruten, skal køres tilbage til stalden. En rytter, der uden tilladelse fra stævnets dommere eller dyrlæger, under stævnet, rider på en hest, der er kasseret/elimineret ved en hestekontrol eller på anden måde nægter at efterkomme anvisninger skal idømmes bøde eller karantæne. Uanset hestekontrollerne har rytteren det fulde ansvar for, at hesten er sund og rask ved ankomsten til stævnet, og at den er vaccineret i overensstemmelse med de gældende regler herfor. Side 5 af 32

6 Det er ligeledes rytterens fulde ansvar, at ride hesten forsvarligt på ruten under hensyntagen til dens kondition, og selv på eget initiativ udtage den af ridtet, hvis den undervejs viser tegn til skader, sygdom eller overanstrengelse. Såfremt en rytter opgiver, skal hesten fremstilles for en dyrlæge snarest efter, og under alle omstændigheder inden den forlader stævnet. Der må intet steds på ruten være mere end 40 km mellem to hestekontroller, indledende og afsluttende hestekontrol medregnet. I alle kontroller præsenteres hesten kun iført trense og evt. dækken, som let kan fjernes ved undersøgelsen. Hesten skal kunne præsenteres i dyrlægekontrollen. Hvis den er farlig og/eller ude af kontrol bliver ekvipages diskvalificeret. Hestekontrollens indhold Ved enhver hestekontrol skal hesten som min. undersøges således: Hjerterytmen må ikke overstige 60 slag/min. (eller mindre, hvis dette er fastsat i propositionerne). Åndedrættet må ikke være anstrengt eller unormalt. Bevægelsesmønstret skal være normalt ved mønstring på en m lang bane, hvor det er muligt at observere hestens bevægelsesmønster. Temperaturen må ikke være unormal høj, omstændighederne taget i betragtning. Ømhed, skrammer og sår skal vurderes ud fra et skøn over, hvor vidt fortsat ridning vil indebære en væsentlig risiko for forværring af tilstanden eller lidelser for hesten. Hove og evt. sko skal være i god stand. Især heste, der går uden sko, må ikke fremvise skader på hovene. Heste kan godt fremstilles til hestekontrollen uden en eller flere sko, idet bedømmelsen er dette uvedkommende. Almentilstanden bedømmes, og hesten må ikke lide af tegn på voldsom træthed, hedeslag, kolik, nyreslag, alvorlig dehydrering eller forstadier til de nævnte lidelser. Side 6 af 32

7 Indledende hestekontrol - Dyrlægekort Inden ridtets start og ved ridt i klasse MA og højere normalt dagen før skal alle startanmeldte heste gennemgå en indledende kontrol. Her skal for hver hest udfyldes et dyrlægekort, hvoraf alle observationer skal fremgå. Heste, der ved indledende hestekontrol fremvises i dårlig foderstand og/eller bærer præg af utilfredsstillende røgt og pleje, skal nægtes start. I klasse MA og højere skal samtlige dyrlæger i fællesskab vurdere hestens bevægelsesmønster ved den indledende hestekontrol, og beslutte, hvorvidt hesten tillades start. Denne beslutning træffes ved simpelt flertal. Hestekontroller undervejs Ved alle kontrol- og hvileposter noteres ekvipagens ankomsttid. Inden 20 minutter efter den noterede ankomsttid skal rytteren melde sin hest klar til kontrol. Det står rytteren frit for, hvornår han - indenfor 20 minutter - vil melde sin hest klar, men hvis hesten klarmeldes inden 20 minutter og pulsmålingen ikke godkendes, kan hesten kun genfremstilles én gang til. En hest, der ikke fremstilles til kontrol indenfor 20 minutter efter ankomsten til kontrolposten, eller som ikke godkendes ved kontrollen, udgår af ridtet og må ikke rides videre. Hvis en hest pga. travlhed på kontrolposten ikke kan komme til kontrol straks den meldes klar, kan dette medføre, at den fremstilles senere end 20 minutter efter ankomsten. Dette får ingen betydning for bedømmelsen, forudsat at hesten er meldt klar inden de 20 min. Hestekontrol kort før mål I alle ridt på fritid skal foretages en hestekontrol ca. 5 til 25 km før mål. (denne ændring vil betyde at en LB/LA skal have 1 mellemliggende VETgate) Hensigten med denne kontrol er at tilstræbe, at alle ekvipager, der når over målstregen, vil kunne godkendes ved den afsluttende hestekontrol. Side 7 af 32

8 I forbindelse med kontrollen kort før mål skal i klasse MA og højere udføres Ridgeways test. Afsluttende hestekontrol Efter passage af mållinjen foretages inden 20 min. afsluttende hestekontrol på samme måde som hestekontrollerne undervejs. Det står rytteren frit for, hvornår han/hun - indenfor de 20 min. - vil melde sin hest klar. Hesten kan kun fremstilles til afsluttende hestekontrol én gang. Hvis den ikke godkendes ved denne fremstilling, er ridtet ikke gennemført. Opstaldning og efterkontrol før transport Udgåede heste i alle klasser skal godkendes til hjemtransport. Efter deltagelse i S-klasser skal hesten opstaldes indenfor max. 10 km køreafstand fra målområdet, og videre transport må tidligst ske den efterfølgende dag efter kl Stævnedyrlægen kan bestemme, at enkelte eller alle heste skal fremstilles til efterkontrol dagen efter ridtet, inden de transporteres videre. Stævnedyrlægen kan tillade, at en eller flere heste videretransporteres tidligere end ovenfor angivet. Tilladelsen kan tidligst gives 2 timer efter afsluttende kontrol. Stævnedyrlægen kan forlange, at heste, der ikke skønnes egnede til transport, skal forblive på stedet i længere tid end ovenfor angivet. Stævnedyrlægen kan forlange, at en hest, der har behov herfor, skal transporteres til et dyrehospital til efterbehandling. Stævnedyrlægen kan tillade nøje defineret medicinsk behandling af en hest, der har afsluttet ridtet - herunder har gennemgået afsluttende hestekontrol og evt. kontrol med henblik på vurdering til bedste kondition. Dyrlægens tilladelse skal gives skriftligt og indeholde definition af doser og præparater. Overtrædelse af bestemmelserne i dette punkt. kan medføre, at ridtet ikke godkendes som gennemført. Hestekontrollens indhold Ved enhver hestekontrol skal hesten som min. undersøges således: Hjerterytmen må ikke overstige 60 slag/min. (eller mindre, hvis dette er fastsat i propositionerne). Åndedrættet må ikke være anstrengt eller unormalt. Side 8 af 32

9 Bevægelsesmønstret skal være normalt ved mønstring. Temperaturen må ikke være unormal høj, omstændighederne taget i betragtning. Ømhed, skrammer og sår skal vurderes ud fra et skøn over, hvor vidt fortsat ridning vil indebære en væsentlig risiko for forværring af tilstanden eller lidelser for hesten. Hove og evt. sko skal være i god stand. Især heste, der går uden sko, må ikke fremvise skader på hovene. Heste kan godt fremstilles til hestekontrollen uden en eller flere sko, idet bedømmelsen er dette uvedkommende. Almentilstanden bedømmes, og hesten må ikke lide af tegn på voldsom træthed, hedeslag, kolik, nyreslag, alvorlig dehydrering eller forstadier til de nævnte lidelser. Ridgeways Test Ridgeways Test kan benyttes ved alle hestekontroller, og skal benyttes ved kontrollen kort før mål i klasse MA og højere, samt ved afsluttende hestekontrol, hvis der skal ske bedømmelse af bedste kondition. Testen er vejledende, og resultatet sammenholdes med øvrige observationer. Denne prøve registrerer hestens evne til hurtigt at bringe hjerterytmen tilbage til udgangspunktet efter en kortvarig anstrengelse. Testen udføres således: Udgangspunktet er en hest, hvis puls er nået under den fastsatte grænse (normalt 60 slag/min.). Hestens puls registreres. Tidtagningen startes, og hesten sendes samtidig ud på en mønstring i frisk trav på to gange m (frem og tilbage). Præcis et minut efter hesten begyndte travmønstringen, måles pulsen igen. Den sidst målte puls bør være mindre eller lig den først registrerede. Hvis pulsen ikke når tilbage til udgangspunktet, kan dette være udtryk for, at hesten er ved at udvikle skader, der endnu ikke er synlige, idet f.eks. smerte eller begyndende muskelskader påvirker pulsens evne til at falde til ro. Mange skader kan ad denne vej opdages, før de vil kunne iagttages direkte. Testen er vejledende, og vurderingen af dens resultat og dettes konsekvenser for ekvipagens tilladelse til at fortsætte ridtet er suverænt afhængig af den pågældende dyrlæges skøn, idet en stigning på få slag/min. i visse tilfælde muligvis vil kunne henføres til en ophidselse hos hesten. Side 9 af 32

10 Væsentlige stigninger bør dog altid medføre reeksamination. I tvivlstilfælde kan testen forlanges gentaget, inden rytteren skal forlade hestekontrollen. Den målte pulsrytme, og i øvrigt alle relevante observationer, skal påføres hestens dyrlægekort, og ved alle kontroller skal den aktuelle tilstand sammenlignes med eventuelle bemærkninger fra tidligere kontroller, indført på kortet. Såfremt pulsrytmen overstiger de fastsatte grænser, eller fortsat deltagelse kan forventes at medføre lidelser og/eller risiko for hesten, skal denne ubetinget udtages af konkurrencen. Dette gælder også i den afsluttende kontrol. Stævnets dommere og/eller dyrlæger kan når som helst udtage en eller flere heste til ekstra undersøgelse, hvis dette findes påkrævet. Alle hestekontroller skal udføres under ledelse og ansvar af en dyrlæge DOPING OG MEDICINERING 512. HESTENS/PONYENS YDEEVNE Ved distancestævner må heste og ponyer efter ankomst til stævnepladsen kun rides af rytteren selv. De må dog skridtes af hestepasser Hestens antal starter pr. dag En hest må starte 1 klasse pr. stævne FORSIKRING 514. TRANSPORT OG OPSTALDNING 515. FORMALIA VACCINATION OG KONKURRENCEHESTEREGISTRERING Side 10 af 32

11 516. PONYER OG PONYMÅLING Der skelnes ikke mellem heste og ponyer i distance. Ponyer regnes således for det samme som en hest, og benævnes uanset højde som hesten i distancereglementet OPKLASNING OG NEDKLASNING Benyttes ikke i distance UDSTYR Reklamer, logo, sponsorater og flag Se også Fælles Bestemmelser. På hestens/ponyens sadelunderlag må der bæres logo max. 200 cm 2 pr. side. Det er tilladt at benytte begge sider Udstyr placeret på hestens hoved og hals Trense/hovedtøj: Obligatorisk, fri optømning. Dog er kun nedenstående typer hackamore tilladt ved bidløs optømning. Detailvariationer er tilladt. Tøjler: Tøjlen skal være fastgjort i biddet og må ikke have en længde der gør den anvendelig som pisk. Bid: Alle bid er tilladt. Næsebånd: Alle næsebånd tilladt. Det er også tilladt at ride uden næsebånd. Trensetilbehør; Blinkers, trykfordelende pads til trenser og hjælpetøjler (lammeskind, gele etc.), bidskiver, pandebånd: Alle former for trensetilbehør er tilladt. Hjælpetøjler; Martingal, glidetøjler, etc.: Ringmartingal tilladt, alle andre former for hjælpetøjler er forbudt. Insekt- og solbeskyttelse; Fluehætte, hut, fluestrimler, mulenet etc.: Alle former for insekt- og solbeskyttelse er tilladt. Side 11 af 32

12 Udstyr placeret på hestens ryg og bryst Dækken: Tilladt. Sadel: Obligatorisk, ingen begrænsninger. Fortøj: Tilladt. Underlag og trykfordelende pads: Tilladt, ingen begrænsninger. Stigremme: Skal være fastgjort i sikkerhedslås på sadlen, alternativt skal der anvendes sikkerhedsstigbøjler. Stigbøjler: Hvis rytterens fodtøj ikke har en skarpt markeret hæl, skal sikkerhedsbøjler anvendes. Halerem: Tilladt. Trykfordelende pads: Tilladt, ingen begrænsninger Udstyr placeret på hestens ben Benbeskyttelse; gamacher, bandager, klokker: Tilladt, ingen begrænsninger. Sko: Eventuelle sko skal være ubeskadigede og ligge godt fast. Hvis hesten taber en sko, skal denne hurtigst muligt lægges på igen eller erstattes af en anden. Heste, der var skoet ved indledende hestekontrol må gerne krydse mållinien uden en eller flere sko. Boots/gummihestesko: Boots er tilladt alene eller som supplement. Hesten kan fremstilles i dyrlægekontrollen med easy-boots. Heste, der var skoet ved indledende hestekontrol må gerne krydse mållinien uden en eller flere sko RESERVERET Side 12 af 32

13 II RYTTEREN 520. ETIK OG VÆRDIER 521. DOPING, RUSMIDLER OG MEDICINERING 522. HVEM KAN DELTAGE I DISTANCESTÆVNER Se også Fælles Bestemmelser Handicapryttere Handicappede ryttere kan uden dispensation starte ved C- og D-stævner mod forevisning af testkort udfærdiget af autoriseret klassifikatør, hvoraf det fremgår hvilken grad rytteren er testet til samt hvilke hjælpemidler, der må benyttes. Ved anmeldelse til stævne vedlægges kopi af testkort. Handicappede ryttere, der ønsker at starte ved A- eller B-stævner skal søge om dispensation hertil hos Dansk Ride Forbunds distanceudvalg. Ved ansøgning om dispensation skal vedlægges kopi af testkort udfærdiget af autoriseret klassifikatør. En evt. dispensation træder først i kraft ved modtagelse af skriftlig bekræftelse. Ved anmeldelse til stævne vedlægges anmeldelsesblanketten kopi af testkort samt dispensationen. Under stævnet er rytteren selv ansvarlig for, at dommeren inden den pågældende klasses start er orienteret om, at fornøden dispensation er givet RYTTERLICENS 524. ALDER OG VÆGT Se også Fælles Bestemmelser Alder Ryttere må starte i klasserne LC, LB og LA fra det år, hvori de fylder 10 år øvrige klasser fra det år, hvori de fylder 14 år. Side 13 af 32

14 Såfremt ridtet afvikles helt eller delvis på offentlig vej, gælder dog færdselslovens bestemmelser, såfremt disse foreskriver højere alder end ovenfor anført. Rytterne under 10 år kan få lov at starte i følgeskab med ansvarlig ekvipage, der også deltager i distanceridtet BEKLÆDNING OG UDSTYR Sikkerhedsudstyr Ridehjelm: Obligatorisk. Skal leve op til kravene i Fælles Bestemmelser. Sikkerhedsvest: Tilladt. Skal leve op til kravene i Fælles Bestemmelser Reklamer, logo, sponsorater og flag Se også Fælles Bestemmelser. Rytteren må bære logoer -dog skal følgende placerings- og størrelseskrav for logoerne overholdes: Logo må max. fylde 200 cm 2 på ærmet af jakke eller anden tilsvarende beklædning på overkroppen samt på ridebukser Beklædningsgenstande på rytterens overdel Det er valgfrit, hvilken påklædning der anvendes - dog skal der bæres skjorte eller shirt/poloshirt med ærmer og krave. Rygnummer: Obligatorisk. Der skal være nummer på både bryst og ryg, og nummeret skal være så stort, at det tydeligt kan læses på 30 meters afstand. I pointgivende klasser skal rytter selv medbringe nummervest, hvori der kan placeres et nummer af A4 størrelse for og bag. Helbredskort (Medical Card): Skal bæres synligt eller i nummervesten. Helbredskortet skal indeholde rytterens navn, adresse og tlf. nr., kontakt person på stævnepladsen samt tlf. nr. på denne. Endvidere kan det indeholde relevante oplysninger vedr. kroniske sygdomme, tidligere skader, medicinallergi, stivkrampevaccination, blodtype og livsvigtig medicin Beklædningsgenstande på rytterens underdel Det er valgfrit, hvilken påklædning der anvendes. Dog skal lange bukser anvendes. Hvis rytterens fodtøj ikke har en skarpt markeret hæl, skal sikkerhedsbøjler anvendes Sporer og pisk Side 14 af 32

15 Sporer: Tilladt t.o.m. sværhedsgrad 1. Ingen krav til udformning, må dog ikke kunne skade hesten. Pisk: Tilladt t.o.m. sværhedsgrad 1. Ingen krav til udformning Påklædning distancehjælpere Ingen shorts/sandaler tilladt i dyrlægeområdet. Pæn påklædning ved præmieoverrækkelse RESERVERET Side 15 af 32

16 III OFFICIALS 530. OFFICIALTYPER Læge, dyrlæge og smed Stævnearrangøren skal sikre, at der ved alle stævner er mulighed for hurtigt at få kontakt med læge, dyrlæge og beslagsmed, såfremt deltagerne måtte få behov derfor AUTORISATION Dansk Ride Forbund autoriserer dommere og TD til distanceridning og fastsætter kvalifikationskrav herfor FUNKTIONSOMRÅDER Reserveret SKATTEFRI GODTGØRELSE TIL OFFICIALS RESERVERET Side 16 af 32

17 IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER 540. GENERELT 541. KVALIFIKATIONSKRAV Klasse LC og LB er åbne for alle. For start i klasse LA kræves, at både hest og rytter har gennemført klasse LB mindst en gang indenfor kvalifikationsperioden. For start i MA- klasser kræves at både hest og rytter har gennemført mindst 2 LA klasser i kvalifikationsperioden. For start i S-klasser kræves, at både hest og rytter har gennemført klasse MA mindst tre gange inden for kvalifikationsperioden. Ryttere, der har gennemført FEI-klasser fra 80 km og opefter opfylder automatisk ovenstående krav. Heste, som er godkendt til at ride FEI-stævner, kan altid deltage i nationale klasse også. Bestemmelserne i 543 er dog gældende med hensyn til udelukkelse efter ikke-godkendte ridt. Enhver klasse uanset stævnekategori, der afvikles efter Dansk Ride Forbunds reglement og bedømmes af en autoriseret dommer samt udenlandske klasser, der afvikles på en måde, der gør dem sammenlignelige med danske klasser, kan give startberettigelse. Ved start i udlandet skal danske ekvipager opfylde kvalifikationskravene i det pågældende land, samt kvalifikationskravene til tilsvarende danske ridt Stævnebog Ved deltagelse i pointgivende distanceklasser skal hesten altid følges af en Stævnebog. Stævnebogen er et bevis for, at man er startberettiget i den tilmeldte klasse. Når rytteren starter skal stævnebogen afleveres ved den indledende dyrlægekontrol. Efter stævnet udfyldes resultatet af sekretariatet. Stævnebogen kan bestilles på Dansk Ride Forbunds shop Kan stævnebogen ikke kan fremvises før stævnets afslutning skal der udfyldes en tro- og love erklæring. Såfremt kopi af stævnebog ikke er Side 17 af 32

18 fremsendt til TD senest 4 dage efter stævnets afslutning, tildeles rytteren et gult kort samt en bøde på 550 kr KATEGORISERINGER Reserveret UDELUKKELSESKRITERIER Heste der udgår to på hinanden følgende gange på grund af halthed eller metaboliske problemer skal ved næste stævne rykke et niveau ned. S-S => M M-M => L (pointgivende) L-L => L (pointgivende) S-M => M S-L => L (pointgivende) M-L => L (pointgivende) Oprykning igen sker ved at hesten gennemfører 1 stævne på det lavere niveau eller mindre. Laveste niveau er L-klasse (pointgivende). Kvalifikationer mistes ikke. Heste der i nationale ridt har gennemført eller er udgået, er underlagt flg. karantæne/hvileperioder i Danmark: 0-40 km - 5 dage km - 12 dage km - 19 dage Fra 120 km og opefter 26 dage Ekvipager, der i kvalifikationsperioden er godkendt i MA-klasser eller højere, kan ikke opnå placering i klasser op til og med LB, men tildeles kun godkendelsespoint og redne antal km, medmindre andet fremgår af propositionerne. Ekvipager, der i kvalifikationsperioden er godkendt i S-klasser eller højere, kan ikke opnå placering i klasser op til og med LA, men tildeles kun godkendelsespoint og redne antal km, med mindre andet fremgår af propositionerne RESERVERET Side 18 af 32

19 V KLASSER OG FORDRINGER 550. KLASSER OG FORDRINGER Klasser og fordringer Klasse Sværhedsgr. Hastighed km/t Distance, km LD LC LB 1 13/Fri LB2 1 13/Fri pr. dag LA 2 14/Fri LA2 2 14/Fri pr. dag MA 4 Fri Fri MA2 4 Fri Fri pr. dag SB 5 Fri Fri SB2 5 Fri Fri pr. dag SA 6 Fri Fri SA2 6 Fri Fri pr. dag Der må højst være 1 hindring pr. påbegyndt 20 km af ridtet. Teknisk delegeret kan godkende nedsættelse af den krævede minimumhastighed på særligt krævende ruter (punktet Ændring af ruten ) RESERVERET. Side 19 af 32

20 VI STÆVNEAFVIKLING 560. STÆVNETYPER 561. DANSKE STÆVNETYPER 562. FØR STÆVNET 563. TERMINER Stævneterminer godkendes og tilrettelægges af Dansk Ride Forbunds distanceudvalg PROPOSITIONER Se også Fælles Bestemmelser. Af propositionerne for et stævne i distanceridning skal fremgå: - Udskrevne klasser. - Fordringer: For hver klasse oplyses: - Omtrentlig distance i km. - For klasse LC til LA oplyses max. hastigheden og evt. idealhastighed. Klasse LB og LA kan dog udskrives på fri Tid. - Evt. afvigelser fra den normale min. hastighed. Bedømmelse: For klasse LC oplyses, om klassen rides som Clear Round, eller med idealhastighed. For klasse LB oplyses, om klassen rides som Clear Round, fri tid eller med idealhastighed. For klasse LA oplyses, om der rides på Fri Tid eller idealhastighed. Holdkonkurrence: Det skal fremgå i hvilke klasser, der indgår holdkonkurrence samt regler for holdsammensætning (eks. klubhold). Kortridt: Det skal fremgå af propositionerne, hvis en klasse agtes gennemført som kortridt. Almindeligt: Tid, sted, anmeldelsesfrist, opstaldning, gebyrer for start og opstaldning, tidspunkt for informationsmøde og indledende hestekontrol. Side 20 af 32

21 565. TILMELDINGER Se også Fælles Bestemmelser. Senest inden indledende hestekontrol skal endelig tilmelding til start ske for alle deltagere, såvel individuelle som hold TIDSPLAN, STARTTIDER, STARTLISTER Se også Fælles Bestemmelser Information Inden ridtets start og normalt dagen før skal afholdes et informationsmøde, hvor der gives oplysninger om ruten, herunder arten af den anvendte afmærkning, nærmere beskrivelse af eventuelle hindringer og advarsler om forhold, der kræver særlig opmærksomhed Rekognoscering Ruten skal være tilgængelig for rekognoscering, klargjort og foreløbig afmærket eller kortlagt senest 3 dage forud for ridtet. Senest dagen før ridtet skal alle afmærkninger og rød/hvide flager være på deres endelige plads, og herefter ikke ændres eller flyttes, se dog punktet Ændring af ruten. Under rekognoscering skal ryttere og hjælpere respektere alle gældende almindelige og specielle regler for færdsel i området, som f.eks. et evt. forbud mod motorkørsel på visse veje Tilrettelæggelse af ruten Ruten skal hovedsageligt følge let erkendelige linjer i terrænet, såsom veje og stier. Det må ikke være en vanskelighed ved konkurrencen at finde vej. Kun kortere dele af ruten må følge asfalteret offentlig vej uden ridbare rabatter. Såfremt dele af ruten frembyder særlige vanskeligheder og er særligt krævende for hestens kondition, må disse strækninger ikke placeres sidst på ruten. Det kan accepteres, at dele af ruten skal gennemrides flere gange i samme klasse, hvis terrænet ikke tilbyder andre muligheder. På, for hjælperne forbudte områder på ruten, skal der opstilles vand til brugfor rytteren. Afstanden for mulighed for vand må max være 10 km Rutens afmærkning Ruten skal være afmærket på en sådan måde, at rytterne ikke behøver at være i tvivl om hvor de skal ride hen, eller om, hvorvidt de er på rette vej. Side 21 af 32

22 Afmærkningen kan ske ved brug af kalk, skilte, pile, flag eller strimler placeret med passende, korte mellemrum. Alle voldsomme retningsændringer og sving skal markeres således, at rytteren i tide kan forberede sin hest. Passager, hvor ekvipagen skal følge en bestemt, snævrere afgrænset linieføring, skal ligesom passage af hindringer, markeres med røde flager på højre - og hvide flager på venstre hånd. Disse røde og hvide flager skal, ligesom de almindelige markeringer være placeret, så deltagerne kan opdage og følge dem uden tidstab. For hver 5 eller 10 km placeres et tydeligt skilt, der oplyser om den gennemredne distance. Der skal endvidere være skilte, der tydeligt angiver, når der mangler 1 km til en hestekontrol eller mål. Udformningen af diverse afmærkninger skal forud aftales med ejere og/eller brugere af de passerede ejendomme Hindringer En hindring er en naturligt forekommende del af ruten som f.eks. en grøft, stejl op- eller nedstigning, passage af vandløb el. lign. Hindringen må ikke være kunstigt opbygget til lejligheden, men skal så vidt muligt fremstå i sin naturlige form, idet det dog er tilladt at forstærke den, så den fremtræder ensartet under alle ekvipagers passage. En hindring skal altid være markeret med røde og hvide flager. Ved enhver hindring skal der være en alternativ rute for ekvipager, der foretrækker at ride udenom. Den alternative rute skal være ca. 500 m længere end ruten over hindringen. Hindringer må ikke omfatte blød eller usikker bund på land eller under vandet Start og mål Start- og mållinien for såvel hele ridtet som for en enkelt etape skal være tydeligt markeret med rød flage på højre og hvid flage på venstre hånd, samt start eller mål skilt. Start og mållinie skal være bemandet med det nødvendige antal hjælpere for nøjagtig tidtagning og registrering. Opløbsområdet - dvs. de sidste ca. 500 m før mållinien - bør byde på pladsog bundforhold, der tillader flere ekvipager at ride mod mål samtidig i godt tempo. Side 22 af 32

23 Kort over ruten Ruten skal indtegnes på et kort - så vidt muligt i målestok ikke mindre end 1: Af kortet skal fremgå rutens forløb og placering af kontrol- og hvileposter etc. samt placering og karakter af eventuelle hindringer. Kortet og stævneprogrammet, med diverse tider og nødvendige oplysninger skal være udsendt, eller givet adgang til for rytterne, i god tid før ridtet af hensyn til deltagernes planlægning af deres ridt Kortridt I en klasse udskrevet som kortridt, er ruten ikke afmærket eller kun delvis afmærket i terrænet. Der udleveres et kort til deltagerne over det område, hvor klassen afvikles - målestok min. 1:50.000, og følgende skal være indtegnet: - Start og mål. - Kontrol- og hvileposter med hestekontrol. - Kontrolposter, hvor rytterens passage blot registreres. - Forbudte områder og/eller veje, hvor ridning ikke er tilladt. - Tvungen linieføring, hvor arrangørerne foreskriver dette. - Nummerering, der angiver rækkefølgen, hvori de forskellige typer kontrolposter skal passeres. Desuden opgives ridtets samlede længde og afstanden mellem de enkelte kontrolposter, opmålt ad den korteste, tilladte vej. På kortet kan indtegnes et forslag til ridevej. Forbudte områder/veje og tvungen linieføring kan evt. supplerende afmærkes i terrænet. Alle kontrolposter skal være placerede, så de er lette at finde og kende i terrænet, og det tilstræbes, at deltagerne har mindst mulig vanskelighed ved at finde vej. Kortridt kan udskrives i alle klasser og ved alle stævnetyper. Ved A- stævner og højere stævnetyper skal distanceudvalget give tilladelse hertil AFLYSNING OG ÆNDRING Se også Fælles Bestemmelser. Efter at ruten er åbnet for rekognoscering, må den ikke ændres med mindre at TD finder det nødvendigt under hensyntagen til rytteres og hestes sikkerhed, f.eks. i tilfælde af voldsom regn eller hede. I sådanne situationer kan den teknisk delegerede beslutte at lette betingelserne ved eksempelvis Side 23 af 32

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Program, tider og ændringer Spørgsmål vedr. program, tidsplan for dyrlægetjek, start, rettes til Kirsten Hahn Atzen, på telefon 29 28 44 56 fredag d. 9. okt. mellem kl. 19-20 eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. IV KVALIFIKATIONSKRAV OG UDELUKKELSESKRITERIER... 23 240. Generelt... 23 241. Kvalifikationskrav... 23 242. Reserveret...

Indholdsfortegnelse. IV KVALIFIKATIONSKRAV OG UDELUKKELSESKRITERIER... 23 240. Generelt... 23 241. Kvalifikationskrav... 23 242. Reserveret... Dressur 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 201. Introduktion og formål... 4 202. Struktur... 5 203. Gyldighed... 5 204. Beføjelser... 5 205. Redaktion... 5 206.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. IV KVALIFIKATIONSKRAV OG UDELUKKELSESKRITERIER... 22 240. Generelt... 22 241. Kvalifikationskrav... 22 242. Reserveret...

Indholdsfortegnelse. IV KVALIFIKATIONSKRAV OG UDELUKKELSESKRITERIER... 22 240. Generelt... 22 241. Kvalifikationskrav... 22 242. Reserveret... Dressur 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 2014 Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 201. Introduktion og formål... 4 202. Struktur... 5 203. Gyldighed... 5 204. Beføjelser... 5 205. Redaktion...

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 91

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 91 Fælles Bestemmelser 2. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 30. M A RTS Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 1. Introduktion og formål... 4 2. Struktur... 5 3. Gyldighed... 6 4. Beføjelser... 6 5. Redaktion... 7

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning 2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning Opgave: Folder om lrid. Navn: lrid Programmer: InDesign Udarbejdet november 2014. lrid - Indhold Indhold lrid er De fem decipliner 1 Gangarter 2 Terrænlydighed

Læs mere

DRF Forbundsdag 18. april 2015

DRF Forbundsdag 18. april 2015 DRF Forbundsdag 18. april 2015 Deltagere fra GEK: Kirsten Bjørklund og Camilla Lindegaard Program for dagen: Kl. 12-13 Frokost - Forbundet er vært Kl. 14.45-15.15 Hestevelfærd i distancesporten Kl. 15.15-16.00

Læs mere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere www.varmblod.dk Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet...4 1.1 Fremsendelse af manual,

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse Teamet... 2 Hat... 3 Hest... 3 Bid... 3 Animal Handling... 3 Point... 4 Dicipliner... 5 Ranch Team Challenge er en holdkonkurrence, hvor grenene er et forsøg

Læs mere

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013.

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. AFHOLDELSE. Dato: 27-29/9/2013 Sted: Møllebakkens Rideklub Adresse til stævnepladsen: Præstemarksvej 4. 4241 Vemmelev. Tlf: 31 36 61 57 ORGANISATOR: Møllebakkens

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Regler for mountainbike

Regler for mountainbike Regler for mountainbike Generelle bestemmelser Sæsonen løber fra d. 1. april til d. 1. oktober, dog således at Maratonløb (MX) kan afholdes i perioden 15. marts til 15 oktober. Terrænudvalget kan efter

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Hos Stald Stettenborg, Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard (ca 8 km fra afkørsel 37 Rønnede på sydmotorvejen). Vi ser frem til en rigtig hyggelig

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli.

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 3. afdeling itrytofly - i Værløse. Der er nu knap tre uger til start og arrangørerne og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

DELTAGERGUIDE Faaborg Ski- og Motionsklubs sprintstævne den 23. august 2015. Velkommen til Faaborg Outdoor Event og Faaborg Sprint!

DELTAGERGUIDE Faaborg Ski- og Motionsklubs sprintstævne den 23. august 2015. Velkommen til Faaborg Outdoor Event og Faaborg Sprint! DELTAGERGUIDE Faaborg Ski- og Motionsklubs sprintstævne den 23. august 2015 Velkommen til Faaborg Outdoor Event og Faaborg Sprint! I denne deltagerguide, vil du kunne finde svar på dine spørgsmål vedrørende

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til:

Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til: Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til: Gardehusarregimentets 400-års mesterskab i 4-kamp og DM i moderne femkamp på Gardehusarkasernen Charlottendal Allé 4 4200 Slagelse Den 4. og

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund Dansk Militært Idrætsforbund DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS MESTERSKABER I CROSS COUNTRY 2015 DATO: Fredag 6. marts Arrangør: Idrætsforening Flyvestation Skrydstrup 1 VELKOMST Som chef for Flyvestation

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERVEJELSER INDEN TILMELDING TIL AUKTION... 4 1.1 PERSONLIGE OVERVEJELSER...4 1.2 MARKEDSFØRING AF EGEN HJEMMESIDE.4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Teknisk håndbog til DM 2015

Teknisk håndbog til DM 2015 Teknisk håndbog til DM 2015 Artikel 1 Organisation Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2015 arrangeres af CK Djurs. Løbet køres under iagttagelse af DCU s samt UCI s reglement samt nedenstående bemærkninger

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

DREJEBOG FOR STÆVNER VED KONGSVAD RIDEKLUB THORSAGER.

DREJEBOG FOR STÆVNER VED KONGSVAD RIDEKLUB THORSAGER. DREJEBOG FOR STÆVNER VED KONGSVAD RIDEKLUB THORSAGER. Vi er medlem af DRF og kører derfor efter deres reglement læs dette. Der skal være min. 2 der kender/er ansvarlig for reglementet. Side 1 af 16 sider

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Stævneinformation. Starttider: Heats 07.30 Første heat. 07.50 Andet heat.

Stævneinformation. Starttider: Heats 07.30 Første heat. 07.50 Andet heat. Stævneinformation Kære {name} Tak fordi du har valgt at stille op i Bellevue Triatlon 2015, vi glæder os til anden udgave nye stævne, som I år vil have deltagelse af omkring 600 atleter. I denne stævneinformation

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole 2 Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 6. september 2011 Indholdsfortegnelse Forældretilsagn... 3 ForsikringsforholdBrøderup

Læs mere