DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede"

Transkript

1 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts 2012 INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede Markkonrol i DEBRAS KS-service 10 Forbedret kvalitet af hovedeftersyn Træpiller 21 Få ren CO2-samvittighed med et pillefyr DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

2 Gammel olie på nye flasker Electro Oil har siden 1964 forsynet Danmark med varme. Til morgenbadet, i køkkengulvet, under opvasken. I begyndelsen med maskiner så store som traktorer. I dag med højtydende kedler, solfangere, varmepumper og solceller. Tiderne skifter. Teknologien overgår sig selv. Hensynet til miljøet er i dag et andet. Vores navn skal naturligvis afspejle disse forandringer. Fortælle hvem vi er, på samme måde som vores produkter. Olien er ikke længere svaret på alle opvarmnings drømme. Nye energikilder er kommet til. Derfor skifter vi nu navn fra Electro Oil til Electro Energy. Ud over navnet har vi også fået et nyt logo og nogle lidt andre farver. Lad os bare kalde det en ny frisure. For i virkeligheden er disse forandringer kun et udtryk for en smule forfængelighed. Electro Energy adskiller sig, på de væsentlige punkter, nemlig ikke, fra den virksomhed som var i går. Service er forsat den del af vores arbejde der optager os mest. Og vores produkter af stadig af samme høje kvalitet. Fra oliereservedele til solcelleanlæg. Fra Glostrup til Nr. Sundby. I forbindelse med at vi skifter navn, har vi, sammen med nogle af vores mange gode leverandører, fremtryllet ekstraordinært gode priser på udvalgte kvalitetsprodukter, fra vores velkendte oliekedler til vores helt nye solcelleanlæg. Alt sammen for at levere stabile og miljøvenlige energiløsninger. Ring og hør nærmere eller læs videre på electro-energy.dk

3 Fjernvarme vs. naturgas Indhold Af Per Langkilde, formand for Dansk Energi Branche forening Side 4 Forbedret kvalitet af hovedeftersyn I de seneste par år har rapporter fra Dansk Fjernvarme og energiudspil fra regeringen peget på, at det i stor udstrækning var samfundsøkonomisk fordelagtigt at nedlægge naturgasforsyningen og erstatte den med fjernvarme. Det har reelt medført, at mange kommuner allerede har konverteret naturgasområder til fjernvarme eller har planer om det. Men nu er der kommet et modspil i form af en rapport fra Energinet.dk, som konkluderer, at det kun for to procent af naturgasforbruget til opvarmning og varmt vand giver samfundsøkonomisk overskud at omstille til fjernvarme. For ikke mindre end 89 procent af forbruget er det mest effektivt at forblive på naturgas, og for ni procents vedkommende kan en elvarmepumpe være fordelagtig. Energinets.dk s analyse viser, at ud fra en privatøkonomisk vurdering vil 77 procent af de naturgasforsynede boliger fortsat anvende naturgas i 2030, 11 procent har med fordel kunnet skifte til en varmepumpe, og kun to procent beregnes at skifte til fjernvarme. Så selv om Danmark skal af med naturgassen på længere sigt for at blive uden fossilt brændsel, er det efter Energinet.dk s analyser ikke sikkert, at det er fornuftigt på kort og mellemlangt sigt, hvis samspillet mellem de forskellige energisystemer skal være optimalt. Vi skal fra DEBRA s side opfordre energipolitikerne til - her på falderebet før et nyt energiforlig at indrage Energinet. dk s analyseresultater i deres overvejelser, så vi ikke inden for en kort årrække låser flere danske energiforbrugere fast i et energisystem, som afskærer dem fra at vælge andre mere effektive energiteknologier i fremtiden. Giv i stedet naturgassen en primær rolle i at nå målet om et CO2-neutralt energisystem på længere sigt. Det vil der både være fornuft og god økonomi i. - læs også artiklen Individuel opvarmning eller fjernvarme her i bladet Energibranchen.dk Udgiver: Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Telefon: Annoncer: Dansk Energi Brancheforening Redaktionsudvalget Erik L. Clément, Bosch A/S, Henning Søegaard, Weishaupt A/S, Michael Strøm, Kierulff a/s, Michael Westergaard, Gastech A/S, Hans Martin Sørensen, HS-Tarm, Peter Abell, Electro-Oil Int. A/S, Allan Nikolaj Jørgensen, DONG Energy A/S og Jørgen K. Nielsen, Dansk Energi Brancheforening. Ansvarshavende redaktør: Helge Lynggaard Redaktionen afsluttet 16. marts Forside: Decentralt fjernvarmeværk. Foto: Dansk Fjernvarme Næste nummer Udkommer medio juni 2012 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 14 Side 16 Side 18 Side Side 20 Side 21 Forbrændingskvalitet med stor spredning Hvor gamle er oliekedlerne og -brænderne? Hvornår bør olieslangerne udskiftes? Forbrugerne i total vildrede Fakta om fjernvarmepriser kontra individuel opvarmning Her er de hyppigste årsager til skader ved olieudslip Kalkudfældning kan drille varmtvandsvekslere Energimålingerne tager fart i eftersynsordningen Køb de rigtige træpiller Brænderstatistik Få ren CO2-samvittighed med et pillefyr Side 23 Kursuskalenderen Side 12 Side 18 Side 16 Redigering og layout: Helge Lynggaard Pressebureauet Århus Grønnegade 80, 8000 Århus C Telefon: Tryk Centraltrykkeriet Skive ISSN: tryk: ; elek.: Energibranchen.dk 3

4 Markkontrol Forbedret kvalitet af hovedeftersyn Årets markkontroller i Debras KS-ordning for olieservice viser klare forbedringer på nogle områder, men i 40 procent af tilfældene har inspektørerne givet bemærkninger Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening Fint arbejde, kunne der noteres ved cirka 60 procent af kontrolbesøgene, da Debra i efteråret gennemførte den landsdækkende markkontrol af udførte hovedeftersyn. Det er en klar forbedring i forhold til året før. Markkontrollen gennemføres af Debras KS-inspektører. Alle montører hos de deltagende servicefirmaer får kontrolleret to udførte hovedeftersyn. Kvaliteten af det gennemførte hovedeftersyn vurderes ved nærmere inspektion af olieinstallation, brænder, kedel og røgveje. Desuden foretages røggasmålinger, som sammenholdes med servicemærkatets måleresultater. Særlige observationer noteres og dokumenteres om muligt med fotos. Markkontrollerne viste en tilfredsstillende kvalitet af servicearbejdet, som det ses af tabel 1. Ved ca. 60 procent af kontrolbesøgene var der ingen eller kun en enkelt mindre bemærkning. Det ligger ti procent-point højere end året før. Der blev dog konstateret en række specifikke forhold ved de sidste 40 procent kontrolbesøg, som har givet anledning til Omfang af mest forekommende bemærkninger Kontrol Ikke fastspændt komponent (primært flowkontrol) Brænderrør/-hovedet ej renset eller defekter %-andel af kontrolbesøg 2011 %-andel af kontrolbesøg % 3% 10% 4% Elledninger defekte 6% <2% Kontrol Vurdering - gennemsnit Dårlig forbrænding, der kræver opfølgning 6% 7% Oliebrænder (elektroder, blæser, brænderhoved mv.) Installation (olierør, komponenter, el) Kedel (fyrrum, røgveje, lågepakninger) Karakterskala: Tabel 1: Kvalitet hovedeftersyn 1 - uacceptabel 2 - acceptabel 3 - tilfredsstillende 2,9 2,8 2,8 Røgkasse ej renset 5% 12% Returrør ej afblændet 4% 4% Røgkanal ej renset 3% 9% Kedel/fyrboks tilsodet/ej renset Tabel 2: Kontrol hovedeftersyn 3% 3% Energibranchen.dk

5 Defekt, tilsodet brænderhoved. Mangelfuld rensning af dysestok. bemærkninger fra inspektørerne. De mest forekommende forhold er listet i tabel 2. De senere års topscorer, manglende rensning af røgkasser og røgkanaler, er mere end halveret. Til gengæld er omfanget af ikke-fastspændte komponenter, mangelfuld rensning af brænderen og ulovlige elledninger steget væsentligt. Der er konstateret uacceptabel, dårlig forbrænding, som kræver opfølgning ved seks procent af kontrollerne, lidt lavere end i Til gengæld var der et par tilfælde med over ppm CO se særlig rubrik om forbrændingskvalitet. Udover ovennævnte er der i op til to procent af kontrollerne registreret følgende forhold: Komponent, der sveder/- lækker Olieslanger, som burde skiftes Defekt isoleringssten i fyrrum Komponenter mangler, f.eks. smeltesikring, filter Opfølgning i servicefirmaet Alle kontrolrapporter inkl. tilhørende bemærkninger og fotobilag er sendt til de respektive servicefirmaer i KS-ordningen. Det giver firmaet mulighed for at følge op på observationer fra de enkelte kontroller. Opfølgning fra KS-ordningen Generelt er der fra DEBRA s side fulgt op vedrørende forbrændingskvalitet med fokus på CO-indhold og sikker forbrænding. Det forventes at resultere i krav i Bygningsreglementet til CO-indhold ved olieforbrænding. Gennemsnittet af værdierne for Oliefilter ligger løst på gulvet. Tilsodet, urenset oliedyse. Klemt olieslange bør skiftes. 30 procent oliekedler er fra før Energibranchen.dk 5

6 Markkontrol Forbrændingskvalitet med stor spredning Måling Gennemsnit Mindst Højst O 2 % 6,4 1,1 15,0 Røgtemp. 0 C Røgtab % 8,3 0,8 34 Sodtal 0,5 0 8 CO ppm Tabel 3. Forbrændingskvalitet forbrændingskvalitet ligger stort set som i Som det ses, har der dog været ganske stor forskel på indstillingsværdierne for O2, ligesom der har været stor spredning på røgtemperaturer og røgtab. Det er ikke vurderet, om værdierne kan forbedres i de enkelte tilfælde, da inspektørerne ikke stiller på brænderen. Der har ikke uden årsag været markante afvigelser mellem måledata på servicemærkatet og inspektørens målinger. Der har ved kontrollerne været en række tilfælde med dårlig forbrænding, som er listet i tabel 4. I 11 tilfælde, svarende til seks procent af kontrollerne, var forbrændingen så dårlig, at der skal følges op på det fra servicefirmaet, og i fem af disse situationer er der straks tilkaldt en tekniker fra servicefirmaet. Som udgangspunkt bør CO-indholdet ligge under 100 ppm, så er CO mellem 100 og 500 ppm, kan forbrændingen ikke betragtes som optimal. Er CO over 200 ppm, nærmer vi os brænderens kip- Tabel 4. punkt, så det bør forsøges at ændre på luftindstillingen. En høj CO kan dog også skyldes defekter ved brænderen, som så skal udbedres. Er CO over 500 ppm, bør der gøres noget ved forbrændingen i nærmeste Situationer med dårlig forbrænding fremtid, da der er risiko for, at CO en hurtigt kan stige. DEBRA anbefaler, at der skal tages affære med det samme, hvis CO-indholdet er over ppm. Antal Heraf med sodtal over 1 Antal Opfølgning påkrævet Antal CO-indhold: Over ppm CO-indhold: ppm CO-indhold: ppm CO-indhold: ppm CO-indhold: ppm I alt Kun fem procent af oliekedlerne har varmeautomatik Kun på ti kedler var der monteret varmeautomatik, som kunne regulere fremløbstemperaturen. Heraf var faktisk kun fire automatikker i funktion. På de resterende blev fremløbstemperaturen indstillet manuelt på kedeltermostaten. Den gennemsnitlige indstilling af fremløbstemperaturen var på ca. 60 C. Et naturligt valg, da det samtidig er kedeltemperaturen, som skal være med til at sikre varmtvandstemperaturen. Næsten hver fjerde kedel har røgtab over ti pct. DEBRA s markkontroller viser, at 25 procent af kedlerne har et røgtab, der er højere end lovkravet på maks. 10 procent. Kun i få tilfælde vil en manglende kedelrensning medvirke til det høje røgtab, så kun en ny kedel kan afhjælpe problemet. Hvor gamle er oliekedlerne og -brænderne? DEBRA har i årets kontrolrunde registreret alderen på såvel kedlerne som brænderne. For de kedler, hvor der ikke har været et synligt mærkeskilt, er alderen vurderet ud fra fotos af kedlerne. Den gennemsnitlige alder på oliekedlerne kan således fastslås til at være cirka 25 år. Cirka 30 procent af de besøgte kedler er fra 1977 eller tidlidgere. Oliebrændernes gennemsnitlige alder er registreret til ti år Energibranchen.dk

7 Hvornår bør olieslangerne udskiftes? DEBRA har i årets kontrolrunde sat fokus på olieslanger og har registreret deres indstemplede årstal. I alt blev der registreret årstal på 163 olieslanger. Den gennemsnitlige alder på disse slanger var seks år. Af de 163 olieslanger var 22 fra år 2000 eller før. Ved 36 installationer kunne inspektøren ikke konstatere olieslangernes alder, hvilket højst sandsynligt skyldes ældre slanger. Disse vil ganske givet være fra før år Samlet set vil således 58 ud af 199 olieslanger være fra før år 2000, svarende til at ca. 30 procent af olieslangerne er over 12 år gamle. I syv tilfælde har inspektøren givet bemærkninger om olieslangernes tilstand, som kunne give anledning til at overveje en udskiftning. Det har dels handlet om fem slanger med skader på armering, dels to gamle, stive slanger uden årstal. 12 procent af alle olieudslip skyldes en utæt olieslange Ifølge EOF er utætte flexslanger en af de hyppigste skadesårsager, der i 2011 har været årsag til mindst syv skader (mindst 12 procent af samtlige skader), anmeldt i tankejerforsikringen. Flere af de syv skader er desværre ret omfattende, og gennemsnitsudgiften til oprensning bliver ca kr. Det er EOF s opfattelse, at skadeshyppigheden står i misforhold til, at flexslangen er en mindre komponent i et oliefyrsanlæg. På baggrund heraf vil det nok være værd for olieservicefirmaerne at overveje en hyppigere udskiftning af olieslangerne, end der foretages i dag. Godt argument for at skifte slangen De ovennævnte skader i 2011 med utætte slanger synes at være et godt argument over for kunden til at få skiftet gamle slanger, og flere servicefirmaer råder nu kunden til at få skiftet slanger, når de er fem-syv år gamle. Interesseret i DEBRAS KS-ordning? Vil I have tjek på jeres servicekvalitet, og hvor det eventuelt halter med kvaliteten? Kan I se værdien i at kunne reklamere med, at jeres oliefyrsservice er kvalitetssikret? Så kontakt Dansk Energi Brancheforening på tlf eller send en mail til og få nærmere oplysninger om KS-ordningen. Modernisér og profitér nu: Kondenserende teknik fra Viessmann med solvarmeintegration Den effektive løsning: Den kondenserende oliekedel Vitorondens 200-T kombineret med Viessmann Vitosol 200-F solfanger. Fordelene ved denne kombination, som er afstemt perfekt til hinanden, er en tydelig nedsættelse af varmeomkostningerne og et betydeligt mindre CO 2 udslip. Individuelle løsninger med effektive systemer til alle former for energi og anvendelsesområder. Viessmann A/S 2640 Hedehusene Tel Combi-Oil-Solar_185x131_DK.indd :04

8 Fjernvarme Forbrugerne i total vildrede Individuel opvarmning eller fjernvarme? Forbrugerne i områder, hvor der er mulighed for fjernvarme og naturgas, er i total vildrede. Dansk Fjernvarmeforening udtaler, at fjernvarme er grønnere og billigere end individuel naturgas- eller varmepumpeopvarmning. EnergiNet.dk og HMN mener til gengæld, at individuel naturgasopvarmning er billigere for slutkunden og samfundet. Hvad skal slutkunden tro på? Af Brian Nielsen produktchef Robert Bosch A/S Når man besøger Energistyrelsens hjemmeside under fjernvarme, står der: Fjernvarme er ofte billigere end individuel opvarmning. Kun en procent af fjernvarmekunderne betalte i 2010 mere, end det ville koste at producere varmen med et oliefyr ifølge en opgørelse fra Dansk Fjernvarme. Hvis der sammenlignes med varmeprisen fra et individuelt naturgasfyr, betaler fire procent af fjernvarmekunderne mere for deres varme. De slutkunder, der læser det, vil naturligvis tro at Energistyrelsen har blåstemplet fjernvarmerapporten, og dermed er valget jo nemt. Men er det sandt? Fjernvarme er ikke bare fjernvarme Når fjernvarmeforeningen vælger at lave en gennemsnitlig økonomisk varmebetragtning, er det misvisende og useriøst. Vælger man at spørge beboerne i Hjortekær og Kongens Lyngby, om de mener, at de små kr., som de skal betale for at opvarme et hus på ca. 130 kvadratmeter er billigt, er jeg sikker på, at svaret er nej. For bedst at kunne synliggøre, hvor store udsving fjernvarmepriserne kan have, kan vi kigge på Bornholm, som har otte mindre fjernvarmeværker. Det dyreste værk er Østermarie med * kr., og det billigste værk ligger i En sammenligning af individuel opvarmning og fjernvarme skal gøres med udgangspunkt i et aktuelt tilbud fra det lokal fjernvarmeselskab. Aakirkeby og skal have * kr. for at opvarme de samme 130 kvadratmeter. Skulle en kunde i Østermarie vælge at installere en jordvarmepumpe med en COP på 3,3 og en elpris på 2,05 kr. vil de selvsamme 130 kvadratmeter kunne opvarmes for kr. svarende til en besparelse på kr. pr. år. * Priserne er taget fra Energitilsynets prisoversigt fra december Æbler skal sammenlignes med æbler Når fjernvarme skal sammenlignes med individuel opvarmning, skal det gøres med udgangspunkt i et aktuelt tilbud fra det lokale fjernvarmeselskab. Der er mange velfungerende og billige fjervarmeværker i Danmark, især de fjernvarmeværker, som ligger i udkantsdanmark, og som benytter afgiftsfrit biobrændsel, har nogle meget attraktive priser. Dog kan luft/vand- og jordvarmepumper Energibranchen.dk

9 producere varmen til en tilsvarende lav pris, og nogle gange endog billigere end de allerbedste værker. Skulle den selvsamme kunde vælge at montere et 6 kw solcelleanlæg, vil den samlede økonomi blive markant lavere end fjernvarme. En samlet løsning, som ikke vil være mulig, hvis kunden vælger fjernvarme. Kigger vi på centralerne i udkanten af storbymiljøet, er det min erfaring, at de gasdrevne fjervarme-centraler er 5 til 20 procent dyrere end individuel naturgasopvarmning. Det kan kun konstateres ved at lave en konkret sammenligning mellem den lokale fjernvarmepris og naturgasprisen i området. Desuden er det min oplevelse, at naturgasselskaberne kan lave attraktive fastprisaftaler på levering af naturgas, som igen øger prisforskellen til fjernvarmen. Energitilsynet har udarbejdert en prisliste fra fjervarmeværker fordelt over hele Danmark, hvor det er muligt at få et hurtigt overblik over energipriserne. Fjernvarme er baseret på affaldsforbrænding Udsagnet er jeg blevet mødt med mange gange, og ja, fjernvarme baseret på dansk affaldsforbrænding er samfundsmæssigt og slutbrugerøkonomisk en Brændsel/Energi Andel i procent Naturgas 30 Kul 24 Træ 15,6 Halm 8 Affald 6,5 rigtig god ide. Når det er sagt, bør man stille spørgsmål ved den samfundsmæssige gevinst, idet nogle energiselskaber vælger at transportere over ton affald fra England til Danmark, blot fordi danskerne ikke producerer tilstrækkelige mængder affald. Vælger man at kigge på Energistyrelsens energistatistik for 2010, viser det sig, at affaldsforbrænding til fjernvarme udgør under syv procent og har været stabil over de sidste otte år. Naturgas i fjernvarmeværkerne er steget over de sidste otte år. Kulforbruget er faldet og blevet udskiftet med biobrændsel som træ og halm. Decentrale kraftvarme- og varmeværker i naturgasområder kan kun skifte til andet biobrændsel, hvis det kan påvises, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt, hvilket det aldrig kan blive, da biobrændsel er afgiftfritaget og naturgas er afgiftsbelagt. Kort sagt køber decentrale fjernvarmeværker i naturgasområder gassen på samme vilkår som andre forbrugere i samme område, og det betyder, at en evt. besparelse i forhold til individuel opvarmning skal ske med stordriftsforhold. Fjernvarme og centrale energireducerende tiltag Skulle en kunde ønske at reducere energiudgifterne til opvarmning og varmt brugsvand kan det ske ved eksempelvis at installere et solvarmeanlæg. Eller ved at installere varmepumper til at producere billig varme i overgangsperioden. Størstedelen af fjernvarmeværkerne har fjernet denne mulighed for deres kunder ved at opdele varmeprisen i abonnement og forbrugt varme. På denne måde kan fjernvarmeværket gøre alle investeringer i reducerende energitiltag til en økonomisk dårlig forretning. Tager vi et ældrehjem på kvadratmeter bolig og fællesområde, vil mange fjernvarmeværker opkræve 7,00 til 9,00 kroner pr. kubikmeter opvarmet område. Derudover kommer leje af energimåler. Det betyder, at ovenfortsætter Fakta om fjernvarmepriser kontra individuel opvarmning Hvis vi sammenligner fjernvarmepriser fra Energitilsynets prisoversigt fra december 2010, inkl. en 2,1 procent prisstigning i 2011 (iflg. fjernvarmeprisrapporten 2011) uden at skele til, om fjernvarmen kommer fra biobrændsel, kul, naturgas med mere, så er faktum, at en gasinstallations årlige forbrug vil være billigere end fjernvarme i 66 procent af tilfældene. beregnet med en standardpris på 8,69 kr. pr. kubikmeter naturgas. Skulle kunden vælge at købe gassen det billigste sted ifølge gasprisguiden. dk, vil 78 procent af de individuelle naturgasopvarmninger være billigere end fjernvarme. Vælger vi at sammenligne fjernvarme med varmepumper, vil 86 procent kunne opvarme deres bolig billigere med en luft/vandvarmepumpe end med fjernvarme. Tager vi en jordvarmepumpe og anslår en COP på 3,5 med en elpris på 2,10 kr., vil 96 procent af alle boliger blive opvarmet billigere med jordvarme end fjernvarme. Faktum er, at det er yderst sjældent, man vil opleve, at fjernvarme er en slutbrugerøkonomisk attraktiv opvarmningsform. Langt størstedelen af kunderne vil kunne opvarme deres bolig billigere med individuel opvarmning via kondenserende naturgaskedler eller varmepumper. Kigger vi på miljøet, er fjernvarme forbundet med store energitab på grund af de lange jordledninger. Individuel opvarmning med kondenserende naturgaskedler eller varmepumper har ikke disse massive tab, og benytter dermed totalt set mindre energi, som i sidste ende betyder mindre udledning af CO Energibranchen.dk 9

10 Fjernvarme Jordvarmeanlæg nævnte ældrehjem ville skulle betale små kr. i faste omkostninger for fjernvarmen, uanset om man bruger varme eller ej. Resultatet er, at kunden er låst fast på fjernvarme og har lille eller ingen økonomisk interesse i at investere i grøn teknologi som solvarme, jordeller luft/vand varmepumper, træpillekedler eller andre biokedler. Vælger kunden derimod at installere en individuel kondenserende naturgaskedel, kan kunden investere i alternativ energi eller bedre isolering uden at blive økonomisk straffet. Sparer over kr. hvert år I Nordsjælland ligger et større ældrehjem, som tidligere brugte ca kubikmeter naturgas hvert år, Det var nærliggende for denne kunde at skifte sine kedler ud med billig og grøn fjernvarme. Kunden valgte at tage et møde med fjernvarmeselskabet, som kom med forskellige løsningsforslag. Kunden havde svært ved at gennemskue, hvad der skulle betales pr. mwh., hvad volumenafgiften var pr. Ældrehjem i Nordsjælland fik en økonomisk besparelse på kr. hvert år ved at installere induviduelle Buderus kedler i stedet for fjernvarme. kubikmeter bolig og hvor stor energimålerafgift, afkølingsafgift etc. var. Kunden valgte at kontakte Bosch termoteknik for et uforpligtende møde. Bosch beregninger viste, at individuelle Buderus kondenserende naturgaskedler var ca kr. billigere pr. år end fjernvarmen. Kunden kunne ikke tro, det var rigtigt, fjernvarme var jo altid billigst, havde de både fået fortalt og læst! Derfor valgte kunden at sende alle beregningerne til en uvildig rådgiver fra Alectia. Deres konklusion var klar: En økonomisk besparelse på kr. hvert år ved at installere individuelle, kondenserende Buderus kedler kontra fjernvarme. Kunden har i dag fået installeret nye Buderus kondenserende gaskedler, som sparer 16 procent i forhold til det eksisterende kedelanlæg. Desuden fik kunden en bedre fastprisaftale på deres naturgasleverancen med det lokale naturgasselskab. Fremtidsperspektivet Kigger vi lidt ud i fremtiden, vil det intelligente elnet SMART GRID blive en del af alle boliger. Det vil betyde, at overløbsstrøm fra vores mange vindmølleparker og solcelleanlæg skal afsættes i danske hjem. Alle undersøgelser peger på, at varmepumper bliver en stor del af løsningen på dette, ergo billigere strøm på nogle tidspunkter af døgnet. Dette giver igen mulighed for individuelle opvarmningssystemer til at justere investeringer i den retning, hvor det gavner mest for den enkeltes økonomi. På samme tidspunkt vil det blive sværere for fjernvarmeværker, som har kombineret el- og varmeproduktion at holde prisen nede. Andelen af elproduktion via grønne teknologier som vindmøller og solceller er voldsomt stigende. Det betyder, at gasmotorerne, som producerer el og varme på samme tid, vil få færre driftstimer, og dermed bliver det økonomisk sværere at få tilbagebetalingstiden på den samlede investering af fjernvarmeværk og net til at hænge sammen. Da al fjernvarme er hvil i sig selv -økonomi, betyder det, at kun de forbrugere, som er tilsluttet fjernvarmeværket, kan betale regningen. Dette scenarie er på ingen måde overdrevet, men faktisk hvad der er sket med de meget dyre barmarks-værker, som i dag bliver drevet af blandt andet EON, og som har stavnsbundet husejere, der i god tro valgte at lade deres huse blive opvarmet med fjernvarme fra disse værker. Individuel opvarmning giver mulighed for at afvente situationen og agere på en måde, som passer bedst til netop kunden. Kunden kan derefter vælge at lave investeringer med enten et hurtigt økonomisk afkast eller en mere langsigtet grøn løsning med større investering og lavere varmeregninger hver måned. En individuel opvarmning er lig med valgfriheden til at træffe individuelle varmeløsninger, som passer til netop kundens situation Energibranchen.dk

11 GAS ENERGIMÆRKE A Inklusiv gratis klimastyring 4 ÅRS GARANTI Kondenserende væghængt gaskedel Med eller uden indbygget varmt vands beholder WGB E er en videreudvikling af den velkendte WGB kedel. Kedlen er stadig med den samme kendte brugerflade, men nu endnu mere energirigtig. WGB E kedlen er med en UPM (permanent magnet motor) pumpe, hvilket giver den et væsentligt reduceret energiforbrug. At kedlen er kondenserende betyder, at den udnytter den energi, der normalt ville forsvinde op igennem skorstenen og ud i den blå luft. Naturgassen udnyttes dermed optimalt og gevinsten er et lavere energiforbrug, mindre miljøforurening og en lavere varmeregning. BAXI kedler fra Find din lokale BAXI forhandler på Gas 263x185.indd :52: Energibranchen.dk 11

12 Olieudslip Her er de hyppigste årsager til skader ved olieudslip Oliefyret tegner sig for 33 procent af skaderne, men der er markant færre skader fra overjordiske tanke og ledninger Af Anders Riber Høj, projektchef, Energi- og Olieforum Alle villaolietanke har siden 2000 været omfattet af en tankejerforsikring, som Topdanmark administrerer på vegne af olieselskaberne. De konkrete skadestilfælde håndteres af Oliebranchens Miljøpulje, OM, som også løbende udarbejder opgørelser over skadesårsager. OM har opgjort, at siden 2009 har antallet af skader ligget på lige under 80 skader pr. år. Antallet er dermed faldet med 60 % siden 2003 og svarer til ca. 0,3 skader pr villaolietanke. For at identificere skadesårsager, der eventuelt vil kunne forebygges yderligere, har EOF gennemført en systematisk analyse af skadesårsagen i samtlige 58 skader i perioden kvartal Opgørelsen over skadesårsager fremgår af nedenstående tabel. Oliefyret er den største synder Oliefyret var i 2011 kilden til hele 33 % af olieskaderne (19 skader). Andelen er højere end tidligere, hvilket dog især skyldes, at der ses markant færre Skadesårsag ved olieudslip kvartal 2011 Antal Andel Oliefyret - heraf utæt flexslange - heraf utæt samling i oliefyr - heraf utæt oliefilter/glas - heraf utæt pumpe - heraf utæt ventil - heraf uidentificeret utæthed Ledninger - heraf utæt fødeledning/kobberrør - heraf utæt samling/ventil ved tank - heraf utæt/defekt påfyldningsrør Olietank, overjordisk - heraf utæt ståltank - heraf utæt plasttank Olietank, nedgravet heraf nedgravet ståltank Påfyldning - heraf ældre påfyldningsskade - heraf lejers spild ved selvhenterordning Hærværk, tyveri m.v. - heraf hærværk og tyveri - heraf påkørsel (ukendt skadevolder) Afvist dækning - heraf utæt ulovlig ledning - heraf utæt ulovlig overjordisk ståltank - heraf afblændet men ikke tømt nedgravet tank - heraf spild ved overhældning til ulovligt opstillet tank - heraf gammel forurening uden relation til anlæg 19 skader skader skader skade 1 3 skader skader skader % 28 % 12 % 2 % 5 % 12 % 9 % skader fra overjordiske tanke og ledninger efter indførelsen af sløjfningsterminerne fra Den hyppigste skadesårsag ved oliefyret var utætte flexslanger, der i perioden var årsagen til mindst syv skader (udgør 12 procent af samtlige skader). Flere af de syv skader var desværre relativt omfattende, og gennemsnitsudgiften til oprensning blev ca kr. Skadeshyppigheden står i misforhold til, at flexslangen er en mindre komponent i et oliefyrsanlæg. EOF har derfor taget initiativ til en dialog med brancheorganisationerne for at få reduceret risikoen for skader forårsaget af utætte flexslanger. Der er i dag ikke lovkrav til udskiftning af flexslanger, og producenterne er tilbageholdne med at give håndfaste anvisninger om flexslangernes maksimale levetid. Der har været anbefalinger fremme om, at slangerne blev skiftet efter behov eller efter ca. fem-seks år. Dette sker dog ikke altid, og oplysninger fra branchen indikerer, at de installerede flexslanger har en gennemsnitsalder på ca. seks år. I en enkelt større skadesag viste den utætte flexslange sig at være 13 år gammel, uanset at der var årligt serviceeftersyn på anlægget. Også i andre sager har der været tale om ældre slanger. Der er grundlag for tiltag, der kan sikre en rettidig udskiftning af slangerne, så skader på grund af for gamle slanger kan reduceres Energibranchen.dk

13 Ældre, utætte kobberrør bidrager mest til ledningsskader Ledningsskaderne udgør 28 procent (16 skader), hvoraf 2/3 skyldtes utætte kobberrør. De fleste af de utætte kobberrør har været ældre ledninger, nedgravet under boliger. I betragtning af at olieledninger ofte ligger nedstøbt i eller under gulv og har en betydelig udstrækning, er skadesantallet dog relativt moderat. Der anses således ikke at være anledning til nye skadesforebyggende tiltag end de skridt, der allerede i dag er taget i olietankbekendtgørelserne, hvor der bl.a. stilles krav om udskiftning af nedgravede, ældre olieledninger samtidig med tankudskiftning. Oliefyr var i 2011 kilden til flest sager om olieudslip. Sløjfning af gamle tanke reducerer skader markant Tankskaderne er i 2011 faldet til et meget moderat niveau (14 procent / otte skader), hvoraf halvdelen skyldes produktionsfejl og dækkes af tankproducenterne. Dette indikerer, at sløjfningsterminerne i olietankbekendtgørelserne har været effektive. Hærværk ved tyveri hyppig årsag til oliespild Hærværk, tyveri mv. er i 2011 en relativt hyppig årsag til oliespild (12 procent / syv skader). I flere tilfælde har der været boret hul i opstillede overjordiske tanke, med akutte oliespild på terræn til følge. Hærværk/tyveri er et alment samfundsmæssig problem, hvorfor skaderne kun i et begrænset omfang kan forebygges via branchetiltag. Øvrige årsager optrådte i 2011 kun i begrænset antal.

14 Kalkudfældning Kalkudfældning kan drille varmtvandsvekslere Der findes acceptable løsninger, der er biligere for slutbrugeren end løbende at skifte varmtvandsveksleren Hårdhed ( dh) Inddeling i Danmark 0 4 Meget blødt 4 8 Blødt Af Erik L. Clément, teknisk chef, Robert Bosch A/S Varmt vand er måske ikke en livsnødvendighed, men en komfort, som vi helst ikke vil undvære og betragter som en selvfølge, når vi åbner for hanen med varmt brugsvand. Men kalk i vandet kan være en modspiller, der skal tages hensyn til. De senere års effektivitetskrav har medført, at der er kommet flere mindre vekslere til produktion af varmt vand i kedlerne. Især unitter med indbygget varmtvandsbeholder er i nogen udstrækning opbygget med de såkaldte ladepumpesystemer, der producerer det varme vand uden Generalforsamling og årsmøde i Dansk Energi Brancheforening torsdag 10. maj 2012 Generalforsamlingen i Danske Energi Brancheforening holdes på Severin Kursuscenter i Middelfart torsdag 10. maj Efter generalforsamlingen, der starter kl , vil programmet byde på et par højaktuelle indlæg af interesse for energibranchen. Om aftenen er der middag, og der vil være mulighed for overnatning. Nærmere invitation til årsmødearangmentet udsendes primo april. anvendelse af en spiral i varmtvandsbeholderen. Skal tage hensyn til vandets hårdhedsgrad Systemet fungerer optimalt, hvis man tager hensyn til hårdhedsgraden (kalken) i det kolde brugsvand, der ikke bør være højere end 18, målt efter den tyske inddelingsgrad, dh, (Deutsche Härte), der anvendes i Danmark. I store dele af landet, især Jylland og Fyn, ligger hårdhedsgraden på et acceptabelt niveau, mens hovedstadsområdet kan være svært ramt med hårdheder over 18 dh. Kalkudfældningen sker i veksleren, når det kolde, kalkholdige vand bliver påvirket af en høj temperatur fra kedlen. Kalkudfældningen og dermed forstoppelsen afhænger af, hvor høj temperaturen er, hvilken størrelse veksleren har, og hvor kalkholdig vandet er. Hvis der allerede er blevet monteret et produkt med veksler, og brugsvandet har en høj hårdhedsgrad, findes der acceptable løsninger, der er billigere for slutbrugeren end at være tvunget til løbende at skifte varmtvandsveksleren. Polyfosfater ser ud til at virke På det danske marked tilbydes 8 12 Middelhårdt Temmelig hårdt Hårdt der flere forskellige produkter mod kalk, men ikke alle holder, hvad de lover. Produkter, der anvender fosfater, herunder polyfosfat (uorganisk kalkbinder), ser ud til at virke godt. Polyfosfat findes i en række mineraler i naturen og er et vigtigt grundstof for alle dyr og planter. I forbindelse med kalk anbefales det, at polyfosfatet tilsættes løbende og doseret. Med optimeret dosis og beskaffenheden af fosfatet bliver evnen til kalkudfældning reduceret, og i mange tilfælde forhindret, Fordi fosfatet ændrer strukturen i kalken, så den bliver blødere og lettere at bortlede. Et eksempel på ovenstående er 3Ms SF18-S, der sælges gennem forhandler. Enheden monteres på koldtvandstilgangen med ventiler, så kunden selv kan udskifte fosfatenheden, der sidder skruet direkte på T-stykket. For optimal virkning anbefaler 3M, at plastbeholdere, HF 18-S, udskiftes min. én gang om året Energibranchen.dk

15 Milton Grant - kondenserende oliekedel A Brug den nye Milton Grant 20 som døråbner... og kom ind i varmen hos dine kunder! Med Milton Grant 20 præsenterer vi nu en kondenserende oliekedel, der med en række stærke salgsargumenter bliver dit og forbrugernes foretrukne valg: Milton Grant 20 fylder minimalt og giver kunden mere plads i bryggerset Kvaliteten er i top og sikrer lang holdbarhed Kompakt, effektiv og lydsvag Diskret og moderne design Suveræn varmtvandskomfort og præcis varmestyring Kan placeres uafhængigt af gammel skorsten Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Telefax Forstand på varme! Milton A/S har siden 1970 leveret kvalitetsprodukter til fagfolk. Brændere, kedler, varmepumper, solvarme, varmluftblæsere, strålevarmepaneler og gasradiatorer.

16 Energimålinger Energimålingerne tager fart i eftersynsordningen Nu over indrapporteringer af energimålinger på oliefyrede anlæg Det er nu godt og vel et år siden, at bekendtgørelsen om den nye eftersynsordning kom på gaden, og kravet om registrering og årlige energimålinger ved oliekedler trådte i kraft. Efter en langsom start ser det nu ud til, at indrapporteringen af udførte energimålinger tager fart. Ifølge SEEB - Energistyrelsens sekretariat for eftersynsordningen - ser status for indrapportering af kedelregistreringer og energimålinger således ud: De største af serviceudbyderne er endnu ikke begyndt systematisk at indrapportere energimålinger, men de første forventer at komme i gang inden for kort tid. Men det vil under ingen omstændigheder være muligt at nå de lovpligtige energimålinger på alle oliekedler inden bekendtgørelsens frist 1. juni En tredjedel af oliekedlerne er ineffektive Kedelregistreringen viser, at ca. Periode Indrapporteringer Hele Januar 8. marts I alt Årlig energimåling af oliefyrede kedelanlæg Hvert år skal oliefyrede anlæg have foretaget en energimåling af en teknisk ekspert. Energimålingen omfatter: Forbrændingslufttemperatur Røggastemperatur Sodtal Iltindhold Kulilteindhold (kun for anlæg med blåflammebrændere) Beregning af røgtab Den tekniske ekspert skal indberette måleresultaterne til Energistyrelsen. Ved første energimåling skal den tekniske ekspert desuden indberette adresse, kedeltype, -alder og ydelse. De indberettede data bruges til at identificere ineffektive kedler. 25 procent af kedlerne er fra før Desuden viser energimålingerne, at omkring otte procent af kedlerne har et røgtab over ti procent eller et sodtal over 1. Det vil de sandsynligvis også have ved næste årlige energimåling. Samlet set vil således en tredjedel af kedlerne blive klassificeret som ineffektive og få et påbud fra Energistyrelsen om at få gennemført et energisyn, senest ved førstkommende årlige energimåling. Energisynet ikke klart endnu SEEB-sekretariatet har i nogen tid arbejdet på beregningsprogrammet, som skal bruges i forbindelse med energisynene på oliekedler. Supplerende er der udarbejdet oplæg til instrukser for udførelse af energisyn og vejledning i indrapportering, brug af bereg Energibranchen.dk

17 ningsprogrammet og generering af energirapport til kunden. Beregningsprogrammet testes for tiden sammen med repræsentanter for branchen, men er ikke helt funktionsklart i skrivende stund. Der dog stadig håb om, at det bliver klart i løbet af foråret. Kvalificerende kursus i energisyn Inden for AMU-regi arbejdes der parallelt med udvikling af et kursus, som kan kvalificere de tekniske eksperter til at udføre og indrapportere energisyn og betjene beregningsprogrammet. Kurset vil muligvis blive obligatorisk for at kunne udføre energisyn. Der har været planlagt et pilotkursus i uge 13, men det er indtil videre rykket til uge 19, da beregningsprogrammet ikke er klar til brug endnu. Energisyn af ineffektive oliefyrede kedel- og varmeanlæg Ineffektive oliefyrede kedelanlæg skal have foretaget et éngangsenergisyn efter pålæg fra Energistyrelsen. Ved energisynet beregner den tekniske ekspert kedelanlæggets årsvirkningsgrad og kommer med forslag til forbedring af anlægget eller udskiftning af kedlen eller overgang til anden type varmeforsyning. Eftersynet foretages ved hjælp af et webbaseret beregningsprogram, udviklet af Energistyrelsen. Du kan stadig nå at tilmelde dig Gastekniske Dage maj 2012 på Se fuldt program på Dansk Gas Forening Gastekniske Dage 2012 Årets emner: Produktion af grøn gas Biogas Balancering af energisystemer Gasinstallationer Sikkerhedsstyrelsen Transportsektoren Gastransmission og - distribution Gaskvalitet Gasmålere og -afregning Kraftvarme F-gas Dette års Sponsorer Energibranchen.dk 17

18 Træpiller Køb de rigtige træpiller Der er i dag ingen krav til dokumentation af kvaliteten af træpiller. Det er helt frivilligt, om producenter og forhandlere af træpiller vælger at få deres produkt kvalitetstestet. Det betyder, at man som forbruger skal se sig godt for, når man køber træpiller til sit pillefyr. Som forbruger skal man kigge sig godt for, når man køber træpiller til sit pillefyr, for der er endnu ingen krav til kvaliteten af træpillerne. Det betyder, at det i dag er helt frivilligt, om forhandlere og producenter vælger at få kvaliteten testet. Hvis kvaliteten af træpillerne er dårlig, risikerer man et meget højere forbrug af træpiller end nødvendigt. Der er flere tegn på en dårlig kvalitet. For eksempel at træpillerne smuldrer, at man ofte skal fjerne aske, eller der dannes slagger i biobrændselsanlægget. Det hindrer en optimal drift. Det kan derfor være en fordel at købe piller af god kvalitet, for det giver ofte den bedste fyringsøkonomi i længden, siger laborant på Teknologisk Institut Torben Brødsgaard. Svært marked Det kan dog være et svært marked at navigere rundt i for forbrugerne, fordi der ikke er klare regler på området. - Det er derfor, vi begyndte den her frivillige kvalitetssikring af biobrændsel på Teknologisk Institut i Og heldigvis får vi et stigende antal henvendelser fra forhandlere, som gerne vil have pillerne kvalitetstestet. Hold øje med kvaliteten Pillerne bliver testet efter en fælleseuropæisk CEN-standard, der blandt andet sætter rammer for pillernes holdbarhed samt indholdet af aske og vand. Vi tester pillerne for at se, hvor stor en andel, der er rent træ. Hvis der er affaldsprodukter i træpillerne i form af for eksempel sand eller bark, viser det sig i form af aske. Oplever man, at træpillerne efterlader store mængder aske, betyder det, at der er et stort spild, og at Torben Brogaard er laborant på Teknologisk Instituts laboratorium, hvor de tester kvaliteten af træpiller. der er andet i pillerne end træ, forklarer Torben Brødsgaard og fortsætter: - Vi kigger desuden efter slaggedannelse. Slagger dannes, når asken smelter sammen og bliver helt hård. Slagger Tjek på kvaliteten kan ødelægge anlægget ved for eksempel at sætte sig i brænderhovedet. Derudover tester vi indholdet af vand i pillerne, samt hvor holdbare de er. Pillerne skal helst være faste og smuldre så lidt som muligt, så man ikke står tilbage med en stor bunke savsmuld. Millimeterpræcis Til gengæld har det ifølge Torben Brødsgaard mindre betydning for brændværdien, hvilken type træ pillerne er lavet af: Det vigtigste er, at man får købt den type brændsel, som passer bedst til det anlæg, man har. I øjeblikket er det træpiller i størrelsesordenen seks til otte mm, der fungerer bedst til de mindre biobrændselsanlæg, som typisk står i de private hjem. På hjemmesiden dk under fanen laboratorier og herefter kvalitetssikring af træpiller kan du se en liste over virksomheder, der har fået deres træpiller analyseret hos Teknologisk Institut. Du kan også med fordel spørge din lokale installatør til råds, når du skal vælge træpiller. Artiklen er lånt fra forbrugermagasinet Ren1ergi, nr. 1, 2012 Tekst og foto: Trine Møller Pedersen og Anne Korntved Petersen De optimale værdier for træpiller er: Mekanisk stabilitet: 97 procent Indhold af aske: under 0,5 procent Indhold af vand: under 10 procent Brændværdi: ca. 4,8 kwh/kg - svarende til: ca. 17,5 MJ/kg Energibranchen.dk

19 Professionelt udstyr Hvis kalken blokker og det varme vand stopper Ring til vores ekspert Harry, og få råd og vejledning om kemi og pumper til VVS-branchen. Cillit Udsyringsanlæg der fås i to størrelser kan løse de fleste opgaver, hvor pladevekslere, varmtvandsbeholdere eller rørsystemer skal renses kemisk for kalkbelægninger. Cillit afkalkningsmidlerne i de gule 20 kg dunke vælges ud fra hvilke materialer de skal anvendes på, f. eks. er det vigtigt at rustfrie materialer ikke påvirkes af saltsyreholdige væsker. Inden man bortskaffer brugt afkalkningsvæske skal syrekraften neutraliseres bort med Cillit Neutra, og hvis man har behov d.v.s hvis man har afkalket en beholder som ikke han tømmes fuldstændigt kan man med Cillit Naw neutralisere evt. syrerester inde i beholderen inden den tages i brug. VVS-NR. Stor maskine: vvs-nr Lille maskine: Cillit-FFW/TW Cillit KW-kalkløser Cillit Naw Cillit Neutra Kondensatpumpe Iltbinder og ph-buffer Tilsættes anlægsvandet i varme- og solfangeranlæg. Ny forbedret formulering! Binder nu 2 x mere ilt! Beskytter effektivt imod iltkorrosion og stabiliserer anlægsvandets ph-værdi. VVS-NR Cillit-PVR 25 l Blue Max kondensatpumpe Plus er en nydesignet kompakt pumpe til bortpumpning til nærmeste afløb af kondensvand fra kedler eller drypvand fra sikkerhedsventiler, klima- og køleanlæg m.m. Nu med 4 x 28 mm tilgangshuller samt adapter for ø19 mm, ø32 mm og ø40 mm tilslutning. Der medfølger seks meter 3/8 pumpeslange. Blue Max Plus tåler syreholdige væsker. Automatisk start og stop via den indbyggede flyderkontakt. Forberedt for tilslut af ekstern signalgiver ved overløb. Ring til vores kundeservice for flere oplysninger. VVS-NR Cillit-PVR er en rensevæske udviklet specielt til rensning af industripladevekslere for kalk- og korrosionsbelægninger i form af rust- og sort magnetitbelægning. Veksleren renses uden adskillelse, ved recirkulation af ufortyndet Cillit-PVR gennem vekslerens belagte side. VVS-NR Wendt & Sørensen A/S leverer kemikalier og pumper til industrien og VVS-branchen til rensning af bl.a. pladevekslere, rørvekslere og varmtvandsbeholdere. Alle vores pumper har magnetkobling, der adskiller elektronikken fra de aggressive væsker der cirkuleres. Vi har forhandlet de gule Cillitkvalitetsprodukter siden 197o og vi formidler gerne vores praktiske erfaringer videre. Wendt&Sørensen Vølundsvej 18, 34oo Hillerød Tlf ,

20 Brændermarkedet Solgte og registrerede gaskedler 500 gaskedler blev ikke registreret i 2011 Antallet af ikke-registrerede kedler er faldet i forhold til 2010 og udgør for 2011 knapt tre procent. DEBRA Solgte og registrerede, installerede gaskedler Solgte/registrerede gaskedler Solgte Registrerede i alt Afvigelse Afvigelse i procent 3 pct. 8 pct. 1 pct. Opgørelsen dækker 97 pct. af gaskedelmarkedet. Dansk Energi Brancheforening, februar 2012 Lille stigning i antal installerede, registrerede gaskedler Gaskedelmarkedet i 2011 Det samlede antal af registrerede, installerede gaskedler er steget med knapt to procent i 2011 i forhold til Det er interessant, at antallet af nyinstallationer er steget. Det kan muligvis skyldes omstillinger fra olie. DEBRA Hele landet Traditionelle kedler Kondenserende kedler Samlet antal Heraf nyinstallationer Heraf udskiftninger Antal registrerede, installerede gaskedler under 135 kw, 2010 og Gasbrændere 2011 Oliebrændere 2011 Fortsat stigning i gasbrændermarkedet Gasbrændermarkedet er steget 33 procent henover 2011 dog med en lidt mindre procentvis stigning for de større gasbrændere. DEBRA Kraftig tilbagegang i oliebrændermarkedet I 2011 er der solgt 32 procent færre villaoliebrændere end samme periode i fjor. Årsagen er helt sikkert, at de fleste oliekedler i dag sælges med en integreret brænder. Salget af større brændere er faldet med cirka otte procent. DEBRA Solgte gasbrændere Under 60 kw Over 60 kw Samlet antal Solgte oliebrændere* Under 60 kw (villabrændere) Over 60 kw Samlet antal Antal solgte gasbrændere. * Opgørelsen omfatter kun salget af løse oliebrændere Energibranchen.dk

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Olieservicekontrol: 8 30 procent af oliekedlerne er over 35 år gamle. Kedler 16 Kan garantier misforstås?

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Olieservicekontrol: 8 30 procent af oliekedlerne er over 35 år gamle. Kedler 16 Kan garantier misforstås? DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 April - 2014 Olieservicekontrol: 8 30 procent af oliekedlerne er over 35 år gamle Kedler 16 Kan garantier misforstås?

Læs mere

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Energiforlig marts 2012 Det er regeringens målsætning, at den danske el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Som led i denne målsætning

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts - 2013 Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

Læs mere

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S DGF Gastekniske Dage 2011 Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi af Brian Nielsen Robert Bosch A/S 1 DGF Gastekniske Dage 2011 Markedet ønsker grønne og

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Velkommen til branchemøder

Velkommen til branchemøder Velkommen til branchemøder Et fantastisk positivt samarbejde mellem Dansk Energi Brancheforening DS Håndværk & Industri Oliefyrsservicebranchens Registreringsudvalg Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts - 2013 Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

ATES-systemer i decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker.

ATES-systemer i decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker. ATES-systemer i decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker. Civilingeniør Stig Niemi Sørensen www.enopsol.dk Januar 2014 Indledning De decentrale kraftvarmeværker og barmarksværkerne står overfor store

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER Kort om Bosch og undertegnet. Bosch Termoteknik står for Bosch-gruppens varmeog varmtvandsløsninger og er sammen med internationale datterselskaber en

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle Skorstensfejerens rolle Artikel i Fagbladet Skorstensfejeren Til alle skorstensfejere i Danmark Der er udarbejdet en ny branchestandard for skorstensfejere, der deltager i OR-ordningen. Det har efter udvalgets

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning

Baggrundsnotat: - Grøn omstilling i den individuelle opvarmning Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning En kombiløsning bestående af en varmepumpe og en gaskedel, en såkaldt hybridvarmepumpe, er en individuel opvarmningsform, der kombinerer

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn Markedsføring af serviceeftersyn Hvordan ser du på fremtiden? Eller ser du nye muligheder i morgendagen? Udsendte Pressemeddelelser: Skift din gamle oliekedel nu hvis du stadig vil fyre med olie Pr.

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Indledning Den undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark, som DFF netop har gennemført, viser ikke overraskende, at der er en meget stor

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

...ER ENIGE OM, AT DER ER...

...ER ENIGE OM, AT DER ER... ...ER ENIGE OM, AT DER ER......GOD BRUGERØKONOMI I SOLVARME VED UDSKIFTNING AF KEDEL ELLER BEHOLDER SOLVARME ER EN ÅBENLYS FORDEL I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING AF KEDEL ELLER BEHOLDER INSTALLATØRENS KUNDERÅDGIVNING

Læs mere

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/8 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Opvarmning via radiatoranlæg eller kaloriferer René Thiemke,

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1 Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 1 sfortegnelse Indledning 5 BOSCH GASKEDLER 100.08 Display og automatik, Heatronic III - for kondenserende kedler 101.08 Grundkursus - Kaskadeløsninger

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri Profil Gastech-Energi Førende i varmeteknologi til boliger og industri Om os Varme værdier Historien Gastech-Energi A/S er Danmarks førende salgs- og servicevirksomhed inden for varmeløsninger til både

Læs mere

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology Maskinmestrenes Forening maj juli 2015 nr. 75 Maskinmesteren management and technology Solvarmeanlæg bliver en hybrid Verdens første kommercielle solvarmeanlæg af flade solpaneler og paraboler etableres

Læs mere

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Varmepumpe Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hvornår bør du overveje en varmepumpe? En varmepumpe er typisk en god forretning, hvis du i dag opvarmer med olie eller el og bor i et område uden fjernvarme.

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere