Rapport af: Josephine, Camilla, Mettemarie, Emil og Tine. Visuel ID & Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport af: Josephine, Camilla, Mettemarie, Emil og Tine. Visuel ID & Kommunikation"

Transkript

1 Rapport af: Josephine, Camilla, Mettemarie, Emil og Tine Visuel ID & Kommunikation

2 Indholdsfortegnelse Introduktion...side 2 Problemformulering og tidsestimering...side 3 Projektstyring...side 4 Budget...side 5 Moodboard...side 6 Kommunikationsplan...side 7 Kommunikationsmodel...side 8 Interessent- og risiko-analyse...side 9 Designforslag...side 10 Designbrief...side 11 Virksomheds-analyse...side 12 SWOT-analyse...side 13 Pest-analyse...side 14 Analyse af afsender og modtager...side 16 Slut Gantt-kort...side 17 Kampagnens afvikling...side 18 Kampagneprodukter - Hængeskilt og hjemmeside...side 20 Avis-annonce og facebook...side 21 Abribus...side 22 Læringsmål...side 23 Bilag nr. 1...side 25 Bilag nr. 2...side 26 Bilag nr. 3...side 27 Bilag nr 4...side 28 Bilag nr 5...side 29 Bilag nr 6...side 30 Bilag nr 7...side 31 Bilag nr 8...side 32 Bilag nr 9...side 33 Bilag nr 10...side 34 Bilag nr 11...side 35 Bilag nr 12...side 36 Bilag nr 13...side 37 Bilag nr 14...side 38 Bilag nr 15...side 39 Bilag nr 16...side 40 Bilag nr 17...side 41 Bilag nr 18...side 42 Visuel ID & kommunikation side 1

3 Introduktion I Danmark som i resten af den vestlige verden bør vi leve sundere. Der har været masser af tiltag gennem årene til at forbedre folkesundheden. Et nyt kunne være for ældre, evt. med let nedsat førlighed. En el-cykel, der kan give det sidste lille skub, op ad bakken, i modvind, for at få den vigtige motion, som hjælper så meget. Hele Københavnsområdet er overbelastet af trafik. Der har været svære forhandlinger om en betalingsring for at reducere bilismen i byen. Transport af ældre er en del af statistikken, og her kan elcykler nedsætte de ældres behov for benzindreven transport. For at få de ældre mennesker til at cykle på el-cykler må der en veltilrettelagt kampagne til. På de næste sider udspecificerer vi i detaljer hvad, hvorfor, hvornår og hvem der får det til at ske. Med venlig hilsen Josephine, Camilla, Mettemarie, Emil og Tine Visuel ID & kommunikation side 2

4 Problemformulering og tidsestimering Projekt Cykelstiens Helte Mange ældre får ikke rørt sig nok, kroppen forfalder og den ældre bliver isoleret. Samtidig er de københavnske veje overfyldte. Miljøet og sundheden lider skade. Vi kunne godt tænke os at få de ældre til at cykle, men ved at mange er tilbageholdende på grund af usikkerhed og manglende fysik. Vi tænker at en el-cykel og et tilbud om fælles køreture kan lokke de ældre ud på cyklerne. Vores formål er at få præsenteret denne nye mulighed for vores målgruppe og derved spare penge på dels udgifter til sundhedssektoren og dels ældretransport. Sidst men ikke mindst gavner det miljøet. Gruppen består af: Josephine, Camilla, Mette Marie, Emil og Tine. Godkendt af Merete Lindemand d. 6. marts 2012 Efter problemformuleringen fortsatte vi med en Process Breakdown Structure, der er rygraden i tidsestimeringen. Tidsestimeringen fører videre til udfyldelsen af Gantt-kortet, vores projektstyringsværktøj. Hele tidsestimeringsskemaet ses som bilag nr. 1 Visuel ID & kommunikation side 3

5 Projektstyring Ud fra tidligere gode erfaringer valgte vi Gantt-kortet til at give os overblik over projektets fremdrift og resourceforbruget. I mellemtiden er vi ikke blevet bedre til MS project, så vi brugte noget længere tid end forventet på at få alle detaljer på plads. Til næste projekt vil vi nok se på andre produkter, eller sætte et noget mere konservativt tidsestimat på selve projektstyringsdelen. Start Gantt-kortet ligger som bilag nr. 2 Visuel ID & kommunikation side 4

6 Budget Projektets likviditetsbehov afdækkes i budgettet. Den samlede pris synes høj, men er nok på linie med mange aktuelle kampagner. Vi forestiller os ikke, at der støder uventede udgifter til, så vores beregninger holder. Det fulde skema ligger som bilag nr. 3 Visuel ID & kommunikation side 5

7 Moodboard Som begyndelse på den kreative process lavede vi et moodboard med stemningsbilleder, font- og farveforslag. Samtdig fandt vi stikord som skulle slå tonen an for vores ordvalg i kampagnen. Moodboardet i hel størrelse ligger som bilag nr. 4 Visuel ID & kommunikation side 6

8 Kommunikationsplan Med vores kommunikationsplan har vi et struktureret overblik over situationen. Der bliver nemt at prioritere de forskellige arbejdsopgaver, samt kampagnens videre forløb og afvikling. Skemaet ses i sin fulde udstrækning som bilag nr. 5 Visuel ID & kommunikation side 7

9 Kommunikationsmodel Modellen viser budskabets vej fra afsender til modtager og den mulige støj undervejs. Vi forudser muligheder for støj i form af misforståelser om, hvorvidt cyklerne er en gratis gave, eller at de er en ny type knallert. Når vores kampagne finder sted i storbyen er der chance for at den drukner i mængden af budskaber. Derfor skal vi fokusere på et iøjnefaldende og genkendeligt visuelt udtryk i alle vorres produkter. Kommunikationsmodellen ses i sin helhed som bilag nr 6 Visuel ID & kommunikation side 8

10 Interessent- og risiko-analyse Interessent-analyse Skemaet præsenterer rækken af deltagere såvel som kampagnens målgruppe. Overordnet set er interessenterne, udover målgruppen - de ældre - en homogen gruppe, der også udgør vores sponsore. Alle ser ud til at trække i samme retning, dog med forskellige kompetancer. nteressent-analysen ligger i sin fulde udstrækning som bilag nr. 7 Risiko-analyse Vores målgruppes evt. forbehold overfor kampagnens budskab viser sig i risiko-analysen som topscoren, der bør have den højeste prioritering. Risiko-analyse skemaet er bilag nr. 8 Visuel ID & kommunikation side 9

11 Designforslag Det endelige logo er vist i designbriefet i mange forskellige udgaver til brug på diverse situationer. Se logo-delen af designbriefet som bilag nr. 9 Inden det endelige logo var på plads gennemgik det en udviklingsprocess, hvor det første grundlag var en stiliseret cykelsti med noget, der skulle ligne skygger af cykelhjul. Ved godkendelsen af vores udkast til vores visuelle identitet fik vi anbefalet at tydeliggøre C et i navnet. Senere valgte vi også at fjerne cykelstien for et enklere logo. Den farvede baggrund blev ændret til en grå baggrund, og i negativ, uden farve. Hele oversigten over logoets udvikling ligger som bilag nr. 10 Visuel ID & kommunikation side 10

12 Designbrief Med moodboardet som udgangspunkt fremstillede vi et designbrief. Vi valgte farver i blålige nuancer, der kan være med til at skabe en tillidsvækkende stemning. Billedmaterialet af ældre mennesker, som vores målgruppe kan genkende sig selv i, styrker dette. Med henblik på vores målgruppe har vi valgt en let læselig typografi, uden fødder og med et moderne udtryk. Designbriefet kan ses i sin fulde udstrækning som bilag nr. 11 Visuel ID & kommunikation side 11

13 Virksomheds-analyse Vores virksomhed er en gruppe medarbejdere med hver deres relevante kompetencer. Gruppen er sat sammen til dette projekt alene, og opløses når kampagnen er slut. Vores virksomhed benytter sig af produktkonceptet som vores forretningsgrundlag, med til bud om at få sin cykel tilrettet efter personlige behov. Visuel ID & kommunikation side 12

14 SWOT-analyse De mulige forhindringer for projektets succes, samt potentialerne, har vi sat i skema med vores SWOT-analyse. Sammen med Risikoanalysen og Interessent-analysen har vi et godt overblik over de forholdsregler, vi bør tage. SWOT-analysen ligger som bilag nr. 12 Visuel ID & kommunikation side 13

15 P-E-S-T -analyse P-E-S-T analyse: Model til at finde ud af hvilke ting der påvirker en virksomhed. Omgivelser, samfundet, kortlægger hvilket univers man er i, kampagne P - Politiske og lovmæssige faktorer: Da vi er en fiktiv kampagne/virksomhed på det danske marked, må vi gå ud fra, at vi har kendskab til de politiske og lovgivningsmæssige forhold, og dermed taget højde for disse. Vi mener derfor ikke, at dette område er relevant i forhold til den kampagne, der skal lanceres. E - Økonomiske og demografiske faktorer (krise, lån, hvordan får man arbejdskraft) - folk der prøver at spare, økonomisk krise, bakket af sundhedsforskrifter: Den danske økonomi har i de seneste år ikke været for god, der har været lav konjunktur i det danske samfund, samtidig har Danmark skullet spare i hele samfundet, samtidig med at der er høj arbejdsløshed i Danmark i øjeblikket, og der fortsat bliver fyret i de forskellige virksomheder. Dette har man også kunne se hos befolkningen 1, i hele 2011, har danskerne sparet så meget de kunne i privat forbruget. Der menes dog at i år 2012, vil der ske en stigning på 2,0 2,5 % i privat forbruget. 1 Man har jo så kunnet se at udtalelserne, har stemt overens når man ser i starten af året 2012, eksempelvis med de stigende benzin priser i Danmark, på trods af dem vælger danskerne stadig bilen 2. Man kan håbe at dette vil øge købelysten blandt forbrugerne. Der er både plus og minus, ved kampagnen. Et plus er at det kunne godt tyde på at danskerne er villige til at spendere nogle penge og få en interesse til kampagnen. Et minus er dog at folk stadig er skræmte efter finanskrisen, og stadig vil spare og holde privat forbruget på et minimalt niveau, og derfor ingen interesse har at deltage i kampagnen. S - Sociale og kulturelle faktorer - offentlig mening: Danmark er blevet meget mere miljø bevidst, og regeringen har sat et mål for at DK skal blive et af de grønneste lande i EU, og mindske CO2-udslippet i landet. Derfor har regeringen sat stor fokus på at man skal tage offentlig transport eller bruge cyklen, når man eks. skal til og fra arbejde. 2 Visuel ID & kommunikation side 14

16 P-E-S-T -analyse fortsat Vi kan derfor med vores kampagne vise og give de ældre mulighed for at komme ud og cykle i det københavnske på nogle cykelture, og derved hjælpe den danske regering med at mindske CO2- udslipningen. Danskerne er samtidig også blevet meget mere fokuseret på sundhed, både for unge og ældre, og derfor kan vores kampagne, hjælpe de ældre med at få øget deres sundhed, og måske hjælpe de ældre med at blive motiveret til at motionere. T Teknologiske, fysiske og miljømæssige forhold: Der er i de seneste par år, sket en kraftig stigning i salget af el-cykler, specielt til ældre. Dette hænger bl.a. sammen med de faldende priser, samtidig med, at de er blevet mere almindelige i den danske hverdag, og at det er en cykel som ældre ville kunne få glæde af, da det ikke er en cykel der vil belaste de ældre fysisk, fordi det er en motoriseret cykel. De ældre vil stadig få meget ud af at cykle på el-cyklerne, de vil stadig få brændt nogle kalorier, og med vores kampagne kan de ældre også komme ud og møde andre mennesker og nyde den friske luft på en anderledes og motiverende måde. Visuel ID & kommunikation side 15

17 Analyse af afsender og modtager Afsender: Vi vil signalere, at vores kampagnebureau kan arrangere cykelture på el-cykler, der tager hensyn til brugerens forskellige behov og ønsker. Vi tilbyder cykelture med mange spændende oplevelser og muligheder. Vi vil signalere professionalitet, og fremstille et udtryk der skaber tryghed og tillid til vores kampagne. Vi vil kommunikere via spændende/tiltalende billeder og tekst, som fanger modtager (blandt andet slogans). Billederne skal få det til at se spændende ud, så folk får interesse for kampagnen. Logoet er med til at signalere hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde. Vi vil bruge genkendelige billeder og farver som man forbinder med cykelture i den danske natur, eks på ord ville være medvind, sol, natur, morsomhed og energi. Modtager: Vi skal have målgruppen 60+ til at få interesse for vores kampagne, og derved reagere Vi har på alle vores online-reklamer sørget for at der på en eller andet måde er mulighed for at finde mere information, eksempelvis via url link. Da vores målgruppe er af den ældre generation, har vi en forventning om at de morderne medier ikke beherskes optimalt, vi vil derfor nå dem igennem medier der er de mest anvendte i denne generation. Vi vil benytte de trykte medier, så som magasiner og aviser, som når vores målgruppe bedst muligt. Vi vil også forsøge os med plakater i det offentlige rum på både busser og ved busstoppesteder (abribus er) Med en så bredt defineret målgruppe som 60+ må vores markedsføringsstrategi vaære udifferentieret, d.v.s ramme bredt. Visuel ID & kommunikation side 16

18 Slut Gantt-kort Til styring af tids- og resourceforbrug under projektets afvikling har vi benyttet et Gantt-kort. Øverst ses start kortet med den kritiske vej, og nederst det endelige kort. Igen har arbejdet med Ganttkortet taget en del mere tid end ønskeligt. Gantt-kortene i fuld udstrækning som bilag nr. 13 Visuel ID & kommunikation side 17

19 Kampagnens Afvikling Kampagnens Afvikling Kampagnen bliver afholdt i en enkelt kommune til at begynde med for at kunne undersøge om denne har den ønskede effekt. Hvis det bliver en succes kan man nemt afvikle den i flere kommuner, eventuelt på landsplan. I første omgang har vi valgt Frederiksberg kommune til forsøget. Hver uge mellem den 1. april og den 30. juni vil der blive afholdt to el-cykelture (onsdag og søndag) med to frivillige trænere. Der er mulighed for at låne 30 el-cykler hver gang, men ældre der har egen el-cykel eller egen cykel kan også melde sig til. Hvis der bliver stor rift om pladserne arrangerer vi ekstra ture og vi får flere frivillige trænere. Trænerne har udarbejdet ruter i området og vil være frivillige fra henholdsvis Dansk Cyklist Forbund og Ældresagen. Den ene vil dermed have en stor faglig viden om cykler og trafikken, mens den anden vil have arbejdet med og vide hvordan man henvender sig til ældre. og fordeler deltagerne på hold. Hvis man gerne vil låne en el-cykel til en bestemt dato og der ikke er flere til rådighed den dag, så kan trænerne hjælpe den ældre med at skrive sig op til en anden dato. Man melder sig ikke til samtlige ture gennem hele forløbet på én gang, men ringer derimod ind når man gerne vil være med. Elcyklerne til låns bliver fordelt efter først til mølle princippet. El-cyklerne bliver opbevaret i en kælder på Godthåbsvej der er lejet til formålet. Deltagerne mødes ved biblioteket før hver tur. Hver person får udleveret en el-cykel som skal stilles tilbage i kælderen når turen er færdig. Cykelstiens Helte stiller borde op med kaffe og te, så de ældre har noget at forfriske sig med. Deltagerne skal ringe ind og melde sig til turene, uanset om de har egen el-cykel eller ej. De to trænere tager imod henvendelser Visuel ID & kommunikation side 18

20 Kampagnens Afvikling fortsat Materialer Den tyske cykelproducent, Winora, stiller 30 el-cykler til rådighed. Ved udgangen af juni måned kan de ældre købe el-cykler direkte fra producenten til særpris. Dansk Cyklist Forbund stiller 30 cykelhjelme til rådighed. Hjerteforeningen stiller to hjertestartere og 10 førstehjælpskasser til rådighed. I begyndelsen af april vil vi kontakte TV2 Lorry og bede dem om at optage et indslag om projektet. I løbet af de tre måneder vil der være annoncer om el-cykelturene i Frederiksberg Bladet, Søndagsavisen, Samvirke, Ældre Sagens Det Sker, Ældre Sagen Nu og Hjerteforeningens blade Hjertenyt og Appetit For Livet. Samtidig vil der være en hjemmeside på internettet der introducerer projektet og informerer om hvordan man kan tilmelde sig. Både webhotel og domænenavn er betalt for et helt år, så brugere stadig kan finde information om projektet efter det er endt og der er mulighed for at genbruge siden hvis/når man igangsætter el-cykelhold i andre dele af landet. Projektet får også sin egen Facebook-side. Vi lejer 15 abribusser, 6 citystandere og 100 hængeskilte i busser gennem alle tre måneder: 5 af abribusserne bliver placeret på metrostationerne fra Flintholm st. til Forum st. 6 abribusser bliver anbragt ved stationerne som F- og S-linien stopper ved i Frederiksberg: Stationerne fra Fuglebakken til Ålholm og en enkelt abribus på Peter Bangs Vej st. Derudover stilles 4 abribusser ved busstoppestederne nær kirkegården, Frederiksberg Centeret, Søndermarken og Landbohøjskolens have. De fire citystandere bliver anbragt ved Frederiksberg hospital, Landbohøjskolens have, Frederiksberg have og Zoologisk Have. De 100 hængeskilte bliver anbragt i busserne på linie A2 og A4. Visuel ID & kommunikation side 19

21 Kampagneprodukter - Hængeskilt og hjemmeside Hængeskiltet har bilag nr. 14 Hjemmesiden har bilag nr. 15 Visuel ID & kommunikation side 20

22 Avis-annonce og facebook Avis-annoncen har bilag nr. 16 Facebook har bilag nr. 17 Visuel ID & kommunikation side 21

23 Abribus Abribus-reklamen har bilag nr. 18 Visuel ID & kommunikation side 22

24 Læringsmål Opfølgning på Læringsmål De sidste projekter har handlet om kodning af hjemmesider med fokus på det funktionelle. Endelig fik vi et der handlede om kommunikation og design og visuel identitet. Læringsmål for gruppen er: Lære at udfører en kommunikationsanalyse og arbejde ud fra den. Udvikling i Photoshop, Illustrator og indesign. Skabe en sammenhængende visuel identitet for et firma. Arrangere en reklamekampagne Udarbejde et budget Hvad har vi lært under forløbet? Vi har lært følgende: At udfører en kommunikationsanalyse og arbejde ud fra den. Skabe en sammenhængende visuel identitet for et firma. Arrangerer en reklamekampagne. Udarbejde et budget for en kampagne. Hvordan hænger det sammen med vores forhåndskendskab til emnet og denne opgavetype? Vi kunne til dette projekt bygge videre på vores kunnen og viden fra sidste projektet kommunikation og interaktion hvor vi også havde de ældre i fokus. Yderligere undervisning i budgettering og segmentering har givet viden til at udføre projektet. Visuel ID & kommunikation side 23

25 Læringsmål fortsat Er det, hvad vi forventede at lære? Vi har lært at overskue en kampagnes udviklings proces fra vinkler og planlægge et budget, segmentere en målgruppe og udføre kampagnen. Hvad har vi mere brug for at lære? At arbejde mere med: budgettering ganttkort planlægning segmentering Hvad vil vi foretage mig for at lære dette? Læse relevant litteratur Søge tutorials online Deltage aktivt i undervisningen Visuel ID & kommunikation side 24

26 Bilag nr. 1 Tidsestimering Optimistisk Realistisk Pessimistisk Beregnet gennemsnit Spredning Aktivi tet planlægning ,40 problemformulering ,40 kick-off ,40 gantt kort ,80 kommunikationsplan ,40 kommunikationmodel ,40 Virksomhedsanalyse ,80 interessentanalyse ,40 risiko analyse ,40 analyse af afsender og modtager ,80 planlægnings review ,40 budget ,80 design brief ,80 design forslag ,80 præsentation og begrundelse af visuel identit ,80 uddel opgaver ,40 reserch mågruppe ,80 moodboard ,40 plakat ,80 flyers ,80 dagbladsannonce ,80 landing page ,80 swot ,40 pest ,40 forberedelse ,40 læringsmål ,40 individuel læring ,40 rapport grafik ,40 portfolie opdatering ,40 Opsætning rapport ,40 Rewiew ,40 Aflevering ,40 Alle værdier er i timer, har kalkuleret med en arbejdsdag på 8 timer. Visuel ID & kommunikation side 25

27 Bilag nr. 2 Gantt-kort start Visuel ID & kommunikation side 26

28 Bilag nr. 3 Budget Sheet1 Cykelstiens Helte Antal måneder M0 M1 M2 M3 Udgifter Salary TOTAL Salary & Benefits Other Expenses: Reklameplads - abribus (15), 12 uger Opsætning 675 Tryk 1785 Citystandere (6), 12 uger Opsætning 1620 Tryk 714 Hængeskilte i s-tog og metro (100), 12 uger Opsætning 1045,25 Pris for tryk 4350 Annonceplads - Søndagsavisen Annnonceplads - Samvirke, krydsordssiden Annonceplads - Frederiksberg Bladet, 2 oplag Lorry nyhedsindslag 0 Webhotel og domænenavn, oprettelse og 975,5 årsafgift Special udgifter Leje af garage t. cykler hjertestartere (doneret af Hjerteforeningen) 0 10 førstehjælpskasser (doneret af HF) 0 30 elcykler (doneret af cykelproducent) 0 30 cykelhjelme (doneret af DCF) 0 1 frivillig træner (fra Ældresagen) 0 1 frivillig træner fra DCF 0 Total Other Expenses 11164, Total Budget Expenses , Page 1 Visuel ID & kommunikation side 27

29 Bilag nr. 4 Moodboard Visuel ID & kommunikation side 28

30 Bilag nr. 5 Kommunikationsplan Visuel ID & kommunikation side 29

31 Bilag nr. 6 Kommunikationsmodel Visuel ID & kommunikation side 30

32 Bilag nr. 7 Interessent-analyse Interessent Interesse i sagen Hvad vil interessenten påvirke med Hvad kan interessenten bidrage med Jeres Aktivitet Målgruppen ældre der cykler på elcykler Få øget sundhed, samt noget mere motion Deltage aktivt Deltage i kampagnens arrangementer Sundhedsministeriet Nedbringe udgifterne i sundhedsvæsenets Statistikker og udtalelser Bidrage med faglig viden Hjerteforeningen Sundere generation af ældre menneske Statistikker og udtalelser Bidrage med faglig viden Dansk cyklist forbund Få flere cyklister ud på vejene Faglig viden Ældresagen Vil have ældre til at øge deres sundhed Statistikker, udtalelser og evt. information Faglig viden Producenten af elcykler Skabe et godt produkt sælge produktet Reklamer og tilbud Faglig viden og facts Os selv Skabe en god kampagne, der kan motivere de ældre til at cykle Vi kan bidrage med faglig viden Tæt kommunikation i teamet og kunden Visuel ID & kommunikation side 31

33 Bilag nr. 8 Risikoanalyse Risikoanalyse Projekt 2 Visuel ID og kommunikation Hvad kan gå galt? Konsekvens for projektet (1-5) Sandsynlighed (1-5) Riskotal Handlinger Udfyldt af Mettemarie, Josephine, Tine, Emil og Camilla Dato 06/ (K*S) Forebyggende Afbødende Ikke brugervenligt nok, hvilket har hovedfokus i denne opgave Foretage en masse tests så vi kan finde ud af om det er brugervenligt nok Ændre det og blive ved indtil det lykkedes Fejl i layout Tjekke det igennem og afprøve Ændre eller rette problemet Stavefejl Læse igennem Rette det Fejl i linket Afprøve Tjekke linket igennem i flere browsere og måske ændre Sygdom i gruppen Varmt tøj, blive hjemme ved sygdom Arbejde hjemmefra, de resterende arbejder Computer fejl Lave backup på alt Begynder forfra. Det sker ikke, fordi vi har backup. Udseende Have en rød tråd gennem det hele Så ændrer vi det, indtil det er rettet Visuel ID & kommunikation side 32

34 Bilag nr. 9 Design Brief - logo LOGO GRUNDFORM: PRIMÆR FARVER: Primær farve 1 CMYK: 0/0/0/80 RGB: 88/89/91 HEX: 58595B Primær farve 2 CMYK: 0/0/0/0 RGB: 255/255/255 HEX: FFFFFF Primær farve 3 CMYK: 64/7/0/14 RGB: 61/156/168 HEX: 3D9CAB SAMTLIGE VERSIONER AF LOGO: Visuel ID & kommunikation side 33

35 Bilag nr. 10 Logoudvikling ykelstiens Helte - evig medvind ykelstiens Helte - evig medvind Visuel ID & kommunikation side 34

36 Bilag nr. 11 Design Brief - farver & fonte PRIMÆR FONTE: PRIMÆR FARVER: Calibri Calibri Regular Calibri Bold Calibri Italic Calibri Bold Italic Georgia Georgia Regular Georgia Italic Georgia Bold Georgia Bold Italic Primær farve 1 CMYK: 0/0/0/80 RGB: 88/89/91 HEX: 58595B Primær farve 2 CMYK: 0/0/0/0 RGB: 255/255/255 HEX: FFFFFF Primær farve 3 CMYK: 64/7/0/14 RGB: 61/156/168 HEX: 3D9CAB SEKUNDÆR FONTE: SEKUNDÆR FARVER: Arial Arial Regular Arial Bold Arial Italic Arial Bold Italic Verdana Verdana Regular Verdana Bold Verdana Italic Verdana Bold Italic Sekundær farve 1 CMYK: 20/2/0/14 RGB: 175/215/219 HEX: B0D7DB Sekundær farve 2 CMYK: 12/0/31/16 RGB: 188/214/147 HEX: BCD693 Sekundær farve 3 CMYK: 0/10/33/6 RGB: 239/216/161 HEX: EDF8A1 Visuel ID & kommunikation side 35

37 Bilag nr. 12 SWOT analyse Visuel ID & kommunikation side 36

38 Bilag nr. 13 Ganttkort slut Visuel ID & kommunikation side 37

39 Bilag nr. 14 Hængeskilt til bus og tog Visuel ID & kommunikation side 38

40 Bilag nr. 15 Hjemmeside Visuel ID & kommunikation side 39

41 Bilag nr. 16 Avisannonce Visuel ID & kommunikation side 40

42 Bilag nr. 17 Facebook profil Visuel ID & kommunikation side 41

43 Bilag nr. 18 Abribus Visuel ID & kommunikation side 42

BANNERPROJEKT 1.SEMESTER. Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From

BANNERPROJEKT 1.SEMESTER. Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From BANNERPROJEKT 1.SEMESTER Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 2 Problemformulering... 2 Formål... 3 Mål... 4 Processen... 4 Planlægning... 5

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 2. projekt 2. sem marts 2012 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby > Så tager vi cyklerne frem.. Kampagne for mere cyklisme 1. Indledning I bliver

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Brugerundersøgelse 2. semester 3. projekt

Brugerundersøgelse 2. semester 3. projekt Brugerundersøgelse 2. semester 3. projekt knmefr5 Mettemarie From mette@byfrom.com http://byfrom.com/survey/survey.html Portfolio: http://byfrom.com/ Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse...s.1 Introduktion...s.2

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Indledning Vi vil i følgende opgave foretage en analyse af materiale fra kampagnen Minikøbenhavner. Vores primære fokus er kampagnens forretningsstrategi med henblik

Læs mere

Design manual for. Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er:

Design manual for. Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er: Design manual for Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er: Erhverv: Kirsten Kasch Kommunikation: Karen Malene Andreasen og Jens

Læs mere

INVITATION BLIV SAMARBEJDSPARTNER OG FÅ ALLE FORDELENE!

INVITATION BLIV SAMARBEJDSPARTNER OG FÅ ALLE FORDELENE! INVITATION BLIV SAMARBEJDSPARTNER OG FÅ ALLE FORDELENE! Flere cyklister i din kommune giver sundere borgere og en renere by med mindre trængsel og mere liv. Vi cykler til arbejde 1.- 31. MAJ 2012 Vi cykler

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Annette Vilhelmsen (SF) og Henrik Klitvad (DTF) til FTU Event i Rosengårdcentret. Spil med Play & Stay-bolde i Vedbæk Tennisklub

Annette Vilhelmsen (SF) og Henrik Klitvad (DTF) til FTU Event i Rosengårdcentret. Spil med Play & Stay-bolde i Vedbæk Tennisklub T ennissportens Dag er Dansk Tennis Forbunds årlige landsdækkende event, der har til formål at gøre danskerne opmærksomme på tennissporten og skaffe nye medlemmer til de danske tennisklubber. Konceptet

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 3. projekt 1. sem okt. - nov. 2009 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby En sund sjæl i et sundt legeme Informationskampagne til unge 1. Indledning

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Senior Sundhed. Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014

Senior Sundhed. Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014 Senior Sundhed Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014 Frida Madsen Christian Knudsen Jonatan Nielsen Line La Fontaine Louise Bonke Projektet Der er til vores webbureau udviklet: Et

Læs mere

E-zine Online magazine

E-zine Online magazine E-zine Online magazine Anders Cramer Nielsen - http://www.anderscramernielsen.dk Bjarke Handsdal - http://handsdalize.com Casper Ragn - http://www.portfolio.casperragn.com Niels Otto - http://ottouch.com

Læs mere

Identitet. 2. projekt 2. sem. mad og livsstil. marts 2013. Multimediedesigner

Identitet. 2. projekt 2. sem. mad og livsstil. marts 2013. Multimediedesigner Multimediedesigner Identitet mad og livsstil 2. projekt 2. sem marts 2013 www.cphbusiness.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Indledning Livsstil herunder madopskrifter, køkkenindretning og køkkenudstyr

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation Fly away Fly away I wish that I could fly Into the sky So very high I'd fly above the trees Over the seas in all degrees To anywhere I please Let's fade into

Læs mere

DSU Dansk Stavgang Union

DSU Dansk Stavgang Union DSU Dansk Stavgang Union Projekt 3 af Camilla, Mateen, Mikkel & Sandie Indholdsfortegnelse Design brief Side 3 Projektplanlægning Side 4 Stakeholder analyse Side 6 Informations arkitektur Side 8 Medier

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag Kom Rundt i Odense Guide til din hverdag By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune - april 2015 Der er mange måder at komme rundt i Odense. Nogle gange er det lettest i bil, andre gange på cykel. Det

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Nyt fælles sundhedstelt på Folkemødet 2016 er det noget for jer?

Nyt fælles sundhedstelt på Folkemødet 2016 er det noget for jer? Nyt fælles sundhedstelt på Folkemødet 2016 er det noget for jer? Folkemødet udtaler: Til Folkemødet 2016 vil vi igen gerne slå et slag for partnerskaber og tværgående samarbejder ud fra holdningen om,

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø AFSLUTTENDE OPGAVE udemiljø 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Kravspecifikation... 2 Design... 3 Formidling... 6 Afprøvning... 7 Refleksion... 8 Side 1 af 8 Indledning I dette projekt

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Designmanual. Kommunikation/It A. Martin B. Villadsen, Alexander Madsen 11/18/15 HTX 3.a

Designmanual. Kommunikation/It A. Martin B. Villadsen, Alexander Madsen 11/18/15 HTX 3.a Designmanual Kommunikation/It A Martin B. Villadsen, Alexander Madsen 11/18/15 HTX 3.a Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Om LF BodyCare... 2 Kanylemodel... 3 Afsender... 3 Budskab...

Læs mere

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Grafisk design Grafisk design l 3 Grafisk design l 4 Identitet til ny tøjbutik i form at logo, visitkort, paper bags, stickersmærker,

Læs mere

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 Indledning Det er vigtigt for Grønlands Hjemmestyre at fastholde og styrke den visuelle identitet. En stærk identitet

Læs mere

Afsluttende kommunikation og it opgave

Afsluttende kommunikation og it opgave Afsluttende kommunikation og it opgave Udarbejdet af Frederik Winther Andersen klasse 1.1 Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Test af antagelser... 3 Kommunikations model... 3 Design... 4 Informationsdesign...

Læs mere

OPGAVEN PROGRAMVALG. Jeg har brugt Illustrator til at lave logo og ikoner.

OPGAVEN PROGRAMVALG. Jeg har brugt Illustrator til at lave logo og ikoner. GRAFISK DESIGN OPGAVEN Min kæreste er medstifter af en vinloge. Medlemmerne af logen kunne godt tænke sig et sted, hvor de bl.a. kunne få et overblik over, hvilke vine de har bedømt og hvornår næste loge

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

Rapport. Kommunikation og IT

Rapport. Kommunikation og IT Rapport Kommunikation og IT Forord: Jeg har lavet en hjemmeside omkring støtte af cancerramte. Min hjemmeside går ud på at jeg vil lokke folk til at tage cykel frem og deltage i et cykelløb udelukkende

Læs mere

Designmanual. Version 1. 02-06/2013

Designmanual. Version 1. 02-06/2013 Designmanual Version 1. 02-06/2013 s designmanual indhold Indhold 2 Introduktion... 3 Kommunikationsunivers... 4 Konceptbeskrivelse...5 HVAD...5 HVEM...5 HVORDAN...5 HVOR...5 HVORNÅR...5 Konceptskitse...6

Læs mere

Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike. Januar 2013

Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike. Januar 2013 Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike Januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Om kampagnen... 3 Baggrund... 3 Målgruppe og budskaber... 3 Koncept og kampagneplan...

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 INDHOLD Introduktion 3 Logo og navnetræk 4 Farvepalet 5 Farvepalet udvidet 6 Typografi 7 5. element 8 Grafiske elementer 9 Piktogrammer 10

Læs mere

Influencer Marketing

Influencer Marketing Influencer Marketing Historien om Del dit budskab på en ny måde Med de sociale mediers opkomst har vi radikalt ændret den måde, vi tænker markedsføring på. De er et samlingssted for innovation og autenticitet,

Læs mere

Grafisk design. sundfertilitet.dk

Grafisk design. sundfertilitet.dk Grafisk design sundfertilitet.dk Sundfertilitet.dk er en klinik, der behandler mænd og kvinder til bedre fertilitet. Min opgave var at redesigne deres hjemmeside samt lave et logo til sundfertilitet.dk.

Læs mere

Dokumentation. Grafisk Design

Dokumentation. Grafisk Design Dokumentation Dokumentation OPGAVEN: Denne opgave er lavet for en ny opstartet cafe og restaurant i Vordingborg, de skulle derfor bruge et logo som det første og derefter en hel design linje. Deres ide

Læs mere

Elcykler så har du altid medvind!

Elcykler så har du altid medvind! Elcykler så har du altid medvind! Bo Asmus Kjeldgaard 13.00-13.10 Ankomst og kaffe 13.10-13.20 Velkomst Projektleder Bo Asmus Kjeldgaard, Det Økologiske Råd. 13.20-13.40 Københavns kommunens cykelstrategi

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 8000 fordele ved at cykle Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 Indhold Baggrund Formål Århus Cykelby Vanehjulet Formål Lanceringskampagne Målsætninger Kampagnestrategi Mediestrategi Kreativt koncept

Læs mere

Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet

Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet 7. marts 2016 Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal

Læs mere

UDFORDRINGEN. modul 4 - udfordringen. Opgaven I vores sidste modul lød opgaven for vores gruppe på at lave en ja-kampagne

UDFORDRINGEN. modul 4 - udfordringen. Opgaven I vores sidste modul lød opgaven for vores gruppe på at lave en ja-kampagne modul 4 - udfordringen UDFORDRINGEN Opgaven I vores sidste modul lød opgaven for vores gruppe på at lave en ja-kampagne til valget om retsforbeholdet den 3. december 2015. Vi fokuserede på emnet human

Læs mere

AF PETER SCHLÜTER. Workflow

AF PETER SCHLÜTER. Workflow AF PETER SCHLÜTER Workflow Projektløser: Projektvært: Opgave: Peter Schlüter Sømandskirken NY Logo, Kirkeblad & Designmanual Programmer: Photoshop Illustrator Indesign Sømandskirken i New York har udskrevet

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

5. klassernes cykeldag fredag den 12. juni 2015

5. klassernes cykeldag fredag den 12. juni 2015 Informationsmappe til 5. klassernes cykeldag Anden fredag i juni måned arrangerer Gentofte Kommune en cykeldag for 5. Klasserne på alle kommunens skoler. Eleverne skal alle ud på en cykeltur i skolens

Læs mere

DOKUMENTATION 1. HOVEDFORLØB

DOKUMENTATION 1. HOVEDFORLØB DOKUMENTATION 1. HOVEDFORLØB GRAFISK DESIGN Design af tørklæde til sportsklub. Skal bruges som reklame og salg til klubbbens medlemmer og fans. Design Rentegning af logo Grafik Klargørin af grafik til

Læs mere

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Grafisk Design Louise Schibbye Pedersen Mediegrafiker Svendeprøve 2016

Grafisk Design Louise Schibbye Pedersen Mediegrafiker Svendeprøve 2016 Grafisk Design Louise Schibbye Pedersen Mediegrafiker Svendeprøve 2016 GRAFISK DESIGN PROCES Opgaven Jeg designer og laver mine egne plakater i min fritid både illustrationer, manuelt grafik og fotografier

Læs mere

Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Ingrid Just, Jakob Snedled

Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Ingrid Just, Jakob Snedled Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6. oktober 2015 kl 19 hos Lis Tibirkevej 15. Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm,

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi bliver endnu bedre til at vejlede. Undervejs kommer der øvelser og eksempler

Læs mere

AFSLUTTENDE PROJEKT FORBRÆND FEDTET - KAMPANGE. Christian Willman, Mikkel Helbo- Olsen & Patrick Holse 1.3 Roskilde Teknisk Gymnasium

AFSLUTTENDE PROJEKT FORBRÆND FEDTET - KAMPANGE. Christian Willman, Mikkel Helbo- Olsen & Patrick Holse 1.3 Roskilde Teknisk Gymnasium AFSLUTTENDE PROJEKT FORBRÆND FEDTET - KAMPANGE Christian Willman, Mikkel Helbo- Olsen & Patrick Holse KOM/IT 1.3 Roskilde Teknisk Gymnasium INDLEDNING Dette projekt er et samarbejde mellem Christian, Mikkel

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Medarbejderkonference september 2011 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Prøv www.brydvanen.dk Få inspirationsmail på www.habitmanager.com

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

PANSER & BRANDBILSMUSEET DESIGNMANUAL

PANSER & BRANDBILSMUSEET DESIGNMANUAL PANSER & BRANDBILSMUSEET DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 4 TONE OF VOICE 5 LOGO 6 RESPEKTAFSTAND I LOGO 7 PLACERING AF LOGO 8 FARVER 9 FARVE PÅ LOGO 10 PRIMÆR FONT OVERSKRIFT 11 PRIMÆR FONT

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Kom/It Rapport. Responsiv hjemmeside (Jakes Awesome Game Reviews)

Kom/It Rapport. Responsiv hjemmeside (Jakes Awesome Game Reviews) Kom/It Rapport Responsiv hjemmeside (Jakes Awesome Game Reviews) Indhold Resume... 2 Forord... 2 Jakes Awesome Game Reviews... 2 Den tidelige fase... 2 Efter jeg har lavet siden hvor mine reviews er:...

Læs mere

Grafisk Redegørelse Opgaven Programvalg Kvalitetsvurdering Målgruppe Arbejdsproces Kvalitet Komposition og layout Brugervenlighed

Grafisk Redegørelse Opgaven Programvalg Kvalitetsvurdering Målgruppe Arbejdsproces Kvalitet Komposition og layout Brugervenlighed Redegørelse Grafisk Opgaven At redesigne en hjemmeside for AGF fanclub, som har et mere moderne look og et nyhedsarkiv som er let oversskueligt. Hjemmesiden er en opgave jeg selv har stillet mig og kunne

Læs mere

Visuel guide til vores design. Version 2.0-2012-12-04

Visuel guide til vores design. Version 2.0-2012-12-04 Visuel guide til vores design Version 2.0-2012-12-04 Introduktion Et design En organisation FTF s designguide har til formål at sikre, at vi altid er kreative inden for de samme rammer og fremstår som

Læs mere

Målgruppe Mænd og kvinder i alderen 30 til 60 år, som er interesret i selvudvikling og ønsker et sundt arbejds- og privat liv.

Målgruppe Mænd og kvinder i alderen 30 til 60 år, som er interesret i selvudvikling og ønsker et sundt arbejds- og privat liv. Grafisk Design Kunden Mindfullife er en forskningsinvolveret undervisnings- og uddannelsesvirksomhed indenfor mindfulness-baseret intervention. De tilbyder kurser, retreats og uddannelse centreret omkring

Læs mere

PROJEKT JB PLASTICS A/S

PROJEKT JB PLASTICS A/S PROJEKT JB PLASTICS A/S Visualisation af data i samarbejde med controllerne INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Opgavebeskrivelse Arbejdsproces o Brainstorm o Project Management o PBS (Part 1) o WBS (Part 1

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS JB PLASTICS Gruppe D: Rie, Rasmus, Benjamin, Andreas,, 1 P a g e Contents Analyse af firmaet og dets behov... 3 Brainstorming proces... 3 WBS... 4 Start WBS en:... 4 Slut WBS en:... 6 Designproces... 7

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

Grafisk Design. rafisk Design

Grafisk Design. rafisk Design rafisk Design Svendeprøve 2016 Opgaven I forbindelse med at ReklameTryk ville lancere en webshop skulle vores hjemmeside opdateres. Den skulle fremstå enkelt, lys og nem at navigere rundt på og samtidig

Læs mere

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual Trafikstyrelsens designmanual Juli 2010 2 Trafikstyrelsens Designmanualen beskriver grundelementerne i Trafikstyrelsens profil og, og giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen

Læs mere

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport Multimediedesigner Identitet Adventuresport Projekt 1 2. sem. feb. 2014 1. Indledning I bliver bedt om at designe forslag til en prototype til et selvstændigt website og den tilhørende visuelle identitet.

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Denne vejledning er målrettet lærere og undervisere, som ønsker at undervise deres kursister om privatøkonomi, lån og budgetlægning.

Læs mere

Det Gode Liv. Grøn og Mad

Det Gode Liv. Grøn og Mad Det Gode Liv Grøn og Mad Hvordan går(d) det? I flere af gårdene er der rigtig gode og varme sammenhold. Der afholdes jævnligt fællesarrangementer og fester. I andre gårde er fællesskabet endnu ikke blevet

Læs mere

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl MOOLA - sundhed for krop & sjæl Velkommen til MOOLA Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl sundhed for krop & sjæl Information og inspiration til en sund krop,

Læs mere

DESIGNANALYSE M/S Museet for Søfart 4 April 2016 Gruppe 14 ANALYSE AF WEBSITE

DESIGNANALYSE M/S Museet for Søfart 4 April 2016 Gruppe 14 ANALYSE AF WEBSITE ANALYSE AF WEBSITE NAVIGATION Grundlæggende en overskuelig side. Navigationen af siden er nem og brugervenlig. Baggrund og menulinjer overlapper ikke hinanden, hvilket giver en overskuelig navigation af

Læs mere

Website design 1. semester, Projekt 3

Website design 1. semester, Projekt 3 Website design 1. semester, Projekt 3 Akvavitten.dk Andreas Schultz, Cecilie Kogi Carlsen, Lif Kaas Neergaard og Ninette Andersen Design brief Vores opgave i dette projekt har været at designe et website

Læs mere

PROGRAM VALG: InDesign CC Illustrator CC Photoshop CC Dreamweaver CC

PROGRAM VALG: InDesign CC Illustrator CC Photoshop CC Dreamweaver CC grafisk design WITTH AIRLINES KUNDEN: Kunden Carl Witth har etableret et rejseselskab, med rejser til lave priser. Witth Airlines er et selskab der flyver til de fleste hovedstæder samt storbyer til en

Læs mere

PROJEKT #3 WEBDESIGN I SAMARBEJDE MED MAK. Akvavitten.dk Andreas Schultz, Cecilie Kogi Carlsen, Lif Kaas Neergaard og Ninette Andersen

PROJEKT #3 WEBDESIGN I SAMARBEJDE MED MAK. Akvavitten.dk Andreas Schultz, Cecilie Kogi Carlsen, Lif Kaas Neergaard og Ninette Andersen PROJEKT #3 WEBDESIGN I SAMARBEJDE MED MAK Akvavitten.dk Andreas Schultz, Cecilie Kogi Carlsen, Lif Kaas Neergaard og Ninette Andersen Design brief Vores opgave i dette projekt har været at designe et website

Læs mere

BilagTMU_141203_pkt.20.01

BilagTMU_141203_pkt.20.01 Markedsføring af linje 8A BilagTMU_141203_pkt.20.01 Fakta om 8A 29. marts 2015 lancerer vi en ny A-bus linje. Den kommer til at hedde 8A. 8A følger den nuværende ruteføring for linje 18 mellem Nordhavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine 2. projekt 2. semester - marts 2015 E-zine URL epub http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.epub E-zine URL PDF http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.pdf

Læs mere

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION 2. PROJEKT 2. SEMESTER - 16. MARTS 2012 RAPPORT UDARBEJDET AF: MAYIANNE PEDERSEN ANDERS TOFT NIELSEN MICHAEL RUNE KRISTENSEN ELIN VATNHAMAR OLSEN GO INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

portfolio GRAFISK DESIGN

portfolio GRAFISK DESIGN portfolio Grafisk Design Opgaven Det var en opgave vi fik i skolen. Opgaven gik ud på at komme med forslag til et postkort/gocard for initiativet: Praktikplads til alle. Formålet med kortet var at gøre

Læs mere

NORDIC LIVING. E-MAGAZINE http://sophiehrefnaboye.dk/projektnordicliving/bolig.html. MUL A - 2. semester projekt 2 - Afleveret 11.

NORDIC LIVING. E-MAGAZINE http://sophiehrefnaboye.dk/projektnordicliving/bolig.html. MUL A - 2. semester projekt 2 - Afleveret 11. NORDIC LIVING E-MAGAZINE http://sophiehrefnaboye.dk/projektnordicliving/bolig.html MUL A - 2. semester projekt 2 - Afleveret 11.marts 2016 Thalassa Phillips Ida Bach Sophie Hrefna http://thalassaphillips.com/

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Grafisk Design. Mediegrafiker - Svendeprøve. Mediegrafikeruddannelsen 2012-2016 - af Ramin Azizi

Grafisk Design. Mediegrafiker - Svendeprøve. Mediegrafikeruddannelsen 2012-2016 - af Ramin Azizi Grafisk Design Mediegrafiker - Svendeprøve Mediegrafikeruddannelsen 2012-2016 - af Ramin Azizi www.azizidesign.dk Dokumentation Opgavebeskrivelse: Opgaven gik ud på at jeg skulle designe et logo, som skulle

Læs mere

Banner projekt. 2. Projekt. Af: Ülvi Imanov Adem Kurnaz 26/10/2012

Banner projekt. 2. Projekt. Af: Ülvi Imanov Adem Kurnaz 26/10/2012 Banner projekt 2. Projekt Af: Ülvi Imanov Adem Kurnaz 26/10/2012 Banner projekt Rapporten Indledning: Formålet med banner projektet er, at vi danner grupper, hvor vi skal udarbejde 3 banner med flash og

Læs mere

WORKFLOW & PRODUKTION

WORKFLOW & PRODUKTION OPGAVE Jeg har lavet et fiktiv website for en hundekennel. Det er mit bud på hvordan sådan en eventuelt kan se ud. PROGRAMMER Photoshop Dreamweaver Illustrator WORKFLOW & PRODUKTION KENNEL BISCO Dokumentation

Læs mere

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08 stafetten Quickguide for Danmarks www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten Revideret den 24-01-08 Hvad er Danmarksstafetten? Danmarksstafetten er en Åben aktivitet, arrangeret af foreninger

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

PORTFOLIO. Grafisk Design H1 - JANNIE KJÆR HØJGAARD. HOLD: 16hf01mgH1

PORTFOLIO. Grafisk Design H1 - JANNIE KJÆR HØJGAARD. HOLD: 16hf01mgH1 PORTFOLIO Grafisk Design H1 - JANNIE KJÆR HØJGAARD HOLD: 16hf01mgH1 Dokumentation Opgaven - Grafisk Design: InHouse Graphic fik til opgave at designe forslag til Kirkens Korshærs julekampagne 2015 (medio

Læs mere