Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004"

Transkript

1 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold i februar-marts Formålet var at få belyst, hvordan eleverne har haft det i deres praktiktid, hvor meget de har lært, hvad de synes om deres læremester og om uddannelsen, samt hvad de har fået i løn. Spørgeskemaerne blev sendt ud til i alt 1622 elever fordelt på alle moduler og uddannelser på landbrugsskolerne. I alt fik vi svar fra 522 en svarprocent på 32 pct. Et par skoler valgte ikke at give oplysninger om elever, så disse kunne svare. Undersøgelsen foregik ved at alle elever med mailadresser fik en mail om oplysninger om en web-adresse, hvor spørgeskemaet lå. De elever, som ikke havde mail fik et brev, hvori der var oplyst et kodeord, som eleven skulle bruge til at identificere sig med. Ved at give alle elever et kodeord har vi sikret os, at elever ikke kan gå ind og svare for andre end sig selv, og dermed påvirke resultatet. Det har været en stor fordel, at vi har brugt mailsystemet med henvisning til en webside. Undersøgelsen er blevet fremlagt på landbrugsskolernes årsmøde i fagudvalg for almene fag, hvor lærerne har givet udtryk for, at de godt kan bruge nogle af oplysningerne i ledelsesfag på modul 3. Det blev også foreslået at fremtidige undersøgelser bør foretages på de enkelte moduler i starten af skoleopholdet, hvor lærerne bedre kan bruge tid til at hjælpe eleverne med at svare på spørgsmålene. Undersøgelsen viser generelt, at eleverne er godt tilfredse med deres uddannelse, fag som ikke har deres interesse er oftest de fag, de har sværest ved, mens de til gengæld synes at fag med deres interesse er lette at følge med i. LandboUngdom vil gerne takke alle elever og skoler, der har bidraget til undersøgelsen. Ansvarlig for undersøgelsen var Lene Mouritsen, LandboUngdom med teknisk assistance fra Thomas A. Rasmussen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Udvikling og Centerservice. I denne rapport har vi samlet elevernes mange udsagn i underpunkter, hvis der er ønske om at læse alle udsagn/kommentarer, så er den fulde undersøgelse at finde på Undersøgelsen er støttet af Landbrugets Hudefond.

2 Baggrundsspørgsmål Antallet af besvarelser er fordelt på de enkelte uddannelsestrin. Af pladsmæssige årsager er der i tabellerne brugt forkortelserne Driftsleder for driftslederuddannelsen (modul 3), Virk.leder for virksomhedslederuddannelsen (modul 4), AØ for agrarøkonomuddannelsen og Teknolog for jordbrugsteknologstudiet. I tabellerne vil der stå "-" i stedet for "0,00 %", da det gør tabellerne lettere at læse. 1. Hvor langt er du i dag (henne) i dit uddannelsesforløb? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt I alt Hvor gammel er du? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt 15 år år 40,00% - 100,00% ,60% 17 år 20,00% 14,70% - 2,90% 18 år 20,00% 44,20% - 8,20% 19 år 20,00% 17,90% - 5,10% 5,90% 20 år - 8,40% - 29,70% ,80% 16,30% 21 år - 5,30% - 22,30% 6,10% 11,10% - 7,10% 13,60% 22 år - 4,20% - 16,80% 18,40% 16,70% 21,40% 7,10% 13,80% 23 år - 2,10% - 9,80% 14,30% 16,70% 14,30% 19,60% 10,30% år - 2,10% - 9,40% 51,00% 22,20% 35,70% 28,60% 16,50% år ,70% 8,20% 33,30% 23,80% 19,60% 7,30% år - 1,10% - 2,30% - - 2,40% 8,90% 2,50% år ,00% ,80% 1,10% Mere end 33 år ,00% - 2,40% 5,40% 1,00% I alt Er du mand eller kvinde? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Mand 60,00% 82,10% 100,00% 72,30% 83,70% 100,00% 92,90% 53,60% 75,70% Kvinde 40,00% 17,90% - 27,70% 16,30% - 7,10% 46,40% 24,30% I alt Er du medlem af Danmarks Landboungdom (nu: LandboUngdom)? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Ja - 69,50% 100,00% 52,00% 51,00% 55,60% 42,90% 23,20% 51,00% Nej, begrund 100,00% 27,40% - 34,00% 34,70% 33,30% 35,70% 46,40% 34,90% Har været, men - 3,20% - 14,10% 14,30% 11,10% 21,40% 30,40% 14,20% meldte mig ud, fordi: I alt Begrundelserne for ikke at være medlem af LandboUngdom var: Det er for dyrt, har ikke fået tilbuddet, har ikke tid og lyst. Har ikke følt behov for det. Begrundelserne for at melde sig ud af LandboUngdom var: Nogle glemte at betale, andre havde ikke tid, fik ikke noget for pengene, flyttede eller det havde ikke deres interesse.

3 5. Hvor er du vokset op? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt På et landbrug 40,00% 40,00% 100,00% 46,90% 57,10% 72,20% 66,70% 48,20% 49,20% På landet, men ikke 40,00% 25,30% - 19,90% 18,40% 16,70% 14,30% 7,10% 19,00% på et landbrug I en mindre by 20,00% 23,20% - 23,00% 20,40% 11,10% 11,90% 30,40% 22,20% I en større by - 9,50% - 8,60% 4,10% - 7,10% 14,30% 8,40% Andet - 2,10% - 1,60% ,10% I alt Undersøgelsen bekræfter, at en større del af tilgangen til uddannelsen er unge, der ikke er opvokset på et landbrug. Det betyder i mange tilfælde, at de kommer med andre forudsætninger til arbejdet på et landbrug og har brug for god instruktion, for at kunne udføre opgaverne godt. 6. Hvad var din indgang til landbrugsuddannelsen? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt 100,00% 89,50% - 75,40% 85,70% 88,90% 64,30% 48,20% 75,70% Grøn Linje - 1,10% - 4,30% - - 7,10% - 2,90% 1s ,00% 11,70% 8,20% 11,10% 26,20% 16,10% 10,90% Andet/Merit - 9,50% - 8,60% 6,10% - 2,40% 35,70% 10,50% I alt De fleste elever har den traditionelle indgang til landbrugsuddannelsen med. Ca. 10 pct. af elverne starter med anden indgang og har fået merit til dele af uddannelsen på baggrund af en anden uddannelse. 7. Havde du en anden uddannelse, før du startede landbrugsuddannelsen? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Ja (hvilken?): 20,00% 10,50% 100,00% 16,40% 20,40% 5,60% 23,80% 26,80% 17,20% Nej 80,00% 89,50% - 83,60% 79,60% 94,40% 76,20% 73,20% 82,80% I alt Af anden uddannelse, som nogle elever har før landbrugsuddannelsen, er for eksempel HG, HA, HH, HTX, tømrer, landbrugsmekaniker, revisorassistent, gartner, VVS rørsmed, dyreassistent, kok, elektriker. 8. Hvor godt oplever du selv, at du fagligt klarer dig på det skoleophold, du er på nu? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget godt 40,00% 23,40% - 22,40% 10,40% 33,30% 19,00% 21,80% 21,70% Godt 60,00% 53,20% 100,00% 55,50% 77,10% 61,10% 64,30% 60,00% 58,60% Nogenlunde - 21,30% - 22,00% 10,40% 5,60% 16,70% 16,40% 19,00% Ikke så godt - 2,10% - - 2,10% - - 1,80% 0,80% I alt

4 Hvad er godt ved landbrugsuddannelsen? Eleverne har svaret, at det gode ved uddannelsen er forskellige fag afhængig af interesse, sammenholdet blandt eleverne og forholdet til lærerne. Nogle har også skrevet, at det er godt, at de har lært meget i praktikken, hvilket de nyder godt af, når de kommer på skole igen. Ophold i udlandet er også en god del af uddannelsen. Specielt eleverne på overbygningsuddannelserne mener, at det faglige indhold i uddannelsen er godt. Hvad er svært ved landbrugsuddannelsen? Eleverne har generelt svært ved økonomifagene på alle uddannelsestrin. og modul 2 elever samt enkelte driftsleder- og virksomhedslederelever mener også, at det er svært at læse og skrive, hvilket bekræfter den viden, vi har fra skolerne. Det betyder, at skolerne og praktikværterne skal være opmærksomme på problemet, da det kan kræve ekstra hjælp til store tekster eller formularer på bedriften. Eleverne synes de fag, de ikke har praktisk erfaring med, er svære. Det betyder, at eleverne tidligt i deres uddannelse skal være opmærksomme på, at få forskellige praktiske erfaringer, for at kunne få mest mulig ud af fagene. Enkelte elever synes, de praktiske opgaver i uddannelsen er svære. Det er svært for nogle elever at følge med, hvis lærerne kører for hurtigt frem i timerne. Andre elever mener, at nogle af lærerne bør have deres uddannelse frisket op for at passe til nutidens undervisning.

5 9. Hvad var dine grunde til at gå i gang med en landbrugsuddannelse? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Jeg ønsker at 60,00% 48,40% 100,00% 53,40% 77,10% 88,90% 66,70% 31,40% 55,00% blive selvstændig landmand Jeg ønsker at - 12,90% - 15,00% 12,50% 11,10% 28,60% 13,70% 15,00% blive funktionær i landbruget Uddannelsen 40,00% 54,80% - 45,70% 27,10% 33,30% 19,00% 37,30% 42,00% giver mig lejlighed til at arbejde med dyr og planter Uddannelsen er et - 16,10% - 21,90% 6,20% - 19,00% 31,40% 19,00% mellemstadie til en videre uddannelse Andet - 11,80% - 10,50% 2,10% - 14,30% 19,60% 10,70% Det ved jeg ikke 20,00% - - 1,60% - - 2,40% 2,00% 1,40% I alt Eleverne har to hovedgrunde til at vælge en landbrugsuddannelse, dels for at blive selvstændig og dels for at få lejlighed til at arbejde med dyr og planter. Specielt driftsleder- og virksomhedselever ønsker at blive selvstændig. 10. Har du skiftet skole i dit uddannelsesforløb? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Ja, mellem modul og - 14,00% - 9,70% 8,70% 11,10% 4,80% 6,10% 9,70% Ja, mellem modul /1s - 1,10% - 51,20% 39,10% 38,90% 50,00% 26,50% 37,70% og modul 2 Ja, mellem modul 2 og - 0,00% - 0,80% 30,40% 33,30% 21,40% 22,40% 8,50% driftslederuddannelsen Nej, jeg har ikke skiftet - 84,90% - 38,30% 21,70% 16,70% 23,80% 44,90% 44,20% skole mellem skolemodulerne I alt Begrundelserne for at skifte skole er: Den tidligere skole lukkede, vil prøve nyt, afstand til skolen, skolens ry, det sociale samvær/kammeraters valg, tilbud af liniefag og endelig tilbud af trin i uddannelsen. For modul elever er det primært afstanden til skolen og det at prøve noget nyt, der er prioriteret højt ved valg af skole. 2 elever skifter primært skole for at prøve noget nyt, på grund af skolens ry, og fordi den tidligere skole lukkede. Der er kun få, der har svaret, at tilbud af liniefag og afstanden til skolen er har betydning afgørende. Driftsledereleverne svarer primært, at de har skiftet skole for at prøve noget nyt og på grund af skolens ry, mens virksomhedslederelever vil prøve noget nyt. Både Agrarøkonomer og Jordbrugsteknologer skifter skole, fordi uddannelsen ikke findes på alle skoler.

6 Erfaringer fra praktiktiden I de næste spørgsmål er der spurgt til praktiktiden, herunder antal praktiksteder og antal måneder i praktikken. praktik: 11. Erfaringer fra praktikperioden - Hvor mange praktiksteder har du været på, før du startede på skolemodul? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt 1 praktiksted 75,00% 58,20% - 49,00% 74,40% 68,80% 67,90% 65,90% 57,30% 2 praktiksteder - 12,10% - 12,00% 7,00% - 10,70% 2,40% 10,00% 3 praktiksteder - 2,20% - 6,70% 2,30% - 7,10% - 4,40% Ingen praktik 25,00% 27,50% - 32,20% 16,30% 31,20% 14,30% 31,70% 28,30% I alt Erfaringer fra praktikperioden i modul - Hvor mange måneder i alt? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt 0 måneder 25,00% 27,50% - 29,80% 16,30% 31,20% 14,30% 31,70% 27,10% 1 måned - 16,50% - 7,20% 9,30% - 14,30% 12,20% 10,00% 2 måneder - 1,10% - 3,40% ,90% 3 måneder 25,00% 1,10% - 2,40% 4,70% - - 2,40% 2,30% 4 måneder ,00% 2,30% - 3,60% 2,40% 1,20% 5 måneder - 1,10% - 2,90% ,40% 1,90% 6 måneder 25,00% 6,60% - 5,80% 18,60% 25,00% 25,00% 14,60% 10,20% 7 måneder - 7,70% - 9,10% 14,00% 25,00% 10,70% - 9,00% 8 måneder - 5,50% - 4,80% 4,70% 6,20% 3,60% 2,40% 4,60% 9 måneder - 2,20% - 1,90% ,40% 10 måneder - 3,30% - 0,50% ,90% 1,40% 11 måneder - 1,10% - 0,50% ,50% 12 måneder - 9,90% - 5,80% 11,60% 12,50% 14,30% 14,60% 8,80% 13 måneder - 3,30% ,70% 14 måneder - 4,40% - 2,40% 2,30% ,30% 15 måneder 25,00% - - 0,50% 2,30% ,70% 16 måneder - 1,10% ,20% 17 måneder - 2,20% - 1,00% ,90% 18 måneder ,50% ,40% 0,50% mere end 18 måneder - 5,50% - 20,70% 14,00% - 14,30% 9,80% 14,40% I alt

7 Praktik i /1s: 13. Erfaringer fra praktikperioden - Hvor mange praktiksteder har du været på, før du startede på skolemodul /1s? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Ingen - 4,30% 100,00% 6,50% 4,30% - 9,50% 20,40% 7,40% 1 praktiksted - 79,60% - 74,60% 63,00% 83,30% 66,70% 69,40% 73,40% 2 praktiksteder - 11,80% - 16,10% 32,60% 16,70% 16,70% 10,20% 16,30% 3 praktiksteder - 4,30% - 2,80% - - 7,10% - 2,80% I alt Erfaringer fra praktikperioden i modul /1s - Hvor mange måneder i alt? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt 0 måneder - 4,30% 100,00% 6,00% 4,30% - 7,10% 20,40% 7,00% 1 måned - 2,20% - 0,40% - - 2,40% 6,10% 1,40% 2 måneder ,40% ,00% 0,40% 3 måneder - 1,10% - 2,40% 2,20% - 14,30% 4,10% 3,20% 4 måneder - 1,10% - 1,60% ,00% 1,20% 5 måneder - 14,00% - 7,30% 2,20% 5,60% - 2,00% 6,80% 6 måneder - 2,20% - 4,00% 10,90% 11,10% 7,10% 10,20% 5,40% 7 måneder ,80% 2,20% - 4,80% - 2,00% 8 måneder ,00% 4,30% - - 4,10% 1,80% 9 måneder - 2,20% - 3,60% 4,30% - 2,40% - 2,80% 10 måneder - 1,10% - 1,20% 8,70% 5,60% 9,50% 6,10% 3,20% 11 måneder ,60% ,80% 12 måneder - 50,50% - 41,10% 41,30% 44,40% 26,20% 34,70% 41,00% 13 måneder - 3,20% - 2,00% - 5,60% 4,80% 2,00% 2,40% 14 måneder - 2,20% - 4,00% - 5,60% 4,80% 2,00% 3,20% 15 måneder - 1,10% - 0,80% ,00% 0,80% 16 måneder 2,20% - 2,00% 4,30% 5,60% - - 2,00% 17 måneder - 2,20% - 3,60% 6,50% - 2,40% - 3,00% 18 måneder ,20% - 5,60% - - 1,80% mere end 18-10,80% - 9,70% 8,70% 11,10% 14,30% 2,00% 9,50% måneder I alt Elevernes væsentligste oplevelser fra /1s praktiktiden: De væsentligste oplevelser for eleverne var, at de prøvede mange forskellige opgaver og fik ansvar. Nogle andre oplevelser var, at de havde et godt forhold til praktikværten/læremester, at praktikværten/læremester viste interesse for dem, at eleverne fik nogle gode forklaringer til opgaverne, og at lønniveauet var tilpasset arbejdsopgaverne. Det er også vigtigt at få ros og konstruktiv kritik fra praktikværten/læremester.

8 II praktikperioden: 15. Erfaringer fra praktikperioden - Hvor mange praktiksteder har du været på, før du startede på skolemodul 2? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt 1 praktiksted ,30% 24,40% 27,80% 23,80% 44,40% 29,80% 2 praktiksteder ,00% 51,10% 33,30% 31,00% 44,40% 39,90% 3 praktiksteder ,50% 20,00% 33,30% 23,80% 11,10% 21,00% Flere praktiksteder ,20% 4,40% 5,60% 21,40% - 9,30% I alt Erfaringer fra praktikperioden i modul 2 praktikken - Hvor mange måneder i alt? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt 1 måned ,40% 10,90% 1,50% 2 måneder ,40% ,30% 3 måneder ,20% 0,30% 4 måneder ,40% - 0,30% 5 måneder ,20% - - 2,20% 0,50% 6 måneder ,40% ,30% 7 måneder ,80% - - 2,40% - 0,80% 8 måneder ,40% - - 2,40% - 0,50% 9 måneder ,20% ,20% 2,30% 10 måneder ,70% 4,40% - - 4,30% 4,50% 11 måneder ,40% 2,20% ,50% 12 måneder ,80% 8,90% - 4,80% - 3,30% 13 måneder ,20% - - 2,40% 4,30% 1,50% 14 måneder ,40% - - 4,80% - 2,00% 15 måneder ,60% 2,20% - - 2,20% 1,50% 16 måneder ,00% - - 4,80% - 1,80% 17 måneder ,50% 11,10% 11,10% 4,80% 2,20% 6,50% 18 måneder ,90% 4,40% 11,10% 4,80% 10,90% 5,80% mere end 18 måneder ,20% 64,40% 77,80% 64,30% 58,70% 66,10% I alt Erfaringer fra praktikperioden forud for skolemodul 2 - Hvor mange måneder har du været i praktik i alt? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Mindre end ,00% 62,40% - 3,70% 2,20% - 2,40% 11,40% 15,90% måneder måneder - 20,40% - 7,30% 4,40% - 11,90% 13,60% 10,20% måneder - 9,70% - 15,90% 13,30% 11,10% 16,70% 15,90% 14,20% måneder - 5,40% - 17,50% 8,90% 11,10% 14,30% 15,90% 13,60% Mere end 30-2,20% - 55,70% 71,10% 77,80% 54,80% 43,20% 46,10% måneder I alt Væsentligste oplevelser i praktiktiden forud for skolemodul 2: De væsentligste oplevelser for elverne i modul II praktikken var både, at de fik ansvar og fik prøvet mange forskellige opgaver. Det er også vigtigt for eleverne, at der er tid til introduktion af opgaver og faglige diskussioner i dagligdagen. Andre væsentligste oplevelser var, at eleverne havde et godt samarbejde med praktikvært/læremester, der kan give konstruktiv ros og ris samt være med i overvejelser om ændringer på bedriften og deltage i kurser, møder, konsulentbesøg mm. Desværre er der 19 elever, der har skrevet, at deres væsentligste oplevelse var en dårlig praktikvært/læremester.

9 18. Erfaringer fra praktikperioden - Hvor mange måneder har du været i praktik, det sted hvor du har været i længst tid? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Mindre end 6 25,00% 7,50% - 0,40% ,70% 2,20% måneder 6-12 måneder 50,00% 57,00% - 23,20% 8,90% 5,60% 19,00% 25,60% 27,70% måneder 25,00% 28,00% - 32,90% 33,30% 38,90% 38,10% 27,90% 32,20% måneder - 5,40% - 27,60% 26,70% 33,30% 23,80% 27,90% 23,00% Mere end 24 måneder - 2,20% - 15,90% 31,10% 22,20% 19,00% 14,00% 14,90% I alt Erfaringer fra praktikperioden - Hvor mange måneder har du været i praktik, det sted hvor du har været i kortest tid? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Mindre end 2 50,00% 21,50% - 9,80% 2,20% 5,60% 4,80% 14,00% 11,40% måneder 3-4 måneder 25,00% 9,70% - 20,30% 17,80% 16,70% 26,20% 9,30% 17,50% 5-6 måneder 25,00% 12,90% - 17,50% 24,40% 16,70% 9,50% 20,90% 16,90% mere end 6 måneder - 55,90% - 52,40% 55,60% 61,10% 59,50% 55,80% 54,20% I alt Erfaringer fra praktikperioden - Hvor mange arbejdspladser har du været på mellem Faglært og Driftslederuddannelsen? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt 1 arbejdsplads ,30% 61,10% 68,30% 57,10% 59,30% 2 arbejdspladser ,30% 11,10% 19,50% 28,60% 23,40% 3 arbjedspladser ,60% 22,20% 7,30% 7,10% 11,00% Flere arbejdspladser ,80% 5,60% 4,90% 7,10% 6,20% I alt Erfaringer fra praktikperioden mellem Faglært og Driftslederuddannelsen - Hvor mange måneder i alt? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Mindre end 6 måneder ,00% 33,30% 46,30% 40,50% 36,60% 6-12 måneder ,10% - 24,40% 9,50% 12,40% måneder ,50% 11,10% 9,80% 9,50% 13,10% måneder ,60% 5,60% 4,90% 14,30% 10,30% Mere end 24 måneder ,80% 50,00% 14,60% 26,20% 27,60% I alt Væsentligste oplevelser fra praktikken indtil Driftslederuddannelsen: Det er vigtigt for eleverne, at de har fået ansvar og selvstændige opgaver med udfordringer. Eleverne sætter stor pris på, at arbejdsgiverne lytter til de ansattes ideer og diskuterer disse. Væsentligste oplevelser fra praktikken indtil Virksomhedsuddannelsen: Det er at få ansvar og udfordringer, konstruktiv ros og ris for opgaver samt blive taget med til møder, kurser og konsulentbesøg, der er afgørende for værdien i arbejdet. Væsentligste oplevelser fra praktikken forud for Agrarøkonomuddannelsen: Eleverne mener, at det har stor betydning, at de får ansvar og udfordringer, samt bliver inddraget i diskussioner omkring større projekter på bedriften. Det er også vigtigt, at der er tid til læring, og de får alsidige arbejdsopgaver. Væsentligste oplevelser forud for Jordbrugsteknologuddannelsen

10 Det er af stor betydning at få ansvar og lære at løse problemer alene samt få alsidige opgaver. 22. Erfaringer fra praktikperioden - Hvilke produktionsgrene har du arbejdet med? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Kvæg 25,00% 50,50% - 67,90% 66,70% 38,90% 34,10% 66,70% 60,10% Svin 50,00% 60,20% - 64,20% 57,80% 77,80% 90,20% 54,80% 64,60% Planteavl 75,00% 77,40% - 79,30% 88,90% 83,30% 97,60% 57,10% 79,60% Heste 25,00% 5,40% - 7,30% 2,20% - - 7,10% 5,70% Andet - 17,20% - 17,50% 22,20% 11,10% 36,60% 16,70% 19,00% I alt Eleverne vælge forskellige produktionsgrene, men der er forskel på, hvor mange de har prøvet. 23. Nedenfor er der en række udsagn, som vi vil bede dig erklære dig enig eller uenig i. De handler om dine erfaringer med praktikstederne og praktikværterne. - Praktikværterne har været gode læremestre 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Helt enig 75,00% 61,40% - 34,50% 45,20% 27,80% 28,90% 37,80% 40,60% Mest enig - 27,30% - 48,00% 35,70% 61,10% 65,80% 43,20% 44,10% Hverken/eller - 6,80% - 12,70% 11,90% 11,10% 5,30% 8,10% 10,30% Mest uenig - 2,30% - 3,90% 2,40% - - 8,10% 3,30% Helt uenig - 2,30% - 0,90% 2,40% ,10% Ved ikke 25,00% ,40% - - 2,70% 0,70% I alt Der er 84,7 pct. af eleverne, der har haft gode læremestre, og 4,4 pct. af eleverne, som ikke har haft gode læremestre. 24. Nedenfor er der en række udsagn, som vi vil bede dig erklære dig enig eller uenig i. De handler om dine erfaringer med praktikstederne og praktikværterne. - Praktikværterne tager hensyn til mit kendskab til landbruget 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Helt enig 75,00% 58,00% - 41,50% 40,50% 38,90% 42,10% 56,80% 46,10% Mest enig - 31,80% - 43,70% 47,60% 55,60% 47,40% 27,00% 40,80% Hverken/eller - 2,30% - 8,70% 2,40% 5,60% 10,50% 10,80% 7,00% Mest uenig - 3,40% - 5,20% 7,10% - - 2,70% 4,20% Helt uenig - 2,30% - 0,90% 2,40% ,10% Ved ikke 25,00% 2,30% ,70% 0,90% I alt Der er 5,3 pct. af eleverne, som ikke synes deres praktikværter har taget hensyn til deres kendskab til landbruget. 25. Nedenfor er der en række udsagn, som vi vil bede dig erklære dig enig eller uenig i. De handler om dine erfaringer med praktikstederne og praktikværterne. - Jeg er kommet godt ud af det med praktikværterne 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Helt enig 75,00% 63,60% - 45,40% 50,00% 55,60% 52,60% 51,40% 51,10% Mest enig - 25,00% - 40,20% 38,10% 44,40% 39,50% 37,80% 36,60% Hverken/eller - 5,70% - 9,60% 9,50% - 5,30% 5,40% 7,70% Mest uenig - 1,10% - 3,50% 2,40% - 2,60% 2,70% 2,60% Helt uenig - 4,50% - 1,30% ,50% Ved ikke 25,00% ,70% 0,40% I alt

11 Der er 4,1 pct. af eleverne, som ikke er kommet godt ud af det med deres praktikværter. 26. Nedenfor er der en række udsagn, som vi vil bede dig erklære dig enig eller uening i. De handler om dine erfaringer med praktikstederne og praktikværterne. - Jeg har været nød til at rejse fra en praktikvært på grund af uoverensstemmelser 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Helt enig - 9,10% - 20,50% 23,80% 16,70% 18,40% 27,00% 18,60% Mest enig - 1,10% - 4,40% 14,30% 5,60% 7,90% 5,40% 5,00% Hverken/eller 25,00% 18,20% - 5,20% 9,50% 5,60% 10,50% 8,10% 9,00% Mest uenig - 5,70% - 8,70% 11,90% 11,10% 10,50% 10,80% 8,80% Helt uenig 50,00% 60,20% - 57,20% 40,50% 61,10% 52,60% 45,90% 55,00% Ved ikke 25,00% 5,70% - 3,90% ,70% 3,50% I alt Der er 23,6 pct. af eleverne, som har været nødt til at forlade deres praktikvært på grund af uoverensstemmelser. Der kan være mange årsager hertil, men manglende tid til forklaringer og snak om forventninger til hinanden, kan være en af årsagerne hertil. Tre gode råd til praktikværter/læremestre: Eleverne har selv givet følgende gode råd til nuværende og kommende praktikværter: Giv grundige forklaringer/instruktioner til opgaver / læring Hav tålmodighed Giv ansvar / Vis tillid til eleven Giv udfordringer Giv konstruktiv ros og ris Brug tid på medarbejdersamtaler til at følge op, før det er for sent Lyt til eleverne og deres ideer Hav forståelse for elevernes niveau i uddannelsen Vurder hvilken elev, du vil ansætte, hvad er der brug for Hav et godt humør Vær åben og imødekommende for diskussioner Vær interesseret i eleven som menneske Tag eleverne med til møder, kurser, konsulentbesøg, mm. 27. Nedenfor er der en række udsagn, som vi vil bede dig erklære dig enig eller uenig i. De handler om dine erfaringer med praktikstederne og praktikværterne. - Praktikperioderne gav mig en realistisk indsigt i, hvad jeg skal kunne som landmand 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Helt enig 50,00% 58,00% - 46,70% 45,20% 38,90% 48,60% 43,20% 48,40% Mest enig 25,00% 29,50% - 42,80% 47,60% 50,00% 37,80% 37,80% 40,00% Hverken/eller - 4,50% - 6,60% 7,10% 11,10% 10,80% 16,20% 7,50% Mest uenig - 1,10% - 2,20% - - 2,70% - 1,50% Helt uenig - 5,70% - 0,90% ,50% Ved ikke 25,00% 1,10% - 0,90% ,70% 1,10% I alt Flertallet af eleverne mener, at de via deres praktik har fået en god indsigt i, hvad det kræver at være landmand.

12 28. Nedenfor er der en række udsagn, som vi vil bede dig erklære dig enig eller uenig i. De handler om dine erfaringer med praktikstederne og praktikværterne. - Kravet om 17 måneders praktik er tilstrækkeligt til at opnå de praktiske færdigheder 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Helt enig 50,00% 23,90% - 21,40% 14,30% - 23,70% 16,20% 20,40% Mest enig - 30,70% - 26,60% 26,20% 16,70% 18,40% 21,60% 25,70% Hverken/eller 25,00% 26,10% - 21,00% 28,60% 38,90% 21,10% 27,00% 23,90% Mest uenig 25,00% 9,10% - 19,70% 21,40% 27,80% 28,90% 16,20% 18,60% Helt uenig - 1,10% - 9,60% 9,50% 16,70% 7,90% 10,80% 8,10% Ved ikke - 9,10% - 1,70% ,10% 3,30% I alt Der er 26,7 pct. af eleverne, som ikke mener, at kravet om 17 måneders praktik er tilstrækkeligt for at opnå de praktiske færdigheder. 29. Erfaringer fra praktikperioden - Hvor tilfreds har du været med udbyttet af praktikken mellem skolemodul og modul? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget tilfreds - 60,90% - 44,90% 48,80% 53,30% 65,40% 46,40% 50,60% Tilfreds - 33,30% - 45,50% 41,50% 46,70% 26,90% 39,30% 40,80% Ikke tilfreds - 2,30% - 7,60% 7,30% - 7,70% 10,70% 6,30% Meget utilfreds - 3,40% - 2,00% 2,40% - - 3,60% 2,30% I alt Flertallet af eleverne har været tilfreds med udbyttet af praktikken mellem skolemodul og skolemodul. 30. Erfaringer fra praktikperioden Hvor tilfreds har du været med udbyttet af praktikken mellem skolemodul /1s og modul 2? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget tilfreds ,80% 61,40% 53,30% 73,70% 61,10% 60,00% Tilfreds ,20% 29,50% 46,70% 23,70% 33,30% 33,00% Ikke tilfreds ,30% 4,50% - 2,60% 2,80% 5,10% Meget utilfreds ,70% 4,50% - - 2,80% 1,90% I alt Generelt er alle tilfreds med deres udbytte af praktikken. Der kan være flere årsager til, at de 7,0 pct. ikke er tilfreds. Måske har de ikke fået lov til alle de opgaver, de gerne ville prøve, fordi de ikke har fået afstemt deres forventninger med deres praktikvært. Det kan også være, praktikværten ikke har haft tid nok til at forklare sammenhængen mellem arbejdet og produktionsresultatet, så eleverne ikke kan se værdien af deres arbejdsindsats.

13 31. Erfaringer fra praktikperioden - Hvor tilfreds har du været med kontakten mellem landbrugsskolen og praktikstedet i løbet af din uddannelse? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget tilfreds 100,00% 7,90% - 8,10% 4,70% 6,70% 7,90% 18,40% 9,10% Tilfreds - 74,20% - 47,70% 44,20% 46,70% 39,50% 60,50% 52,50% Ikke tilfreds - 11,20% - 31,90% 32,60% 40,00% 36,80% 13,20% 26,90% Meget utilfreds - 6,70% - 12,30% 18,60% 6,70% 15,80% 7,90% 11,50% I alt Der er 71,60 pct. der har været tilfreds med kontakten, dog er der også 38,40 pct., der ikke er tilfreds. Der har de sidste år været arbejdet meget med at forbedre denne kontakt, men resultatet af indsatsen er ikke slået igennem endnu. Der arbejdes fortsat med at få fokus på at forbedre kontakten også i praktikken før skolemodul 2, hvor der indtil nu ikke har været særlige tiltag. 32. Erfaringer fra praktikperioden - Hvor tilfreds har du været med kontakten mellem ungdomskonsulenten og praktikstedet i løbet af din uddannelse? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget tilfreds 100,00% 14,00% - 6,80% 4,70% 13,30% 5,10% 8,10% 8,70% Tilfreds - 60,50% - 42,60% 34,90% 46,70% 41,00% 56,80% 46,10% Ikke tilfreds - 20,90% - 34,90% 37,20% 40,00% 38,50% 18,90% 31,40% Meget utilfreds - 4,70% - 15,70% 23,30% - 15,40% 16,20% 13,80% I alt Der er 45,20 pct. af eleverne, der ikke er tilfreds med den kontakt, der skulle være mellem ungdomskonsulenten og praktikstedet. Også her arbejder vi på at forbedre kvaliteten af denne kontakt. De elever, som starter i praktik, kan være svære at finde, hvis deres praktikvært eller de selv kontakter ungdomskonsulenten, når de starter i praktik. I praktikken forud for skolemodul 2 ved ungdomskonsulenterne ikke, hvor eleverne er i praktik, og de har derfor svært ved at kontakte eleverne, medmindre de selv tager kontakt. 33. Erfaringer fra praktikperioden - Synes du, at der skal være kurser i praktikperioden, f.eks. svine-, kvæg- og plantekurser 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Rigtig god idé - 33,70% - 44,60% 34,90% 33,30% 38,50% 47,50% 40,60% God idé 25,00% 41,60% - 45,80% 53,50% 60,00% 48,70% 45,00% 46,20% Dårlig idé 75,00% 15,70% - 7,90% 7,00% 6,70% 12,80% 7,50% 10,20% Rigtig dårlig idé - 9,00% - 1,70% 4,70% ,00% I alt LandboUngdom vil arbejde videre med den positive holdning til at gennemføre kurser i praktiktiden.

14 Arbejds- og lønforhold De næste spørgsmål relaterer sig til arbejds- og lønforhold. 34. Arbejds og lønforhold i praktikperioden - Hvad var din arbejdstid pr. uge i din seneste ansættelse før skoleopholdet? (det der var anført i din ansættelseskontrakt) 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt mindre end 37 timer 50,00% 2,20% - 0,80% ,40% 1,70% 37 timer 50,00% 44,90% - 38,10% 34,90% 20,00% 43,60% 18,90% 37,60% 38 timer - 1,10% - 1,70% - 6,70% - 2,70% 1,50% 39 timer - 4,50% - 2,10% 7,00% - 2,60% - 2,80% 40 timer - 22,50% - 17,60% 20,90% 20,00% 28,20% 29,70% 20,60% 41 timer - 3,40% - 4,60% - - 2,60% - 3,20% 42 timer - 9,00% - 10,50% 18,60% 6,70% 2,60% 18,90% 10,70% 43 timer - 3,40% - 3,80% - 6,70% 2,60% 2,70% 3,20% 44 timer - 1,10% - 2,50% 7,00% - 2,60% 5,40% 2,80% 45 timer - 3,40% - 7,10% 2,30% 20,00% 10,30% - 6,00% 46 timer - 2,20% - - 2,30% ,60% 47 timer ,70% 2,30% ,10% 48 timer - 1,10% - 1,30% ,40% 1,30% 49 timer ,40% ,20% 50 timer ,90% - 6,70% 5,10% 2,70% 2,40% timer ,20% - 6,70% - 5,40% 2,80% timer ,80% 4,70% 6,70% - - 1,10% timer ,00% timer - 1,10% ,20% mere end 70 timer ,70% 0,20% I alt I praktikken i modul har eleverne en ugentlig arbejdstid på 37 timer, mens nogle af de ældre elever har tendens til at have mange timer. Der er dog stadig flertallet af eleverne, der har en ugentlig arbejdstid på op til 42 timer. 35. Hvor mange timer var der i gennemsnit i overarbejde pr. uge? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Der var ingen 50,00% 7,90% - 12,10% 9,30% 26,70% 7,70% 13,50% 11,60% overarbejdstimer Mindre end 5 timer 25,00% 46,10% - 43,50% 44,20% 33,30% 35,90% 43,20% 42,90% 5-10 timer - 30,30% - 27,60% 30,20% 26,70% 38,50% 35,10% 29,60% timer - 3,40% - 9,20% 4,70% 6,70% 2,60% 2,70% 6,40% timer - 3,40% - 3,30% 2,30% - 10,30% - 3,40% timer 25,00% 1,10% - 1,70% - - 2,60% 2,70% 1,70% timer ,30% ,60% timer - 1,10% - 0,40% - 6,70% - - 0,60% mere end 35 timer - 6,70% - 0,80% 9,30% - 2,60% 2,70% 3,00% I alt Elever på alle niveauer i landbrugsuddannelsen har overarbejde, men flertallet af eleverne har gennemsnitlig op til 10 timer overarbejde om ugen.

15 36. Arbejds og lønforhold - Skattepligtig indkomst (alt incl.) 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Mindre end kr. 25,00% 6,70% - 1,30% ,40% 2,60% kr. 75,00% 13,50% - 0,40% 2,30% ,60% kr. - 13,50% - 2,50% ,90% kr - 25,80% - 2,90% ,40% kr. - 12,40% - 1,70% - - 2,60% 2,70% 3,60% kr. - 9,00% - 7,10% - 6,70% 5,10% 8,10% 6,70% kr. - 6,70% - 10,00% 7,00% - - 2,70% 7,30% kr. - 2,20% - 12,10% 4,70% - 7,70% 5,40% 8,20% kr. - 3,40% - 11,30% 2,30% 6,70% 7,70% 8,10% 8,20% kr. - 4,50% - 8,80% 2,30% 13,30% 2,60% 16,20% 7,50% kr ,00% 2,30% 6,70% 7,70% 2,70% 6,40% kr. - 1,10% - 7,90% 9,30% - 12,80% 18,90% 7,70% kr ,40% 2,30% 6,70% 5,10% 2,70% 3,90% kr ,20% 16,30% - 5,10% 2,70% 4,30% ,10% - 2,50% 7,00% - 5,10% 2,70% 2,80% kr ,10% 14,00% 20,00% 5,10% 5,40% 3,90% kr ,20% 2,30% 13,30% 5,10% 2,70% 3,40% ,40% 9,30% 6,70% - 2,70% 1,50% kr ,10% 7,00% 13,30% 2,60% 2,70% 2,60% kr ,80% 2,30% 6,70% 7,70% 2,70% 1,70% kr ,80% 2,30% - 7,70% - 1,30% ,40% 4,70% - 2,60% 2,70% 1,10% ,40% 0,00% ,20% kr ,30% - 2,60% - 0,40% kr ,00% - 2,60% - 0,20% kr ,40% 0,00% - 2,60% - 0,40% kr ,00% - - 2,70% 0,20% I alt Lønniveauet for modul elever og flertallet af modul og modul 2 eleverne svarer ca. til den vejledende lønskala. Der er enkelte elever på modul 2, som har fået en meget høj løn i forhold til deres uddannelsestrin. 37. Arbejds og lønforhold Var det med: 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Fuld kost og logi? 50,00% 33,70% - 23,80% 18,60% 13,30% 5,10% 27,00% 23,80% Delvis kost? 50,00% 40,40% - 44,40% 53,50% 60,00% 33,30% 59,50% 45,30% Logi? - 10,10% - 13,40% 14,00% 40,00% 46,20% 24,30% 17,20% Bonusløn? - 14,60% - 15,50% 23,30% 13,30% 28,20% 13,50% 16,70% Pensionsaftale? - 9,00% - 12,60% 14,00% - 17,90% 8,10% 11,60% I alt Det er primært elever i starten af uddannelsen, der har fuld kost og logi, men det er ikke så meget brugt mere, som det har været. 38. Arbejds og lønforhold - Havde du en uddannelsesaftale der dækkede hele dit skoleophold? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Ja 75,00% 95,50% - 87,90% 74,40% 60,00% 79,50% 78,40% 85,60% Nej 25,00% 4,50% - 12,10% 25,60% 40,00% 20,50% 21,60% 14,40% I alt Flertallet af eleverne har haft en uddannelsesaftale, der dækkede hele deres skoleophold.

16 39. Arbejds- og lønforhold i praktikperioden - Synes du det er en god idé, at du i fremtiden kan få løntillæg, hvis du har deltaget i et kursus eller er medlem af LandboUngdom? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Rigtig god idé 75,00% 56,20% - 30,10% 18,60% 26,70% 5,10% 27,00% 32,00% God idé 25,00% 31,50% - 43,50% 41,90% 33,30% 38,50% 37,80% 39,70% Dårlig idé - 5,60% - 19,20% 20,90% 20,00% 25,60% 29,70% 18,00% Rigtig dårlig idé - 6,70% - 7,10% 18,60% 20,00% 30,80% 5,40% 10,30% I alt Flertallet af eleverne synes, det ville være en god ide at få et løntillæg, hvis de i deres praktiktid brugte tid på at uddanne sig ved at deltage i et kursus. 40. Dine krav til dit næste job - Hvad er det vigtigste for dig, når du skal finde nyt arbejde? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Høj løn - 4,50% - 3,80% 4,70% - - 2,70% 3,40% Udfordrende / 50,00% 79,80% - 63,40% 76,70% 60,00% 79,50% 70,30% 69,50% spændende job Lige vigtigt 50,00% 15,70% - 32,40% 18,60% 40,00% 20,50% 24,30% 26,70% Ved ikke - 0,00% - 0,40% ,70% 0,40% I alt For 69,50 pct. af eleverne er et udfordrende og spændende job vigtigere end en høj løn. 41. Dine krav til dit næste job - Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde? 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Fast arbejdstid er ,10% 4,70% ,50% vigtigst for mig Et interessant 25,00% 65,90% - 54,60% 65,10% 86,70% 79,50% 73,00% 62,10% ansvarsområde er vigtigst for mig Begge dele er lige 75,00% 33,00% - 40,80% 30,20% 13,30% 20,50% 27,00% 34,90% vigtigt for mig Ved ikke - 1,10% - 2,50% ,50% I alt Eleverne vil have interessante ansvarsområder frem for fast arbejdstid, når de skal arbejde. 42. Hvis du frit kunne vælge et arbejde, hvad ville betyde mest for dig i arbejdet? - At jeg oplever at kunne komme til at udføre et godt stykke arbejde - Prioriter 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget høj prioritet 25,00% 78,40% - 71,70% 65,10% 53,30% 66,70% 78,40% 71,50% Høj prioritet 75,00% 20,50% - 27,80% 32,60% 46,70% 33,30% 21,60% 27,90% Lav prioritet - 1,10% - 0,40% 2,30% ,60% Meget lav prioritet I alt Stort set alle elever prioriteret det højt, at de kan komme til at udføre et godt stykke arbejde.

17 43. Hvis du frit kunne vælge et arbejde, hvad ville betyde mest for dig i arbejdet? - At arbejdsgiveren/lederen viser forståelse og respekt for den/de ansatte - Prioriter 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget høj prioritet 50,00% 81,80% - 83,50% 79,10% 60,00% 79,50% 73,00% 80,60% Høj prioritet 50,00% 17,00% - 16,50% 20,90% 40,00% 17,90% 27,00% 19,00% Lav prioritet - 1,10% ,60% - 0,40% Meget lav prioritet I alt Eleverne prioriterer det meget højt, at arbejdsgiveren/lederen viser forståelse og respekt for dem som ansatte. Det er også en af de kommentarer, de har skrevet som et af deres råd til praktikværterne/arbejdsgiverne. 44. Hvis du frit kunne vælge et arbejde, hvad ville betyde mest for dig i arbejdet? - At der er tryghed i ansættelsen - Prioriter 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget høj prioritet 50,00% 72,70% - 59,90% 58,10% 40,00% 38,50% 54,10% 59,20% Høj prioritet 50,00% 23,90% - 35,40% 34,90% 46,70% 38,50% 32,40% 33,70% Lav prioritet - 3,40% - 4,20% 7,00% 13,30% 23,10% 10,80% 6,70% Meget lav prioritet ,40% ,70% 0,40% I alt Næsten alle prioriterer tryghed i ansættelsen højt. 45. Hvis du frit kunne vælge et arbejde, hvad ville betyde mest for dig i arbejdet? - At der er tid til at introducere nye opgaver Prioriter 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget høj prioritet 50,00% 65,90% - 58,90% 44,20% 6,70% 48,70% 51,40% 55,60% Høj prioritet 50,00% 34,10% - 37,70% 48,80% 66,70% 51,30% 43,20% 40,70% Lav prioritet ,50% 4,70% 26,70% - 5,40% 3,00% Meget lav prioritet ,80% 2,30% ,60% I alt Introduktion af nye opgaver er meget vigtigt for alle elever/ansatte. Det bliver ikke mindre vigtigt i dag, hvor flere elever kommer udefra, (altså ikke er opvokset på landet). De har ikke den samme baggrundsviden og har behov for at få opgaverne forklaret ordentligt, for at kunne udføre deres arbejde godt. Tid til introduktion af nye opgaver er også en af de oplevelser, eleverne synes, er væsentligst i deres praktiktid. 46. Hvis du frit kunne vælge et arbejde, hvad ville betyde mest for dig i arbejdet? - At der er et godt kammeratskab mellem de ansatte - Prioriter 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget høj prioritet 50,00% 79,50% - 67,50% 67,40% 60,00% 46,20% 64,90% 67,40% Høj prioritet 50,00% 19,30% - 30,00% 27,90% 33,30% 48,70% 27,00% 29,40% Lav prioritet - 1,10% - 2,50% 2,30% 6,70% 2,60% 8,10% 2,80% Meget lav prioritet ,30% - 2,60% - 0,40% I alt Et godt kammeratskabet mellem de ansatte er også vigtigt for eleverne, når de er på arbejde. Det giver et godt arbejdsklima.

18 47. Hvis du frit kunne vælge et arbejde, hvad ville betyde mest for dig i arbejdet? - At jeg selv kan bestemme arbejdstiden - Prioriter 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget høj prioritet - 11,40% - 11,00% 18,60% 13,30% 7,90% 18,90% 12,10% Høj prioritet 50,00% 30,70% - 38,00% 34,90% 53,30% 39,50% 24,30% 35,90% Lav prioritet 50,00% 44,30% - 43,50% 41,90% 33,30% 44,70% 51,40% 43,90% Meget lav prioritet - 13,60% - 7,60% 4,70% - 7,90% 5,40% 8,00% I alt Det er ikke det vigtigste for eleverne/ansatte, at de selv kan prioritere deres arbejdstid. 48. Hvis du frit kunne vælge et arbejde, hvad ville betyde mest for dig i arbejdet? - At lønnen er høj Prioriter 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget høj prioritet 25,00% 18,20% 0,00% 17,70% 9,30% 6,70% 7,70% 16,20% 15,80% Høj prioritet 50,00% 51,10% 0,00% 58,60% 72,10% 60,00% 61,50% 59,50% 58,70% Lav prioritet 25,00% 26,10% 0,00% 21,50% 16,30% 33,30% 30,80% 24,30% 23,30% Meget lav prioritet 0,00% 4,50% 0,00% 2,10% 2,30% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20% I alt På trods af at eleverne tidligere har prioriteret et udfordrende job frem for en høj løn, så svarer 74,5 pct. af eleverne her, at de prioriterer lønnen højt. 49. Hvis du frit kunne vælge et arbejde, hvad ville betyde mest for dig i arbejdet? - At der er et godt samarbejde med og inspiration fra ansatte - Prioriter 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget høj prioritet 50,00% 63,60% - 53,20% 41,90% 26,70% 50,00% 45,90% 52,40% Høj prioritet 50,00% 35,20% - 45,10% 51,20% 66,70% 50,00% 54,10% 45,70% Lav prioritet - 1,10% - 1,70% 7,00% 6,70% - - 1,90% Meget lav prioritet I alt På alle niveauer i uddannelsen er det prioriteret højt, at der er et godt samarbejde med og inspiration fra de ansatte, de vil gerne tages med på råd. 50. Hvis du frit kunne vælge et arbejde, hvad ville betyde mest for dig i arbejdet? - At der er selvbestemmelse i arbejdsplanlægning og udførelse Prioriter 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget høj prioritet 25,00% 37,50% - 45,60% 48,80% 46,70% 59,00% 62,20% 46,70% Høj prioritet 75,00% 47,70% - 45,60% 46,50% 46,70% 41,00% 32,40% 44,90% Lav prioritet - 13,60% - 8,90% 2,30% 6,70% - 5,40% 8,00% Meget lav prioritet - 1,10% - - 2,30% ,40% I alt Flertallet af eleverne ønsker selv at bestemme, hvordan de skal planlægge deres arbejdsdag og udførelsen af deres arbejde.

19 51. Hvis du frit kunne vælge et arbejde, hvad ville betyde mest for dig i arbejdet? - At jeg kan blive leder senere - Prioriter 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget høj prioritet 25,00% 23,90% - 31,60% 51,20% 53,30% 46,20% 32,40% 33,90% Høj prioritet 50,00% 33,00% - 37,10% 27,90% 46,70% 43,60% 45,90% 37,10% Lav prioritet 25,00% 34,10% - 26,20% 18,60% - 7,70% 16,20% 23,80% Meget lav prioritet - 9,10% - 5,10% 2,30% - 2,60% 5,40% 5,20% I alt Der er ca. 71 pct. af eleverne, som prioriterer det højt at kunne blive en leder senere i deres arbejde. 52. Hvis du frit kunne vælge et arbejde, hvad ville betyde mest for dig i arbejdet? - At der gives tid til efteruddannelse - Prioriter 1s 2 Driftsleder Virk.leder AØ Teknolog I alt Meget høj prioritet 25,00% 36,40% - 37,60% 41,90% 40,00% 38,50% 51,40% 38,90% Høj prioritet 75,00% 34,10% - 46,80% 41,90% 46,70% 46,20% 45,90% 44,10% Lav prioritet - 27,30% - 14,30% 16,30% 13,30% 15,40% 2,70% 16,00% Meget lav prioritet - 2,30% - 1,30% ,10% I alt Eleverne tænker også på fremtiden og udviklingen, 83 pct. af eleverne prioriterer det højt, at der er tid sat af til efteruddannelse. Det er derfor vigtigt, at praktikværterne kender til dette ønske og får en dialog med eleven/den ansatte herom ved ansættelse, så der eventuelt kan laves en plan for efteruddannelse.

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Selandia - CEU Svarprocent: 73% (1912 besvarelser ud af 2612 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Landsgennemsnit EUD ekskl.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 65% (7 besvarelser ud af 931 mulige) Elevtrivsel Uddannelsescenter Holstebro Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331)

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 47% Færdig ph.d./licentiat 160 48% Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17 5% Svar i alt 331 Side 1 af

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392)

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392) Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013 Skolerapport - samlet Svarprocent: 68 % (266/392) Baggrundsoplysninger 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn 3. Alder

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69%

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69% ETU EUD Hovedforløb / Hold: Uge / Antal besvarelser: Gennemført:.... / Udskrivningsdato:... Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der

Læs mere

Information og vejledning om præmie og bonus ordning

Information og vejledning om præmie og bonus ordning Information og vejledning om præmie og bonus ordning Opret en praktikplads og få op til 70.000,- kontant. Vores elever har masser af penge med! Muligheder med mere... Har du råd til at lade være med at

Læs mere

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab.

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab. - 1 - Dette skema er til afklaring af hvilke kompetencer eleven har. Meningen er at elev og læremester udfylder skemaet i fællesskab, og derved får en drøftelse af på hvilke områder, der er behov for at

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Opsummering af trivselsundersøgelsen

Opsummering af trivselsundersøgelsen Opsummering af trivselsundersøgelsen Den første tid på KG Kun 6% af eleverne oplevede IKKE, at de blev modtaget godt ved skoleårets begyndelse. I kommentarfeltet er det særlig introturene, som bemærkes

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %)

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2.

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

Q1 Hvilket værksted er du på?

Q1 Hvilket værksted er du på? Q Hvilket værksted er du på? Besvaret: Sprunget over: Metal Træ Kantine Kunsthåndværk Mode & design Ejendomsservice Køkken (Mou Hotel) Tjener (Mou Hotel) Ejendomsservice (Laden) Design (Laden) % % % %

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb

Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76%

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76% ETU EUD Hovedforløb / Hold: admsk () / Antal besvarelser: Gennemført:.. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

Forældreundersøgelse

Forældreundersøgelse Forældreundersøgelse Grafrapport August 2014 Sp.1 I hvilket land er du født? 10 9 9 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2% 2% 2% Danmark Vestligt land Østeuropæisk land Andet Forældre (n=1007) Kvinde (n=477) Mand (n=530)

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Det stilles som krav, at den studerende/praktikvejlederen bruger DREJEBOGEN og kommer med en tilbagemelding, via praktikgruppemøderne.

Det stilles som krav, at den studerende/praktikvejlederen bruger DREJEBOGEN og kommer med en tilbagemelding, via praktikgruppemøderne. Drejebog for studerende og praktikvejledere FORORD: Formålet med denne DREJEBOG i forbindelse med praktikforløbet for den studerende er at få klarlagt, hvilke opgaver som ligger i at have en studerende

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Navn TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Hvad er din holdning til fleksordningen? Hvilke fordele kan du se ved ordningen? (Gerne flere svar) Andre fordele: Det gavner både SDU og

Læs mere

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom For og imod åbenhed Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om erfaringer med åbenhed om egen psykisk sygdom. Alle respondenter har indledningsvis

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand.

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand. Livshjulet? Livshjulet er et stykke selvudviklingsværktøj som har eksisteret i mange, mange år. Livshjulet er et meget simpelt stykke værktøj, som kan give dig en god ide om, hvordan dit liv fungerer lige

Læs mere