PERSONALEHÅNDBOG 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEHÅNDBOG 2008"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG 2008 PERSONALEHÅNDBOG 2008

2

3 PERSONALEHÅNDBOG FOR AVERHOFF A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Fotoside 4 3. Velkommen. Historie, visioner og værdier 5 4. Organisationsdiagram 6 5. Generel information om Averhoff A/S: 7 5.a Overenskomst og Lokalaftale, 5.b Generel introduktion til Averhoff A/S: medarbejdere/gæster 5.c ISO d Sikkerhed, arbejdsmiljø 5.e Mentor-ordning 5.f Fleks- og skånejob 5.g Informationstavler 6. Personaleforhold: 8 6.a Fælles- og produktionsmøder, referater, MUS-samtaler 6.b Personalegoder og pauser 6.c Virksomhedspolitik vedr. rygning og alkohol 6.d Alarmer, hjemtagelsespolitik/tyveri, adfærd/opførsel 7. Din ansættelse: 9 7.a Din rolle: privilegier og pligter, ansvar, samarbejde og gensidig respekt 7.b Din ansættelseskontrakt, pension 7.c Arbejds- ugeplaner, mødetider 7.d Lønudbetaling/-regulering, ferie, feriefridage og afspadsering 7.e Meddelelse om sygdom og andet fravær 7.f Garderobe, arbejdstøj 7.g Opsigelse/bortvisning: arbejdsgiver/arbejdstager 8. Information om affaldsfraktioner 10 8.a Elektriske og elektroniske produkter betyder 8.b Love og regler Side Bagside: Kort, kørsels- og kontaktinformationer Side 3

4 Side 4

5 Velkommen hos Averhoff A/S Historie, visioner og værdier Historie: Siden den spæde begyndelse i 1948 har familien Averhoff været beskæftiget indenfor genvindingsindustrien først med papirindsamling, men siden tog tingene fart i begyndelsen af 1980 erne, hvor indsamling af computere og andet elektronikudstyr blev omdrejningspunktet for selskabet Averhoff A/S, som blev etableret i Siden 1998 har Averhoff A/S oplevet en voldsom vækst og råder i dag over omfattende knowhow og er en af Danmarks mest kompetente virksomheder til miljørigtig oparbejdning og rationel håndtering af brugt elektronisk udstyr. Idegrundlag: Averhoff A/S indsamler og miljøbehandler brugt elektronisk udstyr til genbrug og genvinding. Stigende miljøfokus, lovgivning og rivende teknologisk udvikling skaber behovet for korrekt bortskaffelse af udtjent udstyr. Vision: Averhoff A/S vil være førende i Danmark, indenfor behandling af elektronisk affald, og vil være anerkendt som en seriøs og professionel partner som omverdenen har tillid til. Værdier: Medarbejdere ved Averhoff A/S kommer fra vidt forskellige jobs og forhold (flest fleksjobbere), men fælles for dem alle er, at de er motiveret til at nå de mål, der er lagt for virksomheden samt de delmål, som lægges i fællesskab for den enkeltes arbejdsområde. Engagement, stabilitet, loyalitet er vitale grundværdier som prioriteres meget højt hos Averhoff A/S. Vi byder dig velkommen i virksomheden. Hvad enten det er som medarbejder eller samarbejdspartner ønsker vi at skabe det bedst mulige gensidige samarbejde. Tom Ellegaard Driftsleder Michael Averhoff Direktør Side 5

6 4. Averhoff A/S - Organisationsdiagram Direktør Bestyrelsen Driftsleder Administration Værkfører/ - assistenter Maskinansvarlig Medarbejderne i produktionen Sikkerhedsgruppen Hvis du har spørgsmål til dit daglige arbejde, skal du i første omgang rette henvendelse til din personlige mentor, værkføreren eller driftslederen. Administrationen: Du er naturligvis også altid velkommen til at henvende dig i administrationen. Her anmeldes og administreres sygdom, ferie, andet fravær, løn, arbejdsplaner etc. Du kan desuden altid komme med dine spørgsmål, idéer m.v. Side 6

7 5. Generel information om Averhoff A/S: 5.a Overenskomst og Lokalaftale Averhoff A/S har for produktionsmedarbejdernes område indgået en Lokalaftale med 3F (både Gældende Overenskomst og Lokalaftale er fremlagt til information i kantinen (må ikke fjernes). 5.b Generel introduktion til Averhoff A/S: medarbejdere/gæster Åbne- og lukkevagterne, som er forsynet med nøgler og alarmkoder, sørger for at låse porte og døre op om morgenen og aflåser igen når dagen er omme. De faste medarbejdere/chauffører kan færdes frit i alle haller, administration, kantine og omklædningsrum. Færdselsmarkeringerne skal dog overholdes af alle. Adgang til administrationens serverrum må dog kun ske med tilladelse fra ledelsen eller administration. Gæster skal først henvende sig i administrationen, og de skal bære gul sikkerhedsvest, når de færdes i hallerne. Når der vises gæster rundt i virksomheden skal der udvises særlige hensyn af alle medarbejdere, så gæsterne får en positiv oplevelse ud af besøget. 5.c ISO I ISO-mappen, som er fremlagt til information i kantinen, findes de relevante vejledninger og forskellige procedurer som medarbejderne skal holde sig informeret om og overholde i det daglige arbejde. De forskellige ISO-anvisninger og påbud omkring arbejdsmiljøet skal til enhver tid overholdes 5.d Sikkerhed, arbejdsmiljø Medarbejderne skal benytte de til arbejdsopgavernes art påkrævede beskyttelsesmidler: briller, handsker m.v. APV (ArbejdsPladsVurdering) finder sted hvert andet år og ajourføres desuden løbende af sikkerhedsudvalget. 5.e Mentor-ordning Når en ny medarbejder starter ved Averhoff A/S tildeles han/hun en fast Mentor, som er ansvarlig for oplæring og information af den nye medarbejder, og som står til rådighed for denne mht. alle spørgsmål om arbejdets mange facetter. Der anvendes et Mentor-skema, som tjekkes efterhånden som emnerne på listen gennemgås. 5.f Fleks- / skånejob Hos Averhoff A/S er der mange fleksjobbere, og den enkelte medarbejder er i centrum. Der tages i videst muligt omfang hensyn til de behov og skånehensyn, som er nødvendige for den enkelte og som fastlægges allerede inden ansættelsen. Dette gælder også en meget fleksibel indstilling til individuel arbejdstid til gengæld forventer Averhoff A/S også, at medarbejderne udover de nævnte værdier på side 2 - udviser ansvarlighed og gensidig respekt og ikke misbruger dette privilegium. 5.g Kommunikation / Informationstavler Det er vigtigt, at kommunikationen fungerer overalt i virksomheden. Evt. misforståelser og begyndende utilfredshed skal fanges i opstarten, så få tingene sagt, enten på de ugentlige fællesmøder eller personligt til rette vedkommende. Der er opsat en Medarbejdertavle i kantinen med alle ansattes navn, jobfunktion, afdeling, så man som ny i virksomheden hurtigere kan lære de forskellige medarbejderes navne og jobfunktioner at kende. Opdaterede telefonlister m.v. findes på opslagstavlerne i kantinen. Side 7

8 6. Personaleforhold: 6.a Fælles- og produktionsmøder, referater, MUS-samtaler Der afholdes sædvanligvis fællesmøde (fremmøde er obligatorisk, medmindre man har fri eller er syg) hver mandag kl , hvor der følges op på alle de ting, der er sket siden sidste møde. Ugeplanen for den kommende uge gennemgås, og alle relevante spørgsmål/gode forslag m.v. kan bringes op til diskussion i dette fælles forum. Referat fra disse F- møder hænges op på opslagstavlen i kantinen, og evt. fraværende medarbejderne m.v. skal selv sørge for at holde sig ajour med informationerne i disse referater. Efterfølgende afholdes produktionsmøde efter behov, hvor driftsleder, værkfører og værkførerassistenter tilrettelægger og optimerer produktionsforløbet. Administration og ledelse afholder internt administrationsmøde lige inden F-mødet. Mindst 1 gang årligt indkaldes produktionsmedarbejdere til en MUS-samtale (MedarbejderUdviklingsSamtale), hvor deres individuelle og langsigtede arbejdssituation står i centrum. Hermed ønsker Averhoff A/S løbende at optimere og opkvalificere medarbejdernes arbejdsforhold. 6.b Personalegoder og pauser Der afholdes frokost kl (fleksibilitet ved ankomst af leverancer er nødvendig), desuden har fuldtidsansatte 2 kaffepauser á 15. min. kl. ca. 9 og 15. Averhoff A/S tilbyder en frivillig madordning for de fastansatte medarbejdere, hvor man kan få 50 % af udgiften dækket, hvis man tilmelder sig frokostordningen. De prøvetidsansatte samt evt. vikarer m.v. skal selv betale frokosten. Morgenbrød fredag og lørdag betales af firmaet. Der er gratis kaffe, te og kakaodrik i arbejdstiden. Sodavand kan købes. Der indkøbes gratis frugt til medarbejderne ca. 1 gang ugentligt. Cirka hver 3. uge er det målet, at tilbyde medarbejderne gratis massage dette kan dog ikke garanteres! 1 gang årligt uddeles en bonus, såfremt regnskabet tillader dette. Bonus er individuel og afhænger (udover årsresultatet) af medarbejderens personlige indsats og om medarbejderen har levet op til virksomhedens værdier og årlige mål. I forbindelse med julefrokosten udnævner Averhoff A/S hvert år Årets Skrotter. Prisen - som består af en statuette (opstilles i kantinen) m. tilhørende diplom, et certifikat samt en pengegave - tildeles en eller flere medarbejdere, der i løbet af det forløbne år har udvist en ekstraordinær arbejdsmæssig indsats samt godt kammeratskab, loyalitet, stabilitet, og engagement i hverdagen. Herudover arrangerer Averhoff A/S cirka 2 gange årligt eksterne aktiviteter for medarbejderne, og da Averhoff A/S p.t. er sponsor for AGF, får vi også nogle fribilletter til kampene, som fordeles mellem de interesserede medarbejdere. 6.c Virksomhedspolitik vedr. rygning og alkohol Averhoff A/S er en røgfri virksomhed, og alt rygning skal derfor ske udenfor (i pauserne) ved de dertil opstillede askebægre, og uden at folk står i vejen for trucks m.v. Alkohol må ikke nydes på arbejdspladsen, dog er en enkelt fredagsøl per person til fyraften samt fælles- og gæstearrangementer som f.eks. julefrokost/kundebesøg undtaget herfra. 6.d Alarmer, hjemtagelsespolitik / tyveri, adfærd / opførsel Der er opsat alarmsystemer i både haller og administration. Kun udvalgte personer har koder og nøgler, som er strengt personlige. Averhoff A/S tilbyder sine faste medarbejdere, at de efter aftale med driftslederen kan hjemtage 1 stk. af hver apparattype gratis, og disse kan efterfølgende byttes efter princippet én for én. Fjernes andre genstande fra virksomhedens område uden tilladelse er det opsigelsesgrund! Alle medarbejderne forventes ved deres adfærd/opførsel både her og udenfor virksomheden at repræsentere firmaet Averhoff A/S på acceptabel vis. Især når man færdes i arbejdstøjet udenfor virksomhedens område på vej til og fra arbejde er det vigtigt, at man er klar over, at man repræsenterer firmaet udadtil. Side 8

9 7. Din ansættelse: 7.a Din rolle: privilegier og pligter, ansvar, samarbejde og gensidig respekt. Hos Averhoff A/S nyder medarbejderne stor personlig frihed og tillid til gengæld forventes det så også, at medarbejderne yder deres bedste, er stabile og omhyggelige i arbejdsfunktionerne og udviser ansvar, fleksibilitet og gensidig respekt både overfor virksomheden og kollegerne. Mange er fleksjobbere med enten fysiske eller mentale handicaps, og der skal være plads til alle hos Averhoff A/S, men det kræver en bevidst indsats og fleksibilitet fra os alle. 7.b Din ansættelseskontrakt, pension Der udfærdiges en ansættelseskontrakt, som er udfærdiget i samråd med medarbejderen og skal være i overensstemmelse med Overenskomst og Lokalaftale. Alle produktionsmedarbejderne er omfattet af Overenskomst med 3F og den indgåede Lokalaftale - heri indgår pensionsordning efter 9 måneders fastansættelse. 7.c Arbejds- ugeplaner, mødetider Der udleveres arbejdsplaner ca. hver 3. måned og ny ugeplan fremlægges hver mandag på F-mødet. Virksomhedens normale driftstid ligger i tidsrummet fra mandag-fredag fra kl med hovedvægten på kl. 8-16, og lørdag fra kl Den enkelte medarbejders individuelle arbejdstid aftales i henhold til ansættelseskontrakt. Overarbejde kan dog forekomme efter aftale. 7.d Lønudbetaling/-regulering, ferie, feriefridage og afspadsering Lønudbetaling finder sted den sidste bankdag i hver måned. Hvis Averhoff A/S udbetaler bonus, sker dette omkring 1. december. Lønnen reguleres hvert år i henhold til Overenskomsten Fastansatte medarbejdere har 25 feriedage og 5 feriefridage i henhold til Overenskomst (se yderligere oplysninger for henholdsvis fleksjobbere og normalansatte om orlov, barns 1. sygedag m.v. i Overenskomst/Lokalaftalen). Afspadsering af overarbejde skal så vidt muligt ske inden 1 måned 7.e Meddelelse om sygdom og andet fravær Hvis medarbejderen bliver syg eller af anden uopsættelig grund må udeblive fra planlagt arbejde, skal meddelelse herom gives til virksomheden på telefon nr.: inden mødetid - for de der normalt møder efter kl. 8 dog senest kl Alt fravær, der ikke på forhånd er aftalt med administration/ledelse og derfor ikke fremgår af uge- / arbejdsplanen, skal straks meddeles til virksomheden udeblivelse uden forklaring kan ikke accepteres. 7.f Garderobe, arbejdstøj Der findes omklædnings- og baderum til medarbejderne, og Averhoff A/S forsyner alle fastansatte med det nødvendige arbejdstøj. Der forefindes en fælles vaskemaskine og tørretumbler til fri vask og tørring af arbejdstøjet. 7.g Opsigelse/bortvisning: arbejdsgiver/arbejdstager Opsigelse: Skal ske skriftligt i henhold til Overenskomst og Lokalaftale Side 9

10 8. Information om affaldsfraktioner 8.a. Elektriske og elektroniske produkter betyder Elektronikaffald er alle eldrevne apparater, der fungerer enten ved hjælp af batteri eller anden strømforsyning. Elektronikaffald opdeles i to hovedgrupper: Billedrørsholdigt materiale Ikke-billedrørsholdigt materiale Hvilke elektronikaffaldsdele der præcis tilhører de to grupper, vil du blive informeret om i oplæringsperioden (mentorordningen) og på vore fællesmøder. 8.b Love og regler 2007: EU-reglerne om affald af elektriske og elektroniske produkter (Waste Electric and Electronic Equipment) omfatter det såkaldte WEEE-direktiv og et ændringsdirektiv: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/108/EF af 8. december 2003 om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). De danske gennemførelsesregler omfatter en lov og en bekendtgørelse. Endvidere har Miljøstyrelsen udarbejdet en "Orientering om elskrotbekendtgørelsen": Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrot-bekendtgørelsen) nr. 664 af 27/06/2005. Miljøstyrelsens orientering om elskrotbekendtgørelsen. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) Lov nr. 385 af 25/05/2005. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, Elskrot-bekendtgørelsen. Nr. 519 af Yderligere informationer kan findes på og samt vor egen hjemmeside Side 10

11

12 Her finder du Averhoff A/S: Vejlbjergvej 9, DK Risskov Bus nr. 9, 92 og 53 holder på hjørnet ved Lystrupvej / Vejlbjergvej Nærbanen fra / til Århus standser ved Torsøvej St. TLF.: / FAX: Ved sygdom eller andet uforudset fravær skal meddelelse herom ringes ind inden mødetid dog senest kl. 9.00! Driftsleder Tom Ellegaard mobilltlf.: Værkfører Flemming Sørensen mobiltlf.:

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46]

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46] Idegrundlag - Mission - Vision - Værdier Personalepolitik Anbefaling Ansættelse Arbejdsskade Arbejdstid Barns første sygedag Fagforening Ferie og fridage Fratrædelse Internt personaleblad Introduktion

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog SIKA Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S 1 Det bedst mulige ansættelsesforløb SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V 2/20 INDLEDNING Reglerne er tilegnet nye og kommende medarbejdere i Lassen Ricard. Nuværende medarbejdere og klienter er også velkomne til at læse med. Reglerne er

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere