Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon Fax info@etac.dk Hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac."

Transkript

1 Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon Fax info@etac.dk Hjemmeside

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning Kørevejledning... 6 Ladevejledning gl. model... 7 Ladevejledning ny model... 8 Monteingsvejledning... 9 Montering af beslag på kørestolen Montering af Lille Viking i forreste beslag Montering af Lille Viking i remme-beslag Montering af forlængerhåndtag : (ekstra udstyr) Montering af håndbetjening Indjustering af Lille Viking på kørestolen

3 INDLEDNING Indledning: De har nu modtaget Deres LILLE VIKING hjælpemotor, som er designet og fremstillet af medarbejdere med et grundigt kendskab til problemet gangbesvær. Produktionen foregår på vores fabrik i Danmark, hvor kvaliteten styres, så den lever op til internationale standarder. Således er både betjeningen og den daglige vedligeholdelse begrænset til det mindst mulige. De skal blot sætte Dem ind i brugsanvisningen på de følgende sider og sørge for, at maskinens batterier er ladet op med strøm, før De tager ud på tur. Vi ønsker Dem tillykke med den nye hjælpemotor og håber, at vi har bidraget til en god start med denne vejledning i montering og betjening. Med venlig hilsen U-B-Let A/S Vejle Lille Viking konceptet er patentskyttet under EP B1 Lille Viking er CE-mærket i henhold til direktivet om medicinsk udstyr af den 14 juni 1993 (93/42/EEG). U-B-Let A/S har et kvalitetsstyringssystem som lever op til kravene i ISO

4 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING: KØREVEJLEDNING: LADEVEJLEDNING: På siderne 4 og 5 finder De en gennemgang af Lille Viking s funktioner - hvor sidder hvad, og hvordan bruger man det. På side 6 får De en vejledning i, hvordan De kommer igang med at køre med Lille Viking. På side 7 slutter brugsanvisningen med en instruktion i, hvordan De skal lade Lille Viking s batterier op. Når De har læst disse sider, har De fået de nødvendige oplysninger, som sikrer Dem fuld fornøjelse af Deres nye kørestolshjælper. Sidst i brugervejledningen er der en vejledning i, hvordan Lille Vinking monteres og justeres på kørestolen. Fig. 1 Inden De begynder at afprøve Lille Viking s funktioner, skal De sikre Dem, at parkeringsbremserne på kørestolen er løsnede - og iøvrigt fungerer korrekt. Derefter fortsætter De med følgende: figur 1 Sæt tændingsnøglen i maskinen, og drej den fra stilling 0 til 1. Nu lyser den grønne kontrollampe ved siden af nøglen (fig. 1) som viser, at maskinen er tændt. Fig. 2 HUSK: før De kører, at kontrollere om kørestolens bremse er løsnet. figur 2 Fodpedalen løftes op med højre fod - A, og samtidigt sænkes LILLE VIKING ned på gulvet - klar til brug. figur 3 Hvis De omvendt ønsker at koble LILLE VIKING fra, trykkes fodpedalen ned - B, og maskinen løftes dermed op fra gulvet. Nu kan kørestolen bevæges frit, som hvis LILLE VIKING ikke var monteret. Fig. 3 Hvis kørestolen efterlades i længere tid, bør De udløse pedalen, så Lille Viking står på gulvet i neutral stilling (fig. 2). 4

5 BETJENINGSVEJLEDNING Figur 4 1) Speederboxen på skubbehåndtaget har 2 vippekontakter. Med den ene kan De vælge den tophastighed De ønsker: SKILDPADDE : 3,5 km./t. HARE : 6,5 km./t. Med den anden kan De vælge mellem frem- og bakgear: D / R Fig. 4 2) Med gaspinden C på speederboxen kan De regulere hastigheden, som den passer til Dem. Ved at løfte pinden stille og roligt med en finger, sætter LILLE VIKING blidt igang. Jo mere De løfter pinden, desto hurtigere kører den. Når De slipper gaspinden, slår bremsen til, og LILLE VIKING stopper omgående. Figur ) Hvis De ønsker at afmontere LILLE VIKING fra køres tolen, f.eks. når den skal foldes sammen og pakkes i bilen, starter De bag stolen: fig. 4: Speederboxen skrues af skubbehåndtaget. fig. 6: Remmepalerne A løftes op af de firkantede huller, så remmene hænger ned i begge sider. Fig. 5 2) Herefter går De om foran stolen, hvor: fig. 5: De 2 drejegreb B løsnes, og udskyderne A skubbes sammen mod midten. Nu sænkes forenden af LILLE VIKING ned på gulvet, og De kan rulle kørestolen frem og folde den sammen. 3) Når De monterer LILLE VIKING på kørestolen igen, begynder De foran stolen, følger anvisningen - blot modsat - og slutter med at skrue speederboxen på. Fig. 6 Figur 6 HUSK: at afstanden C på fig. 5 skal være nogenlunde ens i begge sider. 1) For at lette håndteringen, kan de fleste modeller skilles ad i 2 dele ved at løsne den sorte fingerskrue mellem hjulene. Med et let ryk i bæreremmen kan batteridelen nu løftes af. HUSK: at spænde fingerskruen igen, når maskinen samles. 2) Efter et stykke tid vil remmene strække sig, så LILLE VIKING ikke løftes nok, når De træder pedalen ned. Dette justeres let ved at løsne snaplåsene B og stramme remmene ca. 1 cm. op i begge sider. (se evt. også side 9) 5

6 KØREVEJLEDNING 1. Første gang De ønsker at køre en tur med LILLE VIKING, bør De vælge et sted med god plads, fast underlag og uden særlige forhindringer som f.eks. fortovskanter og stejle strækninger. For Deres egen trygheds skyld som ledsager kan De eventuelt køre den første tur med stolen uden, at bru geren sidder i den. 2. Når De løfter gaspinden med en finger, og LILLE VIKING sætter igang, skal De ikke lade Dem overraske af, at stolen nu bevæger sig, uden at De skubber den. Følg blot efter stolen, og styr den, som De plejer. HUSK: Hvis De i begyndelsen føler Dem utryg ved, at stolen kører selv, så slip gaspinden og stolen stopper omgående - forsøg ikke at holde stolen tilbage med magt. 3. Ved kørsel nedad bakke slækker De lidt på gaspinden. Så hjælper LILLE VIKING med til at holde igen. 4. Hvis De kører på snavset underlag, hvor der f.eks. ligger sand på fortovet, kan hjulene måske ikke stå fast. Dette kan have særlig betydning, når De anvender LILLE VIKING til, at bremse kørestolen ned ad bakke. 5. Når De ønsker at passere en fortovskant, bør De vælge et sted, hvor der findes en rampe (opkørsel). Vi anbefaler, at De passerer rampen vinkelret - ikke skråt - og at De som ledsager samtidigt vurderer køre stolsbrugerens evne til at holde sig fast i stolen under manøvren. Hvis De ønsker at køre baglæns op, eller forlæns ned ad rampen, skal De tage hensyn til, at stolen kommer til at hælde fremover, så kørestolsbrugeren også vil læne sig frem. Hvis De ønsker at køre forlæns op, eller baglæns ned ad rampen, skal De tage hensyn til, at stolen kommer til at hælde bagover, og at De skal kunne holde den tilbage. OBS. Pas på, at kørestolens fodstøtter ikke støder imod rampen eller vejbanen. De kan naturligvis vælge at koble LILLE VIKING fra, når De passerer rampen, men med lidt øvelse vil den hjælpe Dem ubesværet og let over sådanne forhindringer. 6. Hvis De på turen er undervejs i den lave SKILDPADDE-hastighed, men får behov for lidt ekstra mo torkraft (f.eks op ad bakke), så kan De istedet vælge den høje HARE-hastighed. På den måde får motoren lidt mere strøm til rådighed - men vær opmærksom på, at kørestolen så vil tage fart, når det ikke længere går opad. 7. Når De vælger at holde en pause på turen, bør De dreje tændingsnøglen til stilling 0, mens De parkerer. På den måde risikerer De ikke, at der sker en fejlbetjening, f.eks. hvis De som ledsager for et øjeblik forlader kørestolen. OBS. Benyt altid kørestolens parkeringsbremser, når De efterlader den på skrånende flader. 8. LILLE VIKING er ikke særligt sårbar overfor regn. Alligevel anbefaler vi, at De undgår dybe vandpytter, eller i det mindste frikobler maskinen, mens De passerer dem. 9. På mindre letvægtsstole anbefaler vi at anvende en ANTI-TIP anordning, for at sikre kørslen på stejle strækninger. 10. LILLE VIKING kræver ikke nogen egentlig vedligeholdelse. Dog bør De jævnligt kontrollere dæktrykket i kørestolens hjul, samt gøre maskinen ren med en opvredet klud. 11. Desuden bør De med mellemrum kontrollere, at alle beslagene på kørestolen stadig sidder fast. 6

7 LADEVEJLEDNING GL. MODEL Efter turen skal Lille Viking sluttes til ladeapparatet, så den er klar næste gang, De skal bruge den. LILLE VIKING s batterier er vedligeholdelsesfrie. Det vil sige, at de er forseglede, kan tåle at ligge ned, og ikke skal kontrolleres for syrestand - i modsætning til almindelige bilbatterier. 1. Nøglen A skal drejes til stilling 0 (vandret) og evt. tages ud under opladning. 2. Sæt ladestikket B i tilslutning C på LILLE VIKING, og derefter ladeapparatets stik D i stikkontakten. 3. Når ladestikket B er monteret i LILLE VIKING, tænder den gule lampe på ladeapparatet. For sikkerhedens skyld er maskinen indrettet, så den ikke kan køre - styrestrømmen afbrydes automatisk - når stikket sættes i. 4. Når opladningen er afsluttet, lyser desuden den grønne lampe, som viser, at LILLE VIKING er klar til brug. OBS. Det er helt normalt, at ladeapparatet bliver varmt (op til 50 grader) under opladningen. 5. Ladeapparatet regulerer automatisk hvor meget strøm, batterierne har brug for under opladningen - når de er ladet op, sørger det desuden for, at vedligeholde opladningen med en ganske svag strøm. DERFOR: Lad LILLE VIKING være sluttet til ladeapparatet, når De ikke anvender den. 6. Ved normal brug tager det 5-6 timer at lade batterierne op. 7. Ved ekstremt høj brug, hvor batterierne køres tomme for strøm, tager opladningen op til 12 timer. Dette kan være tilfældet, hvis De på et tidspunkt fornemmer, at LILLE VIKING ikke længere kører så langt på en opladning som tidligere. 8. Hvis De ikke ønsker at benytte LILLE VIKING om vinteren, eller den blot skal opbevares i en periode, skal dens batterier lades fuldt op, nøglen tages ud, og maskinen stilles et tørt og lunt sted. Når den skal tages ibrug igen, starter De med at lade batterierne op i 5-6 timer - så er den klar. VIGTIGT: Batterierne taber langsomt strøm, når LILLE VIKING henstår med nøglen i stilling 1. HUSK derfor altid at dreje nøglen til stilling 0 og tilslutte ladeapparatet. Skulle De have yderligere spørgsmål, står vi gerne til Deres rådighed. 7

8 LADEVEJLEDNING NY MODEL Efter turen skal Lille Viking sluttes til ladeapparatet, så den er klar næste gang, De skal bruge den. De indbyggede batterier er vedligeholdelsesfrie. Det vil sige, at de er forseglede, og ikke skal kontrolleres for syre - i modsætning til almindelige bilbatterier. 1. Nøglen A skal drejes til stilling 0 (vandret) og evt. tages ud under opladning. 2. Sæt ladestikket B i tilslutning C på LILLE VIKING, og derefter ladeapparatets stik D i stikkontakten. 3. Når ladestikket B er monteret i LILLE VIKING, tænder den gule lampe på ladeapparatet. For sikkerhedens skyld er maskinen indrettet, så den ikke kan køre - styrestrømmen afbrydes automatisk - når stikket sættes i. 4. Når opladningen er afsluttet, lyser desuden den grønne lampe, som viser, at LILLE VIKING er klar til brug. OBS. Det er helt normalt, at ladeapparatet bliver varmt (op til 50 grader) under opladningen. 5. Ladeapparatet regulerer automatisk hvor meget strøm, batterierne har brug for under opladningen - når de er ladet op, sørger det desuden for, at vedligeholde opladningen med en ganske svag strøm. DERFOR: Lad LILLE VIKING være sluttet til ladeapparatet, når De ikke anvender den. 6. Ved normal brug tager det 5-6 timer at lade batterierne op. 7. Ved ekstremt høj brug, hvor batterierne køres tomme for strøm, tager opladningen op til 12 timer. Dette kan være tilfældet, hvis De på et tidspunkt fornemmer, at LILLE VIKING ikke længere kører så langt på en opladning som tidligere. 8. Hvis De ikke ønsker at benytte LILLE VIKING om vinteren, eller den blot skal opbevares i en periode, skal dens batterier lades fuldt op, nøglen tages ud, og maskinen stilles et tørt og lunt sted. Når den skal tages ibrug igen, starter De med at lade batterierne op i 5-6 timer - så er den klar. VIGTIGT: Batterierne taber langsomt strøm, når LILLE VIKING henstår med nøglen i stilling 1. HUSK derfor altid at dreje nøglen til stilling 0 og tilslutte ladeapparatet. Skulle De have yderligere spørgsmål, står vi gerne til Deres rådighed. 8

9 MONTERINGSVEJLEDNING Resten af denne brugsanvisning beskriver i detaljer, hvordan LILLE VIKING monteres på kørestolen. Når maskinen er monteret på kørestolen, behøver De ikke længere at sætte Dem ind i det følgende afsnit; men i enkelte tilfælde kan det være nyttigt, at De har orienteret Dem om indholdet. 9

10 MONTERING AF BESLAG PÅ KØRESTOLEN De forskellige typer af kørestole har meget varierende stel hvad angår materialer, rørprofiler og udformning. Derfor er det nødvendigt individuelt at tage stilling til både typen af beslag og deres placering på stelrammen. På side 9 får De et indtryk af, hvordan LILLE VIKING og dens beslag skal placeres på kørestolen, og videre på side 11 og 12 kan De se, hvordan beslagene skal anvendes. GENERELT kan vi anbefale: At de forreste beslag placeres så langt fremme på rammen som muligt. At remme-beslagene placeres så højt oppe på rammen som muligt. FORRESTE BESLAG REMME-BESLAG 1. Find punkterne på kørestolen, hvor beslagene skal sidde, og markér dem evt. med tape eller tusch. 2. Adskil beslagene ved at skrue møtrikkerne af. 3. Montér beslagene på stelrørene i den viste rækkefølge, så ophængene D vender mod stolens midte. FORRESTE BESLAG: Monteringshullet i D vender normalt nedad, men af hensyn til pladsen kan der være behov for, at vende det opad. KONTROLLÉR: At hullerne i D flugter med hinanden på tværs af stolen. At kørestolens små hjul kan dreje frit uden at ramme beslagene. REMME-BESLAG: KONTROLLÉR: Remme-spalten i D skal vende nedad, og hældningen justeres senere, så remmen kommer til at sidde naturligt midt i spalten. At beslagene sidder ens i begge sider. 4. Vi anbefaler, at De anvender forstærkningerne B, dels for at beskytte stolens stel, og dels for at beslagene skal sidde bedre fast på rørene. Skub forstærkningerne ind under beslagene - efter montagen - før De spænder møtrikkerne F. 5. Møtrikkerne F spændes med en 13 mm. fastnøgle, så spændekraften er nogenlunde ens fordelt på beslagets 2 møtrikker - (på remme-beslagene bliver gevind-enderne ikke lige lange!) Vær opmærksom på, at De ikke spænder møtrikkerne så hårdt, at rørene bliver deformerede. 10

11 MONTERING AF LILLE VIKING I FORRESTE BESLAG Før De kan begynde at montere LILLE VIKING i beslagene på kørestolen, skal følgende forbindes: Fig Det forkromede vinkelstykke D monteres på LILLE VIKING s trækstang. 2. Hammelen monteres på vinkelstykket, så drejegrebene B vender fremad. Dermed kan De forbinde LILLE VIKING til kørestolens for reste beslag. Figur 1 3. Flyt kørestolen baglæns hen over LILLE VIKING, så de 2 udskydere A er ud for hullerne i de forreste beslag. Vær opmærksom på midterskruen i krydset under kørestolen. Afstanden mellem skruen og LILLE VIKING må ikke være mindre end 2 cm. 4. Skru de 2 udskydere A løse med drejegrebene B og løft forenden af LILLE VIKING op. 5. Skub udskyderne A helt ud i beslagene, som vist på venstre side af tegningen, og spænd drejegrebene B. Vær opmærksom på, at afstand C skal være lige stor i begge sider, så LILLE VIKING kører midt under stolen. 6. Justér LILLE VIKING s trækstang til vandret, ved at løsne drejegreb E og løfte eller sænke vinkelstykket D. Figur 2 7. Justér LILLE VIKING på langs af kørestolen, så dens hjul er lige under midten af stolens baghjul. Ved at løsne drejegrebet F kan maskinen flyttes frem eller tilbage, indtil denne position er opnået indenfor ca. 5 cm. ( se også punkt 3.) Fig Efter alle drejegrebene er blevet spændt, justeres håndtagene til en stilling, hvor de ikke sidder i vejen eller støder imod, når LILLE VIKING er ibrug. Dette gøres ved at trykke på knoppen i midten, mens De trækker ud i grebet og drejer det. 11

12 MONTERING AF LILLE VIKING I REMME-BESLAG 1. Træk remmene gennem beslag A bag på kørestolen samt beslag C, og luk snaplåsen B. 2. Stik palen på beslag C ned i det firkantede hul på pedalens aksel. 3. Længden af remmene tilpasses ved at løfte pedalen ca. 3/4 op, stramme dem til og spænde snaplåsene. Derefter træder De pedalen ned, og afstanden mellem gulvet og hjulene kontrolleres: ca. 2-3 cm. 4. Overskydende rem skæres af ca. 3-4 cm. fra snaplåsen B og de 2 ender varmes let med f.eks. en lighter, så de ikke trævler. 5. Vær opmærksom på, at remmene sidder naturligt midt i spalten på beslag A. Hvis ikke, løsner De møtrikken, som holder beslaget på stolen og drejer det på plads. 6. Efter et stykke tid vil remmene strække sig lidt, så LILLE VIKING ikke løftes nok, når De træder pedalen ned. Dette justeres let ved at løsne snaplåsene B og stramme remmene ca. 1 cm. op i begge sider ( se også punkt 3.) 12

13 MONTERING AF FORLÆNGERHÅNDTAG (EKSTRA UDSTYR) Nogle kørestole er indrettet med korte skubbegreb, så De som ledsager går meget tæt bagved den. De kommer således også til at gå tæt på LILLE VIKING, og risikerer at ramme den med fødderne. I sådanne tilfælde kan De med fordel montere et sæt forlængerhåndtag, som vist herunder. (De bør opgive dimensionen på det rør, hvor skubbegrebet sidder, når De bestiller forlængerhåndtag.) 1. Afmonter kørestolens gummihåndtag, eller skær enden af, så der er fri adgang indvendigt til røret. 2. Skub forlængerhåndtaget ind i røret. Hvis håndtaget sidder meget løst i røret, kan De yderligere mon tere 1 eller 2 bøsninger, inden De spænder boltene. Figur FORKRØPPET & LIGE MODEL 3. Kontrollér at forlængerhåndtagene sidder i den position De øn sker, og spænd derefter boltene med en fastnøgle. Figur 2 LIGE MODEL Fig. 1 Fig Til sidst monteres gummihåndtagene. Figur 3 DOBBELT FÆLDBAR MODEL 3. Alle spændegreb A B C skal være løsnet, når De starter. Fig Spænd grebene A, så forlængerhåndtaget sidder fast i rørene på kørestolen. 5. Indstil forlængerhåndtaget, så højden passer til Dem, og spænd grebene B. 6. Nu passer forlængerhåndtaget med stolens bredde, og til sidst spændes grebene C. - 13

14 MONTERING AF HÅNDBETJENING 1. Drej fingerskruen op A. 2. Skyd grebet ind over røret foran kørestolens håndtag og spænd fingerskruen B. 3. Håndbetjeningen er nu monteret, men vær opmærksom på, at gaspinden kan bevæge sig frit. Håndbetjeningen med spiralledning kan tages ud af maskinen for at lette håndteringen ved transport. Stikket for enden af ledningen kan trækkes ud, mens sikringsknappen D holdes inde. Når det igen skal monteres, sætter De stikket i kontakten, drejer det, så pilemærket er ud for sikringsknappen D, og trykker det forsigtigt ind. HUSK: Inden De kører, bør De kontrollere, at ledningen ikke kan komme i klemme og blive beskadiget ved hjul, beslag etc. OBS: Hvis De ikke har haft slukket for strømmen (med tændingsnøglen), mens speeder-boxen har været koblet fra, så er det muligt, at maskinen ikke vil starte, når De sætter stikket i igen. I det tilfælde skal De blot slukke maskinen et øjeblik, inden De igen tænder for strømmen. 14

15 MONTERING AF LILLE VIKING I REMME-BESLAG Når De efter montagen justerer LILLE VIKING på kørestolen, er det vigtigt: Fig. 1 a. at den sidder midt under stolen. b. at trækstangen sidder vandret. c. at stolens baghjul er lige over midten af LILLE VIKING s hjul. Når justeringen er gennemført korrekt, som på fig. 1, trækker / skubber LILLE VIKING kørestolen, så den ubesværet og let kan manøvreres. LILLE VIKING er fremstillet, så den løfter en del af vægten på stolens små hjul - i modsætning til fig.2, hvor man skubber den. HUSK: Jo færre kræfter De bruger til at skubbe stolen, desto længere holder den. Nederst på siden kan De se almindelige eksempler på, hvordan LILLE VIKING kan fejljusteres på kørestolen. Figur 3. LILLE VIKING er justeret for langt frem på stolen, så dens hjul sidder foran stolens baghjul. Fugur 4. LILLE VIKING er justeret for langt tilbage på stolen, så dens hjul sidder bagved stolens baghjul. Fig. 2 I begge tilfælde vil stolen være meget svær at dreje, og der bliver overført mange kræfter til stellet. Moderne letvægtsstole vil i enkelte tilfælde kunne risikere skader på stellet ved denne fejljustering. Figur 5. Diagrammet viser, at jo længere hjulenes centrum på denne måde fjerner sig fra hinanden, desto flere kræfter overføres til kørestolens stel. Det kan være vanskeligt at ramme midten præcist, men vi anbefaler, at forskydningen på fig. 3 & 4 ikke overstiger 5-6 cm. Figur 6. Hvis De monterer LILLE VIKING forskudt til den ene side, vil kørestolen af sig selv forsøge at dreje til den modsatte sid under kørslen. Fig. 5 Fig. 4 Fig. 3 15

16 16

Lille Viking 2000. Brugervejledning

Lille Viking 2000. Brugervejledning Lille Viking 2000 Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Generelt... 4

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOLTHOCKEY. I VoltHockey møder du kun forhindringer i form af mod- og medspillere, og til tider dommeren.

BRUGERVEJLEDNING VOLTHOCKEY. I VoltHockey møder du kun forhindringer i form af mod- og medspillere, og til tider dommeren. BRUGERVEJLEDNING VOLTHOCKEY I VoltHockey møder du kun forhindringer i form af mod- og medspillere, og til tider dommeren. BRUGERVEJLEDNING ADVARSEL ADVARSEL! Læs og forstå denne brugsanvisning fuldt ud,

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BABYPOWER DELTA. Motorløsning til barnevogne - Forcere uden besvær over bakker og ujævnt terræn med en BabyPower motor.

BRUGERVEJLEDNING BABYPOWER DELTA. Motorløsning til barnevogne - Forcere uden besvær over bakker og ujævnt terræn med en BabyPower motor. BRUGERVEJLEDNING BABYPOWER DELTA Motorløsning til barnevogne - Forcere uden besvær over bakker og ujævnt terræn med en BabyPower motor. BRUGERVEJLEDNING SPEEDERBOKS Speederboksen er spændt fast på skubbehåndtaget,

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Tillykke med din

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING EASYGO REHAB. EasyGo Rehab motorløsning monteres på kørestole for aflastning og forebyggelse af mobilitetsproblemer.

BRUGERVEJLEDNING EASYGO REHAB. EasyGo Rehab motorløsning monteres på kørestole for aflastning og forebyggelse af mobilitetsproblemer. BRUGERVEJLEDNING EASYGO REHAB EasyGo Rehab motorløsning monteres på kørestole for aflastning og forebyggelse af mobilitetsproblemer. BRUGERVEJLEDNING EASYGO REHAB STANDARD, LIGHT OG LOW EasyGo Rehab er

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF

Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide... 3 Inden du cykler første

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BABYPOWER ALFA OG BETA. Forcer over bakker og ujævnt terræn med en BabyPower motor.

BRUGERVEJLEDNING BABYPOWER ALFA OG BETA. Forcer over bakker og ujævnt terræn med en BabyPower motor. BRUGERVEJLEDNING BABYPOWER ALFA OG BETA Forcer over bakker og ujævnt terræn med en BabyPower motor. BRUGERVEJLEDNING ADVARSEL ADVARSEL! Læs og forstå denne brugsanvisning fuldt ud, før du anvender vægtvognen.

Læs mere

PD 6A Hjælpemotor Spar hjælperens kræfter, og lad PD 6A skubbe kørestolen.

PD 6A Hjælpemotor Spar hjælperens kræfter, og lad PD 6A skubbe kørestolen. PD 6A Hjælpemotor Spar hjælperens kræfter, og lad PD 6A skubbe kørestolen. Der monteres beslag på den manuelle kørestol, således PD 6A nemt kan af- og påmonteres efter behov. Enkel betjening Kan monteres

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Opdateret: 06.09.2012. Monteringsvejledning Scoop, naturcontainer # 142

Opdateret: 06.09.2012. Monteringsvejledning Scoop, naturcontainer # 142 Opdateret: 06.09.2012 Monteringsvejledning Scoop, naturcontainer # 142 Montage af Scoop Scoop leveres i 2 dele Scoop kun til træer og buske Scoop er udelukkende til tilplantning af træer og buske og er

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper.

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper. Ved brugen af Easy-Climb trappemaskinen, er det som ved brugen af alt anden teknik - absolut nødvendigt, at sætte sig grundig ind i brugsanvisningen! - uanset instruktion omkring leveringen. Når nødvendigheden

Læs mere

Activa Brugervejledning

Activa Brugervejledning Activa Brugervejledning Pro-C om fort - Broholmvej 9-5463 Harndrup Tlf: 70 23 50 10 - Fax: 70 23 50 12 - E-mail: info@procomfort.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning/formål 2. Kørestolens dele 3. Kørestolens

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper.

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper. Ved brugen af Easy-Climb trappemaskinen, er det som ved brugen af alt anden teknik - absolut nødvendigt, at sætte sig grundig ind i brugsanvisningen! - uanset instruktion omkring leveringen. Når nødvendigheden

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4)

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Ultimativ kørekomfort og sikkerhed over store afstande. Totalaffjedring på alle hjul Automatisk nedsættelse af hastighed ved svingning Automatisk afbrydelse af

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

formstøbt sæde Brugervejledning

formstøbt sæde Brugervejledning Brugervejledning formstøbt sæde Indholdsfortegnelse Anvendelse af Anatomic formstøbt sæde Indlæg Vedligeholdelse Håndtag Montering af Anatomic formstøbt sæde Montering af formstøbt sæde med fastgørelsesremme

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF

Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide... 3 Inden du cykler første

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift Monteringsvejledning Sukup Manufacturing Company 1555 255 th Street, Box 677 Sheffield, Iowa USA 50475 Telefon: 641-892-4222 Fax: 641-892-4629

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Hvis der skal stilles på omskifterkontakterne efter installationen, skal fartpilotens betjeningsarm og bilens tænding begge stilles i Off stilling.

Hvis der skal stilles på omskifterkontakterne efter installationen, skal fartpilotens betjeningsarm og bilens tænding begge stilles i Off stilling. KØR MED FARTPILOT MONTERING Hvis der skal stilles på omskifterkontakterne efter installationen, skal fartpilotens betjeningsarm og bilens tænding begge stilles i Off stilling. fartpiloten består af en

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 Indholdsfortegnelse Forord e-move Sikkerhedsråd Modeller af e-move Montering af e-move Betjening af e-move Guide for sikker kørsel med e-move Transport og

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

1.1.1 Reklamationsret... 5 1.1.2 Udpakning af stolen... 5

1.1.1 Reklamationsret... 5 1.1.2 Udpakning af stolen... 5 D K b r u g e r m a n u a l w w w. v e l a. E U Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning......................................................... 4 1.1. Sikkerhed...........................................................

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Indeks Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Monteringsvejledning til Freeway. Sådan lærer du din Freeway

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol 90F05 & 90F06, DK Rev. 24/06-2011 Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol Indhold: Side: 1. Mærkning 2 2. Generelle informationer 2 3. Mål & Vægt 3 3.

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere