Lean og medarbejderen synergi eller?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean og medarbejderen synergi eller?"

Transkript

1 Lean og medarbejderen synergi eller? Eksamensprojekt af Mette Hasselriis s ved Institut for Produktion og Ledelse Maj 2007 Vejleder: Vibeke Andersen, Danmarks Tekniske Universitet Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet

2 Forord Where am I deep inside? Discover - Hide Pain Joy Unity Loss Fight Enjoy Question Answer Him Her Learn Teach Dedication - Me Every where deep inside! Thanks to all of you who touched my life during the last seven years! Hope to have touched some of yours too! Tak til Radiometer for et fantastisk samarbejde. Tak til dig, Vibeke du er superb! Kongens Lyngby, d. 18. april 2007 Mette Hasselriis, s Maj 2007 Side 2 af 188

3 Resume Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? Dette eksamensprojekt undersøger, hvorvidt der er synergi mellem Lean og medarbejdernes arbejdsmiljø i casevirksomheden Radiometer. Synergi ville betyde, at Lean og medarbejderne sammen skulle skabe en virksomhed, der hele tiden forbedrer sig med bedre konkurrenceevne og arbejdsmiljø til følge. Der er foretaget et kvalitativt single casestudie af Radiometer, hvor primært medarbejderne er blevet interviewet og observeret. Medarbejderne er alle ufaglærte fra fem grupper i produktionen. Det er primært medarbejdernes subjektive opfattelse af, hvordan forandringsforløbet har været, der tages udgangspunkt i. Radiometer, der er blevet opkøbt af Danaher, startede implementeringen af Lean i 2004 og har nu arbejdet med forandringsprocessen i tre år. Lean har betydet store forandringer i hele virksomheden, og denne proces beskrives fra tiden før Lean til nu. Beskrivelsen tager udgangspunkt i medarbejderne, men ledelsen, fagforeningen og sikkerhedsorganisationens syn bliver også beskrevet. Med Lean følger en bestemt måde at producere på, og dette har betydet mange ændringer i medarbejdernes arbejdsbetingelser, der skal forstås som rammerne for arbejdet i deres hverdag. Disse ændringer er analyseret via fleksibilitetsperspektivet, hvor Radiometer i to trin har bevæget sig mod større grad af fleksibilitet: (1) indførelse af gruppeorganisering samt (2) implementering af Lean. Ændringerne i arbejdsbetingelserne som følge af Lean er primært: Flere og andre opgaver Større pres må gå på kompromis med tidligere opbygget fleksibilitet Mindre støtte og tiltro fra ledelse Ikke mulighed for at tage samme grad af ansvar I højere grad brug af Job2 1, flekstid og overarbejde Konstant forandringskrav/pres 1 Job2 er en ordning, hvor medarbejdere bliver lært op i et andet job og indtræder der efter aftale. Maj 2007 Side 3 af 188

4 Implementeringen af Lean og ændringerne i arbejdsbetingelserne har medført en ændring i arbejdsmiljøet, der er blevet undersøgt via et historieværksted udformet af forfatteren. Analysen af undersøgelsen viser, at der er sket en forværring i arbejdsmiljøet på Radiometer i tiden efter Lean. Arbejdsmiljøet, der tidligere var i balance, er nu i ubalance. Produktionseffektiviteten er steget, og derfor må grupperne gå på kompromis med andre opgaver og kvaliteten af disse. Ydermere har medarbejderne gjort en stor indsats i forandringsprocessen, men oplever ikke en tilsvarende belønning. Uforudsigeligheden er steget samtidig med at støtten fra ledelsen mangler. Det ses, at ledelsen og gruppen selv spiller en rolle for arbejdsmiljøet. Den grafiske fremstilling herunder viser ændringerne i arbejdsmiljøet. Den grønne linie viser antallet af svar, hvor medarbejderne var tilfredse ud fra de fremlagte temaer i undersøgelsen. Rød er utilfreds og gul er en mellemting. Som det ses af den grafiske fremstilling, har arbejdsmiljøet været dårligere end, det er nu, men det er stadig ikke godt som før Lean. Ledelsen bakker op om denne udvikling. Historieværksted Antal svar Rød Gul Grøn 5 0 Før Lige inden Lean Lean Lean Lean Nu Fremtid Tidshorisont På trods af forværringen i arbejdsmiljøet efter implementeringen af Lean, kan det ikke konkluderes, at der er en årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljøet. Lean ændrer arbejdsbetingelserne, som påvirker ledelse og grupper, og det er gennem deres tolkning af ændringerne en påvirkning på arbejdsmiljøet fremkommer. Dette gælder især ledelsens tolkning. Maj 2007 Side 4 af 188

5 Under opholdet på Radiometer blev det klart, at gruppeorganiseringen af medarbejderne i produktionen spiller en stor rolle for, hvordan medarbejderne opfatter deres arbejde og arbejdsmiljø. På baggrund af en analyse af dette, konkluderes det, at virksomhedens fokus har flyttet sig væk fra gruppens arbejdsmiljø, og dette betyder, at der i dag er ubalance i dette forhold. Men problemstillingerne i grupperne er ikke ændret som konsekvens af Lean de har altid været til stede. Det kan dermed ikke entydigt konkluderes, at Lean har medført en ændring i gruppernes arbejdsmiljø. Dog kan det siges, at grupperne ikke benytter mulighederne for gruppemøder og ej heller skaber åbne fora, hvor individet kan trives. Det ses heller ikke, at grupperne selv arbejder for at nå det bedste resultat for arbejdsmiljøet i grupperne. For at kunne vurdere, hvilke aktører i Radiometer, der påvirket arbejdet med Lean samt arbejdsmiljøet mest, er der foretaget en analyse af dette. Det vises, at Danaher i form af Lean, ledelsen, grupperne og 3F er aktører i dette arbejde, men der ses ingen sammenhæng mellem Lean og 3F, da fagforeningen både før og efter arbejder for forbedring af arbejdsmiljøet. Grupperne har heller ikke ændret deres arbejde med arbejdsmiljøet som følge af Lean dog påvirker de arbejdsmiljøet. Analysen peger på ledelsen som den mest udslagsgivende aktør i arbejdet med Lean og arbejdsmiljø, og dette stemmer overens med, hvad medarbejderne har forklaret. Der er ikke noget i vejen med Lean eller Danaher det er ledelsen, der ikke gør deres arbejde godt nok. Ledelsen vurderes til at være den mest udslagsgivende aktør i arbejdsmiljøspørgsmålet og det er deres ændring i fokus og dermed deres måde at arbejde med Lean på, der aktørmæssigt har påvirket medarbejderne mest. Overordnet kan siges, at: Der er sammenhæng mellem Lean og arbejdsbetingelserne Der er ingen årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljø Der er ingen årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og gruppens arbejdsmiljø Den mest udslagsgivende aktør i arbejdsmiljøarbejdet i Radiometer er ledelsen Forsigtigt konkluderes det, at ledelsens mangel på fokus på arbejdsmiljøet påvirkes af Danahers Lean, da Danaher ikke reelt behandler arbejdsmiljø som parameter i arbejdet med Lean. Nej, der opstår ikke synergi mellem medarbejderne og Lean i Radiometer. Maj 2007 Side 5 af 188

6 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION OPSAMLING PÅ FORPROJEKT Lean Begreber fra Lean Helhedsforståelse Medarbejderne Problemstillinger A METODE KAPITEL 2 PROBLEMFORMULERING FRA FORPROJEKT TIL PROBLEMFORMULERING Metodetegning Projektets problemformulering Del-spørgsmål Projektets afgræsning RAPPORTENS STRUKTUR B CASE KAPITEL 3 INTRODUKTION TIL CASEVIRKSOMHED INTRODUKTION TIL RADIOMETER Produkt Mission og værdier Organisationen GRUPPEORGANISERING I RADIOMETER SIKKERHEDSORGANISATION OG FAGFORENING Sikkerhedsorganisation Fagforeningen 3F KAPITEL 4 DANAHER OG DANAHER BUSINESS SYSTEM DANAHER DANAHER BUSINESS SYSTEM (DBS) DANAHER BUSINESS SYSTEMS UDVIKLING TANKEGANGE VÆRKTØJER IMPLEMENTERINGSPLAN FOR DBS Maj 2007 Side 6 af 188

7 4.6.1 Pre-implementering uddannelse og træning af ledere Fase 1 cellebaseret produktion Fase 2 daglig ledelse Fase 3 at få det til at køre ANALYSE OG DISKUSSION AF DANAHER OG DBS Hvad er mål og fokus i Danaher Business System? Hvordan ser DBS ud i forhold til Lean? KAPITEL 5 AKTØRER I RADIOMETER LEDELSENS HISTORIE Før Danaher Implementeringen af Lean FAGFORENINGEN 3F Muligheder i Lean, men ledelsen er en barriere Grupperne og Lean SIKKERHEDSORGANISATION KAPITEL 6 MEDARBEJDERNES HISTORIE ARBEJDET MEDARBEJDERNE FØR/NU BILLEDE Generelt for hele forløbet FØR LEAN Systemet Ledelse IMPLEMENTERINGEN AF LEAN Lige før Lean medarbejderne kender til opkøbet og Lean Implementeringen af Lean NU OG FREMTIDEN Tankegangsændring Ledelsen tillid og indflydelse Gruppen C ANALYSE OG TEORI KAPITEL 7 PERSPEKTIVER I ANALYSEN PERSPEKTIVER Maj 2007 Side 7 af 188

8 KAPITEL 8 FLEKSIBILITET FLEKSIBILITETSPERSPEKTIV Motivation Analyseramme ÆNDRINGER I FLEKSIBILITETSØNSKET EN ANALYSE Midler til at skabe funktionel fleksibilitet Midler til at skabe organisatorisk fleksibilitet Midler til at skabe numerisk fleksibilitet Midler til at skabe tidsmæssig fleksibilitet Midler til at skabe lønmæssig fleksibilitet Midler til at skabe forandringsfleksibilitet DELKONKLUSION OG OPLÆG TIL VIDERE BESVARELSE Problemskitsering KAPITEL 9 ARBEJDSMILJØBALANCE ARBEJDSMILJØPERSPEKTIVET Motivation Perspektiv Analyseramme ÆNDRINGER I ARBEJDSMILJØET EN ANALYSE Lean og arbejdsmiljø Faglige krav i arbejdet vs. faglige kvalifikationer Produktionseffektivitet vs. kvalitet og meningsfuldhed Indsats vs. belønning Utryghed vs. social støtte fra ledelsen Sociale krav vs. sociale kompetencer Større ansvar vs. større indflydelse DELKONKLUSION KAPITEL 10 GRUPPEBALANCER GRUPPEPERSPEKTIVET Motivation Analyseramme ÆNDRINGER I GRUPPEBALANCERNE EN ANALYSE Virksomhedens fokus vs. gruppens arbejdsmiljø Forandringernes pres vs. takling Gruppen vs. den enkelte medarbejder DELKONKLUSION Maj 2007 Side 8 af 188

9 KAPITEL 11 AKTØRER I RADIOMETER AKTØRPERSPEKTIV Motivation Analyseramme AKTØRERNE EN ANALYSE Forskning Markedet som aktør Danaher som aktør Ledelsen som aktør Gruppen som aktør F som aktør Sikkerhedsorganisationen som aktør LEAN OG AKTØRERNE - DELKONKLUSION D KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING KAPITEL 12 PERSPEKTIVERING FORANDRINGSLEDELSE Forandringsmodstand Perspektivering Fra leaders til managers og tilbage igen Hvad kan grupperne selv gøre? HVAD ER LEAN? Lean og arbejdsmiljø Tolkning af Lean Perspektivering KAPITEL 13 KONKLUSION DER ER SAMMENHÆNG MELLEM LEAN OG ARBEJDSBETINGELSERNE INGEN ÅRSAG-VIRKNINGSSAMMENHÆNG MELLEM LEAN OG ARBEJDSMILJØ INGEN ÅRSAG-VIRKNINGSSAMMENHÆNG MELLEM LEAN OG GRUPPERNES ARBEJDSMILJØ SAMLET KONKLUSION KAPITEL 14 LITTERATURLISTE Maj 2007 Side 9 af 188

10 KAPITEL 1 INTRODUKTION Lean-litteraturen beskriver Lean som en metode til at skabe vækst for virksomheder. Dette kræver en forandringsproces, hvor løbende forbedringer er et af nøgleordene. Et andet nøgleord er medarbejderne og deres involvering i processen. Uden medarbejderne opnår man ikke det samme gode resultat. Lean foreskriver, at virksomheden ved implementering bliver mere konkurrencedygtig samtidig med, at medarbejdernes arbejdsmiljø forbedres - dette ses af forfatteren som en form for synergi. Lean + medarbejderne = synergi forbedret konkurrenceevne og arbejdsmiljø Dette eksamensprojekt undersøger, hvorvidt der opstår synergi mellem Lean og medarbejderne i casevirksomheden Radiometer. Synergi ville betyde, at Lean og medarbejderne sammen skulle skabe en virksomhed, der hele tiden forbedrer sig med bedre konkurrenceevne og arbejdsmiljø til følge. Konkurrenceevnen undersøges ikke. Samfundet i dag ændrer sig hurtigere end nogen sinde. Globalisering og en mere individualiseret måde at se verden på er med til at ændre livet for alle mennesker. I denne forandringsproces findes både muligheder og udfordringer for virksomheder og arbejdsmiljøet. Ændringerne i samfundet medfører store ændringer for medarbejderne og deres arbejdsmiljø, som er ikke set tidligere. Danske arbejdsgivere og medarbejdere befinder sig i en brydningstid, hvor det er svært at gennemskue, hvordan forandringer i organisationer og styringsformer reelt påvirker virksomheden og arbejdsmiljøet. Maj 2007 Side 10 af 188

11 De strategiske beslutninger i virksomheder er traditionelt baseret på en logik om at tjene penge, da dette skaber et grundlag for overlevelse. Den stigende globalisering medfører en hård konkurrence og skaber et pres på virksomhederne, der søger at effektivisere og øge produktiviteten for at følge med. Derfor øges fokus på konkurrenceevnen og flere nye ledelseskoncepter herunder Lean bruges som redskab til at opnå netop bedre konkurrenceevne. I Danmark implementeres Lean i erhvervslivet samt i det offentlige. Dette har medført stor debat i pressen samt i virksomhederne. Denne debat omhandler blandt andre emner medarbejdernes arbejdsmiljø under og efter implementeringen af Lean. Denne spændende debat samt litteraturen, der findes om emnet danner baggrund for denne opgave. Lean kræver, at man ændrer sin måde at tænke på fra den traditionelle produktionsform til Lean. Den logik, man har opbygget gennem tiden, udfordres og en anden logik kommer til. Man skal fundamentalt forstå sammenhænge og sin egen hverdag anderledes, og dette kræver meget af hele organisationen. Dette også i form af en hel række bestemte måder at arbejde på, der er struktureret og formaliseret. At Lean er lig med bedre arbejdsmiljø, blev der stillet spørgsmålstegn ved i forprojektet, og dette blev undersøgt i litteraturen. I litteraturen findes mange kritikpunkter af Lean, dette især med hensyn problemstillinger, der vedrører medarbejderne. Disse problemstillinger er blandt andet, at det menneskelige aspekt negligeres, samt at fokus på værktøjerne i Lean overskygger medarbejderne som nøgleelement. I Radiometer er Lean blevet implementeret, og dette har påvirket virksomheden og medarbejdernes arbejdsmiljø. Men opstår der synergi mellem Lean og medarbejderen? Maj 2007 Side 11 af 188

12 1.1 Opsamling på forprojekt I forprojektet konkluderes det, at der er en åbning for forbedring af arbejdsmiljøet ved implementering af Lean, men at dette skal undersøges empirisk for at finde et endeligt svar. Lean medfører dermed ikke direkte bedre arbejdsmiljø, men skaber muligheden via helhedsforståelse og tid blandt andre forhold. Herunder genopfriskes nogle elementer af forprojektet Lean Lean er en tankegang, der søger at optimere en virksomhed ved at øge værdien for kunden. Da fokus er kunden, er det, kunden der afgør, hvad der er af værdi, og virksomheden skal derefter sørge for at eliminere spild ikke værdiskabende processer. Spild bliver kategoriseret i to kategorier: (1) Rent spild, der skal elimineres og (2) Nødvendigt spild, der senere kan elimineres [Womack et al., 2003]. Spild er inddelt i otte grupper: Overproduktion Ventetider Transport Processer Lagre Bevægelser Fejlproduktion Produktion af noget kunden ikke vil have [Michelsen, 1] Begreber fra Lean Jeg vælger at forklare nogle af begreberne fra Lean her, så læseren har det friskt i hukommelsen, når opgaven læses. Ny ledelsesrolle Lederen bliver tildelt en ny rolle og skal ikke fungere som problemløser, men derimod som en slags mentor, der skal observere og støtte op om medarbejderen, for at få medarbejderen selv Maj 2007 Side 12 af 188

13 til at lave forbedringer. Desuden skal lederen motivere og kommunikere med medarbejderne for at forstå Lean-måden og få dem til at leve efter Lean-filosofien [Womack et al., 2003 samt Spear, 2004]. Flow og Pull Flow bliver stillet overfor begrebet batchproduktion, og er en ny måde at tænke produktionen på. Pull er et begreb, der dækker over behovsstyring frem for prognosestyring. I en sand Lean-virksomhed er hele virksomheden bygget op om faktiske behov og ikke beregnede behov. Grundet one-piece flowet vil virksomheden kunne reagere direkte på kundens behov og kunden trækker så produktet gennem produktionen via Kanban-kort. Visuelle virksomheder Visuelle virksomheder og overblik er endnu en kæphest for Lean. Man skal i løbet af minutter kunne have overblik over produktionen dette gælder både for medarbejdere og ledere. Dette gøres ved hjælp af forskellige værktøjer eksempelvis produktionstavler, hvor problemer bliver meget synlige. Lean-kultur Efter implementering af og arbejde med Lean ses i løbet af nogle år en ændring af kulturen i virksomheden anden litteratur kalder dette en forandring fra en forklaringskultur til en forbedringskultur [Godsk, 2005]. Lean er en vision, der for alle betyder, at man stræber efter at gøre processerne bedre og samtidig sikrer kompetencer til at understøtte dette. Her spiller medarbejderinvolvering en vigtig rolle. Indstillingen i Lean er, at intet kan gøres uden medarbejdernes involvering og begejstring dette er ledelsens ansvar. Medarbejderne ses som en nøgle-ressource [Eriksen et al., 2005]. En Lean virksomhed er proaktiv og resultatorienteret, hvor løbende forbedringer bliver omdrejningspunktet. Lederen får en anden rolle i denne kultur og agerer som rollemodel og færdes der, hvor medarbejderne er. Medarbejderne skal også være med i denne kulturforandring og vise engagement og loyalitet. De skal udvise respekt og indrømme egne fejl desuden skal de være fleksible og arbejde på tværs af faggrænser og afdelinger [Eriksen et al., 2005]. Både ledere og medarbejder udvikler en fælles linie, og de arbejder i samme retning med kundernes behov i fokus. Samarbejde, kommunikation, respekt, uddannelse og interesse for arbejdspladsen udgør nogle af fundamenterne i en Lean virksomhed, og det gælder for alle [Eriksen et al., 2005]. Maj 2007 Side 13 af 188

14 1.1.3 Helhedsforståelse Gennem et stort arbejde med at forstå Lean, blev det klart, at Lean er en kompleks størrelse. Det diskuteres om helhedsforståelse er en nødvendig parameter for at kunne opnå succes med Lean dette gælder både for ledelse og medarbejdere. Implementering af Lean kræver, at man fundamentalt tænker på en anden måde. Dette omhandler blandt andet overgangen fra batchproduktion til flow, en anden tilgang til forbedringer i virksomheden og en ny ledelsesrolle. Desuden er det ikke nok at fokusere på værktøjerne i Lean, man er nødt i at forstå helheden. Herunder ses tankegangen omkring Kaizen (løbende forbedringer) i Toyota Production System (TPS) som vist i forprojektet. Løbende forbedringer (KAIZEN) Forbedringer Vha. PDCA-hjulet søges der hele tiden mod at opnå forbedringer Aktivitet for at vedholde (standardisere) forbedringer (SDCAhjulet), så disse ikke går tabt, men derimod bliver standard for alle processer Figur 1: Princip i løbende forbedringer med base i PDCA- og SDCA-hjulene [Michelsen 1] Det beskrives i forprojektet, at Lean-implementering ofte bærer præg af værktøjer uden helhedsforståelse [Womack, 2002 og DI, 2005]. Citatet herunder samler op på denne problemstilling.... namely that lean should be regarded as more than a set of mechanistic hard tools and techniques and the human dimensions of motivation, empowerment and respect for people are very important [Hines et al., 2004] Alle medarbejderes forståelse og erkendelse af behovet for TPS som helhed er, ifølge Ohno, to essentielle parametre, når man skal beskrive TPS. Hvis ikke alle medarbejdere i hele virksomheden forstod og brugte tankegangen omkring TPS, så ville det aldrig kunne lykkes at implementere systemet [Ohno, 1988]. Shingo følger op på denne nødvendighed. Maj 2007 Side 14 af 188

15 Begrundelsen for at udgive hans bog er netop at supplere Ohno, så misforståelser, der senere vil føre til mislykkes implementering af TPS i andre virksomheder, ikke opstår. Hurtige og letlæselige bøger, der søger at beskrive TPS, skrevet af amerikanske journalister, vil ikke kunne give en helhedsforståelse af TPS, og denne er nødvendig for at kunne bruge systemet ellers vil det ikke få de effekter, man søger. Shingo har observeret virksomheder, der søger at implementere TPS, men de kan ikke få fuldt udbytte af systemet, da de kun overfladisk forstår de metoder, de bruger [Shingo, 1989] Medarbejderne Implementering af TPS eller Lean betyder forandringer for medarbejderne. Blandt andet skal medarbejderne uddannes og have flere kompetencer, så virksomheden igennem medarbejderne kunne opnå større grad af fleksibilitet. I den traditionelle masseproduktion blev medarbejderne brugt til at overvåge maskinerne, og dette mente Ohno, var uværdigt arbejde. Den fleksible arbejdsform skulle derimod give medarbejderen mere indhold i hverdagen, og i sidste ende gøre medarbejderen mere tilfredse [Ohno, 1988]. TPS bygger på standardiseret arbejde (standard work methods), hvor hver arbejdsproces er nedskrevet i detaljer dette kunne måske give det indtryk, at medarbejderen får en mere bundet hverdag i modsætning til fleksibilitetstanken. Men tanken bag standardiseringen var, at de skulle føre til, at produktiviteten skulle kunne måles og styres, men der skulle ikke måles på individet. Målingerne var ikke for at hænge folk ud, men for konstant at kunne forbedre systemet sammen [Ohno, 1988] Problemstillinger Dog kan der på baggrund af afsnittet skitseres, at der er væsentlige faktorer, der kan have indflydelse på synergien mellem Lean og medarbejderen. Følgende parametre er beskrevet: Lean Thinking : Synergi er resultatet af Lean ingen kritik er givet [Womack et al., 2003] Ohno: Eksisterende synergi mellem TPS og medarbejderen beskrives; dette har dog krævet tid, forståelse hos alle samt opbakning fra topledelsen [Ohno, 1988] KPMG: Synergi kan muligvis opnås, hvis arbejdsmiljøet medtages som parameter [Bager, 2005] Maj 2007 Side 15 af 188

16 Beale: Synergi er en mulighed, hvis de menneskelige parametre medtages i implementeringen. Forandringsmodstand tilskrives, at 70 % af alle Leanimplementeringer fejler [Beale, 2005] Sygehus-case: Synergi mellem Lean og medarbejderne er klart et potentiale, men det kræver, at ledelsen bakker 100 % op om implementeringen, tid, god kommunikation, overblik, overvejelser omkring rygter og jobsikkerhed mm. [Grostøl, 2005; Friis et al.; Elgaard, 2006 samt Frederiksborg Amt, 2005] Fleksibilitet: Muligvis kan synergi opstå, men det modsatte kan også forekomme [Csonka, 2000 samt Limborg, 2001]. Med udgangspunkt i det ovenstående må det i denne opgave undersøges om, der overhovedet er en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og Lean. Der er mulighed for forbedringer, men det ser ikke ud som om, at dette er en årsags-virkning sammenhæng, men mere at det kommer an på forskellige aspekter i den enkelte virksomhed. Maj 2007 Side 16 af 188

17 A METODE Maj 2007 Side 17 af 188

18 KAPITEL 2 PROBLEMFORMULERING I det følgende kapitel vil problemformulering, delspørgsmål, afgrænsning samt projektets struktur blive vist med henblik på at give læseren overblik over opgaven og dets mål. Maj 2007 Side 18 af 188

19 2.1 Fra forprojekt til problemformulering I introduktionen blev den overordnede problemstilling beskrevet i forhold til samfund og litteratur. I det følgende vil problemstillingen beskrives i forhold til casen og den endelige problemformulering. Forprojektet til denne opgave var et litteraturstudie af Lean, og efter forsvaret af forprojektet stod det klart, at det videre eksamensprojekt skulle baseres på empiri. Hensigten var at undersøge sammenhængen mellem Lean og medarbejdernes arbejdsmiljø i samarbejde med en virksomhed dette mundede ud i et single casestudie af virksomheden Radiometer A/S. Da min interesse i problemstillingen primært var forskningsorienteret besluttede jeg at nærme mig en problemstilling før valg af casevirksomhed. Jeg ville ikke hjælpe med at implementere Lean som konsulent jeg ville undersøge effekten af Lean. Dette var den overordnede strategi for eksamensprojektet. Derfor var det vigtigt, at virksomheden ikke var med til at fastsætte problemformuleringen. Som skitseret i forprojektet rummer Lean, ifølge Lean-litteraturen, mulighed for bedre arbejdsmiljø hos medarbejderne samtidig med at produktiviteten mm. øges. Dette kan beskrives som en form for synergi, hvor medarbejdere og Lean sammen skaber en virksomhed, der hele tiden forandrer sig mod det bedre. Med baggrund i dette er det overordnede spørgsmål: Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? Det kunne i forprojektet ikke afvises, at Lean medfører denne synergi, men kritikpunkter blev beskrevet. Disse kritikpunkter antydede et skisma mellem Lean som beskrevet i litteraturen og anvendelsen af Lean i virksomheder i praksis. Disse kritikpunkter er blandt andre: Maj 2007 Side 19 af 188

20 Det psykiske arbejdsmiljø negligeres Forandringsmodstand er en væsentlig årsag til, at implementering af Lean mislykkes Menneskelige aspekter negligeres generelt Jobsikkerhed usikkerhed i og over arbejdet Lean-implementering kræver bedre ledelse Skismaet gjorde det interessant at undersøge, hvorfor denne forskel er til stede. I det overordnede spørgsmålet er det antaget, at der er en sammenhæng mellem Lean og medarbejdernes arbejdsmiljø, men er der det, eller kommer det an på, hvordan man i praksis udfører Lean? Dette leder naturligt til en undersøgelse af, om der er denne sammenhæng mellem Lean og medarbejderne. De i forprojektet skitserede problemstillinger samt interviews og andre data fra virksomheden har dannet baggrund for valg af de perspektiver, der bruges til at undersøge effekten af Lean for medarbejderne. Disse perspektiver er valgt ud fra medarbejdernes subjektive opfattelse af forandringerne som følge af Lean i deres egen beskrivelse af deres hverdag. Perspektiverne, der vil blive anvendt er: Fleksibilitet, arbejdsmiljø, gruppeorganisering og aktører i Radiometer. Disse munder ud i en analyseramme, der anvendes for at finde en eventuel synergi. Synergi skal i forhold til denne opgave overordnet forstås som: Lean og medarbejderne sammen skaber en virksomhed, der hele tiden forbedrer sig med bedre konkurrenceevne og arbejdsmiljø til følge Metodetegning I forbindelse med problemformulerings- og metodeovervejelser er der blevet udarbejdet en metodetegning, der visuelt søger at vise, hvordan undersøgelsen er tænkt (se næste side). Den har dermed været med til at danne baggrund for den egentlige problemformulering samt del-spørgsmål. Tegningen kræver en forklaring. Udgangspunktet for undersøgelserne er medarbejderne da det er effekten på disse, der undersøges. Medarbejderne har været udsat for mange forandringer siden 2004, da Radiometer blev opkøbt af The Danaher Corporation (Danaher). Danaher medførte, at et nyt produktionsstyringssystem Danaher Business System blev indført dette bliver senere i denne opgave sidestillet med Lean. Maj 2007 Side 20 af 188

21 De primære påvirkninger på medarbejderne og disse arbejdsmiljø er Danaher i form af Lean, ledelsen, gruppeorganiseringen samt andre aktører i Radiometer. Disse påvirkninger er søgt vist på figuren på næste side. Ydermere bringes fleksibilitet ind som perspektiv, da sammenhængen med tendenserne i samfundet er relevante i forhold til medarbejderne. Udvælgelse af perspektiver er valgt efter to måneders ophold i Radiometer det er derfor perspektiver, der af medarbejderne ses som relevante i forhold til ændringerne i deres arbejdsmiljø. Danaher Ledelse Medarbejderne Gruppeorganisering Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? Synergi? Figur 2: Metodetegning, der viser, hvilke sammenhænge, der undersøges i dette projekt. Maj 2007 Side 21 af 188

22 2.1.2 Projektets problemformulering Problemformuleringen, der bliver besvaret i dette eksamensprojekt er: Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? For yderligere at konkretisere problemformuleringen defineres følgende fire begreber: Lean Radiometer Medarbejderne Synergi ~ dele af den produktionsstyringsmetode eller tankegang, der anvendes hos Radiometer kaldet Danaher Business System. ~ denne virksomhed udgør hele empirien i form af et casestudie. ~ ufaglært gruppe, der alle arbejder i produktionen hos Radiometer. ~ samarbejde mellem to ting, der producerer en effekt højere end summen af deres individuelle indsats. I denne opgave: Lean og medarbejderne skaber sammen en virksomhed, der hele tiden bliver bedre både mere konkurrencedygtig og opnår bedre arbejdsmiljø Maj 2007 Side 22 af 188

23 2.1.3 Del-spørgsmål I arbejdet med de valgte perspektiver samt casen er der undervejs udvalgt relevante underspørgsmål, der søges besvaret i analysen. Dette gøres for at skabe en rød tråd samt for at medtage relevante faktorer i den endelige besvarelse af problemformuleringen. Disse spørgsmål ses samlet herunder: Er der sammenhæng mellem Lean og arbejdsbetingelserne? Hvordan har arbejdsmiljøet ændret sig med implementeringen af Lean i Radiometer? Er der sammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljøet? Er der sammenhæng mellem Lean og gruppernes arbejdsmiljø? Hvilke aktører findes i arbejdet med Lean, og hvordan påvirker de arbejdsmiljøet? Maj 2007 Side 23 af 188

24 2.1.4 Projektets afgræsning Som sagt spænder den overordnede problemstilling vidt derfor er denne afgrænset på afgørende punkter. Projektet afgrænser sig fra at komme med udredninger om, hvad der kan gøres for at forbedre arbejdsmiljøet eller Lean-arbejdet på Radiometer. Der vil være en samlet konklusion, der vil gøre ledelsen og medarbejderne i Radiometer opmærksomme på visse problemstillinger, men der vil ikke blive fremstillet en handlingsplan for forbedring af disse. Det vil sige, at opgavens formål ikke er interventionsorienteret eller problemløsende, men derimod beskrivende, problemidentificerende og forklarende, se figur herunder. Interventionsorienteret Problemløsende Forklarende Problemidentificerende Beskrivende Figur 3: Skematisk oversigt over forskellige typer af undersøgelsesformål; i denne opgave er formålet at finde en eventuel sammenhæng mellem Lean og medarbejderne [Andersen, 2005]. Opgaven fokuserer på medarbejderne i Radiometer; det vil sige, at opgaven er et singlecasestudie. Casen er valgt, da Radiometer har arbejdet med Lean i mere end to år og tidligere har haft succesfulde resultater indenfor arbejdsmiljø. Empiri-opsamlingen er afgrænset til to afdelinger. En afdeling består af 6 grupper hvoraf 4 har været genstand for undersøgelsen. Dette er i alt ca. 40 medarbejdere. Den anden afdeling består af 3 grupper hvor af 1 har været genstand for undersøgelsen. Denne gruppe består i alt af 8 medarbejdere. En yderligere afgrænsning findes i, at blot ufaglærte medarbejdere fra produktionen danner baggrund for opgaven dog er andre grupper af medarbejdere inddraget for at kunne danne et generelt historisk overblik over casen. Maj 2007 Side 24 af 188

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

VMM. VELUX Manufacturing Model. Præsentation: SESAM seminar

VMM. VELUX Manufacturing Model. Præsentation: SESAM seminar VMM VELUX Manufacturing Model Præsentation: SESAM seminar 22.11.2011 2011-11-16 Agenda VELUX / VELUX Accessories / Gåsdal Bygningsindustri A/S VMM VMM i Teknologi afdelingen Flowprojekt Erfaringer med

Læs mere

DI s LedelsesScoreBoard

DI s LedelsesScoreBoard Bente Toftkær LedelsesScoreBoard 22. jan. 14 DI s LedelsesScoreBoard Ledelse som middel til forbedring af produktiviteten i danske virksomheder 2 Bente Toftkær LedelsesScoreBoard 22. jan. 14 Hvorfor et

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Journey to Lean bogen bag Danfoss Productivity Programme

Journey to Lean bogen bag Danfoss Productivity Programme Journey to Lean bogen bag Danfoss Productivity Programme Indledning Der er i Danmark et stort fokus på Lean, og der er en stor lyst til at lære mere om Lean, navnlig om hvordan man kan implementere konceptet.

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Hvordan skaber vi gode resultater?

Hvordan skaber vi gode resultater? Hvordan skaber vi gode resultater? Hvor gode er vi? LEDERNES NETVÆRK I NORDEN Fredag, den 4. maj 2012 1 Agenda Hvem er 2improve Hvad skaber gode resultater? Hvordan takler vi fremtidens udfordringer? Hvilke

Læs mere

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Lean - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Forsvar af speciale: 27. februar 2007 Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave 1 Agenda Introduktion Rapports anbefalinger Input fra Toyota i Bruxelles Kulturelle

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Dansk Change Management Konference

Dansk Change Management Konference Dansk Change Management Konference 6. april 2017 Side 1 Hvem er vi? Vi tror At god og dygtig ledelse gør hele forskellen Lone Thornberg Direktør, Cand.psych.aut. Karsten Søderberg Administrerende direktør,

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Trelleborg Sealing Solutions Helsingør TSSH INNOVATION i TSSH i global hyperkonkurrence. Velkommen til LO SKOLEN

Trelleborg Sealing Solutions Helsingør TSSH INNOVATION i TSSH i global hyperkonkurrence. Velkommen til LO SKOLEN Trelleborg Sealing Solutions Helsingør TSSH INNOVATION i TSSH i global hyperkonkurrence Velkommen til LO SKOLEN INNOVATION (på dansk, hvorfor er I egentlig her, eller hvad skal vi snakke om?) Hvad? Hvorfor?

Læs mere

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN 2 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Stabs- og Støtte Funktioner Kunderettede - forretningsenheder Interne

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet - Der er intet så praktisk som en god teori Grane Gregaard Rasmussen Rikke Seim Liv Starheim DTU s Masteruddannelse i Miljøog arbejdsmiljøledelse Formål At udforske

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals!

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Beyond Project Leadership - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Tag skridtet videre fra traditionel projekt ledelse. Vær proaktiv, skab resonans og proces dit team

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Forretning med mening og effekt

Forretning med mening og effekt Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk Forretning med mening

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere Post Danmark A/S Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere 2006 Post Danmark koncernen 2 Post Danmark A/S Virksomhedens historie går mere end 380 år tilbage I 1995 blev Post Danmark omdannet til

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130902 Produktion: Valentin&Byhr. Tryk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efgbondo.dk Om os. EFG er en førende europæisk virksomhed

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Service vs. selvbetjening Erhvervsstyrelsens moderniseringsrejse. Betina Hagerup Direktør, Erhvervsstyrelsen

Service vs. selvbetjening Erhvervsstyrelsens moderniseringsrejse. Betina Hagerup Direktør, Erhvervsstyrelsen Service vs. selvbetjening Erhvervsstyrelsens moderniseringsrejse Betina Hagerup Direktør, Erhvervsstyrelsen Temaer 1. Kort intro til Erhvervsstyrelsens opgaver og kunder 2. Digitalisering/selvbetjening

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Lidt tal og kompetencer 2012: 660 ansatte 500 mio. omsætning 90 konsulenter i Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

3 Vi et styrker medarbejderne

3 Vi et styrker medarbejderne Virksomhedstyper 3 Vi et styrker medarbejderne Medarbejderne er i centrum i de gode virksomheder. Det er ikke kun ingeniørerne, der er med til at sikre virksomhedens produkt- og serviceinnovation; det

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Digitalisering af mobilt vedligehold et win-win scenarie

Digitalisering af mobilt vedligehold et win-win scenarie Digitalisering af mobilt vedligehold et win-win scenarie 2BM A/S The Future@Work Virksomhed Grundlagt i år 2000 85 medarbejdere IBM Business partner SAP Platinium Partner Kontor i København og Århus Medlem

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen

Titel: LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen Dias 1 Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen LEAN er i dag et meget fremherskende koncept indenfor logistikstyringen i mange danske virksomheder, såvel indenfor produktions-

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Solar Danmark Indlæg ved DI konference d. 9. juni 2010

Solar Danmark Indlæg ved DI konference d. 9. juni 2010 Solar Danmark Indlæg ved DI konference d. 9. juni 2010 1 Agenda Hvem er Solar Forandring en nødvendighed: Hvorfor lave en forandring hvad var vores forandring? Kommunikation af forandring Topledelsen rolle

Læs mere