Lean og medarbejderen synergi eller?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean og medarbejderen synergi eller?"

Transkript

1 Lean og medarbejderen synergi eller? Eksamensprojekt af Mette Hasselriis s ved Institut for Produktion og Ledelse Maj 2007 Vejleder: Vibeke Andersen, Danmarks Tekniske Universitet Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet

2 Forord Where am I deep inside? Discover - Hide Pain Joy Unity Loss Fight Enjoy Question Answer Him Her Learn Teach Dedication - Me Every where deep inside! Thanks to all of you who touched my life during the last seven years! Hope to have touched some of yours too! Tak til Radiometer for et fantastisk samarbejde. Tak til dig, Vibeke du er superb! Kongens Lyngby, d. 18. april 2007 Mette Hasselriis, s Maj 2007 Side 2 af 188

3 Resume Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? Dette eksamensprojekt undersøger, hvorvidt der er synergi mellem Lean og medarbejdernes arbejdsmiljø i casevirksomheden Radiometer. Synergi ville betyde, at Lean og medarbejderne sammen skulle skabe en virksomhed, der hele tiden forbedrer sig med bedre konkurrenceevne og arbejdsmiljø til følge. Der er foretaget et kvalitativt single casestudie af Radiometer, hvor primært medarbejderne er blevet interviewet og observeret. Medarbejderne er alle ufaglærte fra fem grupper i produktionen. Det er primært medarbejdernes subjektive opfattelse af, hvordan forandringsforløbet har været, der tages udgangspunkt i. Radiometer, der er blevet opkøbt af Danaher, startede implementeringen af Lean i 2004 og har nu arbejdet med forandringsprocessen i tre år. Lean har betydet store forandringer i hele virksomheden, og denne proces beskrives fra tiden før Lean til nu. Beskrivelsen tager udgangspunkt i medarbejderne, men ledelsen, fagforeningen og sikkerhedsorganisationens syn bliver også beskrevet. Med Lean følger en bestemt måde at producere på, og dette har betydet mange ændringer i medarbejdernes arbejdsbetingelser, der skal forstås som rammerne for arbejdet i deres hverdag. Disse ændringer er analyseret via fleksibilitetsperspektivet, hvor Radiometer i to trin har bevæget sig mod større grad af fleksibilitet: (1) indførelse af gruppeorganisering samt (2) implementering af Lean. Ændringerne i arbejdsbetingelserne som følge af Lean er primært: Flere og andre opgaver Større pres må gå på kompromis med tidligere opbygget fleksibilitet Mindre støtte og tiltro fra ledelse Ikke mulighed for at tage samme grad af ansvar I højere grad brug af Job2 1, flekstid og overarbejde Konstant forandringskrav/pres 1 Job2 er en ordning, hvor medarbejdere bliver lært op i et andet job og indtræder der efter aftale. Maj 2007 Side 3 af 188

4 Implementeringen af Lean og ændringerne i arbejdsbetingelserne har medført en ændring i arbejdsmiljøet, der er blevet undersøgt via et historieværksted udformet af forfatteren. Analysen af undersøgelsen viser, at der er sket en forværring i arbejdsmiljøet på Radiometer i tiden efter Lean. Arbejdsmiljøet, der tidligere var i balance, er nu i ubalance. Produktionseffektiviteten er steget, og derfor må grupperne gå på kompromis med andre opgaver og kvaliteten af disse. Ydermere har medarbejderne gjort en stor indsats i forandringsprocessen, men oplever ikke en tilsvarende belønning. Uforudsigeligheden er steget samtidig med at støtten fra ledelsen mangler. Det ses, at ledelsen og gruppen selv spiller en rolle for arbejdsmiljøet. Den grafiske fremstilling herunder viser ændringerne i arbejdsmiljøet. Den grønne linie viser antallet af svar, hvor medarbejderne var tilfredse ud fra de fremlagte temaer i undersøgelsen. Rød er utilfreds og gul er en mellemting. Som det ses af den grafiske fremstilling, har arbejdsmiljøet været dårligere end, det er nu, men det er stadig ikke godt som før Lean. Ledelsen bakker op om denne udvikling. Historieværksted Antal svar Rød Gul Grøn 5 0 Før Lige inden Lean Lean Lean Lean Nu Fremtid Tidshorisont På trods af forværringen i arbejdsmiljøet efter implementeringen af Lean, kan det ikke konkluderes, at der er en årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljøet. Lean ændrer arbejdsbetingelserne, som påvirker ledelse og grupper, og det er gennem deres tolkning af ændringerne en påvirkning på arbejdsmiljøet fremkommer. Dette gælder især ledelsens tolkning. Maj 2007 Side 4 af 188

5 Under opholdet på Radiometer blev det klart, at gruppeorganiseringen af medarbejderne i produktionen spiller en stor rolle for, hvordan medarbejderne opfatter deres arbejde og arbejdsmiljø. På baggrund af en analyse af dette, konkluderes det, at virksomhedens fokus har flyttet sig væk fra gruppens arbejdsmiljø, og dette betyder, at der i dag er ubalance i dette forhold. Men problemstillingerne i grupperne er ikke ændret som konsekvens af Lean de har altid været til stede. Det kan dermed ikke entydigt konkluderes, at Lean har medført en ændring i gruppernes arbejdsmiljø. Dog kan det siges, at grupperne ikke benytter mulighederne for gruppemøder og ej heller skaber åbne fora, hvor individet kan trives. Det ses heller ikke, at grupperne selv arbejder for at nå det bedste resultat for arbejdsmiljøet i grupperne. For at kunne vurdere, hvilke aktører i Radiometer, der påvirket arbejdet med Lean samt arbejdsmiljøet mest, er der foretaget en analyse af dette. Det vises, at Danaher i form af Lean, ledelsen, grupperne og 3F er aktører i dette arbejde, men der ses ingen sammenhæng mellem Lean og 3F, da fagforeningen både før og efter arbejder for forbedring af arbejdsmiljøet. Grupperne har heller ikke ændret deres arbejde med arbejdsmiljøet som følge af Lean dog påvirker de arbejdsmiljøet. Analysen peger på ledelsen som den mest udslagsgivende aktør i arbejdet med Lean og arbejdsmiljø, og dette stemmer overens med, hvad medarbejderne har forklaret. Der er ikke noget i vejen med Lean eller Danaher det er ledelsen, der ikke gør deres arbejde godt nok. Ledelsen vurderes til at være den mest udslagsgivende aktør i arbejdsmiljøspørgsmålet og det er deres ændring i fokus og dermed deres måde at arbejde med Lean på, der aktørmæssigt har påvirket medarbejderne mest. Overordnet kan siges, at: Der er sammenhæng mellem Lean og arbejdsbetingelserne Der er ingen årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljø Der er ingen årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og gruppens arbejdsmiljø Den mest udslagsgivende aktør i arbejdsmiljøarbejdet i Radiometer er ledelsen Forsigtigt konkluderes det, at ledelsens mangel på fokus på arbejdsmiljøet påvirkes af Danahers Lean, da Danaher ikke reelt behandler arbejdsmiljø som parameter i arbejdet med Lean. Nej, der opstår ikke synergi mellem medarbejderne og Lean i Radiometer. Maj 2007 Side 5 af 188

6 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION OPSAMLING PÅ FORPROJEKT Lean Begreber fra Lean Helhedsforståelse Medarbejderne Problemstillinger A METODE KAPITEL 2 PROBLEMFORMULERING FRA FORPROJEKT TIL PROBLEMFORMULERING Metodetegning Projektets problemformulering Del-spørgsmål Projektets afgræsning RAPPORTENS STRUKTUR B CASE KAPITEL 3 INTRODUKTION TIL CASEVIRKSOMHED INTRODUKTION TIL RADIOMETER Produkt Mission og værdier Organisationen GRUPPEORGANISERING I RADIOMETER SIKKERHEDSORGANISATION OG FAGFORENING Sikkerhedsorganisation Fagforeningen 3F KAPITEL 4 DANAHER OG DANAHER BUSINESS SYSTEM DANAHER DANAHER BUSINESS SYSTEM (DBS) DANAHER BUSINESS SYSTEMS UDVIKLING TANKEGANGE VÆRKTØJER IMPLEMENTERINGSPLAN FOR DBS Maj 2007 Side 6 af 188

7 4.6.1 Pre-implementering uddannelse og træning af ledere Fase 1 cellebaseret produktion Fase 2 daglig ledelse Fase 3 at få det til at køre ANALYSE OG DISKUSSION AF DANAHER OG DBS Hvad er mål og fokus i Danaher Business System? Hvordan ser DBS ud i forhold til Lean? KAPITEL 5 AKTØRER I RADIOMETER LEDELSENS HISTORIE Før Danaher Implementeringen af Lean FAGFORENINGEN 3F Muligheder i Lean, men ledelsen er en barriere Grupperne og Lean SIKKERHEDSORGANISATION KAPITEL 6 MEDARBEJDERNES HISTORIE ARBEJDET MEDARBEJDERNE FØR/NU BILLEDE Generelt for hele forløbet FØR LEAN Systemet Ledelse IMPLEMENTERINGEN AF LEAN Lige før Lean medarbejderne kender til opkøbet og Lean Implementeringen af Lean NU OG FREMTIDEN Tankegangsændring Ledelsen tillid og indflydelse Gruppen C ANALYSE OG TEORI KAPITEL 7 PERSPEKTIVER I ANALYSEN PERSPEKTIVER Maj 2007 Side 7 af 188

8 KAPITEL 8 FLEKSIBILITET FLEKSIBILITETSPERSPEKTIV Motivation Analyseramme ÆNDRINGER I FLEKSIBILITETSØNSKET EN ANALYSE Midler til at skabe funktionel fleksibilitet Midler til at skabe organisatorisk fleksibilitet Midler til at skabe numerisk fleksibilitet Midler til at skabe tidsmæssig fleksibilitet Midler til at skabe lønmæssig fleksibilitet Midler til at skabe forandringsfleksibilitet DELKONKLUSION OG OPLÆG TIL VIDERE BESVARELSE Problemskitsering KAPITEL 9 ARBEJDSMILJØBALANCE ARBEJDSMILJØPERSPEKTIVET Motivation Perspektiv Analyseramme ÆNDRINGER I ARBEJDSMILJØET EN ANALYSE Lean og arbejdsmiljø Faglige krav i arbejdet vs. faglige kvalifikationer Produktionseffektivitet vs. kvalitet og meningsfuldhed Indsats vs. belønning Utryghed vs. social støtte fra ledelsen Sociale krav vs. sociale kompetencer Større ansvar vs. større indflydelse DELKONKLUSION KAPITEL 10 GRUPPEBALANCER GRUPPEPERSPEKTIVET Motivation Analyseramme ÆNDRINGER I GRUPPEBALANCERNE EN ANALYSE Virksomhedens fokus vs. gruppens arbejdsmiljø Forandringernes pres vs. takling Gruppen vs. den enkelte medarbejder DELKONKLUSION Maj 2007 Side 8 af 188

9 KAPITEL 11 AKTØRER I RADIOMETER AKTØRPERSPEKTIV Motivation Analyseramme AKTØRERNE EN ANALYSE Forskning Markedet som aktør Danaher som aktør Ledelsen som aktør Gruppen som aktør F som aktør Sikkerhedsorganisationen som aktør LEAN OG AKTØRERNE - DELKONKLUSION D KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING KAPITEL 12 PERSPEKTIVERING FORANDRINGSLEDELSE Forandringsmodstand Perspektivering Fra leaders til managers og tilbage igen Hvad kan grupperne selv gøre? HVAD ER LEAN? Lean og arbejdsmiljø Tolkning af Lean Perspektivering KAPITEL 13 KONKLUSION DER ER SAMMENHÆNG MELLEM LEAN OG ARBEJDSBETINGELSERNE INGEN ÅRSAG-VIRKNINGSSAMMENHÆNG MELLEM LEAN OG ARBEJDSMILJØ INGEN ÅRSAG-VIRKNINGSSAMMENHÆNG MELLEM LEAN OG GRUPPERNES ARBEJDSMILJØ SAMLET KONKLUSION KAPITEL 14 LITTERATURLISTE Maj 2007 Side 9 af 188

10 KAPITEL 1 INTRODUKTION Lean-litteraturen beskriver Lean som en metode til at skabe vækst for virksomheder. Dette kræver en forandringsproces, hvor løbende forbedringer er et af nøgleordene. Et andet nøgleord er medarbejderne og deres involvering i processen. Uden medarbejderne opnår man ikke det samme gode resultat. Lean foreskriver, at virksomheden ved implementering bliver mere konkurrencedygtig samtidig med, at medarbejdernes arbejdsmiljø forbedres - dette ses af forfatteren som en form for synergi. Lean + medarbejderne = synergi forbedret konkurrenceevne og arbejdsmiljø Dette eksamensprojekt undersøger, hvorvidt der opstår synergi mellem Lean og medarbejderne i casevirksomheden Radiometer. Synergi ville betyde, at Lean og medarbejderne sammen skulle skabe en virksomhed, der hele tiden forbedrer sig med bedre konkurrenceevne og arbejdsmiljø til følge. Konkurrenceevnen undersøges ikke. Samfundet i dag ændrer sig hurtigere end nogen sinde. Globalisering og en mere individualiseret måde at se verden på er med til at ændre livet for alle mennesker. I denne forandringsproces findes både muligheder og udfordringer for virksomheder og arbejdsmiljøet. Ændringerne i samfundet medfører store ændringer for medarbejderne og deres arbejdsmiljø, som er ikke set tidligere. Danske arbejdsgivere og medarbejdere befinder sig i en brydningstid, hvor det er svært at gennemskue, hvordan forandringer i organisationer og styringsformer reelt påvirker virksomheden og arbejdsmiljøet. Maj 2007 Side 10 af 188

11 De strategiske beslutninger i virksomheder er traditionelt baseret på en logik om at tjene penge, da dette skaber et grundlag for overlevelse. Den stigende globalisering medfører en hård konkurrence og skaber et pres på virksomhederne, der søger at effektivisere og øge produktiviteten for at følge med. Derfor øges fokus på konkurrenceevnen og flere nye ledelseskoncepter herunder Lean bruges som redskab til at opnå netop bedre konkurrenceevne. I Danmark implementeres Lean i erhvervslivet samt i det offentlige. Dette har medført stor debat i pressen samt i virksomhederne. Denne debat omhandler blandt andre emner medarbejdernes arbejdsmiljø under og efter implementeringen af Lean. Denne spændende debat samt litteraturen, der findes om emnet danner baggrund for denne opgave. Lean kræver, at man ændrer sin måde at tænke på fra den traditionelle produktionsform til Lean. Den logik, man har opbygget gennem tiden, udfordres og en anden logik kommer til. Man skal fundamentalt forstå sammenhænge og sin egen hverdag anderledes, og dette kræver meget af hele organisationen. Dette også i form af en hel række bestemte måder at arbejde på, der er struktureret og formaliseret. At Lean er lig med bedre arbejdsmiljø, blev der stillet spørgsmålstegn ved i forprojektet, og dette blev undersøgt i litteraturen. I litteraturen findes mange kritikpunkter af Lean, dette især med hensyn problemstillinger, der vedrører medarbejderne. Disse problemstillinger er blandt andet, at det menneskelige aspekt negligeres, samt at fokus på værktøjerne i Lean overskygger medarbejderne som nøgleelement. I Radiometer er Lean blevet implementeret, og dette har påvirket virksomheden og medarbejdernes arbejdsmiljø. Men opstår der synergi mellem Lean og medarbejderen? Maj 2007 Side 11 af 188

12 1.1 Opsamling på forprojekt I forprojektet konkluderes det, at der er en åbning for forbedring af arbejdsmiljøet ved implementering af Lean, men at dette skal undersøges empirisk for at finde et endeligt svar. Lean medfører dermed ikke direkte bedre arbejdsmiljø, men skaber muligheden via helhedsforståelse og tid blandt andre forhold. Herunder genopfriskes nogle elementer af forprojektet Lean Lean er en tankegang, der søger at optimere en virksomhed ved at øge værdien for kunden. Da fokus er kunden, er det, kunden der afgør, hvad der er af værdi, og virksomheden skal derefter sørge for at eliminere spild ikke værdiskabende processer. Spild bliver kategoriseret i to kategorier: (1) Rent spild, der skal elimineres og (2) Nødvendigt spild, der senere kan elimineres [Womack et al., 2003]. Spild er inddelt i otte grupper: Overproduktion Ventetider Transport Processer Lagre Bevægelser Fejlproduktion Produktion af noget kunden ikke vil have [Michelsen, 1] Begreber fra Lean Jeg vælger at forklare nogle af begreberne fra Lean her, så læseren har det friskt i hukommelsen, når opgaven læses. Ny ledelsesrolle Lederen bliver tildelt en ny rolle og skal ikke fungere som problemløser, men derimod som en slags mentor, der skal observere og støtte op om medarbejderen, for at få medarbejderen selv Maj 2007 Side 12 af 188

13 til at lave forbedringer. Desuden skal lederen motivere og kommunikere med medarbejderne for at forstå Lean-måden og få dem til at leve efter Lean-filosofien [Womack et al., 2003 samt Spear, 2004]. Flow og Pull Flow bliver stillet overfor begrebet batchproduktion, og er en ny måde at tænke produktionen på. Pull er et begreb, der dækker over behovsstyring frem for prognosestyring. I en sand Lean-virksomhed er hele virksomheden bygget op om faktiske behov og ikke beregnede behov. Grundet one-piece flowet vil virksomheden kunne reagere direkte på kundens behov og kunden trækker så produktet gennem produktionen via Kanban-kort. Visuelle virksomheder Visuelle virksomheder og overblik er endnu en kæphest for Lean. Man skal i løbet af minutter kunne have overblik over produktionen dette gælder både for medarbejdere og ledere. Dette gøres ved hjælp af forskellige værktøjer eksempelvis produktionstavler, hvor problemer bliver meget synlige. Lean-kultur Efter implementering af og arbejde med Lean ses i løbet af nogle år en ændring af kulturen i virksomheden anden litteratur kalder dette en forandring fra en forklaringskultur til en forbedringskultur [Godsk, 2005]. Lean er en vision, der for alle betyder, at man stræber efter at gøre processerne bedre og samtidig sikrer kompetencer til at understøtte dette. Her spiller medarbejderinvolvering en vigtig rolle. Indstillingen i Lean er, at intet kan gøres uden medarbejdernes involvering og begejstring dette er ledelsens ansvar. Medarbejderne ses som en nøgle-ressource [Eriksen et al., 2005]. En Lean virksomhed er proaktiv og resultatorienteret, hvor løbende forbedringer bliver omdrejningspunktet. Lederen får en anden rolle i denne kultur og agerer som rollemodel og færdes der, hvor medarbejderne er. Medarbejderne skal også være med i denne kulturforandring og vise engagement og loyalitet. De skal udvise respekt og indrømme egne fejl desuden skal de være fleksible og arbejde på tværs af faggrænser og afdelinger [Eriksen et al., 2005]. Både ledere og medarbejder udvikler en fælles linie, og de arbejder i samme retning med kundernes behov i fokus. Samarbejde, kommunikation, respekt, uddannelse og interesse for arbejdspladsen udgør nogle af fundamenterne i en Lean virksomhed, og det gælder for alle [Eriksen et al., 2005]. Maj 2007 Side 13 af 188

14 1.1.3 Helhedsforståelse Gennem et stort arbejde med at forstå Lean, blev det klart, at Lean er en kompleks størrelse. Det diskuteres om helhedsforståelse er en nødvendig parameter for at kunne opnå succes med Lean dette gælder både for ledelse og medarbejdere. Implementering af Lean kræver, at man fundamentalt tænker på en anden måde. Dette omhandler blandt andet overgangen fra batchproduktion til flow, en anden tilgang til forbedringer i virksomheden og en ny ledelsesrolle. Desuden er det ikke nok at fokusere på værktøjerne i Lean, man er nødt i at forstå helheden. Herunder ses tankegangen omkring Kaizen (løbende forbedringer) i Toyota Production System (TPS) som vist i forprojektet. Løbende forbedringer (KAIZEN) Forbedringer Vha. PDCA-hjulet søges der hele tiden mod at opnå forbedringer Aktivitet for at vedholde (standardisere) forbedringer (SDCAhjulet), så disse ikke går tabt, men derimod bliver standard for alle processer Figur 1: Princip i løbende forbedringer med base i PDCA- og SDCA-hjulene [Michelsen 1] Det beskrives i forprojektet, at Lean-implementering ofte bærer præg af værktøjer uden helhedsforståelse [Womack, 2002 og DI, 2005]. Citatet herunder samler op på denne problemstilling.... namely that lean should be regarded as more than a set of mechanistic hard tools and techniques and the human dimensions of motivation, empowerment and respect for people are very important [Hines et al., 2004] Alle medarbejderes forståelse og erkendelse af behovet for TPS som helhed er, ifølge Ohno, to essentielle parametre, når man skal beskrive TPS. Hvis ikke alle medarbejdere i hele virksomheden forstod og brugte tankegangen omkring TPS, så ville det aldrig kunne lykkes at implementere systemet [Ohno, 1988]. Shingo følger op på denne nødvendighed. Maj 2007 Side 14 af 188

15 Begrundelsen for at udgive hans bog er netop at supplere Ohno, så misforståelser, der senere vil føre til mislykkes implementering af TPS i andre virksomheder, ikke opstår. Hurtige og letlæselige bøger, der søger at beskrive TPS, skrevet af amerikanske journalister, vil ikke kunne give en helhedsforståelse af TPS, og denne er nødvendig for at kunne bruge systemet ellers vil det ikke få de effekter, man søger. Shingo har observeret virksomheder, der søger at implementere TPS, men de kan ikke få fuldt udbytte af systemet, da de kun overfladisk forstår de metoder, de bruger [Shingo, 1989] Medarbejderne Implementering af TPS eller Lean betyder forandringer for medarbejderne. Blandt andet skal medarbejderne uddannes og have flere kompetencer, så virksomheden igennem medarbejderne kunne opnå større grad af fleksibilitet. I den traditionelle masseproduktion blev medarbejderne brugt til at overvåge maskinerne, og dette mente Ohno, var uværdigt arbejde. Den fleksible arbejdsform skulle derimod give medarbejderen mere indhold i hverdagen, og i sidste ende gøre medarbejderen mere tilfredse [Ohno, 1988]. TPS bygger på standardiseret arbejde (standard work methods), hvor hver arbejdsproces er nedskrevet i detaljer dette kunne måske give det indtryk, at medarbejderen får en mere bundet hverdag i modsætning til fleksibilitetstanken. Men tanken bag standardiseringen var, at de skulle føre til, at produktiviteten skulle kunne måles og styres, men der skulle ikke måles på individet. Målingerne var ikke for at hænge folk ud, men for konstant at kunne forbedre systemet sammen [Ohno, 1988] Problemstillinger Dog kan der på baggrund af afsnittet skitseres, at der er væsentlige faktorer, der kan have indflydelse på synergien mellem Lean og medarbejderen. Følgende parametre er beskrevet: Lean Thinking : Synergi er resultatet af Lean ingen kritik er givet [Womack et al., 2003] Ohno: Eksisterende synergi mellem TPS og medarbejderen beskrives; dette har dog krævet tid, forståelse hos alle samt opbakning fra topledelsen [Ohno, 1988] KPMG: Synergi kan muligvis opnås, hvis arbejdsmiljøet medtages som parameter [Bager, 2005] Maj 2007 Side 15 af 188

16 Beale: Synergi er en mulighed, hvis de menneskelige parametre medtages i implementeringen. Forandringsmodstand tilskrives, at 70 % af alle Leanimplementeringer fejler [Beale, 2005] Sygehus-case: Synergi mellem Lean og medarbejderne er klart et potentiale, men det kræver, at ledelsen bakker 100 % op om implementeringen, tid, god kommunikation, overblik, overvejelser omkring rygter og jobsikkerhed mm. [Grostøl, 2005; Friis et al.; Elgaard, 2006 samt Frederiksborg Amt, 2005] Fleksibilitet: Muligvis kan synergi opstå, men det modsatte kan også forekomme [Csonka, 2000 samt Limborg, 2001]. Med udgangspunkt i det ovenstående må det i denne opgave undersøges om, der overhovedet er en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og Lean. Der er mulighed for forbedringer, men det ser ikke ud som om, at dette er en årsags-virkning sammenhæng, men mere at det kommer an på forskellige aspekter i den enkelte virksomhed. Maj 2007 Side 16 af 188

17 A METODE Maj 2007 Side 17 af 188

18 KAPITEL 2 PROBLEMFORMULERING I det følgende kapitel vil problemformulering, delspørgsmål, afgrænsning samt projektets struktur blive vist med henblik på at give læseren overblik over opgaven og dets mål. Maj 2007 Side 18 af 188

19 2.1 Fra forprojekt til problemformulering I introduktionen blev den overordnede problemstilling beskrevet i forhold til samfund og litteratur. I det følgende vil problemstillingen beskrives i forhold til casen og den endelige problemformulering. Forprojektet til denne opgave var et litteraturstudie af Lean, og efter forsvaret af forprojektet stod det klart, at det videre eksamensprojekt skulle baseres på empiri. Hensigten var at undersøge sammenhængen mellem Lean og medarbejdernes arbejdsmiljø i samarbejde med en virksomhed dette mundede ud i et single casestudie af virksomheden Radiometer A/S. Da min interesse i problemstillingen primært var forskningsorienteret besluttede jeg at nærme mig en problemstilling før valg af casevirksomhed. Jeg ville ikke hjælpe med at implementere Lean som konsulent jeg ville undersøge effekten af Lean. Dette var den overordnede strategi for eksamensprojektet. Derfor var det vigtigt, at virksomheden ikke var med til at fastsætte problemformuleringen. Som skitseret i forprojektet rummer Lean, ifølge Lean-litteraturen, mulighed for bedre arbejdsmiljø hos medarbejderne samtidig med at produktiviteten mm. øges. Dette kan beskrives som en form for synergi, hvor medarbejdere og Lean sammen skaber en virksomhed, der hele tiden forandrer sig mod det bedre. Med baggrund i dette er det overordnede spørgsmål: Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? Det kunne i forprojektet ikke afvises, at Lean medfører denne synergi, men kritikpunkter blev beskrevet. Disse kritikpunkter antydede et skisma mellem Lean som beskrevet i litteraturen og anvendelsen af Lean i virksomheder i praksis. Disse kritikpunkter er blandt andre: Maj 2007 Side 19 af 188

20 Det psykiske arbejdsmiljø negligeres Forandringsmodstand er en væsentlig årsag til, at implementering af Lean mislykkes Menneskelige aspekter negligeres generelt Jobsikkerhed usikkerhed i og over arbejdet Lean-implementering kræver bedre ledelse Skismaet gjorde det interessant at undersøge, hvorfor denne forskel er til stede. I det overordnede spørgsmålet er det antaget, at der er en sammenhæng mellem Lean og medarbejdernes arbejdsmiljø, men er der det, eller kommer det an på, hvordan man i praksis udfører Lean? Dette leder naturligt til en undersøgelse af, om der er denne sammenhæng mellem Lean og medarbejderne. De i forprojektet skitserede problemstillinger samt interviews og andre data fra virksomheden har dannet baggrund for valg af de perspektiver, der bruges til at undersøge effekten af Lean for medarbejderne. Disse perspektiver er valgt ud fra medarbejdernes subjektive opfattelse af forandringerne som følge af Lean i deres egen beskrivelse af deres hverdag. Perspektiverne, der vil blive anvendt er: Fleksibilitet, arbejdsmiljø, gruppeorganisering og aktører i Radiometer. Disse munder ud i en analyseramme, der anvendes for at finde en eventuel synergi. Synergi skal i forhold til denne opgave overordnet forstås som: Lean og medarbejderne sammen skaber en virksomhed, der hele tiden forbedrer sig med bedre konkurrenceevne og arbejdsmiljø til følge Metodetegning I forbindelse med problemformulerings- og metodeovervejelser er der blevet udarbejdet en metodetegning, der visuelt søger at vise, hvordan undersøgelsen er tænkt (se næste side). Den har dermed været med til at danne baggrund for den egentlige problemformulering samt del-spørgsmål. Tegningen kræver en forklaring. Udgangspunktet for undersøgelserne er medarbejderne da det er effekten på disse, der undersøges. Medarbejderne har været udsat for mange forandringer siden 2004, da Radiometer blev opkøbt af The Danaher Corporation (Danaher). Danaher medførte, at et nyt produktionsstyringssystem Danaher Business System blev indført dette bliver senere i denne opgave sidestillet med Lean. Maj 2007 Side 20 af 188

21 De primære påvirkninger på medarbejderne og disse arbejdsmiljø er Danaher i form af Lean, ledelsen, gruppeorganiseringen samt andre aktører i Radiometer. Disse påvirkninger er søgt vist på figuren på næste side. Ydermere bringes fleksibilitet ind som perspektiv, da sammenhængen med tendenserne i samfundet er relevante i forhold til medarbejderne. Udvælgelse af perspektiver er valgt efter to måneders ophold i Radiometer det er derfor perspektiver, der af medarbejderne ses som relevante i forhold til ændringerne i deres arbejdsmiljø. Danaher Ledelse Medarbejderne Gruppeorganisering Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? Synergi? Figur 2: Metodetegning, der viser, hvilke sammenhænge, der undersøges i dette projekt. Maj 2007 Side 21 af 188

22 2.1.2 Projektets problemformulering Problemformuleringen, der bliver besvaret i dette eksamensprojekt er: Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? For yderligere at konkretisere problemformuleringen defineres følgende fire begreber: Lean Radiometer Medarbejderne Synergi ~ dele af den produktionsstyringsmetode eller tankegang, der anvendes hos Radiometer kaldet Danaher Business System. ~ denne virksomhed udgør hele empirien i form af et casestudie. ~ ufaglært gruppe, der alle arbejder i produktionen hos Radiometer. ~ samarbejde mellem to ting, der producerer en effekt højere end summen af deres individuelle indsats. I denne opgave: Lean og medarbejderne skaber sammen en virksomhed, der hele tiden bliver bedre både mere konkurrencedygtig og opnår bedre arbejdsmiljø Maj 2007 Side 22 af 188

23 2.1.3 Del-spørgsmål I arbejdet med de valgte perspektiver samt casen er der undervejs udvalgt relevante underspørgsmål, der søges besvaret i analysen. Dette gøres for at skabe en rød tråd samt for at medtage relevante faktorer i den endelige besvarelse af problemformuleringen. Disse spørgsmål ses samlet herunder: Er der sammenhæng mellem Lean og arbejdsbetingelserne? Hvordan har arbejdsmiljøet ændret sig med implementeringen af Lean i Radiometer? Er der sammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljøet? Er der sammenhæng mellem Lean og gruppernes arbejdsmiljø? Hvilke aktører findes i arbejdet med Lean, og hvordan påvirker de arbejdsmiljøet? Maj 2007 Side 23 af 188

24 2.1.4 Projektets afgræsning Som sagt spænder den overordnede problemstilling vidt derfor er denne afgrænset på afgørende punkter. Projektet afgrænser sig fra at komme med udredninger om, hvad der kan gøres for at forbedre arbejdsmiljøet eller Lean-arbejdet på Radiometer. Der vil være en samlet konklusion, der vil gøre ledelsen og medarbejderne i Radiometer opmærksomme på visse problemstillinger, men der vil ikke blive fremstillet en handlingsplan for forbedring af disse. Det vil sige, at opgavens formål ikke er interventionsorienteret eller problemløsende, men derimod beskrivende, problemidentificerende og forklarende, se figur herunder. Interventionsorienteret Problemløsende Forklarende Problemidentificerende Beskrivende Figur 3: Skematisk oversigt over forskellige typer af undersøgelsesformål; i denne opgave er formålet at finde en eventuel sammenhæng mellem Lean og medarbejderne [Andersen, 2005]. Opgaven fokuserer på medarbejderne i Radiometer; det vil sige, at opgaven er et singlecasestudie. Casen er valgt, da Radiometer har arbejdet med Lean i mere end to år og tidligere har haft succesfulde resultater indenfor arbejdsmiljø. Empiri-opsamlingen er afgrænset til to afdelinger. En afdeling består af 6 grupper hvoraf 4 har været genstand for undersøgelsen. Dette er i alt ca. 40 medarbejdere. Den anden afdeling består af 3 grupper hvor af 1 har været genstand for undersøgelsen. Denne gruppe består i alt af 8 medarbejdere. En yderligere afgrænsning findes i, at blot ufaglærte medarbejdere fra produktionen danner baggrund for opgaven dog er andre grupper af medarbejdere inddraget for at kunne danne et generelt historisk overblik over casen. Maj 2007 Side 24 af 188

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Strategic Development for Lean Implementation in the Healthcare Area

Strategic Development for Lean Implementation in the Healthcare Area Strategic Development for Lean Implementation in the Healthcare Area Polytechnic Master Thesis Autumn 2007 Technical University of Denmark, DTU Department of Management Engineering, IPL Strategiudvikling

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Subculturize your brand

Subculturize your brand Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Værdiskabende socialt ansvar

Værdiskabende socialt ansvar Værdiskabende socialt ansvar En analyse og fortolkning af Grundfos CSR aktivitet Forfatter: Niels Ulrik Højer Thorstensen () Kortnr: 302366 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Projektrapport om Værdikæden i Ecco Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: 43.823 Underskrift: Indholdsfortegnelse Abstract... 2

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Titel: En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Title: A holistic approach to access management and authorisation concepts in ERP systems Kandidatafhandling for

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14 1. INDLEDNING 3 1.1. PROBLEMFORMULERING 4 1.2. AFGRÆNSNING 5 1.3. FORUDSÆTNINGER 5 1.4. TEORIVALG 7 1.4.1. GREINERS LIVSCYKLUS 7 1.4.2. QUINNS COMPETING VALUES FRAMEWORK 8 1.4.3. MOTIVATIONSTEORIER 10

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere