Lean og medarbejderen synergi eller?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean og medarbejderen synergi eller?"

Transkript

1 Lean og medarbejderen synergi eller? Eksamensprojekt af Mette Hasselriis s ved Institut for Produktion og Ledelse Maj 2007 Vejleder: Vibeke Andersen, Danmarks Tekniske Universitet Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet

2 Forord Where am I deep inside? Discover - Hide Pain Joy Unity Loss Fight Enjoy Question Answer Him Her Learn Teach Dedication - Me Every where deep inside! Thanks to all of you who touched my life during the last seven years! Hope to have touched some of yours too! Tak til Radiometer for et fantastisk samarbejde. Tak til dig, Vibeke du er superb! Kongens Lyngby, d. 18. april 2007 Mette Hasselriis, s Maj 2007 Side 2 af 188

3 Resume Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? Dette eksamensprojekt undersøger, hvorvidt der er synergi mellem Lean og medarbejdernes arbejdsmiljø i casevirksomheden Radiometer. Synergi ville betyde, at Lean og medarbejderne sammen skulle skabe en virksomhed, der hele tiden forbedrer sig med bedre konkurrenceevne og arbejdsmiljø til følge. Der er foretaget et kvalitativt single casestudie af Radiometer, hvor primært medarbejderne er blevet interviewet og observeret. Medarbejderne er alle ufaglærte fra fem grupper i produktionen. Det er primært medarbejdernes subjektive opfattelse af, hvordan forandringsforløbet har været, der tages udgangspunkt i. Radiometer, der er blevet opkøbt af Danaher, startede implementeringen af Lean i 2004 og har nu arbejdet med forandringsprocessen i tre år. Lean har betydet store forandringer i hele virksomheden, og denne proces beskrives fra tiden før Lean til nu. Beskrivelsen tager udgangspunkt i medarbejderne, men ledelsen, fagforeningen og sikkerhedsorganisationens syn bliver også beskrevet. Med Lean følger en bestemt måde at producere på, og dette har betydet mange ændringer i medarbejdernes arbejdsbetingelser, der skal forstås som rammerne for arbejdet i deres hverdag. Disse ændringer er analyseret via fleksibilitetsperspektivet, hvor Radiometer i to trin har bevæget sig mod større grad af fleksibilitet: (1) indførelse af gruppeorganisering samt (2) implementering af Lean. Ændringerne i arbejdsbetingelserne som følge af Lean er primært: Flere og andre opgaver Større pres må gå på kompromis med tidligere opbygget fleksibilitet Mindre støtte og tiltro fra ledelse Ikke mulighed for at tage samme grad af ansvar I højere grad brug af Job2 1, flekstid og overarbejde Konstant forandringskrav/pres 1 Job2 er en ordning, hvor medarbejdere bliver lært op i et andet job og indtræder der efter aftale. Maj 2007 Side 3 af 188

4 Implementeringen af Lean og ændringerne i arbejdsbetingelserne har medført en ændring i arbejdsmiljøet, der er blevet undersøgt via et historieværksted udformet af forfatteren. Analysen af undersøgelsen viser, at der er sket en forværring i arbejdsmiljøet på Radiometer i tiden efter Lean. Arbejdsmiljøet, der tidligere var i balance, er nu i ubalance. Produktionseffektiviteten er steget, og derfor må grupperne gå på kompromis med andre opgaver og kvaliteten af disse. Ydermere har medarbejderne gjort en stor indsats i forandringsprocessen, men oplever ikke en tilsvarende belønning. Uforudsigeligheden er steget samtidig med at støtten fra ledelsen mangler. Det ses, at ledelsen og gruppen selv spiller en rolle for arbejdsmiljøet. Den grafiske fremstilling herunder viser ændringerne i arbejdsmiljøet. Den grønne linie viser antallet af svar, hvor medarbejderne var tilfredse ud fra de fremlagte temaer i undersøgelsen. Rød er utilfreds og gul er en mellemting. Som det ses af den grafiske fremstilling, har arbejdsmiljøet været dårligere end, det er nu, men det er stadig ikke godt som før Lean. Ledelsen bakker op om denne udvikling. Historieværksted Antal svar Rød Gul Grøn 5 0 Før Lige inden Lean Lean Lean Lean Nu Fremtid Tidshorisont På trods af forværringen i arbejdsmiljøet efter implementeringen af Lean, kan det ikke konkluderes, at der er en årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljøet. Lean ændrer arbejdsbetingelserne, som påvirker ledelse og grupper, og det er gennem deres tolkning af ændringerne en påvirkning på arbejdsmiljøet fremkommer. Dette gælder især ledelsens tolkning. Maj 2007 Side 4 af 188

5 Under opholdet på Radiometer blev det klart, at gruppeorganiseringen af medarbejderne i produktionen spiller en stor rolle for, hvordan medarbejderne opfatter deres arbejde og arbejdsmiljø. På baggrund af en analyse af dette, konkluderes det, at virksomhedens fokus har flyttet sig væk fra gruppens arbejdsmiljø, og dette betyder, at der i dag er ubalance i dette forhold. Men problemstillingerne i grupperne er ikke ændret som konsekvens af Lean de har altid været til stede. Det kan dermed ikke entydigt konkluderes, at Lean har medført en ændring i gruppernes arbejdsmiljø. Dog kan det siges, at grupperne ikke benytter mulighederne for gruppemøder og ej heller skaber åbne fora, hvor individet kan trives. Det ses heller ikke, at grupperne selv arbejder for at nå det bedste resultat for arbejdsmiljøet i grupperne. For at kunne vurdere, hvilke aktører i Radiometer, der påvirket arbejdet med Lean samt arbejdsmiljøet mest, er der foretaget en analyse af dette. Det vises, at Danaher i form af Lean, ledelsen, grupperne og 3F er aktører i dette arbejde, men der ses ingen sammenhæng mellem Lean og 3F, da fagforeningen både før og efter arbejder for forbedring af arbejdsmiljøet. Grupperne har heller ikke ændret deres arbejde med arbejdsmiljøet som følge af Lean dog påvirker de arbejdsmiljøet. Analysen peger på ledelsen som den mest udslagsgivende aktør i arbejdet med Lean og arbejdsmiljø, og dette stemmer overens med, hvad medarbejderne har forklaret. Der er ikke noget i vejen med Lean eller Danaher det er ledelsen, der ikke gør deres arbejde godt nok. Ledelsen vurderes til at være den mest udslagsgivende aktør i arbejdsmiljøspørgsmålet og det er deres ændring i fokus og dermed deres måde at arbejde med Lean på, der aktørmæssigt har påvirket medarbejderne mest. Overordnet kan siges, at: Der er sammenhæng mellem Lean og arbejdsbetingelserne Der er ingen årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljø Der er ingen årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og gruppens arbejdsmiljø Den mest udslagsgivende aktør i arbejdsmiljøarbejdet i Radiometer er ledelsen Forsigtigt konkluderes det, at ledelsens mangel på fokus på arbejdsmiljøet påvirkes af Danahers Lean, da Danaher ikke reelt behandler arbejdsmiljø som parameter i arbejdet med Lean. Nej, der opstår ikke synergi mellem medarbejderne og Lean i Radiometer. Maj 2007 Side 5 af 188

6 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION OPSAMLING PÅ FORPROJEKT Lean Begreber fra Lean Helhedsforståelse Medarbejderne Problemstillinger A METODE KAPITEL 2 PROBLEMFORMULERING FRA FORPROJEKT TIL PROBLEMFORMULERING Metodetegning Projektets problemformulering Del-spørgsmål Projektets afgræsning RAPPORTENS STRUKTUR B CASE KAPITEL 3 INTRODUKTION TIL CASEVIRKSOMHED INTRODUKTION TIL RADIOMETER Produkt Mission og værdier Organisationen GRUPPEORGANISERING I RADIOMETER SIKKERHEDSORGANISATION OG FAGFORENING Sikkerhedsorganisation Fagforeningen 3F KAPITEL 4 DANAHER OG DANAHER BUSINESS SYSTEM DANAHER DANAHER BUSINESS SYSTEM (DBS) DANAHER BUSINESS SYSTEMS UDVIKLING TANKEGANGE VÆRKTØJER IMPLEMENTERINGSPLAN FOR DBS Maj 2007 Side 6 af 188

7 4.6.1 Pre-implementering uddannelse og træning af ledere Fase 1 cellebaseret produktion Fase 2 daglig ledelse Fase 3 at få det til at køre ANALYSE OG DISKUSSION AF DANAHER OG DBS Hvad er mål og fokus i Danaher Business System? Hvordan ser DBS ud i forhold til Lean? KAPITEL 5 AKTØRER I RADIOMETER LEDELSENS HISTORIE Før Danaher Implementeringen af Lean FAGFORENINGEN 3F Muligheder i Lean, men ledelsen er en barriere Grupperne og Lean SIKKERHEDSORGANISATION KAPITEL 6 MEDARBEJDERNES HISTORIE ARBEJDET MEDARBEJDERNE FØR/NU BILLEDE Generelt for hele forløbet FØR LEAN Systemet Ledelse IMPLEMENTERINGEN AF LEAN Lige før Lean medarbejderne kender til opkøbet og Lean Implementeringen af Lean NU OG FREMTIDEN Tankegangsændring Ledelsen tillid og indflydelse Gruppen C ANALYSE OG TEORI KAPITEL 7 PERSPEKTIVER I ANALYSEN PERSPEKTIVER Maj 2007 Side 7 af 188

8 KAPITEL 8 FLEKSIBILITET FLEKSIBILITETSPERSPEKTIV Motivation Analyseramme ÆNDRINGER I FLEKSIBILITETSØNSKET EN ANALYSE Midler til at skabe funktionel fleksibilitet Midler til at skabe organisatorisk fleksibilitet Midler til at skabe numerisk fleksibilitet Midler til at skabe tidsmæssig fleksibilitet Midler til at skabe lønmæssig fleksibilitet Midler til at skabe forandringsfleksibilitet DELKONKLUSION OG OPLÆG TIL VIDERE BESVARELSE Problemskitsering KAPITEL 9 ARBEJDSMILJØBALANCE ARBEJDSMILJØPERSPEKTIVET Motivation Perspektiv Analyseramme ÆNDRINGER I ARBEJDSMILJØET EN ANALYSE Lean og arbejdsmiljø Faglige krav i arbejdet vs. faglige kvalifikationer Produktionseffektivitet vs. kvalitet og meningsfuldhed Indsats vs. belønning Utryghed vs. social støtte fra ledelsen Sociale krav vs. sociale kompetencer Større ansvar vs. større indflydelse DELKONKLUSION KAPITEL 10 GRUPPEBALANCER GRUPPEPERSPEKTIVET Motivation Analyseramme ÆNDRINGER I GRUPPEBALANCERNE EN ANALYSE Virksomhedens fokus vs. gruppens arbejdsmiljø Forandringernes pres vs. takling Gruppen vs. den enkelte medarbejder DELKONKLUSION Maj 2007 Side 8 af 188

9 KAPITEL 11 AKTØRER I RADIOMETER AKTØRPERSPEKTIV Motivation Analyseramme AKTØRERNE EN ANALYSE Forskning Markedet som aktør Danaher som aktør Ledelsen som aktør Gruppen som aktør F som aktør Sikkerhedsorganisationen som aktør LEAN OG AKTØRERNE - DELKONKLUSION D KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING KAPITEL 12 PERSPEKTIVERING FORANDRINGSLEDELSE Forandringsmodstand Perspektivering Fra leaders til managers og tilbage igen Hvad kan grupperne selv gøre? HVAD ER LEAN? Lean og arbejdsmiljø Tolkning af Lean Perspektivering KAPITEL 13 KONKLUSION DER ER SAMMENHÆNG MELLEM LEAN OG ARBEJDSBETINGELSERNE INGEN ÅRSAG-VIRKNINGSSAMMENHÆNG MELLEM LEAN OG ARBEJDSMILJØ INGEN ÅRSAG-VIRKNINGSSAMMENHÆNG MELLEM LEAN OG GRUPPERNES ARBEJDSMILJØ SAMLET KONKLUSION KAPITEL 14 LITTERATURLISTE Maj 2007 Side 9 af 188

10 KAPITEL 1 INTRODUKTION Lean-litteraturen beskriver Lean som en metode til at skabe vækst for virksomheder. Dette kræver en forandringsproces, hvor løbende forbedringer er et af nøgleordene. Et andet nøgleord er medarbejderne og deres involvering i processen. Uden medarbejderne opnår man ikke det samme gode resultat. Lean foreskriver, at virksomheden ved implementering bliver mere konkurrencedygtig samtidig med, at medarbejdernes arbejdsmiljø forbedres - dette ses af forfatteren som en form for synergi. Lean + medarbejderne = synergi forbedret konkurrenceevne og arbejdsmiljø Dette eksamensprojekt undersøger, hvorvidt der opstår synergi mellem Lean og medarbejderne i casevirksomheden Radiometer. Synergi ville betyde, at Lean og medarbejderne sammen skulle skabe en virksomhed, der hele tiden forbedrer sig med bedre konkurrenceevne og arbejdsmiljø til følge. Konkurrenceevnen undersøges ikke. Samfundet i dag ændrer sig hurtigere end nogen sinde. Globalisering og en mere individualiseret måde at se verden på er med til at ændre livet for alle mennesker. I denne forandringsproces findes både muligheder og udfordringer for virksomheder og arbejdsmiljøet. Ændringerne i samfundet medfører store ændringer for medarbejderne og deres arbejdsmiljø, som er ikke set tidligere. Danske arbejdsgivere og medarbejdere befinder sig i en brydningstid, hvor det er svært at gennemskue, hvordan forandringer i organisationer og styringsformer reelt påvirker virksomheden og arbejdsmiljøet. Maj 2007 Side 10 af 188

11 De strategiske beslutninger i virksomheder er traditionelt baseret på en logik om at tjene penge, da dette skaber et grundlag for overlevelse. Den stigende globalisering medfører en hård konkurrence og skaber et pres på virksomhederne, der søger at effektivisere og øge produktiviteten for at følge med. Derfor øges fokus på konkurrenceevnen og flere nye ledelseskoncepter herunder Lean bruges som redskab til at opnå netop bedre konkurrenceevne. I Danmark implementeres Lean i erhvervslivet samt i det offentlige. Dette har medført stor debat i pressen samt i virksomhederne. Denne debat omhandler blandt andre emner medarbejdernes arbejdsmiljø under og efter implementeringen af Lean. Denne spændende debat samt litteraturen, der findes om emnet danner baggrund for denne opgave. Lean kræver, at man ændrer sin måde at tænke på fra den traditionelle produktionsform til Lean. Den logik, man har opbygget gennem tiden, udfordres og en anden logik kommer til. Man skal fundamentalt forstå sammenhænge og sin egen hverdag anderledes, og dette kræver meget af hele organisationen. Dette også i form af en hel række bestemte måder at arbejde på, der er struktureret og formaliseret. At Lean er lig med bedre arbejdsmiljø, blev der stillet spørgsmålstegn ved i forprojektet, og dette blev undersøgt i litteraturen. I litteraturen findes mange kritikpunkter af Lean, dette især med hensyn problemstillinger, der vedrører medarbejderne. Disse problemstillinger er blandt andet, at det menneskelige aspekt negligeres, samt at fokus på værktøjerne i Lean overskygger medarbejderne som nøgleelement. I Radiometer er Lean blevet implementeret, og dette har påvirket virksomheden og medarbejdernes arbejdsmiljø. Men opstår der synergi mellem Lean og medarbejderen? Maj 2007 Side 11 af 188

12 1.1 Opsamling på forprojekt I forprojektet konkluderes det, at der er en åbning for forbedring af arbejdsmiljøet ved implementering af Lean, men at dette skal undersøges empirisk for at finde et endeligt svar. Lean medfører dermed ikke direkte bedre arbejdsmiljø, men skaber muligheden via helhedsforståelse og tid blandt andre forhold. Herunder genopfriskes nogle elementer af forprojektet Lean Lean er en tankegang, der søger at optimere en virksomhed ved at øge værdien for kunden. Da fokus er kunden, er det, kunden der afgør, hvad der er af værdi, og virksomheden skal derefter sørge for at eliminere spild ikke værdiskabende processer. Spild bliver kategoriseret i to kategorier: (1) Rent spild, der skal elimineres og (2) Nødvendigt spild, der senere kan elimineres [Womack et al., 2003]. Spild er inddelt i otte grupper: Overproduktion Ventetider Transport Processer Lagre Bevægelser Fejlproduktion Produktion af noget kunden ikke vil have [Michelsen, 1] Begreber fra Lean Jeg vælger at forklare nogle af begreberne fra Lean her, så læseren har det friskt i hukommelsen, når opgaven læses. Ny ledelsesrolle Lederen bliver tildelt en ny rolle og skal ikke fungere som problemløser, men derimod som en slags mentor, der skal observere og støtte op om medarbejderen, for at få medarbejderen selv Maj 2007 Side 12 af 188

13 til at lave forbedringer. Desuden skal lederen motivere og kommunikere med medarbejderne for at forstå Lean-måden og få dem til at leve efter Lean-filosofien [Womack et al., 2003 samt Spear, 2004]. Flow og Pull Flow bliver stillet overfor begrebet batchproduktion, og er en ny måde at tænke produktionen på. Pull er et begreb, der dækker over behovsstyring frem for prognosestyring. I en sand Lean-virksomhed er hele virksomheden bygget op om faktiske behov og ikke beregnede behov. Grundet one-piece flowet vil virksomheden kunne reagere direkte på kundens behov og kunden trækker så produktet gennem produktionen via Kanban-kort. Visuelle virksomheder Visuelle virksomheder og overblik er endnu en kæphest for Lean. Man skal i løbet af minutter kunne have overblik over produktionen dette gælder både for medarbejdere og ledere. Dette gøres ved hjælp af forskellige værktøjer eksempelvis produktionstavler, hvor problemer bliver meget synlige. Lean-kultur Efter implementering af og arbejde med Lean ses i løbet af nogle år en ændring af kulturen i virksomheden anden litteratur kalder dette en forandring fra en forklaringskultur til en forbedringskultur [Godsk, 2005]. Lean er en vision, der for alle betyder, at man stræber efter at gøre processerne bedre og samtidig sikrer kompetencer til at understøtte dette. Her spiller medarbejderinvolvering en vigtig rolle. Indstillingen i Lean er, at intet kan gøres uden medarbejdernes involvering og begejstring dette er ledelsens ansvar. Medarbejderne ses som en nøgle-ressource [Eriksen et al., 2005]. En Lean virksomhed er proaktiv og resultatorienteret, hvor løbende forbedringer bliver omdrejningspunktet. Lederen får en anden rolle i denne kultur og agerer som rollemodel og færdes der, hvor medarbejderne er. Medarbejderne skal også være med i denne kulturforandring og vise engagement og loyalitet. De skal udvise respekt og indrømme egne fejl desuden skal de være fleksible og arbejde på tværs af faggrænser og afdelinger [Eriksen et al., 2005]. Både ledere og medarbejder udvikler en fælles linie, og de arbejder i samme retning med kundernes behov i fokus. Samarbejde, kommunikation, respekt, uddannelse og interesse for arbejdspladsen udgør nogle af fundamenterne i en Lean virksomhed, og det gælder for alle [Eriksen et al., 2005]. Maj 2007 Side 13 af 188

14 1.1.3 Helhedsforståelse Gennem et stort arbejde med at forstå Lean, blev det klart, at Lean er en kompleks størrelse. Det diskuteres om helhedsforståelse er en nødvendig parameter for at kunne opnå succes med Lean dette gælder både for ledelse og medarbejdere. Implementering af Lean kræver, at man fundamentalt tænker på en anden måde. Dette omhandler blandt andet overgangen fra batchproduktion til flow, en anden tilgang til forbedringer i virksomheden og en ny ledelsesrolle. Desuden er det ikke nok at fokusere på værktøjerne i Lean, man er nødt i at forstå helheden. Herunder ses tankegangen omkring Kaizen (løbende forbedringer) i Toyota Production System (TPS) som vist i forprojektet. Løbende forbedringer (KAIZEN) Forbedringer Vha. PDCA-hjulet søges der hele tiden mod at opnå forbedringer Aktivitet for at vedholde (standardisere) forbedringer (SDCAhjulet), så disse ikke går tabt, men derimod bliver standard for alle processer Figur 1: Princip i løbende forbedringer med base i PDCA- og SDCA-hjulene [Michelsen 1] Det beskrives i forprojektet, at Lean-implementering ofte bærer præg af værktøjer uden helhedsforståelse [Womack, 2002 og DI, 2005]. Citatet herunder samler op på denne problemstilling.... namely that lean should be regarded as more than a set of mechanistic hard tools and techniques and the human dimensions of motivation, empowerment and respect for people are very important [Hines et al., 2004] Alle medarbejderes forståelse og erkendelse af behovet for TPS som helhed er, ifølge Ohno, to essentielle parametre, når man skal beskrive TPS. Hvis ikke alle medarbejdere i hele virksomheden forstod og brugte tankegangen omkring TPS, så ville det aldrig kunne lykkes at implementere systemet [Ohno, 1988]. Shingo følger op på denne nødvendighed. Maj 2007 Side 14 af 188

15 Begrundelsen for at udgive hans bog er netop at supplere Ohno, så misforståelser, der senere vil føre til mislykkes implementering af TPS i andre virksomheder, ikke opstår. Hurtige og letlæselige bøger, der søger at beskrive TPS, skrevet af amerikanske journalister, vil ikke kunne give en helhedsforståelse af TPS, og denne er nødvendig for at kunne bruge systemet ellers vil det ikke få de effekter, man søger. Shingo har observeret virksomheder, der søger at implementere TPS, men de kan ikke få fuldt udbytte af systemet, da de kun overfladisk forstår de metoder, de bruger [Shingo, 1989] Medarbejderne Implementering af TPS eller Lean betyder forandringer for medarbejderne. Blandt andet skal medarbejderne uddannes og have flere kompetencer, så virksomheden igennem medarbejderne kunne opnå større grad af fleksibilitet. I den traditionelle masseproduktion blev medarbejderne brugt til at overvåge maskinerne, og dette mente Ohno, var uværdigt arbejde. Den fleksible arbejdsform skulle derimod give medarbejderen mere indhold i hverdagen, og i sidste ende gøre medarbejderen mere tilfredse [Ohno, 1988]. TPS bygger på standardiseret arbejde (standard work methods), hvor hver arbejdsproces er nedskrevet i detaljer dette kunne måske give det indtryk, at medarbejderen får en mere bundet hverdag i modsætning til fleksibilitetstanken. Men tanken bag standardiseringen var, at de skulle føre til, at produktiviteten skulle kunne måles og styres, men der skulle ikke måles på individet. Målingerne var ikke for at hænge folk ud, men for konstant at kunne forbedre systemet sammen [Ohno, 1988] Problemstillinger Dog kan der på baggrund af afsnittet skitseres, at der er væsentlige faktorer, der kan have indflydelse på synergien mellem Lean og medarbejderen. Følgende parametre er beskrevet: Lean Thinking : Synergi er resultatet af Lean ingen kritik er givet [Womack et al., 2003] Ohno: Eksisterende synergi mellem TPS og medarbejderen beskrives; dette har dog krævet tid, forståelse hos alle samt opbakning fra topledelsen [Ohno, 1988] KPMG: Synergi kan muligvis opnås, hvis arbejdsmiljøet medtages som parameter [Bager, 2005] Maj 2007 Side 15 af 188

16 Beale: Synergi er en mulighed, hvis de menneskelige parametre medtages i implementeringen. Forandringsmodstand tilskrives, at 70 % af alle Leanimplementeringer fejler [Beale, 2005] Sygehus-case: Synergi mellem Lean og medarbejderne er klart et potentiale, men det kræver, at ledelsen bakker 100 % op om implementeringen, tid, god kommunikation, overblik, overvejelser omkring rygter og jobsikkerhed mm. [Grostøl, 2005; Friis et al.; Elgaard, 2006 samt Frederiksborg Amt, 2005] Fleksibilitet: Muligvis kan synergi opstå, men det modsatte kan også forekomme [Csonka, 2000 samt Limborg, 2001]. Med udgangspunkt i det ovenstående må det i denne opgave undersøges om, der overhovedet er en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og Lean. Der er mulighed for forbedringer, men det ser ikke ud som om, at dette er en årsags-virkning sammenhæng, men mere at det kommer an på forskellige aspekter i den enkelte virksomhed. Maj 2007 Side 16 af 188

17 A METODE Maj 2007 Side 17 af 188

18 KAPITEL 2 PROBLEMFORMULERING I det følgende kapitel vil problemformulering, delspørgsmål, afgrænsning samt projektets struktur blive vist med henblik på at give læseren overblik over opgaven og dets mål. Maj 2007 Side 18 af 188

19 2.1 Fra forprojekt til problemformulering I introduktionen blev den overordnede problemstilling beskrevet i forhold til samfund og litteratur. I det følgende vil problemstillingen beskrives i forhold til casen og den endelige problemformulering. Forprojektet til denne opgave var et litteraturstudie af Lean, og efter forsvaret af forprojektet stod det klart, at det videre eksamensprojekt skulle baseres på empiri. Hensigten var at undersøge sammenhængen mellem Lean og medarbejdernes arbejdsmiljø i samarbejde med en virksomhed dette mundede ud i et single casestudie af virksomheden Radiometer A/S. Da min interesse i problemstillingen primært var forskningsorienteret besluttede jeg at nærme mig en problemstilling før valg af casevirksomhed. Jeg ville ikke hjælpe med at implementere Lean som konsulent jeg ville undersøge effekten af Lean. Dette var den overordnede strategi for eksamensprojektet. Derfor var det vigtigt, at virksomheden ikke var med til at fastsætte problemformuleringen. Som skitseret i forprojektet rummer Lean, ifølge Lean-litteraturen, mulighed for bedre arbejdsmiljø hos medarbejderne samtidig med at produktiviteten mm. øges. Dette kan beskrives som en form for synergi, hvor medarbejdere og Lean sammen skaber en virksomhed, der hele tiden forandrer sig mod det bedre. Med baggrund i dette er det overordnede spørgsmål: Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? Det kunne i forprojektet ikke afvises, at Lean medfører denne synergi, men kritikpunkter blev beskrevet. Disse kritikpunkter antydede et skisma mellem Lean som beskrevet i litteraturen og anvendelsen af Lean i virksomheder i praksis. Disse kritikpunkter er blandt andre: Maj 2007 Side 19 af 188

20 Det psykiske arbejdsmiljø negligeres Forandringsmodstand er en væsentlig årsag til, at implementering af Lean mislykkes Menneskelige aspekter negligeres generelt Jobsikkerhed usikkerhed i og over arbejdet Lean-implementering kræver bedre ledelse Skismaet gjorde det interessant at undersøge, hvorfor denne forskel er til stede. I det overordnede spørgsmålet er det antaget, at der er en sammenhæng mellem Lean og medarbejdernes arbejdsmiljø, men er der det, eller kommer det an på, hvordan man i praksis udfører Lean? Dette leder naturligt til en undersøgelse af, om der er denne sammenhæng mellem Lean og medarbejderne. De i forprojektet skitserede problemstillinger samt interviews og andre data fra virksomheden har dannet baggrund for valg af de perspektiver, der bruges til at undersøge effekten af Lean for medarbejderne. Disse perspektiver er valgt ud fra medarbejdernes subjektive opfattelse af forandringerne som følge af Lean i deres egen beskrivelse af deres hverdag. Perspektiverne, der vil blive anvendt er: Fleksibilitet, arbejdsmiljø, gruppeorganisering og aktører i Radiometer. Disse munder ud i en analyseramme, der anvendes for at finde en eventuel synergi. Synergi skal i forhold til denne opgave overordnet forstås som: Lean og medarbejderne sammen skaber en virksomhed, der hele tiden forbedrer sig med bedre konkurrenceevne og arbejdsmiljø til følge Metodetegning I forbindelse med problemformulerings- og metodeovervejelser er der blevet udarbejdet en metodetegning, der visuelt søger at vise, hvordan undersøgelsen er tænkt (se næste side). Den har dermed været med til at danne baggrund for den egentlige problemformulering samt del-spørgsmål. Tegningen kræver en forklaring. Udgangspunktet for undersøgelserne er medarbejderne da det er effekten på disse, der undersøges. Medarbejderne har været udsat for mange forandringer siden 2004, da Radiometer blev opkøbt af The Danaher Corporation (Danaher). Danaher medførte, at et nyt produktionsstyringssystem Danaher Business System blev indført dette bliver senere i denne opgave sidestillet med Lean. Maj 2007 Side 20 af 188

21 De primære påvirkninger på medarbejderne og disse arbejdsmiljø er Danaher i form af Lean, ledelsen, gruppeorganiseringen samt andre aktører i Radiometer. Disse påvirkninger er søgt vist på figuren på næste side. Ydermere bringes fleksibilitet ind som perspektiv, da sammenhængen med tendenserne i samfundet er relevante i forhold til medarbejderne. Udvælgelse af perspektiver er valgt efter to måneders ophold i Radiometer det er derfor perspektiver, der af medarbejderne ses som relevante i forhold til ændringerne i deres arbejdsmiljø. Danaher Ledelse Medarbejderne Gruppeorganisering Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? Synergi? Figur 2: Metodetegning, der viser, hvilke sammenhænge, der undersøges i dette projekt. Maj 2007 Side 21 af 188

22 2.1.2 Projektets problemformulering Problemformuleringen, der bliver besvaret i dette eksamensprojekt er: Opstår der synergi mellem Lean og medarbejderne i Radiometer med forbedret arbejdsmiljø til følge? For yderligere at konkretisere problemformuleringen defineres følgende fire begreber: Lean Radiometer Medarbejderne Synergi ~ dele af den produktionsstyringsmetode eller tankegang, der anvendes hos Radiometer kaldet Danaher Business System. ~ denne virksomhed udgør hele empirien i form af et casestudie. ~ ufaglært gruppe, der alle arbejder i produktionen hos Radiometer. ~ samarbejde mellem to ting, der producerer en effekt højere end summen af deres individuelle indsats. I denne opgave: Lean og medarbejderne skaber sammen en virksomhed, der hele tiden bliver bedre både mere konkurrencedygtig og opnår bedre arbejdsmiljø Maj 2007 Side 22 af 188

23 2.1.3 Del-spørgsmål I arbejdet med de valgte perspektiver samt casen er der undervejs udvalgt relevante underspørgsmål, der søges besvaret i analysen. Dette gøres for at skabe en rød tråd samt for at medtage relevante faktorer i den endelige besvarelse af problemformuleringen. Disse spørgsmål ses samlet herunder: Er der sammenhæng mellem Lean og arbejdsbetingelserne? Hvordan har arbejdsmiljøet ændret sig med implementeringen af Lean i Radiometer? Er der sammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljøet? Er der sammenhæng mellem Lean og gruppernes arbejdsmiljø? Hvilke aktører findes i arbejdet med Lean, og hvordan påvirker de arbejdsmiljøet? Maj 2007 Side 23 af 188

24 2.1.4 Projektets afgræsning Som sagt spænder den overordnede problemstilling vidt derfor er denne afgrænset på afgørende punkter. Projektet afgrænser sig fra at komme med udredninger om, hvad der kan gøres for at forbedre arbejdsmiljøet eller Lean-arbejdet på Radiometer. Der vil være en samlet konklusion, der vil gøre ledelsen og medarbejderne i Radiometer opmærksomme på visse problemstillinger, men der vil ikke blive fremstillet en handlingsplan for forbedring af disse. Det vil sige, at opgavens formål ikke er interventionsorienteret eller problemløsende, men derimod beskrivende, problemidentificerende og forklarende, se figur herunder. Interventionsorienteret Problemløsende Forklarende Problemidentificerende Beskrivende Figur 3: Skematisk oversigt over forskellige typer af undersøgelsesformål; i denne opgave er formålet at finde en eventuel sammenhæng mellem Lean og medarbejderne [Andersen, 2005]. Opgaven fokuserer på medarbejderne i Radiometer; det vil sige, at opgaven er et singlecasestudie. Casen er valgt, da Radiometer har arbejdet med Lean i mere end to år og tidligere har haft succesfulde resultater indenfor arbejdsmiljø. Empiri-opsamlingen er afgrænset til to afdelinger. En afdeling består af 6 grupper hvoraf 4 har været genstand for undersøgelsen. Dette er i alt ca. 40 medarbejdere. Den anden afdeling består af 3 grupper hvor af 1 har været genstand for undersøgelsen. Denne gruppe består i alt af 8 medarbejdere. En yderligere afgrænsning findes i, at blot ufaglærte medarbejdere fra produktionen danner baggrund for opgaven dog er andre grupper af medarbejdere inddraget for at kunne danne et generelt historisk overblik over casen. Maj 2007 Side 24 af 188

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ "LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT"

EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT ØKONOMIDIREKTØRFORENING EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ "LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT" HOVEDPOINTER FRA INDLÆGGET Overordnet forståelse for begreberne management og

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Kvinder i Microsoft Dine muligheder

Kvinder i Microsoft Dine muligheder Kvinder i Microsoft Dine muligheder Vores værdier - Vis integritet og vær ærlig - Udlev passionen når det gælder teknologi, kunder og forretningspartnere - Lyt til andre, respekter andre, og hjælp dem

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

World Class Sales Force igennem SalgsPOWER

World Class Sales Force igennem SalgsPOWER 2012 World Class Sales Force World Class Sales Force igennem SalgsPOWER Hvorfor et Salgs Coahcing program? Der kan være mange bevæggrunde til at iværksætte et salgsprogram, men oftest lægges nedenstående

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Netværksmøde, Produktivitet Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Agenda Tid. Emne. 0900-0930 Morgenbrød og introduktion til dagen 0930-1115 clean værktøjer hos Novo Nordisk 1115-1200 Frokost 1200-1300 Rundvisning

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle Lagertemadag rundt om WMS Mød: Creativ Company A/S Saint-Gobain Distribution Denmark Jøtul (N) og deltag i breakout sessions sponsorer: temadag Onsdag den 25. september

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse KIRSTEN MYRUP & CARSTEN HORNSTRUP Program i overblik Formiddag Baggrund Varde Kommune v/kirsten Myrup Demensprojektet i Varde Kommune v/kirsten

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009

Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009 Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009 Hvor var vi da vi startede Hvordan gjorde vi.. Hvad var de første resultater Oplæg til sammenskrivning Hvad skal vi så nu. Eksempler på de næste

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com Januar 19, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere