Adresse: Ved Bellahøj Nord 2-6,Ved Bellahøj Nord 5, Ved Bellahøj Nord 10-12, Frederikssundsvej 123 A B C D, 2700 Brønshøj.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresse: Ved Bellahøj Nord 2-6,Ved Bellahøj Nord 5, Ved Bellahøj Nord 10-12, Frederikssundsvej 123 A B C D, 2700 Brønshøj."

Transkript

1 Region: Hovedstaden Kommune: København Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur FBB-bebyggelsesmiljø: Forstad FBB-kompleks: Beboelseshus FBB-objekt: Beboelseshuse, varmecentral, butikslokaler og haveanlæg Ejer: FSB Bellahøj Adresse: Ved Bellahøj Nord 2-6,Ved Bellahøj Nord 5, Ved Bellahøj Nord 10-12, Frederikssundsvej 123 A B C D, 2700 Brønshøj. Matr.nr.: 1357 Utterslev, 1354 Utterslev, 1352 Utterslev Arkitekt: Edvard Heiberg og Karl Larsen samt Ole Buhl og Harald Petersen Ejer: AKB, København 1030 Bellahøj (administreres af KAB) Adresse: Ved Bellahøj 7, 11, 14-22, 2700 Brønshøj Matr.nr.: 1351 Utterslev, 1353 Utterslev, 1362 Utterslev, 1356 Utterslev, 1363 Utterlev, 1364 Utterslev, 1370 Utterslev (vaskehuset) Arkitekt: Svenn Eske Kristensen Ejer: SAB Bellahøj (administreres af KAB) Adresse: Bellahøjvej 34 A-B, Bellahøjvej 40 A-B og Ved Bellahøj Syd og 24-30, 2700 Brønshøj. Matr.nr.: 1350 Utterslev, 1368 Utterslev, 1386 Utterslev, 1387 Utterslev, 1391 Utterslev Arkitekt: AS Dominia, Stadsarkitektens Direktorat v/arkitekt Curt Bie Ejer: AAB afdeling 40 Bellahøj Adresse: Bellahøjvej 4 8, Ved Bellahøj Nord 1-3 Matr.nr.: 1359 Utterslev 1

2 Arkitekt: Dan Fink Landskabsarkitekt: C.T.H. Sørensen Fredningsforslaget omfatter: Bellahøjbebyggelsen opført Alt inklusiv vaskeri, haveanlæg og Bellahøj Friluftsteater. Bellahøjbebyggelsen er en forstadsbebyggelse til København på grænsen mellem Ydre Nørrebro og Brønshøj. 2

3 Bellahøjbebyggelsen ligger i en grøn kile mellem Brønshøjs villakvarter og Københavns Nordvestkvarter og på et af Københavns højeste punkter. Mellem de to grupperinger af punkthuse ligger det fredede Bellahøj landsted og vest for ligger Bellahøj friluftsscene. Sydvest for ligger Degnemosen og Bellahøjmarken. De landskabelige hovedtræk er fremhævet til trods for beboelsestætheden i højhusene. 3

4 Tegn. viser matrikelkort med matrikelnumre over Bellahøjgrunden. 4

5 Boligselskab og tilknyttet arkitekt FSB Dominias arkitektafdeling AAB Dan Fink AKB Svenn Eske Kristensen fællesvaskeri mod nordvest Mogens Irming og Tage Nielsen SAB Edvard Heiberg og Karl Larsen Ole Buhl og Harald Petersen Bygningernes historie Københavns Kommune havde erhvervet store jordbesiddelser omkring 1900, herunder også Bellahøjområdet for at kunne sikre en hensigtsmæssig planlagt byudvikling. Planlægningen var en del af borgmester Borups fremsynede jord- og planlægningspolitik for hovedstaden. Bellahøjbebyggelsen indgår i den del af Danmarks bygningsmasse, der er opført i byggeboomet efter Anden Verdenskrigs afslutning og frem til 1980 erne. Heraf er hovedparten - ligesom Bellahøjbebyggelsen - opført i forstadsområder. Bellahøj er landets første byggeri, hvor der for alvor blev eksperimenteret med materialer, byggeformer og arbejdsprocesser i et forsøg på at bygge i beton og rationalisere byggearbejderne. Helhedsplanen for Bellahøjområdet er fra Bebyggelsesplanen udlægger byggefelterne i en struktur, der bl.a. sikrer gode dagslysforhold i alle lejligheder. I bearbejdningen af hele planen arbejder man med idéen om et boligområde, hvor datidens mest moderne faciliteter og en række fællesgoder, f.eks. garager og børneinstitutioner er integreret. Bygningerne er opført i perioden som beboelsesejendomme af fire almennyttige boligselskaber med hver sit arkitekt/ingeniør/entreprenør-team. Ejendommene ejes stadig af flere boligselskaber og udlejes til beboelse. 5

6 Irming og Nielsens konkurrencevindende situationsplan af Bellahøjbebyggelsen, Opgaven var at udnytte den enestående beliggenhed og friholde store dele af arealet til park. Ca. 44 ha. I 1950 blev opgaven overdraget til 4 store boligselskaber i samarbejde med stadsarkitekt F.C. Lund. Denne type forstadsbebyggelse adskiller sig fra den historiske bys traditionelle sammenhængende og lukkede karréstruktur. Bebyggelsen udgør i sig selv en helhed. Alt er planlagt fra begyndelsen i et afgrænset område med integrerede åbne, grønne arelaer. De enkelte huses arkitektoniske udtryk er underordnet en samlet struktur og et fælles formsprog. Vue mod amfiteatret 6

7 Beskrivelse Landskabsbearbejdelsen Bebyggelsens placering på højdedraget gør punkthusene til pejlemærker for trafikken på de store omfartsveje nord for København. Bellahøj er Københavns højeste bakke på 37 m. Området er skabt som en typisk parkbebyggelse. Et pionerarbejde for 1950 ernes fremherskende ideal. Udendørsarealerne er planlagt med træer som i en park med sammenhængende græsarelaer og rum med lave hække til ophold i læ og med legepladser. En bevidst, men styret arkitektonisk bearbejdning af social aktivitet. I den nordlige del af den store midterste grønning ligger et amfiteater, Bellahøj Friluftsteater. Det er et 120 graders cirkelslag til samling i stor skala med siddetrapper til publikum. 7

8 Parkeringsarealerne er afskærmet mod bebyggelsen med lave, klippede hække. Parkeringsarealerne slynger sig ind i bebyggelsen. Sideløbende ligger et stisystem, hvor der er lommer til ophold med klippede hække. Adgang til husene sker enten via mindre trafikerede veje på én side af bygningerne eller via parkens stisystemer på bygningernes anden side. C. Th. Sørensen har ved udformningen af arealerne imellem husene valgt en beplantning, der både rummer den store skala svarende til de enkeltstående høje punkthuse og samtidig den mindre skala i menneskehøjde. 8

9 Bellahøj syd set fra luften. Degnemosen i vest. Langt fra synes punkthusene næsten identiske. De parvise bygningskroppes forskydning sikrer gode dagslysforhold i alle blokke og mindsker indkig til naboer fra lejlighederne. Bygningerne; højhuse og tilknyttede bygninger Bygningerne er placeret efter solorientering, udsigtsforhold og slagskygger fra nabohusene. Bebyggelsen rummer 29 punkthuse, 15 høje punkthuse nord for Bellahøj Landsted og 14 lavere punkthuse syd for Bellahøj Landsted. Punkthusene består af parvise, slanke lejlighedstårne i 9-13 etager forskudt om en transparent trappebygning, som optager terrænforskellene. Alle blokke har en tilbagetrukket tagetage, der færdiggør og afslutter den tunge bygning og medvirker til at gøre den let. Der er 1300 lejligheder i blokkene. 9

10 Et af de parvise punkthuse med transparent trappetårn i midten. AKB v/arkitekt Eske Kristensen. Boligblokkenes lodrette virkning understreges af sammenhængende, lodrette altan- og vinduespartier. Nogle af bygningerne adskiller sig fra flertallet: Et enkelt hus i Bellahøj syd har kun ét enkelt lejlighedstårn og har lave bygninger i tilknytning til. Alle fire boligselskaber, der har stået for bygningernes opførelse, har været underlagt fælles overordnede retningslinjer. Først ved nærmere eftersyn ser man mange forskellige detaljer; f.ex facadebearbejdning og vinduernes rytme. Der er stor variation de enkelte bygninger imellem.(se foto på næse side) 10

11 Facadeudsnit nr. 1 og nr. 3 fra venstre: FSB Foreningen Socialt Boligbyggeri Facadeudsnit nr. 2 fra venstre: AAB Arbejdernes Andelsboligforening Facadeudsnit nr. 4 fra venstre: AKB Arbejdernes Kooperative Boligselskab Facadeudsnit nr. 5 og nr. 6 fra venstre: SAB I og SAB II Samvirkende Boligselskaber (i dag KAB) De tre punkthuse i Bellahøj nord, der ligger direkte op til Frederikssundsvej er sammenbygget med lave butiksbygninger placeret omkring små butikstorve. (se nedenstående foto). I efterkrigsårenes spirende velfærdssamfund, tjente de lave bygninger som lokal handel. I tråd med tidens demokratiske idéer blev et af højhusene på nordarealet opført som kollektivhus, der ud over alm. lejligheder havde værelser for husassistenter og gæster. I huset var der portner, som også ydede service med hensyn til varemodtagelse og telefonbesked og som man kunne rekvirere assistance til hushjælp hos. I tilknytning til kollektivhuset var en offentligt tilgængelig restaurant, selskabslokaler, en børnehave og et garageanlæg. Vue fra Frederikssundsvej Konstruktion og materialer Bellahøjbebyggelsen var et forsøgsprojekt med Statens Byggeforskningsinstitut som tilsynsførende. Husenes konstruktion og facadeudtryk varierer alt efter hvilken byggeteam/entreprenør, der har stået for opførelsen, men overordnet er alle facader isolerede og beklædt med lerbetonelementer. To huse i Bellahøj Nord, har dog facadeelementer i gule teglsten. 11

12 Jernbetonskelettet i hver blok er udført af præfabrikerede søjle- bjælke- og etageadskillelseselementer. Etageadskillelserne er udført i krydsarmerede jernbetonplader. Arbejdsmetoden i hver enkelt højhus var hhv klatreforskalling og glideforskalling. Eksempelvis udgøres glideforskalling af forme, der flyttes glidende opad et monteret element vha hydrauliske løftere. Facadeudfyldningselementerne havde ved montering en færdig yderside udført i facadefliser af klinkerbeton og på inderside isolering. De bærende tværvægge er af uarmeret beton. Herefter er der udført fuge og pudsarbejde indvendig Øverste etage er udført i sin egen træskeletkonstruktion som et let hus. Facadebeklædningen er her eternitplade. Trapperne i glasmellembygninger er terrazzo. Glaspartierne har stålsprosser. Trappeopgang AKB, senere KAB Indvendig Lejlighederne har en varierende størrelse fra 1-5 værelser. En del af lejlighederne har stadig de originale køkkener, badeværelser og bøgeparketgulve fra opførelsestidspunktet. Alle lejligheder var udstyret med termoruder og med altaner.. I samtlige lejligheder er køkkenet udstyret med køl og frys. Alle lejligheder er udstyret med toilet og 12

13 badekar. I trappeopganene er der nedfaldsskakter. Boligselskaberne havde forslag til indretning af lejlighederne og alt var på forhånd nøje gennemtegnet. Eksempel på en lejlighedsplan for AABs blokke 13

14 Svenn Eske Kristensen for AKB. Bemærk terrænforskelle og den bevidst undladte sokkelbearbejdning. Indgangsparti SAB II, senere KAB. 14

15 Vedligeholdelsestilstand Bygningerne er løbende vedligeholdt og efter forholdene i udmærket vedligeholdelsestilstand. Planforhold: Der er ikke udarbejdet lokalplan for området. Bebyggelsen er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø i Københavns Kommuneplan 11. Kommuneatlas Bydelsatlas Brønshøj-Husum Punkthusene er registreret med høj bevaringsværdi. De tilknyttede lavere bygninger er registreret med middel bevaringsværdi. Københavns kommuneatlas s omhandler Bellahøjbebyggelsen: Omgivelser I forbindelse med Bellahøj punkthuse er opført Bellahøj Friluftsteater (1950), der ligger i mellem Bellahøj Nord og Bellahøj syd i det af C. Th Sørensen planlagte parkanlæg og som indgår i fredningsforslaget. Som en del af Bellahøj projektet er senere Bellahøj Bad opført. Liste over lignende bygninger/anlæg og deres frednings/bevaringsstaus Der er ikke fredet tilsvarende anlæg, ligesom bygninger opført i samme periode meget sjældent er SAVEregistreret pga. deres forholdsvis unge alder. Arkitekterne Tage Nielsen og Mogens Irming (vinder af konkurrence om planlægning af området) Edvard Heiberg Karl Larsen Ole Buhl Harald Petersen Dan Fink Dominias arkitektafdeling og Stadsarkitektens Direktorat Byggeteams: AKB/Christiansen og Nielsen/6 blokke/glideforskalling/skinnekørende Wolf-kran. SB/Kornerup og CFWinkel as/3 blokke/glideforskalling/let grej: elevatorspænd og traktør og øre samt hejs til fladefliser. KAB/Larsen og Nielsen/4 blokke/klatreforskalling/stationær mastekran. AAB/Larsen og Nielsen/7 blokke/klatreforskalling og manuel forskalling. FSB/ForeningenSocialt Byggeri/Emanuel Jensen og Schumacher/kaltonhuse (jernbetonskelet bygninger af præfabrikerede søjle- bjælke- og etageadskillelseselementer) og facadeudfyldning med gule mursten og altaner støbt på stedet. Landskabsarkitekt C. Th. Sørensen var og er stadig en af Danmarks største og mest betydningsfulde have- og landskabsarkitekter. Hans værker ses overalt i landet og hans interesse for de klare geometriske former 15

16 kommer klart til udtryk i Bellahøjbebyggelsen. Sørensens faglige interesse for børns legemuligheder kommer til udtryk i de planlagte legeområder i Bellahøjs parkanlæg, ligesom hans sans for det kuperede landskab med forskellige rumligheder ses i parkanlægget. SBI Statens Byggeforskningsinstitut v/civ. ing. Niels Munk Plum og ing. Hartoft-Nielsen, fulgte arbejderne, gjorde erfaringer og beskrev det i artikler. Kilder Brønshøj-Husum bydelsatlas Tobias Faber: Dansk Arkitektur, Arkitektens Forlag 1963 Velfærdssamfundets Bygninger Bygningskulturens dag 2008, Kulturarvsstyrelsen 2008 Arkitektur Guide København, Olaf Lind, Arkitektens Forlag 1996 Forstadens bygningskultur red Anne Tietjen, Realdania 2010 Danmarks almene boliger. Red Jannie Rosenberg Bendsen, Realdania 2012 Bellahøj husbyggeri, Statens Byggeforskingsinstitut studie nr. 15, Teknisk Forlag års alment boligbyggeri i AKB. Eksempler fra boligselskabets virksomhed Mellem borgerskab og boligfolk, Historien og KAB , Jørgen Nue Møller og Gøsta Knudsen, 2008 Statens byggeforskningsinstitut, Studie nr. 15Kbh 1954, Bellahøj højhusbyggeri. Særtryk af Arkitektens ugehæfte nr. 21, 1954 Byggeindustrien nr. 10, 1954 Erik Hartoft-Nielsen: Bellahøjbyggeriets konstruktioner. For yderligere teknisk information anbefales det at læse Statens Byggeforskningsinstituts Studie nr. 15 Bellahøj højhusbyggeri Udkast til indstilling Formål Formålet med fredningen er at sikre et af Danmarks ikoniske byggerier for fremtiden. Dels at sikre parkanlæggets idé, bearbejdelse og detaljering så samspillet mellem bygninger og omgivelser og hele planens samlede udtryk og strukturelle greb bevares for eftertiden. Dels at sikre bygningerne for deres eksempel på velfærdsarkitektur og som et eksempel på industrialisering af byggeprocesserne i et nyt materiale, beton. Dels også at sikre, at fremtidige bygningsarbejder bliver udført i høj arkitektonisk kvalitet og med forståelse for de originale facader. En fredning medvirker til at fastholde de detaljer og overflader bygningerne er opført med. Bellahøjbebyggelsen er en værdig repræsentant for sin tid og et fremragende eksempel på datidens spring ind i en ny boligkultur. 16

17 Arkitekturhistorie I en dansk fortolkning er den landskabelige bearbejdning med de robuste og velskalerede landskabelige elementer et godt eksempel på efterkrigstidens bynære parkbebyggelse med store brugskvaliteter for bydelens og områdets beboere. Punkthusene på Bellahøj er Danmarks første højhusbyggeri. På denne grund introducerede arkitekterne Mogens Irming og Tage Nielsen Le Corbusiers visioner om at bygge byer i højden og sikre beboerne store friarealer med gode brugsværdier i datidens moderne boliger. De forskellige byggeteams, arkitekter, ingeniører og entreprenører, arbejdede sammen om at udvikle og beslutte byggemetoderne. Stedet var en udfordring for lovgivningen, der ikke var tilpasset den nye tids udfordringer indenfor højhus- og betonbyggeri. F.eks. var der ingen brandlovning for højhuse. Teknikerner nedsatte deres eget barndsikringsudvalg som fandt løsninger, der blev mundtlig godkendt af myndighederne. Miljømæssig værdi (omgivelser) Bygninger og amfiteater, landskabsbeabejdning, byparken og velfærdsfaciliteterne i form af vaskeri, garageanlæg og en børneinstitution, som en planlagt integreret del er indbyrdes afhængige af hinanden og understøtter hinanden og de omkringliggende miljø. Der blev skabt plads til både privatbilisme og fritidsaktiviteter side om side, men ansvarligt og gennemarbejdet. Bellahøjbebyggelsen udgør en helhed som et markant udtryk for sin tid og den kvalitetsmæssige højnelse af det almennyttige boligbyggeris standard i Danmark. I kraft af sin beliggenhed på Københavns højeste punkt udgør Bellahøj, der her ses i billedets baggrund, den dag i dag et fikspunkt for den omkringliggende by 17

18 Kulturhistorisk værdi Kulturhistorisk betragtet er Bellahøjbebyggelsen en manifestation af modernismens idealer om ikke blot den moderne bolig, men også om kravet til moderne materialer. Bellahøjbyggeriet markerer et skridt ind i velfærdssamfundet. Bellahøjs Punkthuse bygger på modernismens idéer om den moderne bys forhold mellem bygning og landskab og gennemførte tidens tanker om lys, luft og fællesarelaer til alle. Byggeriet opførtes ved indledningen til standardiseringen, rationaliseringen og industrialiseringen af rammerne for dansk boligbyggeri. Her introduceres beton i stor skala som ramme om den brede befolknings liv. Corbusiers forestillinger om den vertikale by, de ufaglærtes nye muligheder i byggeindustrien og moderniteten som fundament for det kommende velfærdssamfund. Samtidig markerer byggeriet indledningen til en tid, hvor partnerskabet mellem arkitekt, ingeniør og entreprenør skabte helt nye muligheder. I anlægget indgår et fælleshus, hvor man i 1950 erne havde en portner boende i fælleshuset, som tog imod telefonbeskeder mv. Her var en fælles børneinstitution og et fællesvaskeri og fælles varmecentral. Tankegods fra den tidlige modernisme, men i dansk kontekst. At tidens mest moderne boligprojekt i stor skala skete indenfor rammerne af den almene boligbevægelse var samtidig et signal om det kollektives forventede betydning for velfærdssamfundets udvikling. Byggeriet på Bellahøj var et prestigebyggeri og den byggetekniske standard var høj. Byggeriet bærer fortællingen om periodens stærkt stigende engagement fra statens side i bygge- og boligsektoren. De erfaringer, der via SBI (Statens Byggeforskningsinstitut) løbende blev samlet op, kom til at danne grundlag for det videre arbejde med industrialiseret byggeri i storskala i Danmark. Teknologisk set skriver byggeteknikken med brugen af glideforskalling sig ind i udviklinghistorien som en overgangsfase, inden de næsten samtidige forsøg med elementbyggeri kom til at danne afsæt for den gennemførte elementbaserede industrialisering af byggeriet et lille tiår senere. Kulturhistorisk er Bellahøjbebyggelsen unik. Via sin symbolske beliggenhed på et signifikant sted, via skalaen, byggeriets modernitet og gennemarbejdede velfærdsgoder gestaltes et monument af national betydning. Bellahøjbebyggelsen er indskrevet i kulturhistorien som et stærkt fysisk symbol på efterkrigstidens potentiale for samfundsforandring. Arkitektonisk værdi De enkelte huses arkitektoniske udtryk er underordnet en samlet struktur, men ved nærmere undersøgelse er der anvendt mange forskellige arkitektoniske virkemidler, f.eks. i udformning af altanerne, f.eks. ved udformning af trappetårnene, f.eks. i udformning af facaderne. Hvert højhus har to lukkede bygningskroppe med huller til altaner. De to bygningskroppe er forskudt om et transparent trappetårn. Temaet gentages konsekvent, men både trappetårne og facader er forskellige. Den vertikale opdeling fremhæver højden og får de ellers store bygninger til at synes lette. På samme måde understreger fraværet af sokler det vertikale fokus. Afslutningen af punkthuset i højden med 18

19 tilbagetrækning fra facaden af penthouselejlighederne understøtter et tilstræbt lethed over det store enkeltmassiv. Bygningskroppen fremstår moduleret og nuanceret bearbejdet. Vinduernes placering i flugt med facaderne minimerer skygger og fremhæver altanernes hulrum og fremspring som arkitektonisk motiv. Bærende fredningsværdi De bærende fredningsværdiger knytter sig til den samlede Bellahøjbebyggelses ikonografiske status i forhold til periodens udvikling af velfærdspolitik, industrialiseringspolitik og generelle markering af modernistiske forventninger til fremtiden. Placeringen af det modernistiske vartegn på bydelens højeste arealer er stor og er et kraftfuldt udsagn om tiden fremtids- og fremskridtstro. Kvaliteten i anlæggets udformning, bygningernes placering i parken, de tilknyttede velfærdsfaciliteter, den varierede arkitektur, er samlet set udtryk for en høj standard. Facaderne varierer, lejlighederne er indbyrdes forskellige. Der er gode, for datiden hybermoderne planløsninger, og alle lejligheder er udstyret med altan. Som et symbol på et af modernismens bedste byggerier i Danmark foreslår Landsforeningen for Bygningsog Landskabskultur Bellahøjbebyggelsen fredet. Anbefalinger Det anbefales, at Bellahøj bebyggelsen hvs. punkthuse og haveanlæg betragtes som en uadskillelig helhed, der skal behandles som sådan. Det anbefales ligeledes, at der for hver enkelt bygning udarbejdes en detaljeret maunal, som afdækker og beskriver den enkelte bygnings specifikke arkitektoniske udtryk og detaljer, som både inkluderer de individuelle fredningsværdier samt de fredningsværdier, der findes i helheden. Manualerne skal udarbejdes af uvillig, kyndig part. 19

Oplæg til idékonkurrence. Oktober 2012

Oplæg til idékonkurrence. Oktober 2012 Bellahøj Oplæg til idékonkurrence. Oktober 2012 Bellahøj. Oplæg til idékonkurrence Baggrund Historie Bellahøj 2012 Konkurrence temaer Bellahøj. Idekonkurrencens baggrund De 4 boligselskaber på Bellahøj,

Læs mere

københavn projektkonkurrence bellahøj et ikon i københavn

københavn projektkonkurrence bellahøj et ikon i københavn AAB AKB københavn fsb SAB projektkonkurrence bellahøj et ikon i københavn program 2014 59 60 projektkonkurrence bellahøj et ikon i københavn program 2014 Indbydelse side 2 1 Visionen side 6 2 konkurrenceopgaven

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Svenn Eske Kristensen (1905-2000) var en af velfærdssamfundets mest produktive arkitekter.

Svenn Eske Kristensen (1905-2000) var en af velfærdssamfundets mest produktive arkitekter. Svenn Eske Kristensen 1905-2000 / Tømrer, bygmester og arkitekt / Underviste ved Kunstakademiet / Kgl. Bygningsinspektør / Eckersberg-Medaillen, Akademiets pris for en indsats af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD.

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD. Region: Region Midtjylland Kommune: Randers Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD Ejer: Verdo A/S Kontaktperson: Verdo, Claus Nicolai Løvgreen e post: clo@verdo tlf.:

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder.

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder. Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) UDGIVET JUNI 2012 Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder Dette er et eksempel, der viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

HELLEBORG 18 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

HELLEBORG 18 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG HELLEBORG 18 ALMENE BOLIGER I INGBJERG INDHOLDSFOREGNELSE Gavlhusvej Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Fritids- og ungdomsklub Byggelegeplads

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Højstrupparken minikonkurrence Notat vedrørende bedømmelsen i minikonkurrence

Højstrupparken minikonkurrence Notat vedrørende bedømmelsen i minikonkurrence Højstrupparken minikonkurrence Notat vedrørende bedømmelsen i minikonkurrence Indledning Hvordan kan 1940 ernes og 1950 ernes murede boligbyggeri sikres for fremtiden? Dette er overskriften for den kampagne

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Karin Storgaard Besvarelse af spørgsmål fra Karin Storgaard (O) vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William Medlem af Borgerrepræsentationen Karin

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Billeder fra et af SennenBolig s seneste projekter. Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.: 79 38 13 10 Billederne

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

729m² Kontorlokaler udlejes

729m² Kontorlokaler udlejes Sag 18.011 Drejerværkstedet Værkmestergade 9-13, Aarhus C 729m² Kontorlokaler udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 April 2015 Nr. 6 Klar til start Den store renovering af Engparken rykker hele tiden nærmere. Og selv om der ikke er sket så meget

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere