Klager. J.nr UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde"

Transkript

1 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på at erhverve en ejendom, som indklagede havde til salg, subsidiært har krav på erstatning, hvis ejendommen ikke kan erhverves.

2 2 Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at købe en ejendom, som indklagede havde til salg. Der var tale om en ejendom, hvor der i en del af ejendommen var en butik, der var udlejet uopsigeligt fra udlejers side til 2019, og hvor lejer havde forkøbsret til ejendommen. Af lejekontrakten fremgik ikke noget om lejers frist for meddelelse til udlejer om benyttelse af forkøbsretten. Den 24. marts 2011 bekræftede klager sit købstilbud på kr. over for indklagede. Klager anførte videre, at det blev accepteret, at lejer efterfølgende blev spurgt i henhold til lejers forkøbsret. Samme dag svarede indklagede bl.a.: Når vi har aftalen retur med Jeres underskrift vil vi bede lejer give besked om de ønsker, at gøre brug af forkøbsretten inden for max. 8 dage. Måske kan de give besked tidligere, men vi skal tilbyde dem en frist på 8 dage på samme vilkår som dem I køber på. Den 30. marts 2011 underskrev klager en købsaftale om køb af ejendommen. Sælger accepterede købsaftalen den 6. april Det fremgik af købsaftalen bl.a.: Lejer i ejendommen valgte at udnytte sin forkøbsret, og den 19. april 2011 underskrev lejer en købsaftale om køb af ejendommen, som sælger accepterede den 20. april Det fremgik af købsaftalen bl.a.: Indtil såvel købers som sælgers underskrift på denne købsaftale foreligger, betragtes den som et tilbud, der bortfalder, hvis købers og sælgers skriftlig accept ikke foreligger senest henholdsvis den og den hos medvirkende ejendomsmægler. Den 20. april 2011 skrev klager til indklagede bl.a.:

3 3 [...] Vi har to punkter som vi mener gør ny købers købsaftale ugyldig. 1. Ny køber (lejer) har strakt sagen langt og jævnfør Jeres mail af 14. april 2011 skal køber have underskrevet købsaftalen senest mandag den 18/4 kl Dette er ikke sket idet de først har underskrevet den 19/ hvilket er forsent. 2. Købsaftale er skrevet mellem [lejer] eller ordre og sælger. Kun [lejer] har en forkøbsret jævnfør kontrakten. Den 29. juni 2011 bekræftede lejers advokat over for indklagede, at han den 16. april 2011 havde oplyst til indklagede, at lejer ville gøre brug af sin forkøbsret, at lejer havde underskrevet købsaftale den 19. april 2011, og at sælger havde underskrevet den 20. april Klager har bl.a. anført: Principalt gøres det gældende, at klager skal overtage den omhandlede ejendom. Subsidiært skal indklagede betale erstatning til klager. Klager underskrev købsaftale den 30. marts Lejer havde forkøbsret og var flere dage tidligere blevet gjort bekendt med, at klager afgav købstilbud. Indklagede vidste, at klager var i færd med at købe en anden ejendom, men oplyste til klager, at lejer ikke ville gøre brug af forkøbsretten. Klager gik derfor videre med køb af den omhandlede ejendom. Herefter gik der urimelig lang tid, før indklagede gav lejer 8 dage til at købe ejendommen. Lejer fik frist til den 18. april 2011 kl , men overholdt ikke denne frist. Først den 19. april 2011 blev der underskrevet købsaftale, hvilket var en dag for sent. Indklagede påstår, at lejer allerede den 16. april 2011 meddelte at ville gøre brug af sin forkøbsret, men har dog ikke over for klager dokumenteret dette. Klager har anvendt meget tid på denne ejendom og føler, at indklagede har brugt klager som løftestang over for lejer. I købsaftalen, som lejer underskrev, er lejer anført som lejer eller ordre. Dette betyder, at alle kan overtage ejendommen og ikke kun den, der har forkøbsretten. Indklagede har bl.a. anført: Sælger havde igennem længere tid været i dialog med lejer om, hvorvidt lejer var interesseret i at købe ejendommen. Sælger fik ikke nogen positive tilbagemeldinger fra lejer og valgte derfor at sætte ejendommen til salg hos indklagede. Klager blev fra starten gjort bekendt med, at lejer havde forkøbsret, og at der ikke i

4 4 lejekontrakten var anført noget nærmere om vilkår i forbindelse med forkøbsretten, hvorfor dette afventede en aftale med lejers advokat. Indklagede oplyste endvidere om forløbet med lejer forud for formidlingsaftalens indgåelse, og at indklagede på den baggrund ikke troede, at lejer ville købe. Uanset dette skulle ejendommen tilbydes lejer, når der forelå en købsaftale. Indklagede anførte i købsaftalen, at lejer måtte forventes at give svar inden for 8 hverdage fra modtagelsen af købsaftalen. Den 16. april 2011 kontaktede lejers advokat indklagede og oplyste, at lejer ønskede at benytte sig af forkøbsretten, hvilket indklagede oplyste til klager den 18. april Indklagede står uforstående over for klagers påstand om at være blevet brugt som løftestang over for lejer, idet klager hele tiden har været bekendt med forkøbsretten. Klager kunne have undladt at underskrive købsaftalen, såfremt klager ikke kunne acceptere forbeholdet om lejers forkøbsret. For at klager ikke skulle have forgæves omkostninger, såfremt lejer valgte at bruge sin forkøbsret, blev det aftalt med sælger, at klager ikke skulle deponere eller stille garanti, før der var en afklaring med lejer. Indklagede gjorde klager opmærksom på, at der ikke kunne foreligge et svar fra lejer, før klager eventuelt ville byde på en tvangsauktion vedrørende en anden ejendom, men at klager godt kunne nå at få sælgers mundtlige accept på vilkårene. Dette accepterede klager og underskrev købsaftalen. Nævnet udtaler: Spørgsmålet, om klager kan overtage ejendommen, er en anliggende mellem sælger og klager, som nævnet ikke har kompetence til at afgøre, hvorfor dette klagepunkt afvises fra nævnsbehandling. Det fremgår af sagen, at klager allerede før afgivelse af købstilbud var bekendt med, at købstilbuddet skulle forelægges lejer, idet denne havde forkøbsret. Nævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede havde lovet klager, at lejer ikke ville benytte sig af forkøbsretten. I lejekontrakten er ikke aftalt frist for lejers tilkendegivelse om benyttelse af forkøbsretten. Købsaftalen, som lejer underskrev, angav en frist pr. 18. april 2011 for både lejers og sælgers accept af handlen. Det fremgår imidlertid af sagen, at lejer allerede den 16. april 2011 havde meddelt, at han ville købe ejendommen på samme vilkår som klager. På den baggrund finder nævnet ikke, at indklagede har begået fejl i forbindelse med klagers afgivelse af købstilbud og forelæggelse af dette for lejer med henblik på svar på, om lejer ønskede at benytte sig af sin forkøbsret. Et eventuelt tab eller klagers forbrug af tid kan derfor ikke bebrejdes indklagede, og klager har ikke krav på erstatning.

5 5 Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

TIL SALG SKILT: Det er aftalt, at der IKKE må opsættes Til salg skilt på ejendommen.

TIL SALG SKILT: Det er aftalt, at der IKKE må opsættes Til salg skilt på ejendommen. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Bergerud og Bertel Krog Udsholt Strandvej 141 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 27. maj 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere