2012/2 Juni 2012 Kilden 2012/2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012/2 Juni 2012 Kilden 2012/2"

Transkript

1 2012/2 Juni 2012 Leder, 2 De blå rør, 3 Nyt fra Energigruppen, 4 For et grønt og socialt kvarter, 6 Ønske = Fodgængerovergang i Kildevældsgade, 8 Skattejagt i Strandvejskvarteret, 9 Nyt fra Områdefornyelsen, 17 Når glødelampen forsvinder, 18 Nyt fra bestyrelsen, 20 Vild med kvarteret fra første øjeblik, 21 Kalender, 23 Kilden 2012/2 1

2 Leder Denne periode er næsten den allersmukkeste i vores kvarter med alle de forskellige blomster, buske og træer. Nu er der også igen en masse aktivitet i gaderne. Forsidebillederne viser nogle piger, som havde lavet en genial lille hule, med beskyttelse både mod solen og vand- pistoler. Fotografen er Per Elvekjær. I dette nummer vil vi gerne fremhæve Skattejagten, som egner sig godt til en sommeraktivitet. Hver enkelt tegning er en lille akvarel af Christian Sonne, som også er manden bag skattejagten. Skattejagten findes på midtersiderne på side 8-16, og den er lige til at tage ud eller trykke fra hjemmesiden. Løsningen finder du et andet sted i bladet. dernede er blevet udvidet med iskiosk, omklædning og flere toiletter. Og har I opdaget, at der nu er en cykel- og gangsti derfra og videre ud mod Hellerup. Energigruppen har lagt nye og forbedrede sider på hjemmesiden. Desuden er det blevet lettere at finde artikler i de gamle numre af Kilden. Og hvis du vil høre vores komponisters musik, så kan du finde et link til den på hjemmesiden. Vores næste blad kommer i september, og vi er altid glade for ideer og artikler fra jer andre - som vi også har fået til dette nummer. God sommer ønsker Lise og Ulla Vi havde som redaktører indkaldt til et idémøde om bladet Kilden. Vi var glade for, at nogle beboere brugte tid på at diskutere bladet med os, og vi fik gode input til fremtidige emner. På kvarterets Facebook-side har flere beboere, inspireret af artiklen om Jan Gehl i sidste nummer af Kilden, diskuteret muligheder for at formindske trafikken på vores torv. Med de varme dage i maj fik vores strand en flot start på sæsonen. Huset Kilden 2012/2, juni 2012 Medlemsblad for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret Udgives 4 gange om året. Oplag 450. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Tidligere numre kan findes på Redaktion: Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg Foto: Per Elvekjær m.fl. Indlæg kan sendes til 2 Kilden 2012/2

3 De blå rør Den lyseblå streg viser, hvor tunnelen skal være. De orange streger angiver, hvor de blå rør er sat op. Af Jørgen Frederiksen Allerede i november 2011 kunne man i Østerbrobladet læse om de blå rør, at de blev sat op for at fordele grundvandet, der pumpes op i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavnsvejen. Som led i byggeriet skal grundvandet sænkes for at holde byggegruben tør under tunnelarbejdet. Man er næsten færdig med at udføre boringerne på vejene omkring byggepladsen, som forbindes med de blå stålrør. Rørene etableres i såkaldte rørbroer ca. fem meter over gadehøjde, hvor det ikke generer det almindelige liv i gaderne og på vejene. Alternativet ville være at grave rørene ned, men omkostningen ville være meget stort udgravningsarbejde i gaderne og på vejene omkring. Rørene fjernes igen i Nordhavnsvejen skal forbinde Helsingørmotorvejen med den nye bydel Nordhavn. Tunnelen, der skal bygges, bliver ca. 650 meter lang og strækker sig fra området ca. 500 hundrede meter fra Lyngbyvejen og frem til ca hundrede meter fra Svanemøllehavnen, hvor vejen svinger højre om mod Kalkbrænderihavnsgade. Anlægget af Nordhavnsvejen er det sidste årstid fulgt op af forskellige informationer i medierne - og også i Østerbrobladet, der med et foto viste, hvordan en beboer i Borgervænget satte en tørresnor op fra sin altan ud til det blå rør. Praktisk anvendelse. Der er masser af spændende information at hente på -> Fakta om Nordhavnsvej Kilden 2012/2 3

4 Nyt fra Energigruppen Af Søren Borch, Energigruppen Ny og udvidet webside Find store besparelser til din bankkonto og vores fælles CO2-konto ved enkle og praktiske spareråd angående varme, vand, el. Strandvejskvarterets Energigruppe har nu forbedret to energi-sider på kvarterets hjemmeside: Energiråd med spareråd til et byggeforeningshus. Der er fokus på konkrete og praktiske råd, som har dokumenteret effekt [menuen Dit hus]. Energigruppen, som indeholder tekster med aktiviteter, avisudklip, kurser, politiske holdninger, interviews mm om energi [menuen Din forening]. Hver af de to sider har en forside, nogle temasider og en række artikler. Er du én af dem, som ikke rigtigt har styr på fjernvarmeanlægget i kælderen, eller som ikke følger op på spild af vand og elektricitet? Så kan du sandsynligvis spare en månedsløn efter skat hvert år. Blot med ret simple tiltag. Hvis du allerede har godt styr på tingene, så kan du få ideer til mere krævende og marginale besparelser, og dermed til endnu mere at reducere dit CO2-udslip og træk på vores fælles vandressourcer, og samtidig også reducere dine omkostninger til energi i huset. Hvor meget varme bruger de andre? Vi har fået en excel-fil fra Københavns Energi med data om varmeforbruget for hvert af vores 393 huse. Tallene er anonymiserede, men man kan lave mange interessante beregninger. Fx er der faktor 6 til forskel mellem top- og bundforbrug pr m 2. Se de første analyser på strandvejskvarteret.dk -> Dit hus -> Energiråd, og lav selv flere analyser med excel-filen. Snart vil vi hjælpe fuldmagtsgiverne med at identificere deres egen linje i regnearket. Senere vil vi benytte os af fuldmagtsgivernes tilsagn om at levere supplerende oplysninger. Grydeklare studenterprojekter Vi har udarbejdet forslag til studenterprojekter inden for kommunikation, kampagnestrategi, databasesystem, energibesparelse mm. De er baseret på data fra vores 393 byggeforeningshuses tilstand, energiforbrug og beboeradfærd. Læs mere på strandvejskvarteret.dk -> Din forening -> Energigruppen eller kontakt 4 Kilden 2012/2

5 Sommerluk fjernvarmeanlægget i maj I løbet af maj måned bør du lukke for "sommerventilen" på dit fjernvarmeanlæg. Så kan du spare op til 5% på varmeregningen. Med inspiration fra Sommerluk.dk: Spar op til 5 % på varmeregningen Med en lille justering det tager fem minutter et par gange om året kan en helt almindelig parcelhusfamilie spare op til kr. alene på varmeregningen. Derudover er der også penge at hente på afkølingssiden. De fleste steder modtager fjernvarmekunderne nemlig typisk en årlig bonus eller merafgift, alt efter om de har en god eller dårlig afkøling. Spild af energi Når vi glemmer at lukke for fjernvarmeanlægget [om sommeren], giver det afkøling og ekstra CO2-udledning. Cirkulationspumpe til brugsvandet Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen Vi har køkken i stueetagen og på 2. sal, samt et lille badeværelse på alle tre etager, hvor vi gerne vil have varmt vand. Der skal derfor føres en del vand gennem rørene fra vandtanken i kælderen og op gennem huset. Vi har anskaffet en lille cirkulationspumpe, der pumper det varme vand rundt i rørene, så der står varmt vand klar ved vandhanerne. Valget har stået mellem tre muligheder, og vi har valgt kompromisløsning c). De tre muligheder er: a) Ikke cirkulere varmt brugsvand det betyder spild af vand, når man åbner og venter, til der er varmt vand i vandhanen. b) Altid cirkulere varmt brugsvand det betyder spild af varme fra rørene, der hele tiden virker som en stor, varm radiator i hele huset. c) Cirkulere varmt brugsvand i perioder med størst behov. Vores pumpe styres af et tænd og sluk ur og kører mellem kl. 6 9 morgen og aften. En Vortexpumpe forbruger 23 W. Anskaffelsesprisen er kr. (ekskl. montering). Den er i funktion 5 timer i døgnet, og det koster ca. 90 kr. i el-udgifter på årsbasis, og så er der altid varmt vand i hanen, når man har mest brug for det. Jeg har ikke beregnet vandspildet i løsning a) eller varmespildet i løsning b). Kilden 2012/2 5

6 For et grønt og socialt kvarter Claus er ny suppleant i bestyrelsen, og han skal på længere sigt arbejde med hjemmesiden. Vi har boet her siden Jeg kom fra forstæderne, og Henriette boede i Bellmansgade, så vi gik tit ture i kvarteret og tænkte, at det ville være et godt sted at bo. Dengang (i 1990 erne) var det faktisk økonomisk muligt. Og så var det et godt kompromis, for jeg kommer meget i Skovshoved havn, hvor jeg sejler, forklarer Claus Engelsen. I begyndelsen lejede de en etage ud, men for ca fem år siden blev alle tre etager overtaget af familien, som nu består af Claus og Henriette og deres to børn Thit (19 år) og Malte (15 år). Både Claus og Henriette er pædagoger, og Claus fortæller en morsom anekdote fra den første tid. En gammel mand fra gaden kom hen og spurgte dem, hvad de lavede. Da han hørte, at de begge var pædagoger, udbrød han: Pædagoger endnu et hus, der er faldet! Der er snart ingen ægte arbejdere tilbage. Gerne nye fælles arrangementer Claus havde ikke på forhånd besluttet, at han ville stille op til bestyrelsen, men han føler en forpligtelse over for kvarteret. Da jeg i begyndelsen deltog i generalforsamlingerne, tænkte jeg, at det var en række gamle mænd, der sad der. Og nu er jeg jo selv blevet en gammel mand, siger Claus med et stort smil. Han skal gradvis overtage ansvaret for hjemmesiden, og derudover vil han især gerne vedligeholde de fælles arrangementer, der er, så de er velfungerende og velbesøgte. Og gerne give plads til nye arrangementer, opfordrer han, det styrker fællesskabsfølelsen og gør os stolte af at bo her. Både Claus og Henriette er enige om, at der mangler et fælleshus, som kunne Claus og hans familie bor i et hus i H.C. Lumbyes Gade, som tidligere var ejet af Kaptajnen en kendt skikkelse i kvarteret. Kaptajnen var barnefødt i huset, så Claus familie er således kun den anden ejer af huset. Vi taler om, at der er sket en gradvis udskiftning af beboere i kvarteret. Nu er det snart kun jurister, der flytter ind, siger Claus, og det er blevet mere homogent. Jeg kan godt savne en større variation og rumlighed, fx det tidligere kollektiv med udviklingshæmmede. Der er næsten heller ingen lejere, som der var tidligere. 6 Kilden 2012/2

7 give anledning og plads til andre slags aktiviteter, fx en litteraturklub, foredrag, etc. Desuden mangler vi plads til at holde store fester! mener de. Fest i nord- og sydgaderne I mange år holdt syd-enden af H.C. Lumbyes Gade en vejfest hver sommer. Det var altid meget festligt, men også sådan Klondyke-agtigt, fortæller Henriette, og Claus har derfor for sjov døbt den del af gaden Soho. So ein Ding müssen wir auch haben, tænkte vi her i de nordlige forstæder, fortæller Claus, og Henriette supplerer leende: og så fandt vi i nordgaden på at holde gadefest med hvide duge og kandelabre. Og dét har de så mobbet os for lige siden. Claus og Henriette bor for enden af Berggreensgade, dvs lige ud til den lukkede legegade. Den bruger vi meget hele sommeren. Det begyndte jo med, at børnene legede derude, og vi lærte deres forældre at kende. Mange af vores venner er fra kvarteret, og de er kommet via børnene, forklarer Claus, vi har et stort netværk her, også gennem fritidshjemmet. Den gamle bestyrelse derfra samles stadig hvert år til en fællesweekend. Det grønne præg Det første, Claus fremhæver som en kvalitet ved kvarteret, er det grønne præg. Det er så smukt med de mange træer, buske, blomster et grønt åndehul, en oase i byen. Og det vil han gerne arbejde for i bestyrelsen. Ellers bliver det en tom omgang. Han fortæller om en ny indflytter, der i flere dage har gået rundt og taget fotos af de mange blomster og træer, som præger gaderne netop i foråret. Desuden er alt jo inden for cykelafstand, både byen, skoven og stranden, siger Claus, som til daglig klarer sig med cykel eller motorcykel. Desuden deler de en bil med en anden familie. Tour de badeværelse Da Claus og Henriette skulle indrette et nyt badeværelse, gik de rundt til flere forskellige huse og så, hvordan andre havde løst det. Det er sjovt at gå på besøg i andre huse, og folk er meget glade for at vise frem. Vi gik også rundt og så på trapperum, men de er nu ret ens, siger Claus. Vi taler om husenes indretning, og Claus fremhæver fleksibiliteten, det er en af husenes forcer. Og når børnene flytter ud, kan man jo leje en etage ud. Men på en måde er det jo også upraktiske huse, der er trange pladsforhold, der er ikke plads nok til bilerne og så de skide brandkamme, der skal vedligeholdes! De er et mareridt! Jeg ville ønske, man kunne få et hus uden brandkamme, slutter Claus. /ul & lf Kilden 2012/2 7

8 Ønske = Fodgængerovergang i Kildevældsgade Dorte er ny suppleant i bestyrelsen. Hun har endnu ikke fået tildelt et ansvarsområde. Jeg er foreløbig mest med på sidelinjen, forklarer Dorte, som endnu kun har deltaget i ét bestyrelsesmøde. Hun og hendes mand har boet i kvarteret i 16 år, så da hun blev opfordret til at træde ind i bestyrelsen, syntes hun, at det var på tide at engagere sig. Nu har jeg i så mange år nydt godt af andres indsats og arbejde for kvarteret. Stor fornøjelse af stranden Nærheden til vandet er en af de fordele ved kvarteret, som hun fremhæver foruden nærheden til byen. Vi bruger stranden hele sommerhalvåret, fortæller Dorte. Tidligere gik vi i Kildevældsparken, men nu er det mest stranden. Godt naboskab Og så det gode forhold til naboerne! Børnene render ind og ud hos hinanden, og tit har vi et par ekstra børn til aftensmad. Det er både meget vigtigt og meget specielt ved kvarteret, at der er den gode kontakt. Stemningen er kolonihaveagtig på grund af forhaverne, siger hun og fortæller, at det var noget af det, de faldt for, da de i sin tid flyttede ind. Vi har god kontakt med vores naboer, og da vi skulle bygge om, kiggede vi ind hos flere for at se, hvordan de havde gjort. Desuden fremhæver Dorte Husejerhåndbogen, som ligger på foreningens hjemmeside. Den brugte vi flittigt, da vi renoverede huset, så vi ikke gjorde noget forkert, fortæller Dorte med et smil. Kildevældsgade er svær at krydse På spørgsmålet om der er noget at klage over i kvarteret, nævner Dorte, at der mangler en fodgængerovergang i Kildevældsgade. Jeg er altid nervøs, når vores store barn skal krydse gaden alene, siger hun og påpeger, at der dagligt er mange børn, som skal krydse den for at komme til skole, eller bare for at besøge deres kammerater på den anden side. Det er måske en sag, som trafikgruppen vil tage op? /ul & lf 8 Kilden 2012/2

9 Kilden 2012/2 9 Kilden 2012/2 9

10 10 Kilden 2012/2 10 Kilden 2012/2

11 Kilden 2012/2 11 Kilden 2012/2 11

12 12 Kilden 2012/2 12 Kilden 2012/2

13 Kilden 2012/2 13 Kilden 2012/2 13

14 Løsningen findes andetsteds i bladet 14 Kilden 2012/2 14 Kilden 2012/2

15 Kilden 2012/2 15 Kilden 2012/2 15

16 16 Kilden 2012/2 16 Kilden 2012/2

17 Nyt fra Områdefornyelsen Der sker mange spændende ting i området uden for vores kvarter. Se kalenderen side 23 med diverse arrangementer bl.a. fra Områdefornyelsen. Kulturcenter på Østerbro Københavns Kommune har besluttet at oprette et Kulturcenter på Østerbro, placeret ved Kildevældsskolen. Områdefornyelsen er i samarbejde med andre interessegrupper i gang med at diskutere ideer til, hvad det skal indeholde. Områdefornyelsen arrangerer derfor et debatmøde med titlen Kulturcenter for en dag den 18. juni, hvor du kan være med til at diskutere mulighederne. Lokaler til leje På Vennemindevej under kontoret for Områdefornyelsen er der en fin kælder med lokaler til leje. De omfatter et storrum med bænke langs to vægge og løse borde og bænke samt toiletter. Der er plads til 50 personer. Der er også køkken, med hvad dertil hører. Lokalerne kan anvendes til mindre møder og lignende, fx en reception (men ikke en fest med musik etc). Vi var med til indvielsen og blev glædeligt overrasket over stedets kvalitet. Lokalerne kan lånes for 300 kr. for tre timer. Hvis man ønsker en aftale om at benytte lokalerne fast en gang om ugen, er prisen lavere. Kontakt Klaus Wilbrandt Kjær på: Gymnastik på gaden Desuden kan du gå til udendørs gymnastik hver mandag kl på Tåsinge Plads. /ul & lf Lokalerne ved indvielsen Faktaboks Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter Vennemindevej København Ø Tlf: Åbningstider: mandag - torsdag: kl fredag: kl Kilden 2012/2 17

18 Når glødepæren forsvinder Af Ole Munck, Energigruppen Situationen er lidt uoverskuelig, da nogle af alternativerne har flere ulemper end forudset, og en del ikke holder, hvad de lover. Der findes fire forskellige typer pærer til afløsning af glødepæren. Det er Halogenpærer Halogensparepærer Sparepærer (CFL) LED (diode-)pærer Fra nytår kan man ikke længere købe glødepærer. Afløserne bliver diverse sparepærer. Halogenpærens lys er ligesom glødepærens baseret på glødetråde og bruger kun lidt mindre energi end glødepæren. Dens holdbarhed skulle til gengæld være mindst det dobbelte af glødepærens nemlig timer mod glødepærens 1000 timer (1000 timer anses for ca et års forbrug). Dette har dog vist sig ikke at holde. Tænk angiver i 2012, at det er helt almindeligt, at halogenpærer springer efter 500 timer. Halogensparepæren ligner en glødepære i form, men indeni sidder en lille halogenpære. Ved at anvende særlige gasser i pæren og i nogle tilfælde at omforme til lavvolt opnås en besparelse på mellem 30 og 50 % i forhold til glødepæren. Begge halogentyper har en god farvegengivelse og har fuld lysstyrke med det samme. Sparepæren (CFL eller kompaktlysstofrør) er i princippet et lysstofrør i miniudgave. Her er energiforbruget nede på 25% af en glødepære med samme lysstyrke, og dens levetid er mellem 6 og 15 gange længere end en glødepære. Så hvis man regner med, at en pære lyser tre timer i døgnet = ca 1000 timer på et år, sparer man 70 kr om året, hver gang man skifter en glødepære ud med en sparepære, og endnu mere hvis man medregner den lange levetid. Men farvegengivelsen er ringe, mange af dem giver et koldt lys, og de er længe om at komme op på fuld lysstyrke (1-3 minutter, og endnu længere i kulde/ frostvejr). Og så skal man huske, at de indeholder kviksølv, hvilket indebærer, at de skal afleveres på genbrugsstationen, og at 18 Kilden 2012/2

19 der skal tages særlige forholdsregler ( i op til 14 dage efter!), hvis de går i stykker (se fx video på Youtube) LED-pærer (Light Emitting Diode = på dansk lysdiode) er små elektroniske komponenter, som udsender lys, når der sendes strøm igennem dem. En lysdiode bruger typisk fra 0,1W til 5W, dvs et helt ubetydeligt strømforbrug. Farvegengivelsen er ikke for alle på højde med glødepærens, men dog meget bedre end sparepærens. Levetiden er mindst 50 gange længere end glødepærer, dvs de kan holde i op til års brug! så man skal vælge den rigtige fra starten, også fordi: Prisen er ofte flere hundrede kroner. Konklusion Der er ingen oplagt afløser til glødepæren. Halogenpæren sparer ikke ret meget energi og holder ikke længe. Sparepærerne er ikke lige så gode til at lave behageligt lys som glødepæren, og LED pærerne, som generelt klarer sig bedst, er alt for dyre i indkøb. Bladet Tænk giver i okt et overblik over de forskellige typer pærers anvendelse med begrundelser og opsummerede karakteristika i plus + og minus - : Halogen: Velegnet til arbejdsborde og lamper, hvor farvegengivelsen er vigtig dvs køkken, spisested og badeværelse, eller hvis pæren skal på fuld lysstyrke med det samme og brænde kort (bevæge-sensor lamper). + billig i indkøb + behageligt lys + hurtig opstarttid - kort levetid - ikke energieffektiv. Sparepærer (CFL): Velegnet indendørs, hvor lysgengivelsen ikke er meget vigtig fx på trappe- og gangarealer, kældre og pulterrum, og lamper med timer. + energieffektiv - langsom opstart - indeholder kviksølv (skal afleveres LED: på genbrugsstationen mm). Velegnet hvor lyset skal være tændt meget lang tid ad gangen (på grund af det lave strømforbrug og pærens lange levetid), også udendørs inklusive frostgrader. + energieffektiv + lang levetid + kort opstarttid - utrolig dyr i indkøb. Kilder: Ovenstående bygger på oplysninger fra Energistyrelsen, go energi, og artikler bragt i bladet Tænk. Kilden 2012/2 19

20 Løsning på skattejagten side 8-16 Post 1: Obelisken er rejst Post 2: Hornemansgade 29. Post 3: Berggreensgade 12. Post 4: Weysesgade 37. Post 5: Weysesgade 14. Post 6: Kuhlausgade 15. Post 7: Kuhlausgade 50. Post 8: Niels W. Gades Gade 53. Post 9: Niels W. Gades Gade 10. Post 10: Landskronagade 34. Post 11: Heisesgade 27. Post 12: Heisesgade 33. Post 13: H.C. Lumbyesgade 67 Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsens konstituering Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen. Ole Graugaard og Benditte Skyhøj Olsen fortsætter som henholdsvis formand og næstformand. Bestyrelsen har også gennemgået fordelingen af de forskellige ansvarsområder. Fordelingen fremgår af kontaktinformationerne på bagsiden af dette blad. YouSee YouSee er nu i gang med renoveringen af vores antenneanlæg. På vores hjemmeside strandvejskvarteret.dk ligger en oversigt (.pdf) i to dele, som er udarbejdet af YouSee. Oversigten viser, på hvilke tidspunkter de forventer at arbejde i netop din gade. Oversigten er ikke speciel pædagogisk, men kig lidt ned gennem siderne, så forstår du det nok. YouSee kravler over hegnene, når de skal trække kabler. Derfor check, hvornår de er i din gade, så I undgår forskrækkelser. Huse med mere end én husstand vil på et eller andet tidspunkt i løbet af projektet blive kontaktet om opsætning af et ekstra stik. Du vil altså ikke blive kontaktet, hvis du bor i et enfamiliehus, fordi YouSee blot benytter eksisterende stik. Havevandring Ved havevandringen den 3. juni vil vi endnu engang have fokus på høje træer, men først og fremmest vil vi gøre husejere, der har hængt deres postkasse udenpå hegnet, opmærksomme på, at dette er i strid med reglerne, og at postkassen skal flyttes. Vedligeholdelse af beplantning I løbet af sommer og efterår vil der blive foretaget genplantning de steder, hvor vejtræer eller bedplanter er gået ud. Loppemarkedet Loppemarked og sommerfest er sidste weekend i august, altså lørdag den 25. august. Sæt kryds i kalenderen, hvis ikke du allerede har gjort det. Godkendelse af hegn Som det formentlig også er de fleste bekendt, skal opsætning af nyt hegn godkendes af kommunen efter høring af husejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen reagerer således, hvis der uden forudgående godkendelse opsættes et hegn, der ikke er i overensstemmelse med reglerne, og foranlediger en lovliggørelse. En artikel i BT kan efterlade det indtryk, at PET har foretaget en ændring af hegnet omkring statsministerens bolig uden godkendelse. Dette er ikke tilfældet. Kommunen har efter ansøgning fra PET bevilget en forhøjelse og ændring af hegnet, og bestyrelsen har godkendt dette, under forudsætning af, at PET bringer hegnet i overensstemmelse med regulativet, når den ønskede udformning ikke længere er sikkerhedsmæssigt begrundet. 20 Kilden 2012/2

21 Vild med kvarteret fra første øjeblik Cinte Faurhøj fortæller om et langt og godt liv her i kvarteret og om dengang der boede flere familier i hvert hus. fru Nybro. Men da hun begyndte at beklage sig over Oles og Cintes to børn, spurgte de kommunen, om de måtte opsige hende. Det måtte de kun, hvis de kunne finde en anden bolig til hende. Det lykkedes dem at finde en tilsvarende lejlighed i Hornemansgade, og så flyttede fru Nybro ud, og familien kunne udnytte hele huset. Cinte Faurhøj, foto: Per Elvekjær Efter mere end 50 år i kvarteret er Astrid Cinte Faurhøj så småt begyndt at lede efter en ny bolig i nærheden. Det kniber med trapperne i huset, selv om de jo også er med til at holde mig i gang, siger hun. Heldigvis tegner det til, at hendes søn Peter vil overtage huset. Og det glæder hende meget. Cinte flyttede ind i Berggreensgade nr. 12 i 1959 med sin mand Ole Faurhøj. Huset havde tilhørt hans familie lige fra begyndelsen det var hans morfar, som købte huset, da det var nybygget. Dengang boede morfaren på 1. og 2. sal med sin familie, dvs kone og fire børn plus en ung pige. Stueetagen var lejet ud til en anden familie, som også havde fire børn. Og der var lokum i gården, tilføjer Cinte. Da hun og Ole overtog huset fra hans familie, stod det tomt, men de skulle alligevel leje stueetagen ud, forlangte kommunen. Dengang var der boligmangel i København, så man måtte ikke nedlægge lejemål. De lejede derfor lejligheden til Jeg var vild med kvarteret fra første øjeblik, fortæller Cinte. Ole drillede hende med, at det var derfor, hun havde giftet sig med ham. Beliggenheden tæt ved vandet, S-toget og skoven. Man kan sidde i haven, og naboen kommer forbi og snakker. Og så det tætte forhold der var mellem forældrene, da vi havde små børn, forklarer hun og børnene ses stadig! Hvis Cinte skal sige noget negativt om kvarteret nu, nævner hun, at det er irriterende, at fortovene er fyldt med alt muligt, så det er svært at komme forbi med rollatoren. Gløden fra 68 I sit arbejdsliv var Cinte sekretær på studiekontoret på Arkitektskolen, hvor hun havde med optag af nye studerende at gøre. Det var en vidunderlig tid, vi havde det sjovt. Ole var ansat i DSB, og derfor havde de frikort til togene og ingen bil. Når de tog på udflugt om søndagen, gik de ned til stationen og tog det første S-tog, der kom. Så lod de det bestemme, hvortil udflugten gik. Cinte får stadig frikort til DSB, og hvert år skriver hun til dem og takker. Kilden 2012/2 21

22 nedlagt grøntforretning i Landskronagade. Der var mange med, nok omkring 20 personer, og man skiftedes til at lave mad. Cinte husker, hvordan hun en gang stod hele dagen og lavede en kæmpe portion skipperlabskovs og så var der alligevel næsten ikke nok! Det flotte skilt er en gave, som Ole fik af håndværkerne, dengang de flyttede stationen fra denne side af Østerbrogade (hvor Borgervænget begynder ved Jet-tanken) til den modsatte side. Håndværkerne vidste, at han arbejdede i DSB og samlede på toggenstande. Foto: Per Elvekjær Ole var meget aktiv i husejerforeningens bestyrelse, og han var formand i mange år. Cinte bakkede op og bagte boller til møderne. Det var en skæg forening, mindes Cinte, vi havde det hyggeligt og gemytligt. De arbejdede godt sammen, og der var stadig noget af gløden fra 68. Cinte deltager naturligvis i De Dankede en gruppe af tidligere bestyrelsesmedlemmer, som mødes et par gange om året, blandt andet til en sommerudflugt. Gadefester, spiseklub og lancier Cinte husker stadig mange af de sjove aktiviteter fra de unge år. Der var gang i den. Dengang holdt vi de første gadefester. Der stod to lange borde i Weysesgade, de gik fra Kildevældsgade og helt ned til Berggreensgade. Midtvejs var der bygget en slags tribune i en af haverne, og der sad der et jazzorkester og spillede. På et tidspunkt havde de en spiseklub, hvor de mødtes i Argentina, som var en En vinter blev hun og Ole inviteret til at danse lancier hos et par damer i H.C. Lumbyes Gade. De ryddede stuerne, så der kunne være en kvadrille i hvert rum og så gik man en sæson og lærte at danse. Vi fik aldrig brug for det, men sjovt var det, bemærker Cinte. De havde også tradition for at holde en stor julefrokost med naboerne. Det år, hvor den skulle foregå hos Ole og Cinte, var de midt i at bygge om, så på væggene var tapetet delvis revet af. Så gik Ole ned og købte nogle ruller med julepapir og tapetserede væggene med det. I de år var det populært at brygge sin egen vin på ekstrakt, så de havde en vinklub i Weysesgade, hvor de selv bryggede en farlig vin, som blev døbt Weyse Wein. De blev hundesyge af at drikke (for meget af) den. I mange år afholdt man Grundlovstur den 5. juni for alle i kvarteret. Man tog toget fra Svanemøllen til Klampenborg og gik ind til Eremitagen med madkurve. Her spiste man, og bagefter spillede man fodbold og badede i Øresund. Senere opstod traditionen med en Dragetur også til Eremitagen. En søndag i september samles man stadig på Eremitagesletten og sætter drager op. Dagen slutter på Peter Liep, hvor man spiser den medbragte mad, og der bliver uddelt præmier til dagens vindere (og tabere) i drageflyvning. 22 Kilden 2012/2

23 Farverige personer Cinte fortæller, at der boede mange sjove typer i kvarteret. Fx var der en Stiftelse for Modister i Weysesgade, hvor der boede tre søde (hatte)damer. Når der var fester, optrådte de med flotte, fantasifulde hatte. Familien Pedini kom fra Italien, de første gæstearbejdere, fortæller Cinte. De havde en kiosk på hjørnet af Kildevældsgade og Weysesgade (huset med det lille vindue til søndagsaviser), og det var en skæg familie. Når de havde familie på besøg fra Italien, troede vi de skændtes, sådan snakkede de i munden på hinanden. Hr Luis Pedini kørte ud med varer på en ladcykel. Jeg skal ud med øl. Hvad koster de? spurgte han sin kone. To øl koster det dobbelte af én svarede hun. Ægteparret Pedini læste Det Bedste, og de deltog i bladets konkurrencer, og én dag vandt de en bil! Ingen af dem havde kørekort, men så måtte Hr Luis lære at køre, så de kunne køre i bil til Italien og besøge deres familie. Flagstangen Mange kender måske allerbedst Cinte på grund af flagstangen, hvor hun hejser flaget, når en af naboerne har fødselsdag. Cinte fortæller: Historien er den, at fru Thomsen i Weysesgade bad Ole om at tage flagstangen ned, og han fik så lov til at få den. Det lille flag øverst på flagstangen er smedet af hr. Thomsen, som var smed på B&W. I begyndelsen hejste vi blot flaget, når vores egne børn havde fødselsdag, men så begyndte naboerne at spørge, om vi ikke også kunne flage for dem. Til sidst havde vi en kalender, hvor alle flag dagene var indtegnet. Vi fik også en tavle, så vi kunne annoncere, hvem der havde fødselsdag men nu er tavlen gået i stykker. Og jeg er heller ikke så flink til at hejse flaget så skal jeg jo rende op og ned af trapperne flere gange, indrømmer Cinte. Når hendes søn overtager huset, vil han videreføre traditionen, har han sagt. /ul & lf Kalender Mandag den 18. juni kl 16-20: Borgermøde: Kulturcenter for en dag, Kildevældsskolen Lørdag den 23. juni: Skt. Hansaften i Kildevældsparken, arr. af DUI, spejderne og andre foreninger. Svanemøllestranden bliver bemandet med livreddere Lørdag den 18. august: Klimadag på Tåsinge Plads, Områdefornyelsen Lørdag den 25. august: Loppemarked kl. 14 og gadefest kl , begge i Berggreensgade Lørdag den 1. september: Kulturfestival i Kildevældsparken Kildens udgivelsesplan 2012 Nr. 3 i slutningen af september Frist for indlæg: 3. september Nr. 4 udkommer i midten af december Frist for indlæg: 16. november Indlæg kan sendes til eller afleveres til redaktørerne. Kilden 2012/2 23

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

2014/3. Indhold. September 2014. Kunst i haverne, 10. Leder, 2. Operation tør kælder, 3. Kunst i gadebilledet, 12. Interview: Flemming Toft, 13

2014/3. Indhold. September 2014. Kunst i haverne, 10. Leder, 2. Operation tør kælder, 3. Kunst i gadebilledet, 12. Interview: Flemming Toft, 13 2014/3 September 2014 Forklaring på side 2 i Lederen Indhold Leder, 2 Operation tør kælder, 3 Skybrud og Facebook, 4 Brøndrensning, 5 Klimakunst, 5 Beboerstafet: Ginna Sørensen, 6 Landskaber i trapperummet,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

2011/3 2013/1. Marts 2013. September 2011. Leder, 2. Unge biavlere, 3. Erlands bænk, 5. Fortidens facader, 6

2011/3 2013/1. Marts 2013. September 2011. Leder, 2. Unge biavlere, 3. Erlands bænk, 5. Fortidens facader, 6 2011/3 September 2011 2013/1 Marts 2013 Leder, 2 Unge biavlere, 3 Erlands bænk, 5 Fortidens facader, 6 Rejsegilde for klubhus til vinterbaderne, 7 Badeanstalter i Svanemøllebugten, 8 Sådan er vores energiforbrug,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning #139 - marts 2015 Boligbolig GRATIS boligmagasin TID TIL FORNYELSE? Frisk op med tapet og maling INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

I hvor mange år har du været boligejer?

I hvor mange år har du været boligejer? Nyt hus I hvor mange år har du været boligejer? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 21% 12% 13% 11% 9% 5% 5% 1% 3 år eller mindre 4-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

2013/2 Juni 2013. Leder, 2. Loppetorv og vejfest, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Kunsten at løbe over åen efter fisk, 4. Brændeovne, 6.

2013/2 Juni 2013. Leder, 2. Loppetorv og vejfest, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Kunsten at løbe over åen efter fisk, 4. Brændeovne, 6. 2013/2 Juni 2013 Leder, 2 Loppetorv og vejfest, 2 Nyt fra bestyrelsen, 3 Kunsten at løbe over åen efter fisk, 4 Brændeovne, 6 Træbeskæring, 7 De holder styr på Østerbros historie, 8 Grønne tage, 10 Nyt

Læs mere

Hvad Elmester s øjne ser.

Hvad Elmester s øjne ser. Hvad Elmester s øjne ser. Tekniq s medlemmer tilbyder en garantiordning ved Elmester ApS Maskinmester & Aut. El-installatør Kim Henriksen udarbejdet12 maj 2015 Elmester ApS, Hollændervej 155, 5500 Middelfart,

Læs mere

31. årgang - NR. 2-2014 februar

31. årgang - NR. 2-2014 februar 31. årgang - NR. 2-2014 februar Shopping på markedet i Valloire: Cecilie, Majken og Alexander Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Minder

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Problem statement Mange beboere i Fuglekvarteret vil gerne hilse på hinanden, men ingen vil være den første til at tage initiativ.

Problem statement Mange beboere i Fuglekvarteret vil gerne hilse på hinanden, men ingen vil være den første til at tage initiativ. Tirsdag d. 9.12. Skitse af hele opgavens opbygning: Vi vil undersøge hvordan man kan mindske segregeringen vha. konkrete, midlertidige møder i et udvalgt byrum m høj grad af segregering. ( I Fuglekvarteret

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

2012/4. December 2012. Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Hjælp til nytårsfyrværkeri, Pas på dit smedejernshegn, 4. Den store brøndrensningsdag,

2012/4. December 2012. Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Hjælp til nytårsfyrværkeri, Pas på dit smedejernshegn, 4. Den store brøndrensningsdag, 2012/4 December 2012 Leder, 2 Nyt fra bestyrelsen, 3 Hjælp til nytårsfyrværkeri, 3 Pas på dit smedejernshegn, 4 Den store brøndrensningsdag, 6 Elforbrug, 8 Energigruppen, 9 Invitation til Bogbyt, 10 Nyt

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 09.09.2009 hos Peter Anderson SKG 28

Referat af bestyrelsesmøde den 09.09.2009 hos Peter Anderson SKG 28 Referat af bestyrelsesmøde den 09.09.2009 hos Peter Anderson SKG 28 Til Stede: Jens-Jacob Paludan Peter Andersen Jørgen Hansen Tonnie Holm Formand (JJG) Næstformand (JJG) Kasserer (ABG) Fraværende (observant

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

2011/4. December 2011. Kilden 2011/4

2011/4. December 2011. Kilden 2011/4 2011/4 December 2011 Leder, 2 Butikker i kvarteret, 3 Østerbro Lille Museum, 6 Kulturfestival, 7 Hanne-Vibeke Holst, 8 Genbrugstrafik, 10 Brandkamme, 12 Ny bog om Østerbro, 13 Lyskæder, 13 Vinduer, 14

Læs mere

lys I ElEGANT DESIGN

lys I ElEGANT DESIGN l ED YS I LEGANT ESIGN Micro-line 6 mm Størrelser: 1m og 2m længder, større kan skaffes. Fastgørelse: med beslag eller dobbeltklæbende tape. Overflade: Fås i rå eller anodizid overflade. Micro-line 6 mm

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere