Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'"

Transkript

1 Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV projektet 'Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser gennemføres aktivitet 6 'Nyindustrialisering, effektive processer og BIM' af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Afdeling for Byggeri og Sundhed og Lunds Universitet (LU), Byggproduktion i et samarbejde med byggeparter og myndigheder i Øresundsregionen kaldet Triple-Helix. Afd. for Byggeri og Sundhed Niels Haldor Bertelsen 6. september 2010 Journal nr Fil: Akt6 Projektplan Sider: 9. Arbejdet gennemføres i henhold til ansøgning og beslutning fra Tillväxtverket [1, 2, 3 og 4], og aktivitet 6 og dens relation til de andre aktiviteter i projektet er underdelt i følgende syv delaktiviteter: Aktivitet 60 Plan, økonomi og status for akt.6 Aktivitet 61 Nyindustrialisering som fælles vision Aktivitet 62 ICT-værktøj Varekataloger Aktivitet 63 ICT-værktøj Arbejdsinstruktion Aktivitet 64 ICT-værktøj Tolerancer Aktivitet 65 Fagnetværk for nyindustrialisering Aktivitet 26 Netværk og kommunikation del af akt. 2 vedr. akt. 6 I aktivitet 60 arbejdes med planlægning, økonomistyring og statusrapportering af aktivitet 6 gennem hele projektet. I aktivitet 61 arbejdes med en fælles vision for nyindustrialisering med BIM og model for effektanalyse af innovationen i projektet, og der lægges op til arbejdet i aktivitet vedrørende ICT-værktøjer. I aktivitet udarbejdes koncept, casestudier og løsningsforslag for tre udvalgte ICT-værktøjer: Varekataloger, arbejdsinstruktioner og tolerancer. I aktivitet 65 og 26 arbejdes med formidlingen af erfaringer i Triple-Helix netværket. Nærmere om arbejdsmodellen for aktivitet 6 ses i figur 1, og i de følgende kapitler beskrives: 1) Aktivitets- og leveranceplan, 2) Beskrivelse af arbejdsopgaver og leverancer og 3) Budget for aktivitet 6. Figur 1. Arbejdsmodel for aktivitet 6 'Nyindustrialisering, effektive processer og BIM' set i forhold til de andre aktiviteter i Interreg (akt. 2, 3, 4 og 5). SBi og LU's ansvar er vist i parentes. Værktøjer aktivitet 6 Nyindustr. aktivitet 6 1. Varekataloger 2. Arbejdsinstruktioner 3. Tolerancer 4. Metode til casestudier 5. Nyindustrialisering 6. Effektanalysemodel A. Konceptanalyse Aktivitet 61 (SBi) Aktivitet 6: Nyindustrialisering (SBi) B. Caseanalyser Aktivitet 62 (SBi) Aktivitet 63 (LU) C. Løsningsforslag D. Fagnetværk og spredning E. Netværk og kommunikation aktivitet 2 (DTU) Aktivitet 64 (LU) Aktivitet 65 Aktivitet 26 (SBi) (SBi) Andre fagaktiviteter 7. BIM akt Klassifikation akt Projektering akt. 5 Aktivitet 3, 4 og 5 Aktivitet 23, 24 og 25

2 1. Aktivitets- og leveranceplan for aktivitet 6 Side 2 af 9 sider. De enkelte delaktiviteter og deres leverancer er nærmere beskrevet i kapitel 2 i henhold til de forskellige krav, som er angivet i bilag A. Med baggrund i denne beskrivelse er der i Figur 2 givet et overblik over delaktiviteternes enkelte leverancer, og i hvilken periode de foreslås leveret. Figur 2. Aktivitets- og leveranceplan for de enkelte delaktiviteter i aktivitet 6 i forhold til de enkelte statusperioder i projektet. Periode: Aktiviteter og leverancer Startdato: Slutdato: Aktivitet 60: Plan, økonomi og status for akt Faglig detailplan, økonomikrav og samarbejdsaftale Faglige og økonomiske statusrapporter Aktivitet 61: Nyindustrialisering som fælles vision 61.1 Metoder til case- og pilotstudier af byggesager Vision om nyindustrialisering med BIM Model til effektanalyse af innovation 61.3 Aktivitet 62: ICT-værktøj - Varekataloger 62.1 State-of-the-art for SE, DK og forskning Koncept for regionale varekataloger Test af varekataloger på casestudier Analyse af cases og forslag til udbredelse Aktivitet 63: ICT-værktøj - Arbejdsinstruktioner 63.1 State-of-the-art SE, DK og forskning Koncept for regionale arbejdsinstruktioner Test af arbejdsinstruktioner på casestudier Analyse af casestudier og forslag til udbredelse Aktivitet 64: ICT-værktøj - Tolerancer 64.1 State-of-the-art SE, DK og forskning Koncept for regionale tolerancer Test af tolerancer på casestudier Analyse af casestudier og forslag til udbredelse Aktivitet 65: Fagnetværk nyindustrialisering 65.1 Fagnetværk etableres og erfaringer indsamles Deltagerliste og -statistik Plan for fagnetværk efter Aktivitet 26: Netværk og kommunikation Fælles seminarer med indlæg fra akt Fælles nyhedsbreve med artikler fra akt Dokumenter jf. denne leveranceplan arkiveres i projektforløbet på Campus- Net på DTU (her kræves login) eller på den åbne hjemmeside I projektet aftales mellem LU og SBi, hvorledes de forskellige notater og rapporter publiceres i rapporter, tidsskrifter og artikler fra de to institutioner.

3 2. Beskrivelse af arbejdsopgaver og leverancer i aktivitet 6 Side 3 af 9 sider. Beskrivelsen af arbejdsopgaver og leverancer i tilknytning til aktivitet 6 er i det efterfølgende beskrevet for hver af de syv delaktiviteter angivet i figur 1 og figur 2. Beskrivelsen er udarbejdet med baggrund i kravene til de syv delaktiviteter, som er nærmere beskrevet i bilag A, og i kapitel 3 er vist den relaterede omkostningsfordeling. Aktivitet 60: Plan, økonomi og status for akt. 6 Forslagene til projektets gennemførelse, som det er beskrevet i ansøgningen [1, 2 og 3], og i 'Tillväkstverkets beslut ' [4] stilles yderligere krav herunder krav om en statusrapportering seks gange i perioden. I disse krav er det dog ikke planlagt, at der skal gennemføres en detailplanlægning og specifikation af de enkelte aktiviteter og leverancer i projektet, som kan være grundlag og reference for disse statusrapporteringer. Projektets styregruppe har derfor besluttet at gøre det i starten af projektet i tilknytning til afklaringerne af projektets økonomistyring og indgåelsen af en samarbejdsaftale mellem de tre universiteter DTU, LU og SBi. Leverance 60.1 Faglig detailplan, økonomikrav og samarbejdsaftale Der skal i starten af projektet gennemføres en detailplanlægning af de faglige aktiviteter i aktivitet 6 set i sammenhæng med de øvrige aktiviteter, og den skal give en oversigt over delaktiviteter, arbejdsopgaver og leverancer. Der skal desuden foretages en specifikation af Interregs krav til økonomistyring i forhold hertil, som kan bruges som grundlag for den løbende økonomistyring og perioderegnskaberne og være grundlag for aftaler med underleverandører. Dokumentationen af disse skal sammen med revisoraftale, ansøgning [1, 2 og 3] og Tillvärkstverkets beslut [4] indgå i en samarbejdsaftale mellem DTU, LU og SBi, som er det juridiske dokument mellem de tre parter. De tre beskrivelser - den faglige detailplan, økonomikraven og samarbejdsaftalen udgør tilsammen leverance Leverance Faglige og økonomiske statusrapporter Der skal med baggrund i den faglige detailplan, kravene til økonomistyring og samarbejdsaftalen mellem DTU, LU og SBi udarbejdes en faglig og økonomisk statusrapport til Interreg 6 gange i projektet i tilknytning til halvårsrapporteringen. I dette arbejde indgår en behandling hos revisor, en samordning for de parter hos Øresundsuniversitetet med DTU som ansvarlig og en godkendelse hos Interreg IV (leverance ). Ansvarlige SBi er ansvarlig for aktivitet 60, og SBi samarbejder med LU om aktivitet 60 og med DTU og LU om den overordnede ledelse af projektet i forhold til de syv leverancer: 60.1 Faglig detailplan, økonomikrav og samarbejdsaftale Faglige og økonomiske statusrapporter Aktivitet 61: Nyindustrialisering som fælles vision For at få udviklingen og afprøvning af de tre pilotprojekter (aktivitet 62, 63 og 64) til at hænge sammen med på den ene side de andre fagaktiviteter i projektet (aktivitet 3, 4 og 5) og på den anden side samarbejdet og kommunikationen i Triple-Helix (aktivitet 65 og 26) har arbejdsgruppen for aktivitet 6 besluttet at udarbejdet et fælles koncept for en vision for nyindustrialisering med BIM. Konceptet planlægges at indeholde tre opgaver.

4 Leverance 61.1 Metode til case- og pilotstudier af byggesager Første opgave bliver at beskrive en metode til studie af case- og pilotprojekter, som kan anvendes i aktivitet som fælles paradigme, og som tager afsæt i state-of-the-art rapporterne - leverance 62.1, 63.1 og Metoden kan desuden indeholde en kategorisering af bygninger, bygningsdele, egenskaber og innovationsstade, som er koblet til visionen for nyindustrialisering med BIM. Side 4 af 9 sider. Leverance 61.2 Vision for nyindustrialisering med BIM Anden opgave bliver at beskrive en vision for nyindustrialisering med BIM, som viser, hvor byggeriet er på vej hen, og som tager afsæt i state-of-the-art rapporterne - leverance 62.1, 63.1 og Dette arbejde gennemføres i samarbejde med AlmenNet i Danmark og deres projekt 'Nyindustrialisering et forprojekt'. Beskrivelsen kan indeholde eksempler på hvordan en innovation af bygningsdele kan organiseres i forhold hertil, samt hvordan sammenhængen er mellem den fysiske udvikling, procesudvikling og digital kommunikation med baggrund i BIM. Leverance 61.3 Model til effektanalyse af innovation Tredje opgave bliver at beskrive en model til analyse af effekten af nyindustrialisering, BIM og nye ICT-værktøjer på det svenske og danske byggemarked. Det kan fx dreje sig om effekten på de forskellige bygningstyper økonomi, kvalitet og leveringstid, og det kan dreje sig om forbedring af arbejdsmiljøet og konkurrence og effektivitet i de forskellige kategorier af virksomheder i Øresundsregionen. Ansvarlige SBi er ansvarlig for aktivitet 61, og SBi samarbejder med LU om aktivitet 61 og har AlmenNet som samarbejdspart og leverandør i forhold til de tre leverancer: 61.1 Metode til case- og pilotstudier af byggesager 61.2 Vision for nyindustrialisering med BIM 61.3 Model til effektanalyse af innovation Aktivitet 62: ICT-værktøj - Varekataloger Der skal gennemføres et pilotprojekt om regionale digitale varekataloger og - databaser på udvalgte produkter eller systemleverancer fra producenter og leverandører. Det skal forbedre adgangen til og anvendelsen af disse varer på både det svenske og danske marked, og de skal være tilpasset sprog og regler i de to lande. Varekatalogerne kan indeholde digitale informationer om varens geometri, produktbeskrivelser, anvendelse, montering, egenskaber og relaterede standarder og certificeringer. De skal kunne anvendes fra den tidlige planlægning af byggerier og i forskellige BIM-værktøjer hos bygherrer, driftsherrer, projekterende og entreprenører. Varekatalogerne skal give producenter/leverandører bedre mulighed for at sælge og bygherrer/rådgivere- /entreprenører og andre kunder bedre mulighed for at købe varer i hele regionen. Projekterende arkitekter og ingeniører skal gives mulighed for at harmonisere og effektivisere deres arbejdsmetoder for både svenske og danske varer. Primære målgrupper for ICT-værktøj - Varekatalog er: Sælger af varer og ejere af varekataloger er: Producenter, leverandører, byggemarkeder og deres organisationer

5 Købere af varer og brugere af varekataloger er: Bygherrer, driftsherrer, projekterende, entreprenører, andre købere af byggevarer og deres organisationer. Side 5 af 9 sider. Leverance 62.1 State-of-the-art for SE, DK og forskning Der skal som del af en konceptanalyse (se figur 1) for ICT-værktøjet gennemføres en state-of-the-art for henholdsvis Sverige og Danmark samt en sammenligning med relation til international forskning (leverance 62.1). State-of-the-art for de tre leverancer kan omfatte en analyse af: Markedsstørrelse, aktører og kontrakter i regionen Væsentlige varekataloger og -databaser og deres anvendelse Eksempler på varekataloger vedrørende fx facader, vinduer, installationsskakte og badeværelser og deres anvendelse og udbredelse Kendskabet blandt producenter, bygherrer og projekterende til svenske og danske varekataloger mv. Nationale normer og retningslinjer i tilknytning til varekatalogerne. Leverance Koncept for regionale varekataloger Som anden del af konceptanalysen skal der udarbejdes et oplæg til koncept for regionale digitalt varekataloger og -databaser for Øresundsregionen (leverance 62.2). Konceptet skal indeholde eksempler på udvalgte varekataloger for forskellige bygningsdele, og det skal beskrives på de to sprog samt henvisninger til nationale normer og retningslinjer. Oplægget udarbejdes af producenter og forskere i samarbejde med bygherrer og projekterende. Efter afprøvning på svenske og danske byggesager revideres oplægget (leverance 62.3). Leverance Test af varekataloger på casestudier Der gennemføres afprøvninger af oplægget til koncept for regionale varekataloger og -databaser på 3-5 udvalgte produkter eller systemleverancer på byggesager i de to lande. De aktuelle producenter leverer varekataloget til bygherre og projekterende, og disse afprøver dem i deres digitale beslutnings- og projekteringsproces. Forskere fra LU og SBi analyserer forløbet, resultatet og de enkelte parters erfaringer, og der udarbejdes en analyserapport for hver byggesag (leverance ). Leverance Analyse af casestudier og forslag til udbredelse Med baggrund i analyserapporterne for de enkelte byggesager udarbejdes en tværgående analyse af casestudierne (leverance 62.8). Erfaringerne herfra anvendes som grundlag for revision af oplæg til koncept for regionale varekataloger og -databaser (leverance 62.3). Den tværgående analyse (leverance 62.8) suppleres desuden med et forslag til, hvorledes den praktiske anvendelse af regionale varekataloger og -databaser kan udbredes i regionen (leverance 62.9). Forslaget kan bl.a. indeholde beskrivelse af hvorledes barrierer begrænses, incitamenter for de enkelte aktører udnyttes og ICTværktøjet videreudvikles. Ansvarlige SBi er ansvarlig for aktivitet 62, og SBi samarbejder med LU om aktivitet 62, og SBi har Teknologisk Institut o.a. som samarbejdspart og underleverandør i forhold til de enkelte leverancer: 62.1 State-of-the-art for SE, DK og forskning Koncept for regionale varekataloger

6 Test af varekataloger på casestudier Side 6 af 9 sider Analyse af casestudier og forslag til udbredelse. Aktivitet 63: ICT-værktøj Arbejdsinstruktioner Der skal gennemføres et pilotprojekt om regionale digitale arbejdsinstruktioner/produktionskort på udvalgte entreprenørleverancer eller fagentrepriser. Det skal forbedre adgangen til og anvendelsen af disse på både det svenske og danske marked, og de skal være tilpasset sprog og regler i de to lande. Arbejdsinstruktionerne kan indeholde digitale informationer om planlægning, mandskab, arbejdsmetoder, materiel, byggeplads og materialer, samt styring af tid, kvalitet, arbejdsmiljø og økonomi. De skal kunne anvendes fra den tidlige planlægning af byggerier og i forskellige BIM-værktøjer hos entreprenører og håndværkssjak og sekundært hos bygherrer, projekterende og producenter. Arbejdsinstruktionerne skal give entreprenører og bygherren bedre mulighed for at sælge og købe entreprenørydelser i hele Øresundsregionen. Projekterende arkitekter og ingeniører og producenter skal gives mulighed for at harmonisere og effektivisere deres arbejdsmetoder og krav til udførelsen for både svenske og danske entreprenørydelser. Primære målgrupper for ICT-værktøj - Arbejdsinstruktioner er: Entreprenører, håndværkssjak, bygherrer, projekterende og producenter. Leverance 63.1 State-of-the-art for SE, DK og forskning Der skal som del af en konceptanalyse (se figur 1) gennemføres en state-ofthe-art for Sverige og Danmark samt en sammenligning med relation til international forskning (leverance 63.1). State-of-the-art kan omfatte en analyse af: Markedsstørrelse, aktører og kontrakter i regionen Væsentlige arbejdsinstruktioner og webdatabaser og deres anvendelse Eksempler på arbejdsinstruktioner vedrørende arbejder på fx facader, vinduer, installationsskakte, badeværelser eller andre bygningsdele og deres anvendelse og udbredelse Kendskabet blandt entreprenører, håndværkssjak, bygherrer, projekterende og producenter til svenske og danske arbejdsinstruktioner mv. Nationale normer og retningslinjer i tilknytning til arbejdsinstruktionerne. Leverance Koncept for regionale arbejdsinstruktioner Som anden del af konceptanalysen skal der udarbejdes et oplæg til koncept for regionale digitale arbejdsinstruktioner og webdatabaser for disse for Øresundsregionen (leverance 63.2). Webdatabasen skal indeholde eksempler på udvalgte arbejdsinstruktioner for forskellige bygningsdele og fagentrepriser, og konceptet skal beskrivelse på de to sprog og have henvisninger til nationale normer og retningslinjer. Oplægget udarbejdes af entreprenører, håndværkssjak og forskere i samarbejde med bygherrer, projekterende og producenter. Efter afprøvning på svenske og danske byggesager revideres oplægget (leverance 63.3). Leverance Test af arbejdsinstruktioner på casestudier Der gennemføres afprøvninger af oplægget til koncept for regionale digitale arbejdsinstruktioner og webdatabaser på udvalgte bygningsdele, entrepriser eller fagsjak på 3-5 byggesager i de to lande. De projekterende og producenter leverer deres krav til arbejdsudførelsen, og entreprenør og fagsjak udarbejder de konkrete arbejdsinstruktioner og afprøver dem på byggepladsen. Forskere fra LU og SBi analyserer forløbet, resultatet og de enkelte par-

7 ters erfaringer, og der udarbejdes en analyserapport for hver byggesag (leverance ). Side 7 af 9 sider. Leverance Analyse af casestudier og forslag til udbredelse Med baggrund i afprøvningsrapporterne udarbejdes en tværgående analyse af casestudierne (leverance 63.8). Erfaringerne herfra anvendes som grundlag for revision af oplæg til koncept for digitale arbejdsinstruktioner og webdatabaser (leverance 63.3). Konceptet suppleres desuden med et forslag til, hvorledes anvendelsen af digitale arbejdsinstruktioner og webdatabaser kan udbredes i regionen, og hvordan barrierer begrænses, incitamenter for de enkelte aktører udnyttes og ICT-værktøjet videreudvikles (leverance 63.9). Leverancer: 63.1 State-of-the-art for SE, DK og forskning Koncept for regionale arbejdsinstruktioner Test af arbejdsinstruktioner på casestudier Analyse af casestudier og forslag til udbredelse Aktivitet 64: ICT-værktøj Tolerancer Der skal gennemføres et pilotprojekt om regionale krav til tolerancer på udvalgte produkter, systemleverancer, entreprenørleverancer og bygningsdele. Det skal forbedre adgangen til og anvendelsen af varer og systemleverancer på både det svenske og danske marked i Øresundsregionen, og de skal være tilpasset sprog og regler i de to lande. Tolerancer kan indeholde digitale informationer om geometriske tolerancer på bygningsdele, entreprenørleverancer, systemleverancer og produkter, hvordan sammenhængen er mellem disse, og hvordan kravene udformes, omsættes og anvendes. Der kan også arbejdes med andre typer tolerancer end de geometriske. Tolerancer skal kunne anvendes fra den tidlige planlægning af byggerier og i forskellige BIM-værktøjer hos projekterende, entreprenører og producenter. Krav til og anvendelse af tolerancer skal give producenterne, entreprenører og bygherren bedre mulighed for at sælge og købe varer og entreprenørydelser i hele regionen. Projekterende arkitekter og ingeniører og producenter skal gives mulighed for at harmonisere og effektivisere deres arbejdsmetoder og krav til varer og entreprenørydelser for både svenske og danske leverandører. Primære målgrupper for ICT-værktøj - Tolerancer er: Projekterne, entreprenører og producenter. Leverance 64.1 State-of-the-art for SE, DK og forskning Der skal som del af en konceptanalyse (se figur 1) gennemføres en state-ofthe-art for Sverige og Danmark samt en sammenligning med relation til international forskning (leverance 64.1). State-of-the-art kan omfatte en analyse af: Markedsstørrelse, aktører og kontrakter i regionen Væsentlige normer og tolerance metoder og deres anvendelse Eksempler på tolerancekrav og deres anvendelse vedrørende fx facader, vinduer, installationsskakte, badeværelser og lignende, og hvordan de bruges og er udbredt i branchen Kendskabet blandt projekterende, entreprenører og producenter til svenske og danske tolerancekrav og anvendelse mv. Nationale normer og retningslinjer i tilknytning til tolerancer.

8 Leverance Koncept for regionale tolerancer Som anden del af konceptanalysen skal der udarbejdes et oplæg til koncept for fælles tolerancer for Øresundsregionen (leverance 64.2). Konceptet indeholder udvalgte eksempler på tolerancer for forskellige bygningsdele, entreprenørydelse, systemleverancer eller produkter og med beskrivelse på de to sprog samt henvisninger til nationale normer og retningslinjer. Oplægget udarbejdes af projekterende og forskere i samarbejde med bygherrer, entreprenører og producenter. Efter afprøvning på svenske og danske byggesager revideres oplægget (leverance 64.3). Side 8 af 9 sider. Leverance Test af tolerancer på casestudier Der gennemføres afprøvninger af oplægget til koncept for fælles tolerancer på udvalgte bygningsdele, entrepriser, systemleverancer eller produkter på 3-5 byggesager i de to lande. De aktuelle projekterende leverer deres krav til tolerancer, og producenter og entreprenører leverer deres varer og ydelser herefter til byggerierne. Forskere fra LU og SBi analyserer forløbet, resultatet og de enkelte parters erfaringer, og der udarbejdes en analyserapport for hver byggesag (leverance ). Leverance Analyse af casestudier og forslag til udbredelse Med baggrund i afprøvningsrapporterne udarbejdes en tværgående analyse af casestudierne (leverance 64.8). Erfaringerne herfra anvendes som grundlag for revision af oplæg til koncept for regionale tolerancer (leverance 64.3). Konceptet suppleres desuden med et forslag til, hvorledes anvendelsen af fælles tolerancer kan udbredes i regionen, og hvordan barrierer begrænses, incitamenter for de enkelte aktører udnyttes og ICT-værktøjet videreudvikles (leverance 64.9). Leverancer: 64.1 State-of-the-art for SE, DK og forskning Koncept for regionale tolerancer Test af tolerancer på casestudier Analyse af casestudier og forslag til udbredelse Aktivitet 65: Fagnetværk for nyindustrialisering I aktivitet 6 skal der etableres et fagnetværk, som har fokus på aktivitet 6 'Nyindustrialisering, effektive processer og BIM', og som er en del af det fælles Triple-Helix netværk for projektet. Fagnetværket skal have repræsentanter af begge køn fra Sverige og Danmark fra Øresundsregionen, og det skal både omfatte byggeparter (private og offentlige aktører), myndigheder og forskning (universiteter og akademier). Aktørerne i Triple-Helix-Nyindustrialisering kan deltage i konceptanalyserne, caseanalyserne, formulering af løsningsforslagene, formidling og spredning af erfaringerne til andre parter i byggeriet, og de kan deltage og bidrage på forskellige niveauer efter deres muligheder. Der udarbejdes et koncept for fagnetværkets etablering, drift og udvikling, og erfaringerne opsamles gennem projektet, og resultaterne indgår i slutrapporteringen (leverance 65.1). Der etableres en deltager- og adresseliste over deltagerne i Triple-Helix- Nyindustrialisering, som angiver hvilken del de tilhører (kvinder, mænd, byggeparter, myndigheder, forskning, Sverige eller Danmark), og som kan formidles åbent til deltagere og interesserede. Deltagerlisten anvendes som formidlingsliste i projektet, og den anvendes også til at føre statistik med,

9 hvornår og i hvilke dele de enkelte aktører deltager. LU, Byggproduktion er ansvarlig for den svenske del, og SBi er ansvarlig for den danske del (leverance 65.2). Side 9 af 9 sider. Der skal desuden etableres planer og forudsætninger for at fagnetværket Triple-Helix-Nyindustrialisering kan fortsættes efter projektets afslutning i 2012 (leverance 65.3). Leverancer: 65.1 Fagnetværk etableres og erfaringer indsamles 65.2 Deltagerliste og statistik 65.3 Plan for fagnetværk efter Aktivitet 26. Netværk og kommunikation del af akt. 2 vedr. akt. 6 I aktivitet 2 'Netværk og kommunikation' skal der fælles for aktivitet 3, 4, 5 og 6 etableres et nyt netværkssamarbejde i Øresundsregionen kaldet 'Triple- Helix'. Det skal omfatte forskellige svenske og danske byggeparter (private og offentlige aktører), myndigheder og forskning (universiteter og akademier), som mødes og udveksler erfaringer om bæredygtige byggeprocesser, og aktivitet 2 ledes af DTU. En del af dette netværk omfatter parter med interesse i aktivitet 6, og det faglige arbejde vedrørende aktivitet 6 gennemføres i aktivitet 65. Ud over de faglige aktiviteter og netværk i aktivitet 3, 4, 5 og 6 skal der fælles for dem afholdes 8 grænseoverskrivende fælles seminarer (møder eller konferencer) (leverance )., hvor der deltager mindst 25 kvinder og 50 mænd fra byggeparter og myndigheder. Af disse personer skal mindst 8 kvinder og 16 mænd interesse i og relation til aktivitet 6, og af disse skal halvdelen være fra Sverige og halvdelen fra Danmark Disse fælles seminarer arrangeres af Øresundsuniversitet under ledelse af DTU. Aktivitet 6 bidrager med faglige indlæg til kick-off seminaret (1. seminar) og closing seminaret (8. seminar), samt med dagsorden og det fagligt indhold til to andre seminarer (2. og 5. seminar), som primært har fokus på aktivitet 6. Desuden skal der udarbejdes 8 fælles nyhedsbreve med information fra de 8 pilotprojekter, som distribueres til 50 kvinder og110 mænd fra Triple-Helix netværket (leverance ). Af disse personer har mindst 16 kvinder og 36 mænd interesse i og relation til aktivitet 6, og af disse er mindst halvdelen fra Sverige og halvdelen fra Danmark. Nyhedsbreve redigeres og udsendes af Øresundsuniversitet, og aktivitet 6 leverer den faglige beskrivelse vedrørende aktivitet 6 til Øresundsuniversitet. Beskrivelsen fra aktivitet 6 skal bl.a. indeholde information om arbejdet med pilotprojektet 6 'ICT-værktøj - Tolerancer', pilotprojekt 7 'ICT-værktøj Arbejdsinstruktioner' og pilotprojekt 8 'ICT-værktøj Varekatelog'. Beskrivelsen kan også indeholde information om arbejdet med konceptanalyse i aktivitet 61 og fagnetværket for nyindustrialisering i aktivitet 65. Leverancer: Fælles seminarer med indlæg fra akt Fælles nyhedsbreve med artikler fra akt. 6.

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

INTEGRERING MELLEM BAEREDYGTIGA BYGGEPROCESSER

INTEGRERING MELLEM BAEREDYGTIGA BYGGEPROCESSER Rådet for digitalisering af byggeriet EBST, 3. marts 2010 Jan Karlshøj, DTU INTEGRERING MELLEM BAEREDYGTIGA BYGGEPROCESSER - med anvendelse af informationsoch kommunikationsteknologi Periode 2009-09-17

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat BVUnet.dk Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat Tid: Tirsdag den 15/3 2011, kl. 10.00-14.00 Sted: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

TG: Informationsniveauer

TG: Informationsniveauer Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering KR-møde, den 7. dec. 2011 TG: Informationsniveauer Jan Karlshøj Arbejdsområde, metode og relation til andre Temagruppen

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Opgavelisten er udarbejdet i tilknytning til beslutninger i Koordineringsrådet (KR), og den opdateres løbende og viser de enkelte opgavers stade.

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Oplæg Sajet Mahmudovski, projektleder, ingeniør Mette Carstad, chefkonsulent, arkitekt. Københavns Unive Amager, Arkitema Københavns Universitet KUA Universitets-

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV

BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV TEKST KØBENHAVNS EJENDOMME Dansk Industri Byggevare KØBENHAVNS EJENDOMME Forvalter Københavns Kommunes ejendomsportefølje 3000 bygninger

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer Konference

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

CCS Klasser af egenskaber

CCS Klasser af egenskaber CCS Klasser af egenskaber Oktober 2014 Kolofon 2014-10- 23 < Forrige side CCS Klasser af egenskaber Produktblad 2 Forord bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

NIRAS og Smart City. Morten M. Sørensen. Thorsten Falk Jensen. Bygherrerådgiver IKT og datamanagement

NIRAS og Smart City. Morten M. Sørensen. Thorsten Falk Jensen. Bygherrerådgiver IKT og datamanagement NIRAS og Smart City NIRAS og Smart City Morten M. Sørensen Projektleder Informatik og Geodata mmks@niras.dk Thorsten Falk Jensen Bygherrerådgiver IKT og datamanagement tfj@niras.dk 01-03-2017 NIRAS præsentation

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE FORMÅL OG PRÆSENTATIONSRUNDE Formålet med opstartsmødet er: At skabe et fælles fundament for det videre projektforløb, herunder At få input og ønsker til Rambølls

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Metode & struktur for egenskabsdata Onsdag 30. maj 2012 Byggecentrum i Ballerup Høringsworkshop Agenda Velkomst Præsentation af projektet Pause Debat Afrunding Løbende

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Randers Kommune, ØDF, AAU, COK & KMD Randers Kommune Disposition Formål med projektet og organisering Tilgang og

Læs mere

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT KONFERENCE 2 0. S E P T E M B E R 2 0 1 6 ÅRHUS Konferencen er udviklet i samarbejde med VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT BYGGERIETS NYE VÆRDIKÆDE BYGGEBRANCHEN VERSION 2.0 * Branchens bud på hvordan man

Læs mere

Sunshine House 2008. Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut, Center for Nyindustrialisering Anders.thomsen@teknologisk.dk

Sunshine House 2008. Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut, Center for Nyindustrialisering Anders.thomsen@teknologisk.dk Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut, Center for Nyindustrialisering Anders.thomsen@teknologisk.dk Studietur til Zurich Introduktion til de 4 vinderkonsortier Juryens betænkning og motivering

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner -udfordringer og strategier v/ Diba Terese Markus Naturvidenskabeligt IT Kompetencecenter Københavns Universitet Udgangspunktet De studerende Teknologistærke

Læs mere

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 December 2004 Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 Indhold Projektet Kvægproduktion 2010... 1 Aktiviteter og Budget 2005... 7 Delprojekt 1: Rådgivning med Fremdrift... 9 Delprojekt 2: Driftsledelse og

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN VIBEKE AFDELINGSLEDEREN Vibeke er leder af en større arkitekttegnestues afdeling for bæredygtighed. Hun brænder for emnet og går op i at sikre, at det bliver en væsentlig del af virksomhedens brand og

Læs mere

Visionen #2: Integrerede metadata

Visionen #2: Integrerede metadata >> Introduktion til metadata Møde i Forsknings-udvalget 14. maj 2013 Danmarks Statistik 1 Visionen #1 1. Statistik- og forskningsdata skal hjælpe brugerne i informations-havet et fyrtårn 2. Metadata skal

Læs mere

OMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF

OMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF OMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF 1 Byggeri København en koncernenhed i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune Københavns Kommunes bygherreenhed Ca. 75 medarbejdere

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014 Vejen til det gode byggeri Jesper Johannesen Direktør Sikuki Nuuk Harbour A/S Før anlægschef i Departement for Boliger - før direktør INI Byggeteknik INI Bygningsingeniør

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

FLOWcenter Danmark. Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer. Indlæg på seminar om: - Lars Poder, FORCE Technology

FLOWcenter Danmark. Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer. Indlæg på seminar om: - Lars Poder, FORCE Technology Indlæg på seminar om: Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer 17. marts 2010 hos FORCE Technology, Brøndby FLOWcenter Danmark - Lars Poder, FORCE Technology www.force.dk www.teknologisk.dk RTI-midler

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet Aftale om Øresundsvandsamarbejdet af 12. oktober 1995 Baggrund og formål med et Øresundsvandsamarbejde Undersøgelser af forureningsforholdene i Øresund begyndte allerede i mellemkrigsårene på både dansk

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet Koncept for idrætsskoler i 0. - 6. klasse Svendborg projektet Baggrund Svendborg Kommune er Team Danmark Elitekommune, og et af indsatsområderne er at etablere idrætsskoler. I 2008 oprettede Svendborg

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

Udbudsstrategi og entrepriseform

Udbudsstrategi og entrepriseform Udbudsstrategi og entrepriseform Dagsorden Byggeriets udfordringer, herunder de forskellige interessenters forventninger (Byggechef Kurt Reitz, Region Sjælland) Bygherrens udfordringer og handlemuligheder,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Bestyrelsen for Center for Bolig og Velfærd. Møde afholdt: 21. juni 2005. Sted: Sociologisk Institut, Møderum 16.1.56

Bestyrelsen for Center for Bolig og Velfærd. Møde afholdt: 21. juni 2005. Sted: Sociologisk Institut, Møderum 16.1.56 CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD - REALDANIA FORSKNING SOCIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsen for Center for Bolig og Velfærd MØDEREFERAT 23. JUNI 2005 Forum: Bestyrelsen for Center for Bolig

Læs mere

Uddannelse i cunecostandarder og -værktøjer

Uddannelse i cunecostandarder og -værktøjer Uddannelse i cunecostandarder og -værktøjer Del 1: Strategi, metode og udviklingsmål for implementering på skoler SBI 2013:18 Uddannelse i cunecostandarder og -værktøjer Del 1: Strategi, metode og udviklingsmål

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere