viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget"

Transkript

1 viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

2 Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to ting skal passe sammen - budgettet skal balancere. Man kan groft sagt sige, at stiger udgifterne, stiger huslejen. I budgettet er der udgifter, som der ikke kan ændres på. Men der er også poster, du som beboer kan være med til at påvirke. Den mulighed har du på afdelingsmødet. Budgettet skal fremlægges og godkendes af afdelingsmødet senest 3 måneder før, det træder i kraft. Det betyder, at I skal holde afdelingsmøde om budget senest den 30. september. Hvad er budget og hvad er regnskab? Budgettet indeholder forventningerne til økonomien i det følgende år fordelt på en række forskellige poster. Når året er omme, udarbejdes regnskabet. Det fortæller, hvordan pengene faktisk er blevet brugt, fordelt på de samme poster som i budgettet. Sammentrængt budget og detaljeret budget Det budget, du som beboer får før afdelingsmødet, kaldes et sammentrængt budget. Det indeholder det vigtigste i kort form. Det er det sammentrængte budget, som bliver beskrevet i denne folder. Der bliver også lavet et detaljeret budget for hver boligafdeling. Hvis du gerne vil se det, er du velkommen til at hente det på ejendomskontoret.

3 Sådan er budgettet bygget op Der er fire sider i det sammentrængte budget: Side 1 er forsiden. Side 2 viser de vigtigste budgettal. Side 3 viser budgettet for vedligeholdelse. Side 4 viser yderligere oplysninger om boligafdelingens budget, fx fordeling af udgifter eller eksempler på huslejeniveauet i det kommende år. Det står der på siden med budgettal På siden med budgettal - side 2 - er udgifter og indtægter samlet i hovedgrupper. Til venstre for alle posterne er der en farvekode. Farven fortæller, om der er tale om en post, som afdelingsmødet kan ændre, eller om der er tale om poster, der ikke kan ændres. Kan ikke ændres Kan nedsættes hvis der fremover vises besparelser Kan ændres Ændres, hvis planlagte arbejder ændres Ændres, hvis forbedringsarbejder vedtages

4 Budgettet konto for konto Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen Udgifter til at betale ydelse på de lån, som blev optaget, da ejendommen blev opført. Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Ejendomsskatterne bliver fastsat ud fra ejendommens grundværdi. Ejendommen bliver vurderet hvert andet år. Ungdomsboliger er fritaget for at betale ejendomsskat. Vand- og vandafledningsafgifter m.v. Udover betaling for selve vandet er der tre forskellige vandafgifter. Der er prisen for leveringen af alt vandet til boligafdelingen, og der er prisen for at slippe af med spildevandet igen. Endelig er der en miljøafgift til staten. Det hele beregnes efter forbrug. Kloakafgift m.v. Her står der, hvad jeres boligafdeling skal betale for, at kommunen fx bekæmper rotter. Hvis kommunen opkræver bidrag for flerårigt anlægsarbejde på vej eller kloak, vil det også stå under denne post. Renovation Renovationsafgiften betales til kommunen, som fastsætter prisen. Kommunen administrer renovation og bortskaffelse af affald efter et såkaldt affaldsregulativ. Forsikringer Det er fsb, der tegner fælles forsikring for alle boligafdelinger. Forsikringen dækker kun bygningerne - mure, gulve, vinduer osv.

5 El og varme til fællesarealer Denne budgetpost dækker udgifterne til det fælles energiforbrug, fx trappelys, varme i kælderen, lys på udearealer osv. I nogle boligafdelinger betales al varme og el fælles - også det der bliver brugt i hver enkelt bolig. Administration af målere Når en boligafdeling har individuel afregning af el, vand eller varme, udarbejder fsb et samlet regnskab og foretager fordeling af udgifterne til beboerne. Administrationsbidrag Posten dækker over de serviceydelser, som fsb yder til beboerne i den såkaldte fsb pakke. Det er fx den økonomiske og driftsmæssige administration af boligafdelingerne, udarbejdelse af huslejekontrakter, udlejning, juridiske spørgsmål og meget mere. Hvis en boligafdeling tilkøber ydelser ud over fsb pakken, går det også ind under denne post. Variable udgifter Renholdelse inkl. løn til ansatte Posten dækker løn, feriepenge, arbejdsskadeforsikring osv. til ejendomspersonalet. Her er også udgifter til fx arbejdstøj og renholdelse af fællesarealer, grønne områder, fortove, parkeringsanlæg med mere. Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er arbejder, som ikke er planlagt. Det kan fx være vedligehold af bygninger, installationer, udearealer og mindre arbejder i boligerne, som ikke har kunnet forudses. Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser Alle boligafdelinger har minimum en 10-årsplan for planlagt, periodisk vedligeholdelse (PPV) og fornyelse. Det kan være mindre renoveringer, forbedringer, vedligehold eller nyanskaffelser. Dækket af opsparing til vedligeholdelse og fornyelser De planlagte vedligeholdelsesarbejder sparer I op til via henlæggelser. Denne post viser det beløb, som I trækker fra jeres henlæggelser til at dække vedligeholdelsesarbejdet.

6 Istandsættelse ved fraflytning En bolig skal typisk være istandsat, når nye beboere flytter ind. En boligafdeling betaler som regel en del af udgifterne til normal istandsættelse ved fraflytning. Hvor meget afhænger af, hvor længe fraflytter har boet i boligen. Normal istandsættelse og opsparing til istandsættelse afhænger af, om afdelingen har A- eller B-vedligeholdelsesordning (se fsb.dk/beboer). Dækket af opsparing til boligafdelingens udgift ved fraflytning Afdelingens andel af istandsættelse ved fraflytning sparer I som regel op til via henlæggelser. Denne post viser det beløb, I trækker fra jeres henlæggelser til at dække udgifter ved fraflytning. Normal istandsættelse og opsparing til istandsættelse afhænger af, om afdelingen har A- eller B-vedligeholdelsesordning (se fsb.dk/beboer). Vaskerier og beboerlokaler m.v. Denne post dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af vaskerier og beboerlokaler. Bestyrelsens og boligafdelingens udgifter Under denne post finder du udgifter til beboeraktiviteter, kurser og telefontilskud til afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Her findes også rådighedsbeløbet, det vil sige de penge, som afdelingsbestyrelsen har til afdelingsbestyrelsens møder, kontorartikler, transport og afholdelse af afdelingsmøder. Kontorhold på ejendomskontoret er også under denne post. Det er fx kontorartikler, kopimaskiner, printere og IT-udstyr. Henlæggelser Henlæggelser Henlæggelser betyder opsparing. Det er lovbestemt, at almene boligafdelinger skal spare op til de planlagte vedligeholdelsesarbejder, til istandsættelse ved fraflytning og til at dække en del af et eventuelt tab ved fraflytning. Hver boligafdeling har en plan for vedligehold af bygningerne. Den rækker mindst 10 år frem. Hvor store henlæggelserne skal være beregnes ud fra denne plan. Det er vigtigt, at henlæggelserne er store nok til at dække alle vedligeholdelsesarbejder. Der henlægges også til fornyelse af tekniske installationer, fx vandrør og varmecentral samt maskiner.

7 Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Under denne post findes tilbagebetaling af lån til forbedringsarbejder og større renoveringer. Posten dækker også afskrivning på forbedringsarbejder og en del af eventuelle tab ved fraflytning. Tab ved fraflytning forekommer, hvis en fraflyttet lejer ikke betaler det, vedkommende skylder i husleje, varme og vand eller til udbedring af misligholdelse. Udgifter i alt Boligafgifter og leje Her ses indtægterne fra husleje og udlejning af erhvervslokaler. Reglerne for almene boligafdelinger foreskriver, at huslejen beregnes, så den hverken giver overskud eller underskud. Det hedder balanceleje. Andre indtægter Renteindtægter, vaskeriindtægter, overskud fra tidligere år, samt driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte. Det kan være, hvis boligafdelingen får støtte fra fx Landsbyggefonden eller fsb s dispositionsfond. Hvis fsb samlet får overskud af den fælles forvaltning af formuen, bliver dette delt ud til boligafdelingerne og registreres her. Indtægter i alt Årets resultat Her vil der typisk stå Årets overskud eller Årets underskud. Beløbet fremkommer, når man trækker de samlede udgifter fra de samlede indtægter. Lejeændring Her står hvor meget huslejen stiger eller falder, hvis budgettet vedtages.

8 forstå dit budget Rådhuspladsen København V fsb.dk Marts 2015

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 HVIDOVREBO Afdeling 2 - Gl. Køge Landevej 392-408 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 23. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Maibritt Lundgaard Sørensen Nikolaj

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til?

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til? Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 21 - JUNI 2013 40 års jubilæumsfest. SMS - service Nye åbningstider i Greve Boligselskab Greve Boligselskabs administration fylder 40 år Hvad går min husleje til?

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 35 den 24. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anne-Line Schmidt Signe Bjerremand

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere