STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal"

Transkript

1 STEMMER FRA KOKKEDAL Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal

2 Indhold s. 2 Indledning s. 2 Metode s. 3 Hovedkonklusioner s. 4 Interview Indledning Dette bilag sammenfatter en lang række af interview med beboere, foreninger og repræsentanter fra institutionerne i Kokkedal. Interviewene er foretaget af Hausenberg i samarbejde med Fredensborg Kommune og har til hensigt at afdække sammenhænge mellem det fysiske og det sociale miljø i Kokkedal. Bilaget udgør en del af forarbejderne til projektkonkurrencen Klimatilpasning Kokkedal. De interviewede er udvalgt ud fra forskellige kriterier. De interviewede er både borgere fra forskellige kvarterer i Kokkedal, foreningsrepræsentanter fra toneangivende foreninger samt professionelle repræsentanter for Kokkedals centralt beliggende offentlige institutioner så som plejecenteret Egedal, Kokkedal Skole, Egedalshallen og Fredensborg Musikskole. Formålet med interviewene er at udpege udfordringer og potentialer i det fysiske miljø og opnå viden om sameksistensen mellem forskellige typer af beboere, brugere og kvarterer. Metode Interviewene med borgere og beboere er gennemført som gående samtaler på ruter, som den interviewede selv lagde ud fra egne hverdagsbevægelser, mens interview med repræsentanter for virksomheder, organisationer og foreninger i vid udstrækning er foretaget på de pågældendes adresser i Kokkedal. Enkelte er udført som telefoninterview. Side 2 af 58

3 Hovedkonklusioner Hallen, plejecenteret, skolen og daginstitutionerne nævnes af flere som steder med mange aktiviteter og store potentialer for at tilføre Kokkedal nye kvaliteter. Kokkedals forskellige aktiviteter og foreninger er generelt ikke særlig synlige eller forbundet med hinanden, da de forskellige foreninger ofte ikke kender til hinanden. Interviewene peger på, at der mangler et fælles kendskab til Kokkedals funktioner og aktiviteter. Kokkedal skilter ikke med, hvad der foregår bag murene og tager i lille grad udearealerne i brug. Holmegårdscenteret opleves helt centralt i både positiv og negativ forstand. Alle interviewede forholder sig til centeret og ønsker sig, at det kunne fungere bedre som del af et aktivt centrum for Kokkedal. Centeret er et nedslidt byggeri med ringe vedligeholdelse. Meget affald giver en oplevelse af ubehag og tristhed. Mange interviewede oplever centeret som optaget af enkelte grupper af drenge og unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Disse grupper fylder både konkret og mentalt og mange andre beboere føler sig ikke velkomne. Nogle nævner ubehagelige oplevelser med grupperne, for andre er den blotte tilstedeværelse af drengene med til at skabe utryghed. Stiarealerne i Kokkedal er smalle og uindbydende. Dette gælder både stierne bag plejecentret, som ender blindt, samt hovedstien særligt omkring centeret. Der er et udbredt ønske om, at nye aktivitetsmuligheder i udearealerne i Kokkedal og nye rekreative indsatser differentieres, så forskellige mennesker og grupper kan opnå ejerskab til udearealerne. På baggrund af udfordringerne omkring Holmegårdscenteret, der opleves ejet af de etniske drenge, er der frygt for, at også nye tiltag i Kokkedal vil blive taget af bestemte grupper. De interviewede peger på, at de grønne arealer omkring åen bør differentieres. Der er et udbredt ønske om, at hele ådalen ikke fyldes med aktiviteter og bliver parklandskab. Ådalens kvalitet i dag er blandt andet det tilgroede og lidt vilde. I flere interview nævnes, at Kokkedal ikke opleves som en by, men som en samling af huse og et sted, man bor. Begge citater er fra beboere, som udtrykker glæde ved at bo i Kokkedal og har boet der mange år. Udsagnene er interessante, fordi de understøtter Kokkedals identitet som forstad frem for klassisk by. Flere interviewede betegner de almene bebyggelser Egedalsvænge, Skovengen, By-/ Nordengen og Engen som ét samlet, socialt problematisk boligområde. Side 3 af 58

4 Interview Walk n talks: Michael Hedegård Jensen, Kokkedal på Vej Marianne Lundberg Andersen, AB Hørsholm Kokkedal Peter Falkenberg & Monia Stoltz, Egedalsvænge Tom Lau Olesen, Holmegård Kaj Hansson & Bodil Pedersen, Skovkanten Jens E. Pedersen, Jellerødgård Ahmet Pathat, Kokkedal på Vej On site-interview: Sidsel Holst, Børnehaven Børneengen Kirsten Birkving, Kokkedal Skole Allan Vinding, Egedalshallen Klavs Hansen, SFO - Kokkedal Skole Mikael Kjølby Larsen, Kokkedals ungdomsklub Cihan Sahan, formand for foreningen KAOS Süleyman Sahan, formand for foreningen KUKF Kirsten Almdal, Egelunden Portræt-interview med forretningsdrivende: Önur Sahan, Sahan slagter & Kebab Ali Ahmed El Ali, grønthandler Ibrahim Al faour, Café Sund-Shine Güner Alp, Centerpubben Lisbeth Rützou, Realmæglerne Nobel & Rützou Suleyman Sen, pizza- og kioskejer Telefon-interview: Carsten Østerskov, Fredensborg Musikskole Niels Hald, Danmarks Naturfredningsforening Carsten Ryby, Nivås lystfiskerforening Jette Hansen, Kokkedal Idrætsklub, KIK Side 4 af 58

5 Walk n talks Side 5 af 58

6 Michael Hedegård Jensen, 38 år Sekretariatsleder, Kokkedal på Vej Bor på Nørrebro, København Michael Hedegård Jensen blev ansat som den første på sekretariatet i den boligsociale indsats Kokkedal på Vej i december Kokkedal på Vej er et partnerskab mellem AB Hørsholm Kokkedal (Skovengen, By-/Nordengen og Engen), boligselskabet 3B (Egedalsvænge) samt Fredensborg kommune. Projektet løber til midten af 2012, men har fået foreløbigt tilsagn om midler for yderligere fire år. Da projektet ikke er en permanent institution, er det primære fokus at etablere netværker, som med tiden kan blive stærke og holdbare og fortsætte, når Kokkedal på Vej er afsluttet. Sekretariatet består i dag af fire personer. Kokkedal på Vej Konkret arbejder Kokkedal på Vej med tre indsatsområder. Det gælder bl.a. beskæftigelse, hvor vi arbejder med kontanthjælpsmodtagere i området, hvilket er kommunalt styret. Så har vi Kultur/Image, som handler meget om arrangementer, kulturelle aktiviteter og kommunikation. Kokkedal på Vej har bl.a. brugt penge på at opsætte nye bænke ved åen på beboernes initiativ. Åen er imagefremmende. Her gælder det også beboerinvolvering og netværkstanker. Det er ret banalt, men når folk kender hinanden, bliver området samlet set stærkere. Det tredje område er børn og unge. Her opsøger vi børn på gaden og arbejder overordnet koordinerende. Side 6 af 58

7 Børne- og ungeindsatsen fylder mest, og vi støtter meget op omkring den kommende ungdomsklub, da det klart er et behov, som vi har mødt i området. Tilbud til børn og unge Der er forskellige tilbud til de 15-18årige, blandt andet et foreningsliv og en ungdomsklub. Men der er en gruppe af utilpassede, som ikke lader sig favne af disse tilbud. Vi forsøger at skabe aktiviteter, der kan rumme dem, men vi har heller ikke altid succes. De unge oplever, at der ikke er nogen, som gider at lave noget for dem, og de træder gerne ind i offerrollen. Som det er nu, er Holmegårdscenteret deres sted. Der er anlagt en boldbane, som mange drenge er glade for. Vi har været med til at sætte net i målene med wirer i, så de er svære at ødelægge. Det er jo ærgerligt, hvis banen forfalder. Det sender et trist signal. Nogle af drengene har spurgt, om de ikke kan få sat lamper op, så de kan bruge banen om aftenen. Men det er der desværre ikke fundet penge til. Der er ved at blive anlagt legepladser i By-, Skov- og Nordengen. Imagemæssigt er der nok ikke den store forskel på de tre bebyggelser, hvis man betragter det udefra, men når man kender området, ved man godt, at der er flest problemer i Skovengen, fordi det ligger tættest på centeret. Utryghed Passagen ved Materialegården fra Egedalsvænges østlige parkering og ud på stien er utryg. Der er utrygt, fordi stierne er uklare og udsynet dårligt. På højre side spiller drengene fodbold, skriger og ter sig det er ikke ligefrem tryghedsskabende. Her er opsat to shelters, som vi har betalt for. Det er et alternativt opholdssted. Mange unge opholder sig i kældrene på Egedalsvænge, og det fungerer ikke. Forsøget med de nye shelters er at hive nogle af de unge derud i stedet for. Men der ligger fodboldbanen, og nu har jeg hørt, at der er nogle af de drenge, der spiller fodbold, som er utrygge ved shelter-drengene. Det er uheldigt, for det er jo stik mod hensigten. Hvis det bliver et dårligt sted og nogle sælger hash, som rygtet siger så bliver de nok flyttet. Mangler og potentialer Holmegårdscenteret er slidt og træt det må man erkende. Det er en rigtig dårlig spiral, hvis den udvikling fortsætter. Den sorte firkant området bag Brugsen er et problematisk område. Her brændes mælkekasser af, smadres cykler, og der spilles bold. Kokkedal på Vej bruger den nogle gange til teater. Man kunne også lave en offentlig passage ind gennem Egedalsvænge det er jo en oplagt smutvej. Desuden mangler byen et kampsportcenter. Øvrige foreninger og potentialer I Egedalsvænge ligger klubben Det gamle vaskeri. Den er for aldersgruppen 40+. Det er både danskere og beboere med anden etnisk herkomst, som kommer der. Klubben er selvinitieret, og de styrer det også selv. Her er interesseklubber for diverse hobbyer. Plejecenteret har haft en fantastisk effekt for området. At der er kommet en arbejdsplads til bydelen med dynamik og flow har virkelig givet liv til bydelen. Side 7 af 58

8 Marianne Lundberg Andersen Formand for AB Hørsholm Kokkedal Bor i Byengen i Kokkedal Marianne Lundberg Andersen er involveret i aktiviteter i idrætsforeninger og diverse udvalg, der alle sigter på at samarbejde om bedre forhold for borgerne i Kokkedal. Bl.a. sidder Marianne i styregruppen i Kokkedal på Vej. Marianne er en meget aktiv bruger af de grønne arealer omkring Usserød Å, hvoraf boligorganisationen ejer den vestlige del. Hver morgen lufter Marianne sin hund og mødes fast med en gruppe andre hundeluftere til en times morgenkaffe og snak i det grønne. Arealerne omkring åen Jeg mener, at det er vigtigt at bevare den vilde natur omkring åen: Her er pragtfuldt på alle årstider. Højt græs og rådyr. Det er et fristed. Mange cykler på stierne, sætter sig på bænke og nyder det. Her er fiskehejrer, svaner, gæs. Jeg kunne slet ikke undvære vores engområde. Det er spændende med de nye tanker om at udvikle området, men jeg er bekymret for, at det bliver forkromet og kommer til at ligne Frederiksbergs Have. Det ønsker vi ikke. Vi vil gerne Side 8 af 58

9 have flere rekreative muligheder, men der skal være rå natur. Det hører jeg fra andre også. Jeg kan bedst lide den østlige side af åen. Det er der, vi hundeluftere mødes om morgenen, og hvor der er mest sol. I den midterste del af ådalen ud for Nordengen kunne man gøre mere. For eksempelkunne man anlægge aktivitetsstier til børn, unge og ældre, eller spændende løbebaner. På den vestlige side af åen har Kokkedal på Vej givet penge til udendørs kondiredskaber, som skal stå på Byengens arealer. Skovengens ådalsarealer bliver tit oversvømmet. Her har været en stor sø, hvor træet var en ø ude i midten. Her ville det være spændende at lave en permanent sø, som kan aflaste, når det regner. Vi vil også gerne have grønne tage og solenergi og kanaler ned gennem strøgene i bebyggelsen. Strøgene kan være aktivitetszoner. Det tror jeg, at mange ville synes kunne være spændende. Potentialer i vand I Nordengen og Byengen har vi mange områder, som kunne udnyttes positivt. Vi har små grønne pladser og legepladser. Boligorganisationen har været i Malmø og se på LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Vi arrangerede selv turen, efter at kommunen havde fortalt om mulighederne i den kommende projektkonkurrence. Så tog vi til Malmø og kiggede. Når nu vi skal have nye tage, er det oplagt at knytte det sammen med regnvandshåndtering. Efter turen til Malmø forestiller vi os, at man kan lave afvandingssystemer i flere højder, som kan bruges til parkour og andet, når der ikke er vand i, sivbassiner i kanten af legepladsen, som adskiller rundkørslen fra legepladsen, og buede betonbænke med riller i. Der skal være dobbeltfunktion i mange af de elementer, der laves. Det synes vi ville være en god idé, for ellers står det bare tomt og bliver fyldt med papir og skidt det meste af tiden. Vi kan være med til at løse de store vandproblemer i Kokkedal ved at tilbageholde vores vand på boligforeningens område. Det kan være med til at give hele Kokkedal et gevaldigt løft, hvis vi og andre laver LAR-løsninger. Det vil være unikt i landet, at vi i Fredensborg kan arbejde sammen om at lave helhedsorienterede løsninger, til gavn for miljø og brugere. Manglende mødesteder og aktiviteter i Kokkedal Der mangler faciliteter til sport. Egedalshallen er ikke nok. Der mangler aktiviteter for børn og unge, som ikke går til sport. Der er en fantastisk klub i Nivå til unge, men de rodløse unge tager ikke derop. Der er for langt. Det er centeret, som trækker for de unge. Tidligere havde vi ungdomshus i vore lokaler, men kommunen opsagde lejemålet. Så byggede vi klubben om til boliger. Til os andre mangler der hyggesteder, for eksempel et lille cafeteria, hvor man kan sidde med en kop kaffe. Det taler vi om. Holmegårdscenteret er ikke optimalt til det. Der er lige åbnet et nyt sted som hedder Café Sund-Shine, og der har jeg selvfølgelig været. Det er udmærket. Men Side 9 af 58

10 generelt er centeret ikke et sted, hvor vi som beboere og her mener jeg både yngre og ældre sætter os ned for at få en snak. Centeret er slidt og det flyder med affald. Et nyt torv i Kokkedal vil give byen et tiltrængt løft. Jeg tror, det vil skabe større tryghed og glæde. Her er lidt trøsteløst i dag. Fra kommunens side formår man ikke at stille krav til centerets butikker. Så der er ikke enighed om, hvordan der skal holdes rent. Nogle butikker vil ikke betale for rengøring og andre butikker vil ikke betale for, at der laves noget om derovre. Så det hele kommer til at ligne møg. Det bedste ville være at nedlægge benzintanken og åbne pladsen. Der var engang planer om, at Byens Hus skulle ligge der. Vi mangler også steder til foredrag og koncerter. Sociale udfordringer I Kokkedal på Vej arbejder vi sammen om at få skabt nogle gode rammer for de unge. De tunge problemer med de unge kan vi ikke klare, det må være socialforvaltningens og politiets opgave. Så vi har besluttet at lægge kræfterne ved de % andre. For dem kan nye aktiviteter gøre en forskel. Vi har sat shelters op, som jeg så forleden blev brugt af piger, der hyggede sig. Det var præcist, hvad vi ville med de shelters. Man skal passe på med de nye ting, der laves, at det ikke bliver de forkerte grupper, der overtager. Hvordan laver vi ting, som kan bruges bredt af alle? Det er udfordringen. Risikoen for at de forkerte tager over er desværre til stede. Det er vigtigt, at der kommer andre grupper til, som får ejerskab til stederne. Ellers nytter det hele ikke noget. Det er vores største frygt. De unge, som kører knallert gennem bebyggelserne, kan godt lide at hænge ud ved centeret. Centeret er blevet bænkevarmer for nogle unge indvandrere. Det skaber stor utryghed for andre, som ikke kan lide at gå derop. Der går historier, og folk føler sig chikaneret. Jeg har viden om, at en kørestolsbruger er blevet skubbet og nægtet adgang til Netto, hvilket er helt uacceptabelt. Jeg har heldigvis også oplevet det modsatte, hvor nogle har tilbudt at bære min indkøbspose hen til bilen. De fleste er søde og rare. Men der er desværre også rødderne. Det er dem, der fylder mest. Sådan er det altid. Stolthed ved at bo i Kokkedal Generelt mangler vi smukke områder i Kokkedal, hvor vi kan sige: Vi er stolte af Kokkedal, vi synes her er flot! Men så skal kommunen også huske at sætte penge af til drift. Der skal hele tiden være ryddet op, hele tiden være pænt. Det er vigtigt med ordentligt vedligehold. Vi er rigtigt mange, der er glade for at bo i Kokkedal og for vores gode naboskab, men hvis vi fortsat skal være trygge og stolte over vores område, skal der ske noget positivt. Side 10 af 58

11 Peter Falkenberg & Monia Stoltz Hhv. nuværende og tidligere formand for Egedalsvænges afdelingsbestyrelse Har boet hhv. 21 år og hele livet i Egedalsvænge Monia tabte formandsposten til Peter i år, og Peter er ikke mere end en uge gammel i jobbet som afdelingsformand. Interviewet er derfor gennemført med dem begge, som en rundtur i området. Ruten er lagt af Monia og Peter. Mødesteder i Egedalsvænge Vi har nedlagt to vaskerier. Det ene er omdannet til en klub på beboernes initiativ. Det gamle vaskeri tiltrækker både ikke-etniske danskere og etniske danskere til forskellige aktiviteter. De seneste 10 år er der sket en fantastisk udvikling i Egedalsvænge. Vi har i afdelingsbestyrelsen gjort et stykke arbejde, og Kokkedal på Vej har gjort noget. Der er skabt netværk, hvilket har været godt for bebyggelsen. Der er sket en nedbrydning af grænser, og folk blander sig mere. Det er Det gamle vaskeri et godt eksempel på. Mange er vågnet op og har tænkt: Ok, hvis vi bor her, må vi også tage ansvar. Egedalsvænges selskabslokaler ligger isoleret fra bebyggelsen ovre ved Børneengens institutioner, så diverse fester ikke generer nogen. Lokalerne bruges til alt fra sølvbryllupper og konfirmationer til tyrkiske bryllupper. Yderligere er der tre værelser, som kan lejes af beboerne. Når selskabslokalet ikke er lejet ud, er der ingen i området om aftenen. Derfor er det et yndet Side 11 af 58

12 sted at hænge ud for de unge. Der har dog aldrig rigtig været problemer mellem dem, der holder fest, og dem, der hænger ud. Selskabslokalerne bruges også til afdelingsmøder. Dog er pladsen begyndt at blive for trang, da interessen er vokset. For år tilbage kom der måske 30 lejemål til disse møder, senest var der 118. Især de etniske familier er begyndt at deltage aktivt i bebyggelsens demokrati. Vi har et andet mødested, som mest bliver brugt af Kokkedal på Vej til pige- og drengeklub. Det startede med et initiativ til at lave fællesmad et par gange om ugen. Det var et godt initiativ, men så flyttede initiativtagerne. De ting, der bliver startet op, lever så længe initiativtagerne magter det. Men vi er blevet bedre til inspireret af Kokkedal på Vej - at tænke i netværk og sikre, at de forskellige initiativer hviler på flere skuldre, så sårbarheden ikke bliver for udtalt. Det handler om at dele ansvaret ud. Idrætsfaciliteter Multibanen tæt på Børneengen er vældig populær. Den har hærværkssikrede net. De andre bebyggelser bruger også banen, da der ikke er andre baner som den. Børn og unge I Egedalsvænge ligger også lokalerne til den kommende ungdomsklub. Vi har bedt Michael fra ungdomsklubben om at dokumentere, hvor meget affald der er nu, og hvor meget der er efter at klubben åbner. Det er vores jord og derfor også vores drift, men det skal ikke koste Egedalsvænges beboerne noget, at der ligger en ungdomsklub. Den byrde må falde på kommunen. Vi vil gerne tage godt imod en ny ungdomsklub, men vi er nervøse for larm, der kan genere de beboere, der bor ud mod klubben. Det er lidt politisk uklart, hvorvidt det er en klub for utilpassede unge, eller en klub for alle i Kokkedal; med placeringen her synes det svært at gøre den for alle. Bagved ungdomsklubben, overmod åen, ligger et par nybyggede shelters. Der mangler stadig græs på tagene. Der gik lige præcis én dag fra at de blev bygget, til de var smadret. Men siden er der ikke ødelagt noget, så lad os nu håbe på, at de får lov til at blive. Shelterne var tænkt som et initiativ til at lave et sted, hvor de unge kan være i fred. Nogle af de etniske piger i Egedalsvænge ryger, og det må de ikke for deres forældre. Det kan de så gøre derovre. Vi har også planer om at lave en bålplads, men der gik ikke lang tid fra de nye shelters var sat op, til der kom en klage fra parcelhusene ovre på den anden side af åen. Den sydlige del af Egedalsvænges gårdrum bliver brugt af især små børn og deres forældre. Den sydlige ende af Egedalsvænge er den rolige ende og nok den mest eftertragtede. Rolig i modsætning til den nordlige ende, hvor der er mere trafik på tværs af knallerter og lignende. Jo tættere på centeret, jo mere leben og larm. Den sydlige del var engang sølvbryllupskvarteret, men nu er der flyttet mange unge ind med børn. Rekreative områder Søen og landskabsrummet i den sydlige midte af bebyggelsen udgør et super potentiale for Egedalsvænge det kunne jo være en hel park. Men i dag er det meget lukket og svært tilgængeligt. Det ville være dejligt, hvis der kunne åbnes mere op. Jovist, det er fredskov, men det skal vel også kunne bruges. Side 12 af 58

13 Her ligger også det område, som hedder Hullet, som er et eftertragtet grillområde. Så snart den første solstråle kommer om foråret, trækker folk ud på den grønne plæne. Det er også her, vi laver Sankt Hans. Vi har ikke planer for, at der skal laves om her. Der skal ikke ligge boldbaner eller andet, for området skal beholde sin parkagtige karakter. De der bor i de omkringliggende lejligheder skal ikke generes. Området kan godt opdateres, men det skal forblive rekreativt. Nyttehaverne her på den nordlige side af bebyggelsens nordlige kant er egentlig ret velfungerende, om end de solmæssigt ligger ret uhensigtsmæssigt. Beboerne i bebyggelsen ud mod kolonihaverne har fortrinsret til haverne. Men de er lidt af en øjebæ, og vi overvejer, om haverne bedre kunne ligge syd for den vestlige blok. Det ville muliggøre, at man kunne åbne op ud mod stien. Plejecenteret har skabt liv Da vi fik plejecenteret med dets nye flotte hvide bygninger, kom Egedalsvænge til at se endnu mere træt og grå ud. Omvendt tror jeg, at den nye bygning har den omvendte psykologiske effekt, at mange tænkte; så må vi sgu gøre noget. Nu må vi shine op! I starten var der små problemer med plejecenteret, som opstod fordi, der var forskellige forventninger. Nu fungerer det, og der er kommet et liv på en anden måde end før. Mange af vores ældre beboere er glade for plejecenteret, fordi nu kan de blive i bebyggelsen, også når de bliver gamle. Udfordringer med larm, affald og fraflytninger Generelt kan man sige, at vi har de største problemer i nr. 23 og 25, som ligger ud til centeret på den nordlige side af bebyggelsen. Hver morgen kl. 4 kommer varebiler og læsser af, hvilket larmer afsindigt meget. Lige nu har vi i bestyrelsen valgt at støtte beboerinitieret rengøring, da det har vist sig at have en præventiv virkning. De andre beboere sviner ikke lige så meget, når der er deres naboer, der gør rent. Altanerne i nr. 23 og 25 her vender ind mod gården og ikke ud mod det grønne område som nede i den sydlige ende. Vi har mange interne flytninger, men vi har også mange fraflytninger. Vi har ikke nogen faktuel forklaring på det, men vores formodning er, at folk desværre flytter væk, fordi bebyggelsen fremstår slidt. Vi bliver desværre ofte brugt som et pitstop. Folk, der er blevet skilt, bruger fx Egedalsvænge som en mellemstation i livet, inden de flytter videre. Derfor er der stor udskiftning. Vi er det boligselskab i området med den laveste husleje, så det betyder, at vi er attraktive om end det så for mange kun er for en kort stund. Der er ikke mange ledige lejligheder, men der er stor udskiftning. Vi har netop lavet en aftale med DTU, da vi havde lidt svært ved at leje hyblerne ud. Nu lejer DTU permanent 44 til deres udvekslingssstuderende. Utryghed Ved passagen ligger kebabruten. Vi kalder stien for kebabruten, da vi tidligere ikke helt havde styr på vores affald, og der lå kebabpapir i lange baner oppe fra centeret og ned gennem Egedalsvænge. Det er hovedruten fra centeret og ned gennem Egedalsvænge. Det er her folk færdes, og her der er larm. I passagen er der mange unge, der hænger ud, og en del, der føler sig utrygge. Side 13 af 58

14 Vi kæmper med medierne. Vi er stemplet som et af udskudsområderne. Det gør ikke vores beboere særligt loyale. Fysiske udfordringer Centeret betyder alt for Egedalsvænge. Vi ville være meget handicappede, hvis vi skulle helt til Hørsholm eller Nivå for at handle. Vi har jo faktisk tre dagligvarebutikker, og de må jo have nok omsætning nok til, at de har lyst til at blive her. At vi så ikke er helt tilfredse med infrastrukturen er en anden ting. Vi mistede en vej ved Vitaliseringen i 2002, og nu er vi hæmmede i forhold til at tage bilen over til centeret. Centeret har mistet mange kunder på det. Vi ønsker et bedre center. Vi er mange, der prøver at holde det pænt, og når man kommer til centeret, tænker man, nej nej nej. Hvorfor skal det være så grimt? Parkeringsarealet mod Egedalshallen er blevet ret trøstesløst. Det blev brugt som skurby for plejecenterets byggeprojekt, men er ikke sat i stand efter. Stien ned forbi plejeboligerne ender blindt. Det er et ingenmandsland. Vi har solgt jorden fra til en større centerløsning, som så aldrig blev til noget. Parkering Fredag og lørdag aften, når folk har gæster kan det være svært at finde en parkeringsplads. Ellers er det ikke svært. Side 14 af 58

15 Tom Lau Olesen, 62 år Bosat under grundejerforeningen Holmegård Bor i Bygvænget i Kokkedal Parcelhusområdet vest for Holmegårdsvej Tom Lau Olesen har boet i Kokkedal med sin kone siden 1978, hvor parret flyttede ind i et nybygget hus. Dengang var der mange børnefamilier. I dag er parcelhuskvarteret et sølvbryllupskvarter. Gennem alle årene har Tom været lokalt engageret i både idrætslivet og det politiske liv. Tom var med til at starte Kokkedal Idrætsklub og har været vidne til Kokkedals manglende fremvækst som by. For Tom har Kokkedal meget positivt at byde på. Med sin kone går han ofte lange ture. De nyder især ådalen, men nævner også en række naturmæssige og kulturelle kvaliteter i området som Egedal Medborgerhus, området ved kirken og Fredtoften på den anden side af motorvejen. Grønningerne ved kirken og Egedal beboerhus De store grønne arealer ved kirken og Egedal Medborgerhus rummer et fantastisk potentiale for udvikling. Der er mulighed for store bassiner. Mellem Medborgerhuset og kirken ligger en rulleskøjtebane, som ikke er holdt og ikke bliver brugt. Det er en rest af en gammel vej. Her kunne man lave et mere levende rum. Måske kunne man kombinere det med vandløsninger og legeplads. Det kunne blive et kæmpeflot område, som ville trække mennesker herned. Side 15 af 58

16 Kirken er der mange meninger om. Jeg synes, den er flot. Den ligger flot. Grønningen ligger som en plæne. Her kan opsamles vand, som kan ledes videre på et tidspunkt. Kan godt laves som en flot sø. I dag er der folk, som går tur, men ellers sker der ikke det store. Hvorfor åbner man ikke visuelt fra Holmegårdsvej ind til Egedal Medborgerhus? Hvis man åbner, så folk kan se den fine have derinde, ville den måske blive brugt. Man kunne lave en sti derind, så folk kan se, der er noget at komme efter. I dag ser det helt privat ud. Ådalens kvaliteter Vi bruger Ådalen meget. Vi går ofte ture ved åen. Når vi går tur, går vi som regel syd om Egedalsvænge og hele vejen nordpå langs åen. Mit yndlingssted i Kokkedal er de grønne områder, langs kirken og langs åen. Kokkedal er en god by at cykle i og at gå i. Det er et dejligt sted at gå ture og at cykle. Vi har ikke langt til skov og vand. Området er fantastisk. God beliggenhed. Den største kvalitet ved Kokkedal er beliggenheden. Vi er ikke langt fra København, men alligevel har vi en distance til byen. For mig er det en god kombination. Vi går i teatret i København, og også i Lyngby. Når vi skal noget, er det ind mod København. I Kokkedal har vi naturen. Kokkedals bymæssige kvaliteter og udfordringer Kokkedal har ikke nogen bymæssige kvaliteter. Hvis ikke der var en Netto, ville der slet ikke være liv. Jeg deltog i en borgergruppe, som ville have benzintanken nedlagt og opført et Byens hus. I gamle dage var tanken et samlingspunkt, men i dag er den uden betjening. Den er en øjebæ, som hører til i et industrikvarter. Men jorden er forurenet, så det kræver oprensning at fjerne tanken. Det synes jeg, Q8 skulle betale. Det eneste, du kan foretage dig i centeret, er indkøb. Der kommer en fiskebil engang imellem. Du kan ikke få den store bymidte, hvis der ikke laves noget andet. Det bliver svært. Små butikker vil ikke kunne gå her. Denne Netto går godt fordi priserne er gode. Det er billigt. De har gode varer. Der er masser af liv inde i bygningerne, i hallen fx. Der er dartlokale, håndboldspillere, et lille klubhus. Hallen er et meget aktivt sted. Man burde fælde alt det grønne foran skolen og foran hallen. Hvis man fælder det hele, får du pludselig hallen og skolen til at ligge herude. Nu er det som om, man ikke vil være det bekendt. Jeg kan godt lide grønt, men det skal stå rigtigt. Her står det forkert. Det vil være vigtigt at lave hovedstien fra skolen til centeret bredere, få den lavet til en plads omkring centeret. Det er jo bare en sti. Hvis tanken kom væk, kunne området åbnes mere. Det bør være her, der blev bygget lave bygninger, så der kunne ligge institutioner og café. I centeret ved varegården - stikker tagplader ud. Det er Klondike. Det ligner, jeg ved ikke hvad. Lav det åbent i stedet og sæt lys på. Jeg forstår ikke, at man accepterer det. Utryghed Vi handler meget lokalt, men min kone synes, det er utrygt at komme i centeret efter mørkets Side 16 af 58

17 frembrud. Der er en stor koncentration af unge mennesker, som ikke har samme normer, som vi andre. Jeg er ikke utryg. De mennesker er jo ikke anderledes end vores naboer. Det er bare noget, vi har liggende i baghovedet. Hvis der var bedre miljø, ville folk som mig komme her mere. Kommer jeg sent hjem fredag og skal ned og hente pizza, står der 7-8 unge mennesker med omvendt kasket. Jeg siger altid hej til dem. Jeg er gammel idrætsleder. De er jo bare unge mennesker. De er som alle andre unge mennesker. De har brug for noget at lave. Hvis man kan få nogen af dem med i noget, er det godt. Men der vil altid være nogen, man ikke kan nå ind til. Men de unge findes alle steder, også på Frederiksberg og i Birkerød. Vi bruger stierne meget og er glade for dem. Men de kan også være utrygge. Vi hører mange historier. Og når det regner kraftigt, står nogle af dem under vand. Senest for 14 dage siden. Jeg har aldrig selv oplevet noget ubehageligt, men min kone er utryg to steder: Ved centeret og på stien mellem skolen og hallens boldbaner hvor beplantningen er så høj, at man ikke føler sig tryg. Sammenhæng mellem områderne i Kokkedal Man kommer kun de steder, man har en grund til at komme. Da jeg arbejdede som taksator, kom jeg i Egedalsvænge, fordi jeg havde kunder der. Nu har jeg ingen grund til at komme der. Med det nye plejecenter har man forsøgt at åbne Egedalsvænge, og det er udmærket. Men vi kommer der ikke. Vi går tur rigtig ofte, fx rundt i parcelhusområdet. Vi bruger stisystemet ret meget. Fantastisk, at vi har det, så vi kan gå rundt i Kokkedal og op til Karlsmosegård, Danmarks smukkest beliggende fodboldstadion. Vi går tur i parcelhusområderne, men kommer ikke så tit i den nordlige del. Vi går tur rigtig ofte, også med vores barnebarn. Kokkedals fremtidige udvikling Der sker ikke nok i Kokkedal længere. På et tidspunkt skete der mere. Vi var også selv mere aktive. Der er brug for et sted, noget folkeligt og samlende. Vi har et medborgerhus, Egedal, men det er som om, de ikke gør reklame nok for sig selv. Der kommer et lille bibliotek på skolen. Det er godt. Men jeg tror generelt, at mange har nok i sig selv. Side 17 af 58

18 Kaj Hansson & Bodil Pedersen Hhv. formand for og medlem af afdelingsbestyrelsen i boligorganisation Dansk Almennyttigt Boligselskab i Skovkanten, Hørsholm Kommune Kaj Hansson har boet i den almene bebyggelse Skovkanten i et års tid, mens Bodil Pedersen har boet der i syv år. De to boligorganisationer DAB og AB har tilsammen ca. 200 lejemål i Skovkanten, som ligger ved Kokkedal Station i Hørsholm Kommune. 48 af disse er ungdomsboliger og ca. 150 er almindelige lejemål. Kaj vurderer, at der er en overvægt af ældre og enlige i deres afdeling, samt at gennemsnitsalderen er ca. 50 år. Stationen Det er klart, at Kokkedal Station er et trafikknudepunkt, som løbende vil udvikle sig. Der er mange gående fra stationen ned gennem Jellerødskov. Stierne er godt trådt ned. Også Kebabstationen ved stationen er dog et samlingspunkt. Der har tidligere været røster om, at det var her, der var larm og ballade, men det ser ud til, at der er en god disciplin deroppe. Hvis der er nogen, der trækker støj og sprut og ballade til stationen, så er det Seven-Eleven. Men jeg synes sagtens, at vi kan gå og færdes her. Selvom der er larm. De unge har fundet på, at de skal lave hjulspin i biler ved stationen. Og så åbner de bilerne og spiller høj musik. Jellerødskov Jellerødskov er en fredsskov. De rydder den ikke, for biologerne mener, det er godt for dyre- og Side 18 af 58

19 plantelivet. Kommunen vil ikke snerydde i skoven, fordi man kan gå udenom. Det bliver meget glat med flere nedtrådte is-lag oven på hinanden. Der er stadig mange, som bruger skoven, selvom den er ufremkommelig om vinteren. Der har været tanker om at føre vandet tilbage i grøften i skoven. Der har været et lille vandløb i skoven, men det er mange år siden. Når det regner meget, er området fugtigt. Der er lidt vådområder ned mod Jellerød Parkvej. Vi hundeluftere har fået åbnet op henne ved parcelhusene, hvor der var væltet nogle træer. Rigtig mange beboere i Skovkanten bruger skoven til hundeluftning og også som adgangsvej til Holmegårdscenteret. Bænkene i skoven bliver ofte benyttet. Den tættest på Skovkanten og stationen er ofte brugt af unge. Der er altid masser af skrald derhenne. Den anden bænk bruges også meget. Folk med hunde mødes her, eller der sidder nogen og læser avis. Noget af det, jeg nyder, er, at der er masser af flagspætter her i skoven. Jeg mener også, der er en ugle og egern. Så det er en god skov på den måde. Stien ved åen mellem Vadestedet og Hørsholm Den er enorm brugt den her sti. Det er folks vej til Hørsholm, når de kommer fra Kokkedal. Mange tager stisystemerne i stedet for vejene. Man kan komme helt til Kongevejen den vej. Men det her stykke er mest et, som man går igennem og nyder. Jeg er her næsten dagligt. Jeg synes, det er så charmerende, at man 100 meter fra sin dør er ude i naturen. Her ved broen over Ådalsvej står der tit nogle skoleklasser fra Rungsted Gymnasium i vaders i åen. De måler bakterier og mikroskopiske dyr, der vokser på sten og planter. Rungsted Gymnasium ligger et kvarters tid på cykel væk herfra. Ådalen Ådalen er et yndet område for folk, der går ture, og hundeejere, der mødes. Det ville være godt, hvis man kunne udvide det med legepladser mv. Det er fint, hvis området bliver mere tilgængeligt for familier og indbyder til flere aktiviteter, men det må ikke blive et overrendt område. Mange mødes på fodboldbanen lige øst for Egedalsvænge. Mange er der med deres børn, som spiller bold. De har også bygget bjælkehytter derovre. Jeg ved ikke rigtigt, hvad de er til, men jeg har set, at der ligger tæpper derovre. Der er ikke ølflasker og sådan noget i hvert fald. Jeg cykler tit op til Nivå ådal, hvor jeg nyder naturen og vidderne. Der er bænke, og så er der et kæmpe område for fugleliv. Der er fugleture deroppe og ringovnen, som lavede mursten til hele området, ligger der også. Det attraktive ved at bo i Kokkedal er, at vi har så meget natur og så store vidder omkring os. Som cyklist er man forkælet her i området. Kommer du til Kokkedal Slot, er du højt hævet over landskabet. Derfra kan du se Skodsborg og Hven og Sverige. Der er også en herlig cykelsti langs banen op til Nivå og Humlebæk. Holmegårdscenteret Man kan sagtens møde sin nabo i Holmegårdscenteret. Af alternativer har vi jo ikke mange. Ellers skal vi ned til Hørsholm. Jeg har lagt mærke til, at de unge mennesker står ovre ved Brugsen og mødes. De står i en stor rundkreds og fylder op. Det samme sker ved hjørnet af Egedalsvænge og centeret. Hver gang der kommer nogen forbi, skal de absolut sprede sig endnu mere. Der mangler en klub til de unge. Side 19 af 58

20 Holmegårdscenteret Når jeg kører hjem om aftenen, kører jeg hen forbi kirken og ned ad stien langs Egedalsvej. Jeg er ikke den utrygge type, men jeg fravælger bevidst at køre igennem centeret. Jeg er ikke bange, men der er mange, som vælger det område fra. Der er jo nogle dumme historier derovre fra. Der har været overfald på taxachauffører og kioskejere, eller nogle har stået ved nogle cykler og krævet penge for at udlevere dem til ejermændene. Man skal have løst de der gruppedannelser, for at det bliver et torv, som vi andre har lyst til at være på. Jeg tror, at folk ville bruge centeret mere, hvis man fik flyttede drengene, der står derovre. Hvis man skal gøre det attraktivt med det torv, skal man gøre noget ved butikslivet. Men det er svært pga. butikslivet i Hørsholm, som stadig udvider. Når du tager til Nivå Centeret, er der af og til musik. Det ville jeg køre efter. Der mangler nogle arrangementer. Hvis der kom et torv ved Holmegårdscenteret, hvor jeg kunne sætte mig og drikke en kop kaffe, kunne jeg lige så godt gøre det dér, som andre steder. Syn på Kokkedal Det ville være dejligt, hvis projektet blev et demonstrationsprojekt, for rent ud sagt at afkriminalisere området og fortælle den positive historie om området. Så tror jeg også, at jeg ville bruge Holmegårdscenteret mere som alternativt indkøbsområde. Jeg synes, at jeg oplever en løbende forbedring af de sociale problemer i Kokkedal. Jeg vil også godt understrege, at jeg mener den meget sammensatte beboermasse i Kokkedal er en kvalitet for området. Hvis man ikke er bange af sig, kan man lære noget om andre kulturer, og det kan være meget berigende. Side 20 af 58

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

S U N D H E D S U G E KO K K E DA L 5-9 o k to b e r 2 0 1 5

S U N D H E D S U G E KO K K E DA L 5-9 o k to b e r 2 0 1 5 SUNDHEDSUGE KOKKEDAL 5-9 oktober 2015 velkommen - til Sundhedsugen i 2015 Fra den 5. 9. oktober er der fokus på sundhed og trivsel i At være sund handler om mange ting, og vi ønsker med en Sundhedsuge

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

ET DEMOGRAFISK BLIK PÅ KOKKEDAL

ET DEMOGRAFISK BLIK PÅ KOKKEDAL ET DEMOGRAFISK BLIK PÅ KOKKEDAL Demografiske forskelle og ligheder mellem boligområderne i Kokkedal Indhold s. 3 Indledning: s. 4 Introduktion til områderne s. 6 Resumé af hovedpunkter s. 9 Individ & etnicitet:

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse I forlængelse af opførelsen af etape 3 og 4, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og Jershøj

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et alment boligområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere