STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal"

Transkript

1 STEMMER FRA KOKKEDAL Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal

2 Indhold s. 2 Indledning s. 2 Metode s. 3 Hovedkonklusioner s. 4 Interview Indledning Dette bilag sammenfatter en lang række af interview med beboere, foreninger og repræsentanter fra institutionerne i Kokkedal. Interviewene er foretaget af Hausenberg i samarbejde med Fredensborg Kommune og har til hensigt at afdække sammenhænge mellem det fysiske og det sociale miljø i Kokkedal. Bilaget udgør en del af forarbejderne til projektkonkurrencen Klimatilpasning Kokkedal. De interviewede er udvalgt ud fra forskellige kriterier. De interviewede er både borgere fra forskellige kvarterer i Kokkedal, foreningsrepræsentanter fra toneangivende foreninger samt professionelle repræsentanter for Kokkedals centralt beliggende offentlige institutioner så som plejecenteret Egedal, Kokkedal Skole, Egedalshallen og Fredensborg Musikskole. Formålet med interviewene er at udpege udfordringer og potentialer i det fysiske miljø og opnå viden om sameksistensen mellem forskellige typer af beboere, brugere og kvarterer. Metode Interviewene med borgere og beboere er gennemført som gående samtaler på ruter, som den interviewede selv lagde ud fra egne hverdagsbevægelser, mens interview med repræsentanter for virksomheder, organisationer og foreninger i vid udstrækning er foretaget på de pågældendes adresser i Kokkedal. Enkelte er udført som telefoninterview. Side 2 af 58

3 Hovedkonklusioner Hallen, plejecenteret, skolen og daginstitutionerne nævnes af flere som steder med mange aktiviteter og store potentialer for at tilføre Kokkedal nye kvaliteter. Kokkedals forskellige aktiviteter og foreninger er generelt ikke særlig synlige eller forbundet med hinanden, da de forskellige foreninger ofte ikke kender til hinanden. Interviewene peger på, at der mangler et fælles kendskab til Kokkedals funktioner og aktiviteter. Kokkedal skilter ikke med, hvad der foregår bag murene og tager i lille grad udearealerne i brug. Holmegårdscenteret opleves helt centralt i både positiv og negativ forstand. Alle interviewede forholder sig til centeret og ønsker sig, at det kunne fungere bedre som del af et aktivt centrum for Kokkedal. Centeret er et nedslidt byggeri med ringe vedligeholdelse. Meget affald giver en oplevelse af ubehag og tristhed. Mange interviewede oplever centeret som optaget af enkelte grupper af drenge og unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Disse grupper fylder både konkret og mentalt og mange andre beboere føler sig ikke velkomne. Nogle nævner ubehagelige oplevelser med grupperne, for andre er den blotte tilstedeværelse af drengene med til at skabe utryghed. Stiarealerne i Kokkedal er smalle og uindbydende. Dette gælder både stierne bag plejecentret, som ender blindt, samt hovedstien særligt omkring centeret. Der er et udbredt ønske om, at nye aktivitetsmuligheder i udearealerne i Kokkedal og nye rekreative indsatser differentieres, så forskellige mennesker og grupper kan opnå ejerskab til udearealerne. På baggrund af udfordringerne omkring Holmegårdscenteret, der opleves ejet af de etniske drenge, er der frygt for, at også nye tiltag i Kokkedal vil blive taget af bestemte grupper. De interviewede peger på, at de grønne arealer omkring åen bør differentieres. Der er et udbredt ønske om, at hele ådalen ikke fyldes med aktiviteter og bliver parklandskab. Ådalens kvalitet i dag er blandt andet det tilgroede og lidt vilde. I flere interview nævnes, at Kokkedal ikke opleves som en by, men som en samling af huse og et sted, man bor. Begge citater er fra beboere, som udtrykker glæde ved at bo i Kokkedal og har boet der mange år. Udsagnene er interessante, fordi de understøtter Kokkedals identitet som forstad frem for klassisk by. Flere interviewede betegner de almene bebyggelser Egedalsvænge, Skovengen, By-/ Nordengen og Engen som ét samlet, socialt problematisk boligområde. Side 3 af 58

4 Interview Walk n talks: Michael Hedegård Jensen, Kokkedal på Vej Marianne Lundberg Andersen, AB Hørsholm Kokkedal Peter Falkenberg & Monia Stoltz, Egedalsvænge Tom Lau Olesen, Holmegård Kaj Hansson & Bodil Pedersen, Skovkanten Jens E. Pedersen, Jellerødgård Ahmet Pathat, Kokkedal på Vej On site-interview: Sidsel Holst, Børnehaven Børneengen Kirsten Birkving, Kokkedal Skole Allan Vinding, Egedalshallen Klavs Hansen, SFO - Kokkedal Skole Mikael Kjølby Larsen, Kokkedals ungdomsklub Cihan Sahan, formand for foreningen KAOS Süleyman Sahan, formand for foreningen KUKF Kirsten Almdal, Egelunden Portræt-interview med forretningsdrivende: Önur Sahan, Sahan slagter & Kebab Ali Ahmed El Ali, grønthandler Ibrahim Al faour, Café Sund-Shine Güner Alp, Centerpubben Lisbeth Rützou, Realmæglerne Nobel & Rützou Suleyman Sen, pizza- og kioskejer Telefon-interview: Carsten Østerskov, Fredensborg Musikskole Niels Hald, Danmarks Naturfredningsforening Carsten Ryby, Nivås lystfiskerforening Jette Hansen, Kokkedal Idrætsklub, KIK Side 4 af 58

5 Walk n talks Side 5 af 58

6 Michael Hedegård Jensen, 38 år Sekretariatsleder, Kokkedal på Vej Bor på Nørrebro, København Michael Hedegård Jensen blev ansat som den første på sekretariatet i den boligsociale indsats Kokkedal på Vej i december Kokkedal på Vej er et partnerskab mellem AB Hørsholm Kokkedal (Skovengen, By-/Nordengen og Engen), boligselskabet 3B (Egedalsvænge) samt Fredensborg kommune. Projektet løber til midten af 2012, men har fået foreløbigt tilsagn om midler for yderligere fire år. Da projektet ikke er en permanent institution, er det primære fokus at etablere netværker, som med tiden kan blive stærke og holdbare og fortsætte, når Kokkedal på Vej er afsluttet. Sekretariatet består i dag af fire personer. Kokkedal på Vej Konkret arbejder Kokkedal på Vej med tre indsatsområder. Det gælder bl.a. beskæftigelse, hvor vi arbejder med kontanthjælpsmodtagere i området, hvilket er kommunalt styret. Så har vi Kultur/Image, som handler meget om arrangementer, kulturelle aktiviteter og kommunikation. Kokkedal på Vej har bl.a. brugt penge på at opsætte nye bænke ved åen på beboernes initiativ. Åen er imagefremmende. Her gælder det også beboerinvolvering og netværkstanker. Det er ret banalt, men når folk kender hinanden, bliver området samlet set stærkere. Det tredje område er børn og unge. Her opsøger vi børn på gaden og arbejder overordnet koordinerende. Side 6 af 58

7 Børne- og ungeindsatsen fylder mest, og vi støtter meget op omkring den kommende ungdomsklub, da det klart er et behov, som vi har mødt i området. Tilbud til børn og unge Der er forskellige tilbud til de 15-18årige, blandt andet et foreningsliv og en ungdomsklub. Men der er en gruppe af utilpassede, som ikke lader sig favne af disse tilbud. Vi forsøger at skabe aktiviteter, der kan rumme dem, men vi har heller ikke altid succes. De unge oplever, at der ikke er nogen, som gider at lave noget for dem, og de træder gerne ind i offerrollen. Som det er nu, er Holmegårdscenteret deres sted. Der er anlagt en boldbane, som mange drenge er glade for. Vi har været med til at sætte net i målene med wirer i, så de er svære at ødelægge. Det er jo ærgerligt, hvis banen forfalder. Det sender et trist signal. Nogle af drengene har spurgt, om de ikke kan få sat lamper op, så de kan bruge banen om aftenen. Men det er der desværre ikke fundet penge til. Der er ved at blive anlagt legepladser i By-, Skov- og Nordengen. Imagemæssigt er der nok ikke den store forskel på de tre bebyggelser, hvis man betragter det udefra, men når man kender området, ved man godt, at der er flest problemer i Skovengen, fordi det ligger tættest på centeret. Utryghed Passagen ved Materialegården fra Egedalsvænges østlige parkering og ud på stien er utryg. Der er utrygt, fordi stierne er uklare og udsynet dårligt. På højre side spiller drengene fodbold, skriger og ter sig det er ikke ligefrem tryghedsskabende. Her er opsat to shelters, som vi har betalt for. Det er et alternativt opholdssted. Mange unge opholder sig i kældrene på Egedalsvænge, og det fungerer ikke. Forsøget med de nye shelters er at hive nogle af de unge derud i stedet for. Men der ligger fodboldbanen, og nu har jeg hørt, at der er nogle af de drenge, der spiller fodbold, som er utrygge ved shelter-drengene. Det er uheldigt, for det er jo stik mod hensigten. Hvis det bliver et dårligt sted og nogle sælger hash, som rygtet siger så bliver de nok flyttet. Mangler og potentialer Holmegårdscenteret er slidt og træt det må man erkende. Det er en rigtig dårlig spiral, hvis den udvikling fortsætter. Den sorte firkant området bag Brugsen er et problematisk område. Her brændes mælkekasser af, smadres cykler, og der spilles bold. Kokkedal på Vej bruger den nogle gange til teater. Man kunne også lave en offentlig passage ind gennem Egedalsvænge det er jo en oplagt smutvej. Desuden mangler byen et kampsportcenter. Øvrige foreninger og potentialer I Egedalsvænge ligger klubben Det gamle vaskeri. Den er for aldersgruppen 40+. Det er både danskere og beboere med anden etnisk herkomst, som kommer der. Klubben er selvinitieret, og de styrer det også selv. Her er interesseklubber for diverse hobbyer. Plejecenteret har haft en fantastisk effekt for området. At der er kommet en arbejdsplads til bydelen med dynamik og flow har virkelig givet liv til bydelen. Side 7 af 58

8 Marianne Lundberg Andersen Formand for AB Hørsholm Kokkedal Bor i Byengen i Kokkedal Marianne Lundberg Andersen er involveret i aktiviteter i idrætsforeninger og diverse udvalg, der alle sigter på at samarbejde om bedre forhold for borgerne i Kokkedal. Bl.a. sidder Marianne i styregruppen i Kokkedal på Vej. Marianne er en meget aktiv bruger af de grønne arealer omkring Usserød Å, hvoraf boligorganisationen ejer den vestlige del. Hver morgen lufter Marianne sin hund og mødes fast med en gruppe andre hundeluftere til en times morgenkaffe og snak i det grønne. Arealerne omkring åen Jeg mener, at det er vigtigt at bevare den vilde natur omkring åen: Her er pragtfuldt på alle årstider. Højt græs og rådyr. Det er et fristed. Mange cykler på stierne, sætter sig på bænke og nyder det. Her er fiskehejrer, svaner, gæs. Jeg kunne slet ikke undvære vores engområde. Det er spændende med de nye tanker om at udvikle området, men jeg er bekymret for, at det bliver forkromet og kommer til at ligne Frederiksbergs Have. Det ønsker vi ikke. Vi vil gerne Side 8 af 58

9 have flere rekreative muligheder, men der skal være rå natur. Det hører jeg fra andre også. Jeg kan bedst lide den østlige side af åen. Det er der, vi hundeluftere mødes om morgenen, og hvor der er mest sol. I den midterste del af ådalen ud for Nordengen kunne man gøre mere. For eksempelkunne man anlægge aktivitetsstier til børn, unge og ældre, eller spændende løbebaner. På den vestlige side af åen har Kokkedal på Vej givet penge til udendørs kondiredskaber, som skal stå på Byengens arealer. Skovengens ådalsarealer bliver tit oversvømmet. Her har været en stor sø, hvor træet var en ø ude i midten. Her ville det være spændende at lave en permanent sø, som kan aflaste, når det regner. Vi vil også gerne have grønne tage og solenergi og kanaler ned gennem strøgene i bebyggelsen. Strøgene kan være aktivitetszoner. Det tror jeg, at mange ville synes kunne være spændende. Potentialer i vand I Nordengen og Byengen har vi mange områder, som kunne udnyttes positivt. Vi har små grønne pladser og legepladser. Boligorganisationen har været i Malmø og se på LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Vi arrangerede selv turen, efter at kommunen havde fortalt om mulighederne i den kommende projektkonkurrence. Så tog vi til Malmø og kiggede. Når nu vi skal have nye tage, er det oplagt at knytte det sammen med regnvandshåndtering. Efter turen til Malmø forestiller vi os, at man kan lave afvandingssystemer i flere højder, som kan bruges til parkour og andet, når der ikke er vand i, sivbassiner i kanten af legepladsen, som adskiller rundkørslen fra legepladsen, og buede betonbænke med riller i. Der skal være dobbeltfunktion i mange af de elementer, der laves. Det synes vi ville være en god idé, for ellers står det bare tomt og bliver fyldt med papir og skidt det meste af tiden. Vi kan være med til at løse de store vandproblemer i Kokkedal ved at tilbageholde vores vand på boligforeningens område. Det kan være med til at give hele Kokkedal et gevaldigt løft, hvis vi og andre laver LAR-løsninger. Det vil være unikt i landet, at vi i Fredensborg kan arbejde sammen om at lave helhedsorienterede løsninger, til gavn for miljø og brugere. Manglende mødesteder og aktiviteter i Kokkedal Der mangler faciliteter til sport. Egedalshallen er ikke nok. Der mangler aktiviteter for børn og unge, som ikke går til sport. Der er en fantastisk klub i Nivå til unge, men de rodløse unge tager ikke derop. Der er for langt. Det er centeret, som trækker for de unge. Tidligere havde vi ungdomshus i vore lokaler, men kommunen opsagde lejemålet. Så byggede vi klubben om til boliger. Til os andre mangler der hyggesteder, for eksempel et lille cafeteria, hvor man kan sidde med en kop kaffe. Det taler vi om. Holmegårdscenteret er ikke optimalt til det. Der er lige åbnet et nyt sted som hedder Café Sund-Shine, og der har jeg selvfølgelig været. Det er udmærket. Men Side 9 af 58

10 generelt er centeret ikke et sted, hvor vi som beboere og her mener jeg både yngre og ældre sætter os ned for at få en snak. Centeret er slidt og det flyder med affald. Et nyt torv i Kokkedal vil give byen et tiltrængt løft. Jeg tror, det vil skabe større tryghed og glæde. Her er lidt trøsteløst i dag. Fra kommunens side formår man ikke at stille krav til centerets butikker. Så der er ikke enighed om, hvordan der skal holdes rent. Nogle butikker vil ikke betale for rengøring og andre butikker vil ikke betale for, at der laves noget om derovre. Så det hele kommer til at ligne møg. Det bedste ville være at nedlægge benzintanken og åbne pladsen. Der var engang planer om, at Byens Hus skulle ligge der. Vi mangler også steder til foredrag og koncerter. Sociale udfordringer I Kokkedal på Vej arbejder vi sammen om at få skabt nogle gode rammer for de unge. De tunge problemer med de unge kan vi ikke klare, det må være socialforvaltningens og politiets opgave. Så vi har besluttet at lægge kræfterne ved de % andre. For dem kan nye aktiviteter gøre en forskel. Vi har sat shelters op, som jeg så forleden blev brugt af piger, der hyggede sig. Det var præcist, hvad vi ville med de shelters. Man skal passe på med de nye ting, der laves, at det ikke bliver de forkerte grupper, der overtager. Hvordan laver vi ting, som kan bruges bredt af alle? Det er udfordringen. Risikoen for at de forkerte tager over er desværre til stede. Det er vigtigt, at der kommer andre grupper til, som får ejerskab til stederne. Ellers nytter det hele ikke noget. Det er vores største frygt. De unge, som kører knallert gennem bebyggelserne, kan godt lide at hænge ud ved centeret. Centeret er blevet bænkevarmer for nogle unge indvandrere. Det skaber stor utryghed for andre, som ikke kan lide at gå derop. Der går historier, og folk føler sig chikaneret. Jeg har viden om, at en kørestolsbruger er blevet skubbet og nægtet adgang til Netto, hvilket er helt uacceptabelt. Jeg har heldigvis også oplevet det modsatte, hvor nogle har tilbudt at bære min indkøbspose hen til bilen. De fleste er søde og rare. Men der er desværre også rødderne. Det er dem, der fylder mest. Sådan er det altid. Stolthed ved at bo i Kokkedal Generelt mangler vi smukke områder i Kokkedal, hvor vi kan sige: Vi er stolte af Kokkedal, vi synes her er flot! Men så skal kommunen også huske at sætte penge af til drift. Der skal hele tiden være ryddet op, hele tiden være pænt. Det er vigtigt med ordentligt vedligehold. Vi er rigtigt mange, der er glade for at bo i Kokkedal og for vores gode naboskab, men hvis vi fortsat skal være trygge og stolte over vores område, skal der ske noget positivt. Side 10 af 58

11 Peter Falkenberg & Monia Stoltz Hhv. nuværende og tidligere formand for Egedalsvænges afdelingsbestyrelse Har boet hhv. 21 år og hele livet i Egedalsvænge Monia tabte formandsposten til Peter i år, og Peter er ikke mere end en uge gammel i jobbet som afdelingsformand. Interviewet er derfor gennemført med dem begge, som en rundtur i området. Ruten er lagt af Monia og Peter. Mødesteder i Egedalsvænge Vi har nedlagt to vaskerier. Det ene er omdannet til en klub på beboernes initiativ. Det gamle vaskeri tiltrækker både ikke-etniske danskere og etniske danskere til forskellige aktiviteter. De seneste 10 år er der sket en fantastisk udvikling i Egedalsvænge. Vi har i afdelingsbestyrelsen gjort et stykke arbejde, og Kokkedal på Vej har gjort noget. Der er skabt netværk, hvilket har været godt for bebyggelsen. Der er sket en nedbrydning af grænser, og folk blander sig mere. Det er Det gamle vaskeri et godt eksempel på. Mange er vågnet op og har tænkt: Ok, hvis vi bor her, må vi også tage ansvar. Egedalsvænges selskabslokaler ligger isoleret fra bebyggelsen ovre ved Børneengens institutioner, så diverse fester ikke generer nogen. Lokalerne bruges til alt fra sølvbryllupper og konfirmationer til tyrkiske bryllupper. Yderligere er der tre værelser, som kan lejes af beboerne. Når selskabslokalet ikke er lejet ud, er der ingen i området om aftenen. Derfor er det et yndet Side 11 af 58

12 sted at hænge ud for de unge. Der har dog aldrig rigtig været problemer mellem dem, der holder fest, og dem, der hænger ud. Selskabslokalerne bruges også til afdelingsmøder. Dog er pladsen begyndt at blive for trang, da interessen er vokset. For år tilbage kom der måske 30 lejemål til disse møder, senest var der 118. Især de etniske familier er begyndt at deltage aktivt i bebyggelsens demokrati. Vi har et andet mødested, som mest bliver brugt af Kokkedal på Vej til pige- og drengeklub. Det startede med et initiativ til at lave fællesmad et par gange om ugen. Det var et godt initiativ, men så flyttede initiativtagerne. De ting, der bliver startet op, lever så længe initiativtagerne magter det. Men vi er blevet bedre til inspireret af Kokkedal på Vej - at tænke i netværk og sikre, at de forskellige initiativer hviler på flere skuldre, så sårbarheden ikke bliver for udtalt. Det handler om at dele ansvaret ud. Idrætsfaciliteter Multibanen tæt på Børneengen er vældig populær. Den har hærværkssikrede net. De andre bebyggelser bruger også banen, da der ikke er andre baner som den. Børn og unge I Egedalsvænge ligger også lokalerne til den kommende ungdomsklub. Vi har bedt Michael fra ungdomsklubben om at dokumentere, hvor meget affald der er nu, og hvor meget der er efter at klubben åbner. Det er vores jord og derfor også vores drift, men det skal ikke koste Egedalsvænges beboerne noget, at der ligger en ungdomsklub. Den byrde må falde på kommunen. Vi vil gerne tage godt imod en ny ungdomsklub, men vi er nervøse for larm, der kan genere de beboere, der bor ud mod klubben. Det er lidt politisk uklart, hvorvidt det er en klub for utilpassede unge, eller en klub for alle i Kokkedal; med placeringen her synes det svært at gøre den for alle. Bagved ungdomsklubben, overmod åen, ligger et par nybyggede shelters. Der mangler stadig græs på tagene. Der gik lige præcis én dag fra at de blev bygget, til de var smadret. Men siden er der ikke ødelagt noget, så lad os nu håbe på, at de får lov til at blive. Shelterne var tænkt som et initiativ til at lave et sted, hvor de unge kan være i fred. Nogle af de etniske piger i Egedalsvænge ryger, og det må de ikke for deres forældre. Det kan de så gøre derovre. Vi har også planer om at lave en bålplads, men der gik ikke lang tid fra de nye shelters var sat op, til der kom en klage fra parcelhusene ovre på den anden side af åen. Den sydlige del af Egedalsvænges gårdrum bliver brugt af især små børn og deres forældre. Den sydlige ende af Egedalsvænge er den rolige ende og nok den mest eftertragtede. Rolig i modsætning til den nordlige ende, hvor der er mere trafik på tværs af knallerter og lignende. Jo tættere på centeret, jo mere leben og larm. Den sydlige del var engang sølvbryllupskvarteret, men nu er der flyttet mange unge ind med børn. Rekreative områder Søen og landskabsrummet i den sydlige midte af bebyggelsen udgør et super potentiale for Egedalsvænge det kunne jo være en hel park. Men i dag er det meget lukket og svært tilgængeligt. Det ville være dejligt, hvis der kunne åbnes mere op. Jovist, det er fredskov, men det skal vel også kunne bruges. Side 12 af 58

13 Her ligger også det område, som hedder Hullet, som er et eftertragtet grillområde. Så snart den første solstråle kommer om foråret, trækker folk ud på den grønne plæne. Det er også her, vi laver Sankt Hans. Vi har ikke planer for, at der skal laves om her. Der skal ikke ligge boldbaner eller andet, for området skal beholde sin parkagtige karakter. De der bor i de omkringliggende lejligheder skal ikke generes. Området kan godt opdateres, men det skal forblive rekreativt. Nyttehaverne her på den nordlige side af bebyggelsens nordlige kant er egentlig ret velfungerende, om end de solmæssigt ligger ret uhensigtsmæssigt. Beboerne i bebyggelsen ud mod kolonihaverne har fortrinsret til haverne. Men de er lidt af en øjebæ, og vi overvejer, om haverne bedre kunne ligge syd for den vestlige blok. Det ville muliggøre, at man kunne åbne op ud mod stien. Plejecenteret har skabt liv Da vi fik plejecenteret med dets nye flotte hvide bygninger, kom Egedalsvænge til at se endnu mere træt og grå ud. Omvendt tror jeg, at den nye bygning har den omvendte psykologiske effekt, at mange tænkte; så må vi sgu gøre noget. Nu må vi shine op! I starten var der små problemer med plejecenteret, som opstod fordi, der var forskellige forventninger. Nu fungerer det, og der er kommet et liv på en anden måde end før. Mange af vores ældre beboere er glade for plejecenteret, fordi nu kan de blive i bebyggelsen, også når de bliver gamle. Udfordringer med larm, affald og fraflytninger Generelt kan man sige, at vi har de største problemer i nr. 23 og 25, som ligger ud til centeret på den nordlige side af bebyggelsen. Hver morgen kl. 4 kommer varebiler og læsser af, hvilket larmer afsindigt meget. Lige nu har vi i bestyrelsen valgt at støtte beboerinitieret rengøring, da det har vist sig at have en præventiv virkning. De andre beboere sviner ikke lige så meget, når der er deres naboer, der gør rent. Altanerne i nr. 23 og 25 her vender ind mod gården og ikke ud mod det grønne område som nede i den sydlige ende. Vi har mange interne flytninger, men vi har også mange fraflytninger. Vi har ikke nogen faktuel forklaring på det, men vores formodning er, at folk desværre flytter væk, fordi bebyggelsen fremstår slidt. Vi bliver desværre ofte brugt som et pitstop. Folk, der er blevet skilt, bruger fx Egedalsvænge som en mellemstation i livet, inden de flytter videre. Derfor er der stor udskiftning. Vi er det boligselskab i området med den laveste husleje, så det betyder, at vi er attraktive om end det så for mange kun er for en kort stund. Der er ikke mange ledige lejligheder, men der er stor udskiftning. Vi har netop lavet en aftale med DTU, da vi havde lidt svært ved at leje hyblerne ud. Nu lejer DTU permanent 44 til deres udvekslingssstuderende. Utryghed Ved passagen ligger kebabruten. Vi kalder stien for kebabruten, da vi tidligere ikke helt havde styr på vores affald, og der lå kebabpapir i lange baner oppe fra centeret og ned gennem Egedalsvænge. Det er hovedruten fra centeret og ned gennem Egedalsvænge. Det er her folk færdes, og her der er larm. I passagen er der mange unge, der hænger ud, og en del, der føler sig utrygge. Side 13 af 58

14 Vi kæmper med medierne. Vi er stemplet som et af udskudsområderne. Det gør ikke vores beboere særligt loyale. Fysiske udfordringer Centeret betyder alt for Egedalsvænge. Vi ville være meget handicappede, hvis vi skulle helt til Hørsholm eller Nivå for at handle. Vi har jo faktisk tre dagligvarebutikker, og de må jo have nok omsætning nok til, at de har lyst til at blive her. At vi så ikke er helt tilfredse med infrastrukturen er en anden ting. Vi mistede en vej ved Vitaliseringen i 2002, og nu er vi hæmmede i forhold til at tage bilen over til centeret. Centeret har mistet mange kunder på det. Vi ønsker et bedre center. Vi er mange, der prøver at holde det pænt, og når man kommer til centeret, tænker man, nej nej nej. Hvorfor skal det være så grimt? Parkeringsarealet mod Egedalshallen er blevet ret trøstesløst. Det blev brugt som skurby for plejecenterets byggeprojekt, men er ikke sat i stand efter. Stien ned forbi plejeboligerne ender blindt. Det er et ingenmandsland. Vi har solgt jorden fra til en større centerløsning, som så aldrig blev til noget. Parkering Fredag og lørdag aften, når folk har gæster kan det være svært at finde en parkeringsplads. Ellers er det ikke svært. Side 14 af 58

15 Tom Lau Olesen, 62 år Bosat under grundejerforeningen Holmegård Bor i Bygvænget i Kokkedal Parcelhusområdet vest for Holmegårdsvej Tom Lau Olesen har boet i Kokkedal med sin kone siden 1978, hvor parret flyttede ind i et nybygget hus. Dengang var der mange børnefamilier. I dag er parcelhuskvarteret et sølvbryllupskvarter. Gennem alle årene har Tom været lokalt engageret i både idrætslivet og det politiske liv. Tom var med til at starte Kokkedal Idrætsklub og har været vidne til Kokkedals manglende fremvækst som by. For Tom har Kokkedal meget positivt at byde på. Med sin kone går han ofte lange ture. De nyder især ådalen, men nævner også en række naturmæssige og kulturelle kvaliteter i området som Egedal Medborgerhus, området ved kirken og Fredtoften på den anden side af motorvejen. Grønningerne ved kirken og Egedal beboerhus De store grønne arealer ved kirken og Egedal Medborgerhus rummer et fantastisk potentiale for udvikling. Der er mulighed for store bassiner. Mellem Medborgerhuset og kirken ligger en rulleskøjtebane, som ikke er holdt og ikke bliver brugt. Det er en rest af en gammel vej. Her kunne man lave et mere levende rum. Måske kunne man kombinere det med vandløsninger og legeplads. Det kunne blive et kæmpeflot område, som ville trække mennesker herned. Side 15 af 58

16 Kirken er der mange meninger om. Jeg synes, den er flot. Den ligger flot. Grønningen ligger som en plæne. Her kan opsamles vand, som kan ledes videre på et tidspunkt. Kan godt laves som en flot sø. I dag er der folk, som går tur, men ellers sker der ikke det store. Hvorfor åbner man ikke visuelt fra Holmegårdsvej ind til Egedal Medborgerhus? Hvis man åbner, så folk kan se den fine have derinde, ville den måske blive brugt. Man kunne lave en sti derind, så folk kan se, der er noget at komme efter. I dag ser det helt privat ud. Ådalens kvaliteter Vi bruger Ådalen meget. Vi går ofte ture ved åen. Når vi går tur, går vi som regel syd om Egedalsvænge og hele vejen nordpå langs åen. Mit yndlingssted i Kokkedal er de grønne områder, langs kirken og langs åen. Kokkedal er en god by at cykle i og at gå i. Det er et dejligt sted at gå ture og at cykle. Vi har ikke langt til skov og vand. Området er fantastisk. God beliggenhed. Den største kvalitet ved Kokkedal er beliggenheden. Vi er ikke langt fra København, men alligevel har vi en distance til byen. For mig er det en god kombination. Vi går i teatret i København, og også i Lyngby. Når vi skal noget, er det ind mod København. I Kokkedal har vi naturen. Kokkedals bymæssige kvaliteter og udfordringer Kokkedal har ikke nogen bymæssige kvaliteter. Hvis ikke der var en Netto, ville der slet ikke være liv. Jeg deltog i en borgergruppe, som ville have benzintanken nedlagt og opført et Byens hus. I gamle dage var tanken et samlingspunkt, men i dag er den uden betjening. Den er en øjebæ, som hører til i et industrikvarter. Men jorden er forurenet, så det kræver oprensning at fjerne tanken. Det synes jeg, Q8 skulle betale. Det eneste, du kan foretage dig i centeret, er indkøb. Der kommer en fiskebil engang imellem. Du kan ikke få den store bymidte, hvis der ikke laves noget andet. Det bliver svært. Små butikker vil ikke kunne gå her. Denne Netto går godt fordi priserne er gode. Det er billigt. De har gode varer. Der er masser af liv inde i bygningerne, i hallen fx. Der er dartlokale, håndboldspillere, et lille klubhus. Hallen er et meget aktivt sted. Man burde fælde alt det grønne foran skolen og foran hallen. Hvis man fælder det hele, får du pludselig hallen og skolen til at ligge herude. Nu er det som om, man ikke vil være det bekendt. Jeg kan godt lide grønt, men det skal stå rigtigt. Her står det forkert. Det vil være vigtigt at lave hovedstien fra skolen til centeret bredere, få den lavet til en plads omkring centeret. Det er jo bare en sti. Hvis tanken kom væk, kunne området åbnes mere. Det bør være her, der blev bygget lave bygninger, så der kunne ligge institutioner og café. I centeret ved varegården - stikker tagplader ud. Det er Klondike. Det ligner, jeg ved ikke hvad. Lav det åbent i stedet og sæt lys på. Jeg forstår ikke, at man accepterer det. Utryghed Vi handler meget lokalt, men min kone synes, det er utrygt at komme i centeret efter mørkets Side 16 af 58

17 frembrud. Der er en stor koncentration af unge mennesker, som ikke har samme normer, som vi andre. Jeg er ikke utryg. De mennesker er jo ikke anderledes end vores naboer. Det er bare noget, vi har liggende i baghovedet. Hvis der var bedre miljø, ville folk som mig komme her mere. Kommer jeg sent hjem fredag og skal ned og hente pizza, står der 7-8 unge mennesker med omvendt kasket. Jeg siger altid hej til dem. Jeg er gammel idrætsleder. De er jo bare unge mennesker. De er som alle andre unge mennesker. De har brug for noget at lave. Hvis man kan få nogen af dem med i noget, er det godt. Men der vil altid være nogen, man ikke kan nå ind til. Men de unge findes alle steder, også på Frederiksberg og i Birkerød. Vi bruger stierne meget og er glade for dem. Men de kan også være utrygge. Vi hører mange historier. Og når det regner kraftigt, står nogle af dem under vand. Senest for 14 dage siden. Jeg har aldrig selv oplevet noget ubehageligt, men min kone er utryg to steder: Ved centeret og på stien mellem skolen og hallens boldbaner hvor beplantningen er så høj, at man ikke føler sig tryg. Sammenhæng mellem områderne i Kokkedal Man kommer kun de steder, man har en grund til at komme. Da jeg arbejdede som taksator, kom jeg i Egedalsvænge, fordi jeg havde kunder der. Nu har jeg ingen grund til at komme der. Med det nye plejecenter har man forsøgt at åbne Egedalsvænge, og det er udmærket. Men vi kommer der ikke. Vi går tur rigtig ofte, fx rundt i parcelhusområdet. Vi bruger stisystemet ret meget. Fantastisk, at vi har det, så vi kan gå rundt i Kokkedal og op til Karlsmosegård, Danmarks smukkest beliggende fodboldstadion. Vi går tur i parcelhusområderne, men kommer ikke så tit i den nordlige del. Vi går tur rigtig ofte, også med vores barnebarn. Kokkedals fremtidige udvikling Der sker ikke nok i Kokkedal længere. På et tidspunkt skete der mere. Vi var også selv mere aktive. Der er brug for et sted, noget folkeligt og samlende. Vi har et medborgerhus, Egedal, men det er som om, de ikke gør reklame nok for sig selv. Der kommer et lille bibliotek på skolen. Det er godt. Men jeg tror generelt, at mange har nok i sig selv. Side 17 af 58

18 Kaj Hansson & Bodil Pedersen Hhv. formand for og medlem af afdelingsbestyrelsen i boligorganisation Dansk Almennyttigt Boligselskab i Skovkanten, Hørsholm Kommune Kaj Hansson har boet i den almene bebyggelse Skovkanten i et års tid, mens Bodil Pedersen har boet der i syv år. De to boligorganisationer DAB og AB har tilsammen ca. 200 lejemål i Skovkanten, som ligger ved Kokkedal Station i Hørsholm Kommune. 48 af disse er ungdomsboliger og ca. 150 er almindelige lejemål. Kaj vurderer, at der er en overvægt af ældre og enlige i deres afdeling, samt at gennemsnitsalderen er ca. 50 år. Stationen Det er klart, at Kokkedal Station er et trafikknudepunkt, som løbende vil udvikle sig. Der er mange gående fra stationen ned gennem Jellerødskov. Stierne er godt trådt ned. Også Kebabstationen ved stationen er dog et samlingspunkt. Der har tidligere været røster om, at det var her, der var larm og ballade, men det ser ud til, at der er en god disciplin deroppe. Hvis der er nogen, der trækker støj og sprut og ballade til stationen, så er det Seven-Eleven. Men jeg synes sagtens, at vi kan gå og færdes her. Selvom der er larm. De unge har fundet på, at de skal lave hjulspin i biler ved stationen. Og så åbner de bilerne og spiller høj musik. Jellerødskov Jellerødskov er en fredsskov. De rydder den ikke, for biologerne mener, det er godt for dyre- og Side 18 af 58

19 plantelivet. Kommunen vil ikke snerydde i skoven, fordi man kan gå udenom. Det bliver meget glat med flere nedtrådte is-lag oven på hinanden. Der er stadig mange, som bruger skoven, selvom den er ufremkommelig om vinteren. Der har været tanker om at føre vandet tilbage i grøften i skoven. Der har været et lille vandløb i skoven, men det er mange år siden. Når det regner meget, er området fugtigt. Der er lidt vådområder ned mod Jellerød Parkvej. Vi hundeluftere har fået åbnet op henne ved parcelhusene, hvor der var væltet nogle træer. Rigtig mange beboere i Skovkanten bruger skoven til hundeluftning og også som adgangsvej til Holmegårdscenteret. Bænkene i skoven bliver ofte benyttet. Den tættest på Skovkanten og stationen er ofte brugt af unge. Der er altid masser af skrald derhenne. Den anden bænk bruges også meget. Folk med hunde mødes her, eller der sidder nogen og læser avis. Noget af det, jeg nyder, er, at der er masser af flagspætter her i skoven. Jeg mener også, der er en ugle og egern. Så det er en god skov på den måde. Stien ved åen mellem Vadestedet og Hørsholm Den er enorm brugt den her sti. Det er folks vej til Hørsholm, når de kommer fra Kokkedal. Mange tager stisystemerne i stedet for vejene. Man kan komme helt til Kongevejen den vej. Men det her stykke er mest et, som man går igennem og nyder. Jeg er her næsten dagligt. Jeg synes, det er så charmerende, at man 100 meter fra sin dør er ude i naturen. Her ved broen over Ådalsvej står der tit nogle skoleklasser fra Rungsted Gymnasium i vaders i åen. De måler bakterier og mikroskopiske dyr, der vokser på sten og planter. Rungsted Gymnasium ligger et kvarters tid på cykel væk herfra. Ådalen Ådalen er et yndet område for folk, der går ture, og hundeejere, der mødes. Det ville være godt, hvis man kunne udvide det med legepladser mv. Det er fint, hvis området bliver mere tilgængeligt for familier og indbyder til flere aktiviteter, men det må ikke blive et overrendt område. Mange mødes på fodboldbanen lige øst for Egedalsvænge. Mange er der med deres børn, som spiller bold. De har også bygget bjælkehytter derovre. Jeg ved ikke rigtigt, hvad de er til, men jeg har set, at der ligger tæpper derovre. Der er ikke ølflasker og sådan noget i hvert fald. Jeg cykler tit op til Nivå ådal, hvor jeg nyder naturen og vidderne. Der er bænke, og så er der et kæmpe område for fugleliv. Der er fugleture deroppe og ringovnen, som lavede mursten til hele området, ligger der også. Det attraktive ved at bo i Kokkedal er, at vi har så meget natur og så store vidder omkring os. Som cyklist er man forkælet her i området. Kommer du til Kokkedal Slot, er du højt hævet over landskabet. Derfra kan du se Skodsborg og Hven og Sverige. Der er også en herlig cykelsti langs banen op til Nivå og Humlebæk. Holmegårdscenteret Man kan sagtens møde sin nabo i Holmegårdscenteret. Af alternativer har vi jo ikke mange. Ellers skal vi ned til Hørsholm. Jeg har lagt mærke til, at de unge mennesker står ovre ved Brugsen og mødes. De står i en stor rundkreds og fylder op. Det samme sker ved hjørnet af Egedalsvænge og centeret. Hver gang der kommer nogen forbi, skal de absolut sprede sig endnu mere. Der mangler en klub til de unge. Side 19 af 58

20 Holmegårdscenteret Når jeg kører hjem om aftenen, kører jeg hen forbi kirken og ned ad stien langs Egedalsvej. Jeg er ikke den utrygge type, men jeg fravælger bevidst at køre igennem centeret. Jeg er ikke bange, men der er mange, som vælger det område fra. Der er jo nogle dumme historier derovre fra. Der har været overfald på taxachauffører og kioskejere, eller nogle har stået ved nogle cykler og krævet penge for at udlevere dem til ejermændene. Man skal have løst de der gruppedannelser, for at det bliver et torv, som vi andre har lyst til at være på. Jeg tror, at folk ville bruge centeret mere, hvis man fik flyttede drengene, der står derovre. Hvis man skal gøre det attraktivt med det torv, skal man gøre noget ved butikslivet. Men det er svært pga. butikslivet i Hørsholm, som stadig udvider. Når du tager til Nivå Centeret, er der af og til musik. Det ville jeg køre efter. Der mangler nogle arrangementer. Hvis der kom et torv ved Holmegårdscenteret, hvor jeg kunne sætte mig og drikke en kop kaffe, kunne jeg lige så godt gøre det dér, som andre steder. Syn på Kokkedal Det ville være dejligt, hvis projektet blev et demonstrationsprojekt, for rent ud sagt at afkriminalisere området og fortælle den positive historie om området. Så tror jeg også, at jeg ville bruge Holmegårdscenteret mere som alternativt indkøbsområde. Jeg synes, at jeg oplever en løbende forbedring af de sociale problemer i Kokkedal. Jeg vil også godt understrege, at jeg mener den meget sammensatte beboermasse i Kokkedal er en kvalitet for området. Hvis man ikke er bange af sig, kan man lære noget om andre kulturer, og det kan være meget berigende. Side 20 af 58

BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL

BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL Aktivitetskortlægning i Indhold s. 2 Indledning s. 3 Undersøgelse og metode s. 4 Beskrivelse af tællesteder s. 5 Hovedkonklusioner s. 6 Det overordnede bevægelses-

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

Gode friarealer løfter bebyggelsens image

Gode friarealer løfter bebyggelsens image Gode friarealer løfter bebyggelsens image Det grønne er ikke en selvfølge! Vi tager ofte det grønne omkring os for givet. Vi er vant til, at der er masser af natur og grønt i det danske landskab. Natur

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke.

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke. Samtalevandring 1. Maj 2012. Mads, 27. Butiksassistent. Bor på Hillerødgade. Interviewer: Jeg optager, er det okay? Mads: Ja. Interviewer: Hvor bor du henne her i området? Mads: Jeg bor på Hillerødgade,

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Kohavehuset Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bord 1 Kan der etableres aktivitetscenter for de ældre på plejecentret, nu hvor det er solgt? Hvad med kroen kunne den blive opkøbt, for eksempel

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Byrådsdreven innovationsproces - Løsningsforslag ZebraByer Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Vi har lavet et stort feltarbejde

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Professionel vovsemor

Professionel vovsemor Professionel vovsemor Det gør ondt i mit bankende hundehjerte, at så mange hunde keder sig hjemme, siger Nini Karpatoff I flok. Jeg er hundenes vovsemor og deres flokfører, siger Nini Karpatoff, der lufter

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup

Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup Juni 2015 Sommerhilsen Så er forårets generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling overstået. Jeg vil gerne

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015 Tirsbæk Bakker Bo midt i naturen - på toppen af Vejle 1 December 2015 Bolig i Vejle - Tirsbæk Bakker Boligforeningen ØsterBO kan nu i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S præsentere det nye boligområde i

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Taler afholdt ved overrækkelsen af

Taler afholdt ved overrækkelsen af Taler afholdt ved overrækkelsen af NØBU-Prisen 2004 NØBU-Prisen 2004 TID: tirsdag d.2. november, 2004, kl.17.00 STED: Medborgerhuset Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N. Program 2004 17:00 - Velkomst ved Niels Rytter,

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere