Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro"

Transkript

1 Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro Visionspapir for Arbejdsgruppen Erhverv og beskæftigelse Nov Nørrebro Lokaludvalg har nedsat en arbejdsgruppe, der fokuserer på erhverv og beskæftigelse. Den arbejder for at markere Nørrebros erhvervsliv og understøtte en positiv udvikling i bydelen. Målet er at bevare et varieret butiksliv, at sikre et socialt mangfoldigt, kreativt og bæredygtigt erhvervsliv samt at forbedre mulighederne for beskæftigelse i bydelen. Vi mener, at et godt erhvervsliv er grundlæggende for bydelens beskæftigelsesmuligheder og trivsel. Vision Vi ønsker, at Nørrebro erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt skal være er kendt for: At være en kreativ smeltedigel, hvor iværksættere søger hen At der er fokus på social ansvarlighed og grønne løsninger At virksomheder, butikker, uddannelsesinstitutioner, iværksættere, socialøkonomiske virksomheder og kulturinstitutioner har et udbredt kendskab til og gør brug af hinanden At de erhvervsdrivende føler ejerskab og tager del gadens og bydelens udvikling At fastholde lokal produktion og værne om industri og håndværksfag At der er gode muligheder for at få praktik og lærerpladser lokalt At der er fokus på ungdommen og dens muligheder for at udfolde sig i bydelen Mission er: 1. At skabe større politisk lydhørhed og påvirke de Københavns Kommunes beslutningsprocesser, således at der tages højde for Nørrebros lokale forhold og ønsker. 2. At styrke relationer og udbrede kendskab mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, iværksættere, og øvrige erhvervsaktører på Nørrebro. 3. At styrke grønne og bæredygtige løsninger og udbrede viden om initiativer og muligheder. 4. At afvikle og støtte op om kultur-kommercielle arrangementer og markedføringstiltag, der inddrager offentlige og private aktører og skaber synergi og nye samarbejdsforbindelser. 5. At gennemføre yderligere initiativer for beskæftigelsen med særligt fokus på iværksættere, unge, praktikpladser og arbejdspladser.

2 APPENDIX - Indsatser, aktiviteter og projekter I dette appendix udfoldes arbejdsgruppens seksmissioner i konkrete tiltag der skal arbejdes med over de næste par år samt et afsnit om hvordan vi ønsker at arbejde med dem. 1) Lobby-arbejde Arbejdsgruppen vil løbende søge politisk indflydelse i kommunens gældende organer. Arbejdsgruppen vil aktivt svare på hørringer og gå til relevante der har med gruppens arbejdsområde at gøre. Vi vil i forbindelse med alle vores aktiviteter huske aktivitetens formål og formulere denne klart, så det fremstår klart overfor beslutningstagere at dette er en bydel der ønsker indflydelse. Politisk ønsker arbejdsgruppen: Flere kreative zoner på Nørrebro Større blanding af erhverv og variation i butiksudvalg Aktivt at arbejde for både yderligere jobskabelse og fastholdelse At der etableres sociale klausuler og forpligtelser i forbindelse med anlægsarbejde i bydelen Flere grønne områder Billige kvadratmeter til erhvervslejemål Der skal fokuseres mere på serviceerhvervet, da de skaber en velfungerende bydel. At der sker bæredygtig vækst En funktionel og fleksibel Nørrebrogade en velfungerende strøggade At erhvervslivet er så grønt som muligt og at vi støtter grønne projekter Fastholdelse af produktion, håndværk og industri 2) At styrke relationer og danne netværk blandt Nørrebros erhvervsaktører Nørrebro er en smeltedigel for spændende erhvervsrelaterede aktiviteter. Her eksisterer kreativitet, iværksættere, gamle og nye købmandskulture, socialøkonomiske virksomheder, erhvervsskoler, håndværksgårde m.m. Alle disse lever side om side, men indtrykket er, at de ikke får (nok) glæde og gavn af hinanden til trods for, at de fra tid til anden kunne have sammenfaldne interesser og udfordringer. Derfor er der behov for en overordnet kortlægning af erhvervsaktører,

3 netværk, og iværksættere i bydelen, samt at få etableret kontakt og viden om de forskellige aktører. Netværksskabende aktiviteter er procesorienteret arbejde (ligesom lobbyarbejde), som på sin vis er løbende og har mange afskygninger. Men de skal starte et sted og undervejs fokuseres og gerne udmønte sig i konkrete produkter. De netværksskabende initiativer skal bl.a. styrke relationer og udbrede kendskab blandt erhvervsaktørerne på Nørrebro. Første skridt - hjemmesiden opdateres Kortlægningen skal resultere i en form for oversigt på NLUs hjemmeside, så aktører let kan danne sig et overblik over, hvad der findes på Nørrebro og derfra let kan finde hinanden. Desuden skal kortlægningen understøttes af møder med de forskellige aktører, således at lokaludvalget stille og roligt udbygger, opdyrker og fastholder viden om erhvervsudviklingen i bydelen. På sigt På sigt kan arbejdet resultere i facilitering af dialogmøder, sprout sessions, konferencer, et lokalt erhvervsråd bestående af frivillige erhvervsaktører med inspiration for Nørrebro Idrætsråd. Internt i arbejdsgruppen: Inddragelse af de erhvervsdrivende på arbejdsgruppemøderne Interessante oplægsholdere til arbejdsgruppemøderne 3) Grønne projekter Vi ønsker at have fokus på det bæredygtige Nørrebro. Vi ønsker en fremtid hvor vi har en bydel hvor der er plads til mennesker, liv og livsglæde. Vi ønsker at have en bæredygtig fremtid og vil derfor gerne sætte fokus på denne dagsorden via nogen meget simple og konkrete projekter. Vi vil altid ønske at give lads til yderligere grønne områder. 1) Nørrebro Ladcykel-service København bliver i stadigstigende omfang udbygget som cykelby. Det er positivt og dejligt at cykle i København, men visse butikstyper kan være udfordret af cykelglæden, da deres vare vanskeligt lader sig transportere på en 2-hjulet racer. Med Nørrebro Ladcykel-service ønsker vi at etablere og indgå et samarbejde med de lokale butikker, som kunne have en fordel i at tilbyde udlån/udleje af en ladcykler, således at kunderne lettere kan komme hjem med tunge vare og store vare. En sådan ordning vil kunne imødekomme et varieret butiksliv, styrke den enkelte forretning, understøtte en Co2-reducerende udvikling og markerer Nørrebro som en serviceminded bydel.

4 2) Miljøvenlig emballage i take away restaurationer Der er mange take away restauranter på Nørrebro. Uden at vide det eksakte omfang bliver der brugt oceaner af plastik emballage og stanniol, som ikke er venligt for miljøet. Det ønsker vi at ændre og afdække mulighederne for, at restaurationerne kan overgå til at gøre bruge af miljøvenligt emballage. Det kræver en større afdækning af muligheder, behov, og omfang, samt samarbejde med restaurationer og kommunes grønne mænd. Hvis det kan lykkes, vil det kunne give resultater for miljøet, være med til at skabe viden og opmærksomhed på gode løsninger, samt markerer bydelens grønne profil. Projektet kunne udvikles i samarbejde med Erhvervsskoler, kommune og restaurationer og leverandører m.m. Og lokaludvalget kunne lancerer en mærkningsordning i form af et grønt klistermærke m.m. 4) Kulturkommercielle arrangementer og markedsføringsinitiativer Kulturkommercielle arrangementer og markedsføringsinitiativer er med til at brande bydelen, lokaludvalget og styrke samarbejde og kendskab mellem erhvervsaktører og borgere på tværs af Nørrebro. De iværksættes for at udbrede samhørighed, interaktion og tilhørsforhold til Nørrebros gader. Vi har i år gennemført følgende tre arrangementer som vi ønsker at fortsætte : 1) Halloween 2) Shawarmamesterskab 3) Markedsdage (julemarked) Vi vil gerne lade nye arrangementer dukke op i samarbejde med især byens erhvervsliv og borgere. Herudover har vi nogen ideer til initiativer der endnu ikke er iværksat. Der tænkes gerne i forskellige målgruppe, hvoraf turister kunne være en central gruppe at tage fat i. Det vil nemlig understøtte KK s erhvervsstrategi. 1) Keep it Local Nørrebro Kampagnen videre udvikles. For eksempel kunne: - Butiksstafetten på facebook finpudses og gøres til et digitalt katalog, og spredes på de sociale medier. - Butiksnettene uddeles til flere mindre butikker - Selvstændig facebook-side Keep it local overgår til en selvstændig side for butikker og administreres af 10 udvalgte

5 personer, som står for at ligge relevant kommercielt stof op med måde. Insp. fra KK s facebook strategi. Kunne evt. tænkes sammen med erhvervspanelet? 2) Udvikling af Nørrebros spisekort Ideen er kortlægge Nørrebros store og små restaurant. Kunne tænkes som en small scale turist-indsats og et pilotprojekt som evt. kunne gå forud for Nørrebros klædeskab, Nørrebros stilleben 3) Alternativ skiltning på Nørrebro evt. i samarbejde med håndsværksgårde m.m. 4) Nørrebros designpris Oprettelse af Nørrebros designpris / Iværksætterpris Ildsjæle-prisen har været en god måde at styrke foreningslivet og anerkende, motivere frivillighed i bydelen. Med erfaringer fra Ildsjæle prisen skal der udvikles en design/iværksætter-pris 5) Beskæftigelsesindsats Vi ønsker at sætte fokus på kvarterets beskæftigelse via forskellige opkvalificeringer: 1) En opsøgende jobkonsulent og et jobcenter beliggende på Nørrebro. 2) En undersøgelse af praktikpladser og muligheden for udvidelse af dette 3) Flere muligheder Social Økonomiske virksomheder Vi vil gerne huse endnu flere social økonomiske virksomheder. Kan vi gøre noget særligt (tilbyde dem billige erhvervslokaler eller..) 4) En mentorordning 5) Oprettelse af en kautionspulje starthjælp til iværksættere Være kuvøse for iværksættere. Nørrebros pant-pulje/kautions-pulje Vi har en sum penge opmagasineret hos Handelsforeningen fra Keep it Localnettene. Den er på ca kr. Disse kunne bruges, som udlånspant til opstartsinitiativer. Mange initiativer ser aldrig dagens lys, da der er mangel på opstarts kapital fx et event, hvor leje af lokaler skal betales forud for indkomstmuligheden - mon det ville være muligt at forestå en kationsudlånsordning?

6 6) Øvrige projekter Graffiti-mesterskab/Gavlmalerier det vil være en positiv måde at få en kulturændring på. Men hvordan skal butikslivet involveres? Noget med social økonomiske virksomheder Udarbejdelse af et årshjul for udsalgsdage, markedsdage, koordinerede fælles åbningsdage for søndagsshopping og længere åbningstider. ARBEJDSMETODER For at opfylde alle vores ønsker til aktiviteter og for at kvalitetssikre dem ønsker vi at: 1) Bevare kvartermanagerens rolle da denne spiller en central rolle for at skabe netværk og udadvendte aktiviteter. Kvartermanageren sikrer gennemførelse af eksterne arrangementer samt netværksaktiviteter og lobbyarbejde. 2) At lave en strategi der udfolder disse aktiviteter og giver en større indsigt i bevæggrunde samt tidsfastsætter de forskellige projekter. Denne startegi skal laves i samarbejde med et eksternt firma og udføres i første halvdel af ) At finde relevant viden på området (Erhverv og beskæftigelse) frem og bruge dette aktivt i vores arbejde. Vi afholder beslutningstagende møder i arbejdsgruppen ca. en gang om måneden og man er velkommen til at sende forslag til arbejdsgruppens arbejdsområde og til at engagere sig.

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere