/ /9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening"

Transkript

1 KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørernbedet Tlf Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej / hus. Vdist ygn. F8 = Jyllingevej I UdSkrivningsdato I Side R-ejermeddelelse / /9 (Udskrift af oplysninger fra bygnings- og boligregistrel) Denne R- ej ermeddelelse er udskrevet på grund af sammenlægning af lej ligheder. Fej l eller mangler i udskriften bedes meddelt kommunen. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening Vandforsyning fra offentligt alment vandforsynings anlæg Afløb til offentligt spildevandsanlæg Jyllingevej 9 Oplysninger om ygning nr: Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus) ygningen er opført i 19. Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Oplysningerne om materialer stammer fra ejer. ebygget areal for bygningen.... Samlet bygningsareal kvm kvm Antal etager: (excl.tagetage og kælder) Udnyttet areal af tagetagen... Samlet areal i kælder, hvor loftet er mindre end 1, 5 m. over terræn... Samlet boligareal i bygningen.... Antal beboelseslej ligheder med eget køkken: 10 Samlet erhvervsareal i bygningen 1 kvm 01 kvm kvm 987 kvm Oplysningerne om arealer stammer fra ej er. Varmeinstallation: Fj ernvarme!blokvarme eller varmluftanlæg) (radiatorsystemer.. fortsættes *** KMDOGJR0010. udg

2 - KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørembedet Tlf Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej / hus. Vdisl Sygn. F8 = Ejendol1)snummer I UdSkrivningsdato I Side R-ejermeddelelse / /9 (Udskrift af oplysninger fr. bygnings- og boligregistret) Jyllingevej 9 vanløse, København 95 *** ygning 1 fortsat- ygningen har ikke supplerende varmeinstallation. Varmesynsrapport udstedt den 1/0-85 oliger / Erhvervslokaler Etage/ side Anvendelse A R E A L olig/erhverv Antal værelser olig/erhverv Antal WC/ad Køk ken HØgholtvej ST TV olig 01 TH olig 0 TV olig 0 TH olig 0 olig Høgholtvej ST TV olig rændeovn 01 TH olig 0 TV olig 0 TH olig HØgholtvej 6 ST TV olig sammenlagt 0 TV olig 0 TH olig Høgholtvej 8 ST TV * med 6, th - 66 kvm l l 1 l *A *D *G KMDOGJR0010. udg

3 KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørembedet Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej I hus Vdist 11 ygn. F8 = Tlf \ Udskrivningsdato \Side / /9 R-ejermeddelelse (Udskrift af oplysninger fra bygnings- og boligregislrel) Jyllingevej 9 95 *** ygning 1 fortsat Etage/ Anven- A R E A L Antal værelser Antal Køk side delse Olig/Erhverv olig/erhverv WC/ad ken TH olig 0 TV olig TH olig 0 TV olig TH Kontor 1 1 * *D Nej Jernbane Alle ST TV *70 7 ST MF utik ST TH utik 50 1 *A *D 01 TV Olig 7 01 TH olig 0 TV olig 7 0 TH olig 0 TV olig 7 0 TH olig Jernbane Alle 9 ST TV utik 7 ST TH utik 56 *A *D *G TH olig 59 0 TV olig 59 0 TH olig 59 0 TV olig 59 0 TH olig 59 Jernbane Alle 9 ST TV utik ST TH Kontor TV Kontor TH olig 7 0 TV olig 6 0 TH olig 7 0 TV olig 0 TH olig *G KMD OGJR0010. udg

4 KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørembedet Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANL0SEGAARD Jernbane Alle 9 70 Vanløse Vej / hus. Vdist ygn. F8 = st TH 8 Tlf I UdSkrivningsdato / I Side /9 R-ejermeddelelse Jyllingevej 9 95 *** ygning 1 fortsat_ Etage/ side Anvendelse A R E A L olig/erhverv Antal værelser olig/erhverv Antal WC/ad Køk ken Jyllingevej 9 ST TV olig ST TH *50 01 TH olig 0 TV olig 0 TH olig 0 TV olig 0 TH olig Jyllingevej 1 ST TV Olig 01 TH olig 0 TV olig 0 TH olig 0 TV olig 0 TH olig Jyllingevej ST TV olig 01 TH olig 0 TV olig 0 TH olig 0 TV olig 0 TH olig Jyllingevej 5 ST TV olig 01 TH olig 0 TV olig 0 TH olig KMD OGJR0010. udg

5 KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørernbedet Tlf Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej I hus. Vdist ygn. F8 = I UdSkrivningsdato / I Side R-ejermeddelelse 5/9 (Udskrift af oplysninger fra bygnings- og bolig registret) Jyllingevej 9 95 *** ygning l fortsat Etage/ Anven- A R E A L Antal værelser Antal Køk side delse Olig/Erhverv olig/erhverv WC/ad ken Olig Jyllingevej 7 ST TV Olig 6 01 TH Olig 6 0 TV olig 0 TH Olig 6 0 TV olig 0 TH olig Jyllingevej 9 ST TV olig TH olig 7 0 TV olig 78 0 TH Olig 7 ' 0 TV Olig 76 0 TH olig Jyllingevej 51 ST TV olig 6 01 TH olig TV Olig 0 TH olig 6 0 TV olig 0 TH olig Jyllingevej 5 ST TV olig 5 01 TH olig 7 0 TV olig 7 7 KMD OGJROO10. udg

6 KØENHAVNS KOMMUNE Stads konduktør embedet Tlf postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 70 Vanløse Vej / hus. Vdist ygn. F8= st TH I UdSkrivningsdato I Side / /9 Kom. Årsag. løbenr R-ejermeddelelse 189 Jyllingevej 9 95 *** ygning l fortsat Etage/ Anven- A R E A L Antal værelser Antal Køk side delse Olig/Erhverv olig/erhverv WC/ad ken TH Olig 7 l *D 0 TV olig l *D 0 TH olig 7 Jyllingevej 55 ST TV olig 80 ST TH Kontor TH olig 88 0 TV olig 0 TH olig 88 0 TV olig 0 TH olig 86 Jyllingevej 57 ST TH utik TH olig 1 0 TV olig TH olig 11 0 TV olig TH olig 108 Kaløvej 7 ST TV olig TH olig 0 TV olig 81 0 TH olig 0 TV Olig 79 0 TH olig 7 Kaløvej 9 ST TV olig TH olig 59 KMD OGJROO10. udg

7 KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørernbedet Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANL0SEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Tlf \ Udskrivningsdato / Side I R-ejermeddelelse 7/9 Vej / hus. Vdist ygn. F8 = Jyllingevej 9 95 *** ygning 1 fortsat. '--' Etage/ Anven- A R E A L Antal værelser Antal Køk side delse olig/erhverv olig/erhverv WC/ad ken TV olig 59 0 TH Olig 59 0 TV olig 59 0 TH Olig 59 Kaløvej 1 ST TV olig TH olig 81 0 TV olig 0 TH Olig 81 0 TV olig 7 0 TH Olig utik = enhed anvendt til detailhandel Kontor = enhed anvendt til kontor / liberale erhverv (advokater, rådgivende ingeniører,klinikker el.lign.) *A: Der er vandskyllet toilet uden for enheden *: Andet end vandskyllet toilet eller intet toilet. *D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil. *G: Fast kogeinstallation på værelse eller gang. *70:Hotel, restauration, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed *50:Daginstitution Oplysninger om ygning nr: HØgholtvej 6 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus) ygningen er opført i 19. fortsættes *** KMDOGJAOOlO. udg

8 - KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørembedet postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej / hus. Vdist ygn. F8 = Tlf I UdSkrivningsdato I Side R-ejermeddelelse / /9 Kom. Årsag. Løbenr Jyllingevej 9 95 *** ygning fortsat. Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Oplysningerne om materialer stammer fra ej er. ebygget areal for bygningen.... Samlet bygningsareal..... _. _... _ kvrn 1980 kvrn Antal etager: (excl.tagetage og kælder) Der er ikke tagetage Samlet areal i kælder, hvor loftet er mindre end 1, 5 m. over terræn 660 kvrn Samlet boligareal i bygningen..... Antal beboelseslejligheder med eget køkken: kvrn Oplysningerne om arealer stammer fra ej er. Varmeinstallation: Fj ernvarme/blokvarrne (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) ygningen har ikke supplerende varmeinstallation. Energiattest udstedt den /0-85 Varmesynsrapport udstedt den /0-8 Oliger / Erhvervslokaler Etage/ side Anvendelse A R E A L olig/erhverv Antal værelser olig/erhverv Antal WC/ad Køk ken HØgholtvej 6 ST TV olig 6 Ol TV Olig 01 TH olig 6 l l KMD OGJAOQ10. udg

9 KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørernbedet postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANL0SEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej Ihus. Vdisl Sygn. Tlf I UdSkrivningsdato I Side / /9 R-ejermeddelelse F8 = Jyllingevej 9 95 *** ygning fortsat '- Etagel Anven A R E A L Antal værelser Antal Køk side delse olig/erhverv Olig/Erhverv WC/ad ken ' TV olig l 1 0 TH olig 6 HØgholtvej 8 ST TV Olig TV Olig Ol TH Olig 7 0 TV olig 7 0 TH Olig 7 HØgholtvej 0 ST TV olig ST TH Olig 01 TV Olig 01 TH olig 0 TV olig 0 TH olig HØgholtvej ST TV Olig ST TH Olig 7 01 TH olig 7 0 TV Olig 7 0 TH olig 7 Høgholtvej ST TV olig 6 ST TH Olig 01 TV Olig 6 01 TH olig 0 TV olig 6 0 TH olig *D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil. KMD OGJF!OO10. udg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro 1 af 14 06-09-2014 23:31 - Danmarks største uafhængige boligside Login Opret bruger Forside Søg ejerbolig Søg lejebolig Kortsøgning Tvangsauktioner Mit Boliga Boliga Selvsalg iboligen Vigtig meddelelse

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Kort & info Bolig#26803 Rækkehus Næsten ny enderækkebolig på 105 m2 i veludbygget

Læs mere

Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund. Ejerlejlighed

Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund. Ejerlejlighed Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund Ejerlejlighed Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund Kort

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Vadstrupvej 22, 2880 Bagsværd Salg

Vadstrupvej 22, 2880 Bagsværd Salg Vadstrupvej 22, 2880 Bagsværd Salg Kontorejendom, tæt på Bagsværd Torv Kontantspris: kr. 15.600.000, areal: 1.470 m2 Sagsnr: S-10601 Ejendommen: Adresse Vadstrupvej 22 2880 Bagsværd Matr.nr. 5ac, Bagsværd

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606 Hotel og kursusvirksomhed med skøn beliggenhed i Kragenæs. Erhvervsmæ

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432

JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 Adresse Smedevænget 23, 2640 Hedehusene Kontantpris 1.895.000 Udbetaling 95.000 Brutto pr. md. 10.493

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053 SALGSOPSTILLING Ejendom, som kan anvendes til både bolig og/eller erhverv - synlig beliggenhed 206 m² p.t. er registreret til beboelse + 177 m² kælder m/integreret garage med ialt 4 porte. Åderupvej 71,

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Slotsgade 17, Hillerød

Slotsgade 17, Hillerød Slotsgade 17, Hillerød Skøn boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 398 m², heraf 109 m² bolig og 273 m² erhverv Særdeles velbeliggende strøgejendom Fremstår moderne og velindrettet Afkast 1.

Læs mere