Good to Great - fra god til uovertruffen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Good to Great - fra god til uovertruffen!"

Transkript

1 Good to Great - fra god til uovertruffen! Jim Collins, Colorado, MBA fra Stanford i 1982 udgav i oktober 2001 resultaterne af et forskningsprojekt, hvor han sammen med et hold forskere havde investeret ca. 10 mandeår i at finde ud af, hvorfor nogle få virksomheder klarer sig helt ekstremt godt. Hvad adskiller dem fra andre virksomheder? Resultaterne udkom i form af bogen Good to Great, som hurtigt blev en bestseller og som i øvrigt er udkommet på dansk på Børsens Forlag i 2002 under samme titel. Bogen opregner et antal temaer, som kendetegner disse great virksomheder: Niveau-5 lederskab Først hvem så hvad Se de brutale kendsgerninger i øjnene Pindsvinekonceptet Kultur med disciplin Teknologi som accelerator Svinghjulet Virksomhederne Pointerne bygger på et udvalg af 1435 Fortune-500 virksomheder fra perioden , som opfyldte følgende kriterium: Virksomhederne i udvalget skulle springe fra at levere gode resultater til at levere fantastiske resultater, dvs. overgå markedet med en faktor 3 eller mere, samt opretholde denne position i 15 år eller længere. 11 virksomheder levede op til kriteriet og demonstrerede det ved at deres gennemsnitlige, kumulative aktieafkast var på 6,9 gange markedet generelt. De 11 virksomheder var: Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gilette, Kimberley-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens og Wells Fargo. Niveau-5 lederskab De 11 virksomheders forretningsmæssige vendepunkt har i alle tilfælde at gøre med et lederskifte. Ikke sådan at forstå, at den nye udvikling tog fart i samme sekund som den nye leder indtog chefstolen, men i den forstand, at de processer og beslutninger, som i sidste ende førte til de fantastiske resultater, blev sat i gang af den nye leder. Det er derfor interessant, at disse ledere har visse fællestræk, hvoraf det mest iøjnefaldende er, at de fremstår som beskedne og ydmyge personer uden nogen som helst interesse i selvpromovering eller andre former for ego-dyrkelse. Collin s billede på deres personlige karaktertræk er, at når de skal forklare fejl, ser de i spejlet, men når de skal forklare succes, kigger de ud af vinduet underforstået: I modsætning til normale ledere. Deres beskedenhed og tilbageholdende adfærd skal imidlertid ikke forlede til at tro, at de er svage personer. Tværtimod er de ekstremt viljestærke og urokkeligt beslutsomme, stærkt resultatorienterede mennesker. Et andet interessant forhold er, at af de 11 ledere er hele 8 rekrutteret internt i deres virksomhed. Man har altså ikke været i byen for at finde en fantastisk og karismatisk

2 leder. Tværtimod har man fundet ham internt og i flere tilfælde akkompagneret af nogen overraskelse og skepsis fra de nærmeste omgivelser. Collins mener, at der utvivlsomt går mange uerkendte niveau-5 ledere rundt iblandt os. De er netop uerkendte, fordi de af tilbøjelighed er beskedne og tilbageholdende. Vi burde måske kigge efter! (De øvrige 4 niveauer kaldes i øvrigt nedefra: Kvalificeret medarbejder, Bidragende gruppemedlem, Kompetent chef og Effektiv leder). Først hvem så hvad Det grundlæggende synspunkt, som finder støtte i både de objektive kendsgerninger og de historier og holdninger, som personer i de 11 virksomheder giver udtryk for, er at de konkrete medarbejderes kvalifikationer og visioner er vigtigere og primære i forhold til virksomhedens målsætning. Flere af de adspurgte deles om en bus-metafor, hvor meldingen er, at man skal sørge for at få de rigtige folk ombord på bussen, få dem anbragt i de rigtige sæder og få smidt de forkerte folk af bussen. Derefter kan man begynde at finde ud af, hvor bussen skal køre hen og hvilken vej den skal følge derhen. Dette står nok i modsætning til, hvad man umiddelbart forestiller sig, nemlig at man fastsætter mål og visioner og derefter fremskaffer de medarbejdere, som man antager kan medvirke til at realisere dem. Se de brutale kendsgerninger i øjnene Jim Collins bruger det amerikanske udtryk: Get the fish on the table!. Vi har ikke helt et tilsvarende udtryk på dansk, men meningen er ikke til at tage fejl af. Hvis der er en fisk i lokalet, kan man lugte den og det bliver bare værre og værre. Så man kan ligeså godt få den op på bordet med det samme. Mennesker vil gerne være optimister og positive, så vi vil allerhelst ignorere de ubehagelige ting. I en forretningsmæssig sammenhæng kan det imidlertid være livsfarligt. Det er derfor ikke overraskende, at en veludviklet evne til at se de brutale og ubehagelige kendsgerninger i øjnene er en vigtig del af forklaringen på, hvorfor de 11 virksomheder har klaret sig godt. De ubehagelige kendsgerninger beskriver imidlertid ikke sig selv. Det er derfor afgørende at få etableret et klima i virksomheden, så sandheden bliver hørt. Der skal altså skabes en situation, hvor medarbejderne ikke alene har lov til at sige deres mening, men hvor denne mening også bliver hørt. Den ledelsesstil, der hører til her, kan beskrives som ledelse ved at stille spørgsmål (og ikke ved at levere svar) og ved at bruge dialog og diskussion (og ikke tvang). Pindsvinekonceptet En gammel aforisme fra Arkhilogos (600 f.kr.) siger "ræven ved mange forskellige ting men pindsvinet ved én vigtig ting". Pindsvinet ruller sig sammen og stritter med sine pigge uanset hvilken af sine utallige angrebsstrategier ræven anvender. Pindsvinet gør det, det er bedst til hver gang. De 11 virksomheder ligner pindsvin: Enkle, småkedelige skabninger, som ved én stor ting og holder sig til den. De fleste almindelige virksomheder ligner mere ræve: Snu og snedige skabninger, der ved mange ting, men som mangler konsistens. Pindsvinekonceptet går derfor ud på at virksomheden skal have en dyb forståelse for det, virksomheden er bedst til i hele verden. (Det er ikke nødvendigvis det samme

3 som en kernekompetence. Bare fordi man har en sådan behøver man ikke at kunne blive verdensmester). Desuden skal virksomheden finde ud af, hvordan den økonomisk fungerer bedst. Metoden er her at finde ud af hvad x er i virksomhedens overskud pr. x. Hvis man må vælge ét og kun ét forhold (fortjeneste pr. x), der systematisk skal øges med tiden, hvilket x vil så have den største og mest vedvarende virkning på virksomhedens økonomiske system? Endelig skal virksomheden finde ud af, hvad der bedst tænder medarbejdernes begejstring/passion. Det handler altså ikke om at stimulere en interesse, men at afdække en interesse/passion, der allerede er der i forvejen. Pindsvinekonceptet går derefter ud på at eliminere alt det, der ikke passer i denne treenighed. Pindsvinekonceptet er ikke et mål/en strategi/en intention om at være den bedste. Det er en forståelse af, hvad man kan blive den bedste til. Det, man er lidenskabeligt interesseret i Det, man kan blive den bedste i verden til Det, der driver ens økonomiske system Det tog i gennemsnit de 11 virksomheder 4 år at fastlægge et pindsvinekoncept. Jim Collins anbefaler en bestemt metode, som man kan anvende, hvis man gerne vil identificere sit eget pindsvinekoncept. Virksomheden skal etablere et råd, bestående af de rigtige mennesker, som indgår i gentagne dialoger og diskussioner, der styres af de tre cirkler ovenfor. Diskussionerne skal foregå over længere tid og skal fokusere på de centrale problemstillinger og beslutninger som virksomheden er konfronteret med. Rådet indkaldes og anvendes af virksomhedens øverste ledelse og består som regel af 5-12 personer. Hvert medlem af rådet bevarer respekten for alle andre medlemmer af rådet uden undtagelse. Rådet omfatter centrale personer i ledergruppen, men er ikke nødvendigvis begrænset til ledergruppen, ligesom alle ledere ikke automatisk er medlem af rådet. Rådet skal ikke søge at nå til fuld enighed, da enige beslutninger ofte strider mod intelligente beslutninger. Ansvaret for dets afgørelser ligger udelt hos den øverste ledelse. Rådet er et uformelt organ, som oftest hedder noget helt uskadeligt. Det mødes med faste, jævne mellemrum (ikke sjældnere end fire gange årligt). Kultur med disciplin Disciplinerede mennesker med disciplinerede tanker og disciplineret handling er en uundværlig forudsætning for den succes, som de 11 virksomheder har opnået. Pindsvinekonceptet kan kun gennemføres, hvis det understøttes af disciplinerede mennesker.

4 Det er derfor af betydelig vigtighed at forstå, hvilken form for disciplin der er tale om. Dette kan indkredses med forstavelsen selv- foran disciplin, som en vigtig egenskab hos medarbejderne. Hvis folkene er selvdisciplinerede, kan man give dem frihed under ansvar og behøver ikke at bruge energi på at lede dem. Man kan nøjes med at lede systemet. De fleste intelligente mennesker foretrækker at få lov til at bestemme selv og behøver ikke anden motivation end spændende opgaver og deltagelse i målrettede projekter. Til gengæld kan de meget nemt demotiveres fx af overflødige bureaukratiske tiltag eller utidig indblanding oppefra. Det er her væsentligt at tænke på bus-metaforen ovenfor: Det gælder om at få de rigtige, selvdisciplinerede mennesker på bussen. Alle forsøg på at disciplinere de forkerte mennesker til at udvise den rigtige adfærd fjerner opmærksomheden fra det væsentlige og er i de fleste tilfælde dømt til at mislykkes. Disciplinen skal derfor være en del at kulturen og ikke noget, som udgår fra den øverste ledelse. Hierarkisk Bureaukratisk Great Nystartet Lav Kultur med disciplin Høj Lav Etik med iværksætterånd Høj Det er en gammel konstatering, at bureaukratiske kulturer opstår som en kompensation for inkompetence og manglende disciplin. Ovenstående figur illustrerer, hvordan den selvdisciplinerede kombinerer en høj grad af disciplin med en høj iværksætteretik. Teknologi som accelerator Karakteristisk for de 11 virksomheder er det, at (ny) teknologi anvendes som accelerator for og ikke som skaber af fremdrift. I 84 interviews med ledere i de 11 virksomheder nævnte 80% ikke engang teknologi som en af de 5 vigtigste forhold bag virksomhedens succes. Historierne fra de 11 virksomheder tyder på, at tankeløs tiltro til teknologi ikke alene ikke er et aktiv, men et direkte passiv. Når teknologien bruges rigtigt, når den knyttes til et enkelt, klart og sammenhængende koncept, der udspringer af en dyb forståelse,

5 er teknologien en central drivkraft i en fremadrettet udvikling. Men når den bruges forkert, når man klynger sig til den som en nem løsning, så accelererer teknologien blot ens undergang. Ikke overraskende gælder det derfor også for de 11 virksomheder, at de systematisk undgår teknologiske modediller og medløbertendenser. Svinghjulet Det mest imponerende ved de resultater, som de 11 virksomheder har skabt, er utvivlsomt deres vedvarende karakter. Det var et kriterium ved udvælgelsen, at fremgangen skulle vare i 15 år eller mere. Identifikationen af de mekanismer, som sikrede dette, har Jim Collins valgt at betegne svinghjulseffekten : Der ligger en enorm magt i kontinuerlige forbedringer og levering af resultater. Ideen er at lade folkene se og føle opbygningen af fremdrift. Dette, mere end noget andet, stimulerer til fortsat at yde det bedste. Inkrementelle skridt fremad konsistent med G2G konceptet Svinghjulet opbygger momentum Opbygning af synlige resultater Folk bliver i stigende grad opmuntret af resultaterne Citeret direkte fra bogen: Hvad er det, de rigtige mennesker ønsker mere end noget andet? De ønsker at være en del af en vindergruppe. De vil gerne bidrage til synlige og konkrete resultater. De vil gerne føle spændingen ved at være involveret i noget, der ganske enkelt fungerer. Når de rigtige mennesker ser en enkel plan, som er affødt af, at man har set de brutale kendsgerninger i øjnene en plan, som er udviklet på baggrund af forståelse, ikke brovten så vil de højst sandsynligt sige Det virker. Regn med mig. Når de ser den enige og forenede ledergruppe, der står bag den enkle plan, og de uselviske, engagerede kvaliteter i Niveau-5 lederskabet, dropper de kynismen. Når folk begynder at føle fremdriftens magi når de begynder at se konkrete resultater, når de kan føle svinghjulet begynde at accelerere i fart så stiller langt flertallet op for at lægge skulderen mod svinghjulet og være med til at skubbe.

6 Checklisten Det kan være en interessant øvelse at vurdere, hvor ens egen virksomhed eller gruppe står. Prøv at vurdere det udfra denne liste. Det gælder selvfølgelig om at få så mange point som muligt intervallet går fra 12 til 84. Helt enig helt uenig 1. Vi har niveau 5 ledere Vi har de rigtige folk på bussen De rigtige folk har de rigtige jobs Vi er i stand til at se kendsgerningerne i øjnene 1. Om vores forretning Om måden vi samarbejder på Vi har en klar opfattelse af, hvor vi er på vej hen, eftersom vi 1. Ved hvad vi er lidenskabeligt optaget af Ved hvad vi kan blive verdensmestre i Forstår vores økonomiske system De rigtige projekter får fuldt budget og de andre får ingenting Vi har ikke for meget bureaukrati Hierarki står ikke i vejen for effektiv performance Vi satser ikke på, at ny teknologi skal klare ærterne for os For yderligere information og inspiration besøg: eller kontakt undertegnede: Esben Wolf, Teknologisk Institut, / tlf

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere