AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND"

Transkript

1 MAJ

2 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson Anette Moss OPLAG 50 eksemplarer 2

3 Øget vækst og værdi i regionens erhvervsliv Denne udgave af Ajour skal være med til at kvalificere den kommende idéindkaldelse, Øget vækst og værdi i regionens erhvervsliv som bliver præsenteret på vækstforums døgnseminar. Emnerne og de tilhørende data vil illustrere en række forhold i regionen indenfor temaerne, Innovation Oplevelsesøkonomi og Turisme. Temaerne innovation og oplevelsesøkonomi er ikke opgjort som traditionelle erhvervsbrancher (på branchekoder) og det er derfor heller ikke muligt at fremvise de samme former for registerudtræk, som det fx er tilfældet for turisme. Der er dog foretaget andre typer af opgørelser, som bl.a. forsøger at bygge videre på den traditionelle branchekodestatistik. Under hvert tema, vil der være kort være en introduktion til hvilke typer af opgørelsesmetoder, der er anvendt ved de enkelte figurer. Udover opgørelser på de tre temaer så vil Ajour også præsentere nogle af de mest interessante resultater fra en virksomhedsundersøgelse, som er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum. Dette som led i en aktuel analyse, med titlen Vækstindeks Forår Analysen, omfatter dels resultater af en spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af 1231 regionale virksomheder og dels en kvalitativ analyse, hvor der er gennemført interviews med 8 forskellige regionale virksomheder. Hele analysen vil blive omdelt på vækstforums døgnseminar. 3

4 1. Opdateret ledighedstal De tidligere udgaver af Ajour, har fulgt udviklingen i den regionale beskæftigelse. Vi har frem til slutningen af 2009 kunne vise et billede af Region Sjælland, som den region i landet med laveste ledighed. Dette er dog ikke længere til fældet. Ser man på den seneste ledighedsopgørelse (marts 2010), så har Region Midtjylland en marginal lavere ledighed med 4,3 % i forhold til Region Sjælland på 4,5 %. Figur 1.1 viser samtidig, at ledighedsprocenten i Region Sjælland i dag er på ca. det samme niveau, som de øvrige regioner, på nær Region Nordjylland, som fortsat har den højeste ledighed. Figuren viser også at regionen har oplevet en kort sæsonstigning i ledigheden, i efteråret og vinterhalvåret, men også at der lige nu er en tendens til en stagnation. Ledigheden forventes enten fortsat at stagnere eller falde i løbet af sommeren. Dette skal ses i sammenhæng med, at dette er billedet for tidligere år, og samtidig er der en generel tendens til, at den økonomiske krise i Danmark er ved at aftage. Figur 1.1 Ledighed opgjort på regioner Pct. ledige Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland M M M M M M M M M M03 September 08 - Marts 10 Kilde: Danmark Statistik 4

5 2. Virksomhedernes nuværende udfordringer De sjællandske virksomheder synes at være kommet over bjerget i forhold til den økonomiske recession, og der tegner sig et billede af en forøget optimisme mht. stigning i omsætning, arbejdsstyrke og internationalt engagement (eksport). Forventningerne til en forøget arbejdsstyrke er noget mere beskedne end forventningerne til vækst i omsætning både på kort og mellemlangt sigt. Det tydeliggør, at de job Region Sjælland taber i dag, med stor sandsynlighed ikke kommer tilbage. Enten outsources produktionen eller også investeres der i effektivisering. Sådan opsummerer Væksthus Sjælland det i deres analyse af de regionale virksomheders nuværende situation, på baggrund af besvarelser af en aktuel spørgeskemaundersøgelse. I tabel 1 er en opgørelse af de typer af virksomheder, som har indgået i analysen. Udover øvrige brancher, er det først og fremmest Bygge og anlæg (18 %) og IT/kommunikation (15 %), som har svaret på spørgeskemaet. Men også Cleantechvirksomheder (9 %) har vist sig at være godt repræsenteret. Dette understøtter øvrige billeder, som flere analyser tidligere har vist, nemlig at regionen har en række erhvervsmæssige styrker indenfor Bygge og anlæg samt cleantechvirksomheder. I forhold til kreative erhverv er det interessant at også IT/kommunikation at godt repræsenteret. Tabel 1 Branche Antal Procent Cleantech 45 9 % Farma/medico 17 3 % Oplevelsesøkonomi 25 5 % Bygge og anlæg % Fødevarer 28 5 % IT/kommunikation % Finansiering og forretningsservice 22 4 % Transport, post og tele 17 3 % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 14 3 % Møbler og beklædning 23 5 % Anden % 5

6 Optimismen hos de sjællandske virksomheder er samlet set mest positiv på mellemlangt sigt. Den globale finanskrise og den internationale økonomiske afmatning har ændret vækstudsigterne for dansk økonomi. Alle regioner i landet har oplevet aftagende vækst og stigende ledighed, om end Region Sjælland synes at være ekstra udsat grundet den lave værdiskabelse og den fra udgangspunktet højere ledighed. I figur 2.1 kan det bl.a. ses at virksomhedsledernes forventninger til omsætningen på kort sigt i regionen, på trods af udviklingen i 2009 overordnet er positive. Over halvdelen af de sjællandske virksomheder tror, at deres virksomhed vil forøge sin omsætning i løbet af det næste år. På mellemlangt sigt er hele 85 procent af de adspurgte virksomheder overbeviste om, at omsætningen vil stige. Figur 2.1 Virksomhedernes optimisme 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Forøge sin omsætning inden for det næste år Forøge sin omsætning inden for 2-4 år Forøge sit antal ansatte inden for det næste år Forøge sit antal ansatte inden for 2-4 år Forøge sit internationale engagement inden for det næste år Forøge sit internationale engagement inden for 2-4 år Ja Nej Måske Kilde: Væksthus Sjælland, Regionalt vækstindeks, forår

7 Væksthuset har også spurgt til, hvilke udfordringer, som virksomhederne opfatter som de største lige nu. I figur 2.2 ses resultatet og det kan her konstateres at, at den største udfordring for regionens virksomheder omhandler salg og markedsføring. Herefter følger kapitalfremskaffelse og produktudvikling/innovation. Alle tre områder, som Vækstforum har fokus på i handlingsplanen og igennem den nye kapitalfond, som er etableret hos CAT. Figur 2.2 Virksomhedernes største udfordringer 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Salg og markedsføring Kapitalfremskaffelse Produktudvikling /innovation Ledelse Rekruttering Ejerskifte Andet Udfordring Kilde: Væksthus Sjælland, Regionalt vækstindeks, forår

8 3. Innovation og forskning i regionens erhvervsliv Innovation handler især om virksomhedernes evne til at udvikle nye produkter, introducere nye markedsføringsmetoder og processer. Dette er forhold, som er vanskelige at foretage entydige opgørelser på, ved brug af traditionel erhvervsstatistik. Danmarks statistik har dog gennemført undersøgelser ved brug af spørgeskema til virksomheder, hvor der er spurgt, hvordan de arbejder med innovation og forskning og hvor mange udgifter de bruger til det. Resultaterne af spørgeskemaerne er efterfølgende blevet bearbejdet og Erhvervs- og byggestyrelsen og vil være en del af baggrunden for de følgende figurer for virksomhedernes præstationer i landets regioner. Lav innovationsgrad i de sjællandske virksomheder men stor interesse for at samarbejde med videninstitutioner Region Sjælland har en stor udfordring i procent af sine udgifter til innovation. forhold til at få flere virksomheder til at Problemet er særligt udtalt hos de små- og arbejde med forskning og innovation. mellemstore virksomheder, hvor udgifterne Sammenligner man regionen med øvrige til innovation er særdeles begrænset. Generelt danske regioner, ses et billede af de er billedet, at der i resten af landet bruges sjællandske virksomheder, som bruger meget mindst dobbelt så mange penge på udgifter til få udgifter til innovation. Figur 3.1 viser at innovation i virksomhederne end i Region virksomhederne i regionen højst bruger 0,5 Sjælland. Figur 3.1 Virksomheders innovationsudgifter i pct. af Bruttoregionalprodukt (2007) 3,5 4 2,5 3 1,5 2 0,5 1 0 Under 10 årsværk årsværk årsværk 250+ årsværk Hele landet Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kilde: Erhvervs- og byggestyrelsen, Regional statistikbank 8

9 Figur 3.2 Virksomheders interesse i samarbejde med forskningsinstitutioner 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Ved ikke Cleantech Farma/medico Oplevelsesøkonomi Bygge og anlæg Fødevarer IT/kommunikation Finansiering og forretningsservice Transport, post og tele Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Møbler og beklædning Anden Branche Kilde: Væksthus Sjælland, Regionalt vækstindeks, forår 2010 Regionens virksomheder er blevet spurgt om hvorvidt, de vil være interesseret i en eller anden form for samarbejde med forskningscentre, universiteter eller lignende. Her tegner sig et positivt billede, hvor der særligt indenfor cleantech, fødevarer, og farma/medico brancherne er udtalt interesse i at samarbejde med videninstitutioner (se figur 3.2 ). Figur 3.3 Værdi af samarbejde med viden- og uddannelsesinstitutioner 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% Meget høj/høj værdi Lille/ingen værdi Kilde: Oxford Research. Nulpunktsanalyse for Vækstforum Sjælland 9

10 Opmærksomheden og interessen for at samarbejde med videninstitutioner, kan også læses ud af figur 3.3. Her er der tale om en anden undersøgelse, hvor virksomhederne ligeledes er blevet spurgt til, hvordan de opfatter værdien af at samarbejde med videnog uddannelsesinstitutioner. Andelen af virksomheder, der tillægger samarbejdet med viden- og uddannelsesinstitutioner, høj eller meget høj værdi er øget fra 58 til 75 % fra 2009 til Figur 3.4 Nationale patentansøgninger for virksomheder (2008) Hele landet Sjælland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Kilde: Erhvervs- og byggestyrelsen, Regional statistikbank På samme måde som, at der anvendes meget få midler til at foretage innovation i Region Sjællands virksomheder, så bliver der generelt også søgt færre patenter hos de sjællandske virksomheder, end det er tilfældet i den øvrige del af landet. I figur 3.4 kan ses det, at der i Region Sjælland i 2008 blev søgt 100 patent ansøgninger (pr. 1 mio. indbyggere), hvor der i hele landet blev søgt 300 patentansøgninger. 10

11 I figur 3.5, ses opgørelser på andelen af virksomheder, som kan betegnes som værende innovative og hvilke typer af innovation de arbejder med. Billedet er også her, at regionens virksomheder, sammenlignet med resten af landet, er dårligst til at arbejde med innovation. Især produkt og procesinnovation ligger lavt hos Region Sjællands virksomheder Figur 3.5 Andel innovative virksomheder (2008) Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Andel innovative virksomheder Produkt og/eller procesinnovation Hovedstaden Procent andel Kilde: Erhvervs- og byggestyrelsen, Regional statistikbank 11

12 4. Oplevelsesøkonomi På samme måde, som det er tilfældet med de statistiske opgørelser for innovation så er det også forbundet med en vis udfordring, at skulle lave opgørelser på oplevelsesøkonomi. Dette skyldes først og fremmest at der endnu ikke nogle klare definitioner af oplevelsesøkonomi, som gør det muligt at indhente systematisk opgjorte data. Hvorvidt der er tale om et oplevelsesprodukt, er i sidste ende noget forbrugeren afgør. Det er samtidig svært at isolere effekten af virksomheders brug af oplevelser. Ligesom det er vanskeligt at afgrænse, hvilke personer der besidder kreative kompetencer. I de senere år har flere analyser, arbejdet med bestemte opdelinger af oplevelsesøkonomi. Én af dem er en tredeling, som forsøger at adskille turisme og traditionelle underholdningserhverv, fra den øvrige oplevelsesøkonomi. I figur 4.1 ses en model for en sådan opdeling. I figuren består ring 1 fortrinsvist af de kreative erhverv, som fx arbejder med bøger, musik og teater. Ring 2 er traditionelle turismeerhverv, som fx hoteller og forlystelsesparker. I modsætning til de første to ringe, så arbejder den tredje ring med innovation via oplevelser i de øvrige erhverv, hvor selve oplevelsen integreres som en del af et traditionelt produkt eller ydelse. Dette kan fx ske igennem fødevarer, hvor, at fødevarer ikke kun sælges som en normal mad- eller drikkevarer, men som en oplevelse, hvor bl.a. historiefortællinger, billeder og design, indtænkes som et strategisk led i markedsføringen. De Figur 4.1 Kilde: Erhvervs og Byggestyrelsen, Vækst via oplevelser (2008) 12

13 Opgørelse på ressourceområder I figur 4.1 er ring 1 og 2 defineret ved hjælp af forskellige typer af erhverv. Ring 3 udgør alle andre typer af erhverv, da stort set alle har et potentiale for udnyttelse af oplevelsesøkonomi. Derfor er der en særlig udfordring med at definere denne ring i forhold til bestemte brancher. For at i mødekomme den udfordring, at oplevelsesøkonomi og andre erhvervsområder, som fx Cleantech ikke er entydigt defineret som bestemte brancher, så det desuden forsøgt at udarbejde nye typer brancher områder, de såkaldte ressourceområder. Den traditionelle brancheopdeling opfanger ikke altid den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige typer af brancher, fx mellem producenter af byggematerialer og selve byggeriet. Inddelingen i ressourceområder søger at løse problemet ved at samle de brancher, der medvirker til, at en gruppe produkter med fælles karakteristika når frem til slutbrugeren. Et ressourceområde omfatter således hele værdikæden fra primærproducent over forarbejdning til salg. I de opgørelser som her bliver præsenteret på oplevelsesøkonomi er der enten anvendt ressourceområder, som er opgjort af firmaet estatistik eller også refereres der til en undersøgelse, som Gallup har udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen (2008). Et eksempel på oplevelsesøkonomi i ring 3, er virksomheden Altan.dk. Virksomheden, som har til huse i Sorø, annoncere ikke bare med at de sælger altaner, men også drømme. Kilde: 13

14 Oplevelser er den vigtigste drivkraft for innovation i hele erhvervslivet, hvilket har stor betydning for de økonomiske resultater. Figur 4.2 viser at innovation i forhold til oplevelser, er vigtigere end bl.a. globalisering og klimaforandringer. Figur: 4.2 Drivkræfter for nye forretningsområder Drivkræfter for nye forretningsområder Skabe oplevelser 50 Globalisering 47 Klimaforandringer Forureningsbekæmpelse, rent drikkevand mm Sundhed og fedme 34 Ny alderssammensætning i befolkningen 25 Sikkerhed og terrorisme 21 Fattigdomsbekæmpelse Andel, der har angivet "i høj grad" eller "i nogen grad" Kilde: Innovationsundersøgelse foretaget af Gallup for Erhvervs- Byggestyrelsen 14

15 Ser man på uddannelsesniveauet, så er de erhverv som findes indenfor oplevelsesøkonomien også forbundet med et relativt lavt uddannelsesniveau (figur 4.3). Dette gælder for hele landet, men i særlig grad for Region Sjælland, hvor andelen af ansatte, der mindst har en mellemlang videregående uddannelse er på 9,9 %. Dette sammenholdt opgørelsen for hele landet hvor andelen af højtuddannede i oplevelsesøkonomien er det dobbelte. Oplevelsesøkonomi skal her forstås, som værende de erhverv der ligger i henholdsvis ring 1 og 2 (jf. figur 4.1). Figur 4.3 Oplevelsesøkonomi: Andel med videregående uddannelse 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hele landet Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kilde: estatistik på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik 15

16 Sammenligner man regionens samlede beskæftigelsesandel indenfor den private sektor, i forhold til resten af landet, så ser man i figur 4.4, at oplevelsesøkonomi er et af de områder med den relativt mindste beskæftigelsesandel. Der hvor regionen til gengæld har en større beskæftigelsesandel er indenfor Medio/sundhed, fødevarer og byggeri/bolig. Disse områder har alle en større anden end 11,7 % som er de samlede beskæftigelsesandel, som regionen har i forhold til resten af landet, indenfor de private erhverv. Figur 4.4 Andel beskæftigede i Region Sjælland i forhold til resten af landet - opgjort på ressourceområder 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Medico/sundhed Fødevarer Bygge og bolig Transport Energi og miljø Oplevelsesøkonomi Videnservice Alle erhverv Kilde: estatistik på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik 16

17 5. Turisme Turismeforbruget i Region Sjælland var i 2006 på i alt 7,4 mia. kr. Region Sjællands turismeforbrug udgjorde i 2006 ca. 10 % af det samlede danske turismeforbrug på 72,7 mia. kr. I figur 5.1 er vist udvalgte produktgruppers betydning for det samlede turismeforbrug. Det ses her at kultur og forlystelser relativt set har den samme betydning i forhold til det samlede turismeforbrug. I Region Sjælland er det på 339 mio. kr., hvilket svarer til 5% af det samlede turismeforbrug. Det ses ligeledes, at overnatningerne har stor betydning for Region Syd i forhold til de øvrige regioner. (kilde: Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006 revideret udgave) Figur Overnatninger Restauranter Kultur og forlystelser Føde- og drikkevarer samt tobak Region Sjælland Region Syddanmark Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Kilde: Visit Denmark

18 På kortet nedenfor ses det, at Roskilde Kommune har det største turismeforbrug i Region Sjælland. Her har Roskilde festivalen og endagsturister formentlig en vigtig betydning. Karrebæksminde og Marielyst (Falster) væsentlige medvirkende årsager til turismeforbruget i deres pågældende kommuner bliver løftet. Samtidig er regionens større sommerhusområder, som Odsherred, Turismeforbrug på kommuner i Region Sjælland (2006) Kilde: Visit Denmark

19 Af figur 5.2 ses det, at Region Sjælland i forhold til de øvrige regioner har en styrke indenfor festivaler. Her bidrager Region Sjælland til lidt under halvdelen af det samlede danske turismeforbrug. Festivaler bidrager imidlertid kun til 5 % af den samlede turismeforbrug i Region Sjælland. Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotel Camping Vandrehjem Feriehus og sommerhus Kilde: Visit Denmark 2008 Feriecentre Festival Lystbåde Bondegårde Krydstogt Familie/Venner Endagsturister Region Hovedstaden Region Midt Region Nord Region Syd Region Sjælland 19

20 Af figur 5.3 ses det, at endagsturister dem som bidrager mest til turismeforbruget i Region Sjælland. Ferierelaterede og forretningsrelaterede endagsturister bidrog i 2006 med i alt 1,9 mia. kr., og bidrog dermed med den største andel i Derefter kom turister på ferie/vennebesøg, som bidrog med 1,4 mia. kr. Dette viser, at regionen er afhængig af endagsturisterne oftest fra København. Samtidig viser figuren, at de mange sommerhuse i Region Sjælland i 2006 kun bidrog med i alt 1,3 mia. kr. til det samlede turismeforbrug. Figur Hotel Camping Feriehus og sommerhus Feriecentre Festival Familie/Venner Endagsturister Region Sjælland Region Syd Region Nord Region Midt Kilde: Visit Denmark

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Internationale virksomheder

Internationale virksomheder Internationale virksomheder Februar 2011 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, februar 2011-02-09 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, ltom@regionsjaelland.dk

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Vækstvirksomheder. - tal & fakta. Glenda Napier Analysechef 28. april, 2009

Vækstvirksomheder. - tal & fakta. Glenda Napier Analysechef 28. april, 2009 Vækstvirksomheder - tal & fakta Glenda Napier Analysechef 28. april, 29 Præsentation > FORA vækstprojekt > Vækstvirksomheder? > Vækstvirksomheders DNA? Hvad er vækstvirksomheder? Vækstvirksomheder er alle

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Konsekvenser af fedtafgiften

Konsekvenser af fedtafgiften Økonomisk analyse fra HORESTA december 2011 Konsekvenser af fedtafgiften for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet Den 1. oktober 2011 blev fedtafgiften indført. Den indbefatter, at der skal betales

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation

Erhvervs- og Byggestyrelsen. - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation IVÆRKSÆTTERI MÅLSÆTNING: Danmark skal fortsat være blandt de europæiske lande, hvor der starter flest nye

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Danskerne har reduceret deres madspild

Danskerne har reduceret deres madspild Markedsanalyse 19. marts 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udviklingen i danskernes madspild Highlights: Danskerne har reduceret deres

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til de seneste års krise, men har alligevel oplevet en noget bedre økonomisk

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen PRESSEMEDDELELSE 4. april, 2011 Nu vender beskæftigelsen De danske virksomheder tror nu på vækst og ansætter igen. Der er skabt 21.000 nye job i årets første tre måneder og forventningen er 33.000 nye

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere