Turismestrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismestrategi 2013-2020"

Transkript

1 STRATEGI Turismestrategi Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen og historien om vikingerne.

2 Forord Baggrund Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013 besluttet, at udvikling af en egentlig turismestrategi skal have særlig prioritet i Af budgetaftalen fremgår det således: Der skal udarbejdes en flerårig strategi for turismeudviklingen i Frederikssund Kommune. Vikingetemaet vil være et blandt flere væsentlige temaer i strategien, og det skal indgå hvorledes dette kan udnyttes til gavn for den samlede turismeudvikling i Frederikssund Kommune. Der skal endvidere indgå en analyse af de eksisterende faciliteter på Kalvøen med en vurdering af, i hvilket omfang der kan/skal ske en opgradering af disse. Organisering Frederikssund Kommune har et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv om udviklingen af kommunen. Samarbejdet er organiseret i Frederikssund Erhverv som på vegne af kommunen står for erhvervsservice, erhvervskontakt og turismeindsats. Kommunens rolle er at være myndighed, skabe rammer samt understøtte de lokale aktører i forhold til lovgivning, tilladelser mv. Kommunen og FE har et tæt, konstruktivt og udviklende samarbejde med de lokale turismeaktører på turismeområdet. 2/10

3 Turismestrategi Dette er en flerårig turismestrategi for Frederikssund Kommune for perioden Strategien revideres efter 4 år. Strategien er udarbejdet med afsæt i kommunens karakteristika, styrker, aktiviteter og initiativer. Strategien tager afsæt i den overordnede vision for Frederikssund Kommune: Kommunen skal være en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret del af Hovedstadsregionen, og et centrum for udvikling af spændende bo-områder og erhvervsudvikling. Med strategien ønsker vi at anvende de styrkepositioner, vi allerede har og dyrke dem til gavn for både borgere og turister. Vores udgangspunkt er, at: Turismestrategien skal være til glæde for både borgere og turister. De aktiviteter, vi skaber for vores borgere, skal også kunne anvendes af turister, ligesom de aktiviteter, vi skaber for turister, også skal kunne anvendes af vores borgere. Turismeaktiviteter Vi har kortlagt turismen i Frederikssund Kommune og resultatet viser, at udbuddet af turismeaktiviteter er stort. Kortlægningen har taget udgangspunkt i 6 udvalgte spor samt et tværgående spor: 3/10

4 Turismeforbrug Turismeforbruget i Frederikssund Kommune er kendetegnet ved, at det hovedsageligt er danske turister (lige over 60 procent), der enten er på endagsferie eller ejer eget feriehus. Det er reflekteret i et langt større turismeforbrug i detailhandlen (specielt føde- og drikkevarer). Svenskerne er uden sammenligning de udenlandske turister, der forbruger mest i Frederikssund. Svenskere står for cirka en fjerdedel af turismeforbruget, hvor nordmændene, tyskerne og hollændere kun står for et par procenter hver af turismeforbruget. Svenskerne udgør 26 pct. af turisterne i Frederikssund. Turismen i Frederikssund vokser og ligger over landsgennemsnittet, men der er stadig plads til forbedringer. Turismeforbruget er steget med 6,9 pct. fra fra 514 mio. kr. til 550 mio. kr. Samtidig er turismeandelen steget fra 2,1 pct. til 2,4 pct. af det samlede udbud i kommunen. Det er over niveauet for hele landet (1,6 pct. i 2010) og Region Hovedstaden (1,7 pct. i 2010). I Frederikssund dominerer ikke kommercielle overnatningsformer klart. Blandt de ikke kommercielle overnatningsformer står endagsturister og folk med eget feriehus for det største turismeforbrug. Tilsammen står de to ikke kommercielle overnatningsformer for 55 procent af det samlede turismeforbrug. Ses der på de kommercielle overnatninger er lejet feriehus med overnatninger i 2011 den mest anvendte overnatningsform, skarpt efterfulgt af camping med overnatninger. Hotel kommer ind på en tredjeplads med overnatninger, på ferie og på forretning. 1 Målgrupper Vi vil være stærke indenfor endagsturisme og familieturisme. Vi vil tiltrække flere af de turister, vi tiltrækker i dag. Vores målgrupper er: Endagsturister (Frederikssund som udflugtsmål) Familier (tre generationer) Turister i feriehus (ejere og lejere) og campister Danske og svenske turister Vision Vi ønsker at fremhæve kommunens styrkepositioner indenfor natur, kultur samt historien om vikingerne og gøre dem endnu bedre. Vores vision er: Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen og historien om vikingerne. Langsigtede mål Vores mål er at skabe vækst i turisterhvervet midlet er udbredelse og forbedring af styrkepositioner, samarbejde og netværk. Herudover ønsker vi at brande Frederikssund som en attraktiv turist- og bosætningskommune. 1 Turismens økonomiske betydning i Kongernes Nordsjælland, VisitDenmark, /10

5 Mål: Vi har flg. mål for turismeudviklingen over de kommende år: Øget beskæftigelse: De turismeskabte årsværk ligger i Frederikssund på 4,8 pct. Det er på linje med Region Hovedstaden og hele landet. Vores mål er, at de turismeskabte årsværk udgør 5,0 pct. i Øget omsætning: Det samlede turismeforbrug i Frederikssund var i 2010 på 550 mio. kr., hvilket svarer til 2,4 pct. af områdets samlede udbud. Det tal ligger over Region Hovedstaden og hele landet. Vores mål er, at tallet er steget til 2,6 pct. inden For at nå ovenstående mål, er der to delmål, der skal opfyldes over de kommende år. Delmål: Flere danske og svenske turister: Turismeforbruget for danske turister udgør ca. 60 pct., mens det for de svenske turister udgør 26 pct. Vores mål er at øge andelen af danske og svenske turister. 2 Vi vil undersøge, hvem der kommer, hvad de søger og dyrke det. Flere endags og familieturister: Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer er størst for de ikke kommercielle overnatningsformer. Her udgør forbruget 432 mio. kr., hvilket svarer til 79 pct. af det samlede forbrug. Folk i eget feriehus og endagsturister står for størstedelen af dette forbrug. Forbruget for de kommercielle overnatninger udgør 117 mio. kr., dvs. 21 pct. af det samlede forbrug. Da antallet af overnatningssteder i kommunen er begrænset, er det vores forventning, at forbruger stiger mest for de ikke kommercielle overnatninger. Vores mål er, at forbruget for de ikke kommercielle overnatninger stiger til 436 mio. kr. inden 2020, mens de kommercielle stiger til 120 mio. kr. Detailhandlen aftager næsten halvdelen af turismeforbruget i Frederikssund ca. 49 pct. Det skyldes, som nævnt, at der kommer en stor del danske turister med eget feriehus eller endagsturister til Frederikssund. Disse turister bruger i høj grad penge på dagligvarer og anden detailhandel. Det er vores forventning, at forbruget vil stige mest indenfor detailhandlen og derfor er detailhandlen et vigtigt indsatsområde i turismestrategien. 2 Det har ikke været muligt at finde data, der opgør danske og svenske turister på antal. 5/10

6 Indsatsområder Vi har udpeget en række indsatsområder, som vi vil have fokus på fremadrettet for at tiltrække flere turister til kommunen. Opsummerende vil vi have fokus på at: Styrke og videreudvikle de aktiviteter, vi allerede har Øge antallet af oplevelsesprodukter indenfor natur, kultur og historien om vikingerne Øge antallet af overnatningsmuligheder Understøtte og udvikle detailhandlen Formidle Frederikssund på den bæredygtige dagsorden Formidle Frederikssund som et attraktivt erhvervs- og bosætningsområde Understøtte de lokale netværk og samarbejder på tværs Arbejde for en højere grad af offentlig og private samarbejder Styrke turismeudviklingen gennem samarbejde med lokale, regionale og nationale fora Sikre gode rammebetingelser Understøtte og udvikle markedsføringen af Frederikssund Kommune Vi prioriterer flg. indsatsområder med den nye strategi: Aktive oplevelser i naturen Vi vil være et af de mest foretrukne turismesteder for turister, der ønsker aktive oplevelser i naturen. Vores unikke fjordlandskab med 2 af Danmarks største fjorde, vores smukke skove samt den kommende nationalpark Skjoldungelandet indbyder til aktive oplevelser og bevægelse i naturen. Vi vil derfor satse på dem, der ønsker at være aktive i naturen. I skovene, langs vandet og på Fjordstien er der rig mulighed for at gå, cykle, løbe, ride, dyrke fitness mv. Roskilde Fjord og Isefjorden er gode til mange former for sejlads, ligesom området ved Isefjorden er et oplagt sted for bl.a. kitesurfing. Vi har endvidere en stor golfbane i kommunen til glæde for de mange golf entusiaster. Frederikssund er variationernes kommune, hvor turisterne aktivt kan udfolde sig i naturen og hvor børnefamilier kan bade på nogen af Danmarks mest børnevenlige strande to af dem med blåt flag. Det varme badevand i Roskilde Fjord, gør der oplagt at kickstarte badesæsonen i Frederikssund. Vi kan tilbyde noget andet end badebyerne langs Sjællands nordkyst og Helsingør. Vi vil arbejde for at øge antallet af oplevelsespakker i naturen, ligesom vi vil synliggøre de mange muligheder, der er i naturen. Naturen skal gøres mere tilgængelig via aktivitetsruter, stier, bedre skiltning mv. Vi vil forbedre forholdene på vores strande samt arbejde for at skabe mere liv i havnen i Frederikssund. Vi er tæt på Roskilde og Lejre, der med deres natur og vikingetema er sammenlignelige med os. Vi vil derfor samarbejde mere med dem om at få skabt flere sammenhængende aktiviteter, der kan trække turister til. Samarbejdet er allerede begyndt med den kommende nationalpark, ligesom museet Færgegården i Frederikssund er blevet en del af Roskilde Museum. Udbredelse og udbygning af det rige kulturliv Frederikssund Kommune byder på et rigt og varieret kulturliv i form af Jægerspris Slot, Selsø Slot, Færgegården, J.F. Willumsens Museum, teatre, vikingespil, musikfestivaler indenfor jazz, pop og rock mv. 6/10

7 Vi skal udbrede kendskabet til vores fysiske seværdigheder endnu mere. Vi skal samtidig sikre os en øget synlighed på de mange begivenheder, der foregår i vores kommune. Vi vil sikre et samlet overblik over begivenhederne. Det kan ske på kommunens hjemmeside via Kulturnaut, på visitfrederikssund.dk, i sommerkalendere, i foldere, på plakater mv. og vi vil foretage en prioritering af de informationskanaler, der skal anvendes fremadrettet. Vi har udarbejdet en eventmanual, som aktørerne kan følge, når de skal afholde større eller mindre arrangementer. Eventmanualen er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Vi vil understøtte de lokale aktører i at udvikle oplevelsesprodukter med afsæt i lokale begivenheder og seværdigheder. En del af de begivenheder, der allerede finder sted, kunne kobles sammen i større oplevelsespakker, ligesom de kunne kobles sammen med historiske fortællinger og oplevelser for børn og voksne. Udvikling af Vikingetemaet Vikingetemaet er bærende i Nordeuropa. Det skal Frederikssund spille med på. I Frederikssund vil vi udnytte vikingepotentialet endnu bedre. Frederikssund kan i dag tilbyde en lang række aktiviteter på vikingeområdet. Vi har vikingebopladsen på Kalvøen, ligesom der hvert år spilles vikingespil med tilskuere fra nær og fjern. Vikingesatsningen blev i 2013 udbygget med en vikingefejde ml. danske og svenske vikinger. Vikingetemaet kan gå igen inden for alle områder, handel, spisesteder, overnatninger, natur mv. Vi vil understøtte, at der bygges et koncept op for vores vikinger med afsæt i de styrkepositioner, vi allerede har. Det skal ske i tæt samarbejde med nationale og regionale fora. De lokale vikingeaktører er vigtige tovholdere på det. Et endnu rigere handelsliv Vi har et rigt handelsliv i Frederikssund Kommune med gode shoppingmuligheder bl.a. i indkøbscentret Sillebroen og vores hyggelige gågade. Vi har endvidere hyggelige spisesteder, biografer samt åbne biblioteker med fri internetadgang. Det rige handelsliv skal udvikles endnu mere. Vi vil understøtte de initiativrige foreninger, der arbejder aktivt for at udvikle bylivet. Vi vil samtidig fortsat yde god erhvervsservice til de butikker, der ønsker at etablere sig eller udvikle deres forretning i kommunen. Et stærkt udflugtsmål Frederikssund er i dag et yndet udflugtsmål for endagsturister. Vi ligger tæt på København. Det er nemt at komme til Frederikssund. Vi har gode offentlige transportmidler og S-tog direkte til Frederikssund centrum. Fra efteråret 2013 vil det være muligt at cykle hele vejen fra København til Frederikssund på den nye cykelsupersti. Vi har mange cykelstier, der gør det let at komme rundt i kommunen. Den kommende bro over Roskilde Fjord er endvidere med at forbedre adgangen til Frederikssund. Vi vil arbejde for, at vi står endnu stærkere som udflugtsmål. Vi vil målrettet kombinere det at være et stærkt udflugtsmål med vores ambi- 7/10

8 tioner om bosætning. Vi vil etablere et showroom i Vinge, der kan formidle historien om et af Danmarks største byudviklingsområder og vi vil vise, hvordan borgere kan bo i Vinge eller et af de andre steder i kommunen, hvor Fjordforbindelsen understøtter nye muligheder for spændende bosætning, midt i naturen og tæt på København. Flere overnatningssteder Frederikssund Kommune har mange sommerhuse. Udlejningsprocenten for kommercielle udlejninger er dog lille 0,6 pct. 3 Der er initiativrige folk, der arbejder på at øge udlejningen af sommerhuse i området. Vi vil understøtte arbejdet med at skabe flere overnatningssteder i kommunen. Vi vil bl.a. arbejde for at forbedre mulighederne for camping, herunder at der kunne etableres en plads til mobilhomes i kommunen. Erhvervsturisme Frederikssund er stærk på den bæredygtige dagsorden. Det skal formidles stærkere og mere samlet. Vi har også globalt set - interessante steder at besøge. Som eksempler kan nævnes Solvarmeparken ved Jægerspris Kraftvarme og et af Danmarks største byudviklingsområder Vinge. Disse besøgssteder skal præsenteres samlet i katalogform. I regi af dels Copenhagen Cleantech Cluster og dels af erhvervsturismepartnere skal vi formidle viden om vores besøgssteder og hjælpe med at organisere delegationsbesøg. Særligt Vinge, vil i forbindelse med udbygningen, kunne opnå en stærk position. Dette skal anvendes til at tiltrække konferencer og målrettede aktiviteter i relation til bæredygtig byudvikling. De bedste rammebetingelser I Frederikssund Kommune vil vi sikre, at rammebetingelserne er i orden. Vi vil løbende gøre en indsats for, at vores byrum er rare at være i, ligesom vi vil sørge for skiltning, vedligeholdelse af veje, stier, oprydning af strande mv. Vi vil skabe oplevelser på naturens præmisser. Vi vil gå i dialog med de myndigheder, der administrerer planlov, naturbeskyttelseslov samt EU-direktiver og i et samarbejde med dem undersøge og anvende de muligheder, naturen skaber mere offensivt. Øget markedsføring Markedsføring er til stadighed en vigtig opgave for at bringe turisterne til kommunen. Frederikssund Kommune har rigtig meget at byde på indenfor turismeområdet, men vi skal blive endnu bedre til at synliggøre det. Vi vil fortsat arbejde for at forbedre, prioritere og målrette vores markedsføring. Vi har lanceret en ny udgave af visit.frederikssund.dk. Der kunne med fordel udvikles en app i tilknytning til hjemmesiden. Tiltagene kunne udbygges med infotavler mv., ligesom brugen af de sociale medier bør tænkes ind. Vi vil samtidig arbejde for, at erhvervet og turismens organisationer i højere tager ejerskab til dette. 3 Til sammenligning er udlejningsprocenten 1,0 pct. for Kongernes Nordsjælland med Fredensborg som topscorer med 1,6 pct. tæt forfulgt af Gribskov med 1,4 pct. (Turismens økonomiske betydning i Kongernes Nordsjælland, VisitDenmark, 2012.) 8/10

9 Øget samarbejde og netværk blandt turismeaktører I Frederikssund Kommune er vi beriget med mange ildsjæle, der arbejder aktivt for at udbrede turismeerhvervet i Frederikssund. Vi er meget afhængige af disse ildsjæle. Vi kan ikke bære alle de aktiviteter, der skal være med til at udmønte strategien. Vi vil facilitere netværk, hvor de lokale turismeaktører kan mødes og ideudveksle og skabe kontakter på tværs samt stå for koordinering og formidling. Vi vil skabe rammerne og understøtte de lokale turismeaktører i forhold til lovgivning, tilladelser mv. Vi vil sætte fokus på de initiativer, de kommer i mål med, og fejre succeserne undervejs. Vi vil være behjælpelige med at skabe kontakt til erhvervslivet og arbejde for at få flere privat-offentlige samarbejder op at stå i forhold til de højest prioriterede aktiviteter indenfor turismeområdet. Vi vil medvirke til at skabe de stærke partnerskaber, der skal få aktiviteterne gennemført til gavn for turismen i Frederikssund. Øget samarbejde med regionale og nationale fora Frederikssund Kommune er en del af Region Hovedstaden, ligesom vi har et samarbejde med Region Sjælland bl.a. om den kommende nationalpark Skjoldungelandet. Det giver en række fordele, som vi klart skal udnytte. Det gælder både mht. indsatsområder og markedsføring. Vi vil derfor koble os på nogen af de store satsninger, der foregår både på nationalt og regionalt plan. Inspirationskatalog Strategien skal udmøntes i konkrete handleplaner på de enkelte områder. Vi har indhentet ideer til aktiviteter, der kan fremme turismeudviklingen i kommunen. Ideerne er indhentet i 2013 på et dialogmøde med interessenter på området samt en temadag for Byrådet. Vi har endvidere afholdt bilaterale møder med interne aktører i kommunen. Indsamlingen af ideer har taget afsæt i de samme turismespor som kortlægningen af eksisterende tiltag: Natur og bevægelse Kunst og kultur Historie Events og festivaler Handel og restauration Organisation og netværk Ideerne er præsenteret i et inspirationskatalog. Det er ikke en facitliste. Det er et katalog, hvor der kan søges inspiration til turismeprojekter, som kan være med til at opfylde turismestrategiens mål. 9/10

10 Frederikssund Kommune Udvikling Torvet Frederikssund Telefon Telefax /10

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Vinge Vækst og udvikling for fremtidens virksomheder BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

Vinge Vækst og udvikling for fremtidens virksomheder BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE Vækst og udvikling for fremtidens virksomheder BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE Hovedstadens største byudviklingsområde Bliv en del af Danmarks bæredygtige fremtid I vil vi fremtiden.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

1. Udkast til Projektbeskrivelse

1. Udkast til Projektbeskrivelse 1. Udkast til Projektbeskrivelse Titel Turismestrategi Dato d. 29.01.13 Captia sagsnummer 024945-2012 Projektejer Projektleder Baggrund og idé Formål Ejvind Mortensen Heidi Normann Jakobsen Byrådet har

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Erhverv Gribskov tæt på alting også hinanden. Vision og Strategi for Erhverv Gribskov 2013-2015.

Erhverv Gribskov tæt på alting også hinanden. Vision og Strategi for Erhverv Gribskov 2013-2015. Erhverv Gribskov tæt på alting også hinanden. Vision og Strategi for Erhverv Gribskov 2013-2015. Vision: Vi er blandt de 3 mest efterspurgte erhvervskommuner nord for hovedstaden. Vi når vores vision gennem

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - det er ikke for fint, og det føles ægte Marts 2016 Forord Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden. Her ligger

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

VisitSydjælland-Møn. Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016

VisitSydjælland-Møn. Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016 VisitSydjælland-Møn Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016 Turismeforbrug i regioner, andel af udbud og turismeskabt årsværk 2013 Turismeforbrug fordelt på produkter og formål 2013 Turismeforbrug fordelt

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Strategi for turismen i Svendborg kommune 2010-2015. Strategirapport. Strategi for turismen i Svendborg kommune 2010-2015.

Strategi for turismen i Svendborg kommune 2010-2015. Strategirapport. Strategi for turismen i Svendborg kommune 2010-2015. 1 Strategi for turismen i Svendborg kommune 2010-2015. Strategirapport 2 Udarbejdet af Saabye, Stendrup & Partners Aps. Forskerparken 10, 5230 Odense M., www.saabyestendrup.dk Fotos: Saabye, Stendrup &

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

# turismepolitik 2015-2018

# turismepolitik 2015-2018 # turismepolitik 2015-2018 1 INDHOLD # ROSKILDE?? JAMEN I HAR JO DET HELE... # LIMEN ER ORANGE # DE TRE STRATEGISPOR 1. HISTORIE - VIKINGER & VERDENSARV 2. FJORD OG NATUR 3. EVENTS NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik Forord Fanø har gennem århundreder forstået at tilpasse sig og være på forkant med samfundsudviklingen. Vi så hurtigt mulighederne i international handel og skabte

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

UDVIKLING AF TURISMEN

UDVIKLING AF TURISMEN PROJEKT FRIKOMMUNE PARTNERSKAB FOR UDVIKLING AF TURISMEN odsherred - landets største sommerhuskommune Sommerhusområder Lidt fakta om Odsherred Kommune Ca. 33.000 indbyggere Ca. 26.000 sommerhuse 3 svømmehaller

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.

Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb. Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.dk Strategien er udarbejdet i perioden september til december

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

Varde Kommune Kystturisme

Varde Kommune Kystturisme Varde Kommune Kystturisme Indhold Strategisk grundlag for udvikling af kystturisme Udviklingsplaner for Kystbyer Turismeudviklingen fremadrettet Udvikling af det strategiske grundlag Udviklingsstrategi

Læs mere

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Fremtidens Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Udkast til Byrådets 2020-strategi Byrådets 2020-strategi - 02 STRATEGI Forord Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1 Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side 2 Hotel Kalvø

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Kort/billede Beskrivelse af forslaget - hvad går det ud på? Hvad er formålet med indsatsen? Hvornår kan forslaget realiseres?

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Randers

Turismens økonomiske betydning i Randers Turismens økonomiske betydning i Randers VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Randers Kommune Udgivet af: VisitDenmark for VisitRanders Maj 2013 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Investér i ferieoplevelser

Investér i ferieoplevelser Investér i ferieoplevelser Jeg vil gerne spare op og få min opsparing til at vokse Jeg søger efter muligheder for at spare på udgifterne for de oplevelser, som jeg gerne vil have Jeg vil gerne bruge mere

Læs mere