den samlede forretning Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den samlede forretning Side 6"

Transkript

1 & Tema Coaching Coaching for Værktøjskassen: Hvorfor (kun) måle, når man kan lære? Side 29 den samlede forretning Side 6 Coaching hos British American Tobacco Side 10 Gør bundlinjen en tjeneste Skab en coachingkultur! Side 14 Kursuscenterguiden TIDSSKRIFT OM uddannelse & udvikling

2

3 LEder Skab udvikling med coaching til gavn for bundlinjen Coaching er et begreb og en metode, der er forbundet med mange opfattelser både positive og negative. Det er også et begreb, der er i fare for at blive misbrugt. Det har ikke bidraget til den positive opfattelse, at man kan kalde sig coach og tilbyde personlig coaching efter blot et seks ugers kursus. Coaching har måske også en tendens til fejlmæssigt at blive associeret med terapi. Forstår man ikke begrebet, så kan man heller ikke udnytte det potentiale, der ligger i at have en coachende tilgang i sin organisation. Som begreb er coaching nok mest kendt for sin rolle i sportens verden, hvor coaching har til formål at skabe vindere, både individuelt og på hold. Coaching foregår i høj grad også på individuelt niveau i erhvervslivet blandt ledere og topchefer, der bruger personlige coaches til blandt andet at blive udfordret på deres beslutninger, identificere mål samt arbejde bevidst med deres kompetencer og ledelsesmæssige udfordringer. I dette nummer sætter vi imidlertid fokus på coaching som en del af et større forretningsmæssigt perspektiv. Coaching kan nemlig bruges som en del af udviklingen af både medarbejderne og forretningen. Man kan ligefrem tale om, at man kan have en coachende virksomhedskultur, hvor man blandt andet praktiserer en ledelsesstil, der er baseret på tillid, ansvar og medindflydelse. Coaching bliver her en holdning og en række værdier, som ligger til grund for lederrollen. Den coachende leder bidrager til at fremme udvikling, trivsel og effektivitet hos medarbejderne, og hjælper dem til at blive mere afklarede i forhold til både personlige og faglige kompetencer og mål. Gennem den udvikling som opnås ved coaching, frigøres potentialet i medarbejderne, og derved øges deres præstation, som resulterer i at virksomheden udvikles og opnår bedre resultater. Jeg håber, du med dette nummer får inspiration til at arbejde helt eller delvist med en coachende kultur i din virksomhed til gavn for både medarbejderne, lederne og ikke mindst virksomhedens bundlinje. God læselyst. Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA, DANSK HR januar 2015 Uddannelse & Udvikling 3

4 Indhold 03 Leder 06 Tema: Coaching for den samlede forretning 10 Tema: Coaching hos British American Tobacco 14 Tema: Gør bundlinjen en tjeneste skab en coachingkultur! 18 Tema: Ledelsesudvikling med udgangspunkt i coaching 22 Tema: Coaching det nye sort 26 Nyt&Tal 29 Værktøjskassen: Mødeevaluering: Hvorfor (kun) måle, når man kan lære? TEMA: Coaching Hvordan kan coaching komme bredere ud i forretningen i stedet for kun at være koncentreret om at udvikle en enkelt leders samtalepraksis med konkrete resultater på både den hårde og bløde bundlinje? 6 Da British American Tobacco i 2008 opkøbte House of Prince betød det en introduktion til en international virksomhed med ny organisationsstruktur, nye arbejdsprocesser, en Pacesetting ledelsesstil og et endnu større fokus på vækst og performance. Kort sagt en anderledes kultur end den mange af medarbejderne var vant til Artikel: 3 forældede forståelser af ledergrupper 35 Artikel: Nye standarder indenfor kompetenceudvikling 38 Bogmarkedet 40 Kursuscenter i fokus: Sandbjerg Gods 14 Hvilken ledelsesstil mener du giver de flotteste tal på virksomhedens bundlinje? Sofie Manning er ikke i tvivl. Som pionér og frontkæmper for en coachende virksomhedskultur har hun lang erfaring med, at en ledelsesstil bygget på tillid, ansvar og medindflydelse giver mest motivation og størst arbejdsglæde og at motivation og arbejdsglæde giver et stort udbytte også økonomisk. 43 Kursuscenterguiden REDAKTION Marie Korsgaard Communikation Manager ANNONCESALG GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen UDGIVER DANSK HR Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf årgang Tidsskriftet Uddannelse & Udvikling udsendes som en del af medlemskabet af DANSK HR. Medlemskab koster 3420 plus moms. Kan tegnes på tlf.: Uddannelse & Udvikling januar 2015 TRYK VIBLA Jegstrupvej 4M, 7800 Skive ISSN Uddannelse & Udvikling kan også købes særskilt som årsabonnement til en pris på kr. 395,00 pr. år excl. moms og forsendelse for to numre Ansvarshavende redaktør Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA

5 ÅRETS MØDE OG EVENTSTED 2014 Nørrevej 8, DK-3070 Snekkersten Tel (+45) comwellborupgaard.dk

6 Tema: coaching Coaching hos British American Tobacco Da British American Tobacco (BAT) i 2008 opkøbte House of Prince betød det en introduktion til en international virksomhed med ny organisationsstruktur, nye arbejdsprocesser, en Pacesetting ledelsesstil og et endnu større fokus på vækst og performance. Kort sagt en anderledes kultur end den mange af medarbejderne var vant til. Af Dorte Tvede Rasmussen, HR Executive, British American Tobacco Denmark Efter at have fokuseret på arbejdet med at skabe en samlet virksomhed, gik BAT s ledelse i 2010 i gang med kortlægningen af det strategiske fokus frem mod For at kunne nå virksomhedens meget ambitiøse mål, stod det klart, at der var brug for en high performanceorganisationskultur med et positivt klima som det bærende fundament. Fokus blev med det samme rettet mod ledelsesstilen hos BAT og med udgangspunkt i Daniel Golemans ledelsesteori Emotional Intelligence og Inventory of Leadership Styles (ILS) gennemførte BAT en analyse af ledelsesstilen i virksomheden. Analysen satte ikke kun fokus på ledelsesstile, men skabte også opmærksomhed i virksomheden på balancen mellem en high performance-kultur, der samtidig støtter op om den enkelte. Man identificerede coaching som et stærkt supplement til det allerede dominante Pacesetting. En coachende ledelsesstil er grundlæggende for en high performancevirksomhed, hvor der er fokus på feedback, muligheder for at fremføre den enkeltes ideer og dermed skabe bedre resultater for virksomheden på en måde, der respekterer individet. Blandingen af coaching og pacesetting passer perfekt til det globale ledelsesfokus hos BAT, der er forankret i en lokal kultur, fortæller HR Direktør for BAT Northern European Cluster Mette Torpe. High Performance gennem coaching Et vigtigt skridt hen imod en coachende kultur var at definere, hvad coaching helt præcist betyder for BAT i Norden. Hvad er Inventory of Leadership Styles (ILS)? Inventory of Leadership Styles (ILS) måler, hvilken ledelsesstil en person har ud af seks forskellige stile: Directive, Visionary, Affiliative, Participative, Pacesetting og Coaching. Visionary, Participative og Coaching er de mest produktive ledelsesstile, når det handler om at skabe ved varende forretningssucces, men alle ledelsesstile er relevante i forskellige situationer. ILS-scorer er baseret på data fra adskillige virksomheder, hvis ledere har gennemført ILS-testen. Dette betyder at scorer er baseret på faktiske ledelsesstile i stedet for på teoretiske tal. 10 Uddannelse & Udvikling januar 2015

7 Tema: coaching Mette Torpe, HR Direktør for British American Tobacco Northern European Cluster Visionen var, at hele virksomheden løbende skulle være involveret i coaching-sessioner, om hvordan man kan forbedre arbejdsforhold, individuel performance og den overordnede virksomhedsperformance. Ledelsen i BAT blev enige om følgende definition af coaching: daglige samtaler baseret på åbenhed og tillid målrettet mod at udfolde medarbejderens fulde potentiale gennem nye perspektiver ved at stille de rette spørgsmål på den rette måde. Ledere, der er gode til coaching, er typisk også gode til at yde indflydelse på andre, samt inspirere og udvikle andre. For at kende sig selv som leder kræver det feedback fra andre man er sjældent selv den bedste til at bedømme sine egne evner. Derfor er feedback også en af de kernekompetencer, vi har identificeret som grundpillerne i coaching hos os, forklarer Mette Torpe. Coaching hos BAT er daglige samtaler, der: Driver forretningsresultater Hjælper folk med at opnå deres fulde potentiale Bringer nye perspektiver og udfordringer Er for alle på tværs af rapporteringslinjer Er baseret på fælles læring, åbenhed, tillid og mod For at sikre en fælles forståelse og grundlæggende kompetencer inden for coaching gennemgik alle medarbejdere et træningsforløb i coaching. Alle ledere deltog i et tredages ledelseskursus i coaching, hvor de blev trænet i at stille coachende spørgsmål samt give og modtage feedback. Som et led heri blev der introduceret Coaching Trios, hvor lederne med hjælp fra HR efterfølgende øvede og simulerede coachingsessioner for at styrke deres coachingkompetencer. HR faciliterede ligeledes en endags workshop om coaching for alle medarbejdere, hvor de blev trænet i og forberedt på at modtage coaching og feedback fra deres leder. Denne workshop bliver i dag også afholdt for alle nye medarbejdere som en del af deres introduktion til BAT, således at man kan sikre en fælles forståelse for kulturen hos alle medarbejdere. På denne måde kommer nye medarbejdere hurtigt ind i processerne og ser fordelene ved en coachende ledelsesstil, så de derved selv tager del i den ved at efterspørge den. For at støtte op om implementeringen af coaching og gøre medarbejdere på alle niveauer i virksomheden ansvarlige for at integrerer dette aktivt indførte man coaching som en del af alle medarbejderes årlige Personal Objectives. Alle Personal Objectives er en del af Line of Sight, hvor en medarbejders mål reflekterer lederens mål, som igen reflekterer denne leders mål og som i sidste instans reflekteres i virksomhedens mål. Line of Sight er en god måde at skabe forståelse for de fælles forretningsmål helt ned på individniveau. Alle medarbejdere fik det personlige mål, jaunuar 2015 Uddannelse & Udvikling 11

8 Tema: coaching at de som minimum skulle deltage i tre coachingsessioner samt aktivt modtage eller give coaching mindst to gange. I forlængelse af dette fik alle med ledelsesansvar som mål, at de kvartalsvis skulle coache og give feedback til deres medarbejdere. Vedvarende fokus Efter de fælles kompetencer var blevet opbygget gennem træning, blev coaching introduceret som en del af BAT s talentprogrammer, hvor alle deltagere får udpeget en coach og en mentor. Dette har medført et øget fokus på konstruktiv feedback, som sikrer medarbejdernes udvikling, samt vedligeholder ledernes evner inden for coaching. Samtidig er det et vigtigt led i Line of Sight, da det sikrer coaching og feedback mellem de forskellige ledelseslag. Klaus Blak Rasmussen, Head of Trade Marketing & Distribution har været med hele vejen under introduktionen af coaching. Han mener, at: Coaching er en stor del af vores arbejde. Derfor holder jeg møder med alle mine medarbejdere, så jeg sikrer, at de får relevant viden og forbliver motiverede, men det er vigtigt, at fundamentet for en coachende virksomhed er lagt først. Alle skal kende deres målsætninger og vide, hvor vi er på vej hen. Når det er på plads, kan coaching virkelig skabe værdi. Som yderligere inspiration for medarbejderne inviterede BAT Torbjørn Sindballe, tidligere professionel triatlet og partner i Running26, ind til en workshop, hvor han blandt andet fortalte om, hvordan han aktivt har anvendt coaching til at opnå sine ambitiøse mål. Som opfølgning og videre udvikling af coachingkulturen afholdes der hvert halvandet år ledertræning med fokus på coaching som ledelsesstil. Som forberedelse udarbejder hver leder en Inventory of Leadership Styles (ILS) test, hvor både de selv og medarbejderne vurderer lederens kompetencer inden for de seks forskellige ledelsesstile, som Daniel Goleman beskæftiger sig med. Under ledelsestræningen gennemgås resultatet af testen, og lederne modtager hver især feedback fra deres kollegaer, før de udvikler individuelle handlingsplaner. Samtidig gøres der på landebasis status på, om BAT bevæger sig i den rigtige retning ledelsesmæssigt. For at støtte op om dette er der hvert år et skiftende fokus i udviklingen af coaching. Året efter coaching som ledelsesstil blev introduceret var der fokus på change management, og i år har det været på team workshops. Hvor er vi dag I dag bruges coaching aktivt i talentprocesserne, og feedback er en så integreret del af kulturen i BAT, at det anvendes flittigt i dagligdagen. Coaching og feedback er ligeledes en fastforankret del af halvårlige medarbejdersamtaler, hvor der gives feedback på årets performance for den enkelte medarbejder, og der aftales udviklingsinitiativer og fastlægges karriereplaner. Business Development Manager Peter Hove sætter stor pris på den daglige feedback og coaching. Har jeg brug for coaching og feedback, kan jeg altid gå til mine kollegaer. Det giver en bedre forståelse for, hvordan mine daglige opgaver påvirker den overordnede strategi, og hvordan jeg kan udvikle mig personligt. Effekten af coaching kan være svær at måle på bundlinjen. Hos BAT måles effekten blandt andet gennem medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Undersøgelser fra HAY Group viser, at op til 30 % af udsvinget i performance kan tilskrives tilfredshed blandt medarbejderne. Hos BAT viser de seneste års undersøgelser et stigende engagement hos medarbejderne samt større tilfredshed med nærmeste leder og feedback i forhold til personlig udvikling. 12 Uddannelse & Udvikling januar 2015

9 Tema: coaching 70 % af klimaet i en virksomhed kan tilskrives, hvordan lederne agerer (kilde: HAY Group). Derfor måles successen også ved hjælp af ILS scores, hvor der ligeledes har været en fremgang siden Fremtiden Efter en succesfuld introduktion af coaching hos Træning BAT fastslår HR Direktør Mette Torpe, at det tager tid at ændre en kultur, men jeg forventer Sætte et vedvarende fokus på Mål coaching som primær drivkraft for vores kontinuerlige ambitiøse mål. Dette sikres især gennem initiativer i HR, hvor der er konstant fokus på at ansætte og forfremme ledere, der har evner inden for coaching. Samtidig investeres der i udviklingen af medarbejdere på alle niveauer, så BAT er Samspillet mellem Pacesetting og Coaching Kendetegn PACESETTING - Sætter høje standarder for performance - Ledere har en push-mentalitet - Leder gennem ambitiøse målsætninger - Workshops om at sætte ambitiøse målsætninger - Change Management - Ambitiøse mål for BAT og alle funktioner - Ambitiøse mål for alle medarbejdere - Deltagere i Talentprogrammer udfordres konstant - Struktureret opfølgning på alle niveauer COACHING - Stiller spørgsmål, der leder medarbejderen til selv at finde løsningen - Vedvarende feedback for at skabe højere performance - ILS scores for alle lederes/skabe awareness - Coaching træning - Workshop om coaching - Coachende tilgang til målsætninger - Feedback hvert kvartal for at sikre høj performance - To-vejs feedback mellem leder og medarbejder - Individuelle coachingmålsætninger for alle managers sikret en sund talent-pipeline og en involverende og positiv kultur, der støtter op om de ambitiøse mål, BAT fortsat vil møde fremover. Udvikling af organisationer gennem mennesker! Udvikle. Modige. Mennesker. Certificeringer og personprofiler til lave priser Videnskabeligt dokumenteret topkvalitet. persolog Personfaktor Modellen persolog Stress Modellen persolog Personlig Prioritering & Planlægning Du vil fremover lære persolog DISK at kende som persolog Personfaktor Modellen Konsulent-, akademi og forlagsvirksomhed

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA 2 2015 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer?

Læs mere

uforløste potentiale Side 6

uforløste potentiale Side 6 22014 AstraZeneca skulle lære at lede og samarbejde på ny Side 10 Læringsarbejdets uforløste potentiale Side 6 Summen af viden eller summen af kompromisser? Side 14 Kompetenceudvikling skal smitte af på

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem?

Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem? tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 12015 Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem? Anders Holm Pallesen, HR-chef, Elbek & Vejrup A/S side 12 Er du klar til paradigmeskifte

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Konkurrencekraft gennem kompetence

Konkurrencekraft gennem kompetence 1 Konkurrencekraft gennem kompetence Kompetenceudvikling har gennem de seneste år været på dagsordenen i litteraturen og i praksis. Begreber som: Den lærende organisation, kompetenceudvikling, vidensdeling

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere